pátek 26. února 2016

Jak měřit výkon CAD stanic pro Inventor - benchmark test

Při nákupu pracovních stanic pro 3D CAD aplikace (např. Inventor) se uživatelé často potýkají s metodou posouzení vlivu jednotlivých hardwarových parametrů na výkon stanice v dané aplikaci. Hledají také co nejobjektivnější metodu porovnání výkonu dvou či více posuzovaných stanic nebo různých konfigurací téže stanice (PC workstation). Jak tedy měřit výkon CAD stanice?

Několik metod pro porovnání grafického výkonu inventorovské stanice uvádí starší Tip 1275 na CADforum.cz. Podívejme se na typické výsledky benchmark testu z metody 3), tedy benchmark testu určeného pro Inventor 2014-2018. Výsledky toho výkonnostního testu, aktuálně provedené na některých stanicích školicího střediska CAD Studia a dalších strojích, prokazují známý fakt, že na výkon 3D CAD stanice má největší vliv velikost RAM a zejména použití SSD disků. Vliv grafické karty je omezen na interaktivní operace. U výpočetně náročných operací rovněž platí, že čím větší takt na jádro a méně jader v CPU, tím větší výkon. A že ne každý procesor Intel Core 7 je stejný co do výkonu. Některé výsledky provedených testů uvádíme v níže uvedeném přehledu. Porovnejte si tyto výsledky s vaší vlastní CAD stanicí - můžete tak posoudit, zde se vyplatí dovybavit její komponenty nebo pořídit stanici novou.

Celkový výsledek benchmark testu je vyjádřen hodnotou "Inventor PC Index" (IPI, vyšší je lepší).

Začněme spíše odstrašujícím případem - použitím postarší konfigurace běžného kancelářského počítače pro Inventor 2016:


Mobilní stanice HP EliteBook 8560w s pevným diskem a 8GB RAM:


HP EliteBook s velkou RAM 32GB ale relativně pomalým diskem:


Výkonnější HP EliteBook 8570w s pevným diskem a 8GB RAM:


Malý HP Z-Book 15" s 12GB RAM a SSD diskem:


HP Z-Book G2 s 16GB RAM, SSD diskem a rychlou grafikou:


A nakonec HP Z-Book 17" s 12GB RAM, SSD diskem a rychlou grafikou, Inventor bez doplňků:


aktualizace 8/2017: HP Z240 s i7 a 32GB RAM, SSD diskem a grafikou nVidia K620:


Upozorňujeme, že výsledky benchmark testů nejsou "všespasitelné" - u konkrétních CAD modelů s jinými (vyššími) nároky na objem paměti, složitost geometrie, provázání s Excel tabulkami, s během doplňkových aplikací, Vaultu či jinými souběžnými procesy, se může vliv jednotlivých parametrů stanic - a tím i výsledný praktický výkon - odlišovat od výsledku jednotného benchmarku.

Pro další doporučení hardwarového vybavení a pracovních postupů pro maximalizaci výkonu Inventoru, zejména při práci s velkými sestavami, kontaktujte CAD Studio.

pondělí 15. února 2016

Správa nástrojů v Inventoru HSM

Integrovaná CAM aplikace Autodesk Inventor HSM uživatelům umožňuje velmi jednoduše spravovat a sdílet nástroje pro obrábění. Již samotnou instalací Inventoru HSM získáte předpřipravené knihovny fréz, vrtáků, závitníků, soustružnických nožů a držáků nástrojů. V tomto článku si knihovny nástrojů Inventoru HSM představíme.

Základní informace

Po kliknutí na tlačítko Knihovny nástrojů v panelu Spravovat na kartě CAM se zobrazí dialogové okno správy knihoven nástrojů. V levé části se nachází seznam dostupných knihoven. V tomto seznamu se po otevření dílu zobrazí v horní části ikona a název otevřeného dílu. Při kliknutí na tuto ikonu uvidíme v okně napravo od seznamu knihoven seznam nástrojů, které jsou v dílu uložené. Instalací Inventoru HSM získáte předpřipravené knihovny fréz, vrtáků, závitníků, soustružnických nožů a držáků nástrojů.
A tím se hned ze začátku dostáváme k jedné z velkých výhod Inventoru HSM, a tou je, že nástroje, které chceme použít pro obrábění a které vybereme pro použití v jednotlivých operacích z předinstalovaných nebo uživatelem naplněných knihoven se automaticky nakopírují do interní knihovny otevřeného dílu i se všemi nastaveními. Každý díl má tedy uložené veškeré nástroje, se kterými v něm pracujete, přímo v sobě. Odpadají tím starosti s propojením mezi jednotlivými soubory s CAD modelem, CAM daty a použitými nástroji pro obrábění, se kterými se běžně uživatelé neintegrovaných CAM softwarů potýkají.


Prostředí pro správu knihoven nástrojů v integrované CAM aplikaci Inventor HSM

Umístění knihoven

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na název knihovny vidíme ve spodní části nabídky „Otevřít v Průzkumníku Windows“. Tato volba zavede uživatele do složky v počítači, ve které se nacházejí veškeré knihovny a kde lze s nimi dále pracovat, například je přenášet na další stanice ve výrobě s Inventorem HSM. Je však také možné mít knihovny uložené na serveru, ke kterému mají uživatelé Inventoru HSM přístup. Z ní potom mohou technologové nástroje i s přidruženými držáky vybírat pro konkrétní právě programované obrábění.

Založení vlastní knihovny

Při založení nové knihovny se nová knihovna automaticky zařadí do složky „Moje knihovny“ v seznamu knihoven. Lze si tak nadefinovat vlastní knihovny nástrojů. Pro každý stroj ve výrobě tedy může být nadefinována knihovna s nástroji a držáky, které přísluší danému stroji, či si lze nástroje roztřídit dle jejich výrobce nebo jakéhokoliv jiného klíče.
Nové knihovny nelze zakládat v předinstalovaných složkách knihoven. Je nutné si proto založit vlastní složku, ve které budou ukládány uživatelské knihovny. Tato vlastní složka může být umístěna kdekoliv na disku, případně také v síti na serveru. V případě používání více počítačů s Inventorem HSM potom není nutné knihovnu s nástroji mezi počítači přenášet v případě změny dat nástroje nebo po přidání nového nástroje, změny se projevují u všech uživatelů ihned. Knihovna s nástroji lze nastavit pouze pro čtení. Pak nehrozí nechtěné zásahy do nástrojů od dalších uživatelů stanic s HSM v síti.

Zakládání nových nástrojů vč. držáků a řezných podmínek

Nadefinování nového nástroje se provádí velmi jednoduše přes tlačítko „Nová fréza“ nebo „Nový nůž“, tím se zobrazí okno pro nastavení nástroje.


K nástroji lze přiřadit veškeré potřebné údaje, jako jsou indexy korekcí pro nástroj, řezné podmínky, tvar dříku, přiřazení držáku pro nástroj a velké množství dalších parametrů. Geometrie nástroje se nastavuje kótováním zobrazeného náčrtu vybraného typu nástroje. V případě, že by potřebný typ nástroje nebyl v Inventoru HSM připraven, je možné do knihovny načíst nástroj vymodelovaný v Inventoru, můžete tedy přesně simulovat i libovolné tvarové nástroje.
Řezné podmínky, které jsou pro nástroj nastavené, se po vybrání nástroje z knihovny pro danou obráběcí strategii do této strategie nahrají a je možné je přímo v nastavování strategie dále dle potřeb upravovat. Při těchto úpravách se řezné podmínky mění pouze pro tuto operaci, nikoliv pro jiné operace se stejným nástrojem nebo v knihovně nástrojů.
Založení nového držáku je dostupné pomocí editoru držáku, kde lze velmi podrobně držák vymodelovat, zadat mu různé parametry. Držáky se ukládají podobně jako nástroje do knihovny, mohou mít svou vlastní knihovnu a nebo být v jedné knihovně společně s nástroji.


Nástroje můžeme v dialogovém okně knihoven nástrojů libovolně mezi knihovnami přenášet - kopírovat nebo duplikovat a tyto nástroje upravovat, např. měnit jim řezné podmínky. Vyhledávanou funkcí je hromadné přečíslování používaných nástrojů dle pořadí v nastaveném obrábění, které se provádí velmi jednoduše dvěma kliknutími myši. Při změně v knihovně, například po zařazení nového nástroje, se u názvu knihovny zobrazí hvězdička. To značí, že je nutné knihovnu se změnami uložit příkazem pod pravým tlačítkem myši. Data do knihovny nástrojů Inventoru HSM je možné importovat z formátů .hsmlib, .tsv nebo .txt. Tabulku nástrojů je možné pomocí speciálního postprocesoru vyexportovat například ve formátu .xls nebo .html se všemi požadovanými údaji o nástrojích.

Práce s nástroji je v Inventoru HSM velmi rychlá a přehledná. Geometrie dříku a držáku je využívána při výpočtu dráhy nástroje pro zamezení jejich pohybu v těsné blízkosti obráběného dílu. Díky možnosti importovat vlastní model nástroje je možné přesně obrábět i simulovat složité tvary. Zajímáte-li se o tuto problematiku podrobněji, doporučujeme shlédnout náš webinář o správě nástrojů v Inventoru HSM.


Více na Inventor HSM

středa 10. února 2016

Pracujeme s Factory Design Suite, aneb všechno musí být "v lajně"

Začít pracovat s Factory Design Suite je opravdu jednoduché, jak jste se mohli přesvědčit např v. tomto článku. Klíčová je ale správná poloha všech jednotlivých komponent tvořících výrobní halu, prodejní prostory nebo např. patro kancelářské budovy. To vše musí být v layoutu zakresleno přesně, aby byl skutečný stav maximálně efektivní, prostorově úsporný, ale přitom ergonomicky co nejpříjemnější pro zaměstnance. Zejména při reorganizaci stávajících výrobních prostor se často bojuje doslova o jednotky centimetrů a Factory Design Suite je nástroj, který vám umožňuje umístit požadované objekty layoutu přesně tam, kde jsou potřeba.

Základní rozmístění komponent výrobní linky je díky příkazům Vložit model a Přemístit velmi rychlé (nemluvě o automatickém vkládání komponent na podlahu a využití předdefinovaných komponent výrobní linky z Prohlížeče komponent), jejich polohu ale může být nutné podle potřeby upravit ať už přibližně, nebo přesně. K tomu můžete využít klasické nástroje Inventoru (vazby, sestavení, spoje), nebo právě nástroje specifické pro FDS - opět příkaz Přemístit a dále příkaz Zarovnat.
Příkazy Přemístit a Zarovnat
Zejména díky příkazu Zarovnat můžete hromadně nastavit polohu, orientaci i rozmístění skupiny vybraných komponent najednou, editace layoutu se tak stává mnohem rychlejší a efektivnější.
Hromadné zarovnání objektů
Příkaz Přemístit vám při nastavování polohy a orientace komponent umožní zachytávání a trasování na referenční body, hrany a plochy, včetně podložené DWG geometrie, takže přesné nastavení polohy objektu je skutečně intuitivní záležitostí, bez nutnosti přechodu do dalších dialogových oken, jako je tomu např. při práci s vazbami sestavy. Zde je nutné zmínit, že koncepčně je rozmísťování komponent layoutu poněkud odlišné od tvorby sestavy mechanismu, a proto určitá neukotvenost (= nepřítomnost vazby) nemusí být na škodu.

Zachytávání na hrany a vrcholy při přemístění objektu
Krátka ukázka zmíněných funkcí je v následujícím videu. Jistě vás napadne, že v případě rozmísťování stejných komponent by bylo možné použít příkaz Pole, což je samozřejmě pravda. Zarovnávání a rozmísťování komponent pomocí FDS funkcí ale funguje na různé komponenty najednou.


úterý 9. února 2016

Jak rychle začít pracovat s Factory Design Suite

Factory Design Suite, alias FDS ve zkratce, je jednou z klíčových sad návrhových aplikací Autodesku už několik let. Díky napojení na Inventor nebo AutoCAD a maximálnímu využití jejich stávajících funkcí pro tvorbu a editaci modelů, je velice jednoduché začít se sadou Factory Design Suite pracovat.

Pro snadné a rychlé „naskočení“ do procesu tvorby návrhů rozmístění nejen výrobních linek obsahuje FDS částečně předinstalovanou knihovnu komponent výrobní linky přístupnou přes tzv. Prohlížeč komponent. V Prohlížeči komponent je možné najít 3D modely z mnoha oblastí průmyslu, namátkou vyberme např. automobilový průmysl (zvedáky, testovací vybavení automobilových komponent, myčky atd.), objekty pro přepravu materiálu (různé typy dopravníků), manipulaci s materiálem (roboty) apod.
Prohlížeč komponent sady Factory Design Suite

Jelikož ale sada Factory Design Suite svým zaměřením přesahuje ze strojírenského průmyslu i do jiných oblastí, můžete v Prohlížeči komponent najít např. i objekty vybavení prodejen, jako jsou vitríny, mrazicí boxy apod., nebo objekty kancelářského vybavení. Výčet možností využití Factory Design Suite tímto ale nekončí, protože v případě potřeby je rozšíření knihovny komponent výrobní linky doslova otázkou několika málo kliknutí myší. Základní návrh layoutu je pak podle složitosti otázkou několika málo minut.

Co když ale máte vlastní modely (součásti, sestavy, data ve výměnných formátech), které zatím do Prohlížeče komponent nechcete převádět (nebo na to nemáte momentálně čas), ale rádi byste s Factory Design Suite začali pracovat co nejdříve?

Tato situace je poměrně častá a její řešení je překvapivě jednoduché. Factory Design Suite obsahuje dva příkazy, které vám umožní velice snadno vkládat do rozvržení výrobní linky vaše vlastní modely a stejně snadno s nimi manipulovat. Jedná se o příkazy Vložit model a Přemístit.
Příkazy Vložit model a Přemístit

Vložit model vloží model v jakémkoliv podporovaném formátu souboru do factory sestavy a zároveň vám umožní nastavit jeho počáteční orientaci na podlaze. Poté se automaticky spustí příkaz Přemístit, kterým můžete doladit finální polohu modelu v rámci layoutu. Pokud jsou nutné další úpravy polohy modelů, je samozřejmě možné spustit příkaz Přemístit i kdykoliv později. Přemísťování objektů je možné nejen „od oka“, ale i o přesně definovanou vzdálenost nebo úhel.
Vložit model - nastavení orientace komponenty

Přemístit - nastavení polohy komponenty

Chcete-li začít pracovat s Factory Design Suite skutečně rychle, tak toto je nejjednodušší možnost. Podívejte se na krátké video dokumentující celý postup.


pátek 5. února 2016

Proč používat plný Inventor HSM namísto verze HSM Express?

HSM

Integrovaná CAM aplikace Inventor HSM je k dispozici ve třech verzích, lišících se stupněm jejich výbavy. Těmito verzemi jsou Inventor HSM Express, Inventor HSM a Inventor HSM Pro. Podívejme se společně na ta nejvýznamnější omezení bezplatné verze Inventor HSM Express a proč by uživatelé mohli chtít používat raději vyšší Inventor HSM.

Provozování licence nadstavbové aplikace Inventor HSM Express předpokládá, že vlastníte licenci na Autodesk Inventor (alespoň Inventor LT) nebo na sadu programů, ve které je Inventor obsažený. Inventor HSM v sobě již CAD aplikaci Autodesk Inventor obsahuje, a nejvyšší Inventor HSM - verze Pro - je dodáván s Inventorem Professional.

1.1 Strategie

HSM Express nabízí 2,5D frézovací strategie a vrtací cykly. Tyto strategie se zdají na první pohled být totožné jako ve vyšších verzích, ale není tomu tak. Ve všech strategiích v Expressu chybí možnost změny orientace nástroje, která je jinak u 2,5D frézování a vrtání u vyšších verzí dostupná.


dostupné strategie v HSM Express

1.2 Polotovary

V Inventoru HSM Express je možnost nastavit pouze kvádrové polotovary. Není zde možnost vycházet z válcových, trubkových nebo jiných libovolných uživatelských polotovarů. Co se týče polotovarů pro obrábění, práce s nimi je v Inventoru HSM a HSM Pro velmi jednoduchá a možnosti jsou široké. Jako polotovar v těchto vyšších verzích lze zvolit libovolné těleso ze sestavy nebo víceobjemové součásti. Můžete tak obrábět například odlitky a jiná tvarová tělesa, což HSM Express neumožňuje.


dostupné nastavení polotovarů v Expressu


rozšířené možnosti volby polotovarů v HSM Pro

1.3 Upínky

Ve vyšších verzích Inventoru HSM lze velmi jednoduše nastavit upínky jejich rychlým výběrem v sestavě nebo víceobjemovém tělese, a to buď v grafickém okně nebo ve stromu součásti v prohlížeči. Lze tak přesně simulovat skutečný stav upnutí obrobku na stroji, kdy si lze například v sestavě mezi čelisti svěráku obrobek v Inventoru zavazbit a k němu zavazbit ještě zbytkový polotovar, ze kterého je potřeba vycházet pro obrábění. Mezi upínky lze zařadit vše, tedy čelisti svěráku, tělo svěráku, stůl, šrouby, další upínky apod. Toto v Expressu není možné, funkce definování upínek není dostupná, stejně jako již zmíněný výběr uživatelsky definovaného polotovaru.


nastavení Express


nastavení HSM Pro

Výhoda obrábění v sestavě: Jak může vypadat výběr svěráku a čelistí jako upínek a dvou uživatelských polotovarů jako výchozích pro nastavování obrábění.

1.4 Simulace

Simulace je u HSM Expressu plnohodnotná, porovnání dílu a verifikace jsou však možná pouze omezeně. HSM Express nenabízí možnost grafického porovnání právě obrobeného polotovaru s koncovým dílem. Není tak možné jednoduše rychle odhalit přebývající materiál (znázorněno modře) nebo případné podřezání (znázorněno červeně). Právě při simulaci se dále můžeme seznámit s další funkcí HSM a HSM Pro, a to s možností načíst pro obrobený díl jiný, externí model polotovaru a s ním obrábění porovnat. Anebo s možností právě obrobený - například pouze ohrubovaný - polotovar uložit a načíst jej dále v Inventoru jako model. Lze z něj pak vycházet například pro dokončování dílu na jiném stroji, nebo pokud je potřeba obrábět díl z druhé strany. Tuto možnost v HSM Expressu nenajdete.


grafické porovnání polotovaru s modelem při simulaci v HSM Pro při obrábění v sestavě


panel Simulace v Expressu s omezenými funkcemi

1.5 Resumé

Díky Inventoru HSM Express získá uživatel k dispozici plnohodnotně integrovaný CAM s 2,5D frézovacími strategiemi včetně 2,5D verze HSM hrubování, širokou škálu postprocesorů a také velmi užitečný a funkční editor NC kódů se zpětnou simulací libovolného kódu. Avšak při používání Inventoru HSM či HSM Pro máte k dispozici vyšší funkčnost a také vývojové verze programu, které vychází i několikrát měsíčně a máte tedy díky nim k dispozici nejnovější funkce a vylepšení CAM aplikace. Nové funkce i strategie přibyly v průběhu roku také v oblasti 2,5D obráběcích strategií a není možné se k nim s licencí HSM Expressu dostat. Jedná se například o vylepšené srážení (i na modelu nesražených) hran nebo gravírování.

I pro verzi Express nabízí CAD Studio služby ve formě školení, konzultací a úprav postprocesorů pro konkrétní CNC stroje dle přání zákazníka. Navštivte naše webináře k tématu Inventor HSM k získání více informací o integrované CAM aplikaci Inventor HSM - viz Webináře

čtvrtek 4. února 2016

Správa dat patří k Inventoru

Jako konstruktér určitě raději navrhujete součásti a sestavy v Inventoru, než abyste věčně hledali a kopírovali soubory. Patřičné nástroje pro správu dat jsou ale při týmové spolupráci potřebné a pomáhají udržet přehled a zefektivnit práci, zejména opakované využití dat. Proto k Inventoru patří i Autodesk Vault, integrovaný systém pro snadnou týmovou správu dokumentů. A i proto je základní verze Vault Basic k dispozici zdarma s každou licencí Inventoru nebo třeba konstrukční sady Product Design Suite.

A pokud vám přestanou stačit funkce verze Vault Basic, jsou zde kompatibilní vyšší verze Vault Workgroup a Professional s plnohodnotnými funkcemi velkého PDM systému, s podporou Office dokumentů a možností napojení na váš firemní ERP systém.

S Autodesk Vaultem:

  • Už nemusíte ztrácet soubory
  • Nebudete hledat nějaký soubor celý den
  • Vám nebudou chybět záznamy o revizích a verzích návrhů
  • Nebudete složitě pátrat po změnách a postupu prací na souboru nebo projektu
  • Nebudete neefektivně sdílet návrhy s týmem nebo pobočkami

Některé z výhod systému pro správu dat shrnuje video:


Viz Autodesk Vault