čtvrtek 28. března 2024

Novinky Autodesk Inventoru 2025

Spolu s dalšími produkty Autodesku nové řady 2025 vychází mezi prvními i klíčový produkt pro strojírenskou konstrukci a projekci - Autodesk Inventor 2025. Chtěl bych vás ve stručnosti seznámit s klíčovými novinkami. Zároveň bych vás rád pozval na naše každoroční vysílání ARKANCE LIVE 2025, kde si formou živých ukázek a vstupů ukážeme novinky Inventoru zasazené do celkového řešení ARKANCE pro maximální efektivitu. Zároveň se s vámi podělíme o reálné zkušenosti z požívání této nové verze spolu s našimi aplikacemi. 

jako vždy jsme novinky rozdělili do klíčových oblastí, tak jak jste zvyklí. Začněme obecnými vylepšeními.

1. Obecné

Výkon

Mezi nejdůležitější oblasti, na které se Autodesk s každou novou verzí zaměřuje, patří výkon Inventoru jako takového. Ve verzi 2025 došlo k vylepšení v těchto funkcích a pracovních postupech:

Adaptivita - výrazné zvýšení výkonu při výpočtech adaptivních dat v rámci sestavy. Došlo ke zvýšení výkonu při přidávání vazeb u adaptivních sestav. Toto vylepšení má vliv i na moduly, které tuto funkci využívají - Trubky a potrubí, Generátor rámů a kabelové svazky.

Otevřít a Zavřít - pro sestavy a výkresy

Upravit v místě (myšleno úpravy dílů v sestavě) - platí jak pro aktivaci dílu, tak vyskočení z něho - do vyšší úrovně

Stavy modelů - vytváření a přepínání mezi stavy

Generátor rámů - pro více operací

Odvození - pro více operací

Aktualizace - pro sestavy

Uložit - zrychlení funkce napříč

Obtisk - pro sestavy.


Grafika

Změnil se způsob výběru komponent, ploch a hran. Při výběru těchto entit, dojde ke zvýraznění, které je ve větším kontrastu vůči a zlepšuje tak identifikaci, např u dílů, které jsou skryté uvnitř sestav.


Zobrazení komponent odlišovacími (kontrastními) barvami. Tato funkce výrazně pomáhá při orientaci v sestavě, dočasně obarví jednotlivé komponenty v sestavě podle úrovně - jen díly, unikátní díly,  podsestavy, ... . Můžete si přitom definovat vlastní barvy.Dále došlo k vylepšení při zobrazení Spline - možno nastavit vyšší úroveň vyhlazení. 

Rozšíření funkce Color Scheme Editor pro přidání odlišovacích barev"Separate Color"


3D poznámky

pro 3D kótu je možné využít kótu náčrtu či prvku.

Obtisk

kromě zvýšení výkonu, je nyní možné aplikovat více obtisků na jednu plochu či ploch. Zároveň je tato funkce podporována Sdílenými pohledy.Náčrt

Pole

Nejvýraznější novinkou v náčrtu je ohraničení při tvorbě pole. Pokud tvoříte pole v rámci náčrtu - např. 100x100 prvků, můžete vybrat ohraničení - např. ovál. a pole bude vytvořeno buďto uvnitř, nebo částečně uvnitř tohoto ohraničení.iVlastnost jako text v náčrtu součásti

umožňuje velmi efektivně promítat vlastnosti součásti jako jako geometrii na model. Dokážete tak automaticky popisovat součásti, plechy číslem součásti, názvem, skladovým číslem. Využitelné nejen na výkres, ale hlavně pro obrábění - např. popis laserem.Plechové díly

Zde najdeme celou řadu velmi pěkných vylepšení. A protože plechové díly používá skoro každý, budou mít tyto aktualizace výrazný dopad.

Příkazy pro modelování plechových dílů byly ve verzi 2025 přepracovány do nového uživatelského rozhraní. Zároveň s tím byla vylepšena i funkčnost jednotlivých příkazů.

PlochaObrubaVyříznutí


Součásti

Pole prvků

Podobně jako v náčrtu přibylo pole s možností omezení na vybrané hranice.
umožní to tak velice rychle vytvořit pomocí jednoho pole zcela komplexní tvary včetně vynechání vybraných částí, aniž by se jednotlivé prvky museli dodatečně vypínat. toto oceníte hlavně při změnách parametrů pole.


Zjednodušení součásti

v minulé verzi přibyl při automatickém zjednodušování dílů orientovaný ohraničující kvádr, ve verzi 2025 přibyl "ohraničující válec". Jedná se o další krok k automatické tvorbě náhradních modelů - detailní model je nahrazen kvádrem a nově i válcem. Jedná se o velmi produktivní a vizuálně přesnější způsob zjednodušení velkých sestav, skrývání firemního Know-how před publikování dat a tak dále. 
(pozn. video ukázka v sekci sestavy)

Díra

Prvek díra byl doplněn o další typ otvoru a to typ Ploché W, Úhel V a úhel Y, tyto typy děr byly zároveň doplněny do 3D poznámek.3D poznámky

Nově je možné předdefinovat poznámky v Globálních poznámkách. Výrazně se tak zrychlí přidávání různých typů tohoto typu poznámek.


Sestavy

v prostředí sestavy je novinek jen několik.

Prezentace

po delší době dospěl modul prezentace nepatrné změny a to poměrně významná při tvorbě podobné prezentace z jiné sestavy. Přibyla funkce pro Náhradu sestavy. funguje to podobně jako u výkresu - náhrada reference. Drobná, nicméně pro někoho, kdo dělá katalogové rozpady, návody či animace se jedná o velmi užitečnou funkci.Zjednodušování sestav

Jedná se o doplnění funkce vytvoření náhradní součásti pomocí orientovaného válce.Mezi další vylepšení patří šroubový spoj, který se může asociovat s polem prvků děr vytvořených na úrovni sestavy (podobně jako znáte asociativní pole prvků v dílu). Dále pak 3D značka svaru, kterou vytvoříte kliknutí na značku svaru ze svařence. A nastavení způsobu aktualizace hmotnosti u svařence (ve výchozím stavu je nastaven na automatickou aktualizaci).


Výkresy

Popisky výkresu

sem určitě patří novinky pro text na výkresech. Novinkou je možnost "přednastavení" v dilalogu pro formát textu.

V minulé verzi přibyla funkce "Revizní obláček", od verze 2025 máte možnost měnit velikost kreslených oblouků revizního obláčku. Výrazně se tak zpřehlední obláčky např. u malých objektů- 
Dále přibyla možnost upravovat revizní obláček pomocí nového příkazu "Upravit" a dialogovém okně "Revizní obláček" je možno zaškrtnou volbu pro automatickou aktivaci tohoto dialogového při vytvoření nového revizního obláčku.

Od verze 2025 je možné exportovat do DWG i barevné pozadí textu. Platí i pro import DWG.

Výkresové pohledy

Ve stylech je možné přednastavit parametry pro čáru přerušení pohledu (cik-cak) .Styly 

Kromě nastavení čáry přerušení - viz výše, máte několik nových funkcí, vesměs dané rozšiřováním podpory různých Norem. 

Oblouková kóta, nyní podporuje značení dle normy ISO 129-1:2018

Do nastavení stylu Revizní tabulky přibyla možnost předdefinovat zda pro revizi použiji čísla či písmena. Dříve to šlo jen v tabulce jako takové. Výrazně lépe pak přednastavíte a vynutíte použití správného formátování.
Pozn. při použití Revizní tabulky dle Vaultu je toto vyplňování řízeno revizemi Vaultu Professional.

u Značky drsností přibyla podpora normy ISO 21920-1 (2021)

u Kusovníku je možné ve stylech předdefinovat způsob řazení. Dříve to šlo opět jen u Kusovníku jako takového.Spolupráce

pod heslem "last but not least" bych rád uvedl velmi významnou aktualizaci pro spolupráci se stavařskými návrhovými systémy. Autodesk dlouhodobě podporuje spolupráci se softwarem pro BIM - Revitem. V této verzi Inventoru se spolupráce posouvá opět o kus dál. 

Import formátu IFC 

Podobně jako znáte import formátu Revitu, funguje i import obecného BIM formátu IFC. Model si nejprve načtete formou náhledu, vyberete pohled, který chcete načíst a data se importují do Inventoru. Model se převádí včetně jeho vlastností. Jedná se o další významný krok pro projekce a konstrukce, kde používají kombinaci stavební a strojní konstrukce.


Spolupráce s Revitem

Ve spolupráci s Revitem umíme v Inventoru data jak načítat, tak do formátu Revitu i ukládat. Od verze 2025 je nově k dispozici možnost výběru verze Revitu, při ukládání pak vyberete verzi Revitu. Pro tento export je nutné případně doinstalovat "Revit Core Engine" pro každou verzi. Pokud pro vybranou verzi Revitu toto jádro nemáte instalováno, automaticky se doinstaluje. Vyžaduje to jen po instalaci jeden restart.
Export do Revitu (*.rvt)je dostupný v příkazu pro zjednodušování sestav.

Výběr verze je k dispozici i pro export komponent budov (*.rfa).

Při exportu do formátu RFA Inventor 2025 navíc poskytuje vyšší grafickou věrnost.Translátory

s verzí Inventoru 2025 se zároveň rozšířila škála importovaných a exrpotovaných dat o nové verze podporovaných a o některé volby. Např. při exportu DXF je konstrukční geometrie náčrtů exportovaná do hladiny IV_UNCONSUMED_SKETCH_CONSTRUCTION. STEP soubory lze otevírat i v režimu jen pro čtení.


Na závěr pár důležitých upozornění:

Před instalací nové verze Inventoru si nejprve ověřte, zdali nepoužíváte některé z doplňků, které jsou například součástí Strojírenské kolekce (Product Design and Manufacturing Collection): Jako je modul pro obrábění - InventorCAM, pro pokročilou Metodu Konečných Prvků - Inventor Nastran - (podle aktuálních zpráv je Inventor Nastran uvolněn spolu s Inventorem 2025, takže to je bez problémů). Rozšíření pro návrh a optimalizaci výrobní linky - Factory utilities - zde je potřeba chvilku počkat na uvedení nových verzí i u těchto doplňků, řádově dny. A hlavně zda nepoužíváte správu dat Autodesk Vault (Basic i Professional), zde je potřeba postupovat podle jasných pravidel. Nejprve aktualizovat správu dat a následně CAD. Nebojte se nás kontaktovat na přes náš Helpdesk,  Rádi vám pomůžeme !!!

 
A úplně na závěr - nezapomeňte na naše každoroční vysílání ARKANCE LIVE 2025, kde si formou živých ukázek a vstupů ukážeme novinky Inventoru zasazené do celkového řešení ARKANCE Be.Smart pro maximální efektivitu. Viz též další novinky řady Autodesk 2025pondělí 11. března 2024

Import CSV do Autodesk Fusion a doplňky z GitHub

Je známé, že aplikace Autodesk Fusion umí kromě široké škály vestavěných funkcí i řadu dalších, doplňkových funkcí - ty lze rozšiřovat pomocí otevřeného programátorského rozhraní API. Většina běžných uživatelů Fusionu se ale asi nebude pouštět do labyrintu vlastního programování a spolehne se na již hotové rozšiřující aplikace nebo na služby zakázkového vývoje od zkušenějších profesionálních programátorů.

Autodesk Apps

Nabídku nejpopulárnějších doplňkových aplikací a skriptů pro Autodesk Fusion naleznete v "obchodě" Autodesk Apps. Přitom tím "obchodem" se nemusíte nechat zmást - velká část aplikací je zde nabízena zdarma nebo jen za symbolickou cenu. Najdete zde i rozšiřující aplikace samotného Autodesku nebo třeba některá rozšíření ARKANCE - včetně bezplatné české lokalizace nebo Fusion Tools. Stačí si vybrat a zvolenou, Autodeskem prověřenou aplikaci si jednoduše nainstalovat.

GitHub

Dalším populárním zdrojem doplňkových aplikací, tentokrát už bez prověřování kvality a bezpečnosti a s obvykle složitější instalací, je programátorský portál GitHub. A právě pokud jste si vyhlédli některou z aplikací na GitHubu, máme pro vás doporučení pro usnadnění instalace. Na GitHubu totiž zpravidla nenajdete instalační programy. Očekává se, že si aplikaci dokážete ručně nainstalovat (nebo dokonce zkompilovat) sami. Což opět diskvalifikuje neprogramátory.

Pro tyto případy může být užitečným nástrojem doplněk "Install scripts or addins from GitHub or GitLab" od J.Briota. Ten si můžete nainstalovat z Autodesk Apps - Install from GitHub. V dialogu "Skripty a doplňky" ve Fusionu (Shift+S) pak najdete skript GitHubToFusion360.

Po jeho spuštění (tlačítko Spustit) stačí zadat URL adresu úložiště (repository) v GitHubu a aplikace se sama nainstaluje a připraví pro spuštění. Briotovu aplikaci jsme zlokalizovali i do češtiny a je kompatibilní s českou lokalizací Fusionu od ARKANCE.


Obecný import CSV souřadnic

Jak tuto novou dovednost Fusionu využít? V GitHub kanálu CAD Studia (ARKANCE CZ) najdete i některé Fusion skripty, např. ImportSplineCSVg (https://github.com/CADstudioCZ/ImportSplineCSVg). To je upravená, globalizovaná verze skriptu pro obecný import CSV souboru souřadnic do náčrtových spline křivek ve Fusion. Může vám posloužit při přenosu naměřených nebo vypočtených profilů a v dalších situacích. Na rozdíl od původní podoby skriptu dokáže načítat CSV soubory z českého Excelu (tedy se středníkem jako oddělovačem), čísla s desetinnou čárkou namísto tečky, souřadnice neobsahující Z komponentu (tedy jen X,Y) a poradí si i s více profily v jednom CSV souboru (když jsou odděleny prázdným řádkem). Náčrty importuje do aktivní komponenty a očekává údaje v [mm] (velikosti tedy nejsou desetinásobně velké). Tento užitečný skript si tedy můžete nainstalovat prostým zadáním výše uvedené web adresy do instalačního nástroje. A pak už jen v dialogu "Skripty a doplňky" spusťte "ImportSplineCSVg" a zvolte CSV soubor. Importované náčrty budou vytvořeny v aktivní komponentě (viz první obrázek).Hledáte partnera pro zakázkový vývoj? ARKANCE má dlouholeté a celosvětové zkušenosti s vývojem aplikací pro Fusion (a nejen pro Fusion) - od jednoduchých doplňků každodenní produktivity, přes propojení na další firemní systémy až po pokročilé postprocesory a řízení výroby.