pátek 19. srpna 2016

Elektronické obvody - návrh, simulace, plošné spoje


Při návrhu moderních výrobků už si většinou nevystačíte jen s důmyslným a atraktivním mechanickým návrhem, při konstruování 3D modelu je potřeba počítat i s nezbytnou elektronickou výbavou, která rozšíří funkce výrobku, dodá mu "inteligenci" nebo jej dokonce propojí s okolním světem "internetu věcí" (IoT).

Také proto jsou aplikace pro navrhování elektrické a elektronické výbavy součástí konstrukčních aplikací Autodesk Inventor, sady Product Design Collection, nebo jsou k dispozici samostatně. Příkladem takovéto samostatné elektro-aplikace, která je kompatibilní např. s CAD/CAM nástrojem Autodesk Fusion 360, je Autodesk 123D Circuits, součást rodiny "kutilských" aplikací Autodesk 123D.

Autodesk 123D Circuits je snadno použitelný nástroj, který pokrývá oblast návrhu elektronických obvodů - kreslení schémat s využitím knihovny pasivních a aktivních součástí i integrovaných obvodů, včetně např. řadiče Arduino, ale i na ní navazující velmi atraktivní oblast simulace skutečného chování těchto elektronických obvodů (virtuální elektronická laboratoř), a také oblast následné výroby desek plošných spojů (PCB, včetně downloadu Gerber souborů), sdílení návrhů a jejich publikování. Vše přitom probíhá díky využití cloud technologií online, pouze v prostředí internetového prohlížeče, bez nutnosti instalovat jakoukoliv aplikaci. A vše je pro většinu typů použití k dispozici zdarma.

Ukázky použití 123D Circuits:Dalším nástrojem pro navrhování plošných spojů je aplikace Eagle nedávno zakoupená Autodeskem. A pokud máte ambice vaše výrobky přímo propojovat do internetu a využívat pokročilých komunikačních funkcí světa IoT, pomůže vám další cloudový nástroj platformy pro inovace Autodesk Fusion - automatizační aplikace pro komunikaci a sběr dat Autodesk Fusion Connect (dříve SeeControl).

pátek 12. srpna 2016

3D nástroje Autodesk zdarma pro kutilskou síť Fab Lab

Celosvětová síť kutilských dílen "Fab Lab" spravovaná nadací Fab Foundation je vzdělávacím projektem vycházejícím z původního výzkumného "Centra bitů a atomů" (Center for Bits and Atoms, CBA) Massachusettského technologického institutu (MIT). Fab Lab je technická platforma pro vzdělávání, inovace a vynálezy podporující podnikavost. Je to místo pro kutily a vynálezce, kde mohou tvořit, experimentovat, vyrábět, zkoumat a vymýšlet, učit se nebo naopak vést mladší generaci. Mezinárodní síť laboratoří Fab Lab dnes pokrývá více než 1000 registrovanými dílnami již 30 zemí po celém světě. Všechny Fab Labs sdílejí stejné nástroje a procesy a celý program tak tvoří globální síť, distribuovanou laboratoř pro výzkum a inovace. Můžete si také založit vlastní Fab Lab - viz detaily.

Vloni Autodesk uvolnil pro členy Fab Labs bezplatně své návrhové aplikace Tinkercad, 123D Circuits a Fusion 360. Podobně jako je software Autodesku k dispozici zdarma pro studenty a školy, rozšiřuje se nyní nabídka bezplatného software i pro dílny Fab Lab registrované v nadaci Fab Foundation - ty teď získávají přístup ke všem aplikacím nové konstrukční kolekce Autodesk Product Design Collection - o grant mohou požádat na stránce www.autodesk.com/fablabs.

Grant zahrnuje 10 subscription licencí produktové sady Autodesk Product Design Collection - ty mohou být používány členy Fab Lab v dílně i mimo ni. Produktová sada obsahuje profesionální konstrukční nástroje potřebné pro efektivní navrhování a výrobu v měnícím se oboru návrhářů a výrobců produktů, včetně kutily a 3D tiskaři velmi oblíbeného Fusion 360, včetně 3D aplikací Inventor Professional, AutoCAD, ReCap 360 Pro, 3ds Max, 25 gigabytů cloud úložiště a dalších.


Více o Fab Labs, jejich koncept, typické vybavení a projekty na www.fablabs.io.

čtvrtek 11. srpna 2016

Publikování "mrtvé" sestavy Inventoru bez historie modelování


Někdy se může hodit postup pro publikování vašich konstrukčních dat sestavy Autodesk Inventoru bez zveřejnění citlivých dat postupu modelování - tedy uvolnění dat v nativním souborovém formátu Inventoru, ale bez historie modelování. Existuje hned několik postupů pro ochranu duševního vlastnictví a konstrukčních nápadů v modelu, ale níže uvedený postup pracuje přímo s původními daty a zachovává vlastnosti materiálů, i iVlastnosti součástí modelu (IPT, IAM). Další možností je publikovat model přes cloud pomocí Sdíleného návrhu (Design Share), publikování ve formátu DWF, 3D PDF nebo STEP nebo IFC, publikování přes A360, přes obalový díl, odvozenou sestavu, atd. Pokud ale protistrana vyžaduje formát sestavy Inventoru, je toto způsob jak chránit vaše modelová data.

Pro automatické odstranění historie z modelu sestavy lze použít iLogic makro "RemoveAssemblyHistory", které si můžete stáhnout v sekci Dokumenty (Strojírenství > Bonusový obsah) na Helpdesku CAD Studia. Výsledek činnosti makra vidíte na výše uvedeném obrázku (kliknutím zvětšíte) - zjednodušená sestava s příponou "_FIXED" obsahuje všechny původní součásti, ale bez modelovací historie. Lze ji použít i například pro tvorbu výkresu sestavy.

Zdrojový i výsledný model ukázkové sestavy (pro Inventor 2015 a vyšší) si můžete stáhnout v ZIP archivu (1.3MB).

pátek 29. července 2016

Autodesk Design Graph - najděte tvarově podobné součásti a výrobky


Už několik let vyvíjí Autodesk technologii pro rozpoznávání tvarů založenou na strojovém učení. Vyhledání tvarově podobných součástí může významně zjednodušit a zlevnit vývoj nových výrobků, protože umožňuje při konstrukci recyklovat již jednou navržené a hotové díly a podsestavy. Obvykle lze v této cenné historii firemních návrhů vyhledávat jen pomocí metadat, informací o autorovi, o názvu výrobku, materiálu, datu, kategorii a případných klíčových slovech, které v PDM nebo PLM systému někdo k danému dílu ručně připojil (nebo také nepřipojil).

Autodesk Design Graph je nový nástroj, který do takovéhoto procesu vyhledávání zařazuje ten nejdůležitější parametr - tvar. Metodami strojového učení je automaticky klasifikován tvar a morfologie zařazených 3D modelů. Z této klasifikace pak vychází vyhledávání kombinované s klíčovými slovy (např. "obdélníkové", "kulaté") a především vyhledávání tvarově příbuzných součástí ke zvolené součásti nebo sestavy. Tvar ale není jediným vyhledávacím kritériem - lze jej zkombinovat s metadaty, vzájemnými vztahy součástí, materiály a dalšími klasifikačními kategoriemi. Design Graph je cloudová technologie, která je nyní k dispozici formou beta verze v cloudu Autodesk A360. Umožní tak klasifikovat a vyhledávat součásti uložené ve vašem účtu na úložišti A360. Je podporováno všech cca 50 CAD formátů podporovaných samotným A360. Vyzkoušejte si Design Graph na dg.autodesk.com, popř. na DG snadno přejděte pomocí šipky vlevo nahoře z vašeho A360 Team či A360 Drive:


Pokud vás trápí přístup algoritmů DG k vašim 3D datům nahraným na A360, vězte, že klasifikace modelů, všech jejich souvztažností a tvarů je přístupná pouze na vaše data. Oklasifikuje je jen pomocným identifikátorem popisujícím tvar. Vyzkoušejte si tento zajímavý "Google vyhledávač pro 3D CAD data" sami.
Pro lokální a vnitrofiremní síťové využití tvarového vyhledávání nabízí CAD Studio nástroj 3DPartfinder pro Inventor a Vault.

středa 27. července 2016

Základy Internetu věcí (IoT) pro konstruktéry


"Internet věcí" (Internet of Things, IoT) se možná může zdát jen jako trochu nadužívaný marketingový pojem, ale ve skutečnosti poskytuje konstruktérům reálné nové příležitosti. Umožňuje jim navrhovat lepší a chytřejší výrobky. Schopnost získávat data o reálném provozu výrobku a nové funkce, pro které IoT otevírá prostor, radikálně mění způsob, jakým jsou věci kolem nás navrhovány, vyráběny a používány.

Rostoucí síť propojených výrobků klade také nové požadavky na znalosti konstruktérů. Pro konstruování chytrých výrobků se musí návrháři naučit, jak úzce integrovat digitální a mechanické aspekty produktu a jak zvládat získaná "big data" pro návrh nových verzí výrobku. Tyto znalosti pak mohou konstruktéři využít pro návrhové procesy založené na zpětné vazbě a pro zvyšování hodnoty výrobku pro zákazníka. Internet věcí dává konstruktérům možnost sledovat jimi navržený produkt po celou dobu jeho životního cyklu, zjišťovat jeho chování v reálném provozu a využít tyto údaje pro budoucí efektivnější verze výrobku. Díky využití cloudových technologií, platforem IoT a big data, senzorů a dalších komponent chytrých produktů a konektivity, mohou konstruktéři řídit budoucnost průmyslových inovací. Internet věcí je tou technologií, která pomůže podstatně vylepšovat navrhované produkty.

Stáhněte si e-Book "Základy Internetu věcí pro moderní konstruktéry":

Stáhnout e-Book (PDF, 7.5MB)

via Manufacturing Resource Center