pondělí 16. prosince 2019

Náhled dalšího vývoje Autodesk Fusion 360 - CAM

Autodesk koncem října uveřejnil náhled dalšího vývoje CAD/CAM programu Autodesk Fusion 360. V tomto článku se zaměříme na vývoj v oblasti výroby, tedy CAM.
Plán vývoje v oblasti CAM zahrnuje 3 hlavní oblasti: zpřesnění detailů, rozšíření možností programu a propojení s dílnou.

Zpřesnění detailů
Pokud posuzujeme vylepšení detailů, poslední aktualizace Fusion 360 teď obsahují funkce jako vylepšené soustružení, řez pohledu anebo analýza přístupnosti. V současné době vývoj pracuje na drobnostech, jako je propojení parametrů modelu do obrábění, nebo vylepšení databáze nástrojů, o kterém se více rozepisujeme níže.

Rozšíření možností programu
Funkcionalita obrábění ve Fusion 360 byla výrazně rozšířena strategií Strmé a mělké a Automatizovaným vrtáním, které jsou dostupné ve Výrobním rozšíření (Manufacturing Extension). Pracuje se na dalším rozšíření funkcionality, jako je úprava dráhy nástroje, nesting, 4osé obrábění a další možnosti aditivní výroby.

Propojení s dílnou
Fusion 360 je program, který propojuje navrhování s výrobou. Stále je co vylepšovat, hlavně mezi technologií a dílnou. Proto se pracuje na vylepšené výrobní dokumentaci a na vylepšeném měření, které naměřené hodnoty přenese zpět do programu.

Podívejme se nyní trochu detailněji na některé funkce, které jsou nyní ve vývoji:

Vylepšená databáze nástrojů

Vylepšená databáze nástrojů bude obsahovat možnosti pro zadání vícero řezných podmínek, lepší definice soustružnických nožů a snadnější hledání vhodného nástroje v databázi.
Vylepšená databáze nástrojů

Přenos polotovaru mezi ustavením

Často zmiňovaným nápadem na vývoj v IdeaStation je možnost přenosu polotovaru mezi ustaveními. Na tuto funkci se vývoj zaměřil a intenzivně na ní pracuje. Přenos polotovaru pro frézování je téměř hotový a brzy by se měl objevit jako funkce náhledu pro testování uživateli. Aktuálně se ve vývoji odlaďuje přesná simulace a vizualizace zbytkového materiálu.

Vylepšená dokumentace 

Publikace, přístup a komentáře v dokumentaci ve Fusion Team. Přidání parametrických pohledů operací a ustavení pro lepší přehled nad procesem obrábění.
Vylepšená dokumentace


Vylepšené soustružení

Zapichování by se mělo dočkat obdobných vylepšení, k jakým došlo u soustružení profilu v minulých aktualizacích.

Výrobní rozšíření

Výrobní rozšíření se dočká dalšího podstatného rozšíření funkcionality.
Ořezání dráhy nástroje

 • Násobný výběr prvků pro měření podstatně urychlí tvorbu komplexních měřících sekvencí.
 • Ořezání drah umožní vyladit dráhu nástroje odstraněním nežádoucích částí a zvýšit tak produktivitu obrábění.
 • Čtyř osé rotační dokončení pro efektivní obrábění jiných než válcových obrobků.
 • Živé měření na stroji s výsledky dostupnými v reálném čase umožní lépe automatizovat výrobní workflow. 
 • Nesting -Jedná se o jednu z nejvíce požadovaných funkcí. V současné době se pracuje na nestingu pro plechové dílce a na následné návaznosti na obrábění. Do budoucna by se měl nesting rozšířit i další ne-plechové dílce včetně asociativity - aktualizace obrábění na změnu nestingu. Nesting využívá stejnou technologii jako Inventor Nesting, resp. Autodesk TruNest.

Nesting

Kompletní seznam chystaných vylepšení a nových funkcí, na které se můžete v Autodesk Fusion 360 těšit, najdete v menu Nápověda – Komunita – Roadmap. Připomínáme, že českou lokalizaci pro Fusion 360 najdete na FusionCesky.cz.

Rekapitulace CAM inovací v poslední, listopadové a prosincové aktualizace Fusion 360:úterý 3. prosince 2019

Autodesk PowerMill Viewer - prohlížeč v PowerMill 2020.2

Nejnovější aktualizace Autodesk PowerMill 2020.2 obsahuje možnost spustit CAM aplikaci Autodesk PowerMill ve verzi prohlížeč. Jedná se o verzi PowerMill, která slouží k prohlížení projektů vytvořených v komerční verzi PowerMill.

Jak PowerMill Viewer spustit?


Po aktualizaci Autodesk PowerMill na verzi 2020.2 se v nabídce Start\Autodesk PowerMill 2020 objeví zástupce pro spuštění PowerMill Viewer. Aktualizaci PowerMill 2020.2 najdete ve Vašem účtu Autodesk anebo v Počítačové aplikaci Autodesk (Desktop App). 


Co PowerMill Viewer umožňuje?


 • Otevřít PowerMill projekt vytvořený v komerční verzi PowerMill jakékoliv edice.
 • Zobrazit libovolnou položku (dráhu nástroje, nástroj, polotovar, ustavení, křivku...).
 • Provádět animace a simulace včetně simulace s kinematickým modelem stroje.
 • Kontrolovat kolize, včetně kompletního ověření celého NC programu.
 • Měřit.
 • Vytvářet dráhy nástroje.
PowerMill Viewer je tedy možné vhodně použít na dílnu pro obsluhu stroje, pokud si chce ověřit víceosé pohyby obrábění anebo zkontrolovat nástrojovou sestavy. Také je možné jej využít pro nacenění zakázky, jelikož umožňuje kompletní tvorbu drah nástrojů pro obrobení dílce.

Jaké jsou omezení PowerMill Viewer?

Zakázané jsou všechny možnosti exportu jako jsou např.:
 • Uložení projektu.
 • Tvorba NC programu.
 • Tvorba sdílených pohledů.
 • Tvorba dokumentace.
 • Export modelu.
 • Export hranic a křivek.

Jak je PowerMill Viewer licencován


Autodesk PowerMill Viewer nepotřebuje žádnou licenci a je zdarma pro všechny uživatele PowerMill. Je možné jej instalovat na libovolný počet počítačů. Na požadované PC, kde chcete používat PowerMill Viewer, nainstalujte Autodesk PowerMill 2020.2 a spusťte PowerMill Viewer z nabídky Start.

Jak PowerMill Viewer pracuje se můžete podívat na videu níže:
Více na www.powermill.cz