čtvrtek 20. října 2022

Bezplatné licence Autodesk VRED a Alias - Learning Edition

Autodesk podstatně zjednodušuje přístup zájemců k návrhovým aplikacím Autodesk VRED (VRED Professional) a Autodesk Alias (Alias AutoStudio). Tradičně bylo možné získat licence k těmo aplikacím buď v komerční verzi (s 30denní Trial verzí), formou subscription či Flex tokenů, nebo v bezplatné výukové verzi (EDU) určené pro učitele a studenty, po ověření jejich "školního" statutu.

Nově lze získat bezplatné licence aplikací VRED a Alias i jako tzv. "Learning Edition", verze určené pro osobní domácí samostudium, kutilské využití a nekomerční projekty. Můžete se tak naučit tyto moderní 3D a VR aplikace pohodlně z domova, tempem, které vám vyhovuje, bez časového tlaku Trial licence. Je rovněž řešením pro uživatele kteří nemají statut frekventanta denního studia ani statut zaměstnance umožňující využívat firemní licence.

VRED je profesionální aplikace pro tvorbu produktových 3D vizualizací, virtuálních prototypů a virtuální reality, především v automobilovém průmyslu. Umožňuje vytvářet přesvědčivé prezentace výrobků, připomínkovat designové varianty a tvořit virtuální prototypy v reálném čase. Můžete komunikovat vizuálně přesně návrhy v širším designérském týmu nebo přímo se zákazníky (multi-user VR).

Alias je tvůrčí nástroj pro průmyslový design, 3D povrchové modelování a vizualizaci a virtuální realitu (VR). Je světově uznávaným nástrojem pro navrhování hladkých povrchových ploch typu "class A" a velmi dobře spolupracuje s dalšími CAD a CAM aplikacemi Autodesku.

Verze "Learning Edition" (LE) jsou omezeny co do sortimentu exportu datových CAD formátů a VRED výstupy jsou opatřeny vodoznakem. Licence je platná vždy na 1 rok. Ostatní funkce jsou shodné jako varianty VRED Professional a Alias AutoStudio. K dispozici je řada cvičení a dalších výukových materiálů (v angličtině).


   


Jak získat "kutilskou" verzi Autodesk VRED nebo Alias?

Viz též produktové stránky Autodesk Alias a Autodesk VRED.

pondělí 3. října 2022

1. ročník konference KOMPLEXNÁ TECHNOLÓGIA OBRÁBANIA

Na konci září se firma Arkance Systems účastnila jako partner 1. ročníku konference KOMPLEXNÁ TECHNOLÓGIA OBRÁBANIA.

Konference byla organizována jedním ze zákazníků Arkance Systems, dlouhodobě používajícím CAM aplikaci Autodesk PowerMill, společností MASAM, a to na půdě STU MTF v Trnavě v "Centru excelentnosti 5-osového obrábania". Materiálovotechnologická fakulta (MTF) používá aplikace PowerMill a FeatureCAM pro výuku obrábění.

Cílem konference bylo představit zájemcům ucelené možnosti vybavení pro moderní výrobu – nástroje, obráběcí stroj, CAM program i možnost tvorby technologie přímo dle potřeb zákazníka. Přednášky měli jednotliví partneři akce – Masam (výrobce speciálního nářadí a poskytnutí technologie obrábění na klíč), Walter – nářadí, DMG Mori – obráběcí stroje a Arkance Systems – výrobní software, v tomto případě konkrétně PowerMill pro víceosé souvislé frézování. V rámci konference se řešily také efektivní možnosti spolupráce mezi školou (vysokou i střední) a výrobními firmami pro překonání palčivých problémů firem s kvalifikovaným personálem.

V odpolední sekci následovaly ukázky obrábění na strojích DMG, které MTF vlastní. Obrábění pro stroje bylo programováno v CAM aplikaci Autodesk PowerMill.

autor: M.Jelínek