úterý 31. března 2020

Novinky Inventor Professional 2021

Dnes, 31.3.2021, byla uvolněna nová verze CAD aplikace Autodesk Inventor 2021. Ta opět přináší řadu aktualizovaných funkcí i zcela nové možnosti Inventoru. Autodesk se stejně jako už spoustu verzí zpět zaměřuje na výkon a robustnost celého systému, kvalitu, spolupráci a automatizaci. Spousta novinek napříč celým systémem vychází z požadavků uživatelů z tzv. Inventor Ideas.

Detailní prezentaci pak ukážeme v rámci naší bezplatné online konference Autodesk LIVE 2021.

Pojďme se teď na jednotlivé novinky podívat alespoň článkem.

                Výkon a kvalita systému:

  • Inventor reaguje rychleji při výběru velkého množství součástí najednou pomocí výběru oken nebo filtrováním komponent.
  • Změny viditelnosti jsou rychlejší u vybraných či uložených pohledů.
  • Navýšení výkonu při vkládání komponent do sestavy
  • Rychlejší změny viditelnosti při přepínání viditelnosti součásti
(použitý obrázek se svolením firmy Feige Filling GmbH)

Generátor rámů

                Generátor rámů zvýšil svoji produktivitu díky rozšířením v oblasti pojmenování, nové kategorie pro filtrování profilů, rozšíření vzájemného ořezávání profilů a řadě dalších úprav.
                Pojmenovávání profilů, které přibylo v minulé verzi je rozšířeno o nové Vlastnosti jako název projektu, název sestavy či souboru.                 Vkládání profilů patří do příkazů s novým UI, zároveň přibyla zcela nová možnost filtrování profilů při jejich vkládání a to podle základního tvaru profilu. Dále pak umožňuje přednastavit nejčastěji používané profily pro pozdější použití.


                Při vkládání profilů je možné lépe zvětšit oblast vkládání či kolmý pohled na manipulátor profilu a následně zpětné přepnutí do původního zobrazení.
Pro ořezání/prodloužení profilů můžete vybrat i zakřivenou plochu


Pro uživatelské ořezání profilu je možné vybrat i další tvary profilů: I, C, T.  (viz obrázek)


Významně byl přepracován příkaz pro znovupoužití profilů – umožňuje tak lépe vkládat znovupoužité profily pro snazší tvorbu rámu se zachováním správného kusovníku.

Rozšíření modelování

Příkaz Narovnat (Unwrap) je rozšířen o možnost lepšího zarovnání výsledku s modelem či rovinami XY, XZ, YZ. Můžete také vybrat více hran, které mají zůstat pevné.


Další novinkou je možnost lepšího výběru těles (objemů) ve více objemových součástí, a to přidáním nových filtrů pro výběr oknem.
Ve stromu modelování je možné jednoduše vypnout a zapnout rozšířené zobrazení názvů. Výchozí chování je možné nastavit v možnostech aplikace (záložka součást).
3D poznámky umožňují zobrazovat uživatelské Vlastnosti v Textu ve funkcích Text s odkazem, Obecná poznámka a poznámka obecného profilu.


                Moderní vzhled

Tmavý vzhled Inventoru

Inventor 2020 přinesl nová témata zobrazení (Výchozí IBL a Výchozí světlé). Inventor 2021 obsahuje zcela nový vzhled celého Inventoru – tmavý. Nastavení se provádí v Možnostech aplikace, záložce Barvy, zde je zcela nová možnost výměru vzhledu (Téma UI). Umožňuje velice rychlé přepnutí mezi Tmavým a světlými tématy zobrazení.


Nové uživatelské rozhraní (UI)

Pokračuje přepracování uživatelského rozhraní jednotlivých příkazů do nového UI (toto nové UI kromě jiného umožňuje ukotvení panelů, zahrnutí do prohlížeče, rozšíření vlastní funkčnosti jednotlivých funkcí atd.).


                Spolupráce

                AnyCAD Revit

Jednou z nejvýznamnějších novinek je určitě AnyCAD pro Revit. Z přicházející povinností projektantů v oblasti stavebnictví používat BIM (Building Information Modeling), rostou požadavky na vzájemnou spolupráci mezi stavařskou a strojní konstrukcí a projekcí. Obrovskou výhodou je že oba světy jsou zastřešeny jedním výrobcem, může proto zabezpečit tu nejvyšší úroveň spolupráce.Díky technologii AnyCAD Inventor nyní plnohodnotně načítá projekty vytvořené v Revitu. projekty je možné vkládat z lokálního úložiště (disk), nebo z cloudového prostředí zabezpečující týmovu spolupráci stavařů a projektantů (Autodesk BIM 360).

Díky technologii AnyCAD je zaručena aktualizace dat Revitu, při každé změně, či na požádání. Strojírenská konstrukce se tak může neustále přizpůsobovat změnám ve stavebním projektu, což přináší velké časové úspory a hlavně omezuje problémy na stavbě vzniklé nepasujícími komponenty stavby (schodiště, výtahy, apod. ... ).

                Translátory

Export do formátu JT nyní podporuje 3D poznámky (Product Manufacturing Information - PMI).
Byly aktualizovány formáty SolidEdge (v2020), SolidWorks (v2020) a Unigraphics (NX 1872) pro import a AnyCAD.
Byla přidána podpora pro import Parasolid 32bit verze.

 

Vylepšení na základě podnětů uživatelů

na základě podnětů od uživatelů, které posíláte i nám a my následně na Autodesk. Případně můžete i sami na portále Inventor Ideas zadávat nové požadavky či hlasovat k stávajícím. Čím více hlasů, tím větší pravděpodobnost, že se funkčnost v některé z dalších verzí objeví. Níže jsou uvedeny některé z takto provedených změn.

Sestavy

Modul pro nastavení pojmenovávání (Generátor rámů a Potrubí) byl rozšířen o práci v sestavě pro kopírované a zrcadlené modely a sestavy. 
Dále byly rozšířeny možnosti nastavení výzev a výchozího chování při ukládání souborů. Nejčastěji se těchto možností využívá při migraci souborů a práci s Vaultem.


Trubky a potrubí

Podobně jako Generátor rámů i modul Trubky a potrubí dospěl změn, co se týká výchozího pojmenovávání. Je možné přidávat vybrané vlastnosti, jako například datum a projekt, výchozí strukturu rozpisky vytvářené sestavy potrubí. Dále je možné specifikovat vytvářené složky  a podsložky Potrubí. Nově se rozlišují složky a názvy pro Vedení, Větve, Trubky, ohýbané trubky a Hadice.
Dále byla rozšířena funkčnost automatického trasování v rámci nového UI o tlačítko použít, které umožňuje pokračovat v příkazu a vytvořit další trasu.

Výkresy

V oblasti výkresové dokumentace je to hlavně oblast automatizace pomocí iLogic. Pomocí tohoto nástroje je možné automatizovat tvorbu základních kót, os, středových značek, pozic či poznámek.
Byla přidána také možnost úprav výkresových stylů.


Další významnou změnou je širší podpora šablon vícelistých výkresů. Při tvorbě výkresu si můžete vybrat odpovídající list díky rozšířenému Zobrazení náhledů na šablonu výkresu. Podpora připravených pohledů (včetně rozvinu plechové součásti).


Některé funkce, které jsou zde nově (například vložení měřítka prvního pohledu) řešíme již dávno pomocí naší aplikace X-Tools a s tím i spoustu jiné pokročilé funkčnosti.

Dále přibyly nové typy a způsoby zarovnávání kót, Možnost další volby zobrazení referenčních součástí (součásti dle rozpisky "Referenční"). Nová funkce Automatické osy umožňuje rychleji vkládat osy na výkresové pohledy.Určitě velmi zajímavou funkcí je možnost uživatelského zarovnání kóty vůči vybrané hraně.Videoukázky novinek

Další vylepšení


Inventor 2021 je součástí sady Product Design & Manufacturing Collection. Kromě vylepšení Autodesku obsahuje Inventor od CAD Studia i řadu dalších rozšířeních a funkcí, instalovaných s bonus doplňkem X-Tools.


Na stránce Download nabízíme stažení Trial verze Inventoru 2021. Stejně jako minulý rok, než provedete instalaci nové verze, nezapomeňte, že nejde jen o samotnou instalaci, ale je nutné migrovat nastavení (šablony, knihovny stylů apod.). Než se do instalace pustíte, poraďte se s našimi techniky, zda je u vás vše v pořádku připraveno. Nový je i Autodesk Vault 2021 (viz samostatný článek). Pozor tam, kde máte zavedenu správu dat, zde je NUTNÉ to nejprve s našimi techniky konzultovat. Nebojte se na nás obrátit přes portál helpdesk.cadstudio.cz.

Nebojte se si profesionální instalaci objednat, v této době to díky novým technologiím perfektně zvládáme i na dálku.
Doufám, že vás novinky zaujaly a těšíme se na vaši účast na CADStudio LIVE 2021 28. dubna - registrujte se.

pátek 20. března 2020

Autodesk Fusion 360 - aplikace s nečekaně širokými možnostmi (I.)Aplikace Autodesk Fusion 360 je velmi populární mezi hobby komunitou díky výborným konstrukčním možnostem a podpoře 3D tisku, které nabízí. Fusion 360 ovšem poskytuje mnohem širší využití, nejen pro hobby nebo studentskou komunitu.
Fusion 360 je zcela profesionální CAD/CAM/CAE aplikace, za jejímž vývojem stojí softwarový gigant Autodesk, který má v portfoliu takové ikonické programy, jakými jsou AutoCAD, Inventor a od roku 2016 i PowerMill. Nejedná se tedy o počin nějaké skupiny nadšenců, ale o plnohodnotný pracovní nástroj, který pokrývá široké spektrum od návrhu až po simulace a výrobu.

Navíc cena tohoto řešení je více než přívětivá. Na trhu neexistuje lepší profesionální CAD/CAM program s takovýmto poměrem cena/výkon. Navíc s dostupností pro Windows i Mac.

V rámci opatření boje proti koronaviru je Fusion 360 do 31.5.2020 zdarma pro kohokoliv.

V naší sérii článků se dozvíte, co všechno v rámci jedné licence Autodesk Fusion 360 uživateli nabízí a jak je to s jeho cloudovým založením a bezpečností.

Fusion 360 obsahuje několik pracovních prostředí s vlastními příkazy pro každou část návrhu a výroby produktu:

Návrh

Fusion 360 je vynikající nástroj pro přesný návrh 2D a 3D objektů. Fusion zvládá kombinaci parametrického modelování se stromem historie, přímého objemového modelování pro importované dílce bez historie, volnoplošného modelování, parametrického plošného modelování, práci s plechy a práci se skenovanými daty (síť trianglů, mesh). Samozřejmostí je práce se sestavami a tvorba výkresů.
Navíc, zcela v souladu s politikou společnosti Autodesk, jsou importy všech strojařských formátů (včetně Catia, NX, SolidWorks, Creo) již součástí licence Fusion 360 a není potřeba je dokupovat.
Od začátku roku 2020 obsahuje Fusion 360 i nástroje programu EAGLE, takže jej lze plnohodnotně využít pro integrovaný návrh moderních, elektronikou řízených výrobků.


Render, animace a simulace

Daný návrh sestavy je možné rozpohybovat pomocí animačních nástrojů, takže uživatel má jasnou představu o funkčnosti výrobku. Fyzikální vlastnosti výrobku lze ověřit celou řadou profesionálních simulací a zajistit tak případná slabá místa, která potřebují revizi.
Pro prezentační účely nabízí Fusion 360 možnost tvorby fotorealistických obrázků. Render je možné realizovat lokálně, anebo podstatně rychleji pomocí cloudového výpočtu.

Generativní návrh

Velmi silnou stránkou Fusion 360 je i generativní navrhování, velmi dynamická oblast výroby, která se neustále rozšiřuje. Díky generativnímu návrhu je možné výrobky zjednodušit, odlehčit a přitom zvýšit jejich pevnost. Při definici parametrů výrobku lze nejen zadat materiál, požadované vlastnosti pro jednotlivé části výrobku, ale také způsob výroby (3D tisk, 2D obrábění, 3D obrábění, 5D obrábění). Díky cloudovému výpočtu provede systém vygenerování a optimalizaci návrhu a poskytne uživateli desítky různých řešení, které splňují vstupní požadavky. Stále více zákazníků díky této technologii výrazným způsobem šetří výrobní náklady.


Výroba

Autodesk Fusion 360 poskytuje celou řadu výrobních možností. Systém podporuje soustružnické a frézovací operace (od 2,5D až po 5D) a také řezání plasmou, laserem anebo vodním paprskem. Nechybí ani možnosti pro měření sondou. Nastavení obrábění, stejně jako výběr obráběných kontur, je jednoduché a intuitivní. Jelikož je Fusion 360 postaven na moderní architektuře, jsou výpočty drah nástrojů velmi rychlé. Díky simulaci a kontrole kolizí je zajištěna bezpečnost obrábění a ochrana drahého výrobního zařízení. Výrobní postupy obdobných dílců lze automatizovat pomocí šablon obrábění. Díky silnému vývojovému zázemí sdílí Fusion 360 technologie z dalších CAM programů Autodesku, jako je Autodesk FeatureCAM nebo Autodesk PowerMill, čímž se výrazně zvyšuje produktivita práce.

CAM možnosti Fusion 360:


Základní postprocesory pro standardní řídicí systémy obráběcích strojů jsou již součástí instalace Fusion 360.

Společnost CAD Studio s.r.o. jako certifikovaný MAKE partner společnosti Autodesk, vám umí upravit nebo vytvořit postprocesor přizpůsobený zcela podle požadavků vaší výroby. V případě zájmu o tvorbu nebo úpravu postprocesoru nás neváhejte kontaktovat.

Pro usnadnění začátku práce v Autodesk Fusion 360 s ohledem na obrábění, připravilo CAD Studio online školení (e-learning kurz), které lze objednat na CAD eShopu.


Cloud

Autodesk Fusion 360 je aplikace založená na technologiích cloudu. To ovšem neznamená, že není možné pracovat bez připojení k internetu. Fusion vyžaduje připojení k internetu nejméně jednou za 14 dní. Mezitím je možné pracovat i bez připojení k internetu, offline. Soubory, se které potřebujete mít k dispozici, je možné označit pro použití offline a budou dostupné i pokud nebudete připojeni k internetu.
Internet budete potřebovat pro import dat třetí strany, protože překlad většiny dat je řešen pomocí cloudu. Díky tomu je zajištěno, že překladače z jiných CAD formátů jsou stále aktuální. Soubory typů .F3D, .IGS/.IGES, .SAT, .SMT, a .STEP/.STP je možné importovat i v offline režimu.

Díky tomu, že data jsou primárně umístěna v cloudu, poskytuje Fusion 360 snadné možnosti spolupráce. Každý projekt má svůj odkaz, přes který je možné jej sdílet s dalšími spolupracovníky. Díky tomu, že úložiště dat má i grafickou podobu, je možné data prohlížet i bez nutnosti vlastnit licenci Fusion 360. Stačí jakékoliv zařízení s přístupem k internetu a libovolný internetový prohlížeč. Díky interakci a tvorbě snímků obrazovky je možné návrh komentovat a připomínkovat. Spolupráce na projektu tak je rychlá a efektivní, bez ohledu na to, kde se jednotliví členové týmu fyzicky nacházejí.

Bezpečnost cloudu

Data v cloudu jsou naprosto bezpečná. Autodesk implementuje bezpečnostní politiku založenou na zavedených bezpečnostních standardech a pravidelně provádí interní a externí bezpečnostní audity a hodnocení rizik, aby sledoval změny prostředí a testoval používané zásady a postupy a identifikoval a odstraňoval nová vznikající rizika. Cloudové služby Autodesku splňují průmyslová osvědčení a certifikáty. Konkrétně pro Fusion 360 se jedná o certifikaci ISO 27001, ISO 27017 a ISO 27018.
Více o bezpečnosti cloudu Autodesk se můžete dozvědět na k tomu určených stránkách zde.


Licence

Pro studenty, hobby uživatele a startup firmy je použití Fusion 360 zcela zdarma. Podmínky pro hobby a startupy se však čas od času mění, je tedy potřeba si ověřit, zda stále ještě splňujete podmínky pro použití zdarma.

Komerční licenci lze zakoupit např. na eshopu CAD Studia. Cena licence je vzhledem k tomu, co Fusion 360 uživateli nabízí, naprosto nepřekonatelná. Na trhu neexistuje profesionální lacinější CAD/CAM řešení

Jako v případě všech licencí Autodesku se i zde jedná o licenci typu předplatného (subscription), nejčastěji pořizovanou na dobu jednoho roku. Cloudové služby, které Fusion 360 nabízí, ani technicky neumožňují permanentní licencování. Za cloudové kredity je poté možné pořizovat doplňkové služby, jako je generativní navrhování anebo výrobní rozšíření, které do Fusion 360 přináší výrazné zvýšení produktivity obrábění.

Lokalizace

Autodesk Fusion 360 nemá oficiální českou lokalizaci. Společnost CAD Studio si však uvědomuje důležitost českého prostředí pro zjednodušení práce a tak vytvořila vlastní českou lokalizaci pro Fusion 360. Českou lokalizaci si můžete pořídit v e-shopu CAD Studia. Více viz Fusion česky.

Viz druhý díl série: Fusion 360 - Možnosti Importu a Exportu (II.)

(další díly článků představujících Fusion 360 připravujeme)

středa 11. března 2020

Novinky v nadstavbě Power Tools 1.2

CAD Studio pro své zákazníky CAM systému Autodesk PowerMill připravilo aktualizaci bonus doplňku Power Tools, který rozšiřuje funkcionalitu PowerMill o automatizační nástroje.

Mezi hlavní vylepšení CADstudio Power Tools 1.2 patří:

  • Měření při ustavení obrobku do svěráku.
  • Automatické nastavení importovaného svěráku na prvek upínky.
  • Nové makro pro zjištění času řezu všech nástrojů ve vybraném NC programu.
  • Automatické zálohování databáze nástroj, pásu karet a startovacího makra.


Představení novinek můžete shlédnout ve videu níže.


Novou verzi Power Tools je možné stáhnout zde.

Instalaci nové verze Power Tools je nutné provádět přes pravé tlačítko příkazem "Spustit jako správce". Před instalací nové verze je nutné vypnout PowerMill a odinstalovat předchozí verzi doplňku Power Tools.