čtvrtek 27. září 2018

Strojírenské návrhy ve virtuální realitě

Ne vždy je samotný 3D model dostatečný pro prezentaci výrobků zákazníkům. Je řada detailů, hlavně s ohledem na funkčnost, které pro svoji prezentaci vyžadují vyšší úroveň interaktivity s modelem, možnost si zařízení projít či "vzít do ruky".

Jako ideální se nabízí využití Virtuální reality (VR). V poslední době se zásadně zvýšil výkon pracovních stanic a umožňuje tak prezentovat vaše výrobky ve vysoké kvalitě, a to ve velmi atraktivním prostředí virtuální reality.

         Softwarová řešení pro virtuální realitu    


                Autodesk dnes nabízí dva základní produkty pro oblast virtuální reality. Prvním je VRED pro rychlý převod modelu do VR a druhým je 3ds Max Interactive, který umožňuje vyšší funkčnost a interaktivitu s modelem. Na základě požadavků uživatele pak doporučujeme optimální řešení.
           Modely a jejich příprava

                Zdrojem dat pro virtuální realitu jsou standardní strojírenské návrhy z Inventoru či jiných CADů, ideálně ale přes Inventor „prohnané“. Data je možné ponechat tak jak jsou, nebo pro vyšší výkon se doporučuje tvorba zjednodušených modelů, případně jen potlačení vnitřních komponent. Na to je v Inventoru jedna úžasná funkce - „Obal“, která toto vše udělá velmi rychle. Takto zjednodušené modely se standardně používají při metodikách pro práci s velkými sestavami nebo pokud předáváte data externistům, zákazníkům a nechcete předávat kompletní sestavy a chcete chránit firemní know-how.
              Zdrojem animací pak mohou být i simulační softwary, jako např. CFD Design, ve scéně je pak možné zobrazovat proudění vzduchu apod.

VRED Design a VRED Professional

                Produkty řady VRED jsou ideální pro všechny, kteří potřebují rychle model zobrazit v prostředí virtuální reality. Optimální je využití např. pro kontrolu návrhu, diskusi nad rozjednaným projektem se zákazníkem. Dále pak při rozhodování o variantě řešení či dalším směru vývoje výrobku. Každý z vás si určitě udělá představu o tom, jak využít možnost rychlého zobrazení v prostředí VR pro svoje výrobky.
                Sestavu z Inventoru opravdu stačí jen načíst do prostředí VRED a spustit prostředí VR. Lze načítat i poměrně složité sestavy bez jakýchkoli úprav. Kromě virtuální reality je možné tvořit kvalitní interaktivní 3D vizualizace. TIP: otevřete si nějaký příklad, velikostně nejblíže odpovídající vašemu zařízení. Vymažte/potlačte stávající model a do tohoto předpřipraveného prostředí nahrajte svoje data.

            3ds Max Interactive

                Potřebujete speciální efekty ve scéně (kouř, oheň, kapaliny… ), potřebujete scénu rozhýbat, aplikovat fyziku, gravitaci, vzít model do ruky či mít možnost interaktivně ovlivňovat scénu? Pak je tu aplikace Autodesk 3ds Max Interactive (dříve "Stingray").
                Scéna se připravuje v prostředí 3ds Max a následně se „na kliknutí“ převede do 3ds Max Interactive. Zde může zůstat tak, jak je, nebo se doplňuje interaktivita s modelem, spouštění animací po dotknutí modelu, vstupu do určitého prostoru apod.
                Vytvořenou scénu je možné uložit jako samostatně spustitelný soubor (exe) a velmi jednoduše tak přenést k zákazníkovi či na výstavu. Podporovány jsou různé druhy 3D brýlí, mobilní platformy a další běžné prostředky VR.
   
Obrovskou výhodou je, že 3ds Max Interactive je součástí konstruční sady Autodesk Collection a je tedy automatickou součástí většiny dnes používaných konstrukčních licencí.
pátek 7. září 2018

Sjednocený Fusion 360 se všemi funkcemi


Od 7. října 2018 dochází ke sjednocení nabídky CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360. Jediný Fusion 360 nyní bude obsahovat všechny dostupné funkce, tedy včetně pokročilých funkcí nabízených původně jen ve verzi "Ultimate". Rozšířená funkčnost bude k dispozici i předplatitelům konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection.

Sjednocený Fusion 360 tedy zahrnuje i funkce jako:
 • Generativní navrhování (vyžaduje cloud kredity)
 • Pokročilé simulace (vyžaduje cloud kredity)
 • 5osý CAM, 3 + 2osý CAM
Cloud kredity lze nyní nakupovat nezávisle, flexibilně dle aktuální potřeby.

Tato změna v produktové nabídce pomáhá odstranit překážky nových technologií - můžete snáze inovovat, zkoumat možnosti návrhů a vytvářet cokoliv.

Co to pro vás konkrétně znamená?


 • Všichni komerční předplatitelé Fusion 360 - nejpozději 6. října 2018 získáte přístup ke všem současným funkcím Fusion 360. Nové funkce budou dostupné všem stávajícím předplatitelům Fusion 360 ihned jakmile budou dostupné v produktu. Například uvedení generativního navrhování ve Fusion 360 (nyní v preview verzi) je naplánováno na 16. října.

 • Předplatitelé Fusion 360 Standard (roční a víceleté) - vaše současná cena předplatného zůstane ve snížené výši cca 6.900 Kč (pokud budete obnovovat). Do 7. října získáte přístup k výše uvedeným funkcím. Případné přerušení plateb předplatného bude vyžadovat nový nákup za novou cenu cca 11.000 Kč.

 • Předplatitelé Fusion 360 Ultimate - z vaší strany není potřeba žádná akce. Funkce, které máte v současné době přístupné, budou nyní nabízeny za nižší cenu, cca 11.000 Kč. Vaše stávající předplatné vám bezplatně prodloužíme o dalších 24 měsíců. Po prodloužení o oněch 24 měsíců můžete obnovovat vaše předplatné novou nižší cenu a nakupovat cloud kredity podle potřeby.

 • Předplatitelé s měsíčním předplatným Fusion 360 Standard nebo Ultimate - vaše automatické obnovování bude vypnuto 7. října. Pokud váš termín platnosti skončí 7. října nebo později, musíte si zakoupit nové měsíční předplatné dle nové nabídky. V tom okamžiku můžete také znovu povolit automatické obnovování.

 • Předplatitelé původních Early Adopter verzí - nezměnil se závazek Autodesku k prvním uživatelům technologie Fusion 360. Získáte všechny výhody předplatného Fusion 360 s cloud kredity, za původní zvýhodněnou cenu a můžete ji využívat tak dlouho, dokud budete obnovovat.

 • Předplatitelé Fusion 360 pro startupy a kutily - nezaznamenáte žádnou změnu ve vašem přístupu nebo ve funkcích produktu. Vezměte prosím na vědomí, že technologie generativního navrhování je k dispozici pouze pro komerční předplatitele.

 • Předplatitelé sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection nebo Product Design Suite - ať máte aktivní subscription (předplatné) nebo maintenance (plán údržby) produktu Product Design Suite (Premium nebo Ultimate) nebo sady Product Design & Manufacturing, nyní budete mít přístup ke všem funkcím Fusion 360. Připomínáme, že tento nárok na Fusion 360 neobsahuje cloud kredity.

 • Předplatitel školní nebo studentské verze - nezaznamenáte žádnou změnu ve vašem přístupu nebo ve funkcích produktu. Vezměte prosím na vědomí, že technologie generativního navrhování je k dispozici pouze pro komerční předplatitele.

Máte zájem o přikoupení dalších licencí?

Pokud chcete přikoupit další licence Fusion 360, proveďte nákup do 6. října - za aktuální cenu cca 6.900 Kč - a tato cena zůstane stejná, dokud budete předplatné obnovovat. K nové funkcionalitě budete mít přístup ke dni 7. října 2018 nebo dříve. Využijte původní cenu Fusion 360 na pořízení verze Ultimate - ušetřete 37 %. Viz CAD eShop - shop.cadstudio.cz.

Rádi zodpovíme vaše případné dotazy.


čtvrtek 6. září 2018

Fusion 360 nyní nabízí 14000 fréz od společností Harvey Tool a Helical Solutions


Už není potřeba modelovat jednotlivé frézky a další obráběcí nástoje pro CAM. Autodesk Fusion 360 bude nyní podporovat všech více než 14 000 frézovacích nástrojů nabízených předními výrobce Harvey Tool a Helical Solutions. Tyto nástroje jsou nyní k dispozici ke stažení formou knihovny nástrojů na webových stránkách HSM nástrojů společnosti Autodesk. To eliminuje potřebu ručně zadávat rozměry nástrojů do CAM programu a šetří tím váš čas.

 • Od konce srpna 2018 budou všechny frézy Harvey Tool a Helical Solutions k dispozici pro stažení a snadný import do Fusion 360.
 • Celkem budou k dispozici rozměrová data pro více než 14 000 nástrojů.
 • Nebudou předvyplněny informace o rychlostech, což uživateli umožní určit příslušné parametry běhu pro konkrétní nastavení úloh a obrábění.
 • Uživatelé Fusion 360 tak získávají rozsáhlá rozměrová data nástrojů, včetně informací, které by jinak museli odměřovat.
 • Společnosti Harvey Tool a Helical Solutions budou během několika následujících měsíců nadále přidávat nástroje do této knihovny nástrojů Fusion 360. Budoucí aktualizace budou zahrnovat i speciální profily a vrtáky.

Postup instalace knihovny CAM nástrojů popisuje video:


Knihovny CAM nástrojů pro Fusion 360 si stáhnete zde.