pátek 27. května 2022

PDM řešení pro německo-maďarskou společnost Twinner

Německo-maďarská společnost Twinner GmbH (dříve SHI) je světovým výrobcem vysoce přesných 3D skenerů pro automobilový průmysl. Patří rovněž mezi dlouholeté uživatele CAD a PDM produktů Autodesk, s mnoha desítkami licencí.

V loňském roce se společnost rozhodla zefektivnit výrobu propojením CAD systémů s podnikovým systémem ERP a optimalizovat toky dat napříč společností.

Pro řešení tohoto úkolu si Twinner vybral řešení společnosti Arkance Systems. K požadovaném cíli zefektivnění konstrukce a výroby vedla podle návrhu Arkance Systems kompletní rekonfigurace a rozšíření PDM systému Autodesk Vault z prosté správy souborů na správu položek. Tím bylo dosaženo optimalizace produktové dokumentace a celé správy životního cyklu produktu.

Součástí řešení bylo propojení CAD a PDM systému s podnikovým systémem Navision (Microsoft Dynamics) a zasílání informací a kusovníků na základě konkrétního životního stavu výrobku. Toto propojení řeší aplikace CS ERP Connector pracující jako doplněk Autodesk Vault Professional. Ta se zároveň stará o automatickou tvorbu sekundárních datových formátů (pdf, step, dwf...) z originálních 3D modelů v Autodesk Inventoru.

Provedená analýza a dodané řešení vedlo k optimalizaci celého pracovního postupu návrhu výrobku a ke snížení celkových nákladů s ohledem na konečný výrobek.

Twinner je tak dalším příkladem z posledních let, kdy si zahraniční evropské i mimoevropské firmy vybraly podnikové PDM řešení společnosti Arkance Systems CZ+SK. Nejdále jsme zatím implementovali Vault v Číně.

čtvrtek 5. května 2022

Poznejte sestavy ve Fusion 360

Sestava ve Fusion 360 je soubor komponent, které fungují jako jeden společný návrh. V aplikaci Fusion 360 neexistuje žádný speciální typ souboru pro sestavy, takže každý návrh ve Fusion 360 může obsahovat:

 • Jednu komponentu složenou z těles.
 • Sestavu složenou z komponent a vnořených dílčích komponent.

Když v návrhu ve Fusion 360 vytvoříte novou komponentu, stane se z ní sestava. K definování vztahů mezi komponentami v návrhu můžete ve Fusion 360 použít polohu, spoj nebo pohybové vazby (vztahy mezi spoji). Ve stromu Prohlížeče najdete identifikace jednotlivých typů sestav, včetně sestav s externími komponentami umožňujícími snadnou týmovou spolupráci na 3D návrhu. U jednotlivých prvků sestavy můžete ovládat viditelnost.

Prvky sestavy v Prohlížeči

Z čeho se skládá sestava:

1 Komponenty
Obsahuje a organizuje prvky vašeho návrhu. Všechny komponenty mohou obsahovat počátek, konstrukční geometrii, náčrty, tělesa a počátky spojů.

 • 1a Výchozí komponenta - nejvyšší součást každého návrhu - kromě prvků, které mohou obsahovat všechny komponenty, obsahuje výchozí komponenta také nastavení dokumentu, pojmenované pohledy, analýzy a spoje pro celou sestavu.
 • 1b Interní komponenta - je plně obsažena v aktuálním návrhu.
 • 1c Externí komponenta (xref) - je obsažena v samostatném návrhu a je odkazována do sestavy v aktuálním návrhu - může obsahovat kontexty sestavy vytvořené pomocí Upravit na místě.

2 Avatar s rezervací: Člen projektu upravuje tento návrh nebo externí komponentu, a ty jsou rezervovány, aby se zamezilo konfliktům návrhu.

3 Aktivovaná komponenta: Komponenta, na které právě pracujete - kliknutím na přepínač vedle libovolné komponenty ji aktivujete.

4 Nastavení dokumentu: Řídí jednotky sestavy.

5 Pravidlo: Použitá sada návrhových pravidel plechu, plastu, apod.

6 Pojmenované pohledy: Obsahuje všechny standardní a uživatelské pojmenované pohledy sestavy.

7 Sady výběru: Pojmenované výběry objektů v sestavě.

8 Počátek: Obsahuje bod počátku, osy X/Y/Z a roviny XY/XZ/YZ asociované s komponentou.

9 Analýza: Obsahuje analýzy vytvořené v sestavě, včetně analýz vytvořených příkazem Analýza řezu a příkazy pro analýzu povrchu.

10 Spoje a Počátky spojů: Obsahuje spoje spojené se sestavou, které se používají k definování vztahů a pohybu mezi součástmi, popř. počátky těchto spojů.

11 Náčrty: Obsahuje konstrukční náčrty spojené s komponentou, které řídí a definují tělesa.

12 Konstrukční: Obsahuje konstrukční geometrii spojenou s komponentou, která usnadňuje proces vytváření náčrtů a těles.

13 Podsestava: Jakákoli komponenta, do které jsou vnořeny další komponenty. Komponenta nejvyšší úrovně je Nadřízená komponenta. Každá komponenta, která je do ní vnořená, je Podřízená komponenta.

14 Úpravy na místě: Aktivuje a upravuje externí komponentu v kontextu, aniž byste opustili aktuální návrh.

15 Kontext sestavy: Obsahuje kontexty sestavy spojené s komponentou, které definují vztahy mezi komponentami při Úpravách na místě.

 • 16 Lokální kontext: Reprezentuje externí komponentu tak, jak by se návrh zobrazil, kdybyste jej otevřeli na vlastní kartě dokumentu. Udržuje vlastní sadu pozic pro podřízené komponenty.
 • 17 Kontext sestavy: Spojení mezi nadřazeným návrhem a externí součástí v určitém časovém okamžiku. Uchovává informace o poloze související se sestavou.
 • 18 Nesynchronizovaný kontext sestavy: Kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Synchronizovat kontext sestavy aktualizujte asociativní změny návrhu.


Česká lokalizace Fusion 360 viz FusionCesky.cz. Produktové informace viz F360.cz. Tipy a knihovny viz CADforum.cz. eLearning materiály a školení viz CAD eShop. CAD/CAM poradna viz Facebook.

pondělí 2. května 2022

Fusion 360 v akci se stroji HAAS - živé měření

Při příležitosti oficiálního otevření nové pobočky společnosti Teximp v Brně jsme návštěvníkům představili CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360. V rámci této akce jsme na stroji HAAS VF3SS prezentovali možnost živého měření.

Dodávat díly v zadaných rozměrech a tolerancích je vždy základním cílem všech CNC výrobních firem. Fusion 360 se stroji HAAS přináší jedinečnou možnost, živého ověření přímo na stroji.

 •  Kontrola rozměrů a tolerancí přímo na stroji díky živému propojení HAAS → Fusion360
 • Odstranění nežádoucích prodlev ve výrobě způsobených nutností měření kusu mimo stroj
 • Okamžitá reakce na případně odchylky

Představte si reálnou situaci ve výrobě. Finálně obrobený díl máte stále upnut ve stroji a je nezbytně nutné zjistit, zda zvolené nástroje a obráběcí strategie vedly k požadovanému výsledku, tedy k obrobení v požadovaných tolerancích. Odepnutí dílu pro jeho měření mimo stroj a následné znovu-upnutí a najíždění vede často nemalým časovým prostojům, kterým se všichni snažíme vyhnout. Fusion 360 ve spojení se stroji HAAS umožňuje přímé propojení CNC stroje a Fusionu. Měření probíhá přímo na stroji a vy živě v prostředí Fusionu sledujete v jakých tolerancích jsou konkrétní měrové body, které jste si zvolili. Okamžitě u stroje vidíte případné odchylky a víte tak, zda je nutno dělat jakékoli korekce.

Tento způsob měření nenahrazuje sofistikovaná měřící zařízení CMM a přesnost měření je vždy přímo závislá na kalibraci sondy a dalších faktorech stroje. Nicméně tato metoda dokonale poslouží tam, kde zákazník nezbytně potřebuje okamžitě zjistit výsledek obrábění a čekání na měření mimo stroj by způsobilo nežádoucí prostoj.

Podobný postup lze zařadit také do sériové výroby, kde po dokončení obrábění v rámci jednoho NC kódu zajistíme měření kritických rozměrů. Výsledný měrový protokol se označí příslušným číslem dílu a uloží na požadované místo. Výroba je tak pod kontrolou a kusy mimo zvolenou toleranci jsou ihned odhaleny.

Fusion 360 tak tímto inovativním živým OMV (On Machine Verification) měřením přináší zákazníkům se stroji HAAS jedinečnou příležitost, jak odhalit díly mimo toleranci, aniž by je odepli ze stroje.

Děkujeme našemu partnerovi společnosti Teximp za možnost využít jejich stroj VF3SS.

Video ukázka:

Fotografie: