středa 28. března 2018

Nastran In-CAD 2019 - novinky


Další letošní novinkou ze sady Product Design & Manufacturing Collection, uvolněnou společně s Inventorem 2019, je simulační aplikace Autodesk Nastran In-CAD 2019. Verze 2019 přináší zákazníkům další rozšíření flexibility při práci v podobě přístupu k definici, řešení a postprocessingu simulace pomocí iLogic kódu, nebo díky možnosti využít samostatně Nastran solver.

Autodesk Nastran solver v sadě Product Design & Manufacturing Collection

Nastran In-CAD 2019 nyní v rámci své instalace obsahuje i samostatný Autodesk Nastran solver. Uživatelé Nastranu In-CAD 2019 tak oproti předchozím verzím aplikace získávají výhodu, která jim umožní řešit simulační úlohy i mimo prostředí Autodesk Inventoru/Nastran In-CADu. Díky Nastran Editoru je nyní možné snadno prohlížet, upravovat (v textovém režimu), a řešit nejen ty soubory Nastranu, které byly vygenerované přímo Nastranem In-CAD, ale i soubory vzniklé v preprocesorech třetích stran. Uživatelé, kterým pro práci postačují možnosti Nastran In-CADu (připomínáme, že Nastran In-CAD obsahuje plnohodnotný Nastran solver), mohou Nastran Editor využít pro následné zpracování výsledků, kdy zejména při větších objemech dat ocení rychlost, s jakou Nastran Editor výsledky načítá a zobrazuje.


Pokročilí uživatelé pak mohou využít i možnosti spouštění simulací přes příkazový řádek.


Automatizace pomocí iLogic

Podpora pro iLogic byla nyní rozšířena i do oblasti Nastran In-CADu. Pomocí pravidel je nyní možné v lineární statické analýze programově vytvořit kompletní definici simulace, od zadání materiálu, idealizace a síťování modelu, přes vazby a zatížení, až po spuštění simulace a zobrazení výsledků. Seznam podporovaných funkcí je k dispozici v nápovědě Nastran In-CADu.


Nový Nastran In-CAD si můžete stáhnout z Autodesk Account, trial verzi též z našich stránek cadstudio.cz/trial. Další informace viz Nastran.

Nastranu a nástrojům pro simulace se budeme věnovat také na naší online konferenci Autodesk LIVE 2019 uvádějící nové produkty Autodesk (24.4.).

úterý 27. března 2018

Vault Professional 2019 - novinky


Autodesk Vault Professional dlouhodobě poskytuje pokročilé nástroje pro profesionální správu návrhových dat (PDM) a spolu s nástroji CAD Studia i možnost jednoduše propojit konstrukční data s podnikovými informačními systémy (ERP, TPV).

Již od verze 2018 se funkčnost Vaultu orientuje i na řízené sdílení dat mimo firmu s využitím cloudových technologií Autodesku (Autodesk Viewer, Autodesk Drive, Fusion 360, … ). Stojí za připomenutí, že právě ve verzi Vault 2018.1 přibyla úžasná funkčnost „Sdílení pohledů“ umožňující rychle a efektivně sdílet náhledy na modely či sestavy pomocí cloudové technologie Autodesk Viewer a to publikováním přímo z Vaultu. V rámci Autodesk Viewer je možné jednoduše návrhová data připomínkovat či poznámkovat a tyto připomínky se pak zobrazí uživateli ve Vaultu. Je to velice efektivní způsob pro komunikaci se zákazníky, obchodníky, kooperanty, a pro všechny, kteří si nechtějí (či nemohou) nic instalovat a z prostředí mobilu, tabletu či počítače chtějí prohlížet tato návrhová data. Podrobněji viz náš předchozí článek Vault 2018.1 a sdílené pohledy.

Ve verzi 2019 byla funkčnost Sdílení pohledů rozšířena o důležitou možnost nastavit, zda se má skrýt název či vlastnosti součástí či sestav.


Synchronizace projektu

Pokračováním uvedené funkčnosti je pak možnost nesdílet jen náhledy na dokumentaci, ale sdílet přímo návrhová data ve své zdrojové podobě. Doposud byli uživatelé nuceni pro své externisty, kooperanty či výrobní části mimo struktury firmy využívat neřízený a slabě zabezpečený tok dat pomocí emailu, FTP, či různých úložišť. Jakmile jednou CAD data opustí firmu, uživatelé nad nimi ztrácejí kontrolu. Ideální je proto využít zcela nových možností „Synchronizace projektu“, a to přímo z prostředí řízené dokumentace Autodesk Vault Professional. Vybraná data projektu se sdílí pomocí služby Fusion Team. Ale nejde jen o jednosměrný tok z prostředí Vaultu, jedná se zde o oboustrannou synchronizaci. Takže jste schopni vybraná data projektu nejen sdílet, ale jejich případné změny i načítat zpět do prostředí řízené dokumentace Vaultu. Uživatelé tak mají jasný přehled o všech návrhových datech, která se upravují externě, která interně, která jsou schválena apod. 


Vlastní synchronizaci nastavuje správce Autodesk Vaultu.  Pro synchronizaci se vybírá odpovídající složka ve Vaultu a projekt v cloudovém prostředí Fusion Teamu. Vlastní synchronizaci je možno nastavit jako jednosměrnou či obousměrnou. Synchronizaci dat je možné řešit ručně či jednoduše plánovat v určitých intervalech nebo pravidelně na konkrétní čas.

Soubory je možné filtrovat na základě aktuálního stavu dokumentu či jiné vlastnosti a mít tak plně pod kontrolou, která data se na Cloud synchronizují a která nikoli, a to zcela automaticky. Odpadá tím řada běžných chyb uživatele: Poslali jsme všechna data? Poslali jsme poslední verze a správná data? Máme zachyceny všechny změny od kooperantů? … 


Tenký klient

Důležitou novinkou je možnost správce nastavit zobrazení jen poslední verze schválené dokumentace. Umožňuje to tak lépe řídit viditelnost schválených dat v prostředí tenkého klientu (web klientu).

Stav synchronizace souboru a položky

Při prohlížení položek je nyní viditelné, zda je nutno soubory spojené s položkou aktualizovat či nikoli. Lépe je tak možné zabezpečit synchronizaci souborů a odpovídajících položek.

Tvorba reportů

Autodesk Vault Professional a Vault Workgroup nyní obsahují nástroj Microsoft Report Viewer 2015. Vzorové šablony byly migrovány do verze 2015. 

Administrace Vaultu

Tato novinka je určena spíše pro architekty a správce řešení, jako je právě CAD Studio. Doposud jsme byli schopni nabídnout uživatelům jen předem definované role uživatelů (např. správce, editor, konzument, ... ) - od verze 2019 jsme schopni nakonfigurovat role zcela podle požadavků uživatele s podstatně širšími možnostmi toho, co je schopen konkrétní uživatel dělat a co již nikoli. Nastavení oprávnění je důležité právě s ohledem na zabezpečení správného toku dat a přístupu k nim.


Z verze 2018.2 pochází novinka umožňující ušetřit licence - nástroj Job Processor již při zpracovávání souborů aplikace Inventor nepoužívá licenci Inventoru.

Nástroj Data Standard 2019 je nyní součástí instalace Vault klienta (sekce Nástroje) pro Vault Professional a Workgroup.

Systémové požadavky

Systémové požadavky Vault 2019 se příliš neliší od verze 2018. Nově je podporován Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) a SQL Server 2017. Již není podporován SQL Server 2012.

...a co česká verze?

Dnes byla uvolněna anglická verze Vaultu 2019, česká verze bude uvedena v nejbližší dnech. Vault 2019 samozřejmě podporuje nové CAD a BIM produkty řady Autodesk 2019, i kancelářské aplikace MS Office.

Pro implementaci nové verze 2019 do vašeho firemního prostředí, včetně bonus nástrojů Vault Tools a integračních konektorů pro nejrozšířenější ERP systémy, prosím kontaktujte CAD Studio.

Vault 2019 i naše doplňkové nástroje pro Vault představíme na "online roadshow" Autodesk LIVE 2019, 24. dubna 2018 - zaregistrujte se.

Více na stránce Autodesk Vault

pondělí 26. března 2018

Inventor Professional 2019 - novinky


Uživatelé CAD aplikace Autodesk Inventor se Subscription nebo Maintenance si nyní mohou aktualizovat tento konstrukční software na novou verzi "Inventor Professional 2019". Nová verze je k dispozici na Autodesk Account.

Co nového nabízí verze 2019?

Inventor 2019 nabízí vylepšení v oblasti výkonu, návrhu, automatizaci či komunikaci s okolím tak, aby uživatelům umožnil získat a udržet náskok ve vývoji svých výrobků před požadavky trhu.

Řada z doplněných funkcí vznikla jako podnět uživatelů z fóra Inventor Ideas. Máte-li nápad na další vylepšení, dejte vědět firmě Autodesk nebo nám v CAD Studiu.

Robustnost systému, výkon


Řada vylepšení Autodesk Inventoru 2019 se týká právě oblasti výkonu, tedy jádra systému. Při použití na stávajících sestavách poznáte zrychlení hlavně při úpravách dílů přímo v sestavě, při aktualizacích sestav, polohových reprezentacích, práce s prvky v sestavě, při výběru polí apod.

Ruku v ruce s prací v sestavách se odpovídajícím způsobem zrychlila i práce s výkresovou dokumentací. A to hlavně při tvorbě nových pohledů a jejich aktualizací. Pro ukázku uvádíme práci v sestavě při použití řezu sestavou: 7x rychlejší zobrazení sestavy „v řezu“, 35% zkrácení času a obnova pohledu je rychlejší až o 80%.a další vylepšení pro vyšší výkon: 
 • Závitové díry – bylo optimalizováno pro větší výkon zobrazení. Zlepšení je patrné u modelů s velkým množstvím otvorů se závity.
 • Při použití kolečka myši pro ZOOMování se u velkých sestav výrazně zlepšila rychlost.
 • Výběr v sestavách - při výběru oknem je znatelné zvýšení výkonu při zapnutí priority těles, součástí či komponent.
 • Reprezentace pohledu – zvýšena rychlost pro aktivaci.
 • Polohové reprezentace – celkové zlepšení výkonu polohových reprezentací vede k rychlejšímu přepínání mezi polohami, úrovněmi detailů (LOD) apod. Další efektivnosti bylo dosaženo aktualizací pouze ovlivněných komponent.
 • Práce v sestavě – významné zlepšení výkonu při aktualizaci sestavy, Přestavět vše a aktualizace při otevírání souborů.
 • Express Mode – v expresním módu jsou k dispozici další funkce, které doposud byly jen plném načtení.
 • Řízení vazeb – lepší správa podmínek pro řízení vazeb, správa podmínek, které nejsou přímo danou polohou ovlivňovány, jejich zobrazení apod.
 • Nahradit vše – pro všechny modely, které mají větší počet výskytů (např. 300+) se výrazně zlepšila výkonnost příkazu.
 • Výběr pole prvků – významné zlepšení výkonu pro počáteční výběr pole, tak i pro následné výběry.
 • Shrinkwrap – skryté komponenty jsou viditelné pro použití funkce shrinkwrap, což umožňuje jednodušší odebrání či přidání do výběru součástí pro zjednodušení.
 • Generátor rámu – celkové zvýšení výkonu při aktualizacích rámových konstrukcí.


Modelování


Jednou z klíčových nových funkcí je zcela přepracovaný způsob tvorby děr. Vše začíná zcela novým dialogem, jenž je v novém designu, který můžeme již nějaký čas sledovat u nových funkcí Inventoru. Dialog je přehlednější a kromě jiného umožňuje ukládat šablony děr.


To, co asi každý z uživatelů ocení, je další způsob vkládání děr, stačí jen klikat na vybrané ploše a tím vkládat jejich středy. Následně pak lze body kótovat či vazbit. Nový příkaz pro tvorbu děr je prostě chytřejší a jednodušší.

3D náčrt
Proměnlivá spirála či šroubovice umožňuje pomocí jednoho příkazu docílit velmi složitého tvaru šroubovice s proměnlivým stoupáním v jednom příkazu. Funkci ocení hlavně tvůrci šneků.Reverzní zaoblení
Pro vysvětlení této funkce je asi nejnázornější obrázek:


Plechové součásti
Jako v každé verzi, i ve verzi 2019 uživatelé naleznou vylepšení plechů.

Plocha – vysunutí na obě strany. Dále pak možnost posunutí výštipu dle požadavku uživatele.

A nový typ výštipu rohu „Laser Weld“ (laserový svar).Trubky a potrubí
Zamknutí délky hadice je nová funkce umožňující využít délku hadice do Vlastností a následně např. pro výrobu. Pružná hadice zachovává pře přesouvání koncových bodů svou zadanou délku. Zamknutí je možné také pomocí kóty.


Vazby v sestavě
Nové možnosti při použití vazby „Proti sobě“ při výběru osy. Kromě stávajících výběrů „Proti sobě“ a „Stejný směr“ přibyla nová volba „Bez směru“.

Určitě nejzajímavější novinkou u vazeb je možnost zamknutí rotace u vazby „Vložit“. Ocení to hlavně ti, kteří chtějí mít přesně srovnané výkresové pohledy na šroubové spoje a to bez nutnosti dalších vazeb.


Model Base Definition (3D poznámky)


Nově nastupujícím trendem je sdílení bezvýkresové dokumentace. Inventor tuto funkci neustále rozšiřuje a ve verzi 2019 naleznete nové funkce pro „Poradce tolerance“, který analyzuje smysluplnost zadaných tolerancí. Nově barevně zobrazuje stav plochy - „Face Status Coloring“.

Další rozšíření je pro poznámkování polí děr o obecnou kótu a byl rozšířen i příkaz „Popis díry/závitu“.


Automatizace - iLogic


Ty uživatele, kteří si tvoří svoje makra pomocí modulu iLogic, jistě potěší zásadní aktualizace, která umožní komponenty v rámci sestavy uvolňovat a načítat, definovat či mazat vazby, pojmenovávat jednotlivé objekty, což umožňuje razantní nárůst výkonu právě v oblasti automatizace sestav.


Sdílení pohledů


Stále rozvíjející se oblast sdílení dat přes cloudové služby Autodesk řeší vlastní technologií postavenou na univerzálním prohlížeči (Autodesk cloud viewer, LMV), na Fusion 360 a na odvozených technologiích. Ve chvíli, kdy je potřeba poskytnout jen náhled na model či dokumentaci Inventoru (bez posílání zdrojových CAD dat), je všem uživatelům s předplatným k dispozici služba „Sdílené pohledy“. Sdílení je možné přímo z prostředí Autodesk Inventoru. Technologie Autodesk Viewer může být spuštěna kdekoliv, v prostředí web prohlížeče nezávisle na platformě a bez nutnosti instalace jakéhokoliv softwaru. Umožňuje nejen interaktivní prohlížení, ale i přidávání komentářů i poznámkování. Prohlížeč se externím spolupracovníkům zobrazuje v jejich jazyce.Barvy Inventoru


Možná si pamatujete aplikaci Color Scheme Editor v kolekci SDK pro tvorbu vlastních barev Inventoru. Nyní je tato funkce rozšířena a doplněna přímo do prostředí Inventoru. Pokud vám nevyhovují přednastavená vizuální prostředí, máte tak možnost si Inventor zcela přebarvit dle libosti.


Nový migrační nástroj


Tento zcela nový nástroj umožňuje migrovat nastavení předchozí verze, a to hlavně tím, že přenáší uživatelská nastavení a nastavení aplikace ze starší verze na poslední verzi Inventoru. Správci mají rozšířené možnosti napříč distribuovanými stanicemi. Zjednodušuje se tak přechod na novou verzi.

Novinky verzí 2018.1 a 2018.2


Součástí Inventoru 2019 jsou samozřejmě i novinky z aktualizačních verzí 2018.1 a 2018.2, například funkce AnyCAD pro Fusion 360 a AnyCAD pro Solid Edge, a další.

Systémové požadavky


Nový Inventor 2019 (včetně inovovaného klienta Vault 2019) je určen pro tyto operační systémy:
 • 64bitové Microsoft Windows 10 Anniversary Update (verze 1607 a vyšší)
 • 64bitové Microsoft Windows 8.1
 • 64bitové Microsoft Windows 7 SP1 s aktualizací KB4019990
Paměťové nároky sahají od 8 GB (minimum) po 24 GB (doporučeno pro větší sestavy). Vybrané funkce vyžadují MS Excel verze 2010, 2013 nebo 2016. U síťových (NLM) licencí nezapomeňte aktualizovat License Manager na verzi 11.14.1.3 (viz náš Download).Zmíněné novinky se týkají rovněž CAM aplikace Inventor HSM, zčásti i odlehčené verze Inventor LT a samozřejmě také konstrukční sady Product Design & Manufacturing Collection - ty budou uvedeny, včetně jednotlivých českých lokalizovaných verzí, v nejbližších dnech. Sledujte www.cadstudio.cz a naše sociální sítě.

Ceny Inventoru najdete na CAD eShopu - Inventor. Trial verzi najdete na cadstudio.cz/trial.

Pozvánka


Budeme rádi, pokud se zúčastníte naší OnLine konference "Autodesk LIVE 2019" (24.4.2018), kde podrobně představíme nejen novou verzi Inventoru, ale i další produkty Autodesku a nové CAD/CAM technologie.

LIVE2019


pátek 9. března 2018

3 mýty a 7 hlavních otázek okolo inovací

Dnešní konstruktéři jsou pod stálým tlakem směřujícím k inovacím - hledají lepší způsoby navrhování a výroby produktů, které by lépe uspěly na trhu. Ale ví někdo ve vaší firmě, co znamená být opravdu inovativní? Existují řady knih o inovacích, ale jen málo z nich nabízí praktické rady jak postupovat. V příručce (eBook) na konci tohoto článku nabízí Autodesk praktické tipy a postupy pro rozjetí inovací ve vaší organizaci.

Nejprve si můžeme vyvrátit 3 typické mýty okolo toho, co inovace vlastně znamenají:
 1. Mýtus č.1 - Inovace je velká věc
  Není. Velikost ve skutečnosti nic neznamená. Skutečným měřítkem je to, jaký dopad má inovace na váš tým, vaši firmu, na trh, na svět.
 2. Mýtus č.2 - Inovace je něco nového
  Ne vždy. Vynález je něco nového. Inovace může být něco nového, ale často jde o vylepšení nebo doplnění již existujícího výrobku.
 3. Mýtus č.3 - Na trh musíte přijít jako první
  Ne nutně. Vzpomeňte si na příklad - Apple iPod. Na trh mp3 přehrávačů přišel opožděně. Ale jejich inovace spočívala ve vytvoření snadno použitelného ekosystému, který přinesl revoluci do hudebního průmyslu.
Inovace není něco co se jen tak přihodí náhodou. Naopak, nejúspěšnější inovace vznikly velmi systematickými postupy a sledovaly přesnou cestovní mapu. Pro rozhodnutí, kam zacílit vaše úsilí, si položte těchto 7 hlavních otázek:
 • Na co se můžeme Podívat novým způsobem?
 • Co můžeme Používat novým způsobem?
 • Co můžeme Přesunout, změnit pozici v času nebo prostoru?
 • Co můžeme Propojit jiným způsobem?
 • Co můžeme Upravit v designu nebo výkonu?
 • Co můžeme Vyrobit skutečně nového?
 • Co si můžeme Představit aby to někomu poskytlo lepší zážitek?
A nezapomeňte - inovace jsou často vylepšením stávajících produktů, ne zcela nový produkt.
 
Každý konstruktér potřebuje tyto čtyři prostředky nutné pro inovace:
 • Způsob myšlení
 • Dovednosti
 • Sadu nástrojů moderního konstruktéra
 • Čas
A právě moderní sada nástrojů, sama využívající inovativní technologie, je něco, co může konstruktérům nabídnout Autodesk a CAD Studio. Stáhněte si PDF příručku:

eBook - Sada nástrojů moderního konstruktéra (The modern engineer's toolkit) - PDF 668kB