neděle 23. srpna 2015

Stínový 3D model - C-A-D

Zajímavou úlohou, která prověří vaši představivost a vaše schopnosti práce s oblíbeným 3D modelářem je tzv. stínový model ("shadow cube"). Jde o návrh takového 3D modelu, který v jednotlivých průmětech v osách X, Y, Z vytváří tvar (vržený stín) třech různých písmen. Tedy např. "C" v půdorysu, "A" v bokorysu a "D" v nárysu. Nastartujte Inventor, Fusion 360 nebo 123D Design a vyzkoušejte si návrh takového modelu pro libovolná vámi zvolená 3 písmena. Upozorňujeme, že některé kombinace jsou velmi obtížné.

Pokud si troufnete ohrozit svou osobní karmu drobným nevinným podvůdkem, můžete si při tomto návrhu pomoci užitečným nástrojem, programátorským modelářem OpenSCAD. V něm pak stačí zadat následující skript a 3D model vygenerovat stiskem F6.

// podle: UlrichB1

$fn=100;

S=10; // Velikost v mm

// "C" "A" "D" - modelovaná písmena

intersection() {
 M("A", S); // "A"
 translate([0, S, 0])rotate([90, 0, 0]) M("D", S); // "D"
 translate([-S/2, S/2, 0])rotate([90, 0, 90])M("C", S); // "C"
 }

 module M(t,s) {
 resize([s, s, s])linear_extrude(1) text(t, halign="center", font="Raavi:style=Bold");
 }

Model pak můžete vyexportovat například do formátu STL - pro 3D tisk nebo pro zpracování v jiné CAD aplikaci. Například do AutoCADu model dostanete konverzní službou STL2DWG. Ukázkový model z AutoCADu si můžete stáhnout v Katalogu bloků nebo interaktivně prohlédnout v online prohlížeči A360:


Model ve Fusion 360:


via Instructables

pondělí 17. srpna 2015

Project Arro na Autodesk Labs


Pod heslem „otestujte a optimalizujte svoje konstrukční návrhy“ představila společnost Autodesk na AUTODESK LABS jako technologické preview projekt Arro. Tak, jak je tradicí na LABS, je projekt v režimu „confidential technology preview“. Účastníci projektu mohou nyní bezplatně získat bezplatnou časově omezenou verzi v případě schválení výrobce a za podmínky akceptace smlouvy o zachování důvěrnosti. Účastníkům není dovoleno veřejně diskutovat informace získané z technologického preview.

Projekt Arro je technology preview pro rozvíjející se produkt Autodesk SimStudio. V první fázi Autodesk pracoval s uživateli na vytvoření geometrického základu, který nyní podporuje stávající verze aplikace SimStudio. Ve druhé fázi budou budovat na tomto geometrickém základě vrstvu pro analýzy napětí a nástroje pro optimalizaci v jednotném prostředí přinášejícím schopnost prozkoumat a porovnat chování různých konstrukcí.

Dnes je možné použít projekt Arro pro:
 • Import, tvorbu a editaci geometrie
  • Nástroje přímého a parametrické modelování umožňují rychlé změny použitím jednoduchých příkazů
  • Volnoplošné modelování pro tvorbu komplexních zakřivení
 • Tvorbu koncepčního designu
  • Definuje zatížení, vazby a cíle pro Váš model
  • Vytváří koncepční tvary, které nejlépe vyhovují specifikovaným cílům
 • Testování modelů
  • Spouští lineární a nelineární analýzy využívající řešič Autodesk Nastran
  • Klonuje a modifikuje nastavení simulací nebo modelů jako součást konstrukční studie
 • Porovnání výsledků
  • Srovnává výsledky řady různých simulací a konstrukčních alternativ jedno vedle druhého
  • Definuje kritické hodnoty a snadno porovnává přes několik simulací

Další informace a přístup k projektu naleznete na originální stránce výrobce Project Arro. Viz též Autodesk Simulation.

Bezplatné technologické preview podléhá licenčnímu ujednání společnosti Autodesk, které doprovází stahování software.

- Petr Fischer