středa 27. prosince 2023

Autodesk Data Exchange konektory pre ľahší prístup k dátam CAD

 Data Exchange Connectors

Spoločnosť Autodesk vyvíja a postupne uvoľňuje kolekciu konektorov, ktoré slúžia na zdieľanie a výmenu dát medzi aplikáciami s ktorými denne pracujete. Táto cloudová metóda, umožňuje jednoduchšie zdieľať údaje medzi tímami, ktoré vytvára z 3D zobrazenia v modely tzn. že môžete zdieľať podmnožiny dát namiesto celých návrhových modelov. Tým sa minimalizuje čas spracovania, odosielania a sťahovania. Ukladanie dát prebieha na platforme Autodesk Construction Cloud od spoločnosti Autodesk, vytvorenej pre správu vašich projektov. 


Vytvorenie výmeny dát v Autodesk Inventor Professional 2024 
a zobrazenie v Autodesk Construction Cloud

Kľúčové schopnosti

 • Vytvorením podmnožiny dát, môžete zdieľať iba konkrétny obsah,
 • členovia majú prístup k špecifickým a relevantným údajom bez zahrnutia zbytočných prvkov,
 • cloud zabezpečuje pre členov prístup k aktuálnym verziám,
 • výmena dát vytvorená v Autodesk Docs sa automaticky verifikuje, keď sa zdrojový súbor z Revit zverejní alebo nahrá do nástroja Files tool,
 • neutrálny formát môžete načítať do iných aplikácií vrátane Autodesk Inventor 2024 a Power Automate.
Pokiaľ ste členom Autodesk Feedback Community, môžete si všetky konektory aj v beta verzií stiahnuť pre účely testovania v Autodesk AppStore
Konektor pre Autodesk Inventor vám umožňuje vytvárať, zdieľať a prenášať vymenené dáta do a z iných aplikácií ako sú Revit, Civil 3D, AutoCAD, Rhino, Grasshopper, Tekla Structures a Power Automate.


Po novom môžete vyskúšať aj beta verziu konektoru pre aplikáciu Solidworks.

Ako vytvoriť dáta pre výmenu?

Dáta pre výmenu môžete vytvoriť dvoma spôsobmi:
 • V Autodesk Docs pomocou modelov Revit 2024, publikovaných v nástroji Files tool,
 • priamo, prostredníctvom konektorov Data Exchange pre aplikácie Revit, Inventor, Civil 3D, Rhino, Solidworks, AutoCAD, Tekla.
Prehľad dostupných konektorov nájdete na stránke: Autodesk Data Exchange Connector

Načítanie výmeny dát z Revitu, Rhina, Inventoru a Civil 3D do Tekly ako referenčnej geometrie
(Viac info. nájdete v Autodesk AppStore)

Neváhajte a vyskúšajte výmenu dát pomocou Data Exchange konektorov, od spoločnosti Autodesk. Doplnkov, ktoré podporujú vaše pracovné postupy.
V prípade ďalších dotazov sa neváhajte obrátiť na tím spoločnosti ARKANCE, Vášho partnera vo svete CAD/CAM/CAE aplikácií od Autodesku

čtvrtek 16. listopadu 2023

Fusion 360 - Aktualizace říjen 2023

Říjnová aktualizace přináší mnoho vylepšení napříč funkčností Autodesk Fusion. Jedná se opravdu o velkou aktualizaci. Jednou z klíčových novinek je určitě knihovna spojovacích prvků, z Inventoru ji známe jako Obsahové centrum. 

V rámci prostředí návrhů, výkresů a výroby zahrnuje tyto klíčové oblasti novinek: 

 • knihovna normalizovaných spojovacích prvků
 • nová možnost kopírovat historickou verzi návrhu s odpovídajícími výkresy 
 • nové možnosti nastavení vlastností modelů 
 • tvorba výkresu z povrchových a síťových modelů 
 • vlastní výšky textu ve výkresech 
 • nová měřítka typu čar ve výkresech 
 • nová geodetická strategie
 • informace o "závitu" se přenáší z návrhu do výroby 
 • a další 
Než se k jednotlivým výše uvedeným bodům dostaneme podrobněji, představíme vám "obecná" vylepšení. 


Výkon systému: 

Výrazně se zvýšil výkon celé aplikace Fusion 360, a to v těchto klíčových parametrech: 
 • Spuštění aplikace Fusion 360 je výrazně rychlejší a to o 70 - 80 %, zároveň bylo zrychlené přihlášení a odhlášení ze systému. 
 • Výrazné zrychlení nahrávání modelů a to až 20x.
 • Při otáčení modelu je zvýšená frekvence obrazu až 1,5x.
 • Zrychlení změny viditelnosti vnořených externích komponent až 2,4x.
 • U sestav je rychlejší hlavně otevírání souborů až o 193 %. 
 • Výrazné zlepšení práce při změně viditelnosti, vzhledu a isolování externích komponent. 
 • Zrychlení při ukončování editace úprav ve velkých sestavách. 
 • Zvýšení výkonu u funkcí Kopírovat&Vložit, Pole, Přerušení spojení externích komponent. 
 • A některá další. 

Návrh: 

Knihovna spojovacích prvků (knihovna normálií)

Zcela revoluční funkčností je nová knihovna normalizovaných prvků. Jedná se o cloudovou knihovnu, není tedy potřeba nic instalovat. V tuto chvíli obsahuje šrouby, matice a podložky, ve standardních světových normách (ANSI, DIN, ISO, ...), ČSN tam bohužel zatím není. 
Vkládání těchto spojovacích prvků je velmi propracované a jste schopni nadefinovat celý šroubový spoj, který se inteligentně vkládá do otvorů odpovídajících tomuto šroubovému spoji. 
Při výběru můžete filtrovat podle velkého množství parametrů. Vložené spoje je možné rychle upravovat, měnit velikosti podle potřeby. Zároveň obsahují kusovníkové informace (název, rozměr, norma, množství a pokud při vkládání zadáte své skladové číslo, pak i to).

Kopírování historické verze návrhu s odpovídajícími výkresy

Nedávno byla uvolněna možnost kopírovat model včetně výkresů. Na základě požadavku uživatelů je od této verze možné vybrat předchozí verzi návrhu a při kopírování volitelně vybrat, zda se bude kopírovat i historická verze výkresu. 

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, displej

Popis byl vytvořen automaticky

Referenční řízená kóta mimo aktuální náčrt

Nyní budete moci použít hodnotu řízené kóty k řízení jakékoli rovnice nebo prvku, který se vám líbí, a nahradíte tím potřebu složitých rovnic. 
Kromě toho lze na řízené kóty odkazovat kdekoli ve Fusion 360 stejně jako na běžné parametry. 

Nové vlastnosti modelu v rámci konfigurací

Jak víte, v minulé aktualizaci přibyla významná nová funkčnost "konfigurací". V rámci této, říjnové aktualizace, dochází k dalšímu vylepšení, a to konfigurací vlastností. Od říjnové verze nyní můžete přidávat a konfigurovat vlastnosti pro interní komponenty v rámci vašich nakonfigurovaných návrhů. 
Pokud chcete konfigurovat vlastnosti, pak: 
 • V konfiguračním režimu klikněte na komponentu a zaškrtněte Vlastnosti. 
 • Mimo konfigurační režim klikněte pravým tlačítkem myši na komponentu a vyberte Konfigurovat. Poté zaškrtněte Vlastnosti a přidejte jej do tabulky. 
Konfigurace vlastností vám umožní mít větší kontrolu nad daty dílu a zároveň zlepšit správu komponent v navazujících pracovních postupech. 

Generativní návrh:

Došlo ke zlepšení algoritmů při generování tvaru pro lepší vyrobitelnost a kvalitu tvaru. 
Aktualizovala se metoda tlakového lití. Kdy při návrhu dílu pro tuto metodu výroby Generativní design podporuje všechna zatížení a podpory, symetrii, limity deformací a všechny funkce z Preview nástrojů "Experimental Generative Solvers" a "Features Insider"


Výkresová dokumentace:

Podpora povrchových modelů

Nyní je možné vytvářet výkresy z čistě povrchových modelů (stejně jako u modelů objemových). Výkresy plně podporují kótování, poznámky, zohledňují aktualizace povrchových modelů, stejně jako u těles. 

Podpora modelů typu "Mesh" neboli síťové modely

Podobně jako nově u povechových modelů je možné nyní vytvořit výkresy i z modelů tvořených 3D sítí (mesh). Například modely načtené pomocí STL, nebo podobné. Kótování je omezené na lineární kóty a kótuje se z bodu do bodu. Jinak podporuje i řezy a poznámky. 

Nové měřítko typu čar

Nově je možné nastavit globální měřítko typu čar ve výkresech. Můžete tak řídit velikost čar typu osa, přerušovaná a další, pokud vám nevyhovuje standardní. Lépe tak můžete "ladit" výkres do ideálního vzhledu. 

Uživatelská výška textu

Více než užitečnou funkcí je možnost zadávat jiné než Autodeskem nadefinované výšky textu ve výkrese. 


Elektronika: 

Návrh ve 3D

Nyní představujeme možnost vytvářet geometrii mechanické řízené konstrukce z 3D PCB (nebo kontextu mechanické sestavy) do 2D PCB. - Dříve bylo možné tvořit rozvržení plošných spojů jen ve 2D bez ohledu na vlastní objem komponent. 
Konstrukční geometrie neovlivňuje žádná výrobní data a je pouze vizuální geometrií při návrhu rozvržení. Nyní je možné definovat důležité oblasti mechanické skříně v rámci 3D PCB (nebo 3D PCB Edit v Place Assambly Context) a vzít v úvahu, že spoj bude fungovat vedle vašeho požadavku. 

Knihovna

Aby nedošlo k nechtěnému vkládání komponent knihoven z jiných týmů, je nyní omezeno vkládání pouze na aktuální týmovou knihovnu. Zamezí se tak vzniku chyby projektu díky tomu, že budou chybět data z jiného týmového projektu. 

Správa dat:

Vylepšení pro rozšíření Správu dat - Manage extension

Je potřeba zdůraznit, že toto rozšíření je velmi podceňováno. Pro mnoho uživatel přitom má velký význam pro řízení, revidování a schvalování návrhu. Zabezpečuje změnové řízení a správu kusovníku. 
Od této aktualizace došlo k výraznému vylepšení navigace a přístup k nejnovějším projektovým datům pomocí aktualizované kartě "Domů". Dále byl přesunut přístup k řídícímu panelu Manage extension, Vlastnostem položek, a změnovému řízení z karty "Domů". Výběrem těchto nových funkcí se otevřou odpovídající data v rámci web prohlížeče, což poskytuje výrazně lepší výkon. 

Výroba: 

Nová geodetická strategie

Geodetické dráhy nástroje umožňují obrábění tvarových ploch stylem obrábění přechodové, nebo rovnoměrné. Přechodové je vhodné pro obrábění mezi dvě podobně křivky a vytváří dráhy nástroje, které se plynule mění podle tvaru těchto křivek. Rovnoměrné je vhodné pro obrábění většiny tvarových ploch a vytváří konstantní ofset od hranice obrábění nebo řídící křivky. Geodetická strategie může vytvářet 3, 4 a 5osé dráhy nástroje, včetně obrábění podkosů a obsahuje volbu automatického zamezení kolize pro automatické odklopení nástroje.
Poznámka: 3osá verze geodetické strategie je dostupná v základní verzi Fusion 360. 4 a 5osé volby obsažené v této strategii vyžadují licenci Machining extension. 

Informace o "závitu" se přenáší z návrhu do výroby

Pokud vytváříte závitové díry nebo prvky závitu v prostředí návrhu, budou informace o závitu (např. M10x1 60 stupňů, pravý) přeneseny do prostředí výroby a využity pro definici závitovací parametry dráhy nástroje, které začínají "auto_xxx". Například pro auto_threadPitch.
Parametry jsou zcela asociativní, takže pokud změníte hodnotu závitu v prostředí návrhu, projeví se tato změna v závitovací strategii. 

Otevřená kapsa pro nabalené 2D Adaptivní

Nyní je podporováno obrábění otevřených nabalených kapes pro strategie 2D adaptivní a 2D kapsa. Tato volba je vhodný pro 4osé frézování na soustružnicko-frézovacích strojích bez Y osy. 


Optimalizace pořadí pro kontury 2D kapsy a 2D Adaptivní

Bylo vylepšeno řazení obrábění kontur, které leží v různých Z hladinách. Pořadí obrábění je nyní předvídatelné a lze optimalizovat pořadí obrábění podle očekávání. 

Pokud Vás Fusion 360 zaujal, více informací naleznete na F360.cz nebo nás neváhejte kontaktovat. 

Za oddělení MGF - Michaela, Michal a Ladislavúterý 14. listopadu 2023

Autodesk Fusion Industry Cloud a změny Fusion 360

Na právě probíhající konferenci Autodesk University 2023 (viz samostatný článek) bylo oznámeno několik novinek týkající se strojařského cloudu Autodesk Fusion a stávající CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360 (její název se změní na Autodesk Fusion).

Co se v blízké budoucnosti změní a na co se můžeme těšit?

V loňském roce byl právě na Autodesk University 2022 představen průmyslový cloud "Fusion" pro konstrukci a výrobu a letošní novinky dále posouvají tuto vizi, z velké části naplněnou i konkrétními nástroji využívajícími jednotné datové prostředí cloudu a souvisejících nástrojů umělé inteligence (AI).

Co nabízí oborový cloud Fusion pro výrobu?

Představte si, že byste mohli dosáhnout zvýšení produktivity, přijímat lepší rozhodnutí a udržet si konkurenční výhodu díky otevřenému datovému modelu a automatizačním nástrojům. Představte si, že byste mohli dále překlenout příkopy mezi inženýrskými, vývojovými, obráběcími a obchodními procesy. Představte si svou cestu k budoucnosti výroby.

Oborový cloud Fusion pro výrobu bude představovat novou éru propojených dat a spolupráce pro jednotlivce, týmy i celé organizace, které zde budou moci navrhovat a vyrábět cokoli. CAD, CAM, CAE, PCB, správa dat (PLM, PDM), MES a další oblasti budou integrovány do jediného jednotného prostředí, které nabídne pokročilou automatizaci, možnosti umělé inteligence a zefektivnění pracovních postupů. Oborový cloud Fusion využívající datový model Autodesku poskytne sjednocený zdroj konstrukčních dat napříč firmou i jejím dodavatelským řetězcem. Tím, že všichni budou mít přístup ke stejným datům, můžete eliminovat opakující se úkoly a procesy, zvýšit produktivitu a poskytnout kritické informace o vývoji výrobků a obchodních operacích v reálném čase.

Co bude dál s Autodesk Fusion?

Od vzniku Fusion před deseti lety se tato aplikace proměnila v nejlepší cloudové řešení pro vývoj výrobků. Za poslední tři roky v něm přibylo více než 100 aktualizací a 650 nových funkcí a vylepšení. Jen v letošním roce bylo uvedeno pět významných aktualizací zaměřených na nové a vylepšené funkce v oblasti návrhu a konstrukce, elektroniky a výroby. Funkce, jako jsou konfigurace, knihovny spojovacích prvků, automatizované modelování, pokročilé geometrické nástroje, víceosé nanášení a pokračující vylepšování nástrojových drah, jsou postupným naplňováním cíle poskytovat výkon, flexibilitu, automatizaci a bezkonkurenční výkon.

Posílena byla i kvalita, výkon a stabilita. Vylepšeno bylo fungování Fusionu na počítačích se systémem MacOS i Windows. Fusion nyní běží nativně na čipových sadách Apple, pro zpracování gest používá nativní engine trackpadu macOS a v systému Windows má podporu škálování DPI. Podstatně byl zvýšen výkon při práci s modely velkých sestav.

Např.:

 • Až o 80 % kratší doba spuštění
 • Až o 86 % rychlejší výkon sestav
 • Až 20x rychlejší výkon v náčrtech
 • Až 32x rychlejší změny viditelnosti

A v blízké budoucnosti přibudou automatizované výkresy, kusovníky a další funkce.


Co se mění?

Aktualizace cen a licencí Fusion

Autodesk Fusion exceluje v týmové spolupráci a staví data do popředí zájmu organizací. Vzhledem k tomu, že je nadále přidávána hodnoty, která pomáhá uživatelům řešit každodenní problémy, mění se ceny produktů Autodesk Fusion a rozšíření Autodesk Fusion tak, aby odpovídaly reálné hodnotě, kterou přinášejí. Výsledkem je, že cena Fusionu se zvyšuje a cena některých rozšíření Fusionu se snižuje.

Nové ceny a nabídky předplatného

Stávající předplatitelé by měli mít výhodu, a proto od 30. ledna 2024 získají všichni stávající aktivní roční předplatitelé zafixovanou cenu 490 USD (v USA, zvýhodněná cena pro EU se liší, cca 11800 Kč bez DPH) až do obnovení v roce 2027.

Od 30. ledna 2024 se pak nové ceny předplatného zvýší na následující (cenová úroveň USA):

 • 85 USD / placeno měsíčně
 • 680 USD / placeno ročně
 • 2 040 USD / placeno každé 3 roky

Projděte si prosím následující tabulku, abyste zjistili, jaké kroky je třeba učinit v závislosti na typu předplatného:

TYP PŘEDPLATNÉHODALŠÍ KROKY
Stávající roční předplatitelPokud budete mít aktivní předplatné k 30.1.2024, budete mít dnešní cenu (EUR) garantovanou až do roku 2027 - není potřeba žádná akce
Předplatitel Fusion Legacy nebo Early AdopterVaše zvýhodněné předplatné zůstává beze změn
Stávající měsíční předplatitelVaše cena zůstává do 30. ledna 2024, poté se zvýší - zvažte včasný přechod na zafixované roční subscription
Stávající 3letý předplatitelPři obnově po 30.1.2024 se dotažte na aktuální nabídku - zvažte rovněž případný přechod na zafixované roční subscription (jen do 30.1.2024)
Předplatitel Fusion Team ParticipantVaše cena obnovy se po 7.2.2024 zvýší
Stávající uživatel osobní (hobby) licenceŽádné změny. Pokud máte zájem o nové pokročilé funkce, zvažte přechod na komerční licenci, nejlépe před 30.1.2024, s fixací ceny.
Stávající uživatel startup licenceOd 14. listopadu 2023 se lehce mění podmínky bezplatné licence pro startupy (např. max. 3 roky stará firma, ne pro poskytovatele služeb, možnost povýšit na zlevněný Fusion...).
Stávající uživatel EDU licenceŽádné změny školních licencí.

Nové balíčky a ceny Extensions (rozšíření)

Mění se vyvážení cen a konsoliduje se složení Fusion Extensions, aby se zjednodušilo portfolio nabídek a maximalizovala hodnota, kterou získáte. Všechna stávající rozšíření s cenou cca 34650 Kč se nyní zlevní na 31750 Kč. Zjednoduší se také portfolio nabízených rozšíření, z osmi se zkonsoliduje na pět - v některých rozšířeních tak za nižší cenu získáte ještě více funkcí. Ceny ostatních rozšíření (Fusion Product Design Extension, Fusion Manage Extension) se nemění.

Podrobnosti naleznete v níže uvedeném grafu:

S případnými dotazy prosím kontaktujte ARKANCE.

středa 8. listopadu 2023

Aktualizovaný Autodesk Inventor 2024.2 - co je nového?

 Tak tu máme velmi významnou podzimní aktualizaci Autodesk Inventoru - Inventor 2024.2. Opět v něm nalezneme vylepšení napříč celou funkčností, od dílů, přes sestavy, až po výkresy. Jeho nedílnou součástí je i aktualizace translátorů. Update Inventor 2024.2 si stáhnete z Autodesk Access nebo z vašeho účtu Autodesk Account.


Náčrty

V případě řízených kót je možné kopírovat jejich hodnoty a používat např. pro další kótování.

Upravení funkce pro Promítání geometrie je podle mne jedno z nejlepších vylepšení této aktualizace. Používá se prakticky každou chvíli, proto ji jistě každý ocení. Při promítání geometrie do aktuálního náčrtu pouhým stisknutím klávesy SHIFT přepínáte aktuální nastavení promítané geometrie na "pracovní" či naopak "standardní". 
viz ukázka:

Pokud najedete myší na Blok náčrtu, zobrazí se jeho popis. Jednodušeji se tak orientuje mezi bloky použitými v modelu, hlavně pokud jich máte více.


Součásti

S každou novou aktualizací se rozšiřuje počet příkazů v novém rozhraní. Nyní to platí o funkci "Spirála", kde přibyla možnost zachovat viditelnost náčrtu po provedení příkazu (použitím "+"). Tedy provede funkci a pokračuje v příkazu.
Plech

při exportu plechového rozvinu do formátu STEP je nyní možné zahrnout i náčrty použité v rozvinu.
Sestavy

do skupiny příkazů "Produktivita" v sestavě byl přidán příkaz "Uložit a nahradit vše". Je to spíše kosmetická změna, protože se jedná jen o přesunutí příkazu z jiného umístění.


Kontrola kolizí nyní umožňuje přesnou analýzu kolizí při započítání závitů. Tedy např. pokud jde šroub do otvoru se závitem, který ale není dostatečně dlouhý a šroub jde už tzv. do materiálu, hlásí kolizi.
Při odvozování dílu či sestavy je nyní možné v dialogu vypnout či přerušit spojení na základní komponentu.Výkresy

opravdu velmi příjemnou změnou je nové chování kusovníku ve výkrese. 
 
 • Vybráním řádku a přidáním dalších pomocí CTRL se zvýrazní odpovídající modely/komponenty ve výkrese
 • Dvojklik na řádek otevře díl
 • Zvýrazněný kusovník – dvojklik – začne se upravovat
 • Zvýraznění výskytu ve výkrese – po najetí myší na řádek kusovníkuDalší novinkou je reset umístění popisku pohledu. Respektive po přesunu popisu pohledu ho můžete vrátit do původního (originálního) umístění vůči odpovídajícímu pohledu.


Grafika

Podobně jako v předchozích aktualizacích, tak i v této Autodesk pokračuje v podpoře nových grafických karet. Respektive v jejich plném využití pro rychlé a vysoce kvalitní 3D zobrazení návrhu. 
Nastavení kvality je možné pro CPU i GPU. Pro GPU je možné navíc nastavit snížení šumu.


Uživatelské rozhraní

Při definici klávesových zkratek je nyní možné pro vyhledávání požadovaných příkazů použít "vyhledávání"


Nové "Vyhledávání" v dialogu "Parametry".
výborná funkce pro filtrování a vyhledávání v rámci složitých součástí a sestav. Pro najití těch správných parametrů, výborné!
je možné i kombinovat kritéria, vyhledávat v určitých sloupcích, ...
Měření

výrazně byla rozšířena funkce pro měření v dílech a sestavách. 
 • Je možné měnit mezi bodem náčrtu a nerovinnou plochou
 • Nové tlačítko "Odečíst od sumy hodnot" - objem, plocha, vzdálenost, úhel
 • V sestavách je podporována Hmotnost, která je zahrnuta do měření.
 • Měření rovnoběžných objektů jsou k dispozici X, Y, Z a pro minimální a maximální vzdálenost
Translátory

Import byl rozšířen o verzi NX 2306.


Doplňky Akrance Systems

 - nezapomeňte na Tools pro Inventor. Jsou aktuální a funkční i po tomto update.čtvrtek 2. listopadu 2023

Co je nového v PLM aplikaci Autodesk Fusion 360 Manage - aktualizace z října 2023

Autodesk Fusion 360 Manage je cloudové řešení pro správu životního cyklu výrobku, neboli PLM. A jako cloudový produkt je Fusion 360 Manage pravidelně aktualizován. V tomto článku vám shrneme nejdůležitější body v jeho říjnové aktualizaci. 


1. Export do aplikace Microsoft Excel 

Nyní je možné exportovat data do Microsoft Excel (.xlsx) v následujících oblastech:

A. Export zobrazení pracovního prostoru do Excelu

B. Export kusovníku do Excelu


C. Export karty kusovníku (BOM) do Excelu


D. Export seznamu "kde použito" do Excelu


E. Export změnového protokolu do Excelu


2. Vylepšení Pracovní verze

Fusion 360 Manage má novou funkcionalitu, která vám umožní vrátit Pracovní verzi položky řízené revizí na nejnovější revizi položky. Tato funkce je k dispozici u odemčených položek a vrátí změny provedené v podrobnostech položky, v klasifikaci, mřížce, kusovníku a přílohách. 


3. Vylepšení projektového řízení

Pole Project Management jsou nyní k dispozici pro uživatele v moderním uživatelském rozhraní ve Workspace Views, Reports a Charts. Členům týmu to poskytuje větší flexibilitu při zobrazení přesných dat, která potřebují k rychlejšímu rozhodování. 

4. Název Fusion 360 Manage "App Store" je změněn na "Template Library" 

Fusion 360 Manage neustále poskytuje zákazníkům možnost rozšiřovat možnosti jejich tenantu prostřednictvím šablon pracovních prostor, které lze nyní najít v této sekci. Dříve se nazývala App Store, nově je to Template Library - ke změně došlo proto, aby název lépe vystihoval její funkci.

5. Nové šablony ve Fusion 360 Manage Template Library

Fusion 360 Manage Template Library nyní obsahuje 3 nové šablony obchodních procesů (dříve zvané "aplikace"), které je možné využít ke zvýšení inovací a produktivity. 

A. Nová šablona - Správa nápadů 

Šablona správa nápadů vám pomůže řídit inovace tím, že zachytí nápady a použije formální proces k přezkoumání a implementaci těchto nápadů. Zachycení a sdílení nových nápadů je snadné. Každý uživatel může sdílet a komentovat nápady pomocí cloudu a přístupu v prohlížeči. Tento standardizovaný, přímočarý a flexibilní obchodní proces řídí online spolupráci, sdílí informace, rozhodování a také dokumentování výsledků. 


B. Nová šablona - Správa požadavků

Šablona správa požadavků je místo, kde můžete zajistit, aby vaše produkty splňovaly očekávání trhu a zákazníků, a to správou všech požadavků v propojeném prostředí. 

C. Nová šablona: Spolupráce s dodavateli

Šablona pro spolupráci s dodavateli vám pomůže zvýšit efektivitu v dodavatelském řetězci tím, že budete s dodavateli spolupracovat v reálném čase, s cílem snížení nákladů i zpoždění. Zapojení vašich dodavatelů, sdílení informací, zavádění standardních obchodních procesů a výměna zpětné vazby se stává mnohem efektivnější. Namísto požadavků na dodávky nebo zasílání dokumentů poštou je možné přímo požadovat nebo sdílet informace ze systému PLM. 

V případě že vás tento článek zaujal a chcete se dozvědět více o systému PLM, neváhejte navštívit naše stránky PLM nebo nás kontaktovat. 

Za oddělení MFG - Michaela Bílá kniha vydaná organizací Harvard Business Review Analytic Services zkoumá, jak PLM pomáhá výrobcům řešit narušení dodavatelských řetězců, složité procesy vývoje výrobků a rostoucí potřeba automatizovat pracovní postupy správy dat a procesů pomocí cloudových technologií PLM.
Viz PLM whitepaper (PDF)