středa 25. dubna 2018

CAD Studio na konferenci 3D FÓRUM 2018


Dnes, se v Brné koná jedinečná konference určená pro všechny uživatele 3D tiskáren, pořádaná vydavatelstvím Nová média. Chcete-li mít z technologií 3D tisku maximální užitek, musíte začít výrobky navrhovat jinak, než jste zvyklí při nasazení tradičních výrobních postupů. Tato konference ukazuje, jak na to.

3D FÓRUM je určeno pro všechny konstruktéry a uživatele 3D tiskáren, kteří chtějí, aby jejich výrobky v maximální možné míře využívaly výhod aditivních technologií. Vaše výrobky mohou být lehčí, pevnější a celkově efektivnější, pokud si osvojíte správné konstrukční metody a naučíte se naplno ovládat funkce, které vám nabízejí nejmodernější CAD systémy.

CAD Studio se této konference účastní jako hlavní partner a partner Autodesku. V programu konference najdete i naši přednášku "Praktické ukázky vhodně a nevhodně navržených dílů pro 3D tisk". V prezentaci i na našem stánku představujeme moderní konstrukční aplikace Autodesk Inventor 2019, Autodesk Fusion 360 a doprovodné cloud služby pro připomínkování, správu dokumentů, generativní navrhování a další výpočty.


Galeriepondělí 16. dubna 2018

Woodwork for Inventor – od návrhu po výrobu kuchynskej linky (prípadová štúdia)

Woodwork for Inventor je progresívny nástroj určený pre spoločnosti zaoberajúce sa dizajnom, konštrukčným návrhom, výrobou alebo montážou nábytkov. Tento nástroj existuje vo forme doplnkovej aplikácie v prostredí profesionálneho 3D nástroja Autodesk Inventor. Táto súhra umožňuje kombináciu pokročilých funkcií programu Autodesk Inventor a pokročilých funkcií doplnku Woodwork for Inventor. V tomto blogu je znázornená ukážka praktického využitia tohto doplnku, ktorého výsledkom je reálny produkt vo forme časti kuchynskej linky. Viď tiež návrh kuchýň. Podrobnejšie informácie o jednotlivých fázach procesu návrhu sa dozviete v sérii článkov na tomto blogu. Tento projekt som realizoval v rámci montáže mojej vlastnej kuchyne a nástroj woodwork bol vo fáze návrhu viac než nápomocný.

Fáza 1: zameranie priestoru

Pre účely tvorby modelu ktorý bude v ďalších fázach slúžiť napr. pre presný nástrihový plán, montážny rozpad prípadne vizualizáciu bolo potrebné daný priestor pre osadenie kuchynskej linky zamerať. Po získaní presných rozmerov a parametrov priestoru bolo možné pristupíť k fáze modelovania.

Fáza 2: model a práca s parametrami

Woodwork for Inventor pracuje na báze top-down modelovania pomocou skeletonu ktorý je vytvorený štandardnými nástrojmi v prostredí Inventoru. Pred fázou tvorby skeletonu podľa rozmerovej špecifikácie je dôležité metodicky stanoviť kľúčové parametre pre prípadnú zmenu hlavných rozmerov. Na tieto účely je potrebné vytvoriť užívateľské parametre ktoré následne riadia rozmery skeletonu a tým pádom aj kompletný návrh konštrukcie.Fáza 3: Viacobjemové teleso

Ako bolo spomínané v tomto článku, woodwork pracuje s metódou top-down ktoré spočíva v obaľovaní kostry skeletonu potrebným objemom. Automatizované nástroje woodworku umožňujú prácu s viacobjemovými telesami s ohľadom na špecifikáciu montovaných drevených nábytkov. V týchto krokoch je možné veľmi rýchlo a efektívne orezávať dané segmenty (steny, podstavy, police...) voči ostatným objemom, vytvárať šikmé rezy pre spoje, alebo jednoducho kopírovať rovnaké prvky. Mnoho nových funkcionalít je obsiahnutých v novej verzii Woodwork for Inventor V8. To všetko v kombinácii s funkcionalitami Inventoru (vyrezávanie, priame úpravy, atypické tvary...). Táto fáza slúži na konštrukčné prevedenie daného návrhu, teda už v tejto fáze sa riešia rozmerové špecifikácie jednotlivých dielov (výška dosky, šírka dosky, hrúbka dosky) pre následné vytvorenie kusovníkov, objednávky alebo nástrihového plánu.
Fáza 4: Tvorba zostáv a estetická stránka

Po vytvorení konštrukčného návrhu pomocou skeletonu prichádza fáza tvorby zostáv a všetkých prvkov spojených s návrhom nábytkov. V tejto fáze sa navrhujú umiestnenia spojov (kolíky, konfirmáty, skrutky, kolíky, pánty,..). Takisto sa pre zostavy a telesá určuje vzhľad s ohľadom na špecifiká výroby nábytku t.z. zo vzormi, ktoré sú dostupné pre laminátové dosky alebo iné materiály. Woodwork for Inventor umožňuje náhradu materiálov a vzhľadov knižnice woodwork za vzhľady konkrétneho výrobcu prípadne vzoru, ktorý si vyberie zákazník. Vďaka jednoduchým nástrojom woodworku je možné upravovať orientáciu vzoru voči rozmerom dosky (plátu), pridávať hrany rôznych hrúbok alebo vyriešiť odsadenie pracovnej dosky. Takisto je v tejto fáze veľmi dôležitá štruktúra vrcholovej zostavy. Touto štruktúrou je následne riadený vygenerovaný kusovník a počty kusov ktoré sú ovplyvnené duplicitami (znovu použitými prvkami) v hlavnej zostave.


Vďaka automatizovaným príkazom doplnku Woodwork for Inventor je možné takisto rýchlo pridávať štandardizované prvky ako sú zásuvky, kovania, mádla. Princíp vkladania štandardizovaných prvkov funguje na báze iprvkov a izostáv ktoré sú v knižniciach woodwork preddefinované prípadne je možné si ich užívateľsky vytvoriť. Vkladanie spojovacích a štandardných prvkov funguje na báze preddefinovaných užívateľských rovín a osí.


Vo verzii Woodwork for Inventor je možné tvoriť pomocou knižníc priamo celky kuchynských liniek čo ešte viac zefektívňuje proces návrhov kuchýň a nábytkov.Fáza 5: generovanie kusovníkov a technológie

V poslednej, najdôležitejšej fáze je možné vďaka dostupným nástrojom generovať kusovníky materiálu a takisto rozmerové špecifikácie porezov. Novinkou vo verzii V8 je tvorba nesting teda nárezového plánu podľa špecifických rozmerov platní a materiálov. Takisto dôležitou časťou je návrh CAM technológie v prípade tvarových dielov alebo pre vŕtanie dier. Samozrejmosťou je automatická tvorba výkresovej dokumentácie s novinkou tvorby tabuliek dier. Tieto funkcie umožňujú veľmi rýchly návrh a optimalizáciu technológie výroby daného nábytku a tým predísť chybovosti a neefektívnej výrobe.Fáza 6: Výroba a montáž

V prípade predmetu tejto štúdie sa jedná o súkromný projekt ktorý slúži ako demonštrácia výhod doplnku Woodwork for Inventor V8. Cieľom návrhu v programe bolo hlavne získanie predstavy vo forme vizualizácie daného návrhu teda koncový užívateľ vie ešte pred výrobou, ako bude v danom priestore daný nábytok vyzerať. Ďalším cieľom projektu bolo zistenie predbežných nákladov na projekt. T.z. vďaka funkcionalite tvorby kusovníkov kde boli automaticky vytvorené sumy počtov materiálu, spojovacích prvkov a kovania a takisto vďaka funkcionalite nesting bolo možné stanoviť predbežné náklady na realizáciu tohto projektu čo výrazne zjednodušuje napr. tvorbu cenových ponúk. Neposledným cieľom bolo vytvorenie montážneho postupu vďaka funkcionalitám Inventoru 2018 pre tvorbu rozpadov zostáv. Vďaka výkresom a tabuľkám dier bolo takisto možné odovzdať výkresovú dokumentáciu firme zaoberajúcej sa spracovaním dreva a tým si proces výroby zrýchliť. Celkový čas návrhu tejto linky v programe predstavoval 4 hodiny. Linka bola tvorená ručne obaľovaním skeletonu z dôvodu demonštrovania rýchlosti práce. Ak by bola linka tvorená predpripravenými segmentami doostupných knižníc, návrh by sa skrátil minimálne o polovicu času. Tento projekt veľmi jednoducho demonštruje ako rýchlo a efektívne je možné vyriešiť návrhové procesy v rámci tvorby nábytkov a zjednodušiť tak spoločnostiam zaoberajúcim sa výrobou nábytkov proces od návrhu cez vystavenie cenovej ponuky až po samotnú montáž a tým ušetriť náklady a zvýšiť zisk.Výsledok

Výsledkom po použití programu Inventor+Woodwork bol zoznam a rozmery materiálu, ktoré som posielal priamo do firmy zaoberajúcej sa porezmi drevotrieskových dosiek, takže som nemusel ručne vypočítavať rozmery jednotlivých častí. Vybral som si dekor pracovnú dosku priamo ako výstup z programu. Následne bolo realizované vŕtanie potrebných otvorov a drážok stolárstvom, ktorému som posielal podklady vo forme výkresov. Montáž kuchynskej linky som realizoval vlastnými silami. Keďže som poznal kusovník potrebného spojovacieho materiálu a ostatných prvkov, nemal som problém nakúpiť presný počet všetkých spojovacích prvkov a doplnkov. Keďže som laik, montáž mi trvala približne 8 hodín a myslím že výsledok stojí za to:)středa 11. dubna 2018

Inventor Nesting Utility součástí konstrukční sady Autodesk PD&M Collection 2019

Jak jsme informovali již v prosinci loňského roku, Autodesk Inventor je v CAD/CAM sadě Product Design & Manufacturing Collection (PD&MC) rozšířen o modul optimalizace rozložení plochých součástí - Nesting Utility. Předplatitelé sady PD&M Collection 2019 tak získávají celkově již 18. nástroj zařazený do této zvýhodněné kolekce.

Nesting Utility vychází z produktu Autodesk TruNest a nabízí uživatelům Inventoru integrované funkce 2D nestingu plochých (rozvinutých) plechových součástí libovolných tvarů a pracovní postupy pro optimalizaci rozložení tvarů na výchozí materiál (např. plechové tabule či role) před následnou operací vypalování, vyřezávání nebo vystřihávání. Výsledným přínosem je úspora nákladů díky sníženému procentu odpadního materiálu a zvýšení efektivity operací vyřezávání.Proces optimalizace (nestingu) přebírá rozvinuté tvary z IPT, IAM nebo DXF souborů, včetně tloušťky materiálu a umožňuje nastavit řadu parametrů optimalizace. Výsledný tvar lze exportovat např. přes formát DXF přímo do vypalovacího stroje.

Co nabízí Inventor Nesting Utility?


Co je nového v sadě Autodesk Product Design & Manufacturing Collection 2019?


Nová sada PD&M Collection 2019 bude k dispozici v nejbližších dnech - pro stávající předplatitele prostřednictvím jejich účtu na Autodesk Account, pro nové zájemce pak buď prostřednictvím zvýhodněného přechodu z Maintenance plánu AutoCADu, Inventoru či Product Design Suite (M2S), nebo novým předplatným licence PD&M Collection.

Chcete-li se blíže seznámit s novinkami CAD aplikací Autodesk řady 2019, přihlaste se na online konferenci Autodesk LIVE 2019 (vysíláme 24. dubna).

středa 28. března 2018

Nastran In-CAD 2019 - novinky


Další letošní novinkou ze sady Product Design & Manufacturing Collection, uvolněnou společně s Inventorem 2019, je simulační aplikace Autodesk Nastran In-CAD 2019. Verze 2019 přináší zákazníkům další rozšíření flexibility při práci v podobě přístupu k definici, řešení a postprocessingu simulace pomocí iLogic kódu, nebo díky možnosti využít samostatně Nastran solver.

Autodesk Nastran solver v sadě Product Design & Manufacturing Collection

Nastran In-CAD 2019 nyní v rámci své instalace obsahuje i samostatný Autodesk Nastran solver. Uživatelé Nastranu In-CAD 2019 tak oproti předchozím verzím aplikace získávají výhodu, která jim umožní řešit simulační úlohy i mimo prostředí Autodesk Inventoru/Nastran In-CADu. Díky Nastran Editoru je nyní možné snadno prohlížet, upravovat (v textovém režimu), a řešit nejen ty soubory Nastranu, které byly vygenerované přímo Nastranem In-CAD, ale i soubory vzniklé v preprocesorech třetích stran. Uživatelé, kterým pro práci postačují možnosti Nastran In-CADu (připomínáme, že Nastran In-CAD obsahuje plnohodnotný Nastran solver), mohou Nastran Editor využít pro následné zpracování výsledků, kdy zejména při větších objemech dat ocení rychlost, s jakou Nastran Editor výsledky načítá a zobrazuje.


Pokročilí uživatelé pak mohou využít i možnosti spouštění simulací přes příkazový řádek.


Automatizace pomocí iLogic

Podpora pro iLogic byla nyní rozšířena i do oblasti Nastran In-CADu. Pomocí pravidel je nyní možné v lineární statické analýze programově vytvořit kompletní definici simulace, od zadání materiálu, idealizace a síťování modelu, přes vazby a zatížení, až po spuštění simulace a zobrazení výsledků. Seznam podporovaných funkcí je k dispozici v nápovědě Nastran In-CADu.


Nový Nastran In-CAD si můžete stáhnout z Autodesk Account, trial verzi též z našich stránek cadstudio.cz/trial. Další informace viz Nastran.

Nastranu a nástrojům pro simulace se budeme věnovat také na naší online konferenci Autodesk LIVE 2019 uvádějící nové produkty Autodesk (24.4.).

úterý 27. března 2018

Vault Professional 2019 - novinky


Autodesk Vault Professional dlouhodobě poskytuje pokročilé nástroje pro profesionální správu návrhových dat (PDM) a spolu s nástroji CAD Studia i možnost jednoduše propojit konstrukční data s podnikovými informačními systémy (ERP, TPV).

Již od verze 2018 se funkčnost Vaultu orientuje i na řízené sdílení dat mimo firmu s využitím cloudových technologií Autodesku (Autodesk Viewer, Autodesk Drive, Fusion 360, … ). Stojí za připomenutí, že právě ve verzi Vault 2018.1 přibyla úžasná funkčnost „Sdílení pohledů“ umožňující rychle a efektivně sdílet náhledy na modely či sestavy pomocí cloudové technologie Autodesk Viewer a to publikováním přímo z Vaultu. V rámci Autodesk Viewer je možné jednoduše návrhová data připomínkovat či poznámkovat a tyto připomínky se pak zobrazí uživateli ve Vaultu. Je to velice efektivní způsob pro komunikaci se zákazníky, obchodníky, kooperanty, a pro všechny, kteří si nechtějí (či nemohou) nic instalovat a z prostředí mobilu, tabletu či počítače chtějí prohlížet tato návrhová data. Podrobněji viz náš předchozí článek Vault 2018.1 a sdílené pohledy.

Ve verzi 2019 byla funkčnost Sdílení pohledů rozšířena o důležitou možnost nastavit, zda se má skrýt název či vlastnosti součástí či sestav.


Synchronizace projektu

Pokračováním uvedené funkčnosti je pak možnost nesdílet jen náhledy na dokumentaci, ale sdílet přímo návrhová data ve své zdrojové podobě. Doposud byli uživatelé nuceni pro své externisty, kooperanty či výrobní části mimo struktury firmy využívat neřízený a slabě zabezpečený tok dat pomocí emailu, FTP, či různých úložišť. Jakmile jednou CAD data opustí firmu, uživatelé nad nimi ztrácejí kontrolu. Ideální je proto využít zcela nových možností „Synchronizace projektu“, a to přímo z prostředí řízené dokumentace Autodesk Vault Professional. Vybraná data projektu se sdílí pomocí služby Fusion Team. Ale nejde jen o jednosměrný tok z prostředí Vaultu, jedná se zde o oboustrannou synchronizaci. Takže jste schopni vybraná data projektu nejen sdílet, ale jejich případné změny i načítat zpět do prostředí řízené dokumentace Vaultu. Uživatelé tak mají jasný přehled o všech návrhových datech, která se upravují externě, která interně, která jsou schválena apod. 


Vlastní synchronizaci nastavuje správce Autodesk Vaultu.  Pro synchronizaci se vybírá odpovídající složka ve Vaultu a projekt v cloudovém prostředí Fusion Teamu. Vlastní synchronizaci je možno nastavit jako jednosměrnou či obousměrnou. Synchronizaci dat je možné řešit ručně či jednoduše plánovat v určitých intervalech nebo pravidelně na konkrétní čas.

Soubory je možné filtrovat na základě aktuálního stavu dokumentu či jiné vlastnosti a mít tak plně pod kontrolou, která data se na Cloud synchronizují a která nikoli, a to zcela automaticky. Odpadá tím řada běžných chyb uživatele: Poslali jsme všechna data? Poslali jsme poslední verze a správná data? Máme zachyceny všechny změny od kooperantů? … 


Tenký klient

Důležitou novinkou je možnost správce nastavit zobrazení jen poslední verze schválené dokumentace. Umožňuje to tak lépe řídit viditelnost schválených dat v prostředí tenkého klientu (web klientu).

Stav synchronizace souboru a položky

Při prohlížení položek je nyní viditelné, zda je nutno soubory spojené s položkou aktualizovat či nikoli. Lépe je tak možné zabezpečit synchronizaci souborů a odpovídajících položek.

Tvorba reportů

Autodesk Vault Professional a Vault Workgroup nyní obsahují nástroj Microsoft Report Viewer 2015. Vzorové šablony byly migrovány do verze 2015. 

Administrace Vaultu

Tato novinka je určena spíše pro architekty a správce řešení, jako je právě CAD Studio. Doposud jsme byli schopni nabídnout uživatelům jen předem definované role uživatelů (např. správce, editor, konzument, ... ) - od verze 2019 jsme schopni nakonfigurovat role zcela podle požadavků uživatele s podstatně širšími možnostmi toho, co je schopen konkrétní uživatel dělat a co již nikoli. Nastavení oprávnění je důležité právě s ohledem na zabezpečení správného toku dat a přístupu k nim.


Z verze 2018.2 pochází novinka umožňující ušetřit licence - nástroj Job Processor již při zpracovávání souborů aplikace Inventor nepoužívá licenci Inventoru.

Nástroj Data Standard 2019 je nyní součástí instalace Vault klienta (sekce Nástroje) pro Vault Professional a Workgroup.

Systémové požadavky

Systémové požadavky Vault 2019 se příliš neliší od verze 2018. Nově je podporován Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) a SQL Server 2017. Již není podporován SQL Server 2012.

...a co česká verze?

Dnes byla uvolněna anglická verze Vaultu 2019, česká verze bude uvedena v nejbližší dnech. Vault 2019 samozřejmě podporuje nové CAD a BIM produkty řady Autodesk 2019, i kancelářské aplikace MS Office.

Pro implementaci nové verze 2019 do vašeho firemního prostředí, včetně bonus nástrojů Vault Tools a integračních konektorů pro nejrozšířenější ERP systémy, prosím kontaktujte CAD Studio.

Vault 2019 i naše doplňkové nástroje pro Vault představíme na "online roadshow" Autodesk LIVE 2019, 24. dubna 2018 - zaregistrujte se.

Více na stránce Autodesk Vault