středa 27. června 2018

Jak se mění výroba - generativní navrhování (5/5)


V posledním, pátém dílu našeho seriálu manažerských pohledů na budoucnost vytváření věcí kolem nás (FOMT) se podíváme na možnosti generativního navrhování, využití umělé inteligence v konstrukci. Viz též předchozí díl.

Počítače jsou již po desetiletí klíčovým prvkem v oblasti návrhu a výroby produktů. Lidé používali počítače jako
nástroje pomáhající při práci, ale byli omezeni pouze vlastní představivostí - technologie jen jednoduše odrážela
zadané konstrukční nápady.

Generativní navrhování není jen koncept nebo teorie - už dnes poskytuje lepší výsledky pro výrobce na celém
světě.

Díl 5. - Generativní navrhování


Jak urychlit vývoj nových produktů


Úspěšní výrobci hledají způsoby, jak získat konkurenční výhodu pomocí inovací a urychlení vývoje nových produktů.
Generativní navrhování nabízí výrobcům lepší návrhová řešení, poskytující chytřejší výsledky při podstatně nižších nákladech.


Jak generativní navrhování funguje?

 • KROK 1 Designér/konstruktér definuje cíle a omezení včetně parametrů, jako jsou materiály, hmotnost, síla a náklady
 • KROK 2 Počítačové algoritmy vygenerují tisíce návrhů, včetně analýzy výkonu každého z nich
 • KROK 3 Designér/konstruktér prozkoumá možnosti, upraví cíle a omezení a pomocí počítače vyhledá optimální řešení
 • KROK 4 Designér/konstruktér vyrobí prototyp frézováním nebo 3D tiskem

Jaké výhody generativní navrhování přináší?

 • Zvýšená produktivita - rychlé získání tisíců iterací
 • Lepší využití lidských zdrojů - drazí zaměstnanci nejsou vázáni rutinními a opakovanými úkoly
 • Nižší náklady - simulace a testování jsou vestavěné do procesu návrhu, což šetří drahé výrobní změny
 • Zvýšená kreativita - algoritmy vytvářejí netradiční a organické formy zcela mimo rámec představivosti lidí
 • Zvýšená spokojenost a loajalita zákazníků - vyšší kvalita designu a výkonnosti umožní dodávat kvalitnější výrobky
 • Nižší uhlíková stopa - snížené množství odpadu a energie ve výrobních a logistických procesech

Stáhněte si PDF s infografikou "Generativní navrhování":PDF leták ke stažení


Viz též Generativní navrhování.

Přehled všech 5 dílů série najdete na stránce Jak se mění výroba - budoucnost výroby věcí (FOMT).

Viz též probíhající akce Lepší subscription (dočasná sleva na přechod na moderní návrhový software).

pátek 22. června 2018

Jak se mění výroba - nabídkové procesy (4/5)


Ve čtvrtém dílu našeho seriálu manažerských pohledů na budoucnost vytváření věcí kolem nás (FOMT) se podíváme na nabídkování, procesy efektivní reakce na poptávky a tvorbu konkurenceshcopných nabídek. Viz též předchozí díl.

Jak zlepšit nabídkovací procesy a zvýšit efektivitu poskytování rychlejších a výhodnějších nabídek?

Díl 4. - Poptávky a nabídky


Zaměření na získávání lepších nabídek


Podle výzkumu společnosti Tech-Clarity zvýšili špičkoví výrobci své příjmy 2,2x více než méně výkonní výrobci a ziskovost 2,4x více než průměrně výkonné firmy. Kromě rychlosti reakce na poptávku je klíčová přesnost nabídky. Nejvýkonnější výrobci produkují mnohem přesnější nabídky, což má obrovský dopad na ziskovost. Nabídky špičkových firem byly dle tohoto průzkumu o celých 6 procentních bodů přesnější než byl průměr.


Jak na lepší nabídky?


Jak se stát špičkou v poskytování lepších nabídek? Základní pravidla:
 1. MODULARIZACE
  • Hladká spolupráce mezi vývojem produktu a inženýringem projektu
 2. SPOLUPRÁCE
  • Zapojení zákazníků do revizí projektu
 3. ZPĚTNÁ VAZBA
  • Předvídání problémů instalace a předávání
 4. VIZUALIZACE
  • Efektivní vizuální komunikace

Stáhněte si PDF "Poskytování lepších nabídek" - čtvrtý díl infografiky naší série "Jak se MĚNÍ výroba":PDF leták ke stažení


Viz též pátý díl série.

Viz též postupně doplňovaná stránka Jak se mění výroba - budoucnost výroby věcí (FOMT).

Viz též probíhající akce Lepší subscription (dočasná sleva na přechod na moderní návrhový software).

středa 20. června 2018

Jak se mění výroba - inovace (3/5)


V třetím díle našeho seriálu manažerských pohledů na budoucnost vytváření věcí kolem nás (FOMT) se podíváme na přístup k inovacím. Viz též předchozí díl.

Existuje řada příležitostí k inovacím vyvolaným požadavky trhu i rostoucími technickými schopnostmi. A chytří výrobci vědí, že inovace jsou klíčem k vytváření a udržování konkurenční výhody.

Díl 3. - Zaměření na inovace


Jaký typ inovací využít?


Je důležité pochopit, že existují různé typy inovací, a najít mezi nimi ten pravý poměr pro vaši organizaci - průběžné inkrementální inovace s omezenou návratností a transformační průlomové inovace s vysokou návratností (ROI):Jak inovovat úspěšně?


Úspěšné inovace mají tyto 4 základní složky - postupy:
 1. VYTVOŘTE INOVAČNÍ KULTURU
  • Změna vždy začíná hlavou
  • Nebojte se selhat
  • Vytvořte pobídky a odměny
  • Základem je komunikace
 2. DEFINUJTE PROCESY
  • Vytvořte rámec pro hledání nejlepších nápadů
  • Rychle proměňte nápady do strukturované fáze vývoje
  • Ty nejlepší nápady mají prioritu
 3. INVESTUJTE DO KONCEPČNÍ FÁZE
  • Vytvořte silnou zásobárnu nápadů
  • Identifikujte nápady s vysokým obchodním potenciálem
  • Urychlete přechod od nápadu do fáze konceptu
  • Zvažte optimální organizační strukturu
 4. IMPLEMENTUJTE TECHNOLOGIE
  • Využijte stávající informace a recyklujte je
  • Zaveďte rychlé prototypování
  • Investujte do technologií navrhování a spolupráce pro nalezení optimálních řešení


Jakých je 5 hlavních výzev pro úspěch inovací? A jak inovovat úspěšně? Stáhněte si PDF "Zaměření na inovace" - třetí díl infografiky naší série "Jak se MĚNÍ výroba":PDF leták ke stažení


Viz čtvrtý díl série.

Viz též postupně doplňovaná stránka Jak se mění výroba - budoucnost výroby věcí (FOMT).

Viz též probíhající akce Lepší subscription (dočasná sleva na přechod na moderní návrhový software).

pátek 15. června 2018

Co je Produktová inovační platforma? (2/5)


V druhém díle našeho seriálu manažerských pohledů na budoucnost vytváření věcí kolem nás (FOMT) se podíváme na výhody tzv. "produktové inovační platformy". Viz též předchozí díl.

Budoucnost vytváření věcí už nastala, a je komplexní. Výrobní firmy jsou pod neustále rostoucím tlakem na nalezení inovativnějších řešení pro stále náročnější zákazníky na extrémně konkurenčních světových trzích. Firmy se musí zaměřit na čtyři klíčové oblasti:
 • Zvyšování inovační kapacity
 • Zlepšování výkonnosti produktů
 • Snižování záručních vad
 • Získávání výnosnějších poptávek

Zavedení Produktové inovační platformy je zásadním krokem pro firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné na dnešních i budoucích globálních trzích.

Díl 2. - Produktová inovační platforma


Co je Produktová inovační platforma?


Produktová inovační platforma centralizuje všechny aplikace, znalosti, data a nástroje do jediného systému v rámci organizace a sjednocuje tak procesy používané při navrhování, vývoji, výrobě a podpoře produktů.

 • Inovace jsou usnadněny lepší správou duševního vlastnictví a přístupem k informacím o trhu a poptávkách zákazníků.
 • Hodnotový řetězec znalostí uvnitř i vně společnosti je lépe využíván pro nové nápady na výrobky.
 • Spolupráce zajišťuje lepší fungování dodavatelského řetězce pro zrychlení uvádění na trh.
 • Výrobní procesy se zlepšují, aby se zvýšila rychlost výroby, přesnost a kvalita výrobků.
 • Namísto směřování k jednorázovému prodeji umožňuje nový proces vývoje produktů pokračující a výnosnější vztahy se zákazníky. Tok příjmů odvede vaše podnikání od pevné hodnoty produktu.
Toto je Produktová inovační platforma, která může firmy přenést do budoucnosti tvorby věcí.
Jak funguje Produktová inovační platforma?


Dnes ještě řada firem stále používá lineární výrobní proces:

KONCEPT • NÁVRH • VÝROBA • PRODEJ • PROVOZ a UKONČENÍ

Pro dosažení skutečného konkurenčního náskoku ale potřebujete transformovat vývoj produktů a posunout se na procesy, které dynamicky reagují na roztříštěné a nestálé podnikatelské prostředí.

Aby se vyrovnaly se zásadními a masivními změnami a nástupem budoucnosti výroby, potřebují výrobní podniky nahradit lineární vývoj produktů plynulými, flexibilními procesy se zpětnou vazbou, tak, aby byl návrh výrobku podstatně dynamičtější a tím inovativnější.

Jaké jsou tedy hlavní přínosy Produktové iinovační platformy? Prohlédněte si druhý díl infografiky v sérii "Jak se MĚNÍ výroba":PDF leták ke stažení


Viz třetí díl série.

Viz též postupně doplňovaná stránka Jak se mění výroba - budoucnost výroby věcí (FOMT).

Viz též probíhající akce Lepší subscription (dočasná sleva na přechod na moderní návrhový software).

středa 13. června 2018

Nové uživatelské prostředí v Autodesk Fusion 360

Poslední průběžná aktualizace CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360 pro Windows a Mac (V2.0.4233) přinesla celkem významnou změnu, modernizaci uživatelského prostředí. To je nyní přehlednější, graficky čistší a roletová menu nabízejí další volby příkazů. Porovnejte sami starou a novou podobu uživatelského rozhraní:Práce se zkratkami (zde v prostředí Mac):


Přehled dalších změn a zařazených uživatelských podnětů najdete v článku June 11, 2018 Product Update – What’s New. Další informace, ceny a bezplatná verze Fusion 360 ke stažení - viz www.cadstudio.cz/fusion360.

úterý 12. června 2018

Produktové konfigurátory, automatizace konstrukce (z LIVE 2019)


Jedním z populárních témat poslední doby v oboru strojírenské konstrukce jsou nástroje pro parametrizaci a zákaznickou konfiguraci výrobků. Proces navrhování a výroby tvarově a funkčně podobných výrobků může být výrazně zefektivněn, zrychlen a zlevněn díky konfiguračním nástrojům propojeným na nabídkové procesy a na podnikové obchodní a výrobní (ERP, PLM, TPV) systémy.

Představení nástrojů pro tvorbu produktových konfigurátorů, pro parametrizaci a automatizaci tvorby výrobní dokumentace či nabídkování se věnovala jedna z prezentací nedávné konference Autodesk LIVE 2019. Ladislav Horálek v ní popisoval nástroje pro vytváření parametrických knihoven, aplikaci Autodesk Configurator 360 i konfigurátory CAD Studia. Dotkl se i otázek přípravy BIM dat a parametrických knihoven pro stavební průmysl (BIM4MFG).


Další prezentace z konference Autodesk LIVE najdete v archivu na stránce www.cadstudio.cz/live2019

pátek 8. června 2018

Jak se proměňuje obor strojírenské výroby (1/5)


Probíhající čtvrtá průmyslová revoluce, tzv. "Průmysl 4.0", významně mění způsob, jakým vyrábíme a vytváříme věci okolo nás. Je vaše společnost připravena na tyto změny a nové výzvy s nimi spojené?

V sérii článků si rozeberme trendy, které mění procesy výroby - od způsobu poptávek, přes samotný konstrukční návrh a jeho konfigurovatelnost a přes otázky inovačního cyklu výrobku, až po způsob výroby, prodeje, provozování a servisování výrobku a s ním propojených služeb.

Můžeme vám pomoci připravit se a využít tyto změny pro zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti. Autodesk je uznávaným leaderem oboru moderních návrhových a prodejních nástrojů a CAD Studio má zkušenosti s jejich nasazováním a napojováním na obchodní procesy u českých a slovenských zákazníků.


Budoucnost výroby věcí


Budoucnost výroby věcí (future of making things, FOMT) je postavena na potřebě flexibilních návrhových a výrobních postupů umožňujících rychlé inovace, na vytváření chytrých, snadno přizpůsobitelných a propojených výrobků nabízených zákazníkům novými obchodními metodami, např. pronájmem formou služby.

Tradiční, lineární proces vývoje od konceptu, přes návrh, výrobu, uvedení na trh a ukončení naráží na pevnou a konečnou hodnotu produktu. Konkurenceschopnost je tak možné posilovat jen např. použitím levnějších materiálů, efektivnějšími procesy nebo prodejní cenou. Náskok nad konkurencí ale takto vydrží jen v řádu týdnů.

Nové metody ale umožňují postupovat jinak a soutěžit na trhu na jiné úrovni. Můžete být flexibilnější, inovace můžete nasazovat dlouho předtím, než váš produkt dospěje k další generaci. Už od konceptu můžete výrobek konfigurovat podle individuálních přání zákazníků. Během konstrukce můžete snadno kooperovat v týmu nebo se vzdálenými spolupracovníky. Pro vaše návrhy poslouží postupy generativního navrhování a evolučních algoritmů. Můžete využívat nové výrobní metody díky moderní aditivní výrobě a konfigurovatelným továrnám. Hodnota výrobku tak už není pevná - personalizované produkty a s nimi datově propojené služby otevírají možnost přidat k vašemu výrobku vrstvu doplňkových služeb a zvýšit tak jeho hodnotu, nebo dokonce výrobek poskytovat formou služby (pronájmu, předplatného). Data získaná z propojených výrobků (internetem věcí, IoT) můžete ihned využít pro opakovaný proces iterativních inovací - rovnou zpátky do vývoje. To vše je budoucnost výroby věcí.


Díl 1. - Hlavní trendy ovlivňující navrhování a výrobu


Jaké jsou tedy hlavní trendy ovlivňující současné metody navrování a výroby? Přehled změn, rizik, výzev a doporučení shrnuje infografika v sérii "Jak se MĚNÍ výroba" (ke stažení viz níže). Trendy:

 • Rostoucí požadavky zákazníků - větší konkurence a rostoucí požadavky na přizpůsobení výrobků s ohledem na požadavky zákazníků.
 • Způsoby výroby - technologie, jako je aditivní výroba, umožňují produkovat výrobky levněji, přímo v místě poptávky a v menších sériích.
 • Charakter výrobků - výrobky jsou stále více vzájemně propojené a inteligentní, což vytváří příležitosti k rozšíření hodnoty produktu pomocí propojených služeb.

Jednotná "Produktová inovační platforma" umožňuje pokrýt všechny fáze života produktu - Koncept, Návrh, Výroba, Prodej, Provoz.PDF leták ke stažení


Viz druhý díl série.

Viz postupně doplňovaná stránka Jak se mění výroba - budoucnost výroby věcí (FOMT).

Viz též probíhající akce Lepší subscription (dočasná sleva na přechod na moderní návrhový software).

úterý 5. června 2018

Woodwork for Inventor V9 - novinky

Nová verze doplňku Autodesk Inventoru určeného pro návrh a výrobu nábytku - Woodwork for Inventor V9 - vyšla před pár týdny. Novinky se týkají především výkonu a lepší práce s materiály. Ať už to je tvorba pojmenovaných barevných variant, které můžete používat napříč sestavami, anebo lepší reprezentace hranových lišt v rozpisce. Pojďme se podívat, co je ve verzi V9 nového.

1. Rychlejší zpracování dat a jednodušší spolupráce


Díky přechodu na platformu JSON:
 • už nejsou problém rozsáhlé databáze - máte možnost přidat tolik různých materiálů, kolik jen potřebujete, 
 • jednotliví uživatelé mohou navzájem sdílet své konfigurace a pracovat s jednou databází v místní síti, 
 • všechna data jsou uzamčena proti přepsání, 
 • datová služba nevyžaduje ovladač SQL. 


Porovnání spouštění editoru materiálů


2. Kompletně předělaná funkce náhrada materiálu


Funkce hromadné nahrazení materiálu je nyní k dispozici jako samostatný příkaz. Stejně jako dříve lze použít nahrazení materiálu i v prostředí kusovníků (BOM).


Popř. viz video:


Přibyla možnost tvorby pojmenovaných barevných variant. Materiálové varianty mohou být generovány nejen pro konkrétní materiály nalezené v modelu, ale také pro materiály, které dosud nebyly použity a existují pouze v databázi Woodwork for Inventor.
Nyní můžete měnit nejen kódy a názvy materiálů nebo barev, ale také provádět změny textur. Díky tomu máte širší možnosti vizualizací.3. Olepování hran – rozšířené možnosti v kusovníku


Přibylo mnohem více možností zobrazení hranových lišt v kusovníku, který je pro danou položku generován. Můžete si zvolit označení pro jednotlivé typy hranových lišt: Souběžná, Tangentní a Bodová Nepřímá. To uživatelům usnadňuje navigaci ve strukturované rozpisce.V novém kusovníku máte možnost zobrazení jak vnitřních hran, tak zobrazení vnějších hran dle jednotlivých stran.


4. Nové informace o složitosti dílů v kusovnících a výkresech


Z vygenerovaného reportu se můžete pomocí nových klíčových slov dozvědět, zda konkrétní díl vyžaduje obrábění, kolik otvorů musí být vyvrtáno, zda je část pravoúhlá nebo nepravidelná a zda se budou olepovat hrany.Příklad použití klíčového slova {Item.HolesCount}


5. Našeptávač klíčových slov


Při editaci šablon kusovníků a výkresů máte možnost použít našeptávač klíčových slov (Keyword Constructor), který umožňuje generovat potřebné klíčové slovo a eliminuje syntaktické chyby.Tyto řetězce klíčových slov lze zkopírovat do schránky a vložit do požadovaného umístění v šabloně. To umožňuje uživateli zabránit chybám a výrazně zkrátit dobu potřebnou pro úpravu šablon.
6. Řada zlepšení v rámci CAM modulu

 • Upravený algoritmus kapsování. Byla provedena korekce u výpočtu frézování kapsy s otevřenou hranou. 
 • Zlepšení u automatizovaného generování obráběcích cyklů. Nyní je můžete nakonfigurovat různé možnosti nastavení pro několik CNC strojů s jedním postprocesorem. 
 • Nový G-Code postprocessor  7. Přepracovaná funkce kopírování sestav (Assembly Copier)


  Různé propojené soubory mohou být nově zahrnuty do seznamu kopírovaných položek. Tímto způsobem se například související obrazové soubory MS Excel stávají položkami, které lze zkopírovat. To dává uživateli mnohem větší flexibilitu při úpravách chování kopírování sestav na základě typu souborů.

  8. Sloučení databází


  Databáze materiálů, CNC strojů a nastavení CAM byly sloučeny do jediné databáze, která pomáhá řešit problémy s interakcí mezi W4I materiály a CNC stroji. Také zvyšuje celkovou provozní spolehlivost systému.  To byl souhrn novinek ve verzi V9. Pokud potřebujete více času na kreativitu při návrhu nábytku nebo celých interiérů a nemáte rádi rutinní úkoly potřebné k vytvoření funkčního konceptu nebo zahájení výroby, rádi se s vámi osobně sejdeme a ukážeme vám, jak je možné tyto procesy automatizovat, čímž odstraníme případné chyby a budete pracovat přesněji, rychleji a efektivněji.

  sobota 2. června 2018

  V čem může pomoci simulační aplikace Nastran In-CAD 2019?


  Konstruujete v Inventoru a chcete analyzovat chování jednotlivých variant digitálního prototypu, optimalizovat tak a urychlit vývoj výrobku? Zajímají vás novinky simulační aplikace Autodesk Nastran In-CAD 2019? S částí novinek této aplikace, která je součástí konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection vás seznámí ve videoprezentaci technický konzultant společnosti CAD Studio, Martin Madaj. Tato prezentace byla součástí online konference Autodesk LIVE. Kompletní HD-videozáznam z této akce můžete shlédnout na Autodesk LIVE 2019.


  Připomínáme, že aplikaci Nastran In-CAD 2019 můžete získat jako součást konstrukční sady PD&M Collection 2019, na niž můžete přejít i z jakékoliv zastaralé verze produktu Autodesku v rámci probíhající akce "15% - subscription na zkoušku".