pondělí 16. října 2017

Vault 2018.1 – Sdílení náhledů dokumentace mimo firmu

Autodesk Vault - sdílené pohledy


S aktualizací 2018.1 přichází zcela nové možnosti sdílení pohledů na výrobní dokumentaci a 3D modely či sestavy.

Pokud potřebujete jednoduše sdílet návrhová data se svými externími pracovníky, dodavateli, kooperanty a podobně, nemusíte již data z vašeho PDM systému posílat e-mailem a ztrácet tak nad nimi kontrolu. Jednoduchou cestou (prakticky na pár kliknutí) můžete vybranou sestavu, model či výkres přímo z prostředí Vaultu publikovat do prostředí A360 View. V této zabezpečené cloudové službě Autodesku pak můžete jednoduše data prohlížet, poznámkovat, komentovat, odměřovat, tisknout apod. A to vše jen ve  webovém prohlížeči, vaši spolupracovníci nemusí cokoli dalšího instalovat. Prohlížení dat je tak jednoduše možné na stolním počítači, notebooku, tabletu či jen mobilu. CAD data tak můžete bezpečně sdílet i s lidmi, kteří standardně nemají přístup do vašeho PDM systému.Vlastní publikování je pak velice jednoduché a standardně nastavené na 30 dnů, kdykoli je možné ho prodloužit či zrušit. Publikovaná data jsou ve formě pohledů (otisku) originálních dat, nikoli data zdrojová, a tyto pohledy zůstávají nadále propojené se svým zdrojovým souborem. A při jakékoli poznámce na publikovaném pohledu se okamžitě zobrazují v prostředí Vaultu a je tak možné nad požadavky a připomínkami dále diskutovat a následně případné změny provést standardním způsobem v prostředí Inventor <–> Vault.

Funkce Sdílené pohledy (Shared Views) je dostupná v aktualizaci 2018.1 pro Vault Workgroup a Vault Professional.


Aktualizace 2018.1 ale doplňuje do Vaultu i další nové funkce jako:

  • Podpora pro další AnyCAD formát - nativní data SolidEdge
  • Automatické stažení chybějících knihovních dat při otevření dokumentu z Vaultu
  • Setřídění seznamu Moje uložená hledání
  • Menší opravy a doplnění dle uživatelských podnětů

Verzi 2018.1 si stáhnete z vašeho účtu Autodesk Account (Vylepšení produktů).

čtvrtek 12. října 2017

Pozor na MS Windows Update - závity v Inventoru

Pozor, nejnovější říjnové aktualizace Windows Update, konkrétně KB4041678 a KB4041676 (resp. KB4041681, ve které je rovněž obsažena) způsobuje kolizi se systémem zpracování tabulky závitů a otvorů (děr) v Autodesk Inventoru. Pokud máte po instalaci aktualizací Windows potíže s tvorbou závitů, odinstalujte položku (Win10) "2017-10 Kumulativní aktualizace pro Windows 10 Version 1703 pro systémy typu x64 (KB4041676)", resp. výše zmíněné KB, nebo změňte metodu načítání tabulky závitů klíčem v Registry, dle staršího CAD tipu 9198.

Problém se projevuje nezobrazením dialogu závitů, resp. "zaseknutím" Inventoru. Dotčené jsou různé (i starší) verze Inventoru pracující pod Windows 10 nebo Windows 7. Microsoft je o problému informován - chyba se dotýká všech .NET aplikací využívajících Excel Automation. V případě potíží prosím kontaktujte náš Helpdesk.

Konkrétní aktualizace pro různé verze Windows:

Win7: KB4041681
Win8.1: KB4041693
Win10/1607: KB4941691
Win10/1703: KB4041676


Podobný problém způsobený stejnými aktualizacemi Windows se týká i exportu z AutoCADu do Excelu. V exportovaném XLS souboru je jediná buňka (A1) s textem "DeleteMe":


Odinstalaci konkrétní aktualizace provedete pomocí funkce "Programy a funkce > Zobrazit nainstalované aktualizace" - vyhledáte "Aktualizace zabezpečení pro Microsoft Windows" a dáte Odinstalovat:


Chcete-li zabránit následné opětné instalaci daného Windows Update (KB), použijte jeho skrytí (hide) v nástroji Microsoft WUShowHide - viz download WUshowhide.diagcab.

Viz též diskuze na CADfóru - Inventor a AutoCAD

pátek 29. září 2017

Novinky Fusion 360 - update 29.9.2017

Novinky Autodesk Fusion 360 - update 29.9.2017

Za necelé dva měsíce od posledního update tu máme opět další významnou aktualizaci Autodesk Fusion 360.
Nové funkce jsou určeny pro všechny uživatele zabývající modelováním, simulacemi, 2D výkresy a obráběním. Hodně nových funkcí je v oblasti práce s plechovými díly, kde se tato funkčnost poprvé objevila v minulém update. Za zmínku stojí i aktualizace verze Fusion pro web prohlížeč - „Browser Client“.

Modelování


            Patch (záplata) – řídicí křivka/bod

Příkaz Patch, neboli záplata, je nyní i s volbou „interior Rails/Points“ - volně řečeno, další určení tvaru pomocí řídíií křivky či bodu. Docílí se tak širší možnosti využití tohoto příkazu pro tvorbu ploch.

Loft – výběr hrany modelu

Při výběru hran či profilů pro tažení je možné vybírat přímo hrany či plochy modelu. Docílíte tak podstatně rychleji požadovaného modelu a není nutné vytvářet další pomocné křivky či náčrty.


Simulace

Export simulačního modelu

Pokud pro simulaci provedete významné změny modelu pro zvýšení efektivity vašeho návrhu, můžete tyto změn jednoduše zachytit a exportovat jako nový návrh Fusion 360. Jednoduše kliknete pravým tlačítkem a vyberte možnost „Exportovat“. Získáte tak možnost uložit jej jako kopii v jiném projektu nebo exportovat jako zálohu F3D.

Oprava koeficientu bezpečnosti při teplotní analýze

                Předchozí verze nepočítala matematicky správně koeficient bezpečnosti při teplotní analýze. Pokud byly použity materiály závislé na teplotě, výstupem byly nulové výsledky. Chyba je opravena.


            Další vylepšení a opravy

                Při změně jména návrhu uvnitř Fusion 360 se automaticky aktualizují dráhy v HSM, simulační studie i 2D výkresy, bohužel změny jména nebyly zcela podchyceny, proto došlo ke změně a nyní se již vše plně aktualizuje.
                Při zobrazení výsledků v prohlížeči došlo k aktualizaci zobrazení šroubového spoje, a pevného spojení, výsledky se nyní zobrazují tak jak mají.
                Pro zobrazení výsledků Teplotních analýz je nyní k dispozici i Typ „Thermal Gradient“ (teplotní přechod).HSM CAM

            Vrtání

                Pro hromadný výběr je nyní k dispozici nová volba pro výběr děr podle průměrů a hloubek. Pokud máte více děr, které mají stejnou hloubku Z, tak nyní pomocí nové volby vyberete jednu díru a Fusion nalezne všechny zbývající, které mají stejnou hloubku.

            CAM Pojmenované pohledy

                Podobně jako jsou v modelovacím prostředí možno vytvářet a ukládat vlastní pohledy na model, pak je toto již možné i v prostředí CAMu.
                Dále pak došlo ke kosmetické úpravě při přejmenování z WCS Probe na „Probing“ .
               

            Soustružení

                Přidání operace “From Chuck“ pro soustružení pomocí sekundárního vřetena.
                Dále pak, pokud se používá odsazení čela součásti (přední/zadní) pomocí parametrů, pak se při změně toto automaticky aktualizuje.


2D výkresy

            Chytré šablony

                Podobně jako v Inventoru můžete vytvářet šablony obsahující předpřipravené pohledy, kusovníky pro sestavy/jednotlivé komponenty a tabulky ohybů a děr.   A nejen to.


            A zde stručný postup  jak na to:

                V menu vyberete „New Drawing Template“
                V takto vytvořené šabloně vytvořte nejdříve základní (Base View) a pak ostatní požadované pohledy podle toho, pro co šablonu vytváříte – plechy, díly, sestavy na jednotlivé listy. Takto vznikne více-listá šablona. Jak se to chová? Pokud budete mít ve vaší šabloně list pro plechové díly a pak budete tvořit výkres ze součásti, která nebude plech, pak se tento list automaticky vynechá.
                A jako bonus je přidáno otočení základního pohledu (Base View) jak do šablony, tak i do standardního výkresu. Všechny odvozené pohledy se samozřejmě automaticky aktualizují.


            Popisy ohybů na textu s odkazem

                Pokud máte ve výkrese umístěný pohled na rozvin plechové součásti, můžete umístit přímo na odkazovou čáru popis ohybu obsahující směr, úhel a poloměr ohybu. Poklepáním na text můžete text upravit pomocí standardních nástrojů pro úpravu textu.


            Kóty a popisy

                Na jedno kliknutí je nyní možné jednoduše zobrazit či skrýt počáteční nuly na kótách (nula před desetinnou čárkou).
                Pro přesné odsazení kót stačí kótou přejet přes předchozí a ta se automaticky umístí ve správném odsazení (nastaveném v normě).
                TIP: pokud chcete kótu umístit mimo zarovnání, přidržte klávesu  „SHIFT“


            Středové značky pro pole

                Tento nástroj doplní správné středové značky do vybraných polí prvků. Podporují kruhové pole, lineární pole a dokonce i drážky. Pokud je drážka zakřivená, stačí vybrat hrany a nástroj automaticky nalezne a zobrazí středovou osu.
                Dále byla opravena chyba při exportu do PDF pro vícelisté výkresy.

Browser client

                Jak asi víte, je k dispozici i Fusion fungující ve web prohlížeči - „Browser client“. Ačkoli obsahuje jen část z funkčnosti plného Fusion, tak nabízí nástroje hlavně pro zobrazení a drobné úpravy „na cestách“. Nově přibývající funkčnost pak odráží tyto potřeby. Ačkoli vývoj probíhá hlavně na pozadí aplikace, pak za zmínku určitě stojí možnost Exportu do STL či OBJ, rozšíření příkazu „Move“ o rotaci umožňující plné posunutí a otočení součásti. Do prostředí náčrtu byly přidány základní vazby.  Více o Fusion 360 a stažení trial verze najdete na cadstudio.cz/fusion360

pátek 8. září 2017

NCviewer - online prohlížeč g-kódu (CAM)


Ať již používáte Inventor HSM, Fusion 360 nebo jinou CAM aplikaci, nebo se k vám dostal již jen hotový g-kód, vždy je užitečné mít k dispozici nástroj, kterým si prohlédnete a nasimulujete NC kód pro stroj.

NCviewer je šikovný bezplatný online prohlížeč g-kódu od známého CAM vývojáře Autodesku Xandera Luciana.
Sami jej využíváme pro kontrolu kódu před zahájením obrábění, pokud máme k dispozici pouze NC data, při jejich opakovaném použití, nebo při větším počtu nástrojových drah. Prostředí prohlížeče je podobné známému cloudovému CAD prohlížeči Autodesk A360 (LMV). NCviewer se chystá i jako plugin do CAD/CAM/CAE aplikace Fusion 360.

Aplikaci NCviewer najdete na adrese NVviewer.com


John Grimsmo, uživatel Fusion 360

Alternativní možností je použití NC Editoru (Cimco) z HSM 2017 (i v bezplatném HSM Express).

R.Apltauer

čtvrtek 10. srpna 2017

Fusion 360 - plechy a další novinky srpnové aktualizace

Pro stávající i nové uživatele Autodesk Fusion 360 byla uvolněna nová, rozšířená verze tohoto dynamicky se rozvíjejícího modeláře, patřícího do rodiny cloudových produktů Autodesk Fusion.

Nové funkce jsou klíčové pro všechny uživatele zabývající se prací s plechovými díly, jejich rozviny i obráběním. Kromě napjatě očekávané funkce plechových dílů obsahuje tato aktualizace i řadu dalších vylepšení a rozšíření např. ve výkresech, simulacích, či v klasickém modelování nebo v komunikaci s ECAD aplikací EAGLE.

Aktuální build Fusion 360 V2.0.3250 pro Windows nebo MacOS si můžete stáhnout např. z naší stránky Download. Aplikace je k dispozici v angličtině, němčině, čínštině a japonštině.


Modelování Plechových dílů

Modelování plechů v rámci Fusion 360 je trochu odlišné od klasického Inventoru a například pod tímto jediným příkazem: „Single Flange tool“, volně přeloženo jako „jednoduchý ohyb“, se skrývá řada funkcí:1. Base and Edge Flange – Vytvoří plechový díl z uzavřené oblasti v náčrtu či plochy. Vybráním jedné nebo více hran pak lze jednoduše a rychle vytvářet ohyby.

2. Contour Flange – vybráním profilu a hrany plechu se jednoduše vytvoří „lem“ plechového dílu. Profil na plech nemusí vůbec navazovat a Fusion 360 tyto prvky automaticky propojí.

3. Miter Flange – Opravdu efektivní tvorba obruby a ohybů plechu – stačí vybrat hranu či hrany plechu a následně dynamicky určovat délku či úhel, jen táhnete myší.

Každý plech se modeluje na základě přednastavených pravidel, uživatelsky zcela přizpůsobitelných. Kromě materiálu, tloušťky plechu, řady parametrů pro modelování (mezery, výštipy apod.) lze nastavit hlavně způsob výpočtu rozvinu – K-faktor.

Funkce „Unfold/refold“ - Rozložit/Složit umožňuje plech rozvinout, do rozvinutého tvaru začlenit další prvky jako vyříznutí, otvory apod. a následně vše složit (svinout) zpět do ohnutého tvaru.

Z 3D modelu plechového dílu i z jeho rozvinu je samozřejmě možné tvořit 2D výkresovou dokumentaci včetně informacích o ohybech a tabulky ohybů. Tvorba tabulky je velice jednoduchá, stačí vybrat stávající nástroj Tabulka a tím, že máte na výkrese rozvin, se automaticky vytvoří tabulka a ohyby na rozvinu se označí.


Obrobení Plechových dílů

Pomocí jednoduchého postupu je možné rozvin přenést do prostředí CAMu, kde lze např. pomocí strategie pro pálení/laser/řezání vodou vytvořit výsledný NC kód pro konkrétní stroj.Modelování dílů

Náčrty

Prostředí náčrtu bylo rozšířeno o funkci známou z Inventoru – „Oblouková drážka“


Zobrazení závitů

V jednom kroku je možné na modelu změnit zobrazení všech závitů z kosmetického na modelovaný a naopak.
3D modelování

Funkce „Loft“ – (šablonování) byla rozšířena o možnost napojení na okolní plochy pomocí přechodu G1/G2, což umožňuje u složitých modelů docílit velmi kvalitního hladkého navázání. A to hlavně s ohledem na následné obrábění.

Funkce „Sweep“ (tažení) nyní umožňuje táhnout profil jen po části křivky, s možností jak dynamického zadání pomocí tažení myši, tak i pomocí přesného numerického zadání.


2D výkresová dokumentace

Kromě zobrazení tabulky plechů je výkresech rozšířena funkčnost kótování. V případě, že dojde ke změně modelu takovým způsobem, že kótovaný prvek zmizí či je nahrazen jiným, kóta není připojena ke geometrii - nová funkce dokáže kótu znovu připojit k nové geometrii.

Další funkcí, známou hlavně z AutoCADu, je pak přerušení kóty či hromadné protahování kót. Důležité je, že pomocí této funkčnosti docílíme kvalitnější a rychleji vytvořené výkresové dokumentace.


HSM CAM

Mezi nové klíčové funkce patří práce s více sklíčidly v prostředí soustružení. Při změně upnutí je možné navolit nový počátek a polotovar. Tím pak lze docílit efektivnějšího obrábění při více upnutích obrobku.

Dále byly rozšířeny nástroje pro zobrazení a správu knihovny nástrojů. Výchozí chování knihovny je nastaveno tak, že se knihovna zobrazuje ve „výchozím“ nastavení, pokud ji otevíráte z operace. Při otevření knihovny se maže filtr nástrojů, chování knihovny se tak výrazně přiblíží chování aplikací HSM Works a Inventoru HSM.Off-line - selektivní cache

Pro zjednodušení práce v off-line režimu je nyní možné nastavit pro jednotlivé modely nebo celé složky volbu lokální cache. Tyto modely pak budou staženy a automaticky synchronizovány mezi lokálním a cloud úložištěm dat Fusion 360.ECAD

Jako preview je do Fusion 360 zařazena komunikace s ECAD aplikací Autodesk EAGLE pro navrhování plošných spojů. Modely z Fusion 360 lze přenášet do EAGLE a výsledné desky plošných spojů (PCB) z EAGLE do modelů Fusion 360.
Web verze Fusion 360

Rovněž v preview podobě je Fusion 360 možné provozovat jako čistě webovou aplikaci. Vaše 3D modely je tak možné prohlížet a editovat kdekoliv a na jakémkoliv počítači (Linux, Mac, Windows, Chrome). Více viz Fusion 360 ve web browseru.
Pro podrobnější přehled novinek ve Fusion 360 pro vás připravujeme webinář, který se koná příští pátek – 18.8.2017

Připomínáme, že Autodesk Fusion 360 si můžete stáhnout a vyzkoušet v Trial verzi. Je rovněž součástí nedávno rozšířené konstruktérské sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection.

Viz www.cadstudio.cz/fusion360