středa 13. října 2021

Generativní design pro proudění tekutin nově ve Fusion 360

Fusion 360 pokračuje v rychlém rozvoji směrem k opravdu komplexnímu a kompletnímu návrhovému nástroji a nově tak do svého portfolia zařadil nástroje generativního designu pro optimalizaci tlakové ztráty při proudění tekutin.

pátek 1. října 2021

Společnost Vyrus použila Fusion 360 pro návrh a výrobu své nejnovější motorky

Vyrus

Italský výrobce motocyklů Vyrus přešel na CAD/CAM a vytvořil svůj nejnovější zakázkový motocykl Alyen pomocí aplikace Autodesk Fusion 360.

Značka Vyrus vystihuje několik výrazných aspektů italského "motocyklového údolí" v severní a střední části země. Nespoutanou vášeň pro motory, motocykly a automobily, oddanost výzkumu a inovacím i vědomí, že motocykly a automobily jsou mnohem víc než jen dopravní prostředek. Protože mezi podvozkem a písty probíhá zvláštní citové pouto mezi člověkem a vozidlem, které mohou nadšenci v tomto regionu naplno prožívat. Vyrus je motocyklová společnost sídlící v tomto regionu - staví motocykly na zakázku, určené vždy jen pro několik vyvolených. Společnost nedávno dokončila svůj nejnovější projekt motocyklu Alyen, přičemž pro 3D modelování a CAM použila program Fusion 360.

Až donedávna se společnost Vyrus - zčásti ze zvyku a zčásti kvůli problémům spojeným s nedostatkem kvalitních konstrukčních nástrojů, které by dokázaly pokrýt konstrukční a výrobní cyklus od začátku do konce - obracela na externí konstrukční studia, vždy když potřebovala CAD návrhy a jejich CAM zpracování pro řízení drah obráběcích strojů.

"V některých ohledech nám tato metoda pomohla udržet si racionální přístup, ale také nakonec způsobila několik problémů," vysvětluje Ascanio Rodorigo, technický ředitel společnosti Vyrus. "Zaprvé jsme si nikdy nebyli jisti dobou dodání požadované práce, takže jsme neměli možnost okamžitě zkontrolovat výsledek s výstupem softwaru a rychle provést změny. Navíc, protože jsme byli zákazníky jako všichni ostatní, museli jsme stát ve frontě a čekat, až na nás přijde řada, což časový rámec natahovalo nad jakoukoli rozumnou mez. Stručně řečeno, využívání externích dodavatelů je často složitější a pomalejší, než je nutné."

Dalším významným aspektem je to, že motocykly Vyrus i jejich nový motocykl Alyen se pyšní konstrukcí složenou z dílů vytvořených převážně z pevných materiálů. To pak významně ovlivňuje faktury dodavatelů, kteří nakupují suroviny a dodávají finální výrobky až po hodinách obrábění.

Pro řešení projektu Alyen potřebovala společnost Vyrus vrátit klíčové postavení své technické kanceláři a prototypovému oddělení. Kromě toho tým potřeboval zlepšit kvalitu práce a ušetřit peníze, zejména proto, že se jedná o limitované série a někdy i ojedinělé výrobky.

Jak už to u takových rozhodnutí bývá, odpovědná osoba před úvahou zkoumá a hledá možná řešení. Marco Garavelli začal pátrat, aby zjistil, jaké jsou možnosti a jaké jsou významné softwarové produkty na trhu.

"Nabídka CAD/CAM byla opravdu velmi široká a v některých ohledech dost nepřehledná," říká Garavelli. "Při pátrání jsem narazil na Autodesk Fusion 360 a ten se mi hned zdál jako zajímavý produkt. První věc, která mě na Fusionu 360 ohromila, byla, jak snadno se ovládá. Zatímco se všemi ostatními softwary jsem měl problémy. U Fusion 360 jsem i bez konkrétních zkušeností v oboru zjistil, že se dokážu poměrně rychle ujmout samostatné práce. Nesetkal jsem se s jiným konstrukčním softwarem, který by byl tak intuitivní, rychle naučitelný a použitelný jako je Fusion 360. To pro mě bylo téměř neuvěřitelné!"

Dílna

Vedle toho, že se Fusion 360 snadno používá, vyzdvihuje Garavelli také jeho flexibilitu a komplexnost. Několikrát během našeho setkání zdůraznil, že na rozdíl od jiných systémů, které plní stejné funkce, Fusion 360 dává svým uživatelům k dispozici řadu prostředí. Je snadné se v něm zorientovat a pohybovat se v něm bez obav z chyb.

"Hodnota Fusion 360 spočívá ve vynikající kvalitě, kterou tento software dokáže uživateli zaručit v průběhu celého tvůrčího a konstrukčního procesu. Nevylučuji," pokračuje Garavelli, "že kdybychom analyzovali každou jednotlivou funkci, našli bychom na trhu produkt, který by fungoval lépe. Přesto jsem si jistý, že neexistuje balík tak kompletní a na tak vysoké úrovni, který by dokázal zaručit vynikající výsledky fungující v rámci jednoho prostředí a především svižně a v působivé kvalitě."

Pohodlí však nebylo jediným faktorem, který společnost Vyrus zvažovala - rozhodující byla také kvalita a úspora nákladů. Pro společnost Vyrus byl model Alyen prvním praktickým testem Fusion 360. Motorka bylo nedávna představena a brzy bude dodána prvním šťastným zákazníkům.

"Alyen je hotové šílenství," vysvětluje Rodorigo. "Je to motocykl zkonstruovaný podle zcela nových a neobvyklých pravidel. Je to unikátní výrobek určený pro milovníky jedinečných a výjimečných věcí. Tento motocykl jsme navrhli tak, aby se zcela vymykal běžným zvyklostem. Je tak jedinečný, že více než dvě třetiny jeho komponentů jsou vyrobeny z obrobků za použití vysoce technických a lehkých materiálů." Alyen byl zkrátka ambiciózní projekt, který nebylo snadné realizovat. Byl to dlouhodobý sen Rodoriga a Garavelliho, který vyžadoval použití nových přístupů.

Motor
Návrh motoru Alyen v aplikaci Fusion 360.

"Fusion 360 byl zásadním krokem k uskutečnění snu, na kterém jsme pracovali několik let," vysvětluje Rodorigo. "Kdybychom použili tradičnější systémy a metody, mohu vás ujistit, že by Alyen nikdy nespatřil světlo světa. Fusion 360 se pro nás ukázal jako zlomový bod. Někdy si myslím, že ani ti, kteří ve společnosti Autodesk s Fusion 360 pracují, si neuvědomují výhody toho, že máte k dispozici jediný nástroj, který vám pomáhá při simulaci, návrhu a tvorbě jednotlivých prvků prostřednictvím CAM. Práce je tak rychlá, že když vyjde díl ještě čerstvě z frézky, ještě než vychladne, můžeme přímo v CAMu upravit rozměry a za chodu realizovat jiný díl, o kterém se domníváme, že bude pro projekt vhodnější."

Kolo

Jakýkoliv díl určený pro tak jedinečný motocykl, jako je Alyen, musí odpovídat technickým vlastnostem a přesným estetickým pravidlům. Pro ty, kteří stejně jako Vyrus dlouhá léta pracovali převážně se subdodavateli, je to skok vpřed nepředstavitelných rozměrů.

"Vyčíslení výhod z pohledu času je až trapné," vysvětluje Rodorigo. "Dnes je díky Fusion 360 čas potřebný k vymyšlení, navržení a zhotovení jakéhokoli předmětu možná jen desetina toho, co dříve. A čas jsou peníze. V konečném součtu je však třeba vzít v úvahu i cenu každého kusu. Zde je výhoda více než 50 % oproti dřívějšku. To ale není všechno: Už nemusíme skladovat náhradní díly kvůli nákupu minimálního počtu kusů od dodavatelů, aby se zakázka vyplatila. Blokujeme si tak náš kapitál. I za to musíme programu Fusion 360 poděkovat. A to vše bez snížení celkové kvality výrobku. Dalším důležitým aspektem je, že Fusion 360 je levný díky licenčnímu systému, který nabízí předplatné - za mnohem nižší cenu, než si člověk představuje."

Společnost se touto cestou vydala s plným nasazením: v rozumném časovém horizontu společnost Vyrus obnovila všechny předchozí návrhy a projekty a převedla je do Fusion 360.

"Fusion 360 změnil náš způsob práce," uzavírá Garavelli. "Při zpracování předchozích modelů byl - z podstatné části ručně - vytvořen prototyp, z něhož se pak zpětným inženýrstvím rekonstruovaly finální komponenty. Dnes se vše soustředí na návrh, a to nám, přestože je Vyrus malá společnost, poskytlo mentalitu a provozní schopnosti typické pro velké průmyslové hráče. Fusion 360 nám poskytuje významnou výhodu z hlediska konkurenceschopnosti a kvality."

Dle blogu Autodesk

Stáhnout zkušební verzi Fusion 360. Využít aktuální 20%-30% slevu na Fusion 360.

úterý 7. září 2021

Navisworks, viac ako len prehliadač modelov

V rámci zefektívnenia nie len konštrukčno-technologických procesov vo firme, vám spoločnosť Autodesk ponúka aplikácie a nástroje zamerané na účely spojené s tvorbou vstupných a výstupných dát, vytváraním animácií, grafických podkladov, ako aj samotnú podpornú prácu s návrhom, ich detailné preskúmanie a mnoho ďalšieho.

V minulom článku Prečo 3ds Max? sme vám v krátkosti predstavili software Autodesk 3ds Max, načo slúži, a uviedli jeho hlavné prínosy pre efektívnejšie využitie v rámci balíka Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Zamerali sme sa predovšetkým na technológiu renderovania ako nástroja pre marketingové účely.

Ďalšou veľmi obľúbenou aplikáciou v tomto smere, ktorú sem môžete zaradiť, je program Navisworks od spoločnosti Autodesk.

V programe Navisworks máte možnosť vytvárať vizuálne grafické podklady aj pomocou cloudového renderovania, ktorý je okrem iného dostupný aj v spomínanej aplikácií 3ds Max. V dialógovom okne Autodesk Rendering máte možnosť mapovať materiály, vkladať rôzne typy svetiel a osvetliť model aj pomocou „Slnka“, ovládaním rôznych parametrov a vlastností. Za zmienku stojí aj voľba renderovania 360° panorám a možnosť ich následného zdieľania. 

Ukážka práce a nastavenie scény pre výpočet cloudovým renderovaním

K ďalším neprehliadnuteľným funkciám patrí napr. definovanie výberovej množiny objektov za účelom zmeny materiálu alebo vyhľadávania elementov, detekcia kolízií, mapovanie dát z externých aplikácií, napr. Excelu, alebo aj demonštrácia, resp. simulácia výstavby objektu.

Za pomoci tzv. skriptov môžete otvárať napr. dvere pri prechádzke vašou výrobnou halou, zaznamenávať všetky kroky a následne vytvárať profesionálne animácie. Nie je to však jediný spôsob animovania vášho objektu, môžete tak urobiť aj pomocou plynulého prechodu medzi snímkami, ktoré si postupne vytvárate z rôznych pohľadov pri skúmaní modelu. 

Prechádzka výrobnou halou a následný grafický výstup po renderovaní vytvoreného pohľadu

Navisworks je obľúbený prevažne v rade stavbárskych firiem avšak využitie v strojárskej oblasti za ničím nezaostáva. Poďte sa presvedčiť, že Navisworks je vo veľkej miere využiteľný práve pre svoju jednoduchosť a rýchlu navigáciu na vkladanie a prehliadanie relatívne veľkých zostáv  a podpornú prácu s dátami aj iných CAD aplikácií. 

Možností ako pracovať s modelom a vyšperkovať proces vášho návrhu k dokonalosti ponúka Autodesk naozaj veľa. Stačí sa len správne rozhodnúť a obrátiť sa na spoločnosť Arkance Systems


pátek 27. srpna 2021

Prečo 3ds Max ?

Úspešný predaj výrobku a etablovanie výrobnej firmy na trh nie je len výsledkom samotného know-how, ktorého tvorcom bola prvotná myšlienka a skvelý nápad. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj "marketingové skills", ktoré okrem komunikačných schopností zahŕňajú radu ďalších aspektov vrátane prípravy grafických podkladov a animácií. Tieto naopak reprezentujú výsledok vašej práce a vytvárajú celkový dojem vašej spoločnosti.

A práve v takýchto situáciách je miesto pre využitie programu 3ds Max od spoločnosti Autodesk.

Autodesk 3ds Max je komplexný grafický software, ktorý sa z veľkej miery využíva na vytváranie vizuálnych efektov, animácií a tvorbu počítačových hier. 3ds Max ponúka možnosť pracovať v interaktívnom prostredí, kde máte možnosť vizualizovať svoje technické produkty pomocou renderingu. Kompatibilita s ďalšími aplikáciami od spoločnosti Autodesk vám umožňuje jednoducho vkladať modely z primárnych návrhových aplikácií ako sú napr. Inventor, AutoCAD, Revit, Civil 3D a podporuje prácu aj s ďalšími 3D CAD formátmi.

3ds Max
Ukážka práce v prostredí 3ds Max

Široká škála nástrojov vám umožňuje vytvárať pozadia, vkladať HDRI mapy a definovať vzhľady a materiály podľa ľubovoľného uváženia z rozsiahleho počtu knižníc. Pomocou umiestňovania kamier pod požadovaným uhlom a nesvietenia objektu rôznymi svetlami môžete vytvárať realistický pohľad na váš model, animácie alebo VR scény. V neposlednom rade môžete importované modely modifikovať a dotvárať objekty nové. Dialógové okno nastavenia renderingu vám zase ponúka niekoľko možností ako dosiahnuť požadovaný grafický výstup.

Grafický výstup po renderovaní technológiou Arnold

Tento plnohodnotný dizajnérsky software máte dnes dostupný ako súčasť balíka Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Preto neváhajte a začnite spoločne so spoločnosťou Arkance Systems objavovať nové možnosti, ktoré vás posunú o krok vpred.

čtvrtek 26. srpna 2021

Analýzy vstřikování plastů nově ve Fusion 360

Navrhujete-li plastové součásti, je pravděpodobné, že se musíte zabývat vyrobitelností daných komponent. Oblast výroby plastových komponent je velmi komplexní a vyžaduje mnoho zkušeností, a rozhodnutí musí být velmi často podložena znalostmi specialistů s využitím dedikovaných aplikací (Autodesk Moldflow). V srpnové aktualizaci vychází Fusion 360 vstříc všem svým uživatelům, kteří se návrhem a výrobou plastových komponent zabývají, a přináší jim nástroje umožňující díky simulaci vstřikování plastů navrhovat tyto komponenty s mnohem větší jistotou, že finální proces výroby a výsledná kvalita výrobků budou přesně dle přání zákazníka.

pátek 30. července 2021

Autodesk Vault 2022.1 - co je nového?

PDM aplikace Autodesk Vault 2022.1 přináší uživatelům s aktivním předplatným nové funkce v oblastech větší automatizace, flexibility, ale i rychlejší práci s vašimi návrhovými daty díky novému prohlížeči a mobilní aplikaci. Vault 2021.1 vám umožňuje zobrazit CAD návrhy pomocí nového Autodesk prohlížeče, přidávat a exportovat připomínky s prostředí Vault a využívat Kopírování návrhu (Copy Design) přímo z prostředí Autodesk Inventoru.

Vault 2022.1 - Vault v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu (Copy design) v prostředí Vault je nejsnazší cesta, jak vytvořit kopii existujícího návrhu a všech jeho asociovaných souborů. S Vault 2022.1 máte nyní možnost využívat kopírování návrhu přímo v prostředí rozhraní Inventoru.

Možnost využít kopírování návrh z prostředí Inventoru

 1. V záložce Vault vyberte pod pravým tlačítkem „Copy design“
 2. V okně „Zobrazit podrobnosti“ záložce „Použití“ nebo „Místo použití“ vyberte pod pravým tlačítkem možnost „Copy design“
 3. Spusťte kopírování návrhu tak jak jste zvyklí
Podpora otevírání výkresů pro Stav modelu

Pro možnost „Otevři výkres z prostředí Vault…“ byla přidána podpora pro Stavy modelů. Nyní, pokud v záložce „Model“ pro vybraný „stav modelu“ pod pravým tlačítkem vyberete „Otevři výkres z uložiště Vault…“, bude získán a otevřen výkres pro daný stav.

Poznámka:

 1. Pokud je asociován jeden výkres pro daný Stav modelu, otevře se výkres přímo z Vault
 2. Pokud je na Stav modelu asociováno více výkresů, můžete si vybrat jeden nebo více výkresů, které budou otevřeny.
 3. Pokud není asociován žádný výkres pro daný Stav modelu, můžete otevřít výkres asociovaný pro jiný Stav modelu

Odkaz na online nápovědu „Asociování výkresu Stavu modelu

Sjednocení dialogů rozšířených možností vyhledávání

Pro příkazy Inventoru nahradit z Vault, kopírování návrhu a příkazy Vault (kopírování návrhu, přílohy, čistit, přejmenovat, nahradit, položky, správce tisku atd.) byl sjednocen dialog rozšířeného vyhledávání.

Jednotné prostředí rozšířeného vyhledávání je nyní dostupné napříč všemi souborovými dialogy Vaultu.

Vault 2022.1 - Vault klient

Autodesk prohlížeč (Forge)

Pro náhledy na DWF, DWFx a PDF teď Vault 2022.1 nově integruje prohlížeč Autodesku (Forge) do prostředí Vault klienta. Prohlížeč obsahuje nástroje pro nahlížení, analýzu a připomínkování vašich návrhů.

Pro využití Autodesk prohlížeče je nutné změnit nastavení výchozího prohlížeče. V možnostech Vault, nastavení „Výchozího prohlížeče pro prohlížení souborů“ vybrat Autodesk prohlížeč.

Jak nastavit Autodesk Vault 2022.1 klienta pro využití Autodesk prohlížeče.

 1. Nástroje – Možnosti
 2. Výchozí nastavení pro prohlížení souborů – Autodesk Viewer
 3. Nyní máte možnost využívat Autodesk prohlížeč.

Odkaz na online nápovědu „Autodesk Viewer

Podpora připomínkování nového prohlížeče

Nový prohlížeč Autodesku obsahuje možnosti připomínkování a export připomínek. Při prohlížení souborů pomocí prohlížeče Autodesk můžete prohlížet strukturu modelu, modely v řezu, vytvářet rozpady, odměřovat.

Náhled je možné připomínkovat pomocí textů, odkazů, šipek, poznámek různých tvarů pro následné uložení do formátu obrázku (*.png) pro všechny 2D a 3D souborové modely a výkresy. Možnosti připomínkování se tak mohou stát součástí vašeho schvalovacího procesu.

Prohlížeč Autodesku je integrován do prostředí Vault klienta

Podpora položek Vault pro Stav modelu

Pro soubory a sestavy obsahující Stav modelu, Vault automaticky založí položku pro každý Stav modelu, který má jedinečné číslo součásti. Vault 2022.1 podporuje a zajišťuje asociaci výkresu (IDW a DWG) v položce odkazující na příslušný Stav modelu.

Vault 2022.1 - Tenký klient (web rozhraní)

Tenký klient Vault 2022.1 obsahuje nově materiálové kusovníky tzv. „Rozpisky“ a místo použití.

Karta „Rozpiska“ obsahuje položky ve víceúrovňové struktuře sestavy nebo položky pro konkrétní díly. Řádky ve víceúrovňové hierarchii lze rozkliknout a zobrazit tak vnořené položky. Karta „Rozpiska“ by se dala definovat jako kompletní kusovník nebo materiálový rozpad daného výrobku.

Karta "Místo použití" se používá k zobrazení hierarchie směrem shora, což znamená, že ukazuje, kam vstupuje daná součástka nebo sestava v rámci uložiště Vaultu.

Nově je v tenkém klientovi Vault 2022.1 podporováno označení a tvorba poznámek k jednotlivým modelům.

Váš model můžete označit v tenkém klientovi pomocí poznámek formou textů, šipek, popisů, případně pomocí různých tvarů a následně přidat vaše vlastní poznámky k modelům. Tyto obrázky můžete následně uložit jako obrázek ve formátu *.png a vytisknout. Připomínky na dílech nebo sestavách můžete následně zahrnout do pracovního postupu schválení výrobku.

Vault 2022.1 a SolidWorks

Doplněk Autodesk Vault 2022.1 pro SolidWorks nabízí rozšířené údaje o jednotlivých dílech a sestavách jako například:

 • Referenční soubory
 • Historii
 • Místo použití souboru
 • Požadavky na změnu
 • Rozpisky

Rovněž je možné se přímo přes rozhraní SolidWorks dostat k položce daného modelu.

Novinkou je i rozložení a celkově prostředí karty rozpisky pro SolidWorks. Nově je podporováno číslování podle pořadí.

Byla přidána možnost "zařadit nadřazené soubory, které obsahují rozdílné podřazené verze do vybrané složky Vault". Pokud je tato možnost zaškrtnuta, znamená to, že je možné nahrát do Vault různé nadřazené soubory s rozdílnými verzemi podřazených souborů, které již existují v úložišti Vault. Tyto existující podřízené soubory nejsou vyměněny za nové ve Vault. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, tak není možné nahrát nadřazené soubory v případě, podřízené soubory již existují ve Vault.

Vault 2022.1 - Mobilní aplikace

Přihlašování pomocí Autodesk ID

Pokud se přihlašujete pomocí vašeho Autodesk ID, frekvence vyžádání opětovného přihlášení se postupně snižuje.

Vault 2022.1 - Pro Administrátory

Rozšíření správy uživatelů / skupin

Správci úložiště mohou exportovat správy uživatelů podle přístupu k jednotlivým rolím, skupinám a úložištím.

Přístupy pro uživatele

Jsou přidány nové typy zobrazení, například "účinný přístup" pro uživatele. Přidány byly nové možnosti zobrazení účinného přístupu každého uživatele, a to přímo nakonfigurovaného, nebo získaného prostřednictvím členství v dané skupině. Tyto náhledy lze následně reportovat ve formě excelovské tabulky.

Vylepšení konfigurace SSL

Přidání „Secure Socket Layer“ (SSL certifikát), který pomáhá klientům Vault bezpečně přistupovat k ADMS serveru prostřednictvím webového přístupu, je na základě nových možností konfigurace jednodušší.

Správce úložiště může zobrazit konfiguraci sítě a nakonfigurovat SSL pro bezpečnou komunikaci na kartě "Síťová nastavení" v dialogovém okně "Globální nastavení".

Na kartě síťová nastavení se zobrazuje URL adresa serveru používaného pro připojení k aplikaci Vault Klient.

Adresa URL obsahuje:

 • Protokol http / HTTPS
 • Jméno uživatele
 • Číslo portu

Přístup k serveru Vault přes HTTPS:

 • Výběrem položky HTTPS získáte přístup k serveru prostřednictvím protokolu HTTPS
 • Kliknutím na certifikát nakonfigurujete SSL s novým certifikátem
 • V dialogovém okně "Vybrat certifikát" vyberete certifikát SSL ze seznamu důvěryhodných certifikátů
 • Výběr názvu hostitele

Chcete-li pro připojení nastavit jiný port SSL, upravte číslo portu. Výchozí port je 443.

Odkaz na online nápovědu „Vylepšení konfigurace protokolu SSL

Pro další informace o možnostech PDM aplikace Autodesk Vault a jejího napojení na vaše obchodní procesy a ERP systémy prosím kontaktujte odborníky společnosti Arkance Systems.

Autor: M.Brlica

středa 16. června 2021

Katalog náhradních dílů na platformě Autodesk Forge

Katalog náhradních dílů (KND, resp. Spare Parts Catalog, SPC) je webová aplikace společnosti Arkance Systems umožňující firmám zpřístupnit své portfolio výrobků na internetu a svým zákazníkům umožnit snadnou objednávku náhradních dílů.

Výrobky v Katalogu náhradních dílů jsou zobrazovány formou 3D modelu. Pro zobrazení 3D modelů využívá Katalog náhradních dílů cloudové technologie platformy Autodesk Forge. Společně s 3D modelem se přenášejí z CAD aplikace (typicky Autodesk Inventor) i vlastnosti s číslem součástí, skladovým číslem a popisy. Náhradní díl je tak vybírán přímo z modelu výrobku nebo kusovníku. Katalog náhradních dílů je hostovaný na cloudové platformě Microsoft Azure, která zabezpečuje vysokou bezpečnost běžících aplikací a dostupnost po celém světě. Přístup do aplikace je zabezpečen uživatelskými účty, tzn. do Katalogu náhradních dílů se dostane jen „pozvaný“ uživatel, který má platný účet vytvořený administrátorem aplikace.

Vlastnosti katalogu náhradních dílů


Zobrazení 3D modelu

Model v Katalogu náhradních dílů je zobrazován pomocí komponent platformy Autodesk Forge ve 3D formátu. Jako zdroj zobrazovaného modelu se nám nejlépe osvědčil formát Autodesk DWFx, který přenáší jak grafickou reprezentaci modelu, tak i vlastnosti. V prohlížečce modelu je, kromě grafické reprezentace modelu, možné zobrazit kusovník sestavy, vlastnosti jednotlivých komponent (součástí a podsestav) modelu, rozpad sestavy a pokud je v DWFx povoleno, tak i odměřování.

Nákupní košík

Další možností při zobrazení modelu je možné přidat komponentu do „nákupního košíku“. Obsah „nákupního košíku“ je pak možné odeslat k dalšímu zpracování. Odesláním „nákupního košíku“ nedochází k platbě nebo závazné objednávce, ale je zde chápáno jako poptávka po náhradních dílech.

Správa společností

Správa společností Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání společnosti. Každá nově založená společnost má skupinu „Administrátorů“ a skupinu „Uživatelů“. Lze tak dosáhnout toho, že výrobní firma, která spravuje Katalog náhradních dílů může vytvořit přístupy pro další servisní nebo odběratelské společnosti, které „uvidí“ jen ty modely, které jsou pro ně zajímavé.

Správa uživatelů

Správa uživatelů Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání, resp. zakázání uživatele, který může do aplikace přistupovat. Uživatelé pak jsou přidáváni do skupin podle společnosti, do kterých náleží.

Správa modelů

Správa modelů Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání, resp. zneplatnění modelu v seznamu dostupných výrobků, které se mají zobrazovat. Pro jednotlivé modely pak mohou být zobrazovány všem uživatelům nebo jen určitým skupinám, resp. uživatelům odběratelských nebo servisních firem. Modely je do Katalogu náhradních dílů možné nahrát přímo nástroji Správy modelů pro přidání modelů.

Jazyky

Aplikace Katalog náhradních dílů je nyní dostupná v české a anglické lokalizaci.

Responzivní design

Design celé webové aplikace je navržen tak, aby bylo možné Katalog náhradních dílů zobrazovat na stolním počítači, notebooku, tabletu nebo telefonu. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o zobrazování 3D modelu, který může být poměrně detailní a velký je doporučeno, aby cílové zařízení mělo úhlopříčku alespoň 10“.

Prezentace Katalogu náhradních dílů na konferenci Autodesk LIVE 2022Kontaktujte Arkance Systems, Forge partnera Autodesku, pro bližší informace a nabídku.

úterý 15. června 2021

Nová struktura cen přibližuje Generativní design širšímu okruhu konstruktérů

Již více než pět let vyvíjí společnost Autodesk nástroje pro Generativní navrhování - konstrukční nástroje založené na umělé inteligence, které pomáhají konstruktérům rychleji dosahovat lepších výsledků. Za tu dobu se prokázalo, že generativní design je základem udržitelnější, efektivnější a inovativnější výroby budoucnosti.

Generativní design poháněný umělou inteligencí a neomezným výkonem cloudu pomáhá konstruktérům ve spolupráci s počítačem velmi rychle vytvářet návrhy, které jsou strojově generovány tak, aby splňovaly požadavky předem zadané konstruktérem. Vznikají přitom překvapivá, člověkem nevymyslitelná konstrukční řešení.

Nyní chce Autodesk tuto technologii zpřístupnit co nejširšímu počtu inženýrů a konstruktérů, kteří pracují na řešení nejrůznějších problémů. Počítače tak pracují jako partneři konstruktérů a prováděním běžných výpočtů, pro které jsou stvořeny, pomáhají dosáhnout pozoruhodných výsledků. Díky novému, cenově dostupnějšímu licencování dnes můžeme designérům a konstruktérům výrazně usnadnit experimentování s generativním navrhováním a posílit jejich tvůrčí svobodu. Generativní design je dostupný v řadě produktů Autodesku, ale nejčastěji se využívá v konstrukční CAD/CAM aplikaci Fusion 360 (i jako součást sady Product Design & Manufacturing Extension). Výsledné modely lze vyrábět pomocí obrábění, 3D tisku nebo hybridními postupy.

Zákazníci si dnes mohou předplatit rozšíření Generative Design Extension pro Fusion 360 za cca 31.000 Kč ročně (akce do 30.6., poté cca 44.000 Kč ročně). Toto předplatné umožňuje zákazníkům provádět neomezený počet generativních studií a přistupovat ke každému výsledku návrhu po dobu trvání předplatného. Pro zákazníky, kteří dávají přednost cenám za projekt, nabízíme podobně dostupnou možnost ve formě cloudových kreditů.

Vygenerování výstupu při individuální platbě formou cloudových kreditů nyní stojí 33 kreditů a zahrnuje i přístup k editovatelným 3D modelům výstupů. Modely lze nyní zdarma generovat i ze všech minulých výstupů (ty se dříve hradily zvlášť).

Tato nová cenová struktura určuje i nejvhodnější volbu typu licencování. Pokud se chystáte generovat více než 4 GD studie měsíčně, je pro výs výhodnější licencování formou GD Extension, pokud méně než 4, bude pro vás výhodnější použít cloudové kredity.

Více na f360.cz

pondělí 24. května 2021

SRAM radikálně mění pedálové kliky pomocí Fusion 360 a 3D tisku

Prototypy klik jsou dvakrát pevnější než kliky vyvinuté a vyrobené tradiční technikou a jsou o 20 % lehčí.

Americká společnost SRAM využila možnosti softwaru Autodesk, generativní design a aditivní výrobu, známou jako 3D tisk, pro výrobu prototypů titanových klik, které jsou dvakrát pevnější a o 20 % lehčí než ty, které se vyrábějí tradiční technikou.

Algoritmy generativního designu zkoumají velké množství konstrukčních řešení a snaží se dosáhnout definovaných cílů při zohlednění daných omezení. Společnost Autodesk zveřejnila na internetu video, které vysvětluje, o co se jedná.

"Tento projekt jsme zahájili se společností Autodesk, lídrem v technologii generativního navrhování, abychom ji mohli spojit s tím, čemu rozumíme v oblasti navrhování jízdních kol, a podívat se na optimalizaci našich návrhů klik," říká hlavní konstruktér společnosti SRAM, Will King. "Pro tento projekt generativního návrhu jsme si vybrali rameno pedálové kliky, protože se jedná o velký konstrukční prvek."

"Aditivní výroba, známá také jako 3D tisk, vám pomůže dostat se od digitální myšlenky k fyzickému prvku rychleji, umožní nám přenést myšlenku do fyzického prostoru, abychom ji mohli vyhodnotit, otestovat, projet v terénu, pak se vrátit a rozhodnout, které prvky návrhu chceme dát do našeho sériového hnacího ústrojí."

"Pro společnost SRAM je konečným cílem dodávat cyklistické komponenty, které jezdce inspirují a jízdní kolo zrychlují, a generativní design je nástroj, který nám umožňuje nejen optimalizovat výkonnostní parametry pro jezdce, ale také zkrátit dobu vývoje, abychom mohli snáze vyzkoušet nové nápady, vyhodnotit je a pak je buď zahodit nebo jim dát větší váhu a dovést je do fáze prototypu. Pak jsme schopni tyto nové nápady rychleji dodat koncovému uživateli."

"Společnost SRAM je inovační firma, a tak chceme i nadále přidávat inovace a zlepšovat zážitek z jízdy, a generativní design nám pomáhá dostat se k této metě rychleji."

SRAM nadšeně přijímá nové technologie jako prostředek ke zlepšení produktů, které může dodávat zákazníkům.

Sean Manzanares ze společnosti Autodesk říká: "To, co děláme, je využití umělé inteligence i superpočítačového výkonu, který umožňuje vymyslet desítky nebo stovky různých návrhů, které by člověka nikdy nenapadly, a ty získáte za zlomek času."

"Inspirovali jsme se stávajícími klikami společnosti SRAM a použili jsme náš software pro zkoumání designu, který se nazývá Generativní design v softwaru Autodesk Fusion 360. Musíte zavést nové konstrukční nástroje, abyste mohli přemýšlet jinak a dělat věci jinak. Inovace využijete jako klíč k zavedení nových metod tvorby a výroby vašich produktů."

Společnost SRAM již vyrobila funkční prototypy, a to jak pomocí klasického obrábění tak pomocí 3D tisku. Generativní nosníková konstrukce vypadá skvěle, ale vypadá také jako ideální lapač bláta. je ale zřejmé, že nějaká forma pokrytí/kůže na produkční verzi by tomu mohla snadno zabránit. Na trhu je samozřejmě již celá řada dutých klik, které jsou navrženy tak, aby šetřily hmotnost, a mnoho výrobců své kliky frézuje, aby odstranili nepotřebný materiál, ale zdá se, že prototypy SRAM posouvají tyto postupy na zcela novou úroveň.

Více o Fusion 360 a generativním navrhování viz F360.cz a koncept generativní design.

Dle https://road.cc/content/tech-news/sram-radically-redesigns-cranks-specialist-software-283527 a dle https://bikerumor.com/2021/05/21/sram-prototypes-ai-optimized-3d-printed-cranks-using-autodesk-generative-design/

čtvrtek 8. dubna 2021

Novinky Autodesk Vault 2022

Právě byla uvedena nová verze systému pro správu dat (PDM) Autodesk Vault 2022. Umožňuje rychlou a přesnou správu dat napříč firmou. Vault je integrován do více jak 30 návrhových aplikací. Vault je dodáván jednak ve verzi Basic jako součást strojírenské kolekce (PD&MC), dále pak jako verze Vault Workgroup, Vault Office a jako nejvyšší řešení ve verzi Vault Professional, o jehož novinkách verze 2022 zde budu psát. 

Do verze 2022 bylo zapracováno velké množství podnětů od zákazníků vedených na portálu Autodesk Ideas, zohledňuje nové funkce Inventoru 2022 a dalších CAD produktů, prohlubuje již stávající funkčnost  a přináší mnoho dalších zajímavých novinek zefektivňující každodenní správu dat. 

Detailněji vám opět novinky přiblížíme na naší bezplatné online konferenci LIVE 2022 dne 5.5.2021, nezapomeňte se registrovat.


Novinky pro každodenní práci

Verze 2022 přináší lepší integraci do Inventoru, možnost zobrazení více informací o vložených modelech a rozšíření správy Kusovníků (BOM). 

"Zobrazit detailní informace" (Show details)

Je představitel rozšířené integrace v Inventoru. Do Inventoru se doplnil zcela nový (dokovací) panel  umožňující zobrazit informace tak jak jsem zvyklí z plného klienta Vaultu. Tedy kompletní historii, rozpad sestavy, kam vybraný model vstupuje, zobrazení Změnového řízení (ECO), připojené položky, jejího rozpadu a možností zobrazení vybraných iVlastností (více viz video). V současné době každý uživatel, který chtěl tyto informace při práci vidět, si musel pouštět plného klienta Vaultu - např. na druhém monitoru. Od verze 2022 je toto možné přímo z prostředí Inventoru, navíc zobrazení informací ihned reaguje na vybrání modelu či sestavy v Inventoru. Významně se tak zpřehlední každodenní práce každého konstruktéra. Správa stavu modelů (Inventor model state management)

Spolu s novou funkčností Stavy modelu v Inventoru 2022 (psal jsem o ní v minulém článku) se pro vyšší efekt odpovídajícím způsobem rozšiřuje i funkčnost ve Vaultu. 

 • Při otevírání či vkládání modelu do Inventoru s více stavy z Vaultu je možné vybrat stav, ve kterém se model do sestavy vloží. 
 • Dále je možné řídit, jakým způsobem se z jednotlivých variant modelu vytváří Položky (ITEMs) ve Vaultu.Podpora spolupráce Inventor a Revit

Dalším rozšířením funkčnosti Inventoru je spolupráce Inventoru s Revitem. Tuto funkčnost kompletně pokrývá i Vault. Nyní kompletně spravuje a aktualizuje soubory Revitu a Inventoru. Data schvalovatelů a Revizní tabulky

Dostat data o schvalovatelích, datech schválení do Vlastností modelu či výkresu bylo doposud možné pouze s naší aplikací (Jméno či datum schválení modelu či výkresu). Od verze 2022 část těchto informací je možné aktualizovat přímo funkčností Vaultu a to díky sledováním atributů "Latest Released Date" a "Approver" . Takto propsané atributy je možné zobrazovat třeba v revizní tabulce výkresu. Pozn. naše aplikace toho umí stále více :) .Vyhledávání duplicit

Toto je velmi výkonná a užitečná funkce, kterou jsme vám představili už minulý rok. Ve verzi 2022 dochází k dalšímu rozšiřování její funkcionality. 

Ve verzi 2022 přibyla možnost nových filtrů a možností pro vyhledávání duplicit.
 • Vyloučení zrcadlených komponent
 • Určení přesnosti shody 
 • Vyloučení různých materiálů
 • Pokročilé vyhledávání metadat kombinované s geometrickým vyhledáváním
Docílíte tak lépe požadovaných výsledků při vyhledávání tvarově identických dílů ve Vaultu. Jen připomenu, že tento nástroj ej chopen vyhledávat tvarově identické díly bez ohledu na původ jejich vzniku, zda byly vymodelovány různými způsoby v Inventoru či importovány (např. STEP).
Tento nástroj kromě slouží pro eliminaci skladových položek (identický díl uložený vícekrát pod různými názvy a pod.)Administrace

Ověřování přístupu pomocí Autodesk ID

Víte, že Vault Pro obsahuje hodně zajímavé funkce pro automatickou či ruční synchronizaci vybraných dat do Cloudového prostředí (Sdílené pohledy, Drive, Fusion team, BIM 360). Pro lepší sladění přístupu a jasnou identifikaci přibyla ve verzi 2022 možnost přihlášení pomocí Autodesk ID. Dále byla rozšířena spolupráce s Active Directory (AD) možností přidat vybrané atributy z AD do Vaultu.

V rámci administrace je možné každému z uživatelů přiřadit jeden či více způsobů přihlášení (Vault, Autodesk ID, Active Directory) 

Pro lepší správu uživatelů je nyní možné uživatelsky určovat jaké atributy a jakým způsobem se v jednotlivých částech administrace budou zobrazovat. Zásadně se tak zpřehlední správa hlavně u většího počtu uživatelů a skupin. 

A konečně, správci mohou nakonfigurovat "přátelštější" zobrazovaná jména řízeného AD uvnitř Vaultu, aby rychle identifikovali, kdo vytvořil nebo upravil objekty. Zobrazované jméno lze také namapovat na rohové razítko a další vlastnosti souboru pro lepší vedení záznamů. 


Reporty a Trasování práce ve Vaultu

Pro vyšší bezpečnost a ochrany firemního know-how byla rozšířena možnost trasování práce ve Vaultu pomocí tzv. Audit Logs. Doposud Protokol (Log) zaznamenával pouze stahování a mazání souborů uživatelem. Od verze 2022 bude také zaznamenávat kdo a kdy se do Vaultu přihlásil a jaký typ ověřování použil. 
Tato historie je důležitá pro každého správce, který tak má k dispozici všechny informace pro svoji práci a audit. Instalace

Vault, podobně jako další produkty veze 2022 doznal změny pro zjednodušenou instalaci. Je k dispozici pro Vault Klienty (Workgroup a Professional), Vault Office má samostatnou instalaci. 
!Pozor!
všichni, kteří máte implementovaný Vault od Arkance Systems, resp. CAD Studia, kontaktujte svého obchodníka/konzultanta a domluvte se na způsobu upgrade právě u vás. Ne všechny doplňky, které můžete využívat, jsou již ve verzi 2022 k dispozici. Upgrade Správy dat 

Replikace

Ve verzi 2022 doznala změn i způsob replikací databází Vaultu. Kdy replikované databáze zůstanou pouze pro čtení a pro zápis zůstane jen jediná (hlavní) databáze. Zmizí tak vlastnost Vlastníka (Owner). Pozor tedy při přechodu na verzi 2022 pro vás, kdo replikaci mají, dochází ke změně instalace i následné práce !!!  
Zásadně by se tak měla zjednodušit práce v replikovaném prostředí i správa replikací.
Pozn 1. Druhý typ replikace - FileStore, je beze změny.
Pozn 2. Replikace se používá pro propojení více konstrukčních týmu ve více lokalitách, se zachování plné funkčnosti Vaultu. Většinou tam, kde je i problematické a nestabilní internetové propojení jednotlivých poboček (např. do jiné země a pod.). 

Tenký klient

Nejzásadnější a nejviditelnější změnou je zcela nový a moderní Tenký klient (WEB přístup do Vaultu). 
Kromě výrazně lepšího uživatelského komfortu obsahuje spoustu nových funkcí a díky tomu, že se jedná o aplikaci založenou na WEB prohlížeči, je prakticky bez nutnosti instalace. 

Moje pozn.: Ovládání a zobrazení je hodně blízké plnému klientu Vaultu.

Autodesk Viewer

Autodesk Viewer je součástí Tenkého klienta, umožňuje tak prohlížení dat přímo v prostředí WEBu (doposud se musel stahovat DWF soubor a prohlížet v aplikaci - DesignReview) . Výrazně se tak zjednoduší se samotné použití pro každého uživatele, rozšíří se počet použitelných zařízení (Tablety, Mobily, ... ) a zároveň zjednoduší administrace a instalace klientů - žádná instalace :) .

Nové funkce

Tenký klient má nově přístup ke Změnovým příkazům (ECO), Odkazům na složku či soubor, umožňuje vícenásobné výběry např. pro prohlížení či stahování. Uživatelé mohou sdílet odkazy na jednotlivé dokumenty např. pomocí e-mailu. 

Tohoto nového WEB klienta ocení určitě každá firma využívající Vaultu Professional. 


Vault Mobile

Neustále se rozšiřující mobilní technologie umožňují zobrazovat i velké modely na mobilních zařízeních. Stále větší tlak uživatelů mít všechna data stále k dispozici přinesl i verzi Vaultu pro mobilní prostředí (první verzi jsme představili zde na blogu minulý rok).

Je určena hlavně pro:

 • zobrazení 2D a 3D návrhu
 • Zařadit či Vydat non-CAD soubory
 • Kontrolovat, Schvalovat a podepisovat dokumenty
 • Rychlé a jednoduché vyhledávání s možností QR i čárových kódů
 • Vytváření či účast na změnových řízeních (ECO)

oproti našemu předchozímu článku došlo k těmto aktualizacím :

 • podpora IOS verze 12 & vyšší nebo Android verze 8 a vyšší
 • servery Vault Professional 2020, 2021 a 2022 
 • Je nutná licence Vaultu Professional nebo Vault Office
 • ve správě licencí Autodesku (manage) je nutné zapnout oprávnění pro Vault Mobile 


Pozor

Pozor na instalaci nové verze Vaultu (je jedno za Basic, Workgroup či Professional). Aktualizace Vaultu není jednoduchý proces (jako např. aktualizace CADu), má svá jasná pravidla. Špatně provedená instalace může způsobit ztrátu dat. Proto POZOR, doporučujeme, kontaktujte nás, např. na helpdesk.cadstudio.cz.

Pro všechny, kteří mají implementaci provedenou firmou Arkance Systems CZ (CAD Studio), kontaktujte prosím Vašeho obchodníka pro možnost provedení upgrade našimi pracovníky. 


Videoukázka novinek:úterý 6. dubna 2021

Novinky Autodesk Inventor 2022

Dnes, 6.4.2021 je uvedena nová verze profesionální CAD aplikace Autodesk Inventoru - 2022. V tomto článku si popíšeme klíčové novinky s tím, že detailněji se na ně - a především na jejich přínosy - podíváme v praktické živé ukázce v rámci naší bezplatné online konference Autodesk LIVE 2022, kterou pořádáme 5. května 2021.

Ve verzi 2022 se Autodesk zaměřil na nové způsoby tvorby variantních modelů a sestav pomocí zcela nové funkčnosti Stavy modelu (Model States). Jako již po mnoho let se opět zlepšuje Produktivita a Výkon aplikace jako takové. Významným způsobem se rozšířila spolupráce mezi Inventorem, Revitem a Fusion 360. Novinky najdete v oblasti instalace produktu a několika dalších vylepšení, které si v tomto článku popíšeme. 


Přehled hlavních novinek ve videoukázce:Model States (Stav modelu)

Stavy modelu umožňují použít zcela nové postupy při tvorbě podobných dílů či jejich variant. Umožňuje jednoduše zachytit stavy pracovního postupu či různých reprezentací toho samého modelu. Oproti podobné funkčnosti (iSoučásti a iSestavy) se pro každou variantu nevytváří nový soubor modelu, ale veškeré varianty jsou zachyceny do jednoho souboru (*.ipt či *.iam). Nehrozí tak např. že dojde k přerušení vazby ze zdrojového na variantní model. 

Do Varianty modelu je možné zachytit změny parametrů, rozměrů, Vlastností či zjednodušení. Stavy modelu je možné využít jak pro díly, tak i pro sestavy. 

Ovládání je podobné jako např. u reprezentací pohledu. 
Stavy modelu je možné použít např. pro tyto postupy:

 • Jednotlivé stavy postupného obrábění součásti
 • Jednotlivé kroky pro postupné ohýbání plechového dílu 
 • Rodiny objektů s různými rozměry či potlačenými prvky (např. stlačené a nestlačené těsnění)
 • Alternativní polohy sestavy
 • Jednotlivé fáze postupného sestavování (montáže) sestav
 • Různé úrovně zjednodušení či vypnutí určitých iVlastností před exportem (pro uchování firemních infromací)
 • iVlastnosti
 • ....

Zde je příklad různého stavu jednoho a  toho samého modelu - jednou polotovar a pak obrobený díl:
pozn. Funkčnost má samozřejmě vliv i na rozšíření funkčnosti a jeho plném využití ve Vaultu, na to se podíváme v samostatném článku, věnovaném novinkám Vaultu 2022.

pozn.2. Určitě se budeme v budoucnu této nové funkčnosti více věnovat, sledujte nás. 

Sestavy

Vlastnost výskytu - zcela nový typ Vlastnosti, která je definována v sestavě. Každá vložená komponenta v sestavě může mít další Vlastnost, která je pouze v té sestavě. Ta samá komponenta vložená do sestavy vícekrát, může mít pokaždé jinou hodnotu této Vlastnosti. 
Tyto Vlastnosti výskytu si můžete zadávat a zobrazovat v rozpisce, využívat na výkresech (popisky, pozice a pod.). Ideální využití je všude tam, kde vícekrát vkládaná komponenta (model či podsestava) je vždy stejná a liší se třeba jen nějakou vlastností (Popis, Výkon, .... ).


Na rozdíl od klasické iVlastnosti, tato "Vlastnost výskytu" se nijak do komponenty jako takové nepropisuje a existuje pouze v nadřazené sestavě.  


Zjednodušení - rozšíření a přepracování stávající funkce "Obal" . Funkce je přepracována do nového prostředí Inventoru (UI). Veškerá funkčnost je situována do jednoho dialogu dokovatelného v prohlížeči Inventoru (tzv. Panel Vlastností) a je strukturován pro postupné svislé vyplňování. Nová funkčnost umožňuje přednastavit oblíbené a často používané způsoby zjednodušování. 

Tato funkčnost je nyní doplněna do spolupráce mezi Inventorem a Revitem.Interoperabilita

Inventor + Revit

Export do RVT obsahuje právě výše uvedenou funkčnost "Obal". "Revit Export Browser" je vložen přímo do Prohlížeče Inventoru. Je určen pro řízení umístění exportovaného modelu. Pokud RVT model v této cestě leží je možné ho v Revitu otevírat, upravovat, prohlížet nebo aktualizovat. 


Inventor + Fusion 360

Fusion 360 se stává stále vyhledávanějším doplňkem každého konstruktéra, projektanta či technologa a je součástí sady PD&M Collection. Je vyhledáván hlavně pro svoje nové a unikátní technologie jako je Generativní návrh, 3D tisk, či pokročilé programování CNC strojů. Fusion 360 pro ukládání a správu dat využívá Cloudové technologie Fusion Team (více o Fusion 360 viz: F360.CZ). Inventor s Fusion 360 již standardně spolupracuje několik verzí pomocí technologie AnyCAD. Novinkou ve verzi 2022 je nový nástroj "Send to Fusion", který propojí Inventor s Vaším Fusion účtem a asociativně odesílá modely a sestavy do Fusionu přímo z Inventoru, Následně ho ve Fusion 360 rovnou otevře.
Není tedy nutné provádět operace typu export a pak ve Fusion Importovat.   
Modely jsou stále asociativní, takže při změně modelu v Inventoru, jen stisknete nový příkaz "Send to Fusion" a dojde k jeho aktualizaci. Pokud provedete změny ve Fusion 360, tyto se zpět do Inventoru nepropisují. Tyto postupy jsou určeny hlavně pro situace, kdy ve Fusion 360 model připravujete pro výrobu a obrábíte pomocí CNC či Tisknete 3D.

Další

Podpora QIF 3.0  (Quality Information Framework) při exportu modelů obsahujících PMI data. 
Export do formátu JT s daty PMI je podporován plánovačem úloh.


Výkon

Výkonnost Inventoru je rozvíjena s každou verzí již několik let. Ve verzi 2022 se vývoj zaměřil na Práci v sestavách a Grafický výkon jako takový. 

Z většího využití GPU budete mít určitě lepší pocit při každodenní práci v Inventoru. Inventor 2022 je optimalizován pro větší využití grafického hardwaru při hlavně ve vizuálních stylech se zobrazením drátového modelu a siluet. 
Zrychlení poznáte i při každodenních operacích typu: úpravy komponent v přímo v sestavě, úpravy náčrtů, práce s viditelností komponent. Určitě oceníte zrychlení při Otevírání a Zavírání dokumentů a to hlavně pokud např. potřebujete rychle přecházet mezi projekty.
 


Produktivita

Vazby v sestavě

Nedávno se na našem uživatelském portálu CADFORUM.CZ objevil dotaz na možnost zobrazení stepně zavazbení jednotlivých komponent (modelů či podsestav) přehledně v prohlížeči sestavy. A to je právě jedna z nových funkcí Inventoru 2022. Pomocí symbolu vyplněného či prázdného kolečka je ihned vidět stav zavazbení jednotlivých komponent v sestavě. Tuto funkčnost je možné jednoduše zapnout či vypnout v Nastavení dokumentu (tedy nastavení se může lišit v různých souborech sestav). Viz obrázek:


 Uživatelské rozhraní (UI) 

Jen připomenu, nové Uživatelské rozhraní umožňuje příkazy dokovat v prohlížeči či umisťovat na druhý monitor, vytvářené objekty pojmenovávat, ve většině případů ukládat nastavení dané funkce či využít tlačítka "Použít" tedy vytvořit a pokračovat v příkazu. A mnoho dalšího. 
  
Do nového Uživatelského rozhraní a zároveň rozšířenou funkčnost byl přepracován příkaz "Zaoblení".
A to pro všechny režimy: (Zaoblení, zaoblení ploch i zakulacené zaoblení).  

Dále pak nový Panel Vlastností. S možností výběru a filtrace objektů.
Výkresy

Při tvorbě jednotlivých 2D pohledů je nyní možné lépe využít pohledu kamery, výrobní informace a nově styl osvětlení přímo z 3D modelu. Je možné tak lépe na výkres promítnout vizuální styl 3D modelu. 
Výkres samozřejmě zohledňuje novou funkčnost v modelech a sestavách, tedy i stavy modelů či Vlastnosti výskytů. ať už formou kusovníku či zobrazením popisek. Při tvorbě pohledu jsou k dispozici i nové možnosti zobrazení 3D poznámek.
Při kótování dojde k automatickému přerušení os a středových značek (pokud se překrývají). 


Instalace

Pokud si budete Inventor 2022 instalovat sami, nelekněte se nového vzhledu Instalace. Respektive oproti předchozím verzím se instalace výrazně zjednodušila na jeden základní dialog.
Veškerá specifická nastavení je nutno provést v online prostředí "Vlastní instalace" (Autodesk Account). Zároveň je možné toto specifické nastavení jednoduše aplikovat na všechny uživatele firmy. Vytvořit pomocí něho tzv. Rozmístění pro hromadnou instalaci. 
Pozn. Tento nový způsob se objevil již u předchozí verze a to u AutoCADu 2021 či 3ds Max 2021.


 

Inventor 2022 je součástí sady Product Design & Manufacturing Collection. Kromě vylepšení Autodesku obsahuje Inventor od Arkance Systems i řadu dalších rozšířeních a funkcí, instalovaných s bonus doplňkem X-Tools jako součást CS+.

Na stránce Download nabízíme stažení Trial verze Inventoru 2022. Stejně jako minulý rok, než provedete instalaci nové verze, nezapomeňte, že nejde jen o samotnou instalaci, ale je nutné migrovat nastavení (šablony, knihovny stylů apod.). Než se do instalace pustíte, poraďte se s našimi techniky, zda je u vás vše v pořádku připraveno. Nový je i Autodesk Vault 2022 (viz samostatný článek). Pozor tam, kde máte zavedenu správu dat, zde je NUTNÉ to nejprve s našimi techniky konzultovat. Nebojte se na nás obrátit přes portál helpdesk.cadstudio.cz .

Nebojte se si profesionální instalaci objednat, v této době to díky novým technologiím perfektně zvládáme i na dálku.
Doufám, že vás novinky zaujaly a těšíme se na vaši účast na CAD Studio LIVE 2022 konané dne 5.5.2021 - registrujte se.