středa 25. dubna 2018

CAD Studio na konferenci 3D FÓRUM 2018


Dnes, se v Brné koná jedinečná konference určená pro všechny uživatele 3D tiskáren, pořádaná vydavatelstvím Nová média. Chcete-li mít z technologií 3D tisku maximální užitek, musíte začít výrobky navrhovat jinak, než jste zvyklí při nasazení tradičních výrobních postupů. Tato konference ukazuje, jak na to.

3D FÓRUM je určeno pro všechny konstruktéry a uživatele 3D tiskáren, kteří chtějí, aby jejich výrobky v maximální možné míře využívaly výhod aditivních technologií. Vaše výrobky mohou být lehčí, pevnější a celkově efektivnější, pokud si osvojíte správné konstrukční metody a naučíte se naplno ovládat funkce, které vám nabízejí nejmodernější CAD systémy.

CAD Studio se této konference účastní jako hlavní partner a partner Autodesku. V programu konference najdete i naši přednášku "Praktické ukázky vhodně a nevhodně navržených dílů pro 3D tisk". V prezentaci i na našem stánku představujeme moderní konstrukční aplikace Autodesk Inventor 2019, Autodesk Fusion 360 a doprovodné cloud služby pro připomínkování, správu dokumentů, generativní navrhování a další výpočty.


Galeriepondělí 16. dubna 2018

Woodwork for Inventor – od návrhu po výrobu kuchynskej linky (prípadová štúdia)

Woodwork for Inventor je progresívny nástroj určený pre spoločnosti zaoberajúce sa dizajnom, konštrukčným návrhom, výrobou alebo montážou nábytkov. Tento nástroj existuje vo forme doplnkovej aplikácie v prostredí profesionálneho 3D nástroja Autodesk Inventor. Táto súhra umožňuje kombináciu pokročilých funkcií programu Autodesk Inventor a pokročilých funkcií doplnku Woodwork for Inventor. V tomto blogu je znázornená ukážka praktického využitia tohto doplnku, ktorého výsledkom je reálny produkt vo forme časti kuchynskej linky. Viď tiež návrh kuchýň. Podrobnejšie informácie o jednotlivých fázach procesu návrhu sa dozviete v sérii článkov na tomto blogu. Tento projekt som realizoval v rámci montáže mojej vlastnej kuchyne a nástroj woodwork bol vo fáze návrhu viac než nápomocný.

Fáza 1: zameranie priestoru

Pre účely tvorby modelu ktorý bude v ďalších fázach slúžiť napr. pre presný nástrihový plán, montážny rozpad prípadne vizualizáciu bolo potrebné daný priestor pre osadenie kuchynskej linky zamerať. Po získaní presných rozmerov a parametrov priestoru bolo možné pristupíť k fáze modelovania.

Fáza 2: model a práca s parametrami

Woodwork for Inventor pracuje na báze top-down modelovania pomocou skeletonu ktorý je vytvorený štandardnými nástrojmi v prostredí Inventoru. Pred fázou tvorby skeletonu podľa rozmerovej špecifikácie je dôležité metodicky stanoviť kľúčové parametre pre prípadnú zmenu hlavných rozmerov. Na tieto účely je potrebné vytvoriť užívateľské parametre ktoré následne riadia rozmery skeletonu a tým pádom aj kompletný návrh konštrukcie.Fáza 3: Viacobjemové teleso

Ako bolo spomínané v tomto článku, woodwork pracuje s metódou top-down ktoré spočíva v obaľovaní kostry skeletonu potrebným objemom. Automatizované nástroje woodworku umožňujú prácu s viacobjemovými telesami s ohľadom na špecifikáciu montovaných drevených nábytkov. V týchto krokoch je možné veľmi rýchlo a efektívne orezávať dané segmenty (steny, podstavy, police...) voči ostatným objemom, vytvárať šikmé rezy pre spoje, alebo jednoducho kopírovať rovnaké prvky. Mnoho nových funkcionalít je obsiahnutých v novej verzii Woodwork for Inventor V8. To všetko v kombinácii s funkcionalitami Inventoru (vyrezávanie, priame úpravy, atypické tvary...). Táto fáza slúži na konštrukčné prevedenie daného návrhu, teda už v tejto fáze sa riešia rozmerové špecifikácie jednotlivých dielov (výška dosky, šírka dosky, hrúbka dosky) pre následné vytvorenie kusovníkov, objednávky alebo nástrihového plánu.
Fáza 4: Tvorba zostáv a estetická stránka

Po vytvorení konštrukčného návrhu pomocou skeletonu prichádza fáza tvorby zostáv a všetkých prvkov spojených s návrhom nábytkov. V tejto fáze sa navrhujú umiestnenia spojov (kolíky, konfirmáty, skrutky, kolíky, pánty,..). Takisto sa pre zostavy a telesá určuje vzhľad s ohľadom na špecifiká výroby nábytku t.z. zo vzormi, ktoré sú dostupné pre laminátové dosky alebo iné materiály. Woodwork for Inventor umožňuje náhradu materiálov a vzhľadov knižnice woodwork za vzhľady konkrétneho výrobcu prípadne vzoru, ktorý si vyberie zákazník. Vďaka jednoduchým nástrojom woodworku je možné upravovať orientáciu vzoru voči rozmerom dosky (plátu), pridávať hrany rôznych hrúbok alebo vyriešiť odsadenie pracovnej dosky. Takisto je v tejto fáze veľmi dôležitá štruktúra vrcholovej zostavy. Touto štruktúrou je následne riadený vygenerovaný kusovník a počty kusov ktoré sú ovplyvnené duplicitami (znovu použitými prvkami) v hlavnej zostave.


Vďaka automatizovaným príkazom doplnku Woodwork for Inventor je možné takisto rýchlo pridávať štandardizované prvky ako sú zásuvky, kovania, mádla. Princíp vkladania štandardizovaných prvkov funguje na báze iprvkov a izostáv ktoré sú v knižniciach woodwork preddefinované prípadne je možné si ich užívateľsky vytvoriť. Vkladanie spojovacích a štandardných prvkov funguje na báze preddefinovaných užívateľských rovín a osí.


Vo verzii Woodwork for Inventor je možné tvoriť pomocou knižníc priamo celky kuchynských liniek čo ešte viac zefektívňuje proces návrhov kuchýň a nábytkov.Fáza 5: generovanie kusovníkov a technológie

V poslednej, najdôležitejšej fáze je možné vďaka dostupným nástrojom generovať kusovníky materiálu a takisto rozmerové špecifikácie porezov. Novinkou vo verzii V8 je tvorba nesting teda nárezového plánu podľa špecifických rozmerov platní a materiálov. Takisto dôležitou časťou je návrh CAM technológie v prípade tvarových dielov alebo pre vŕtanie dier. Samozrejmosťou je automatická tvorba výkresovej dokumentácie s novinkou tvorby tabuliek dier. Tieto funkcie umožňujú veľmi rýchly návrh a optimalizáciu technológie výroby daného nábytku a tým predísť chybovosti a neefektívnej výrobe.Fáza 6: Výroba a montáž

V prípade predmetu tejto štúdie sa jedná o súkromný projekt ktorý slúži ako demonštrácia výhod doplnku Woodwork for Inventor V8. Cieľom návrhu v programe bolo hlavne získanie predstavy vo forme vizualizácie daného návrhu teda koncový užívateľ vie ešte pred výrobou, ako bude v danom priestore daný nábytok vyzerať. Ďalším cieľom projektu bolo zistenie predbežných nákladov na projekt. T.z. vďaka funkcionalite tvorby kusovníkov kde boli automaticky vytvorené sumy počtov materiálu, spojovacích prvkov a kovania a takisto vďaka funkcionalite nesting bolo možné stanoviť predbežné náklady na realizáciu tohto projektu čo výrazne zjednodušuje napr. tvorbu cenových ponúk. Neposledným cieľom bolo vytvorenie montážneho postupu vďaka funkcionalitám Inventoru 2018 pre tvorbu rozpadov zostáv. Vďaka výkresom a tabuľkám dier bolo takisto možné odovzdať výkresovú dokumentáciu firme zaoberajúcej sa spracovaním dreva a tým si proces výroby zrýchliť. Celkový čas návrhu tejto linky v programe predstavoval 4 hodiny. Linka bola tvorená ručne obaľovaním skeletonu z dôvodu demonštrovania rýchlosti práce. Ak by bola linka tvorená predpripravenými segmentami doostupných knižníc, návrh by sa skrátil minimálne o polovicu času. Tento projekt veľmi jednoducho demonštruje ako rýchlo a efektívne je možné vyriešiť návrhové procesy v rámci tvorby nábytkov a zjednodušiť tak spoločnostiam zaoberajúcim sa výrobou nábytkov proces od návrhu cez vystavenie cenovej ponuky až po samotnú montáž a tým ušetriť náklady a zvýšiť zisk.Výsledok

Výsledkom po použití programu Inventor+Woodwork bol zoznam a rozmery materiálu, ktoré som posielal priamo do firmy zaoberajúcej sa porezmi drevotrieskových dosiek, takže som nemusel ručne vypočítavať rozmery jednotlivých častí. Vybral som si dekor pracovnú dosku priamo ako výstup z programu. Následne bolo realizované vŕtanie potrebných otvorov a drážok stolárstvom, ktorému som posielal podklady vo forme výkresov. Montáž kuchynskej linky som realizoval vlastnými silami. Keďže som poznal kusovník potrebného spojovacieho materiálu a ostatných prvkov, nemal som problém nakúpiť presný počet všetkých spojovacích prvkov a doplnkov. Keďže som laik, montáž mi trvala približne 8 hodín a myslím že výsledok stojí za to:)středa 11. dubna 2018

Inventor Nesting Utility součástí konstrukční sady Autodesk PD&M Collection 2019

Jak jsme informovali již v prosinci loňského roku, Autodesk Inventor je v CAD/CAM sadě Product Design & Manufacturing Collection (PD&MC) rozšířen o modul optimalizace rozložení plochých součástí - Nesting Utility. Předplatitelé sady PD&M Collection 2019 tak získávají celkově již 18. nástroj zařazený do této zvýhodněné kolekce.

Nesting Utility vychází z produktu Autodesk TruNest a nabízí uživatelům Inventoru integrované funkce 2D nestingu plochých (rozvinutých) plechových součástí libovolných tvarů a pracovní postupy pro optimalizaci rozložení tvarů na výchozí materiál (např. plechové tabule či role) před následnou operací vypalování, vyřezávání nebo vystřihávání. Výsledným přínosem je úspora nákladů díky sníženému procentu odpadního materiálu a zvýšení efektivity operací vyřezávání.Proces optimalizace (nestingu) přebírá rozvinuté tvary z IPT, IAM nebo DXF souborů, včetně tloušťky materiálu a umožňuje nastavit řadu parametrů optimalizace. Výsledný tvar lze exportovat např. přes formát DXF přímo do vypalovacího stroje.

Co nabízí Inventor Nesting Utility?


Co je nového v sadě Autodesk Product Design & Manufacturing Collection 2019?


Nová sada PD&M Collection 2019 bude k dispozici v nejbližších dnech - pro stávající předplatitele prostřednictvím jejich účtu na Autodesk Account, pro nové zájemce pak buď prostřednictvím zvýhodněného přechodu z Maintenance plánu AutoCADu, Inventoru či Product Design Suite (M2S), nebo novým předplatným licence PD&M Collection.

Chcete-li se blíže seznámit s novinkami CAD aplikací Autodesk řady 2019, přihlaste se na online konferenci Autodesk LIVE 2019 (vysíláme 24. dubna).

středa 28. března 2018

Nastran In-CAD 2019 - novinky


Další letošní novinkou ze sady Product Design & Manufacturing Collection, uvolněnou společně s Inventorem 2019, je simulační aplikace Autodesk Nastran In-CAD 2019. Verze 2019 přináší zákazníkům další rozšíření flexibility při práci v podobě přístupu k definici, řešení a postprocessingu simulace pomocí iLogic kódu, nebo díky možnosti využít samostatně Nastran solver.

Autodesk Nastran solver v sadě Product Design & Manufacturing Collection

Nastran In-CAD 2019 nyní v rámci své instalace obsahuje i samostatný Autodesk Nastran solver. Uživatelé Nastranu In-CAD 2019 tak oproti předchozím verzím aplikace získávají výhodu, která jim umožní řešit simulační úlohy i mimo prostředí Autodesk Inventoru/Nastran In-CADu. Díky Nastran Editoru je nyní možné snadno prohlížet, upravovat (v textovém režimu), a řešit nejen ty soubory Nastranu, které byly vygenerované přímo Nastranem In-CAD, ale i soubory vzniklé v preprocesorech třetích stran. Uživatelé, kterým pro práci postačují možnosti Nastran In-CADu (připomínáme, že Nastran In-CAD obsahuje plnohodnotný Nastran solver), mohou Nastran Editor využít pro následné zpracování výsledků, kdy zejména při větších objemech dat ocení rychlost, s jakou Nastran Editor výsledky načítá a zobrazuje.


Pokročilí uživatelé pak mohou využít i možnosti spouštění simulací přes příkazový řádek.


Automatizace pomocí iLogic

Podpora pro iLogic byla nyní rozšířena i do oblasti Nastran In-CADu. Pomocí pravidel je nyní možné v lineární statické analýze programově vytvořit kompletní definici simulace, od zadání materiálu, idealizace a síťování modelu, přes vazby a zatížení, až po spuštění simulace a zobrazení výsledků. Seznam podporovaných funkcí je k dispozici v nápovědě Nastran In-CADu.


Nový Nastran In-CAD si můžete stáhnout z Autodesk Account, trial verzi též z našich stránek cadstudio.cz/trial. Další informace viz Nastran.

Nastranu a nástrojům pro simulace se budeme věnovat také na naší online konferenci Autodesk LIVE 2019 uvádějící nové produkty Autodesk (24.4.).

úterý 27. března 2018

Vault Professional 2019 - novinky


Autodesk Vault Professional dlouhodobě poskytuje pokročilé nástroje pro profesionální správu návrhových dat (PDM) a spolu s nástroji CAD Studia i možnost jednoduše propojit konstrukční data s podnikovými informačními systémy (ERP, TPV).

Již od verze 2018 se funkčnost Vaultu orientuje i na řízené sdílení dat mimo firmu s využitím cloudových technologií Autodesku (Autodesk Viewer, Autodesk Drive, Fusion 360, … ). Stojí za připomenutí, že právě ve verzi Vault 2018.1 přibyla úžasná funkčnost „Sdílení pohledů“ umožňující rychle a efektivně sdílet náhledy na modely či sestavy pomocí cloudové technologie Autodesk Viewer a to publikováním přímo z Vaultu. V rámci Autodesk Viewer je možné jednoduše návrhová data připomínkovat či poznámkovat a tyto připomínky se pak zobrazí uživateli ve Vaultu. Je to velice efektivní způsob pro komunikaci se zákazníky, obchodníky, kooperanty, a pro všechny, kteří si nechtějí (či nemohou) nic instalovat a z prostředí mobilu, tabletu či počítače chtějí prohlížet tato návrhová data. Podrobněji viz náš předchozí článek Vault 2018.1 a sdílené pohledy.

Ve verzi 2019 byla funkčnost Sdílení pohledů rozšířena o důležitou možnost nastavit, zda se má skrýt název či vlastnosti součástí či sestav.


Synchronizace projektu

Pokračováním uvedené funkčnosti je pak možnost nesdílet jen náhledy na dokumentaci, ale sdílet přímo návrhová data ve své zdrojové podobě. Doposud byli uživatelé nuceni pro své externisty, kooperanty či výrobní části mimo struktury firmy využívat neřízený a slabě zabezpečený tok dat pomocí emailu, FTP, či různých úložišť. Jakmile jednou CAD data opustí firmu, uživatelé nad nimi ztrácejí kontrolu. Ideální je proto využít zcela nových možností „Synchronizace projektu“, a to přímo z prostředí řízené dokumentace Autodesk Vault Professional. Vybraná data projektu se sdílí pomocí služby Fusion Team. Ale nejde jen o jednosměrný tok z prostředí Vaultu, jedná se zde o oboustrannou synchronizaci. Takže jste schopni vybraná data projektu nejen sdílet, ale jejich případné změny i načítat zpět do prostředí řízené dokumentace Vaultu. Uživatelé tak mají jasný přehled o všech návrhových datech, která se upravují externě, která interně, která jsou schválena apod. 


Vlastní synchronizaci nastavuje správce Autodesk Vaultu.  Pro synchronizaci se vybírá odpovídající složka ve Vaultu a projekt v cloudovém prostředí Fusion Teamu. Vlastní synchronizaci je možno nastavit jako jednosměrnou či obousměrnou. Synchronizaci dat je možné řešit ručně či jednoduše plánovat v určitých intervalech nebo pravidelně na konkrétní čas.

Soubory je možné filtrovat na základě aktuálního stavu dokumentu či jiné vlastnosti a mít tak plně pod kontrolou, která data se na Cloud synchronizují a která nikoli, a to zcela automaticky. Odpadá tím řada běžných chyb uživatele: Poslali jsme všechna data? Poslali jsme poslední verze a správná data? Máme zachyceny všechny změny od kooperantů? … 


Tenký klient

Důležitou novinkou je možnost správce nastavit zobrazení jen poslední verze schválené dokumentace. Umožňuje to tak lépe řídit viditelnost schválených dat v prostředí tenkého klientu (web klientu).

Stav synchronizace souboru a položky

Při prohlížení položek je nyní viditelné, zda je nutno soubory spojené s položkou aktualizovat či nikoli. Lépe je tak možné zabezpečit synchronizaci souborů a odpovídajících položek.

Tvorba reportů

Autodesk Vault Professional a Vault Workgroup nyní obsahují nástroj Microsoft Report Viewer 2015. Vzorové šablony byly migrovány do verze 2015. 

Administrace Vaultu

Tato novinka je určena spíše pro architekty a správce řešení, jako je právě CAD Studio. Doposud jsme byli schopni nabídnout uživatelům jen předem definované role uživatelů (např. správce, editor, konzument, ... ) - od verze 2019 jsme schopni nakonfigurovat role zcela podle požadavků uživatele s podstatně širšími možnostmi toho, co je schopen konkrétní uživatel dělat a co již nikoli. Nastavení oprávnění je důležité právě s ohledem na zabezpečení správného toku dat a přístupu k nim.


Z verze 2018.2 pochází novinka umožňující ušetřit licence - nástroj Job Processor již při zpracovávání souborů aplikace Inventor nepoužívá licenci Inventoru.

Nástroj Data Standard 2019 je nyní součástí instalace Vault klienta (sekce Nástroje) pro Vault Professional a Workgroup.

Systémové požadavky

Systémové požadavky Vault 2019 se příliš neliší od verze 2018. Nově je podporován Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) a SQL Server 2017. Již není podporován SQL Server 2012.

...a co česká verze?

Dnes byla uvolněna anglická verze Vaultu 2019, česká verze bude uvedena v nejbližší dnech. Vault 2019 samozřejmě podporuje nové CAD a BIM produkty řady Autodesk 2019, i kancelářské aplikace MS Office.

Pro implementaci nové verze 2019 do vašeho firemního prostředí, včetně bonus nástrojů Vault Tools a integračních konektorů pro nejrozšířenější ERP systémy, prosím kontaktujte CAD Studio.

Vault 2019 i naše doplňkové nástroje pro Vault představíme na "online roadshow" Autodesk LIVE 2019, 24. dubna 2018 - zaregistrujte se.

Více na stránce Autodesk Vault

pondělí 26. března 2018

Inventor Professional 2019 - novinky


Uživatelé CAD aplikace Autodesk Inventor se Subscription nebo Maintenance si nyní mohou aktualizovat tento konstrukční software na novou verzi "Inventor Professional 2019". Nová verze je k dispozici na Autodesk Account.

Co nového nabízí verze 2019?

Inventor 2019 nabízí vylepšení v oblasti výkonu, návrhu, automatizaci či komunikaci s okolím tak, aby uživatelům umožnil získat a udržet náskok ve vývoji svých výrobků před požadavky trhu.

Řada z doplněných funkcí vznikla jako podnět uživatelů z fóra Inventor Ideas. Máte-li nápad na další vylepšení, dejte vědět firmě Autodesk nebo nám v CAD Studiu.

Robustnost systému, výkon


Řada vylepšení Autodesk Inventoru 2019 se týká právě oblasti výkonu, tedy jádra systému. Při použití na stávajících sestavách poznáte zrychlení hlavně při úpravách dílů přímo v sestavě, při aktualizacích sestav, polohových reprezentacích, práce s prvky v sestavě, při výběru polí apod.

Ruku v ruce s prací v sestavách se odpovídajícím způsobem zrychlila i práce s výkresovou dokumentací. A to hlavně při tvorbě nových pohledů a jejich aktualizací. Pro ukázku uvádíme práci v sestavě při použití řezu sestavou: 7x rychlejší zobrazení sestavy „v řezu“, 35% zkrácení času a obnova pohledu je rychlejší až o 80%.a další vylepšení pro vyšší výkon: 
 • Závitové díry – bylo optimalizováno pro větší výkon zobrazení. Zlepšení je patrné u modelů s velkým množstvím otvorů se závity.
 • Při použití kolečka myši pro ZOOMování se u velkých sestav výrazně zlepšila rychlost.
 • Výběr v sestavách - při výběru oknem je znatelné zvýšení výkonu při zapnutí priority těles, součástí či komponent.
 • Reprezentace pohledu – zvýšena rychlost pro aktivaci.
 • Polohové reprezentace – celkové zlepšení výkonu polohových reprezentací vede k rychlejšímu přepínání mezi polohami, úrovněmi detailů (LOD) apod. Další efektivnosti bylo dosaženo aktualizací pouze ovlivněných komponent.
 • Práce v sestavě – významné zlepšení výkonu při aktualizaci sestavy, Přestavět vše a aktualizace při otevírání souborů.
 • Express Mode – v expresním módu jsou k dispozici další funkce, které doposud byly jen plném načtení.
 • Řízení vazeb – lepší správa podmínek pro řízení vazeb, správa podmínek, které nejsou přímo danou polohou ovlivňovány, jejich zobrazení apod.
 • Nahradit vše – pro všechny modely, které mají větší počet výskytů (např. 300+) se výrazně zlepšila výkonnost příkazu.
 • Výběr pole prvků – významné zlepšení výkonu pro počáteční výběr pole, tak i pro následné výběry.
 • Shrinkwrap – skryté komponenty jsou viditelné pro použití funkce shrinkwrap, což umožňuje jednodušší odebrání či přidání do výběru součástí pro zjednodušení.
 • Generátor rámu – celkové zvýšení výkonu při aktualizacích rámových konstrukcí.


Modelování


Jednou z klíčových nových funkcí je zcela přepracovaný způsob tvorby děr. Vše začíná zcela novým dialogem, jenž je v novém designu, který můžeme již nějaký čas sledovat u nových funkcí Inventoru. Dialog je přehlednější a kromě jiného umožňuje ukládat šablony děr.


To, co asi každý z uživatelů ocení, je další způsob vkládání děr, stačí jen klikat na vybrané ploše a tím vkládat jejich středy. Následně pak lze body kótovat či vazbit. Nový příkaz pro tvorbu děr je prostě chytřejší a jednodušší.

3D náčrt
Proměnlivá spirála či šroubovice umožňuje pomocí jednoho příkazu docílit velmi složitého tvaru šroubovice s proměnlivým stoupáním v jednom příkazu. Funkci ocení hlavně tvůrci šneků.Reverzní zaoblení
Pro vysvětlení této funkce je asi nejnázornější obrázek:


Plechové součásti
Jako v každé verzi, i ve verzi 2019 uživatelé naleznou vylepšení plechů.

Plocha – vysunutí na obě strany. Dále pak možnost posunutí výštipu dle požadavku uživatele.

A nový typ výštipu rohu „Laser Weld“ (laserový svar).Trubky a potrubí
Zamknutí délky hadice je nová funkce umožňující využít délku hadice do Vlastností a následně např. pro výrobu. Pružná hadice zachovává pře přesouvání koncových bodů svou zadanou délku. Zamknutí je možné také pomocí kóty.


Vazby v sestavě
Nové možnosti při použití vazby „Proti sobě“ při výběru osy. Kromě stávajících výběrů „Proti sobě“ a „Stejný směr“ přibyla nová volba „Bez směru“.

Určitě nejzajímavější novinkou u vazeb je možnost zamknutí rotace u vazby „Vložit“. Ocení to hlavně ti, kteří chtějí mít přesně srovnané výkresové pohledy na šroubové spoje a to bez nutnosti dalších vazeb.


Model Base Definition (3D poznámky)


Nově nastupujícím trendem je sdílení bezvýkresové dokumentace. Inventor tuto funkci neustále rozšiřuje a ve verzi 2019 naleznete nové funkce pro „Poradce tolerance“, který analyzuje smysluplnost zadaných tolerancí. Nově barevně zobrazuje stav plochy - „Face Status Coloring“.

Další rozšíření je pro poznámkování polí děr o obecnou kótu a byl rozšířen i příkaz „Popis díry/závitu“.


Automatizace - iLogic


Ty uživatele, kteří si tvoří svoje makra pomocí modulu iLogic, jistě potěší zásadní aktualizace, která umožní komponenty v rámci sestavy uvolňovat a načítat, definovat či mazat vazby, pojmenovávat jednotlivé objekty, což umožňuje razantní nárůst výkonu právě v oblasti automatizace sestav.


Sdílení pohledů


Stále rozvíjející se oblast sdílení dat přes cloudové služby Autodesk řeší vlastní technologií postavenou na univerzálním prohlížeči (Autodesk cloud viewer, LMV), na Fusion 360 a na odvozených technologiích. Ve chvíli, kdy je potřeba poskytnout jen náhled na model či dokumentaci Inventoru (bez posílání zdrojových CAD dat), je všem uživatelům s předplatným k dispozici služba „Sdílené pohledy“. Sdílení je možné přímo z prostředí Autodesk Inventoru. Technologie Autodesk Viewer může být spuštěna kdekoliv, v prostředí web prohlížeče nezávisle na platformě a bez nutnosti instalace jakéhokoliv softwaru. Umožňuje nejen interaktivní prohlížení, ale i přidávání komentářů i poznámkování. Prohlížeč se externím spolupracovníkům zobrazuje v jejich jazyce.Barvy Inventoru


Možná si pamatujete aplikaci Color Scheme Editor v kolekci SDK pro tvorbu vlastních barev Inventoru. Nyní je tato funkce rozšířena a doplněna přímo do prostředí Inventoru. Pokud vám nevyhovují přednastavená vizuální prostředí, máte tak možnost si Inventor zcela přebarvit dle libosti.


Nový migrační nástroj


Tento zcela nový nástroj umožňuje migrovat nastavení předchozí verze, a to hlavně tím, že přenáší uživatelská nastavení a nastavení aplikace ze starší verze na poslední verzi Inventoru. Správci mají rozšířené možnosti napříč distribuovanými stanicemi. Zjednodušuje se tak přechod na novou verzi.

Novinky verzí 2018.1 a 2018.2


Součástí Inventoru 2019 jsou samozřejmě i novinky z aktualizačních verzí 2018.1 a 2018.2, například funkce AnyCAD pro Fusion 360 a AnyCAD pro Solid Edge, a další.

Systémové požadavky


Nový Inventor 2019 (včetně inovovaného klienta Vault 2019) je určen pro tyto operační systémy:
 • 64bitové Microsoft Windows 10 Anniversary Update (verze 1607 a vyšší)
 • 64bitové Microsoft Windows 8.1
 • 64bitové Microsoft Windows 7 SP1 s aktualizací KB4019990
Paměťové nároky sahají od 8 GB (minimum) po 24 GB (doporučeno pro větší sestavy). Vybrané funkce vyžadují MS Excel verze 2010, 2013 nebo 2016. U síťových (NLM) licencí nezapomeňte aktualizovat License Manager na verzi 11.14.1.3 (viz náš Download).Zmíněné novinky se týkají rovněž CAM aplikace Inventor HSM, zčásti i odlehčené verze Inventor LT a samozřejmě také konstrukční sady Product Design & Manufacturing Collection - ty budou uvedeny, včetně jednotlivých českých lokalizovaných verzí, v nejbližších dnech. Sledujte www.cadstudio.cz a naše sociální sítě.

Ceny Inventoru najdete na CAD eShopu - Inventor. Trial verzi najdete na cadstudio.cz/trial.

Pozvánka


Budeme rádi, pokud se zúčastníte naší OnLine konference "Autodesk LIVE 2019" (24.4.2018), kde podrobně představíme nejen novou verzi Inventoru, ale i další produkty Autodesku a nové CAD/CAM technologie.

LIVE2019


pátek 9. března 2018

3 mýty a 7 hlavních otázek okolo inovací

Dnešní konstruktéři jsou pod stálým tlakem směřujícím k inovacím - hledají lepší způsoby navrhování a výroby produktů, které by lépe uspěly na trhu. Ale ví někdo ve vaší firmě, co znamená být opravdu inovativní? Existují řady knih o inovacích, ale jen málo z nich nabízí praktické rady jak postupovat. V příručce (eBook) na konci tohoto článku nabízí Autodesk praktické tipy a postupy pro rozjetí inovací ve vaší organizaci.

Nejprve si můžeme vyvrátit 3 typické mýty okolo toho, co inovace vlastně znamenají:
 1. Mýtus č.1 - Inovace je velká věc
  Není. Velikost ve skutečnosti nic neznamená. Skutečným měřítkem je to, jaký dopad má inovace na váš tým, vaši firmu, na trh, na svět.
 2. Mýtus č.2 - Inovace je něco nového
  Ne vždy. Vynález je něco nového. Inovace může být něco nového, ale často jde o vylepšení nebo doplnění již existujícího výrobku.
 3. Mýtus č.3 - Na trh musíte přijít jako první
  Ne nutně. Vzpomeňte si na příklad - Apple iPod. Na trh mp3 přehrávačů přišel opožděně. Ale jejich inovace spočívala ve vytvoření snadno použitelného ekosystému, který přinesl revoluci do hudebního průmyslu.
Inovace není něco co se jen tak přihodí náhodou. Naopak, nejúspěšnější inovace vznikly velmi systematickými postupy a sledovaly přesnou cestovní mapu. Pro rozhodnutí, kam zacílit vaše úsilí, si položte těchto 7 hlavních otázek:
 • Na co se můžeme Podívat novým způsobem?
 • Co můžeme Používat novým způsobem?
 • Co můžeme Přesunout, změnit pozici v času nebo prostoru?
 • Co můžeme Propojit jiným způsobem?
 • Co můžeme Upravit v designu nebo výkonu?
 • Co můžeme Vyrobit skutečně nového?
 • Co si můžeme Představit aby to někomu poskytlo lepší zážitek?
A nezapomeňte - inovace jsou často vylepšením stávajících produktů, ne zcela nový produkt.
 
Každý konstruktér potřebuje tyto čtyři prostředky nutné pro inovace:
 • Způsob myšlení
 • Dovednosti
 • Sadu nástrojů moderního konstruktéra
 • Čas
A právě moderní sada nástrojů, sama využívající inovativní technologie, je něco, co může konstruktérům nabídnout Autodesk a CAD Studio. Stáhněte si PDF příručku:

eBook - Sada nástrojů moderního konstruktéra (The modern engineer's toolkit) - PDF 668kB

čtvrtek 11. ledna 2018

Inventor HSM 2018 update 3 - co je nového?

Dne 8. ledna vyšel nový update 2018.3 pro CAD/CAM systém Inventor HSM. Tento update je dostupný všem uživatelům s platným subscription prostřednictvím utility Autodesk Desktop App nebo přímo na Autodesk Account.

Jak je známo, Inventor HSM je aplikace, která je intenzivně dále vyvíjena. Tento vývoj není zaznamenán pouze v oficiálních aktualizacích aplikace, ale také v neoficiálních - tzv. experimentálních - vydáních. Tato experimentální vydání se nestahují nebo nenabízejí ke stažení automaticky, nýbrž jsou k dispozici na následující stránce: cam.autodesk.com/inventor-hsm-experimental/

Od vydání verze HSM 2018 bylo těchto experimentách verzí vydáno již 13 - včetně oficiálních release je to již 16 aktualizací přinášejících značná vylepšení funkcí programu.

V následujících odstavcích společně nahlédneme do nejvýznamnějších nových funkcí, které se novým updatem uživatelům zpřístupnily.

Vylepšení 3D Adaptivního hrubování

Došlo k podstatnému vylepšení obráběcí strategie pro efektivní hrubování - Adaptivní hrubování. O této strategii toho bylo již mnohé napsáno, jedná se o metodu vysokorychlostního hrubování kombinovaného se zbytkovým hrubováním, při němž je zároveň kontrolováno konstantní zatížení nástroje.

U této strategie je nově možnost kombinovat sousledné i nesousledné frézování tak, aby se minimalizoval strojní čas, kdy nástroj není v řezu a zároveň nedocházelo k přetěžování nástroje plným záběrem do materiálu. Pro novou funkci je možné pro každý ze směrů frézování nastavit odlišné řezné podmínky, tedy optimální hodnotu záběru nástroje a pracovního posuvu.


staré adaptivní


nové adaptivní

2D řezání

K dispozici jsou nové strategie vycházející s funkcionality CAD/CAM aplikace Fusion 360, které umožňují programovat 2D nástrojové dráhy pro 2D řezání. Je tak nyní možné pomocí postprocesorů pro generování DXF nebo postprocesorů speciálně připravených CAD Studiem generovat programy pro 2D lasery, plasmy a vodní paprsky s možností nastavit požadovanou šířku řezu, nájezd a místo nájezdu a také výkon řezného nástroje.

Rozšířené možnosti výběru děr u vrtacích cyklů

Inventor HSM umožňuje rychle dvěma kliky vybrat všechny díry jednoho konkrétního průměru na celém dílu. Vysoce efektivní je toto u dílů s velkým množstvím vrtaných děr, u kterých by bez použití CAM systému bylo programování souřadnic děr náročné.

Tato funkcionalita je nově rozšířena o funkce rozdělení tohoto výběru pouze na díry, které začínají na stejné hloubce - začátky vrtacích cyklů se tedy nachází na jiné Z souřadnici a také je možné vrtané díry rozdělit dle hloubky, což dále usnadňuje rozhodování, který vrtací cyklus je pro které díry vhodný.

Tvarové polotovary

V nové verzi došlo k podstatnému zjednodušení postupu definice tvarového polotovaru, na základě kterého mají být generované nástrojové dráhy zbytkového frézování.

Nová je možnost výběru STL - síťového tělesa získaného ze simulace obrábění jako zdroje pro zbytkové frézování na nové upnutí, bez nutnosti toto těleso jakkoliv upravovat nebo převádět na objemové těleso.

Postprocessing

Nové přepracované dialogové okno postprocessingu, tedy pro generování NC kódu, je uživatelsky přívětivější, nabízí nové funkce pro filtrování dostupných postprocesorů ve zvoleném adresáři a dává uživatelům možnost výběru vlastních postprocesorů nebo postprocesorů, které jsou součástí instalace Inventoru HSM. K dispozici je nově také filtrace na základě výrobce řídicího systému strojů.

Uživatelská konfigurace postprocesoru, kterou je možné, pomocí funkcí, ovlivnit obsah NC kódu, je nyní v českém jazyce a k funkcím je dostupná také lokalizovaná nápověda.