pátek 29. července 2022

Jména se mění, ověřená funkčnost zůstává

Arkance Systems už mnoho let poskytuje zákazníkům nástroje zásadně vylepšující práci s CAD daty a jejich správu v kontextu procesů celé firmy, od počátečního návrhu až po výrobu. Mezi nejznámější patří CS ERP Connector 2G a CS Vault Publisher 2G, které od nynějška najdete pod novými názvy.


středa 20. července 2022

Fusion 360 CAM | Červencový update | 2022

Velká červencová aktualizace přináší do prostředí Výroby více jak 150 vylepšení typu Quality of Life (QoL), která pozitivně ovlivňují všechny oblasti, mezi které patří frézování, knihovna nástrojů, soustružení, nesting, metrologie, aditivní technologie, simulace obrábění a postprocesing. V tomto článku si projdeme ty nejzajímavější novinky z jednotlivých výrobních sekcí.

Frézování

Dialog “Zobrazit data dráhy nástroje”

Byly přidány nové filtry, které umožňují zobrazit nebo skrýt libovolnou kombinaci segmentů, úběrů nebo hladin, pro usnadnění vizualizace dráhy nástroje. Do tohoto dialogu se dostanete kliknutím pravého tlačítka myši na vypočítanou strategii a zvolení volby “Zobrazit data dráhy nástroje”.
 • Segmet – je zobrazen konkrétní bod nástrojové dráhy.
 • Úběr – od vybraného bodu (řádku) je zobrazena nástrojová dráhy do následujícího přejezdu.
 • Hladina – jsou zobrazeny všechny řezné pohyby na dané hladině. Hladina je k dispozici pouze pro strategie 2D Adaptivní, 2D Kapsa, Čelo, 2D Kontura, Drážka, Sledovat, Gravírování, 2D Sražení, 3D hrubovací strategie Kapsování a Horizontální.
 • Skrýt nevybrané – umožní zobrazit pouze vybrané segmenty v závislosti na vybraném filtru.


Pozice výjezdu

Některé 2D strategie obsahují novou možnost pro definici výjezdu nástroje. Tato funkcionalita nám může pomoci třeba při použití kotoučových fréz, kdy je nutné vést nástroj od kontury do námi zadaného bodu. Díky tomu nedojde k podříznutí geometrie. Do této chvíle jsme museli pro odjezdy odhadovat ideální oblouk výjezdu. Nástroj těchto výjezdových bodů může následovat více za sebou. Pozice výjezdu může být použita pro strategie 2D adaptivní, 2D kapsa a 2D kontura.


Měření pro aktivní WCS (workpiece co-ordinate system)

Příkaz Measure (měření) nyní umožňuje zobrazit měřené vzdálenosti vzhledem k nulovému bodu, který máme definovaný v aktivním Ustavení.

Výška schodu

Stranový krok a krok dolů lze nyní automaticky dopočítat z uživatelem definované Výšky schodu (nebo naopak). Tato možnost funguje pro většinu 3D dokončovacích strategií a pomáhá dosáhnout požadované kvality povrchu.


Výška schodu určuje výšku přebytečného materiálu, který zůstane na součásti v důsledku kroku mezi nástrojovými dráhami při po sobě jdoucích průchodech. Čím menší je výška schodu, tím lepší je výsledná kvalita povrchu dílu.

Obrázky znázorňují výšku schodu, mezi jednotlivými kroky do boku.

Pomocí parametru Výška schodu můžete zajistit jednotnou povrchovou úpravu celého dílce tím, že použijete jednotnou výšku schodu pro všechny operace, a to i když budete měnit nástroj.

Strategie vypočítá hodnoty kroku na základě nakloněné roviny.
 1. Výška schodu
 2. Krok dolů
 3. Stranový krok

Více hloubek pro strategii Ploché

V rámci funkce Více hloubek, můžete být nyní zadán počet kroků. Vždy v závislosti na Zbytkovém obrábění.

Strategie strmé a plošné

Nyní si můžete vybrat, zda chcete obrábět pouze strmé oblasti, pouze mělké oblasti nebo kombinovat strmé a mělké oblasti (předchozí výchozí nastavení).

Rovnoměrná strategie (pouze mělká oblast) nyní podporuje nastavení počátku frézování „dovnitř > ven“ nebo „z venku > dovnitř“.

Strategie Přechodová

Přechodová strategie nyní zobrazuje malou červenou šipku, která ukazuje směr pohybu nástroje ještě před výpočtem. Šipka se změní, když vyberete „Jeden směr“, „Druhý směr“ nebo „Oba směry“.


2D Zkosení 

Nová možnost „Zachovat ostrý roh“ vytváří dráhu nástroje, která takzvaně neroluje kolem hrany, čímž snižuje pravděpodobnost znehodnocení vnější hrany.

Možnost „Zachovat pořadí“ změní pořadí dráhy nástroje tak, aby odpovídala pořadí, ve kterém byly vybrány jednotlivé kontury.


Skrýt upozornění

Nyní může být skryto upozornění, které je zobrazeno u nástrojových drah pomocí žlutého vykřičníku. Pokud je programátor obeznámen s důvodem vypsané chyby, může ji jednoduše skrýt. Díky tomu může být obrábění přehlednější, protože je žlutý vykřičník přepsán zelenou značkou, která potvrzuje správnost výpočtu.

Databáze nástrojů

Zviditelnění oblasti zájmu v databázi nástrojů.

Pro zvýšení přehlednosti, kopírování pomocí CTRL+C, došlo k zarovnání, aby každá explicitní oblast vybraná v knihovně nástrojů byla obklopována modrým pruhem.

Odstranit nepoužité nástroje

Mnoho uživatelů mělo problém nalézt funkci „Odstranit nepoužívané nástroje“, a proto tato funkce byla přesunuta na záložku hlavního seznamu nástrojů.Identifikace vloženého nástroje 

Při vložení nástroje do databáze nyní bude docházet ke zvýraznění toho nástroje. Dík tomu bude jednodušší takto vložené nástroje rozeznat. V dřívějších verzích byl nástroj vložen a mohlo být komplikované ho ve velkých knihovnách nástrojů najít.

Databáze nástrojů vytvořená jejich dodavateli

Nyní je v knihovně nástrojů odkaz, s jehož pomocí můžete stáhnout knihovny nástrojů od různých dodavatelů.

Zamezení vytváření duplicitních nástrojů

Pokud dříve uživatel vstoupili do knihovny nástrojů z operace a vybral nástroj, který již byl v dokumentu použit, vytvořil se nástroj duplicitní, který způsoboval mnoho následných matoucích situací. Nyní má Fusion 360 zaveden algoritmus, který použije pouze nástroj v dokumentu.

Identifikace nástrojů

Referenční nástroje používané v operaci lze nyní vizuálně identifikovat v knihovně nástrojů, díky čemuž je správa nástrojů v knihovně dokumentů značně jednodušší.

Vylepšené ukázkové knihovny nástrojů

Byly aktualizovány ukázkové knihovny nástrojů tak aby obsahovaly všechny typy nástrojů včetně výchozích hodnot.

Možnosti přečíslování

Nástroj pro přečíslování nástrojů nyní podporuje šířku až pěti číslic. Tato aktualizace pomůže rozšířit možnosti při správě a použití nástrojů.

Kontrola

Manuální kontrola

Došlo k vylepšení stávajícího nástroj „Manuální kontrola“ a byly přidány nové možnosti pro určení vzdáleností. Nyní mohou být zkontrolovány:
 • Vzdálenosti mezi 2 kružnicemi (středy, min, max), Vzdálenost mezi vybranými body a Vzdálenost mezi rovinou a dírou.
 • Došlo k vylepšení viditelnosti vybraných položek, kde se výsledky zobrazí s plnou přesností desetinných míst.
 • Uživatelské rozhraní bylo také vylepšeno pomocí automatického posouvání při vytváření manuálních kontrolních bodů.
 • Vybrané funkce během měření budou zvýrazněny.

Měření

Mezi nové možnosti ovlivňující práci s obrobkovými sondami patří:

 • Nové nástroje sondy.
 • Možnost snížení výchozí světlé výšky na 50 mm.
 • Konzistentní použití písma pro výsledky geometrie sondy a zprávy.Soustružení

Všestrannost závitovacího nože

Nástroje pro řezání závitů lze nyní použít pro dráhy nástroje s jednoduchou drážkou a dráhy nástroje Zkosení.

Kontrola viditelnosti 

Nové ovládací prvky pohledu lze použít k zobrazení/skrytí soustružnického profilu / Zbytkového materiálu.

Dialog “Zobrazit data dráhy nástroje”

Nové ovládací prvky pohledu lze nyní použít k zobrazení/skrytí nástrojových drah.


Výpočet stáčeného profilu

Výpočet stáčeného profilu nyní používá více jádrové výpočty pro vyšší rychlost a stabilitu. Navíc je stav výpočtu zobrazen pomocí zeleného ukazatele průběhu. Typicky se s výpočtem můžete setkat po při zvolení první strategie po Ustavení. 


Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás!

Za CAM tým a celý Arkance Systems, Tomáš Bařina

pátek 15. července 2022

Inventor 2023.1 Update - Co je nového

 Máme zde první velký update pro předplatitele konstrukční aplikace Autodesk Inventor 2023, který kromě opravy chyb přináší i aktualizace v celé škále funkčnosti Inventoru. Většinou se jedná o úpravy a doplnění nových funkcí Inventoru 2023. Vezměme je standardně podle jednotlivých částí Inventoru:


Náčrt

Při vkládání vazby horizontální nebo vertikální můžete mezi nimi přepínat pomocí klávesy Shift.


Modelování Dílů

Značka

Pokud vyberete příkaz značka a nemáte připravený "Náčrt" pak se při vybrání plochy modelu automaticky náčrt vytvoří.


3D poznámky

Mezi významné změny patří změny v oblasti 3D poznámek, které jakožto část funkčnosti pro "Bezvýkresovou dokumentaci" používá stále více uživatelů. Novinky jsou vesměs doplněny na základě jejich podnětů a požadavků.

Můžete měnit pořadí poznámek ve stromu historie.

Přepínání kót průměru a poloměru, a to i hromadně:


Parametry

Pokud zadáte neplatný název parametru (například kvůli použití mezer nebo čárek), zobrazí se nyní v dialogu s upozorněním také tlačítko Upravit, které vám umožní opravit název přímo. Dříve se musely úpravy zrušit a začít znovu.Přímé úpravy

Nově byla přidána možnost přidat toleranci při přímých úpravách 
Modelování Sestav

Spoje

podobně jako je od verze 2023 možné vypnout vazbu už při jejím vytvoření, s aktualizací 2023.1 je tato možnost rozšířena i na Spoje.

Šroubový spoj

Generátor Šroubových spojů vkládá jak spojovací díly, tak i otvory. Pokud otvory nechce vytvářet, je možné je nově vypnout. Při následných úpravách šroubového spoje je možné otvory zapnout.

Obsahové centrum

Došlo ke změně (opravě) zobrazení rozměrů, a to sekvenčně. Což dříve vždy nefungovalo.
Výkresy

Přerušené a oříznuté pohledy

Nyní můžete oříznout přerušený pohled a vytvořit přerušený pohled z oříznutého pohledu.


Načrtnuté pohledy

Nově je možné načrtnuté pohledy kopírovat a vkládat jak ve stejném listu, tak i do jiného listu či do jiného výkresu.
Načrtnuté pohledy je možné jednoduše z listu do listu přesouvat ve stromu. 
Částečné řezy

Zde vidím opravdu významné změny. Pokud vyberete funkci Částečný řez a v pohledu není připraven náčrt definující oblast řezu, nově se aktivuje nový náčrt a umožní náčrt vytvořit dodatečně. 
Při vytváření nebo úpravě částečného řezu je možné vybrat, zda se komponenty zobrazí v řezu či nikoli.
 Kóty 

Pokud obnovíte kóty z modelu, nebo vytvoříte nové kóty až ve výkrese, máte nyní možnost přepnout z kóty poloměrové na průměr a naopak (podobně jako je to nově přidáno v 3D poznámkách modelu).

Odebrání starších variant kusovníku

Z rozevíracího seznamu kusovníků byly odebrány starší metody vytváření kusovníků. Pokud je nutné zobrazit starší kusovníky, lze zadat klíč registru.

Výběr více komponent při připojování pozic ke skupině pozic

Při přidávání více pozic do skupiny pomocí příkazu Připojit pozici je nyní po zadání směru možné pokračovat ve výběru dalších pozic pro skupinu, aniž by bylo nutné restartovat příkaz jako v předchozích verzích aplikace Inventor. Podporovány jsou také operace Zpět a Znovu.Translátory

Jako skoro v každém Update, došlo i nyní k aktualizaci podpory nových verzí importovaných či exportovaných souborů.

Import

 • Alias 2022
 • CATIA V5
  • .catpart, .catproduct R6 až V5-6R2021
  • .cgr R10 a novější
 • Creo Parametric 9.0
 • Řady NX 2007
 • Pro/E Granite 15.0

Export

 • .glb/.gltf v2/0
 • Pro/E Granite 15.0
 • USDz 1.0

AnyCAD

 • Alias 2022
 • CATIA V5
 • .catpart, .catproduct R6 až V5-6R2021
 • .cgr R10 a novější
 • PTC Creo 9.0
 • Řady NX 2007

Výrobní informace produktu (PMI)

Při exportu sestav ve formátech JT a STEP lze výběrem příslušné možnosti zahrnout výrobní informace produktu v dokumentech součástí.
Spolupráce s Fusion 360

Jistě jste na našem letošním LIVE 2023 viděli nové postupy a způsoby spolupráce mezi aplikacemi Inventor 2023 a Fusion 360. Autodesk tuto spolupráci neustále rozvíjí. Kolegové dnes prezentují řadu novinek, které nová verze Fusion 360 přináší. A pibyla i řada novinek pro spolupráci mezi Inventorem a Fusionem 360. Nově byla rozdělena Simulace událostí na dva typy: dynamický a kvazistatický. Díky tomu se rozšířil pracovní postup nástrojů interoperability mezi aplikacemi Inventor a Fusion 360.


Každá událost je standardně ve stromu historie uložena samostatně. Nově byla přidána možnost Aktualizace a otevření modelu. Díky tomu se na jedno kliknutí zjednoduší a zrychlí spolupráce mezi oběma konstručními aplikacemi.  

 


 

Domovská stránka

Nově je možné v Domovské stránce zobrazit iVlasntosti vybraného dokumentu. Pokud je dokument otevřen, zobrazí se i Fyzikální vlastnosti


V seznamu naposledy použitých souborů můžete vyhledávat dokumenty odpovídající zadaným kritériím.

 • Výsledky se průběžně zobrazují při zadávání alfanumerických hodnot.
 • Kliknutím na tlačítko X zrušíte vyhledávání a vymažete zadané hodnoty.
Seznam naposledy použitých dokumentů a výsledky vyhledávání můžete filtrovat pomocí předdefinovaných filtrů. Filtrovat lze podle typů souborů a data úpravy. Kritéria filtru lze snadno vymazat.Pokud spravujete data pomocí Vaultu, máte možnost filtrovat data podle stavu dokumentu ve Vaultu.
iLogic

Díky novému tlačítku maximalizovat, nyní můžete maximalizovat okno Editoru pravidel modulu iLogic, aby bylo snazší upravovat pravidla.


Když je do formuláře modulu iLogic přidán parametr s hodnotou True/False, bude nyní jako typ ovládacího prvku ve výchozím nastavení vybrána možnost Zaškrtávací políčko (Checkbox).Nyní je možné vybrat v editoru formuláře modulu iLogic více entit najednou a přetáhnout je do jiného umístění. Chcete-li přetáhnout skupinu, vyberte nadřazenou položku. Pomocí klávesy Ctrl můžete vybrat více skupin najednou. Nemůžete ale vybrat skupinu a zároveň jednotlivé položky ve skupině.

Chcete-li změnit strukturu, vyberte více prvků (nebo ovládacích prvků formuláře) pomocí klávesy Shift. Vybrané položky si zachovají své pořadí.
Na závěr


Před instalací této aktualizace doporučujeme kontaktovat podporu Arkance Systems - ověřte si, že právě u vás bude tato aktualizace bez problémů. A to hlavně tam, kde máte implementovanou pokročilou Správu dat - Vault Professional s propojením na podnikový informační systém, či tam, kde od nás máte automatizaci návrhu formou našich konfigurátorů či specializovaných aplikací.
Standardní doplňky, jež jsou součástí našich Bonusových nástrojů - jako např. X-Tools - by měly běžet bez problémů.


Zároveň byly uvedeny i aktualizace Inventor Nastran 2023.1, VRED 2023.1, Vault 2023.1 nebo AutoCAD 2023.1.