pondělí 11. prosince 2017

Nesting Utility v Autodesk Inventoru (v sadě PDMC)

Jednou z novinek prezentovaných na listopadové konferenci Autodesk University bylo zařazení modulu optimalizace rozložení plochých součástí (nesting) do prostředí Inventoru. Autodesk nyní oznámil detaily tohoto zajímavého rozšíření funkčnosti Inventoru.


Funkce "Nesting Utility" bude od cca 23. ledna dostupná pro předplatitele sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection (PD&MC) formou "preview" platného do června. Beta verze bude dostupná již od poloviny prosince - viz autodesk.com/nestingpreview. V plánu je pozdější zařazení Nesting Utility přímo do sady PD&M Collection, podobně jako jsou zde např. Factory Utilities.

Nesting Utility nabízí uživatelům Inventoru integrované, automatizované a asociativní funkce 2D nestingu, pracovní postupy pro optimalizaci rozložení plochých plechových součástí obecných tvarů na výchozí materiál (např. plechové tabule) před operací vypalování, vyřezávání nebo vystřihávání. Přínosem je samozřejmě úspora nákladů díky sníženému procentu odpadního materiálu a zvýšení efektivity operací vyřezávání.

Funkce Nesting Utility vycházejí z produktu Autodesk TruNest a souvisejících aplikací pro nesting, vyřezávání a kompozitní materiály. Tento produkt byl původně vyvíjen společností Magestic Systems, kterou Autodesk zakoupil v roce 2014.

Připomínáme, že funkce 1D, 2D a 3D nestingu nabízíme také ve webových aplikacích na portálu CADforum.cz v sekci Převodníky a konvertory. Můžete si zde vyzkoušet například nesting obecných tvarů exportovaných z AutoCADu nebo Inventoru v podobě SVG souborů.

pátek 8. prosince 2017

Propojení aplikací Fusion 360 a Inventor (AnyCAD)


Jednou z novinek Inventoru 2018.2, o kterých jsme zde informovali na začátku listopadu je rozšíření funkce AnyCAD i pro CAD modely z CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360. AnyCAD umožňuje propojit data mezi dvěma CAD aplikacemi - v tomto případě Autodesk Inventor a Fusion 360 - bez potřeby konverze, asociativním propojením dat ve dvou různých formátech. Změna dílu se bez mezipřevodů promítne do výsledné sestavy. Můžete tak efektivně spolupracovat na sestavách obsahujících 3D modely z různých návrhových aplikací.

Tato rozšířená funkce AnyCAD v Inventoru využívá Windows komponentu Desktop Connector, úložiště Fusion Team, a samozřejmě vnitřní funkce aplikací Inventor 2018.2 a Fusion 360. Datové propojení je přitom obousměrné - kromě použití dat z Fusion 360 v Inventoru je možné používat i součásti Inventoru v sestavách Fusion 360. Pro tento opačný přenos z Inventoru do Fusion 360 je potřeba funkci AnyCAD povolit v preferencích Fusion 360 (je zde prozatím jako Preview). Funkce vyžaduje subscription či maintenance k sadě Product Design & Manufacturing Collection resp. Suite.

Díky Desktop Connectoru lze navíc data Fusion 360 spravovat i v PDM aplikaci Autodesk Vault. Zapojení Fusion 360 do řízených firemních konstrukčních postupů založených na Inventoru a Vaultu je tak kompletní.

Jak funguje AnyCAD propojení Fusion 360 a Inventoru popisuje videoukázka:


Další informace na cadstudio.cz/fusion360 a cadstudio.cz/inventor

středa 6. prosince 2017

Možná kolize Vault Serveru s Windows 10 Update


U některých našich zákazníků se projevil problém po provedení aktualizace operačního systému Windows 10 Creators Update na stroji s nainstalovaným Vault Serverem. Tento problém je zapříčiněn změnou účtu a s tím souvisejících oprávnění ve službě Internet Information Services. Změna uživatelského účtu IIS provedená touto aktualizací změní oprávnění k adresářům aplikačního poolu. Moduly IIS Application Pools se pak nespustí a web služby IIS (včetně Vault Serveru) vracejí chybu HTTP 503.

Pro vyřešení problému proveďte následující kroky.
  1. Přejděte do složky s nainstalovaným IIS - např. C:\inetpub\temp\appPools\
  2. Vymažte adresář (resp. virtuální adresář) stejného jména jako je váš aplikační pool
  3. Recyklujte/restartujte váš aplikační pool
  4. Zkontrolujte zda jsou nainstalovány všechny IIS moduly Vaultu *

* Nastane-li jakýkoliv problém s IIS, nespustí se konzola ADMS. IIS otestujete otevřením výchozí web stránky na adrese http://localhost a Vault služby IIS otestujete otevřením API stránky Vaultu na adrese http://localhost/AutodeskDM/Services/InformationService.svc

Vedle Creators Update může být problém vyvolán i instalací hotfixů (Windows Update) KB4041676, KB4041681, KB4041691 - pokud možno zabraňte instalaci těchto aktualizací.