čtvrtek 17. prosince 2020

Generativní design ve slévárenství - Fusion 360

CAD aplikace Autodesk Fusion 360 je se svou rozsáhlou funkčností univerzálním nástrojem pro návrh konceptů, analýzy, přesnou tvorbu modelů a dokumentace i samotnou výrobu. Podívejte se, jak lze pomocí jeho modulu Generativního designu navrhnout odlitek pro následné lití do skořepinové formy.

Kolega Martin Madaj byl členem autorského týmu, který připravil společně s odborníky z VUT v Brně a z MECAS ESI článek "Virtuální prototypování – cesta k optimálnímu návrhu a výrobě odlitků" do časopisu Slévárenství. Se svolením vydavatele tohoto periodika – České slévárenské společnosti - vám tento článek přinášíme i na našem blogu. Dozvíte se v něm základní teoretické informace o generativním designu (GD), postupu definice modelu a výběru finální varianty 3D návrhu, i o tom, jak probíhá následná výroba.

Článek porovnává procesy pouhé tvarové optimalizace s plným počítačově generovaným návrhem (GD) a s tradičními procesy návrhu. Nástroje generativního designu jsou obvykle využívány pro konvenčnější metody výroby, jako např. frézování nebo řezání, nebo pro aditivní metody (3D tisk). Lze jej ale s výhodou využít i pro odlévání. Mezi vstupními podmínkami pro generativní design tak lze nalézt i tlakové lití, které zohledňuje minimální tloušťku stěny, směr vytažení odlitku z formy a velikost úkosu.

V popisované případové studii je vyráběn hliníkový závěs (materiál AlSi10Mg) zatěžovaný hmotností břemene přes instalované rameno. Při srovnání vygenerovaného návrhu s původní variantou se původní hmotnost snížila z 1,277 kg o téměř 67 % na 0,425 kg. Právě takovýto „lightweighting“ je jedním z nějčastějších příkladů využití generativního navrhování v moderní výrobě.

Viz další informace: generativní design, Fusion360, portál F360.cz

středa 9. prosince 2020

Spouštění iLogic pravidel přímo z ribbonu? ANO!

Bonus aplikace CAD studio Inventor Tools, neboli X-Tools, nabízí již od verze 2.5 mimo jiné i funkci Příkazy iLogic, která slouží k vytvoření vlastních tlačítek do ribbonu Autodesk Inventoru pro spouštění libovolných externích pravidel iLogic. Tato funkce umožňuje začlenit vaše iLogic pravidla přímo do ribbonu, mezi ostatní nástroje Inventoru, a určit jim konkrétní místo včetně ikony tlačítka (ve formátu .ico s velikostí 32px a 16px pro velké a malé tlačítko).

Uvedenou funkci najdeme v Inventoru na kartě Nástroje, panel Možnosti, funkce Příkazy iLogic, viz obrázek níže.


Kliknutím na tlačítko Příkazy iLogic se otevře dialogové okno pro vytváření a úpravu tlačítek k pravidlům iLogic.

V části 1 přidáváme nebo odebíráme externí pravidla a v části 2 pak vytváříme jedno nebo více tlačítek pro jednotlivá pravidla.


Připojení externího pravidla:


Připojení ikony:


Připojení názvu, popisu a tooltipu:


Nastavení umístění tlačítka:
Pokud je zvolena možnost Vložit automaticky, bude tlačítko umístěno na kartu Doplňky.


Zrušení volby Vložit automaticky můžeme zvolit, kam se má tlačítko umístit.


Podrobný popis jednotlivých možností a nastavení naleznete v příručce k doplňku X-Tools, která je po instalaci doplňku X-Tools k dispozici na kartě Doplňky, panel X-Tools, příkaz Příručka, viz obrázek níže. Tato příručka obsahuje také popis celé řady dalších rozšiřujících funkcí pro Inventor.


Díky umístění na ribbon je následně možné přiřadit vašemu tlačítku klávesovou zkratku a používat opakované spuštění příkazu pomocí kláves [Enter], [mezerník], nebo jej opakovat z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši.Ukázka tvorby nového tlačítka pro externí pravidlo iLogic je vidět na videu níže.


Aplikace X-Tools je dostupná pro naše zákazníky po přihlášení na helpdesk.cadstudio.cz a následném získání licence v sekci Získat licence bonus aplikací, viz obrázky níže, popř. je možné aplikaci samostatně zakoupit na našem eshopu shop.cadstudio.cz.
úterý 8. prosince 2020

Rozšíření ve Fusion 360 - 3.díl - Aditivní rozšíření

Třetí díl naší minisérie o Rozšířeních (Extensions) pro CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 je věnovaný Aditivním technologiím, a to konkrétně 3D tisku kovů.

V minulých dílech minisérie jsme vám popisovali

Rozšíření pod názvem Additive Build umožňuje vyrábět kovové díly na strojích využívajících spékání prášku pomocí laseru (SLM). Programátor s tímto rozšířením získá přístup k pokročilým ovládacím prvkům jako jsou: 
  • Automatická orientace dílů
  • Generování plně asociativních podpůrných struktur
  • Uspořádání dílů pro optimální využití prostoru v tiskárně
  • Vizualizace nanášení materiálu 
  • Export do řady nativních formátů
Additive Build přidává výše vyjmenované funkce do pracovního prostředí programu Fusion 360, a to do sekce Aditivní. Umožňuje vybrat stroj, uspořádat a orientovat součásti na tiskové platformě, vytvářet plně asociativní podpůrné struktury a řezat modely. Vytváří nativní soubory sestavení včetně parametrů laseru nebo souborů .3mf.

Před časem jsme měli velký webinář zabývající se mimo jiné i touto problematikou. 
Zde je na něj odkaz:Více o Aditivním rozšíření:

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.
Cenové relace viz CAD eShop