pátek 16. prosince 2022

Fusion 360 | Aktualizace LISTOPAD 2022 | Novinky v NávrhuAutodesk před pár dny vydal velkou listopadovou aktualizaci CAD/CAM aplikace Fusion 360. Ta obsahuje řadu zajímavých novinek a to nejen v oblasti návrhu (CAD), kde mimo jiné aplikace nabízí zvýšený výkon. Novinky jsou pokryty i českou lokalizací dostupnou na fusioncesky.cz.

Aktuální trial verzi Fusion 360 si můžete stáhnout na F360.cz

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace o podpoře operačních systémů od března 2023

Po aktualizaci produktu v březnu 2023 již Fusion 360 nebude plně podporovat níže uvedené verze operačních systémů:

 • Windows 8.1
 • Windows 10 (Verze 1803 a starší)
 • macOS 10.15 (Catalina)

Aby bylo možné pokračovat ve vývoji aplikace Fusion 360 na nejnovější a nejmodernější verze, musí vývoj zůstat na nejnovějších technologiích a ukončit podporu starších verzí operačních systémů. Je zřejmé, že uživatelům může trvat nějakou dobu, než se na tuto změnu přizpůsobí. Proto vás o tom informujeme již nyní, abyste měli dostatek času aktualizovat svůj operační systém na nejnovější verzi. Jakmile se přiblíží aktualizace produktu v březnu 2023, bude se vám tato informace nadále připomínat i přímo v uživatelském rozhraní Fusionu.


Obecné opravené problémy

Někteří uživatelé hlásili, že při používání pracovního prostoru návrhu v systému macOS Ventura dochází k výpadkům. V současné době bohužel nelze systém Ventura oficiálně podporovat a Autodesk aktivně pracuje na jeho certifikaci.

Od uživatelů byl zaznamenán problém, kdy zmizí při úpravě na časové ose pracovní plocha a znovu se objeví až po ukončení úprav. Nyní je tento problém již opraven. 

Další opravený nedostatek se týkal používání Fusionu 360 v režimu offline, kdy mohl vykazovat pomalý výkon a celkové problémy při otevírání návrhů. 


 Opravy stability

V této aktualizaci byla opravena řada problémů s výkonem, které se vyskytovaly, když byl Fusion 360 v režimu offline. Byly také opraveny problémy s nefunkčností, ke kterým docházelo při pokusu o opětovné spuštění aplikace Fusion 360 v režimu online. Nyní by vše mělo běžet plynuleji.


Výkon

 • Vylepšený výkon při vyvolávání modelovacích příkazů, například Vysunutí, Rotovat a Tažení. U velkých sestav tak můžete zaznamenat až 60násobné(!) zvýšení výkonu.

 • Až šestinásobné zlepšení časů při otevírání souborů návrhů s mnoha přepracovanými povrchovými úpravami.

 • 45% zlepšení výkonu při výběru a rušení výběru oknem.

 • Přibližně 21% zlepšení výkonu všech výpočtů, přičemž některé návrhové soubory se nově přepočítávají více než 3x rychleji.

 • V této verzi došlo k obecnému zlepšení výkonu, z něhož mohou těžit různé pracovní postupy, například interakce vytváření kružnice, editování náčrtů, přepočítání návrhu a časové osy, a to až o 23 %. Návrh

Integrované simulační limity ve Spojích a v nástrojích Spojů z aktuální polohy

Nyní můžete při vytváření spojů rovnou přidat omezení pohybu. Toto vám umožní nastavit omezení při jeho vytváření, takže nemusíte hledat správný typ pohybu následně v panelu.

V části "Hranice pohybu spoje" můžete nyní zadat známé maximální, minimální a klidové hodnoty. Tak lze definovat rozsah pohybu komponent, které se v sestavě nacházejí.

Limity pohybu můžete také zobrazit nezávisle nebo současně, pokud máte více než jeden stupeň pohybu.
Filtry vyhledávání 

Bylo provedeno několik vylepšení v oblasti návrhu, které usnadňují přidávání nových uživatelských parametrů, vyhledávání a filtrování stávajících parametrů a pozastavení automatické aktualizace při úpravách parametrů. 

 • Zapnutím nebo vypnutím funkce „Automatické aktualizace verze modelu“ můžete nyní pozastavit ukládání na pozadí, zatímco provádíte změny v tabulce parametrů. Po kliknutí na tlačítko "Použít" aktualizujete celý model najednou. Složité sestavy se přepočítávají při jednotlivých změnách parametrů dlouho. Vypnutím této funkce se zkrátí doba výpočtu a váš počítač tak nebude tolik zatěžován.

 • Jako jeden z nových způsobů vyhledávání parametrů můžete použít pole „Filtrovat vše“ a následně si v záhlaví zvolit filtrování pomocí názvu, zařazení, výrazu, hodnoty nebo komentáře.

 • Ikona „Uživatelský parametr“ byla přemístěna z řádku v tabulce na lépe zjistitelné místo v horní úrovni dialogového okna Parametry.
Vylepšení funkcí pro řešení externích komponent

Pokud jste se nedávno neúspěšně pokoušeli otevřít sestavy s poškozenými externími komponentami, tak zde je řešení. Od září byla přidána funkce "Vyřešit externí komponenty", která je určená právě pro tyto případy. 

Externí součásti se stanou nevyřešenými, když je návrh nebo jeho projekt archivován či odstraněn. Mohou se tak například zobrazit jako poškozené pro jiné uživatele, protože ti nemají přístup k vašemu archivu anebo koši.

Do tohoto tématu také patří:

Připojení k otevřenému projektu pomocí jediného tlačítka

Pokud se snažíte připojit do otevřeného projektu modely, ale ty vám chybí, protože nejste členem, zobrazí se oznámení s možností "Připojit se k projektu". Takže je již nemusíte vyhledávat ručně.

Zobrazení vnořených oznámení ve stromu prohlížeče

To vám ušetří čas při hledání nevyřešených komponent ve složitých sestavách. Pokud je vnořená podřízená komponenta označena jako nevyřešená, zobrazí se ve stromu prohlížeče červený trojúhelník u nadřazené komponenty/složky. Tímto způsobem přesně víte, který uzel máte rozbalit, abyste našli nevyřešenou komponentu a provedli správnou akci.

Nahradit nevyřešenou složku

Kromě vyřešení nebo odstranění nevyřešených komponent je nyní můžete také nahradit. Doporučujeme, abyste chybějící součásti vyřešili hned jakmile na ně narazíte. Měli byste je řešit v rámci obecné údržby návrhu.

Automatizace v modelování

Jednou z nejčastějších zpětných vazeb, které byla uživateli zaslány ohledně automatizovaného modelování, bylo přání mít větší kontrolu nad tvarem. V této aktualizaci teď najdete další možnost modelováním a to pomocí posuvníku.

Tento posuvník umožní zvětšit nebo zmenšit objem tvaru, čímž se rozšíří počet možných alternativ k vytvoření.


Výkresy

Nové šablonování

V pracovní oblasti výkresu můžete vytvářet duplikáty stávajících listů. Tato funkce funguje stejně jako "Duplikovat snímek" v aplikaci PowerPoint. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na lištu listu a list se duplikuje, přičemž se zkopírují všechny prvky výkresu, spolu se všemi odkazy, takže nová kopie je nezávislá na originálu.  
Nové pokročilé ovládací prvky tisku

Nyní můžete tisknout výkresy v libovolném měřítku, provést posunutí a tisknout na více listů. Tím získáte větší kontrolu nad ovládáním tisku.
Další vylepšení

Lokalizace

Fusion 360 nyní přichází ve třech dalších lokalizacích - turečtině, polštině a brazilské portugalštině.


Správce rozšíření

Přehled o dostupných rozšířeních včetně jejich popisu a způsobu jejich licencování je dostupný v novém okně.


Elektronika

Kromě jiných vylepšení v oblasti návrhu plošných spojů je nyní k dispozici nové volitelné rozšíření - Signal Integrity Extension. To umožňuje analyzovat a optimalizovat návrh desek plošných spojů (PCB) s ohledem na elektromagnetickou interferenci signálů (EMI).


pátek 2. prosince 2022

Fusion 360 | Aktualizace LISTOPAD 2022 | Novinky ve výrobě

 

Autodesk před pár dny vydal velkou LISTOPADOVOU aktualizaci CAD/CAM aplikace Fusion 360. Ta obsahuje řadu zajímavých novinek a strategií nejen v oblasti výroby (CAM), především aplikace nabízí zvýšený výkon. Novinky jsou pokryty i českou lokalizací dostupnou na fusioncesky.cz. Aktuální trial verzi Fusion 360 si můžete stáhnout z F360.cz.

Nové strategie a funkce v PREVIEW

Kontrola kolize při kinematické simulaci se strojem

Fusion 360 v poslední aktualizaci přináší dlouho očekávanou funkci pro kontrolu kolize kinematické simulace (simulace se strojem). Nově Vás tak systém dokáže upozornit na možné kolizní situace, které by přímo způsobovaly komponenty stroje. 

Po aktivaci funkce v Preview, je zapotřebí simulovat společně s polotovarem.Náhled nových 4 osých strategií Rotační kapsa a Rotační kontura

Fusion 360 začíná využívat prvních implementovaných strategií z jádra ModuleWorks. Mezi prvními tak přichází strategie pro hrubování a dokončení 4 osých kapes a profilů. Tyto strategie je možné aktivovat a vyzkoušet v Preview. Obě zmiňované strategie budou zařazeny mezi Výrobní rozšíření (Machining). 

Strategie Rotační kontura

Strategie Rotační Kontura je dokončovací strategií, kterou lze využít pro obrábění kolmých stěn na rotačních dílcích. Její využití naleznete u různých unašečů, kde potřebujeme docílit kontinuálního pohybu po stěně šroubovice. 

Parametr Minimální konečný poloměr obrábění můžete použít k určení množství materiálu, který se má odebrat při konečném kroku.

Strategie Rotační kapsa

Strategie Rotační kapsa je hrubovací strategií, která vám umožní odstranit velké množství materiálu na rotačních dílech.
Materiál můžete efektivně odstranit pomocí možnosti Automatického kroku, který (jak už název napovídá) automaticky upraví kroky dolů tak, aby se shodoval s válcovým povrchem. Pokud používáte toroidní frézu, můžete použít možnost Odsazení nástroje, abyste se vyhnuli frézování středem nástroje.

Automatické odjehlení

Druhou vlaštovkou z ModuleWorks je strategie pro automatizované odstranění ostrých hran. Tedy strategie, která napomůže vytvořit 3osé, 4osé, či 5 osé nástrojové dráhy pro odjehlení a sražení ostrých rohů. Tato strategie, podobně jako 2D Sražení hlídá kolize s okolními plochami. A velmi jednoduše nám pomůže srážet hrany na těžko přístupných místech.


Automatické frézování rovinných ploch pod různým natočením

Podobně jako v PowerMillu, i Fusion 360 získává novou strategii pro obrábění horizontálních ploch. Tato strategie dokáže automaticky rozpoznat a přidat orientaci pro 3+2 obrábění všech nakloněných rovin.

Úplné vydání

Dokončení zápichu

Nová strategie, která má za úkol dokončit oblasti zápichů, nyní přechází z dvouměsíční Preview verze do ostrého vydání. Dráha nástroje může obsahovat jeden nebo více dokončovacích řezů, díky čemuž je tato strategie využitelná i pro soustružení odlitků, či jinak opracovaných polotovarů.

Strategie dokáže vytvářet nástrojové dráhy z vnějšího průměru, vnitřního průměru nebo čela.

Strategie Strmé a mělké – Optimalizované otevřené kapsy

Optimalizace otevřených kapes pro strategii strmé a mělké nyní vychází z Preview funkcí a je součástí Výrobního rozšíření (Machining). Tuto technologii můžete využít pro najetí nástroje z vnější části modelu v režimu Rovnoměrných nástrojových drah. Výhodou je konzistentnost nástrojových drah, kdy v závislosti na tvaru modelu může dojít k lepšímu napojení nástrojových drah mezi strmými a plošnými částmi modelu. Tato funkcionalita rovněž minimalizuje tvorbu rohů na nástrojových dráhách – docílíme díky ní otevření offsetů Rovnoměrných nástrojových drah. 

Ruční měření se přesouvá do veřejné verze

Měření dvou středů v režimu ruční kontroly přechází z režimu Preview do plné verze. A je tak součástí základní nabídky. Tato funkce vám umožňuje zvolit způsob měření vzdálenosti mezi středy dvou otvorů nebo nálitků při ruční kontrole. Pokud váš měřicí přístroj nepodporuje měření vzdáleností mezi středy, může Fusion 360 vypočítat vzdálenost pomocí průměrů otvorů nebo výstupků a maximální nebo minimální vzdálenosti mezi nimi, což umožňuje větší flexibilitu měření.Pokud byste o měření s měřícími rameny chtěli vědět více informací, bez ostychu nás kontaktuje.


pondělí 21. listopadu 2022

Autodesk Vault update 2023.2

Máme tu další aktualizaci PDM aplikace - Autodesk Vault Professional 2023.2. Je přínosná hlavně pro uživatele Tenkého klienta (přístup do Vaultu Professional přes WEB prohlížeč). Jeho zcela přepracovaná verze se objevila před dvěma roky a od té doby se neustále vylepšuje a rozšiřuje. Kromě toho přibyla i možnost správy razníků v prostředí Vaultu a jejich přímého vkládání do plechových dílů.


Aktualizace tenkého klienta

Rozšířené vyhledávání

Nová funkčnost výrazně zlepší a zrychlí přístup všech nahlížejících uživatelů (výroba, obchod, nákup, ... ). Umožňuje podstatně kvalitněji vyhledávat a dohledat potřebné informace, soubory, výrobní data a mnoho dalšího, co máte ve Vaultu uloženého. Zároveň zabezpečuje přístup pouze k aktuální dokumentaci.
Rozšířené vyhledávání je velmi podobné tomu, co známe z plného klienta Vaultu. V rámci rozšířeného vyhledávání můžete vyhledat v prostředí Souborů, Položek, Změnových příkazů. 

Klíčové jsou ale možnosti hledání a zobrazení vlastností jednotlivých souborů, položek či ECO (změnových řízení). 
Můžete skládat libovolná kritéria a následně jako záložku uložit ve svém WEB prohlížeči pro jeho rychlé opakované použití. 

Základní vyhledávání vyhledává libovolnou vlastnost , která obsahuje klíčové slovo hledání.

Pomocí funkce Rozbalit/Sbalit v Rozšířeném vyhledávání zobrazíte/skryjete parametry vyhledávání. Ve výchozím nastavení je panel vyhledávání rozbalen. Sbalení pak výrazně zpřehledňuje stránku s vyhledanými soubory.


Správcem nastavené zobrazení výchozích sloupců

Pro lepší správu může Správce nastavit sloupce Vlastností pro Tenký klient. Každý uživatel si pak může nastavení sloupců měnit podle svého. Nastavení Správcem je ale možné i vynutit a zabránit tak uživatelům bez oprávnění výchozí nastavení sloupců měnit.
Výrazně se zjednoduší správa a údržba Tenkého klienta v celé firmě.
Výběr úložiště při přihlášení

Při přihlašování do tenkého klienta si můžete vybrat databázi Vaultu:Razník z Vaultu

Nově můžete efektivněji spravovat iPrvek Razník v prostředí Vaultu, lépe filtrovat i vyhledávat. Díky nové funkci "Razník z úložiště Vault" pak vložit přímo v prostředí plechového dílu. 
Samozřejmě byla vyřešena řada nahlášených problémů a chyb, úplný seznam naleznete v nápovědě. 

Viz též video:Na závěr pro všechny z vás, kteří Vault používáte, pozor s jakýmkoliv update. Je nutné aktualizovat jak klienty (dnes to jde hodně rychle), tak zároveň hlavně serverovou část Vaultu, která vyžaduje správné postupy, aktualizaci doplňků apod. Každý z vás má trochu či úplně jinou konfiguraci, jiné doplňky (Vault Tools, ERP Connector, Vault Publisher, ... ). Nebojte se nás kontaktovat a ověřte si způsoby přechodu na novou verzi 2023.2 právě u vás. 
středa 9. listopadu 2022

Fusion 360 | Aktualizace ŘÍJEN 2022 | Novinky ve výrobě

Autodesk před pár dny vydal velkou říjnovou aktualizaci CAD/CAM aplikace Fusion 360. Ta obsahuje kromě podstatného zlepšení výkonu i řadu zajímavých novinek v oblasti výroby (CAM). Novinky jsou pokryty i českou lokalizací dostupnou na fusioncesky.cz. Aktuální trial verzi Fusion 360 si můžete stáhnout z F360.cz.

Obecná vylepšení

Zvýšení výkonu běžně používaných příkazů

V říjnu se vývoj zaměřil na zlepšení výkonu běžně používaných příkazů napříč celou aplikací Fusion 360. To zahrnovalo:

 • Zlepšení výkonu exportu těles sítě do souborů STL/OBJ/3MF, z přibližně 10–20 minut na 15–30 sekund
 • Až 48% zlepšení výkonu funkce Nezachycovat historii designu
 • Až 27% zlepšení výkonu při otevírání souborů Návrhu
 • 37%-65% zlepšení výkonu generování náhledu Loft při výběru více profilů.
 • Až 70% zlepšení výkonu výpočtu náčrtu.
 • Až 3,5násobné zlepšení výkonu úprav náčrtu.

Problém s výkonem související s ovladači grafických karet NVIDIA

Bylo zaznamenáno několik problémů s výkonem Fusion 360, při analýze bylo zjištěno, že tyto problémy mohou souviset s nastavením Nvidia a GSYNC v ovladačích grafických karet. Uživatelům Fusion, kteří používají systémy Windows s kartami NVIDIA, důrazně doporučujeme upgradovat na nejnovější ovladač 517.40. To může vyřešit zpomalení výkonu způsobené povolením nastavení G-SYNC z ovládacího panelu NVIDIA.

Zde jsou ovladače:

 • Geforce: https://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/193235/en-us/
 • Quadro: https://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/193171/en-us/

Výroba

Nové Preview strategie

Nová vylepšená PRŮTOKOVÁ strategie

Pomocí vylepšené PRŮTOKOVÉ strategie, kterou můžete nalézt v Preview funkcích, nyní můžete získat lepší nástrojové dráhy a povrchovou úpravu dílu. Tato dráha nástroje umožňuje zadání stranového kroku namísto počtu průchodů. Nástrojové dráhy jsou vypočteny na základě vybraných ploch.  Upozorňujeme, že toto není náhrada za stávající Průtokovou strategie (Flow).

Nová možnost 3osého vytváření nástrojových drah do podkosů v rámci strategie PŘECHODOVÁ (Blend)

Nyní můžete obrábět 3osé podkosové oblasti pomocí PŘECHODOVÉ strategie. V tento okamžik je možné použít pouze nástroje typu Lollipop mill / Lízátka. 

Druhé verze nástroje pro sestavení strojní simulace – Machine Builder V2

Nyní máte možnost definovat složité typy víceosých strojů pomocí nových konfiguračních nástrojů Machine Builder. Nastavení kinematiky je nyní rozděleno do jednotlivých částí, díky tomu je možné použít více možností řízení jednotlivých komponent. Statické části jsou nyní definovatelné ve stromu kinematiky.

Nová strategie pro obrobení zbytkového materiálu v rozích dílce

Jak už název této strategie napovídá, hlavní výhodou této strategie je obrobení zbytkových oblastí po větších nástrojích, a to především v rozích modelu. Strategie si pomocí příčných řezů velmi dobře poradí ve strmých částech modelu a díky řezům podélným pak nástrojové dráhy vytvoří v mělkých oblastech modelu. Rozhodnutí, které oblasti jsou strmé a které mělké, je podobně jako u strategie Strmé a mělké na programátorovi, a to především díky limitnímu úhlu.  Tato strategie je již vybavena 5 osými možnostmi frézování, které nám umožňují použít menší vyložení nástroje.

Aktualizace importovaných PMI informací

V rámci bez výkresové dokumentace, Fusion nyní podporuje import PMI informací z programu Inventor, NX a všeobecného formátu STEP.

Systém následně zobrazí v Prohlížeči v prostředí Výroby sekci PMI, ve které jsou jednotlivé položky vypsány.  

Úplný seznam všech oprav a vylepšení: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/october-2022-major-product-update-fixes-and-improvements/td-p/11494803

pondělí 7. listopadu 2022

Cloud a vzdálená spolupráce s Autodesk Vault

Pokud používáte Autodesk Vault pro správu produktových dat, možná si neuvědomujete, že Vault jako lokální PDM systém nabízí i funkce pro rozšíření spolupráce na různé uživatele. Můžete v něm propojit interní a externí týmy napříč konstrukcí, výrobou a dodavatelským řetězcem. Přečtěte si o různých možnostech rozšíření hodnoty Vaultu pro vzdálenou spolupráci pomocí cloudu.


Přístup k datům odkudkoli a z jakéhokoli zařízení se službou Vault Gateway

Spolupráce je snazší než kdykoli dříve díky zavedení funkce externí brány, Vault Gateway, novinky ve verzi Vault Professional 2023. Tato výkonná funkce umožňuje snadný přístup k vašim datům odkudkoli a z jakéhokoli zařízení. Služba Vault Gateway navíc poskytuje bezpečné připojení uživatelům mimo firewall vaší sítě, kteří potřebují přístup k datům uloženým ve Vaultu, a to vše bez nutnosti vytvářet pro tyto uživatele doménové účty a bez nutnosti poskytovat jim přístup přes VPN.


Zůstaňte ve spojení a spolupracujte i na cestách s mobilní aplikací Vault

Svět, ve kterém žijeme, je mobilní a vy potřebujete rychlý a snadný přístup k datům, ať jste zrovna kdekoli. Proto byla už v únoru 2021 uvedena aplikace Vault mobile app, aby vám pomohla udržovat aktuální informace o vašich projektech a spolupracovat s týmem, i když jste daleko od stolního počítače. Mobilní aplikace Vault je k dispozici pro zařízení Android i iOS, iPhone a iPad a můžete ji používat společně s Vault Professional. Stačí mít předplatné Vault Professional nebo Vault Office a do aplikace se můžete přihlásit pomocí vašeho Vault účtu. Mobilní aplikace Vault je nástrojem, který vás udrží ve spojení a umožní vám spolupracovat i na cestách. Přeneste vaše návrhová data na dílnu, na stavbu nebo na schůzku se zákazníkem.


Zjednodušte a zrychlete revizní cykly v Inventoru a Vaultu

Když potřebujete spolupracovat na návrhu na dálku nebo s externími zúčastněnými stranami, můžete to provést virtuálně pomocí Vaultu s funkcí Sdílené pohledy. Sdílené pohledy vám umožní online spolupracovat s ostatními na vizuální reprezentaci vašeho modelu nebo návrhu. Pomocí vámi poskytnutého odkazu si může kdokoli prohlédnout a komentovat sdílený pohled na váš model nebo návrh, aniž by musel mít nainstalovaný nějaký produkt Autodesku. Když někdo okomentuje sdílený náhled, je vám zaslán e-mail. Sdílený pohled si můžete prohlížet, odpovídat na komentáře a spravovat jej přímo ze své návrhové aplikace Autodesk.


Spolupracujte pomocí Fusion Team a Project Sync

Vault můžete také nakonfigurovat tak, aby se připojil k aplikaci Fusion Team (nebo BIM 360, na obrázku označené písmenem B). Fusion Team umožňuje přizvat externí spolupracovníky spojené s vaším projektem do jednoho zabezpečeného pracovního prostoru. Můžete obousměrně sdílet nativní soubory a aktualizace návrhu při zachování řízení přístupových oprávnění, verzování a sledovatelnosti. Budete také chtít používat funkci Project Sync ve Vault Professional, protože poskytuje synchronizaci souborů a složek mezi úložištěm Vaultu a cloudovým úložištěm Fusion Team.

Autodesk Vault je známý tím, že dokáže dostat vaše data pod kontrolu a zároveň propojit spolupracovníky a zvýšit produktivitu. Doufáme, že vám tento příspěvek poskytl několik možností, které můžete využít, abyste získali ještě větší hodnotu ze správy dat Vaultu s připojením ke cloudu.

Máte-li další dotazy k možnostem implementace PDM systému Autodesk Vault ve vaší organizaci, k jeho využití pro vzdálenou spolupráci, k bezpečnosti dat, nebo k jeho propojení s vaším ERP systémem a dalšími obchodními a servisními agendami, kontaktujte PDM konzultanty společnosti Arkance Systems.

čtvrtek 20. října 2022

Bezplatné licence Autodesk VRED a Alias - Learning Edition

Autodesk podstatně zjednodušuje přístup zájemců k návrhovým aplikacím Autodesk VRED (VRED Professional) a Autodesk Alias (Alias AutoStudio). Tradičně bylo možné získat licence k těmo aplikacím buď v komerční verzi (s 30denní Trial verzí), formou subscription či Flex tokenů, nebo v bezplatné výukové verzi (EDU) určené pro učitele a studenty, po ověření jejich "školního" statutu.

Nově lze získat bezplatné licence aplikací VRED a Alias i jako tzv. "Learning Edition", verze určené pro osobní domácí samostudium, kutilské využití a nekomerční projekty. Můžete se tak naučit tyto moderní 3D a VR aplikace pohodlně z domova, tempem, které vám vyhovuje, bez časového tlaku Trial licence. Je rovněž řešením pro uživatele kteří nemají statut frekventanta denního studia ani statut zaměstnance umožňující využívat firemní licence.

VRED je profesionální aplikace pro tvorbu produktových 3D vizualizací, virtuálních prototypů a virtuální reality, především v automobilovém průmyslu. Umožňuje vytvářet přesvědčivé prezentace výrobků, připomínkovat designové varianty a tvořit virtuální prototypy v reálném čase. Můžete komunikovat vizuálně přesně návrhy v širším designérském týmu nebo přímo se zákazníky (multi-user VR).

Alias je tvůrčí nástroj pro průmyslový design, 3D povrchové modelování a vizualizaci a virtuální realitu (VR). Je světově uznávaným nástrojem pro navrhování hladkých povrchových ploch typu "class A" a velmi dobře spolupracuje s dalšími CAD a CAM aplikacemi Autodesku.

Verze "Learning Edition" (LE) jsou omezeny co do sortimentu exportu datových CAD formátů a VRED výstupy jsou opatřeny vodoznakem. Licence je platná vždy na 1 rok. Ostatní funkce jsou shodné jako varianty VRED Professional a Alias AutoStudio. K dispozici je řada cvičení a dalších výukových materiálů (v angličtině).


   


Jak získat "kutilskou" verzi Autodesk VRED nebo Alias?

Viz též produktové stránky Autodesk Alias a Autodesk VRED.

pondělí 3. října 2022

1. ročník konference KOMPLEXNÁ TECHNOLÓGIA OBRÁBANIA

Na konci září se firma Arkance Systems účastnila jako partner 1. ročníku konference KOMPLEXNÁ TECHNOLÓGIA OBRÁBANIA.

Konference byla organizována jedním ze zákazníků Arkance Systems, dlouhodobě používajícím CAM aplikaci Autodesk PowerMill, společností MASAM, a to na půdě STU MTF v Trnavě v "Centru excelentnosti 5-osového obrábania". Materiálovotechnologická fakulta (MTF) používá aplikace PowerMill a FeatureCAM pro výuku obrábění.

Cílem konference bylo představit zájemcům ucelené možnosti vybavení pro moderní výrobu – nástroje, obráběcí stroj, CAM program i možnost tvorby technologie přímo dle potřeb zákazníka. Přednášky měli jednotliví partneři akce – Masam (výrobce speciálního nářadí a poskytnutí technologie obrábění na klíč), Walter – nářadí, DMG Mori – obráběcí stroje a Arkance Systems – výrobní software, v tomto případě konkrétně PowerMill pro víceosé souvislé frézování. V rámci konference se řešily také efektivní možnosti spolupráce mezi školou (vysokou i střední) a výrobními firmami pro překonání palčivých problémů firem s kvalifikovaným personálem.

V odpolední sekci následovaly ukázky obrábění na strojích DMG, které MTF vlastní. Obrábění pro stroje bylo programováno v CAM aplikaci Autodesk PowerMill.

autor: M.Jelínek

čtvrtek 25. srpna 2022

Fusion 360 - Generování NC kódů

Fusion 360 se snaží inovovat zaběhnuté procesy a vytvářet nové cesty. Po dvou letech, kdy bylo možné generovat NC kódy pomocí dvou různých procesů, se kruh uzavřel. Nové rozhraní pro tvorbu NC kódů dokáže plně nahradit a v mnoha ohledech předčit rozhraní původní. 


Stopy po generování NC kódů jsou nyní uloženy do prohlížeče. Jako programátoři se k nim můžeme kdykoli vrátit a upravit je. Pokud jsme u některých operací byli nuceni provést úpravy, stačí pouze uložený NC kód znovu generovat. Máme jistotu, že veškerá nastavení, která jsme v něm původně použili, zůstanou zachována. To je z mého pohledu jedna z nejzásadnějších inovací. 

Avšak nejdůležitějším článkem generování NC kódů je postprocesor. Fusion 360 obsahuje knihovnu základních postprocesorů, o které se při programování většiny standardních 3osých strojů můžeme opřít. Avšak nesmíme zapomínat, že každý stroj má jiné nastavení svého jádra, tedy PLC systému. A ne vždy může struktura NC kódů být použitelná pro každý stroj, který na dílně máme. Proto v Arkance Systems máme samostatný tým s více jak 10letou praxí tvorby a odlaďováním postprocesorů - od standardních 5osých frézovacích center, až po komplikovaná vícekanálová soustružnicko-frézovací centra. Našich služeb využívají velké nadnárodní společnosti i jednotlivci. Nefunguje-li vám postprocesor dle vašich představ, rádi vám pomůžeme. 

Připravil jsem pro vás videoukázku nového stylu generování NC kódů v programu Fusion 360: