pátek 25. října 2019

Autodesk Fusion 360 - text na křivce a na 3D tělesePoté, co jsme na CADforum.cz zveřejnili nedávný videotip ilustrující 3 metody vytváření 3D textů na povrchu 3D těles ve Fusion 360, se na našem Helpdesku objevilo několik dotazů k možnostem vytváření zakřiveného 2D textu v modelech Fusion 360, tedy textu podél oblouku nebo podél 2D křivky. Protože tato konstrukční úloha používá podobné postupy jako při tvorbě prostorového textu, doplnili jsme původní videotip o nový "dodatek".

Zopakujme si tedy nejprve původní video k tvorbě "3D textu":
A doplňme nový videotip k tvorbě textu podél oblouku či křivky:Oba postupy využívají jako základ modul plechu a "zpětný rozvin" (složení) plechového dílu do ohnutého tvaru. Připomínáme, že funkce rozvinu musí vycházet z rovinného segmentu, proto je na počátku u použitých křivek tvaru plechu doplněn krátký přímý segment. Ten může být opravdu i jen velmi krátký, nebo jej lze následně přemostit.

sobota 12. října 2019

Novinky v Autodesk PowerMill 2020.1

Nově vydaná aktualizace CAM aplikace Autodesk PowerMill 2020.1 je pro uživatele s platnou licencí dostupná v jejich účtu Autodesk, anebo v Počítačové aplikaci Autodesk v pravé oznamovací oblasti systému Windows.

Autodesk PowerMill 2020.1 obsahuje následující nové funkce a vylepšení:

Vylepšení zaoblení modelu

Nyní je možné funkci pro zaoblení rohu modelu, dostupnou od PowerMill 2020 využít ve všech dokončovacích strategiích, jako je např. 3D konturování, dokončení rohu, dokončení křivkou. V předchozí verzi bylo možné zaoblení modelu použít pouze pro strategie vycházející z hladiny Z. Díky možnosti zaoblení modelu dojde k zaoblení dráhy nástroje ve vnitřních rozích, což zvyšuje rychlost obrábění, zlepšuje kvalitu povrchu a snižuje poškození nástroje.


Zrychlení systému


 • Zrychlen výpočet dráhy nástroje, při použití volby Automatického zamezení kolize v 5ti osách.
 • Zrychlen výpočet dráhy nástroje strategie dokončení rohů.
 • Zrychlen výpočet dráhy nástroje hrubování a zbytkového hrubování.

Možnosti exportu modelu

Autodesk PowerMill nyní umožňuje exportovat 3D model do různých CAD formátů, pro jednodušší přenos 3D modelu do Autodesk Fusion 360 nebo jiných modelovacích programů. Export 3D modelu je možný do formátů Additive Manufacturing (.amf), 3D Manufacturing (.3mf), Fusion Modeling Data (.smt), a další (.stp, .step, .ig, .3dm, .sat, .obj, .pdf).


Drobná vylepšení


 • Byla aktualizována ikona, zobrazující stav NC programu v průzkumníku PowerMill, aby bylo lépe patrné, zda NC program je aktuální.
 • V průzkumníku lze nyní pracovat s více adresáři naráz. Je tedy možné hromadně smazat nebo přesunout více adresářů současně.
 • Nyní je možné změnit velikost okna pro výběr postprocesoru.
 • Volba Optimalizovat paralelní řezy u dokončení řádkováním je dostupná i v případě použití volby Automatického zamezení kolize s primární osou nástroje nastavenou na vertikální. 

Viz www.powermill.cz

úterý 8. října 2019

Nové bezplatné Osobní a Startup licence Autodesk Fusion 360Společnost Autodesk uvedla dva nové typy předplatného (licence) pro svou populární CAD/CAM/CAE aplikaci: osobní, kutilskou hobby licenci Fusion 360 for personal use a bezplatnou licenci pro začínající a malé firmy Fusion 360 for startups.

Autodesk tím zpřesňuje podmínky jednotlivých typů licencí aplikace Fusion 360, včetně jejich bezplatných variant. Na hlavních principech licencování se ale nic nemění, pouze se rozděluje původní Hobby/Startup licence dle účelu. Pokud Fusion 360 využíváte pro osobní, nekomerční účely (hobby, tvorba videí, vzdělávání se, garážový prodej), je pro vás určena bezplatná Osobní licence (má určitá funkční omezení). Pokud jste malá firma do obratu 100 tis. USD s nejvýše 10 zaměstnanci, můžete využívat bezplatnou Startup licenci s plným rozsahem funkcí (včetně generativního designu) - udělení této licence podléhá kontrole poskytnutých kontaktních údajů. Obě tyto licence se přidělují na 1 rok (s možností obnovy/prodloužení). Studenti a vyučující mají i nadále svou klasickou EDU licenci udělovanou na 3 roky. Ostatní uživatelé si mohou tak jako vždy předplatit komerční licenci Fusion 360 na 1 nebo 3 roky - viz CAD eShop - a získat tak plnou verzi Fusion 360 bez omezení a se všemi funkcemi, včetně bonus nástrojů a podpory CAD Studia.

Nová osobní licence je funkčně omezená absencí týmových funkcí ve správě projektu a absencí některých komerčních translátorů CAD formátů (Solidworks, ProE/Creo, NX, Inventor, Catia, AnyCAD).

Podrobněji o jednotlivých typech free licencí:

Osobní licence

Typicky pro kutily, hobbisty a další typy nekomerčních uživatelů. Je určena pro tyto typické způsoby využití:
 • Osobní nekomerční konstrukční projekty
 • Osobní projekty prováděné mimo zaměstnanecký poměr
 • Osobní nekomerční domácí CAM výroba a 3D tisk
 • Osobní vzdělávání, mimo firemní prostředí a mimo komerční školení
 • Kutilské aktivity a garážový prodej s výdělkem menším než 1000 USD za rok
 • Tvorba instruktážních videí, blogů a dalšího web obsahu

Které funkce chybí v omezené osobní licenci?
 • Přístup k funkcím pro spolupráci – nebudete schopni přizvat další konkrétní osoby pro práci na projektech a konstrukčních návrzích, můžete ale sdílet veřejný odkaz nebo soubor návrhu exportovat a dotyčný uživatel si jej musí opět importovat
 • Správa dat – některé funkce pro správu dat budou omezené, datový panel a osobní hub Fusion 360 pro organizování souborů ale zůstává k dispozici
 • Komerční translátory CAD dat – nemůžete importovat soubory ve formátech Catia, Solidworks, Creo, NX nebo Inventor
 • AnyCAD postupy - nemůžete využívat asociativní spojení s Inventorem pomocí funkcí AnyCAD
 • Generativní navrhování – strojově generované 3D návrhy z cloudu jsou zatím dostupné pouze pro komerční licence Fusion 360
 • Pokročilé simulace - výpočty simulací v cloudu vyžadují cloud kredity a jsou tak dostupné pouze pro platící uživatele, lokálně kalkulované simulace jsou ale k dispozici
 • Přímá technická podpora - pouze komunitní podpora

Startup licence

Tato licence je určená pro malé a začínající firmy. Je bezplatná, ale její udělení podléhá schválení. Prozatím neobsahuje generativní navrhování a přímou podporu, jinak je její funkční rozsah stejný jako u plné komerční licence. Podmínky pro její použití:

 • Podnikatelsky nebo investorsky podpořené začínající komerční firmy (max. 3 roky staré)
 • Firmy s 10 a méně zaměstnanci
 • Firmy generující (včetně rodičovských subjektů) méně než 100 000 USD ročního obratu
 • Ochota sdílet referenční příběh s komunitou Fusion 360 - blog, video, článek, apod.
 • Podpora komunitními kanály, bez přímé technické podpory
 • Nelze využít pro konzultanty realizující zakázky pro další subjekty (prototypy, studie, koncepty, vyhodnocení)


Pokud vás tedy bude vaše stávající licence Fusion 360 vyzývat k předplacení, potvrďte podmínky dalšího využívání vaší stávající licence, popř. zvolte mezi Osobní, Startup či Komerční licencí (nastavení licence může trvat až několik desítek minut). Připomínáme rovněž nedávno uvedenou českou lokalizaci Fusion 360.

Viz aktualizovaná tabulka porovnání licencí Fusion 360 na viz postup (re)aktivace licence Fusion 360.