pondělí 23. ledna 2017

Snadné sekvenční číslování součástí i pro Vault Basic


Produktivitu mohou pomoci zvýšit často i jen velmi jednoduché nástroje. U každé konstrukční zakázky je potřeba řešit otázku sekvenčního číslování součástí - aby označení součástí bylo jednoduché, strukturované a mělo vnitřní logiku i logiku návaznosti na další zakázky nebo výrobky. Konstrukční týmy využívající Autodesk Inventor s PDM aplikaci Autodesk Vault mají tento problém vyřešen - o centrální číslování součástí v požadovaném schematu se postará samotný Vault. Nástroje pro řízení číslování a nastavení struktury kódu součástí jsou ale dostupné pouze v komerčních verzích Vault Professional a Vault Workgroup. Co když firma používá pouze bezplatný Vault Basic?

Vault Basic nenabízí možnosti programování doplňků, ale i s tímto omezením jsme si v CAD Studiu poradili. Naši zákazníci mají již od roku 2015 k dispozici jednoduchý nástroj, kterým si mohou snadno generovat a hlídat sekvenční číslování součástí Inventoru při týmové práci. Aplikace PartNumberGenerator je k dispozici ke stažení na Helpdesku v sekci Dokumenty > Strojírenství > Utility. Centrálně generuje sekvenční sérii čísel součástí z libovolné pracovní stanice v síti. Žádný konstruktér tak nemusí tápat, jaké nové číslo součásti má přiřadit novému IPT dokumentu Inventoru a může přitom používat i jen nejnižší, bezplatnou verzi Vaultu. Schéma označení - kombinaci pevných a sekvenčních polí názvu - lze libovolně nastavit.


Uživatelé vyšších variant Vaultu mají samozřejmě k dispozici pokročilejší a automatické nástroje správy a pojmenovávání konstrukčních dat (např. i ve Vault Tools), ale i takovýto jednoduchý nástroj může ve většině případů pomoci.