pondělí 24. dubna 2023

Ohlédnutí za OPEN HOUSE Teximp 2023

Letošní Open house v Brněnském technologickém centru společnosti Teximp je za námi. Byly to dva skvělé dny nabité živými ukázkami na strojích a technologickými vychytávkami. Naše cíle byly pro tento rok jednoduché, předvést návštěvníkům spolupráci mezi Autodesk Fusion 360 a stroji HAAS. Ve spolupráci s Tomášem Kalouskem z Teximpu jsme připravili frézování vybraného dílu, jeho výsledné přeměření pomocí obrobkové sondy a následné fingované pře-upnutí pro ukázku Zarovnání dílu (Part alignment). 

Díky přeměření dílu přímo na stroji bez nutností jeho přenesení na 3D souřadnicový měřicí stroj bylo možné pozorovat, o kolik se nám fréza během frézování odtlačila. Velmi rychle jsme tak byli schopni přizpůsobit technologii frézování, aby byl výsledný kus po finálním obrobení v rámci tolerancí. Stroje HAAS mají v tomto případě unikátní možnost být propojeny s Fusion 360 pomocí standardního ethernetového kabelu. Díky tomuto propojení vidí obsluha výsledky jednotlivých měření prakticky okamžitě. Pro simulování pře-upnutí kusu jsme jednoduše obrobek vyndali ze svěráku a následně ho vložili na zhruba stejné místo. Díky obrobkové sondě a funkci Zarovnání dílu si pak Fusion 360 našel na VF2 obrobek sám a upravil si NC kód tak, aby bylo obrábění zase na správném místě. Dokončovací kontury jsme projeli ještě jednou a provedli opětovné měření, abychom si ověřili dokonalost našeho počínání. Výsledkem byly stejné hodnoty, jaké jsme naměřili před odepnutím kusu ze svěráku. Na modelu navíc nezbyla ani stopa po novém projetí frézy. 

 • Nástroj: Průměr 12 - ENDMILL HARVI I TE 4FL 12X12X26X83 SHARP
 • Dodavatel nástroje: Kennametal
 • Řezné podmínky: F2864mm/min, S5968rpm, Ap15, Ae3.6
 • Frézovaný materiál: ČSN 15 142 / 42CrMo4

Video z akce:

K dispozici jsme na VF2 měli i 5osý stůl, rozhodli jsme se proto předvést návštěvníkům i automatizované 5osé sražení. Tedy funkci, se kterou Fusion 360 přišel v měsíci dubnu. Tato strategie dokáže využít rozmanitých typů nástrojů a jejím cílem je provést sražení v co možná nejkratším čase programování. Pokud jste si někdy lámali hlavu nad tím, jak srazit hranu na tvarových modelech, tato strategie Vás určitě nadchne. Kromě kulové frézy, kterou jsme využili v našem případě, je možné využít i válcové frézy, rádiusové frézy, kuželové frézy, srážeče, anebo například lízátka. Celý proces je navíc automatizovaný, kdy strategie dokáže na modelu nalézt veškeré ostré rohy a ty srazit, nebo zaoblit ve 3, 4 nebo 5 osách. Pro naši ukázku jsem hrany sražení vybral ručně, chtěl jsem totiž docílit vytvoření smyčky v ostrém rohu, s jejíž pomocí jsme schopni vytvořit maximální možné sražení. Smyčka je tažena mimo kus a probíhá na ni přejezd. Díky tomu je sražení vytvořeno téměř až do ostrého rohu. 

K vidění bylo 5 strojů, kde na každém probíhala ukázka soustružení nebo frézování. Myslím, že se pánům z Teximpu akce velmi podařila. Doufám, že těm z Vás, kdo se za námi přišli podívat, se ukázky líbily a s těmi, co to nestihli, se uvidíme někdy příště. Nejbliží akcí je online konference Autodsk LIVE 2024 nebo CADfórum Slovakia 2023 v červnu. 

Za CAM team společnosti Arkance Systems
Tomáš Bařina

středa 19. dubna 2023

Měření na stroji v Autodesk PowerMill

 Po prvních úspěšných implementacích měření na stroji v aplikaci Autodesk Fusion 360 (psali jsme zde) se aplikačnímu týmu Arkance Systems podařilo implementovat i měření na stroji v CAM systému Autodesk PowerMill.

Díky možnosti měření tvarových ploch jsme schopni zjistit případné nedostatky obrábění přímo na stroji a výrazně tak ušetřit čas potřebný pro přesun obrobku na 3D měřicí zařízení a zpět na obráběcí stroj.

Proces měření v Autodesk PowerMill

Pomocí bodů nebo křivky definujeme místa, která chceme měřit a vytvoříme dráhu měření sondou. Samozřejmostí je kompletní kontrola kolize dráhy měření, včetně kontroly s kinematickým modelem obráběcího stroje. Společně s NC programem pro měření, uloží PowerMill také konfigurační soubor měření a 3D model obrobku pro následné porovnání.  NC kód spustíme na obráběcím stroji, který zaznamená naměřené hodnoty bodů ze sondy a zapíše je do souboru. Následně tento soubor výsledků měření spolu s 3D modelem nahrajeme do cloudového prohlížeče Autodesk drive. Autodesk drive porovná naměřené hodnoty ze stroje s nominální hodnotou daného bodu na 3D modelu obrobku a zobrazí vyhodnocení tohoto porovnání pomocí barevné mapy.

Pro každý bod jsme schopni zjistit jeho přesnou odchylku od nominální hodnoty. Navíc díky tomu, že jsou výsledky měření zobrazeny pomocí Autodesk Drive, není zobrazení výsledků závislé na žádném programu. Stačí nám pouze internetový odkaz, který jsme schopni otevřít na jakémkoliv zařízení, které disponuje internetovým prohlížečem (PC, tablet nebo mobilní telefon).

Celý proces je popsaný na následujícím videu.


Využití 3D korekce pro zlepšení výsledků obrábění

Pokud po změření dílce zjistíme, že na obrobku ještě zbývá neobrobený materiál, jsme schopni požadované oblasti znovu obrobit za použití 3D korekce. Autodesk PowerMill umožňuje použít 3D korekci na všechny dokončovací strategie pro 3osé nebo i 5osé souvislé obrábění. Díky tomu můžeme pro doobrobení znovu využít již existující dráhy nástroje, a ušetříme tak čas, který by byl potřebný k přepočtu dráhy nástroje se záporným přídavkem.

Požadavky pro měření na stroji v Autodesk PowerMill

Podporované jsou následující řídící systémy: 

 • Heidenhain 
 • Siemens 
 • Fanuc 

Nezbytná je aktualizace postprocesoru pro doplnění měřících sekvencí. 

Implementace měření přímo na obráběcím stroji dokáže zkrátit výrobní časy ve výrobě a zajistit vyšší kvalitu výroby. Aplikační technici Arkance Systems vám rádi pomohou se začleněním měření na stroji do vašeho výrobního procesu.

Výsledky měření v Autodesk drive
úterý 4. dubna 2023

Fusion 360 | Aktualizace duben 2023 | Novinky ve výrobě

V dnešním článku jsem si pro vás připravil výběr z novinek, které přibyly v dnešní velké DUBNOVÉ aktualizaci aplikace Autodesk Fusion 360, verze 2.0.15775. Aktualizaci si můžete stáhnout přes notifikační ikonu v okně Fusion 360 vpravo nahoře, nebo jako novou instalaci, například přes F360.cz


Upozorňuji, že tato aktualizace programu Fusion360 vyžaduje minimální operační systém macOS Big Sur 11 a Windows 10 (v1809) nebo novější.

Ještě předtím, než se dostaneme k samotným novinkám, bych rád zmínil, že máte do 25.dubna jedinečnou možnost získat Fusion 360 i všechna jeho rozšíření se slevou 20 %!

Aktualizované přihlašovací prostředí

Nyní se můžete přihlásit k aplikaci Fusion 360 pomocí webového prohlížeče. Tento způsob má hned několik výhod. Hlavní výhodou je bezpečnost, lepší kompatibilita s firemními síťovými prostředími a možnost použití správce hesel ve webovém prohlížeči. Díky tomu tak bude Vaše přihlášení stejné pro různé produkty společnosti Autodesk.

Vylepšení výkonu

Stejně jako v předchozích aktualizacích se vývoj zaměřuje na zrychlení a efektivitu samotného programu - a tentokrát je to opravdu znát:
 • Zrcadlení velkých návrhů je nyní až 8x rychlejší
 • Otevírání velkých návrhů je nyní až o 51 % rychlejší
 • Výběr komponent pomocí výběrového okna pod příkazem Přesunout se zrychlil o 58% až 132%
 • Přesouvání komponent ve velkých souborech návrhů se zlepšilo až o 40 %
 • Vyvolání příkazu Pole po výběru mnoha těles z prohlížeče bylo výrazně vylepšeno
 • Rozšíření prohlížeče nastavení dokumentu pro změnu typu vlákna při převodu modelu na přímé modelování je nyní výrazně vylepšeno

Výroba

Strategie Ploché|Flats nyní dokáže automaticky detekovat rovinné plochy po různým naklopením

Dokončovací strategie pro frézování horizontální ploch nyní disponuje funkcí, která dokáže horizontální plochy najít pod libovolně natočenou rovinou. Díky tomu můžeme velmi rychle a elegantně obrobit plochy pod různým naklopením a využít tak 5 osé možnosti stroje. Kdy plošné části budou obráběny za využití 3+2 obrábění a přejezdy budou realizovány plynule v 5 osách.

Strategie disponuje nastavením, kdy dokážeme jasně specifikovat minimální a maximální náklon. Náklon odkazuje buď na Orientaci nástroj (Naklopení roviny v kartě Geometrie), nebo na osu Z v Ustavení.Nová strategie Odjehlení (Machining Extension)

Strategie Odjehlení dokáže na modelu rozpoznat ostré rohy a automaticky navrhnout jejich odjehlení. Strategie dokáže pracovat ve 3, 4 i 5 osách a je součástí výrobního rozšíření (Machining Extension). 5 osý pohyb při srážení hran může být i plynulý. Samozřejmostí je automatická kontrola kolize a schopnost dosáhnout maximálního sražení, a to v případě, kdy navazující plochy jsou pod takovým úhlem, že by dráha musela být přerušena – aby nedošlo ke kolizi. Smyčka určená pro přejezd následně vytvoří plynulý pohyb mezi rohy a mimo materiál. Strategie dokáže oblasti pro sražení rozpoznat automaticky, nebo oblasti můžeme určit ručně, a to třeba vybráním jen některých hran, které mají být sraženy. Pro samotné sražení pak můžeme vybrat srážeč, kulovou frézu, nebo například i válcovou frézu. Strategie se nachází mezi 3D strategiemi.


Nová strategie Dokončení rohu (Machining Extension)

Stávající strategie pro dokončení rohu, která nese název Tužkové, není plnohodnotným nástrojem, který bychom rádi používali pro zbytkové dokončení rohových míst. Důvod je celkem jednoduchý, vytvořené nástrojové dráhy jsou pouze podélné, a to i na strmých místech modelu. Oproti tomu nová strategie dokáže rozdělit obrábění v závislosti na úhlu dané oblasti. Na strmé části budou použity příčné řezy a na oblasti, které mají menší sklon než námi zadaný úhel, budou použít dráhy podélné. I v tomto případě je u strategie možnost použití Automatického zabránění kolizí. Díky tomu nemusíme mít dlouhý nástroj.

Strategie je původem z PowerMillu a do budoucna se budeme moci těšit na zbylé možnosti, kterými PowerMill pro dokončení rohů disponuje.

Možnosti kopírování a vložení řezných podmínek u nástrojů

Nově lze kopírovat a vkládat řezné podmínky mezi typově stejnými nástroji. Můžeme tedy vybrat více řezných podmínek pomocí kláves Shift / Ctrl a následně je zkopírovat k dalším nástrojům.

Nové vizuály pro závitové a zapichovací soustružnické nože

Při vytváření nástroje pro soustružení závitů nebo zapichování dříve neexistoval žádný středový obrázek nebo vizuál, který by pomohl zobrazit čemu odpovídají rozměry břitové destičky. Nyní uvidíte vhodný vizuál pro kruhové zapichovací břitové destičky, obdélníkové závitové břitové destičky a čtvercové zapichovací břitové destičky.

Nový dynamický 3D náhled nástrojů a držáků nástrojů v knihovně nástrojů (Preview)

Pokud v Preview aktivujete možnost dynamického zobrazení nástroje v databázi, změní se 2D náhled nástrojů a upínačů na dynamický 3D náhled, se kterým lze manipulovat. Levým tlačítkem myši dojde k rotaci, pravým tlačítkem k posunutí pohledu na nástroj a kolečkem můžeme standardně nástroj přibližovat a oddalovat. Pokud byste se někam zatoulali, postačí ťuknout na tlačítko se symbolem domečku a vystředit tak nástroj do středu náhledového okna.

Tento náhled je zvláště cenný při vytváření nebo úpravách sestav frézovacích nástrojů, kde je nástroj mnohem menší než držák. Totéž platí pro soustružnické nástroje, kde může být břitová destička při použití držáku obtížně viditelná.

Tento dynamický náhled je v současné době ve verzi Public Preview, protože může dojít k problémům s ovladačem nebo jiným hardwarem, které se během testů nepodařilo zachytit.


Také došlo k několika opravám, primárně souvisejícími s Lednovou aktualizací výběru kontur.Za CAM team společnosti Arkance Systems 
Tomáš