čtvrtek 11. listopadu 2021

Uveden Inventor 2022.2 - co je nového?

Právě byla uvolněna aktualizace Inventor 2022.2, jež je druhou velkou aktualizací této verze konstrukční aplikace Autodesk Inventor. Update 2 je dostupný pro všechny uživatele s aktivním subscription. Novinky jsou v celé šíři funkčnosti, od modelů přes sestavy či výkresy. Aktualizací prošly i translátory a některé integrace. Aktualizaci Update 2 si můžete stáhnout v Desktop App nebo z vašeho účtu Autodesk Account. 


Tvorba modelů

Při vytváření komponent z víceobjemového dílu (funkce Vytvořit komponenty) je možné pro jednotlivé díly použít i plošné objekty. Dále pro vytváření jednotlivých dílů je možné během operace vybírat i modely, které mají vypnutou viditelnost.
Funkce se využívá hlavně pro koncepční modelování - vytváření jednotlivých modelu z jednoho koncepčního modelu.


Při vytváření či úpravě prvku (Vysunutí, Rotace, Tažení, Spirála a Zesílení) pomocí panelu Vlastnosti (nové UI) je možné zároveň příslušné těleso přejmenovat. 

V rámci náčrtů je možné v prohlížeči přesouvat bloky náčrtů a měnit tak jejich pořadí.Plechové díly

Automatická tvorba náčrtu při příkazu Plocha. V případě, že začnete vytvářet Plech pomocí příkazu "Plocha" a zapomněli jste si vytvořit náčrt, tento se automaticky aktivuje, nemusíte tak příkaz ukončovat a pak se opět vracet.

Náhled Razníku. Při vkládání razníku do plechového modelu byl vylepšen náhled razníku před jeho vložením. 

 •  Při zrušení výběru bodu či změně hodnoty
 •  Můžete určit, zda se náhled pokaždé přepočítá, či nikoli.

Výkon Razníku. Výkon Razníku byl zásadně vylepšen pomocí optimalizovaného výpočtu.Sestavy

Rozpiska. Nyní je možné najednou upravit více polí v rozpisce. Stačí je vybrat, napsat novou hodnotu a změní se ve všech vybraných polích. Tím samým způsobem je možné hodnoty na jedno kliknutí i vymazat.Výkresy

Středové značky hromadně. Středové značky je možné hromadně vkládat pomocí výběru Oknem.

Úpravy odkazů dvojklikem. Nyní stačí na jakoukoli značku dvakrát kliknout a hned ji můžete začít upravovat. Nově je tato funkce dostupná pro značky drsnosti, text s odkazem či značku svaru.Spolupráce

Spolupráce s Fusion 360. Byl vylepšen převod a zobrazení objektů typu "Síť" (Mesh). Výstupem je  např. podstatně lepší vizuální věrnost elektronických objektů Fusion 360 v Inventoru.


Podpora UPCHAIN přímo v Inventoru.

Možná víte, Autodesk letos na jaře provedl akvizi produktu pro správu dat v cloudu - Upchain. Na rozdíl od Vaultu jsou v něm veškerá data ukládána a řízena přímo v cloudu. 
Od verze Inventoru 2022.2 je možné doplněk Upchain jako Plug-In doplnit do Inventoru a spravovat jako doplněk. 

Tomuto nástroji se budeme v budoucnosti určitě hodně věnovat, sledujte nás. Případně pro bližší informace se nás nebojte kontaktovat.

Translátory

Podobně jako skoro v každé verzi či update byly aktualizovány importní formáty jak pro AnyCAD, tak i pro klasické načtení universálních dat a hlavně dat jiných CADů.


NX - Podpora formátu NX 1980
JT - podopra formátu JT verze 10.7.

DWFx
Bylo výrazně vylepšeno zobrazování sítě při exportu do formátu DWFx a jeho zobrazení v Design Review

Obecná vylepšení

Design Assistant - Nyní podporuje novou funkci Inventoru 2022 - Stavy modelů. 
Pozn. autora:  Od té doby, co existuje Vault (Basic či Professional), tento nástroj vůbec nepoužívám. Pro jakékoli kopírování, přejmenovávání přesouvání dnes jedině Vault. A to i samostatně, bez týmové spolupráce. 

iLogic 

tento stále populárnější nástroj umožňuje dělat s Inventorem obrovské věci, hlavně v oblasti automatizace různých rutinních činností. Naši konzultanti již pro Vás, naše zákazníky, vytvořili velké množství různých vylepšení. Každopádně je to nástroj i pro vás samotné. 

Mezi novinky patří: 
Editor umožňuje přepnutí do tmavého motivu
Pro úpravy a tvorbu jednotlivých pravidel je k dispozici nová verze editoru syntaxe. Přibyly nové zkratkové klávesy:
Ctrl+F: Otevře nové podokno vyhledávání v textové oblasti.
Ctrl+Shift+F: Aktivuje starší kartu pro Vyhledat a nahradit.

Výrazně se zlepšila správa pravidel v prohlížeči tím, že je možné jich vybrat více najednou pro jejich Spuštění, Vypnutí či Zapnutí a Odstranění. 

Čísla řádků v pravidlech. V Editoru pravidel je nyní automaticky zobrazeno číslo každého řádku. Toto se zobrazí také při zobrazení chyby kódu, pro jeho lepší dohledání a  vyřešení problému

Přibyla možnost Zpět a Znovu přímo v Editoru. Můžete použít i zkratky Ctrl+Z a Ctrl+Y.

Zachování pozice v Editoru. Po úpravě pravidla a zavření Editoru si pamatuje vaši pozici. Po znovuotevření Editoru se kurzor umístí do této poslední pozice. Pamatuje si také stav Zabalení/Rozbalení seznamů. Při ukončení Inventoru se pozice kurzoru resetuje.Více viz Autodesk Inventor a konstrukční sada Product Design & Manufacturing Collection

čtvrtek 28. října 2021

Parametrizácia ohybov plechových modelov bez histórie návrhu

V procese návrhu, či už samotného výrobku alebo zariadenia, vám častokrát ,,pristanú pod ruku“ aj dáta tretích strán, s ktorými potrebujete v rámci ďalšieho spracovania adekvátne pracovať a predovšetkým, ak sa jedná o 3D modely, vedieť ich dodatočne editovať. 

V niektorých prípadoch je znalosť štandardných príkazov za účelom plnohodnotných editácií nedostačujúca. V ďalších prípadoch môže ale pomôcť správna kombinácia a postupnosť používania príkazov tak, aby sme sa vyhli zdĺhavému prekresľovaniu zložitých modelov, čo sa častokrát stáva rutinou, ak nevieme nájsť iný spôsob.   

V tomto technicky zameranom článku si ukážeme postup spracovania .stp modelu, a to konkrétne plechovej súčiastky, ktorá po importovaní do prostredia Inventor Professional neobsahuje prvky, z ktorých bola vytvorená.

1. Po importe .stp modelu si môžeme všimnúť, že stromový prehliadač je prakticky ,,prázdny“ a neobsahuje žiadne prvky pre editáciu telesa. Importovaný model uložíme do formátu .ipt.

2. V prvom kroku potrebujeme ,,vynulovať“, resp. odstrániť miesto zaoblenia a vytvoriť ostrú hranu. Docielime to pomocou príkazu Přímé úpravy a výberom možnosti Odstranit – vyberieme a odstránime plochu vonkajšieho aj vnútorného zaoblenia.

POZOR! V prípade upravovaných a vystrihnutých rohov môže byť potrebné okrem vnútornej a vonkajšej plochy, odstrániť aj zvyšné plochy (1) na okraji samotného zaoblenia, alebo ,,vyplniť medzery“, resp. výrezy (2) rohu tak, aby sme dostali zmysluplný výsledok, s ktorým si aplikácia poradí a vytvorí v mieste zaoblenia ostrú hranu. V takomto prípade nemusí byť výsledok úplne totožný v porovnaní s prvotnou geometriou rohov.3. V ďalšom kroku prevedieme teleso na plech a zvolíme si požadované Pravidlo plechu (ideálne totožné s hrúbkou plechového modelu).

4. V poslednom kroku príkazom Ohyb a výberom vnútornej hrany vytvoríme editovateľný ohyb v mieste predchádzajúceho zaoblenia.

5. Rozvin plechovej súčiastky následne môžeme z takto nakonfigurovaného tvaru vytvoriť príkazom Vytvořit rozvin.

POZOR! Aplikácia Inventor Professional dokáže spraviť rozvin aj z priamo importovaných plechových komponentov bez ďalšieho zásahu, pokiaľ má model vo všetkých smeroch rovnakú hrúbku. Spôsob popisovaný v tomto článku slúži na dodatočnú parametrizáciu a prípadnú editáciu plechových prvkov, konkrétne ohybov. 

V prípade záujmu o ďalšie užitočné možnosti a tipy ako zefektívniť svoju prácu pomocou aplikácie Inventor Professional sa neváhajte obrátiť na tým spoločnosti Arkance Systems, vášho partnera na ceste za úspechom.          

středa 13. října 2021

Generativní design pro proudění tekutin nově ve Fusion 360

Fusion 360 pokračuje v rychlém rozvoji směrem k opravdu komplexnímu a kompletnímu návrhovému nástroji a nově tak do svého portfolia zařadil nástroje generativního designu pro optimalizaci tlakové ztráty při proudění tekutin.

pátek 1. října 2021

Společnost Vyrus použila Fusion 360 pro návrh a výrobu své nejnovější motorky

Vyrus

Italský výrobce motocyklů Vyrus přešel na CAD/CAM a vytvořil svůj nejnovější zakázkový motocykl Alyen pomocí aplikace Autodesk Fusion 360.

Značka Vyrus vystihuje několik výrazných aspektů italského "motocyklového údolí" v severní a střední části země. Nespoutanou vášeň pro motory, motocykly a automobily, oddanost výzkumu a inovacím i vědomí, že motocykly a automobily jsou mnohem víc než jen dopravní prostředek. Protože mezi podvozkem a písty probíhá zvláštní citové pouto mezi člověkem a vozidlem, které mohou nadšenci v tomto regionu naplno prožívat. Vyrus je motocyklová společnost sídlící v tomto regionu - staví motocykly na zakázku, určené vždy jen pro několik vyvolených. Společnost nedávno dokončila svůj nejnovější projekt motocyklu Alyen, přičemž pro 3D modelování a CAM použila program Fusion 360.

Až donedávna se společnost Vyrus - zčásti ze zvyku a zčásti kvůli problémům spojeným s nedostatkem kvalitních konstrukčních nástrojů, které by dokázaly pokrýt konstrukční a výrobní cyklus od začátku do konce - obracela na externí konstrukční studia, vždy když potřebovala CAD návrhy a jejich CAM zpracování pro řízení drah obráběcích strojů.

"V některých ohledech nám tato metoda pomohla udržet si racionální přístup, ale také nakonec způsobila několik problémů," vysvětluje Ascanio Rodorigo, technický ředitel společnosti Vyrus. "Zaprvé jsme si nikdy nebyli jisti dobou dodání požadované práce, takže jsme neměli možnost okamžitě zkontrolovat výsledek s výstupem softwaru a rychle provést změny. Navíc, protože jsme byli zákazníky jako všichni ostatní, museli jsme stát ve frontě a čekat, až na nás přijde řada, což časový rámec natahovalo nad jakoukoli rozumnou mez. Stručně řečeno, využívání externích dodavatelů je často složitější a pomalejší, než je nutné."

Dalším významným aspektem je to, že motocykly Vyrus i jejich nový motocykl Alyen se pyšní konstrukcí složenou z dílů vytvořených převážně z pevných materiálů. To pak významně ovlivňuje faktury dodavatelů, kteří nakupují suroviny a dodávají finální výrobky až po hodinách obrábění.

Pro řešení projektu Alyen potřebovala společnost Vyrus vrátit klíčové postavení své technické kanceláři a prototypovému oddělení. Kromě toho tým potřeboval zlepšit kvalitu práce a ušetřit peníze, zejména proto, že se jedná o limitované série a někdy i ojedinělé výrobky.

Jak už to u takových rozhodnutí bývá, odpovědná osoba před úvahou zkoumá a hledá možná řešení. Marco Garavelli začal pátrat, aby zjistil, jaké jsou možnosti a jaké jsou významné softwarové produkty na trhu.

"Nabídka CAD/CAM byla opravdu velmi široká a v některých ohledech dost nepřehledná," říká Garavelli. "Při pátrání jsem narazil na Autodesk Fusion 360 a ten se mi hned zdál jako zajímavý produkt. První věc, která mě na Fusionu 360 ohromila, byla, jak snadno se ovládá. Zatímco se všemi ostatními softwary jsem měl problémy. U Fusion 360 jsem i bez konkrétních zkušeností v oboru zjistil, že se dokážu poměrně rychle ujmout samostatné práce. Nesetkal jsem se s jiným konstrukčním softwarem, který by byl tak intuitivní, rychle naučitelný a použitelný jako je Fusion 360. To pro mě bylo téměř neuvěřitelné!"

Dílna

Vedle toho, že se Fusion 360 snadno používá, vyzdvihuje Garavelli také jeho flexibilitu a komplexnost. Několikrát během našeho setkání zdůraznil, že na rozdíl od jiných systémů, které plní stejné funkce, Fusion 360 dává svým uživatelům k dispozici řadu prostředí. Je snadné se v něm zorientovat a pohybovat se v něm bez obav z chyb.

"Hodnota Fusion 360 spočívá ve vynikající kvalitě, kterou tento software dokáže uživateli zaručit v průběhu celého tvůrčího a konstrukčního procesu. Nevylučuji," pokračuje Garavelli, "že kdybychom analyzovali každou jednotlivou funkci, našli bychom na trhu produkt, který by fungoval lépe. Přesto jsem si jistý, že neexistuje balík tak kompletní a na tak vysoké úrovni, který by dokázal zaručit vynikající výsledky fungující v rámci jednoho prostředí a především svižně a v působivé kvalitě."

Pohodlí však nebylo jediným faktorem, který společnost Vyrus zvažovala - rozhodující byla také kvalita a úspora nákladů. Pro společnost Vyrus byl model Alyen prvním praktickým testem Fusion 360. Motorka bylo nedávna představena a brzy bude dodána prvním šťastným zákazníkům.

"Alyen je hotové šílenství," vysvětluje Rodorigo. "Je to motocykl zkonstruovaný podle zcela nových a neobvyklých pravidel. Je to unikátní výrobek určený pro milovníky jedinečných a výjimečných věcí. Tento motocykl jsme navrhli tak, aby se zcela vymykal běžným zvyklostem. Je tak jedinečný, že více než dvě třetiny jeho komponentů jsou vyrobeny z obrobků za použití vysoce technických a lehkých materiálů." Alyen byl zkrátka ambiciózní projekt, který nebylo snadné realizovat. Byl to dlouhodobý sen Rodoriga a Garavelliho, který vyžadoval použití nových přístupů.

Motor
Návrh motoru Alyen v aplikaci Fusion 360.

"Fusion 360 byl zásadním krokem k uskutečnění snu, na kterém jsme pracovali několik let," vysvětluje Rodorigo. "Kdybychom použili tradičnější systémy a metody, mohu vás ujistit, že by Alyen nikdy nespatřil světlo světa. Fusion 360 se pro nás ukázal jako zlomový bod. Někdy si myslím, že ani ti, kteří ve společnosti Autodesk s Fusion 360 pracují, si neuvědomují výhody toho, že máte k dispozici jediný nástroj, který vám pomáhá při simulaci, návrhu a tvorbě jednotlivých prvků prostřednictvím CAM. Práce je tak rychlá, že když vyjde díl ještě čerstvě z frézky, ještě než vychladne, můžeme přímo v CAMu upravit rozměry a za chodu realizovat jiný díl, o kterém se domníváme, že bude pro projekt vhodnější."

Kolo

Jakýkoliv díl určený pro tak jedinečný motocykl, jako je Alyen, musí odpovídat technickým vlastnostem a přesným estetickým pravidlům. Pro ty, kteří stejně jako Vyrus dlouhá léta pracovali převážně se subdodavateli, je to skok vpřed nepředstavitelných rozměrů.

"Vyčíslení výhod z pohledu času je až trapné," vysvětluje Rodorigo. "Dnes je díky Fusion 360 čas potřebný k vymyšlení, navržení a zhotovení jakéhokoli předmětu možná jen desetina toho, co dříve. A čas jsou peníze. V konečném součtu je však třeba vzít v úvahu i cenu každého kusu. Zde je výhoda více než 50 % oproti dřívějšku. To ale není všechno: Už nemusíme skladovat náhradní díly kvůli nákupu minimálního počtu kusů od dodavatelů, aby se zakázka vyplatila. Blokujeme si tak náš kapitál. I za to musíme programu Fusion 360 poděkovat. A to vše bez snížení celkové kvality výrobku. Dalším důležitým aspektem je, že Fusion 360 je levný díky licenčnímu systému, který nabízí předplatné - za mnohem nižší cenu, než si člověk představuje."

Společnost se touto cestou vydala s plným nasazením: v rozumném časovém horizontu společnost Vyrus obnovila všechny předchozí návrhy a projekty a převedla je do Fusion 360.

"Fusion 360 změnil náš způsob práce," uzavírá Garavelli. "Při zpracování předchozích modelů byl - z podstatné části ručně - vytvořen prototyp, z něhož se pak zpětným inženýrstvím rekonstruovaly finální komponenty. Dnes se vše soustředí na návrh, a to nám, přestože je Vyrus malá společnost, poskytlo mentalitu a provozní schopnosti typické pro velké průmyslové hráče. Fusion 360 nám poskytuje významnou výhodu z hlediska konkurenceschopnosti a kvality."

Dle blogu Autodesk

Stáhnout zkušební verzi Fusion 360. Využít aktuální 20%-30% slevu na Fusion 360.

úterý 7. září 2021

Navisworks, viac ako len prehliadač modelov

V rámci zefektívnenia nie len konštrukčno-technologických procesov vo firme, vám spoločnosť Autodesk ponúka aplikácie a nástroje zamerané na účely spojené s tvorbou vstupných a výstupných dát, vytváraním animácií, grafických podkladov, ako aj samotnú podpornú prácu s návrhom, ich detailné preskúmanie a mnoho ďalšieho.

V minulom článku Prečo 3ds Max? sme vám v krátkosti predstavili software Autodesk 3ds Max, načo slúži, a uviedli jeho hlavné prínosy pre efektívnejšie využitie v rámci balíka Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Zamerali sme sa predovšetkým na technológiu renderovania ako nástroja pre marketingové účely.

Ďalšou veľmi obľúbenou aplikáciou v tomto smere, ktorú sem môžete zaradiť, je program Navisworks od spoločnosti Autodesk.

V programe Navisworks máte možnosť vytvárať vizuálne grafické podklady aj pomocou cloudového renderovania, ktorý je okrem iného dostupný aj v spomínanej aplikácií 3ds Max. V dialógovom okne Autodesk Rendering máte možnosť mapovať materiály, vkladať rôzne typy svetiel a osvetliť model aj pomocou „Slnka“, ovládaním rôznych parametrov a vlastností. Za zmienku stojí aj voľba renderovania 360° panorám a možnosť ich následného zdieľania. 

Ukážka práce a nastavenie scény pre výpočet cloudovým renderovaním

K ďalším neprehliadnuteľným funkciám patrí napr. definovanie výberovej množiny objektov za účelom zmeny materiálu alebo vyhľadávania elementov, detekcia kolízií, mapovanie dát z externých aplikácií, napr. Excelu, alebo aj demonštrácia, resp. simulácia výstavby objektu.

Za pomoci tzv. skriptov môžete otvárať napr. dvere pri prechádzke vašou výrobnou halou, zaznamenávať všetky kroky a následne vytvárať profesionálne animácie. Nie je to však jediný spôsob animovania vášho objektu, môžete tak urobiť aj pomocou plynulého prechodu medzi snímkami, ktoré si postupne vytvárate z rôznych pohľadov pri skúmaní modelu. 

Prechádzka výrobnou halou a následný grafický výstup po renderovaní vytvoreného pohľadu

Navisworks je obľúbený prevažne v rade stavbárskych firiem avšak využitie v strojárskej oblasti za ničím nezaostáva. Poďte sa presvedčiť, že Navisworks je vo veľkej miere využiteľný práve pre svoju jednoduchosť a rýchlu navigáciu na vkladanie a prehliadanie relatívne veľkých zostáv  a podpornú prácu s dátami aj iných CAD aplikácií. 

Možností ako pracovať s modelom a vyšperkovať proces vášho návrhu k dokonalosti ponúka Autodesk naozaj veľa. Stačí sa len správne rozhodnúť a obrátiť sa na spoločnosť Arkance Systems


pátek 27. srpna 2021

Prečo 3ds Max ?

Úspešný predaj výrobku a etablovanie výrobnej firmy na trh nie je len výsledkom samotného know-how, ktorého tvorcom bola prvotná myšlienka a skvelý nápad. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj "marketingové skills", ktoré okrem komunikačných schopností zahŕňajú radu ďalších aspektov vrátane prípravy grafických podkladov a animácií. Tieto naopak reprezentujú výsledok vašej práce a vytvárajú celkový dojem vašej spoločnosti.

A práve v takýchto situáciách je miesto pre využitie programu 3ds Max od spoločnosti Autodesk.

Autodesk 3ds Max je komplexný grafický software, ktorý sa z veľkej miery využíva na vytváranie vizuálnych efektov, animácií a tvorbu počítačových hier. 3ds Max ponúka možnosť pracovať v interaktívnom prostredí, kde máte možnosť vizualizovať svoje technické produkty pomocou renderingu. Kompatibilita s ďalšími aplikáciami od spoločnosti Autodesk vám umožňuje jednoducho vkladať modely z primárnych návrhových aplikácií ako sú napr. Inventor, AutoCAD, Revit, Civil 3D a podporuje prácu aj s ďalšími 3D CAD formátmi.

3ds Max
Ukážka práce v prostredí 3ds Max

Široká škála nástrojov vám umožňuje vytvárať pozadia, vkladať HDRI mapy a definovať vzhľady a materiály podľa ľubovoľného uváženia z rozsiahleho počtu knižníc. Pomocou umiestňovania kamier pod požadovaným uhlom a nesvietenia objektu rôznymi svetlami môžete vytvárať realistický pohľad na váš model, animácie alebo VR scény. V neposlednom rade môžete importované modely modifikovať a dotvárať objekty nové. Dialógové okno nastavenia renderingu vám zase ponúka niekoľko možností ako dosiahnuť požadovaný grafický výstup.

Grafický výstup po renderovaní technológiou Arnold

Tento plnohodnotný dizajnérsky software máte dnes dostupný ako súčasť balíka Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Preto neváhajte a začnite spoločne so spoločnosťou Arkance Systems objavovať nové možnosti, ktoré vás posunú o krok vpred.

čtvrtek 26. srpna 2021

Analýzy vstřikování plastů nově ve Fusion 360

Navrhujete-li plastové součásti, je pravděpodobné, že se musíte zabývat vyrobitelností daných komponent. Oblast výroby plastových komponent je velmi komplexní a vyžaduje mnoho zkušeností, a rozhodnutí musí být velmi často podložena znalostmi specialistů s využitím dedikovaných aplikací (Autodesk Moldflow). V srpnové aktualizaci vychází Fusion 360 vstříc všem svým uživatelům, kteří se návrhem a výrobou plastových komponent zabývají, a přináší jim nástroje umožňující díky simulaci vstřikování plastů navrhovat tyto komponenty s mnohem větší jistotou, že finální proces výroby a výsledná kvalita výrobků budou přesně dle přání zákazníka.

pátek 30. července 2021

Autodesk Vault 2022.1 - co je nového?

PDM aplikace Autodesk Vault 2022.1 přináší uživatelům s aktivním předplatným nové funkce v oblastech větší automatizace, flexibility, ale i rychlejší práci s vašimi návrhovými daty díky novému prohlížeči a mobilní aplikaci. Vault 2021.1 vám umožňuje zobrazit CAD návrhy pomocí nového Autodesk prohlížeče, přidávat a exportovat připomínky s prostředí Vault a využívat Kopírování návrhu (Copy Design) přímo z prostředí Autodesk Inventoru.

Vault 2022.1 - Vault v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu (Copy design) v prostředí Vault je nejsnazší cesta, jak vytvořit kopii existujícího návrhu a všech jeho asociovaných souborů. S Vault 2022.1 máte nyní možnost využívat kopírování návrhu přímo v prostředí rozhraní Inventoru.

Možnost využít kopírování návrh z prostředí Inventoru

 1. V záložce Vault vyberte pod pravým tlačítkem „Copy design“
 2. V okně „Zobrazit podrobnosti“ záložce „Použití“ nebo „Místo použití“ vyberte pod pravým tlačítkem možnost „Copy design“
 3. Spusťte kopírování návrhu tak jak jste zvyklí
Podpora otevírání výkresů pro Stav modelu

Pro možnost „Otevři výkres z prostředí Vault…“ byla přidána podpora pro Stavy modelů. Nyní, pokud v záložce „Model“ pro vybraný „stav modelu“ pod pravým tlačítkem vyberete „Otevři výkres z uložiště Vault…“, bude získán a otevřen výkres pro daný stav.

Poznámka:

 1. Pokud je asociován jeden výkres pro daný Stav modelu, otevře se výkres přímo z Vault
 2. Pokud je na Stav modelu asociováno více výkresů, můžete si vybrat jeden nebo více výkresů, které budou otevřeny.
 3. Pokud není asociován žádný výkres pro daný Stav modelu, můžete otevřít výkres asociovaný pro jiný Stav modelu

Odkaz na online nápovědu „Asociování výkresu Stavu modelu

Sjednocení dialogů rozšířených možností vyhledávání

Pro příkazy Inventoru nahradit z Vault, kopírování návrhu a příkazy Vault (kopírování návrhu, přílohy, čistit, přejmenovat, nahradit, položky, správce tisku atd.) byl sjednocen dialog rozšířeného vyhledávání.

Jednotné prostředí rozšířeného vyhledávání je nyní dostupné napříč všemi souborovými dialogy Vaultu.

Vault 2022.1 - Vault klient

Autodesk prohlížeč (Forge)

Pro náhledy na DWF, DWFx a PDF teď Vault 2022.1 nově integruje prohlížeč Autodesku (Forge) do prostředí Vault klienta. Prohlížeč obsahuje nástroje pro nahlížení, analýzu a připomínkování vašich návrhů.

Pro využití Autodesk prohlížeče je nutné změnit nastavení výchozího prohlížeče. V možnostech Vault, nastavení „Výchozího prohlížeče pro prohlížení souborů“ vybrat Autodesk prohlížeč.

Jak nastavit Autodesk Vault 2022.1 klienta pro využití Autodesk prohlížeče.

 1. Nástroje – Možnosti
 2. Výchozí nastavení pro prohlížení souborů – Autodesk Viewer
 3. Nyní máte možnost využívat Autodesk prohlížeč.

Odkaz na online nápovědu „Autodesk Viewer

Podpora připomínkování nového prohlížeče

Nový prohlížeč Autodesku obsahuje možnosti připomínkování a export připomínek. Při prohlížení souborů pomocí prohlížeče Autodesk můžete prohlížet strukturu modelu, modely v řezu, vytvářet rozpady, odměřovat.

Náhled je možné připomínkovat pomocí textů, odkazů, šipek, poznámek různých tvarů pro následné uložení do formátu obrázku (*.png) pro všechny 2D a 3D souborové modely a výkresy. Možnosti připomínkování se tak mohou stát součástí vašeho schvalovacího procesu.

Prohlížeč Autodesku je integrován do prostředí Vault klienta

Podpora položek Vault pro Stav modelu

Pro soubory a sestavy obsahující Stav modelu, Vault automaticky založí položku pro každý Stav modelu, který má jedinečné číslo součásti. Vault 2022.1 podporuje a zajišťuje asociaci výkresu (IDW a DWG) v položce odkazující na příslušný Stav modelu.

Vault 2022.1 - Tenký klient (web rozhraní)

Tenký klient Vault 2022.1 obsahuje nově materiálové kusovníky tzv. „Rozpisky“ a místo použití.

Karta „Rozpiska“ obsahuje položky ve víceúrovňové struktuře sestavy nebo položky pro konkrétní díly. Řádky ve víceúrovňové hierarchii lze rozkliknout a zobrazit tak vnořené položky. Karta „Rozpiska“ by se dala definovat jako kompletní kusovník nebo materiálový rozpad daného výrobku.

Karta "Místo použití" se používá k zobrazení hierarchie směrem shora, což znamená, že ukazuje, kam vstupuje daná součástka nebo sestava v rámci uložiště Vaultu.

Nově je v tenkém klientovi Vault 2022.1 podporováno označení a tvorba poznámek k jednotlivým modelům.

Váš model můžete označit v tenkém klientovi pomocí poznámek formou textů, šipek, popisů, případně pomocí různých tvarů a následně přidat vaše vlastní poznámky k modelům. Tyto obrázky můžete následně uložit jako obrázek ve formátu *.png a vytisknout. Připomínky na dílech nebo sestavách můžete následně zahrnout do pracovního postupu schválení výrobku.

Vault 2022.1 a SolidWorks

Doplněk Autodesk Vault 2022.1 pro SolidWorks nabízí rozšířené údaje o jednotlivých dílech a sestavách jako například:

 • Referenční soubory
 • Historii
 • Místo použití souboru
 • Požadavky na změnu
 • Rozpisky

Rovněž je možné se přímo přes rozhraní SolidWorks dostat k položce daného modelu.

Novinkou je i rozložení a celkově prostředí karty rozpisky pro SolidWorks. Nově je podporováno číslování podle pořadí.

Byla přidána možnost "zařadit nadřazené soubory, které obsahují rozdílné podřazené verze do vybrané složky Vault". Pokud je tato možnost zaškrtnuta, znamená to, že je možné nahrát do Vault různé nadřazené soubory s rozdílnými verzemi podřazených souborů, které již existují v úložišti Vault. Tyto existující podřízené soubory nejsou vyměněny za nové ve Vault. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, tak není možné nahrát nadřazené soubory v případě, podřízené soubory již existují ve Vault.

Vault 2022.1 - Mobilní aplikace

Přihlašování pomocí Autodesk ID

Pokud se přihlašujete pomocí vašeho Autodesk ID, frekvence vyžádání opětovného přihlášení se postupně snižuje.

Vault 2022.1 - Pro Administrátory

Rozšíření správy uživatelů / skupin

Správci úložiště mohou exportovat správy uživatelů podle přístupu k jednotlivým rolím, skupinám a úložištím.

Přístupy pro uživatele

Jsou přidány nové typy zobrazení, například "účinný přístup" pro uživatele. Přidány byly nové možnosti zobrazení účinného přístupu každého uživatele, a to přímo nakonfigurovaného, nebo získaného prostřednictvím členství v dané skupině. Tyto náhledy lze následně reportovat ve formě excelovské tabulky.

Vylepšení konfigurace SSL

Přidání „Secure Socket Layer“ (SSL certifikát), který pomáhá klientům Vault bezpečně přistupovat k ADMS serveru prostřednictvím webového přístupu, je na základě nových možností konfigurace jednodušší.

Správce úložiště může zobrazit konfiguraci sítě a nakonfigurovat SSL pro bezpečnou komunikaci na kartě "Síťová nastavení" v dialogovém okně "Globální nastavení".

Na kartě síťová nastavení se zobrazuje URL adresa serveru používaného pro připojení k aplikaci Vault Klient.

Adresa URL obsahuje:

 • Protokol http / HTTPS
 • Jméno uživatele
 • Číslo portu

Přístup k serveru Vault přes HTTPS:

 • Výběrem položky HTTPS získáte přístup k serveru prostřednictvím protokolu HTTPS
 • Kliknutím na certifikát nakonfigurujete SSL s novým certifikátem
 • V dialogovém okně "Vybrat certifikát" vyberete certifikát SSL ze seznamu důvěryhodných certifikátů
 • Výběr názvu hostitele

Chcete-li pro připojení nastavit jiný port SSL, upravte číslo portu. Výchozí port je 443.

Odkaz na online nápovědu „Vylepšení konfigurace protokolu SSL

Pro další informace o možnostech PDM aplikace Autodesk Vault a jejího napojení na vaše obchodní procesy a ERP systémy prosím kontaktujte odborníky společnosti Arkance Systems.

Autor: M.Brlica

středa 16. června 2021

Katalog náhradních dílů na platformě Autodesk Forge

Katalog náhradních dílů (KND, resp. Spare Parts Catalog, SPC) je webová aplikace společnosti Arkance Systems umožňující firmám zpřístupnit své portfolio výrobků na internetu a svým zákazníkům umožnit snadnou objednávku náhradních dílů.

Výrobky v Katalogu náhradních dílů jsou zobrazovány formou 3D modelu. Pro zobrazení 3D modelů využívá Katalog náhradních dílů cloudové technologie platformy Autodesk Forge. Společně s 3D modelem se přenášejí z CAD aplikace (typicky Autodesk Inventor) i vlastnosti s číslem součástí, skladovým číslem a popisy. Náhradní díl je tak vybírán přímo z modelu výrobku nebo kusovníku. Katalog náhradních dílů je hostovaný na cloudové platformě Microsoft Azure, která zabezpečuje vysokou bezpečnost běžících aplikací a dostupnost po celém světě. Přístup do aplikace je zabezpečen uživatelskými účty, tzn. do Katalogu náhradních dílů se dostane jen „pozvaný“ uživatel, který má platný účet vytvořený administrátorem aplikace.

Vlastnosti katalogu náhradních dílů


Zobrazení 3D modelu

Model v Katalogu náhradních dílů je zobrazován pomocí komponent platformy Autodesk Forge ve 3D formátu. Jako zdroj zobrazovaného modelu se nám nejlépe osvědčil formát Autodesk DWFx, který přenáší jak grafickou reprezentaci modelu, tak i vlastnosti. V prohlížečce modelu je, kromě grafické reprezentace modelu, možné zobrazit kusovník sestavy, vlastnosti jednotlivých komponent (součástí a podsestav) modelu, rozpad sestavy a pokud je v DWFx povoleno, tak i odměřování.

Nákupní košík

Další možností při zobrazení modelu je možné přidat komponentu do „nákupního košíku“. Obsah „nákupního košíku“ je pak možné odeslat k dalšímu zpracování. Odesláním „nákupního košíku“ nedochází k platbě nebo závazné objednávce, ale je zde chápáno jako poptávka po náhradních dílech.

Správa společností

Správa společností Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání společnosti. Každá nově založená společnost má skupinu „Administrátorů“ a skupinu „Uživatelů“. Lze tak dosáhnout toho, že výrobní firma, která spravuje Katalog náhradních dílů může vytvořit přístupy pro další servisní nebo odběratelské společnosti, které „uvidí“ jen ty modely, které jsou pro ně zajímavé.

Správa uživatelů

Správa uživatelů Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání, resp. zakázání uživatele, který může do aplikace přistupovat. Uživatelé pak jsou přidáváni do skupin podle společnosti, do kterých náleží.

Správa modelů

Správa modelů Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání, resp. zneplatnění modelu v seznamu dostupných výrobků, které se mají zobrazovat. Pro jednotlivé modely pak mohou být zobrazovány všem uživatelům nebo jen určitým skupinám, resp. uživatelům odběratelských nebo servisních firem. Modely je do Katalogu náhradních dílů možné nahrát přímo nástroji Správy modelů pro přidání modelů.

Jazyky

Aplikace Katalog náhradních dílů je nyní dostupná v české a anglické lokalizaci.

Responzivní design

Design celé webové aplikace je navržen tak, aby bylo možné Katalog náhradních dílů zobrazovat na stolním počítači, notebooku, tabletu nebo telefonu. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o zobrazování 3D modelu, který může být poměrně detailní a velký je doporučeno, aby cílové zařízení mělo úhlopříčku alespoň 10“.

Prezentace Katalogu náhradních dílů na konferenci Autodesk LIVE 2022Kontaktujte Arkance Systems, Forge partnera Autodesku, pro bližší informace a nabídku.

úterý 15. června 2021

Nová struktura cen přibližuje Generativní design širšímu okruhu konstruktérů

Již více než pět let vyvíjí společnost Autodesk nástroje pro Generativní navrhování - konstrukční nástroje založené na umělé inteligence, které pomáhají konstruktérům rychleji dosahovat lepších výsledků. Za tu dobu se prokázalo, že generativní design je základem udržitelnější, efektivnější a inovativnější výroby budoucnosti.

Generativní design poháněný umělou inteligencí a neomezným výkonem cloudu pomáhá konstruktérům ve spolupráci s počítačem velmi rychle vytvářet návrhy, které jsou strojově generovány tak, aby splňovaly požadavky předem zadané konstruktérem. Vznikají přitom překvapivá, člověkem nevymyslitelná konstrukční řešení.

Nyní chce Autodesk tuto technologii zpřístupnit co nejširšímu počtu inženýrů a konstruktérů, kteří pracují na řešení nejrůznějších problémů. Počítače tak pracují jako partneři konstruktérů a prováděním běžných výpočtů, pro které jsou stvořeny, pomáhají dosáhnout pozoruhodných výsledků. Díky novému, cenově dostupnějšímu licencování dnes můžeme designérům a konstruktérům výrazně usnadnit experimentování s generativním navrhováním a posílit jejich tvůrčí svobodu. Generativní design je dostupný v řadě produktů Autodesku, ale nejčastěji se využívá v konstrukční CAD/CAM aplikaci Fusion 360 (i jako součást sady Product Design & Manufacturing Extension). Výsledné modely lze vyrábět pomocí obrábění, 3D tisku nebo hybridními postupy.

Zákazníci si dnes mohou předplatit rozšíření Generative Design Extension pro Fusion 360 za cca 31.000 Kč ročně (akce do 30.6., poté cca 44.000 Kč ročně). Toto předplatné umožňuje zákazníkům provádět neomezený počet generativních studií a přistupovat ke každému výsledku návrhu po dobu trvání předplatného. Pro zákazníky, kteří dávají přednost cenám za projekt, nabízíme podobně dostupnou možnost ve formě cloudových kreditů.

Vygenerování výstupu při individuální platbě formou cloudových kreditů nyní stojí 33 kreditů a zahrnuje i přístup k editovatelným 3D modelům výstupů. Modely lze nyní zdarma generovat i ze všech minulých výstupů (ty se dříve hradily zvlášť).

Tato nová cenová struktura určuje i nejvhodnější volbu typu licencování. Pokud se chystáte generovat více než 4 GD studie měsíčně, je pro výs výhodnější licencování formou GD Extension, pokud méně než 4, bude pro vás výhodnější použít cloudové kredity.

Více na f360.cz