úterý 29. března 2016

Inventor 2017 usnadňuje komunikaci se zákazníky


Asi každý konstruktér už se setkal s potřebou sdílet aktuální verzi navrhovaného zařízení se zákazníkem nebo spolupracovníkem - tak aby model zůstal přehledný, šlo jej snadno prohlížet, připomínkovat a přitom nehrozilo odcizení dat. K tomu historicky sloužily výměnné a publikační formáty exportovatelné z Inventoru, instalovatelné prohlížeče, posílání dat e-mailem, přes firemní FTP servery nebo veřejné služby pro sdílení velkých souborů.

Tyto operace se v Inventoru 2017 zjednodušují na pověstné "kliknutí tlačítkem". Vedle nové možnosti publikování 3D PDF souborů totiž Inventor verze 2017 nabízí službu "Design Share", Sdílený návrh, která jednoduše převede váš aktuální model součásti nebo sestavy do podoby pro publikování a prostřednictvím cloud služby A360 jej v interaktivní podobě nasdílí zadaným příjemcům. Automaticky, rychle, bezpečně a se zpětnou vazbou a historií připomínek od všech účastníků připomínkovacího procesu. Nemusíte se starat o to, zda má příjemce patřičnou prohlížecí aplikaci, limit na stahování objemných dat, PC nebo Mac nebo je na cestách a má zrovna k dispozici jen tablet nebo telefon. Váš model k němu dorazí v plně interaktivní podobě.

Jak funkce sdíleného návrhu funguje, shrnuje následující video:


Další novinky v právě uvedeném Inventoru 2017 si můžete prohlédnout v článku na cadstudio.cz

pondělí 14. března 2016

Práce s Inventorem HSM a importovanými CAD modely


O Inventoru HSM jsme na blogu Inventor Guru již několikrát psali, ale dosud žádný příspěvek nebyl zaměřený na rychlost práce s touto moderní CAM aplikací. Právě rychlost programování nástrojových drah a práci s importovanými nebo změněnými modely prezentuje následující video.

Vedle zaměření na vysokou rychlost práce s programem také v tomto videu využíváme funkci AnyCAD, dostupnou v Inventoru od verze 2016. Inventor HSM nemá problém s obráběním na modelu libovolného CAD formátu, který Inventor dokáže otevřít. Jako "AnyCAD" označujeme zcela nový import CAD dat z programů CATIA, Solidworks, NX, Pro-E/Creo a Alias umožňující udržovat asociativní spojení s vybranými soubory. Při následné změně těchto souborů součástí či sestav se data v Inventoru (včetně např. kusovníku) ihned aktualizují. Pokud tedy máte nastavené obrábění na dílu pocházejícím z uvedených programů, Inventor HSM je schopný na ně velmi hbitě reagovat. Načtení modelu a selektivní import vám umožňuje vybrat jen tu geometrii a informace, které jsou pro obrábění důležité a nenačítají se tak další zbytečná data. Tím se zrychluje jak proces vlastního importu modelu, tak i jeho následné aktualizace. Velmi důležitá je také podpora více jader procesorů (multithreading). Stejně jako celý Inventor HSM, tak také AnyCAD využívá maximálně dostupný hardware, čímž je proces importu modelu a zejména výpočtů drah nástrojů razantně zrychlen. Inventor HSM navíc umožňuje uživateli svou stanici od výpočtů odlehčit pomocí rozeslání výpočtů na dostupné počítače v síti – Distributed CAM.

Díky adaptivitě programovaných nástrojových drah je možné model, ke kterému jsou dráhy nástrojů vztaženy, nahradit jiným modelem s podobnou geometrií. Inventor HSM nové geometrie sám rozpozná a již hotové strategie jim automaticky přizpůsobí a dráhy přepočítá.

Při ukončení nastavení výpočtově náročné strategie není potřeba čekat na dokončení jejího zpracování. Můžete ihned v nastavování technologického postupu pokračovat a v případě, že je nastavena závislost operací na zbytkovém materiálu, Inventor HSM jednoduše počká se zpracováním závislé operace na dokončení zpracování operace předešlé.

Videoukázka:


Další dostupné formáty souborů, které je do Inventoru možné importovat - viz tabulka v tipu 10302.Více na Inventor HSM