pátek 24. března 2017

Novinky verze Inventor 2018

Ve letošním kalendáři uvádění nové produktové řady Autodesku se nový Inventor 2018 zařadil hned po bok AutoCADu 2018 jako první z produktů uvolněných pro zákazníky. V našem oznámení nových verzí jsme uvedli hlavní novinky v Inventoru 2018. Podrobněji se jeho novinkám budeme věnovat na naší pravidelné roadshow "Autodesk 2018 Live", na kterou vás tímto srdečně zveme.

Zároveň byl uveden i Inventor LT 2018 a bezplatný prohlížeč Inventor View 2018.

Přínosy nových funkcí představuje i řada videoprezentací Autodesku:

Přehled novinek:


Zvýšený výkon:


3D anotace:


Nápady z fóra Inventor Ideas:


Rozšířená interoperabilita:


BIM funkce:


Síťová tělesa ve výkresech:


Inventor 2018 si můžete stáhnout jako trial verzi, jako novou licenci z vašeho účtu Autodesk Accounts nebo zakoupit jako předplatné v CAD eShopu.

pondělí 20. března 2017

Inventor HSM - užitečné doplňky od CAD Studia

Autodesk Inventor HSM je moderní CAD/CAM software, který se neustále vyvíjí. Tento vývoj probíhá každým dnem s důrazem na přání a návrhy uživatelů programu. Tato přání můžete pokládat i Vy prostřednictvím americké diskusní skupiny Autodesku "HSM Ideas".

Důležitost Vašeho nápadu se zde hodnotí na základě počtu souhlasných bodů (hlasů, "kudos"), které ostatní uživatelé Vašemu nápadu přidělují.

CAD Studio podobným způsobem čerpá náměty na užitečné doplňky aplikace přímo z nápadů vzniklých při školení a při konzultacích nad konkrétními situacemi v praxi u našich zákazníků.

Naše doplňky jsou jednoduché a funkční, ale najdete zde také i důmyslnější aplikace. Sahají od ušetření jednoho kliknutí na tlačítko myši až po podstatné rozšíření informovanosti obsluhy stroje prostřednictvím seřizovacího listu anebo navýšení funkčnosti postprocesorů. Všichni uživatelé Inventoru HSM jsou srdečně zváni na náš webinář (31.3.), věnující se právě těmto doplňkům. V průběhu webináře budou veškeré již hotové a v praxi používané doplňky představeny a se všemi účastníky webináře prodiskutovány další potencionální možné doplňky, kterým se dle zjištěného zájmu určí priorita ve vývoji.


pátek 3. března 2017

Inventor HSM - automatizace obrábění pomocí měřicích cyklů

V nové verzi Inventoru HSM přibyla možnost programovat přímo v CAM prostředí cykly obrobkových sond. Díky těmto novým funkcím jsou pro uživatele Inventoru HSM otevřené dveře k plynulému přechodu na automatizovanou sériovou výrobu velmi přesných výrobků. Míra automatizace a minimalizace zásahů obsluhy do technologického procesu závisí na úrovni kooperace měřicích zařízení s CNC obráběcím centrem. Dnešní technologie výrobců CNC a měřicích sond umožňují obsluze CNC stroje plně se soustředit na jinou práci a CNC stroji se věnovat pouze v momentě výměny materiálu, což je možné díky Inventoru HSM plně využít.

Nové měřicí cykly Inventoru HSM 2017 zvládají odměřovat veškeré potřebné geometrické útvary. Je možné měřit pozici středu kvádrů, válců a trubek, děr, kapes, kapes s ostrovy, hloubky, úhly povrchů atd. Informace získané sondou při těchto měřeních se dají využít k definování nových počátků, přepisování souřadnic aktuálně používaného počátku, dle libovolného geometrického prvku na modelu, ke kterému je například potřeba tolerovat nějakou další obráběnou geometrii.

V takovéto automatizaci může být také zahrnuta kontrola tolerovaných rozměrů a následné opakování potřebné obráběcí operace v případě naměření rozměru mimo zadanou toleranci.

V souvislosti s automatizovanou výrobou je potřeba také počítat s opotřebením nástrojů a úpravou korekcí nástrojů. Také tuto oblast odměřování Inventor HSM umožňuje plně automatizovat.

Na konkrétní možnosti využívání sond v konkrétních situacích se můžete doptat v průběhu speciálního webináře věnovaného sondám, na který se můžete zaregistrovat ZDE, případně se této oblasti budeme věnovat také na březnových HSM Workshopech CAD Studia.

pátek 10. února 2017

Představení konstrukční aplikace Autodesk Fusion 360 - začínáme

V uplynulých dvou měsících se mohli zájemci z oblasti CAD, CAM a CAE seznámit v rámci série webinářů CAD Studia s moderní konstrukční aplikací Autodesk Fusion 360 založenou na cloudových technologiích. Tato 3D aplikace si získává zaslouženou pozornost díky svému širokému rozsahu funkcí, rychlému vývoji, nezávislosti na CAD formátu, podpoře platforem (PC, Mac, brzy web) a cenové dostupnosti - pro kutily a malé firmy (a samozřejmě pro školy a studenty) je k dispozici zdarma.

Fusion 360 pokrývá celý konstrukční proces od návrhu až po výrobu. Můžete pracovat s objemovými i povrchovými tělesy, sestavami, generovat z nich 2D výkresovou dokumentaci, katalogové rozpady a variantní návrhy, návrhy sdílet online, spravovat jejich verze, vytvářet přesvědčivé vizualizace, počítat různé typy simulačních úloh, modely tisknout ve 3D nebo z modelů generovat NC kód pro obrábění. Fusion 360 je chytrý CAD pro moderní chytré výrobky.

Záznam z těchto webinářů (celkem 190 minut prezentací, v 6 dílech) nyní dáváme k dispozici pro další zájemce o seznámení s Fusion 360.

1) Úvod do cloud aplikací Autodesk Fusion 360, A360 a Fusion Team pro konstruování a správu konstrukčních CAD dat:2) Fusion 360 - modelování, výkresy:3) Fusion 360 - modelování povrchových ploch:4) Fusion 360 - katalogové rozpady sestav a vizualizace:5) Fusion 360 a CAE - analýzy a simulace, typy simulační úloh:6) Fusion 360 a CAM - obrábění, postprocesory a generování NC kódů:
Připomínáme, že do Fusion 360 budou brzy doplněny další nové funkce pro návrh elektroniky, pro plechové součásti nebo pro generativní navrhování.

Další možnosti výuky Fusion 360, s ověřením znalostí a získáním certifikátu, nabízí online školení (e-Learning) dostupná na eShopu CAD Studia. Zde si můžete také zakoupit komerční licenci Fusion 360 nebo jeho vyšší verze Fusion 360 Ultimate. Další webináře - nové i archiv uplynulých - můžete sledovat na stránce webináře.

Jak používají Fusion 360 ve společnosti Flaymer:Podrobnější informace o Autodesk Fusion 360, včetně systémových požadavků, programových doplňků CAD Studia, nebo možnosti stažení instalace pro vyzkoušení na vašem počítači, najdete na www.cadstudio.cz/fusion360.

pondělí 23. ledna 2017

Snadné sekvenční číslování součástí i pro Vault Basic


Produktivitu mohou pomoci zvýšit často i jen velmi jednoduché nástroje. U každé konstrukční zakázky je potřeba řešit otázku sekvenčního číslování součástí - aby označení součástí bylo jednoduché, strukturované a mělo vnitřní logiku i logiku návaznosti na další zakázky nebo výrobky. Konstrukční týmy využívající Autodesk Inventor s PDM aplikaci Autodesk Vault mají tento problém vyřešen - o centrální číslování součástí v požadovaném schematu se postará samotný Vault. Nástroje pro řízení číslování a nastavení struktury kódu součástí jsou ale dostupné pouze v komerčních verzích Vault Professional a Vault Workgroup. Co když firma používá pouze bezplatný Vault Basic?

Vault Basic nenabízí možnosti programování doplňků, ale i s tímto omezením jsme si v CAD Studiu poradili. Naši zákazníci mají již od roku 2015 k dispozici jednoduchý nástroj, kterým si mohou snadno generovat a hlídat sekvenční číslování součástí Inventoru při týmové práci. Aplikace PartNumberGenerator je k dispozici ke stažení na Helpdesku v sekci Dokumenty > Strojírenství > Utility. Centrálně generuje sekvenční sérii čísel součástí z libovolné pracovní stanice v síti. Žádný konstruktér tak nemusí tápat, jaké nové číslo součásti má přiřadit novému IPT dokumentu Inventoru a může přitom používat i jen nejnižší, bezplatnou verzi Vaultu. Schéma označení - kombinaci pevných a sekvenčních polí názvu - lze libovolně nastavit.


Uživatelé vyšších variant Vaultu mají samozřejmě k dispozici pokročilejší a automatické nástroje správy a pojmenovávání konstrukčních dat (např. i ve Vault Tools), ale i takovýto jednoduchý nástroj může ve většině případů pomoci.