středa 3. února 2021

Autodesk Vault Mobile - mobilný Autodesk Vault

Popis Autodesk Vault Mobile

Autodesk Vault Mobile je mobilná aplikácia určená pre zariadenia s operačným systémom iOS (Apple iPhone, iPad). Táto aplikácia umožňuje pracovať s návrhovými a technickými údajmi jednoducho a prehľadne na vašom mobilnom zariadení. Aplikácia môže byť použitá predovšetkým na:

 • prezeranie 2D a 3D návrhov
 • kontrolu a prehliadanie súborov iných ako CAD
 • schvaľovanie a podpisovanie dokumentov
 • vytváranie a účasť na zmenách objednávok
 • vytváranie QR čiarových kódov
 • jednoduché a rozšírené vyhľadávanie údajov

Mobilná aplikácia Vault podporuje viac ako 100 formátov súborov a umožňuje udržiavať aktuálne informácie o vašich projektoch a spolupracovať s ostatnými kedykoľvek a kdekoľvek. Táto mobilná aplikácia spolupracuje s jej sprievodným počítačovým produktom, softvérom na správu dát Autodesk Vault Professional.

Obr.1 Aplikácia Autodesk mobile Vault

Log-in Autodesk Vault Mobile

Prihlásenie sa do Autodesk účtu:

Obr.2 Log-in do Autodesk účtu

V úvodnej obrazovke aplikácie je možnosť prihlásiť sa do existujúceho Autodesk účtu alebo vytvoriť nový účet Autodesku. Po zvolení možnosti prihlásenia do existujúceho účtu zadávame Email a následne heslo do Autodesk účtu.

Prihlásenie sa do Vaultu:

Obr.3 Prihlásenie sa do mobilnej aplikácie Vault

Mobilné zariadenie musí mať priamy prístup k vášmu Vault serveru. Pokiaľ sa zariadenie pripája z prostredia firmy, nie je žiadny problém. Akonáhle je však užívateľ mimo firmu, je nutné zabezpečiť prístup cez VPN. Čo sa týka pripojenie odporúčam namiesto mena serveru používať jeho IP adresu. Pri použití mena serveru ho nemusí vždy nájsť v časovom limite. Zadávame IP adresu serveru a následne používateľa a heslo.

Možnosti Autodesk Vault Mobile

Možnosti súborov:

 • prezeranie vlastností, histórie
 • jednoduché zistenie kde sú použité súbory a naopak kde vstupujú konkrétne súbory
 • posielanie linkov alebo súborov
 • zmena stavu životného cyklu
 • check-in/check-out non-CAD súborov
 • označenie obľúbených súborov
 • lokálne preuloženie súborov
 • sledovanie verzií a revízií

Možnosti prezerania súborov:

 • možnosť prezeranie dwf súborov
 • schopnosť zadať príkaz (úlohu) na vytvorenie vizualizácie súboru
 • náhľad súborov PDF a Office

Možnosti zmenových príkazov:

 • vytvorenie nového zmenového príkazu na súbory alebo položky
 • zobrazenie pracovného listu používateľa
 • úprava stavu súboru (in-work/relased)
 • zobrazovanie komentárov k súborom
 • pridanie nahrávok a príloh
 • zobrazovanie nahrávok a príloh

Možnosti položiek:

 • prezeranie detailov
 • editácia životného cyklu položiek
 • sledovanie verzií a revízií
 • sledovanie materiálového listu tzv. BOM

Možnosti vyhľadávania:

 • vyhľadávanie súborov, položiek a zmenových príkazov
 • pokročilé vyhľadávanie
 • uloženie vyhľadávania
 • možnosť vyhľadávania pomocou QR a Bar kódov (čiarových kódov)
Obr. 4 Základné rozhranie resp. úvodná obrazovka mobilnej aplikácií Vaultu
Obr.5 Zobrazenie konštrukčných dát v mobilnej aplikácií Vault
Obr.6 Zobrazenie vlastností konštrukčného výkresu a následný náhľad na aktuálnu verziu výkresu
Obr.7 Rozhranie a editácia zmenových príkazov
Obr.8 Rozhranie a možnosti vyhľadávania položiek
Obr.9 Zmena životného cyklu položky
Obr.10 Funkcie „Uses“ a „Where used“ v položkách
Obr.11 Zobrazenie rozpisky zostavy
Obr.12 Náhľad modelu v prostredí mobilnej aplikácie Vault
Obr.13 Pokročilé nastavenie mobilnej aplikácie Vault


Novinky Autodesk Vault Mobile vo verzii 1.1.0 a história verzií

Verzia 1.1.0
Release 1.2.2021

 • opravený problém pri odstraňovaní položky, ktorá nemá pridelený žiadny životný cyklus
 • opravené používateľské rozhranie pri zrušení akcie presunu súboru alebo priečinku
 • opravené používateľské rozhranie, keď bola na karte histórie súborov vybraná najnovšia verzia
 • zakázané premiestňovanie súborov návrhu, pretože je možnosť, že to môže narušiť vzťahy a náväznosti
 • opravený problém, keď ste skúsili pridať súbor do CO z ponuky akcií v zobrazení miniatúr
 • opravené zobrazenie verzie rezervovaného súboru
 • opravený problém s obnovením používateľského prostredia, keď používateľ použil súbor Vault pomocou akcie Vault
 • ak je súbor rezervovaný, aplikácia zabráni niektorým akciám (napr. presunutie súboru do inej lokácie)
 • drobné aktualizácie používateľského rozhrania na stránke nastavení a akčných ponukách
 • aplikácia pred odstránením súboru skontroluje obmedzenia

Verzia 1.0.2.32
Release 13.12.2020

 • pridaná možnosť nahratia fotiek a videí z fotogalérie telefónu do Vaultu
 • oprava chýb pri zlyhaní konkrétneho volania API Forge

Verzia 1.0.1
Release 19.10.2020

 • pridaná možnosť viacnásobného výberu a pridania do úložiska v dialógovom okne zdieľania iOS
 • pridaná funkcia viacnásobného výberu pre vybrané objekty vo výsledkoch vyhľadávania programu Explorer
 • vylepšená prístupnosť ikony rozbalenia pre zobrazenie kusovníka
 • mobilná aplikácia je schopná prihlásenia sa na AVFS server
 • aktualizované rozloženie zobrazenia vyhľadávača projektov pre iOS14
 • ďalšie opravy chýb a vylepšenie používateľského rozhrania


Systémové požiadavky Autodesk Vault Mobile 1.1.0

Veľkosť aplikácie: 60,7 MB

Kompatibilita: Vyžaduje minimálne iOS 12.0 a vyšší systém. Kompatibilné s iPhone, iPad a iPod touch. Od 16.2. je aplikácia dostupná aj pre Android (8.0 a vyšší)

Dostupné jazykové verzie: Anglicky, Česky, Francúzsky, Nemecky, Maďarsky, Taliansky, Japonsky, Kórejsky, Poľsky, Portugalsky, Rusky, Čínsky, Španielsky

QR kód pre download (iOS):

a pre Android - Google Play


Videoukážka: