čtvrtek 25. srpna 2022

Fusion 360 - Generování NC kódů

Fusion 360 se snaží inovovat zaběhnuté procesy a vytvářet nové cesty. Po dvou letech, kdy bylo možné generovat NC kódy pomocí dvou různých procesů, se kruh uzavřel. Nové rozhraní pro tvorbu NC kódů dokáže plně nahradit a v mnoha ohledech předčit rozhraní původní. 


Stopy po generování NC kódů jsou nyní uloženy do prohlížeče. Jako programátoři se k nim můžeme kdykoli vrátit a upravit je. Pokud jsme u některých operací byli nuceni provést úpravy, stačí pouze uložený NC kód znovu generovat. Máme jistotu, že veškerá nastavení, která jsme v něm původně použili, zůstanou zachována. To je z mého pohledu jedna z nejzásadnějších inovací. 

Avšak nejdůležitějším článkem generování NC kódů je postprocesor. Fusion 360 obsahuje knihovnu základních postprocesorů, o které se při programování většiny standardních 3osých strojů můžeme opřít. Avšak nesmíme zapomínat, že každý stroj má jiné nastavení svého jádra, tedy PLC systému. A ne vždy může struktura NC kódů být použitelná pro každý stroj, který na dílně máme. Proto v Arkance Systems máme samostatný tým s více jak 10letou praxí tvorby a odlaďováním postprocesorů - od standardních 5osých frézovacích center, až po komplikovaná vícekanálová soustružnicko-frézovací centra. Našich služeb využívají velké nadnárodní společnosti i jednotlivci. Nefunguje-li vám postprocesor dle vašich představ, rádi vám pomůžeme. 

Připravil jsem pro vás videoukázku nového stylu generování NC kódů v programu Fusion 360: 

pátek 29. července 2022

Jména se mění, ověřená funkčnost zůstává

Arkance Systems už mnoho let poskytuje zákazníkům nástroje zásadně vylepšující práci s CAD daty a jejich správu v kontextu procesů celé firmy, od počátečního návrhu až po výrobu. Mezi nejznámější patří CS ERP Connector 2G a CS Vault Publisher 2G, které od nynějška najdete pod novými názvy.


středa 20. července 2022

Fusion 360 CAM | Červencový update | 2022

Velká červencová aktualizace přináší do prostředí Výroby více jak 150 vylepšení typu Quality of Life (QoL), která pozitivně ovlivňují všechny oblasti, mezi které patří frézování, knihovna nástrojů, soustružení, nesting, metrologie, aditivní technologie, simulace obrábění a postprocesing. V tomto článku si projdeme ty nejzajímavější novinky z jednotlivých výrobních sekcí.

Frézování

Dialog “Zobrazit data dráhy nástroje”

Byly přidány nové filtry, které umožňují zobrazit nebo skrýt libovolnou kombinaci segmentů, úběrů nebo hladin, pro usnadnění vizualizace dráhy nástroje. Do tohoto dialogu se dostanete kliknutím pravého tlačítka myši na vypočítanou strategii a zvolení volby “Zobrazit data dráhy nástroje”.
 • Segmet – je zobrazen konkrétní bod nástrojové dráhy.
 • Úběr – od vybraného bodu (řádku) je zobrazena nástrojová dráhy do následujícího přejezdu.
 • Hladina – jsou zobrazeny všechny řezné pohyby na dané hladině. Hladina je k dispozici pouze pro strategie 2D Adaptivní, 2D Kapsa, Čelo, 2D Kontura, Drážka, Sledovat, Gravírování, 2D Sražení, 3D hrubovací strategie Kapsování a Horizontální.
 • Skrýt nevybrané – umožní zobrazit pouze vybrané segmenty v závislosti na vybraném filtru.


Pozice výjezdu

Některé 2D strategie obsahují novou možnost pro definici výjezdu nástroje. Tato funkcionalita nám může pomoci třeba při použití kotoučových fréz, kdy je nutné vést nástroj od kontury do námi zadaného bodu. Díky tomu nedojde k podříznutí geometrie. Do této chvíle jsme museli pro odjezdy odhadovat ideální oblouk výjezdu. Nástroj těchto výjezdových bodů může následovat více za sebou. Pozice výjezdu může být použita pro strategie 2D adaptivní, 2D kapsa a 2D kontura.


Měření pro aktivní WCS (workpiece co-ordinate system)

Příkaz Measure (měření) nyní umožňuje zobrazit měřené vzdálenosti vzhledem k nulovému bodu, který máme definovaný v aktivním Ustavení.

Výška schodu

Stranový krok a krok dolů lze nyní automaticky dopočítat z uživatelem definované Výšky schodu (nebo naopak). Tato možnost funguje pro většinu 3D dokončovacích strategií a pomáhá dosáhnout požadované kvality povrchu.


Výška schodu určuje výšku přebytečného materiálu, který zůstane na součásti v důsledku kroku mezi nástrojovými dráhami při po sobě jdoucích průchodech. Čím menší je výška schodu, tím lepší je výsledná kvalita povrchu dílu.

Obrázky znázorňují výšku schodu, mezi jednotlivými kroky do boku.

Pomocí parametru Výška schodu můžete zajistit jednotnou povrchovou úpravu celého dílce tím, že použijete jednotnou výšku schodu pro všechny operace, a to i když budete měnit nástroj.

Strategie vypočítá hodnoty kroku na základě nakloněné roviny.
 1. Výška schodu
 2. Krok dolů
 3. Stranový krok

Více hloubek pro strategii Ploché

V rámci funkce Více hloubek, můžete být nyní zadán počet kroků. Vždy v závislosti na Zbytkovém obrábění.

Strategie strmé a plošné

Nyní si můžete vybrat, zda chcete obrábět pouze strmé oblasti, pouze mělké oblasti nebo kombinovat strmé a mělké oblasti (předchozí výchozí nastavení).

Rovnoměrná strategie (pouze mělká oblast) nyní podporuje nastavení počátku frézování „dovnitř > ven“ nebo „z venku > dovnitř“.

Strategie Přechodová

Přechodová strategie nyní zobrazuje malou červenou šipku, která ukazuje směr pohybu nástroje ještě před výpočtem. Šipka se změní, když vyberete „Jeden směr“, „Druhý směr“ nebo „Oba směry“.


2D Zkosení 

Nová možnost „Zachovat ostrý roh“ vytváří dráhu nástroje, která takzvaně neroluje kolem hrany, čímž snižuje pravděpodobnost znehodnocení vnější hrany.

Možnost „Zachovat pořadí“ změní pořadí dráhy nástroje tak, aby odpovídala pořadí, ve kterém byly vybrány jednotlivé kontury.


Skrýt upozornění

Nyní může být skryto upozornění, které je zobrazeno u nástrojových drah pomocí žlutého vykřičníku. Pokud je programátor obeznámen s důvodem vypsané chyby, může ji jednoduše skrýt. Díky tomu může být obrábění přehlednější, protože je žlutý vykřičník přepsán zelenou značkou, která potvrzuje správnost výpočtu.

Databáze nástrojů

Zviditelnění oblasti zájmu v databázi nástrojů.

Pro zvýšení přehlednosti, kopírování pomocí CTRL+C, došlo k zarovnání, aby každá explicitní oblast vybraná v knihovně nástrojů byla obklopována modrým pruhem.

Odstranit nepoužité nástroje

Mnoho uživatelů mělo problém nalézt funkci „Odstranit nepoužívané nástroje“, a proto tato funkce byla přesunuta na záložku hlavního seznamu nástrojů.Identifikace vloženého nástroje 

Při vložení nástroje do databáze nyní bude docházet ke zvýraznění toho nástroje. Dík tomu bude jednodušší takto vložené nástroje rozeznat. V dřívějších verzích byl nástroj vložen a mohlo být komplikované ho ve velkých knihovnách nástrojů najít.

Databáze nástrojů vytvořená jejich dodavateli

Nyní je v knihovně nástrojů odkaz, s jehož pomocí můžete stáhnout knihovny nástrojů od různých dodavatelů.

Zamezení vytváření duplicitních nástrojů

Pokud dříve uživatel vstoupili do knihovny nástrojů z operace a vybral nástroj, který již byl v dokumentu použit, vytvořil se nástroj duplicitní, který způsoboval mnoho následných matoucích situací. Nyní má Fusion 360 zaveden algoritmus, který použije pouze nástroj v dokumentu.

Identifikace nástrojů

Referenční nástroje používané v operaci lze nyní vizuálně identifikovat v knihovně nástrojů, díky čemuž je správa nástrojů v knihovně dokumentů značně jednodušší.

Vylepšené ukázkové knihovny nástrojů

Byly aktualizovány ukázkové knihovny nástrojů tak aby obsahovaly všechny typy nástrojů včetně výchozích hodnot.

Možnosti přečíslování

Nástroj pro přečíslování nástrojů nyní podporuje šířku až pěti číslic. Tato aktualizace pomůže rozšířit možnosti při správě a použití nástrojů.

Kontrola

Manuální kontrola

Došlo k vylepšení stávajícího nástroj „Manuální kontrola“ a byly přidány nové možnosti pro určení vzdáleností. Nyní mohou být zkontrolovány:
 • Vzdálenosti mezi 2 kružnicemi (středy, min, max), Vzdálenost mezi vybranými body a Vzdálenost mezi rovinou a dírou.
 • Došlo k vylepšení viditelnosti vybraných položek, kde se výsledky zobrazí s plnou přesností desetinných míst.
 • Uživatelské rozhraní bylo také vylepšeno pomocí automatického posouvání při vytváření manuálních kontrolních bodů.
 • Vybrané funkce během měření budou zvýrazněny.

Měření

Mezi nové možnosti ovlivňující práci s obrobkovými sondami patří:

 • Nové nástroje sondy.
 • Možnost snížení výchozí světlé výšky na 50 mm.
 • Konzistentní použití písma pro výsledky geometrie sondy a zprávy.Soustružení

Všestrannost závitovacího nože

Nástroje pro řezání závitů lze nyní použít pro dráhy nástroje s jednoduchou drážkou a dráhy nástroje Zkosení.

Kontrola viditelnosti 

Nové ovládací prvky pohledu lze použít k zobrazení/skrytí soustružnického profilu / Zbytkového materiálu.

Dialog “Zobrazit data dráhy nástroje”

Nové ovládací prvky pohledu lze nyní použít k zobrazení/skrytí nástrojových drah.


Výpočet stáčeného profilu

Výpočet stáčeného profilu nyní používá více jádrové výpočty pro vyšší rychlost a stabilitu. Navíc je stav výpočtu zobrazen pomocí zeleného ukazatele průběhu. Typicky se s výpočtem můžete setkat po při zvolení první strategie po Ustavení. 


Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás!

Za CAM tým a celý Arkance Systems, Tomáš Bařina

pátek 15. července 2022

Inventor 2023.1 Update - Co je nového

 Máme zde první velký update pro předplatitele konstrukční aplikace Autodesk Inventor 2023, který kromě opravy chyb přináší i aktualizace v celé škále funkčnosti Inventoru. Většinou se jedná o úpravy a doplnění nových funkcí Inventoru 2023. Vezměme je standardně podle jednotlivých částí Inventoru:


Náčrt

Při vkládání vazby horizontální nebo vertikální můžete mezi nimi přepínat pomocí klávesy Shift.


Modelování Dílů

Značka

Pokud vyberete příkaz značka a nemáte připravený "Náčrt" pak se při vybrání plochy modelu automaticky náčrt vytvoří.


3D poznámky

Mezi významné změny patří změny v oblasti 3D poznámek, které jakožto část funkčnosti pro "Bezvýkresovou dokumentaci" používá stále více uživatelů. Novinky jsou vesměs doplněny na základě jejich podnětů a požadavků.

Můžete měnit pořadí poznámek ve stromu historie.

Přepínání kót průměru a poloměru, a to i hromadně:


Parametry

Pokud zadáte neplatný název parametru (například kvůli použití mezer nebo čárek), zobrazí se nyní v dialogu s upozorněním také tlačítko Upravit, které vám umožní opravit název přímo. Dříve se musely úpravy zrušit a začít znovu.Přímé úpravy

Nově byla přidána možnost přidat toleranci při přímých úpravách 
Modelování Sestav

Spoje

podobně jako je od verze 2023 možné vypnout vazbu už při jejím vytvoření, s aktualizací 2023.1 je tato možnost rozšířena i na Spoje.

Šroubový spoj

Generátor Šroubových spojů vkládá jak spojovací díly, tak i otvory. Pokud otvory nechce vytvářet, je možné je nově vypnout. Při následných úpravách šroubového spoje je možné otvory zapnout.

Obsahové centrum

Došlo ke změně (opravě) zobrazení rozměrů, a to sekvenčně. Což dříve vždy nefungovalo.
Výkresy

Přerušené a oříznuté pohledy

Nyní můžete oříznout přerušený pohled a vytvořit přerušený pohled z oříznutého pohledu.


Načrtnuté pohledy

Nově je možné načrtnuté pohledy kopírovat a vkládat jak ve stejném listu, tak i do jiného listu či do jiného výkresu.
Načrtnuté pohledy je možné jednoduše z listu do listu přesouvat ve stromu. 
Částečné řezy

Zde vidím opravdu významné změny. Pokud vyberete funkci Částečný řez a v pohledu není připraven náčrt definující oblast řezu, nově se aktivuje nový náčrt a umožní náčrt vytvořit dodatečně. 
Při vytváření nebo úpravě částečného řezu je možné vybrat, zda se komponenty zobrazí v řezu či nikoli.
 Kóty 

Pokud obnovíte kóty z modelu, nebo vytvoříte nové kóty až ve výkrese, máte nyní možnost přepnout z kóty poloměrové na průměr a naopak (podobně jako je to nově přidáno v 3D poznámkách modelu).

Odebrání starších variant kusovníku

Z rozevíracího seznamu kusovníků byly odebrány starší metody vytváření kusovníků. Pokud je nutné zobrazit starší kusovníky, lze zadat klíč registru.

Výběr více komponent při připojování pozic ke skupině pozic

Při přidávání více pozic do skupiny pomocí příkazu Připojit pozici je nyní po zadání směru možné pokračovat ve výběru dalších pozic pro skupinu, aniž by bylo nutné restartovat příkaz jako v předchozích verzích aplikace Inventor. Podporovány jsou také operace Zpět a Znovu.Translátory

Jako skoro v každém Update, došlo i nyní k aktualizaci podpory nových verzí importovaných či exportovaných souborů.

Import

 • Alias 2022
 • CATIA V5
  • .catpart, .catproduct R6 až V5-6R2021
  • .cgr R10 a novější
 • Creo Parametric 9.0
 • Řady NX 2007
 • Pro/E Granite 15.0

Export

 • .glb/.gltf v2/0
 • Pro/E Granite 15.0
 • USDz 1.0

AnyCAD

 • Alias 2022
 • CATIA V5
 • .catpart, .catproduct R6 až V5-6R2021
 • .cgr R10 a novější
 • PTC Creo 9.0
 • Řady NX 2007

Výrobní informace produktu (PMI)

Při exportu sestav ve formátech JT a STEP lze výběrem příslušné možnosti zahrnout výrobní informace produktu v dokumentech součástí.
Spolupráce s Fusion 360

Jistě jste na našem letošním LIVE 2023 viděli nové postupy a způsoby spolupráce mezi aplikacemi Inventor 2023 a Fusion 360. Autodesk tuto spolupráci neustále rozvíjí. Kolegové dnes prezentují řadu novinek, které nová verze Fusion 360 přináší. A pibyla i řada novinek pro spolupráci mezi Inventorem a Fusionem 360. Nově byla rozdělena Simulace událostí na dva typy: dynamický a kvazistatický. Díky tomu se rozšířil pracovní postup nástrojů interoperability mezi aplikacemi Inventor a Fusion 360.


Každá událost je standardně ve stromu historie uložena samostatně. Nově byla přidána možnost Aktualizace a otevření modelu. Díky tomu se na jedno kliknutí zjednoduší a zrychlí spolupráce mezi oběma konstručními aplikacemi.  

 


 

Domovská stránka

Nově je možné v Domovské stránce zobrazit iVlasntosti vybraného dokumentu. Pokud je dokument otevřen, zobrazí se i Fyzikální vlastnosti


V seznamu naposledy použitých souborů můžete vyhledávat dokumenty odpovídající zadaným kritériím.

 • Výsledky se průběžně zobrazují při zadávání alfanumerických hodnot.
 • Kliknutím na tlačítko X zrušíte vyhledávání a vymažete zadané hodnoty.
Seznam naposledy použitých dokumentů a výsledky vyhledávání můžete filtrovat pomocí předdefinovaných filtrů. Filtrovat lze podle typů souborů a data úpravy. Kritéria filtru lze snadno vymazat.Pokud spravujete data pomocí Vaultu, máte možnost filtrovat data podle stavu dokumentu ve Vaultu.
iLogic

Díky novému tlačítku maximalizovat, nyní můžete maximalizovat okno Editoru pravidel modulu iLogic, aby bylo snazší upravovat pravidla.


Když je do formuláře modulu iLogic přidán parametr s hodnotou True/False, bude nyní jako typ ovládacího prvku ve výchozím nastavení vybrána možnost Zaškrtávací políčko (Checkbox).Nyní je možné vybrat v editoru formuláře modulu iLogic více entit najednou a přetáhnout je do jiného umístění. Chcete-li přetáhnout skupinu, vyberte nadřazenou položku. Pomocí klávesy Ctrl můžete vybrat více skupin najednou. Nemůžete ale vybrat skupinu a zároveň jednotlivé položky ve skupině.

Chcete-li změnit strukturu, vyberte více prvků (nebo ovládacích prvků formuláře) pomocí klávesy Shift. Vybrané položky si zachovají své pořadí.
Na závěr


Před instalací této aktualizace doporučujeme kontaktovat podporu Arkance Systems - ověřte si, že právě u vás bude tato aktualizace bez problémů. A to hlavně tam, kde máte implementovanou pokročilou Správu dat - Vault Professional s propojením na podnikový informační systém, či tam, kde od nás máte automatizaci návrhu formou našich konfigurátorů či specializovaných aplikací.
Standardní doplňky, jež jsou součástí našich Bonusových nástrojů - jako např. X-Tools - by měly běžet bez problémů.


Zároveň byly uvedeny i aktualizace Inventor Nastran 2023.1, VRED 2023.1, Vault 2023.1 nebo AutoCAD 2023.1.pátek 27. května 2022

PDM řešení pro německo-maďarskou společnost Twinner

Německo-maďarská společnost Twinner GmbH (dříve SHI) je světovým výrobcem vysoce přesných 3D skenerů pro automobilový průmysl. Patří rovněž mezi dlouholeté uživatele CAD a PDM produktů Autodesk, s mnoha desítkami licencí.

V loňském roce se společnost rozhodla zefektivnit výrobu propojením CAD systémů s podnikovým systémem ERP a optimalizovat toky dat napříč společností.

Pro řešení tohoto úkolu si Twinner vybral řešení společnosti Arkance Systems. K požadovaném cíli zefektivnění konstrukce a výroby vedla podle návrhu Arkance Systems kompletní rekonfigurace a rozšíření PDM systému Autodesk Vault z prosté správy souborů na správu položek. Tím bylo dosaženo optimalizace produktové dokumentace a celé správy životního cyklu produktu.

Součástí řešení bylo propojení CAD a PDM systému s podnikovým systémem Navision (Microsoft Dynamics) a zasílání informací a kusovníků na základě konkrétního životního stavu výrobku. Toto propojení řeší aplikace CS ERP Connector pracující jako doplněk Autodesk Vault Professional. Ta se zároveň stará o automatickou tvorbu sekundárních datových formátů (pdf, step, dwf...) z originálních 3D modelů v Autodesk Inventoru.

Provedená analýza a dodané řešení vedlo k optimalizaci celého pracovního postupu návrhu výrobku a ke snížení celkových nákladů s ohledem na konečný výrobek.

Twinner je tak dalším příkladem z posledních let, kdy si zahraniční evropské i mimoevropské firmy vybraly podnikové PDM řešení společnosti Arkance Systems CZ+SK. Nejdále jsme zatím implementovali Vault v Číně.

čtvrtek 5. května 2022

Poznejte sestavy ve Fusion 360

Sestava ve Fusion 360 je soubor komponent, které fungují jako jeden společný návrh. V aplikaci Fusion 360 neexistuje žádný speciální typ souboru pro sestavy, takže každý návrh ve Fusion 360 může obsahovat:

 • Jednu komponentu složenou z těles.
 • Sestavu složenou z komponent a vnořených dílčích komponent.

Když v návrhu ve Fusion 360 vytvoříte novou komponentu, stane se z ní sestava. K definování vztahů mezi komponentami v návrhu můžete ve Fusion 360 použít polohu, spoj nebo pohybové vazby (vztahy mezi spoji). Ve stromu Prohlížeče najdete identifikace jednotlivých typů sestav, včetně sestav s externími komponentami umožňujícími snadnou týmovou spolupráci na 3D návrhu. U jednotlivých prvků sestavy můžete ovládat viditelnost.

Prvky sestavy v Prohlížeči

Z čeho se skládá sestava:

1 Komponenty
Obsahuje a organizuje prvky vašeho návrhu. Všechny komponenty mohou obsahovat počátek, konstrukční geometrii, náčrty, tělesa a počátky spojů.

 • 1a Výchozí komponenta - nejvyšší součást každého návrhu - kromě prvků, které mohou obsahovat všechny komponenty, obsahuje výchozí komponenta také nastavení dokumentu, pojmenované pohledy, analýzy a spoje pro celou sestavu.
 • 1b Interní komponenta - je plně obsažena v aktuálním návrhu.
 • 1c Externí komponenta (xref) - je obsažena v samostatném návrhu a je odkazována do sestavy v aktuálním návrhu - může obsahovat kontexty sestavy vytvořené pomocí Upravit na místě.

2 Avatar s rezervací: Člen projektu upravuje tento návrh nebo externí komponentu, a ty jsou rezervovány, aby se zamezilo konfliktům návrhu.

3 Aktivovaná komponenta: Komponenta, na které právě pracujete - kliknutím na přepínač vedle libovolné komponenty ji aktivujete.

4 Nastavení dokumentu: Řídí jednotky sestavy.

5 Pravidlo: Použitá sada návrhových pravidel plechu, plastu, apod.

6 Pojmenované pohledy: Obsahuje všechny standardní a uživatelské pojmenované pohledy sestavy.

7 Sady výběru: Pojmenované výběry objektů v sestavě.

8 Počátek: Obsahuje bod počátku, osy X/Y/Z a roviny XY/XZ/YZ asociované s komponentou.

9 Analýza: Obsahuje analýzy vytvořené v sestavě, včetně analýz vytvořených příkazem Analýza řezu a příkazy pro analýzu povrchu.

10 Spoje a Počátky spojů: Obsahuje spoje spojené se sestavou, které se používají k definování vztahů a pohybu mezi součástmi, popř. počátky těchto spojů.

11 Náčrty: Obsahuje konstrukční náčrty spojené s komponentou, které řídí a definují tělesa.

12 Konstrukční: Obsahuje konstrukční geometrii spojenou s komponentou, která usnadňuje proces vytváření náčrtů a těles.

13 Podsestava: Jakákoli komponenta, do které jsou vnořeny další komponenty. Komponenta nejvyšší úrovně je Nadřízená komponenta. Každá komponenta, která je do ní vnořená, je Podřízená komponenta.

14 Úpravy na místě: Aktivuje a upravuje externí komponentu v kontextu, aniž byste opustili aktuální návrh.

15 Kontext sestavy: Obsahuje kontexty sestavy spojené s komponentou, které definují vztahy mezi komponentami při Úpravách na místě.

 • 16 Lokální kontext: Reprezentuje externí komponentu tak, jak by se návrh zobrazil, kdybyste jej otevřeli na vlastní kartě dokumentu. Udržuje vlastní sadu pozic pro podřízené komponenty.
 • 17 Kontext sestavy: Spojení mezi nadřazeným návrhem a externí součástí v určitém časovém okamžiku. Uchovává informace o poloze související se sestavou.
 • 18 Nesynchronizovaný kontext sestavy: Kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Synchronizovat kontext sestavy aktualizujte asociativní změny návrhu.


Česká lokalizace Fusion 360 viz FusionCesky.cz. Produktové informace viz F360.cz. Tipy a knihovny viz CADforum.cz. eLearning materiály a školení viz CAD eShop. CAD/CAM poradna viz Facebook.

pondělí 2. května 2022

Fusion 360 v akci se stroji HAAS - živé měření

Při příležitosti oficiálního otevření nové pobočky společnosti Teximp v Brně jsme návštěvníkům představili CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360. V rámci této akce jsme na stroji HAAS VF3SS prezentovali možnost živého měření.

Dodávat díly v zadaných rozměrech a tolerancích je vždy základním cílem všech CNC výrobních firem. Fusion 360 se stroji HAAS přináší jedinečnou možnost, živého ověření přímo na stroji.

 •  Kontrola rozměrů a tolerancí přímo na stroji díky živému propojení HAAS → Fusion360
 • Odstranění nežádoucích prodlev ve výrobě způsobených nutností měření kusu mimo stroj
 • Okamžitá reakce na případně odchylky

Představte si reálnou situaci ve výrobě. Finálně obrobený díl máte stále upnut ve stroji a je nezbytně nutné zjistit, zda zvolené nástroje a obráběcí strategie vedly k požadovanému výsledku, tedy k obrobení v požadovaných tolerancích. Odepnutí dílu pro jeho měření mimo stroj a následné znovu-upnutí a najíždění vede často nemalým časovým prostojům, kterým se všichni snažíme vyhnout. Fusion 360 ve spojení se stroji HAAS umožňuje přímé propojení CNC stroje a Fusionu. Měření probíhá přímo na stroji a vy živě v prostředí Fusionu sledujete v jakých tolerancích jsou konkrétní měrové body, které jste si zvolili. Okamžitě u stroje vidíte případné odchylky a víte tak, zda je nutno dělat jakékoli korekce.

Tento způsob měření nenahrazuje sofistikovaná měřící zařízení CMM a přesnost měření je vždy přímo závislá na kalibraci sondy a dalších faktorech stroje. Nicméně tato metoda dokonale poslouží tam, kde zákazník nezbytně potřebuje okamžitě zjistit výsledek obrábění a čekání na měření mimo stroj by způsobilo nežádoucí prostoj.

Podobný postup lze zařadit také do sériové výroby, kde po dokončení obrábění v rámci jednoho NC kódu zajistíme měření kritických rozměrů. Výsledný měrový protokol se označí příslušným číslem dílu a uloží na požadované místo. Výroba je tak pod kontrolou a kusy mimo zvolenou toleranci jsou ihned odhaleny.

Fusion 360 tak tímto inovativním živým OMV (On Machine Verification) měřením přináší zákazníkům se stroji HAAS jedinečnou příležitost, jak odhalit díly mimo toleranci, aniž by je odepli ze stroje.

Děkujeme našemu partnerovi společnosti Teximp za možnost využít jejich stroj VF3SS.

Video ukázka:

Fotografie:
sobota 23. dubna 2022

Autodesk Alias 2023 a VRED 2023 - novinky design aplikací

Autodesk Alias 2023

Vítejte u další verze návrhové aplikace Autodesk Alias. Tato verze obsahuje mnoho novinek v oblasti koncepčního navrhování s modelováním metodou SubD. Významné vylepšení se týká oblasti automatizace, kde nástroj Reform přebírá jakákoli naskenovaná data 3D sítě a převede je na model SubD, což umožňuje mnohem rychlejší iteraci návrhu a vytváří mnohem jednodušší a hladší povrchy.

Další vylepšení se týkají oblasti výpočetního navrhování s novými Dynamo skripty. Stejně jako nového přepracovaného nástroje Round a dalších vylepšení zaměřujích se na zrychlení času potřebného k provedení určitých úkolů, takže vám pak zbyde více času na kreativitu a inovace.

Všechna nová vylepšení verze 2023 si prohlédněte v následujícím videu:

Technický přehled novinek najdete zde a produktové informace na stránce Alias.Autodesk VRED 2023

Jednou z hlavních změn v prezentační a designérské aplikaci Autodesk VRED verze 2023 bylo oddělení editoru materiálů. To umožňuje plný přístup ke knihovně materiálů pomocí API rozhraní Python, což přináší mnohem větší efektivitu, dostupnost a flexibilitu spolu s několika dalšími užitečnými uživatelskými funkcemi.

Mezi další vylepšení tohoto vydání patří vylepšení práce s prostředím scény a s kooperativní virtuální realitou (VR).

Všechna vylepšení verze 2023 si prohlédněte v následujícím videu:

Technický přehled novinek najdete zde a produktové informace na stránce VRED.čtvrtek 14. dubna 2022

Novinky PDM aplikace Autodesk Vault 2023

Spolu s novou řadou CAD produktů Autodesk vychází i populární a prakticky nepostradatelný systém pro každého konstruktéra či projektanta - Vault 2023. Autodesk Vault je klasický PDM systém typu klient-server, umožňující nejen bezproblémovou správu konstrukčních a technických dat, ale zabezpečuje také rychlé vyhledávání, týmovou spolupráci, jasně definuje platnost a revize, zajišťuje automatizaci rutinních činností, propojení s podnikovými systémy a spoustu dalšího. 

 Nezapomeňte se zaregistrovat a připojit k naší jarní konferenci Autodesk LIVE 2023! Letos už popáté online, formou živého vysílání.

Letos se na této konferenci kromě novinek zaměříme hlavně na praktické zkušenosti s Vaultem a na jeho přínosy u našich zákazníků.

Jedno připomenutí na začátek, pro všechny z vás, kteří Vault používáte, pozor s upgrade. Je nutné aktualizovat jak klienty (dnes to jde hodně rychle), tak hlavně serverová část, která vyžaduje správné postupy, aktualizaci doplňků, nové systémové požadavky na server apod. Nebojte se nás kontaktovat a ověřit si způsoby přechodu na novou verzi 2023.
Novinky jsou o celé rodině produktů Vaultu, část funkcí je však pouze v nejvyšší verzi a tou je Vault Professional.
Nezapomeňte, pro všechny naše zákazníky je k dispozici zdarma sada nástrojů Arkance Systems Vault Tools !!! naleznete na našem Helpdesku. V nejbližší době uvedeme aktualizovanou verzi pro 2023.

A nyní se podívejme na konkrétní technické novinky Vaultu verze 2023. 

Klientská část Vaultu - novinky pro autory dat

Vault pro Inventor:

Novinky Vaultu korespondují s novinkami v CADech. V předchozí verzi Vault obsahoval skoro vše, co bylo Inventoru, kromě "Vlastnosti Instance" (výskytu) v rozpisce, respektive její doraz v položkách Vaultu Pro. Verze Vault 2023 v tomto případě tak trochu tuto funkčnost dotahuje.

Pokud zařadíte sestavu, která obsahuje Vlastnosti instance u jednotlivých dílů, pak se adekvátně zobrazí v rozpisce položek.
Aby to bylo více pochopitelné, zkusím příklad: Máte motor, který je jako nakupovaná součást na výrobku umístěna 3x. Standardně se v rozpisce zobrazí jako 3ks a stejně tak ve Vaultu v položkách. Pokud ale každému výskytu motoru dáte vlastnost (Vlastnost Instance), která jednotlivé motory odlišuje (např. jedinečné ID - pro zapojení schémat, odlišení barvou, umístěním ), pak se v rozpisce zobrazí jako 3 položky se stejným číslem, ale odlišnými vlastnostmi. Toto se pak odrazí i v položkách ve Vaultu Pro.
pozn. Vlastnost Instance se ukládá do nadřazené sestavy, nikoli do dílu jako takového, je to vlastnost rozpisky.

Pokud neexistují žádné vlastnosti instance, kusovník funguje stejně jako předchozí verze.

Získáte tak vyšší funkčnost a využitelnost kusovníků z Inventoru v prostředí Vaultu (položky a BOM).Vault pro AutoCAD:

Před rokem jsme představili zcela nový doplněk do Inventoru, Autodesk pokračuje v podobném duchu a s verzí 2023 přichází zcela nový doplněk, tentokrát do AutoCADu.
Uživatelé mohou přímo z prostředí AutoCADu přistupovat k informacím o historii návrhu, co do návrhu vstupuje, místech použití a Změnovém řízení (ECO).
Uživatelé mohou také provádět mnoho typických úloh Vaultu, jako je Vydání, Změna kategorie, Změna stavu a Revize v zobrazení Zobrazit podrobnosti.
Uživatel může také použít Kopírování návrhu či přejít do složky Vaultu, kde se návrh nachází, přímo z prostředí AutoCADu.

Veškeré výše uvedené funkce je tak možné pouštět přímo z AutoCADu bez nutnosti spouštět samostatného klienta Vaultu. Zásadně se tak zvýší efektivita a komfort každodenní práce pro každého, kdo např. pracuje jen s jedním monitorem (např. NB na cestách a pod.)Uživatelské rozhraní Vaultu 2023:

Klient Vault byl aktualizován o modernější vzhled a přidáním tmavého a světlého motivu ve Vaultu 2023, stejně jako je v CAD aplikacích. Motiv uživatelského rozhraní řídí barvu ikon aplikace, rámečku, pozadí, panelů vlastností a dialogů. Pro uživatele, kteří chtějí zůstat u staršího zobrazení, zvolte "Klasické".


Dále byly aktualizovány Ikony Vaultu, aby odpovídaly různým barevným motivům, tedy lepšího barveného kontrastu pro všechny uživatele.

Kromě "plného" klienta Vaultu byla aktualizována mobilní verze a verze v prostředí Web prohlížeče tzv. "Tenký" klient.


Uživatelské pohledy:

Pro zvýšení efektivity při vyhledávání a třídění dat ve Vaultu se rozšířila funkčnost Uživatelských pohledů. Nově byly doplněny uživatelské úpravy zobrazení sloupců hodnot do dalších dialogů (Změna stavu, Změna Revize, Změna Kategorie, Pack & Go, synchronizování vlastností, Zpět vydání). Jste tak schopni podstatně lépe filtrovat a či vyhledávat data při výše uvedených funkcích.Spolupráce
- novinky pro "spolupracovníky" 

Poznámky (Markup)

Pro mne asi nejdůležitější novinkou je asi plné začlenění RedLine, Markup či jinak poznámek do WorkFlow dokumentů. Aniž byste museli soubory s poznámkami nějak extra ukládat , pojmenovávat a pod. Konečně! 
Nyní jsme schopni poznámkovat dokumenty přímo ve Vaultu. Každá poznámka má svůj název a autora. Podle toho je můžete vyhledávat. 
Každou poznámku můžete ukládat buď jako obrázek, nebo jako "data" - připojí se ke zdrojovému dokumentu.
Každá poznámka je přiřazena odpovídající revizi zdrojového dokumentu. Tzn. že u každé revize je vidět, jaké poznámky např. vedly k vytvoření dané revize. Další revize dokumentu má zase "svoje" poznámky.
Poznámky můžete připojovat k Dokumentovanému změnovému řízení (ECO).Další velmi důležitou novinkou je funkčnost Poznámek i v prostředí "tenkého" klienta. Poznámky je možné uložit jako soubor obrázku a poslat komukoli, kdo jej potřebuje. Platí tedy stále to, že uživatel Tenkého klienta do Vaultu nic nevloží. Na druhou stranu se ale i tak praktičnost výrazně zvýšila. A můžete tak lépe zapojit do procesu všechny spolupracovníky ve firmě.

Inventor Read Only

Pro lepší řízení způsobu otevírání souborů Inventoru, bylo do možností Vaultu přidána nová možnost s názvem „Vždy používat Inventor Read-only Mode“.
Výběr této možnosti způsobí, že klient Vaultu bude vždy používat "Inventor Read-only" bez ohledu na to, zda je dostupný soubor DWF.
pozn. "Inventor Read-only" je vlastně Inventor bez licence, bez většiny funkcí, umožňuje data otevírat, tisknout  prohlížet, ale nic neuloží. Je to varianta pro prohlížení nativních dat Inventoru. 

Administrace
- novinky pro "správce" 

Novinky v této oblasti jsou spíše pro nás, pro implementátory. Než provedete jakékoli úpravy je nutné vědět, jaký to má dopad na ostatní části Vaultu, na stávající data, doplňky a pod. Nicméně zde pár klíčových novinek uvedu.

Restrikce vkládání Dat návrhu

Standardně je možné ve Vaultu zakázat Zařazovat data návrhu jinak než přímo z CAD aplikace. Tedy není možné vložit soubor návrhu např. přetažením Drag&Drop přímo do Vaultu. Je to hlavně z důvodu zachování vazeb mezi soubory - mezi modely, výkresy a sestavami Inventoru. Toto platilo pro všechny soubory, které jsou označeny jako "Data návrhu". 
Od verze 2023 je možné administrátorem určit, na která data návrhu se tato restrikce bude vztahovat na které ne. Můžete tak třeba povolit přímé vkládání výkresu AutoCADu, ale data Inventoru musí jít vždy z Inventoru a pod.
Zjednoduší se tak např. vkládání grafických podkladů k zakázkám, které mohou vkládat i uživatelé bez CADu (obchodník, vedoucí a pod.).Barvy dle Životního cyklu dokumentu

Nastavení definice životního cyklu byla vylepšena, aby umožnila výběr barev k označení stavu životního cyklu. 
Všichni uživatelé tak mohou rychle identifikovat stavy životního cyklu podle barvy napříč všemi klienty a uživatelskými rozhraními. Výrazně se tak zpřehlední každodenní práce uživatelů Vaultu.
 

Vault Gateway

Jedná se o zcela nový způsob pro vzdálený přístup do Vaultu. Vault Gateway byl vyvinut, aby poskytoval bezpečný vzdálený přístup uživatelům pracujícím na dálku. Díky tomu mohou vzdálení uživatelé vytvářet a spravovat data návrhu ve Vaultu stejně jako v kanceláři. Kromě toho brána Vault Gateway umožňuje přístup k datům v úložišti za firewallem bez použití VPN a bez úprav na straně klienta.
Tato funkčnost přináší nemalé úspory na straně IT. Není nutné pro každý přístup zřizovat VPN, účty Active Directory apod. Výrazně se tak zjednoduší nejen práce z domova, ale i přístupy uživatelům třetích stran.Vault Basic - Oprávnění

Uživatel musí přihlásit ke svému Autodesk ID, aby se ověřila jeho licence. Vault Basic mohou používat uživatelé, kteří mají licenci na tyto produkty: 
 • Inventor Professional
 • 3ds Max
 • AutoCAD se Specializovanými nástroji (ne LT)
 • Product Design & Manufacturing Collection
 • Architecture, Engineering & Construction Collection
 • Media & Entertainment Collection
Více naleznete na našich stránkách: Dvě připomenutí na konec: Za prvé pro všechny z vás, kteří Vault používáte, pozor s upgrade. Je nutné aktualizovat jak klienty (dnes to jde hodně rychle), tak hlavně serverovou část, která vyžaduje správné postupy, aktualizaci doplňků, nové systémové požadavky na server apod. Nebojte se nás kontaktovat a ověřte si způsoby přechodu na novou verzi 2023.

Za druhé:

Nezapomeňte se zaregistrovat a připojit k naší jarní konferenci LIVE 2023!


Mějte se hezky a užívejte verzí 2023 naplno - viz další informace a novinky.