pátek 29. července 2016

Autodesk Design Graph - najděte tvarově podobné součásti a výrobky


Už několik let vyvíjí Autodesk technologii pro rozpoznávání tvarů založenou na strojovém učení. Vyhledání tvarově podobných součástí může významně zjednodušit a zlevnit vývoj nových výrobků, protože umožňuje při konstrukci recyklovat již jednou navržené a hotové díly a podsestavy. Obvykle lze v této cenné historii firemních návrhů vyhledávat jen pomocí metadat, informací o autorovi, o názvu výrobku, materiálu, datu, kategorii a případných klíčových slovech, které v PDM nebo PLM systému někdo k danému dílu ručně připojil (nebo také nepřipojil).

Autodesk Design Graph je nový nástroj, který do takovéhoto procesu vyhledávání zařazuje ten nejdůležitější parametr - tvar. Metodami strojového učení je automaticky klasifikován tvar a morfologie zařazených 3D modelů. Z této klasifikace pak vychází vyhledávání kombinované s klíčovými slovy (např. "obdélníkové", "kulaté") a především vyhledávání tvarově příbuzných součástí ke zvolené součásti nebo sestavy. Tvar ale není jediným vyhledávacím kritériem - lze jej zkombinovat s metadaty, vzájemnými vztahy součástí, materiály a dalšími klasifikačními kategoriemi. Design Graph je cloudová technologie, která je nyní k dispozici formou beta verze v cloudu Autodesk A360. Umožní tak klasifikovat a vyhledávat součásti uložené ve vašem účtu na úložišti A360. Je podporováno všech cca 50 CAD formátů podporovaných samotným A360. Vyzkoušejte si Design Graph na dg.autodesk.com, popř. na DG snadno přejděte pomocí šipky vlevo nahoře z vašeho A360 Team či A360 Drive:


Pokud vás trápí přístup algoritmů DG k vašim 3D datům nahraným na A360, vězte, že klasifikace modelů, všech jejich souvztažností a tvarů je přístupná pouze na vaše data. Oklasifikuje je jen pomocným identifikátorem popisujícím tvar. Vyzkoušejte si tento zajímavý "Google vyhledávač pro 3D CAD data" sami.
Pro lokální a vnitrofiremní síťové využití tvarového vyhledávání nabízí CAD Studio nástroj 3DPartfinder pro Inventor a Vault.

středa 27. července 2016

Základy Internetu věcí (IoT) pro konstruktéry


"Internet věcí" (Internet of Things, IoT) se možná může zdát jen jako trochu nadužívaný marketingový pojem, ale ve skutečnosti poskytuje konstruktérům reálné nové příležitosti. Umožňuje jim navrhovat lepší a chytřejší výrobky. Schopnost získávat data o reálném provozu výrobku a nové funkce, pro které IoT otevírá prostor, radikálně mění způsob, jakým jsou věci kolem nás navrhovány, vyráběny a používány.

Rostoucí síť propojených výrobků klade také nové požadavky na znalosti konstruktérů. Pro konstruování chytrých výrobků se musí návrháři naučit, jak úzce integrovat digitální a mechanické aspekty produktu a jak zvládat získaná "big data" pro návrh nových verzí výrobku. Tyto znalosti pak mohou konstruktéři využít pro návrhové procesy založené na zpětné vazbě a pro zvyšování hodnoty výrobku pro zákazníka. Internet věcí dává konstruktérům možnost sledovat jimi navržený produkt po celou dobu jeho životního cyklu, zjišťovat jeho chování v reálném provozu a využít tyto údaje pro budoucí efektivnější verze výrobku. Díky využití cloudových technologií, platforem IoT a big data, senzorů a dalších komponent chytrých produktů a konektivity, mohou konstruktéři řídit budoucnost průmyslových inovací. Internet věcí je tou technologií, která pomůže podstatně vylepšovat navrhované produkty.

Stáhněte si e-Book "Základy Internetu věcí pro moderní konstruktéry":

Stáhnout e-Book (PDF, 7.5MB)

via Manufacturing Resource Center

čtvrtek 14. července 2016

EAGLE - plošné spoje pro CAD návrhy


Autodesk kupuje německou společnost Cadsoft Computer GmbH, která je výrobcem známého softwaru pro pro navrhování desek plošných spojů EAGLE. Funkce pro návrh PCB mají být integrovány do CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360, popřípadě do dalších návrhových nástrojů Autodesku.

V portfoliu Autodesku pro navrhování elektronických obvodů a řídících systémů strojů je již delší dobu i zajímavá návrhová a simulační aplikace 123D Circuits založená na cloud technologiích. Podobně jako EAGLE je i tato aplikace pro zájemce o oblast elektroniky k dispozici zdarma.