úterý 10. května 2016

Autodesk Inventor HSM - seznámení s CAM díky webinářům CAD Studia

Již dříve jsme informovali o sérii osmi webinářů, které společnost CAD Studio uspořádala k tématu obrábění v Autodesk Inventoru HSM, integrované CAM aplikaci od Autodesku. Dva z těchto webinářů je možné shlédnout na veřejném YouTube kanálu CAD Studia, zbylé jsou dostupné našim zákazníkům na Helpdesku CAD Studia.


Nyní, ve dnech kdy se již rýsuje oficiální vydání verze Inventor HSM 2017, zveřejňujeme pro naše zákazníky záznamy posledních čtyř webinářů z této série - mohou posloužit jako zdroje informací pro sebevzdělávání v oblasti CAMu a k rozšiřování znalostí o tom, jakými způsoby je možné HSM ovládat, jak lze výhodně využívat funkcí Inventoru pro oblast obrábění a jak používat některé další specializované postupy.

Pro přehlednost uvádíme seznam všech osmi webinářů z celé série týkající se Inventoru HSM, včetně odkazů:

1. díl - Hrubování - dostupné veřejně na YouTube

2. díl - Dokončování - Helpdesk CAD Studio

3. díl - Soustružení, soustružnicko-frézovací centra - Helpdesk

4. díl - Knihovna nástrojů - dostupné veřejně na YouTube

5. díl - Postprocessing, NC kódy, Seřizovací listy - Helpdesk

6. díl - Příprava dat pro obrábění, polotovary, šablony - Helpdesk

7. díl - Pokročilé funkce Inventoru HSM - šablony, výrazy a spousta dalších funkcí - Helpdesk

8. díl - Víceosé frézování - Helpdeskpondělí 18. dubna 2016

Novinky Inventoru 2017 - podněty z wishlistu

Prohlédněte si hlavní novinky Autodesk Inventoru 2017 doplněné podle podnětů zaslaných uživateli do "wishlistu" IdeaStation.Viz též celkový přehled Novinky Inventoru 2017

úterý 29. března 2016

Inventor 2017 usnadňuje komunikaci se zákazníky


Asi každý konstruktér už se setkal s potřebou sdílet aktuální verzi navrhovaného zařízení se zákazníkem nebo spolupracovníkem - tak aby model zůstal přehledný, šlo jej snadno prohlížet, připomínkovat a přitom nehrozilo odcizení dat. K tomu historicky sloužily výměnné a publikační formáty exportovatelné z Inventoru, instalovatelné prohlížeče, posílání dat e-mailem, přes firemní FTP servery nebo veřejné služby pro sdílení velkých souborů.

Tyto operace se v Inventoru 2017 zjednodušují na pověstné "kliknutí tlačítkem". Vedle nové možnosti publikování 3D PDF souborů totiž Inventor verze 2017 nabízí službu "Design Share", Sdílený návrh, která jednoduše převede váš aktuální model součásti nebo sestavy do podoby pro publikování a prostřednictvím cloud služby A360 jej v interaktivní podobě nasdílí zadaným příjemcům. Automaticky, rychle, bezpečně a se zpětnou vazbou a historií připomínek od všech účastníků připomínkovacího procesu. Nemusíte se starat o to, zda má příjemce patřičnou prohlížecí aplikaci, limit na stahování objemných dat, PC nebo Mac nebo je na cestách a má zrovna k dispozici jen tablet nebo telefon. Váš model k němu dorazí v plně interaktivní podobě.

Jak funkce sdíleného návrhu funguje, shrnuje následující video:


Další novinky v právě uvedeném Inventoru 2017 si můžete prohlédnout v článku na cadstudio.cz

pondělí 14. března 2016

Práce s Inventorem HSM a importovanými CAD modely


O Inventoru HSM jsme na blogu Inventor Guru již několikrát psali, ale dosud žádný příspěvek nebyl zaměřený na rychlost práce s touto moderní CAM aplikací. Právě rychlost programování nástrojových drah a práci s importovanými nebo změněnými modely prezentuje následující video.

Vedle zaměření na vysokou rychlost práce s programem také v tomto videu využíváme funkci AnyCAD, dostupnou v Inventoru od verze 2016. Inventor HSM nemá problém s obráběním na modelu libovolného CAD formátu, který Inventor dokáže otevřít. Jako "AnyCAD" označujeme zcela nový import CAD dat z programů CATIA, Solidworks, NX, Pro-E/Creo a Alias umožňující udržovat asociativní spojení s vybranými soubory. Při následné změně těchto souborů součástí či sestav se data v Inventoru (včetně např. kusovníku) ihned aktualizují. Pokud tedy máte nastavené obrábění na dílu pocházejícím z uvedených programů, Inventor HSM je schopný na ně velmi hbitě reagovat. Načtení modelu a selektivní import vám umožňuje vybrat jen tu geometrii a informace, které jsou pro obrábění důležité a nenačítají se tak další zbytečná data. Tím se zrychluje jak proces vlastního importu modelu, tak i jeho následné aktualizace. Velmi důležitá je také podpora více jader procesorů (multithreading). Stejně jako celý Inventor HSM, tak také AnyCAD využívá maximálně dostupný hardware, čímž je proces importu modelu a zejména výpočtů drah nástrojů razantně zrychlen. Inventor HSM navíc umožňuje uživateli svou stanici od výpočtů odlehčit pomocí rozeslání výpočtů na dostupné počítače v síti – Distributed CAM.

Díky adaptivitě programovaných nástrojových drah je možné model, ke kterému jsou dráhy nástrojů vztaženy, nahradit jiným modelem s podobnou geometrií. Inventor HSM nové geometrie sám rozpozná a již hotové strategie jim automaticky přizpůsobí a dráhy přepočítá.

Při ukončení nastavení výpočtově náročné strategie není potřeba čekat na dokončení jejího zpracování. Můžete ihned v nastavování technologického postupu pokračovat a v případě, že je nastavena závislost operací na zbytkovém materiálu, Inventor HSM jednoduše počká se zpracováním závislé operace na dokončení zpracování operace předešlé.

Videoukázka:


Další dostupné formáty souborů, které je do Inventoru možné importovat - viz tabulka v tipu 10302.Více na Inventor HSM

pátek 26. února 2016

Jak měřit výkon CAD stanic pro Inventor - benchmark test

Při nákupu pracovních stanic pro 3D CAD aplikace (např. Inventor) se uživatelé často potýkají s metodou posouzení vlivu jednotlivých hardwarových parametrů na výkon stanice v dané aplikaci. Hledají také co nejobjektivnější metodu porovnání výkonu dvou či více posuzovaných stanic nebo různých konfigurací téže stanice (PC workstation). Jak tedy měřit výkon CAD stanice?

Několik metod pro porovnání grafického výkonu inventorovské stanice uvádí starší Tip 1275 na CADforum.cz. Podívejme se na typické výsledky benchmark testu z metody 3), tedy benchmark testu určeného pro Inventor 2014-2016. Výsledky toho výkonnostního testu, aktuálně provedené na některých stanicích školicího střediska CAD Studia a dalších strojích, prokazují známý fakt, že na výkon 3D CAD stanice má největší vliv velikost RAM a zejména použití SSD disků. Vliv grafické karty je omezen na interaktivní operace. U výpočetně náročných operací rovněž platí, že čím větší takt na jádro a méně jader v CPU, tím větší výkon. A že ne každý procesor Intel Core 7 je stejný co do výkonu. Některé výsledky provedených testů uvádíme v níže uvedeném přehledu. Porovnejte si tyto výsledky s vaší vlastní CAD stanicí - můžete tak posoudit, zde se vyplatí dovybavit její komponenty nebo pořídit stanici novou.

Celkový výsledek benchmark testu je vyjádřen hodnotou "Inventor PC Index" (IPI, vyšší je lepší).

Začněme spíše odstrašujícím případem - použitím postarší konfigurace běžného kancelářského počítače pro Inventor 2016:


Mobilní stanice HP EliteBook 8560w s pevným diskem a 8GB RAM:


HP EliteBook s velkou RAM 32GB ale relativně pomalým diskem:


Výkonnější HP EliteBook 8570w s pevným diskem a 8GB RAM:


Malý HP Z-Book 15" s 12GB RAM a SSD diskem:


HP Z-Book G2 s 16GB RAM, SSD diskem a rychlou grafikou:


A nakonec HP Z-Book 17" s 12GB RAM, SSD diskem a rychlou grafikou, Inventor bez doplňků:Upozorňujeme, že výsledky benchmark testů nejsou "všespasitelné" - u konkrétních CAD modelů s jinými (vyššími) nároky na objem paměti, složitost geometrie, provázání s Excel tabulkami, s během doplňkových aplikací, Vaultu či jinými souběžnými procesy, se může vliv jednotlivých parametrů stanic - a tím i výsledný praktický výkon - odlišovat od výsledku jednotného benchmarku.

Pro další doporučení hardwarového vybavení a pracovních postupů pro maximalizaci výkonu Inventoru, zejména při práci s velkými sestavami, kontaktujte CAD Studio.