středa 22. ledna 2020

FERMAT CZ - sdílení CAD dat s automatickou replikací

Společnost Fermat patří mezi významné světové výrobce horizontálních vyvrtávacích strojů a multifunkčních obráběcích center. Důsledné využití CAD a PDM nástrojů Autodesk zde pomáhá konstruktérům urychlit a zefektivnit vývoj i výrobu.

Spolupráce společností Fermat a CAD Studio začala přibližně před 15 lety, tedy ještě v době, kdy Fermat „pouze” retrofitoval použité stroje. Tehdy se jednalo jen o dodání 3D CAD software Inventor a proškolení uživatelů. Za zmíněných 15 let prošly obě společnosti poměrně zásadním rozvojem zejména z hlediska získaného know-how, které bylo postupně vzájemně využito při realizaci dalších společných projektů rozdělených do následujících fází.

„Už s malým počtem konstruktérů na jedné lokaci jsme zjistili, že by bylo dobré nalézt řešení alespoň pro základní správu dat, aby si konstruktéři navzájem nepřepisovali a ‚nekradli‘ data.“ ING. MICHAL DOSEDLA PH.D., Vedoucí konstrukce, FERMAT CZ s.r.o.


I. 3D CAD Inventor


Stejně, jako se vyvíjela společnost Fermat, se vyvíjela také míra využití software od společnosti Autodesk. S malým počtem konstruktérů, a tím i malým množstvím dat, bylo možné fungovat se samostatným Inventorem, kde byla data, bez jakékoliv systémové kontroly, sdílena na externím disku.

II. 3D CAD Inventor + Vault Basic


Už s malým počtem konstruktérů na jedné lokaci jsme zjistili, že by bylo dobré nalézt řešení alespoň pro základní správu dat, aby si konstruktéři navzájem nepřepisovali a „nekradli” data. Pro tento účel se nám osvědčilo využití software Autodesk Vault Basic, který nejen zamezuje nedovolenému přepisování dat, ale zároveň sdružuje data na jednom bezpečném, pravidelně zálohovaném místě. Ani toto řešení však s postupem času nepodchycovalo všechny potřeby, hlavním impulsem pro povýšení byl proto požadavek na propojení s informačním systémem.

III. 3D CAD Inventor + Vault Professional + ERP


Tuto fázi spolupráce mezi oběma společnostmi považuji za zlomovou. Zde se maximálně prověřila odbornost obou partnerů a jejich ochota nalézt funkční a dlouhodobé softwarové řešení nejen pro tvorbu strojírenských dat, ale také pro jejich správu a další využití.

Stav na počátku této fáze

Vzhledem k rychlému rozvoji naší společnosti výrazně vzrostl také počet konstruktérů, kteří již na dvou vzdálených lokacích generovali velké množství dat, která Vault Basic nedovedl důsledně spravovat.

Z výše popsaných zkušeností jednoznačně plyne, že v dnešní době již není možné na CAD software nahlížet stále jako na pouhý nástroj určený k převedení konstrukčních myšlenek na papír. CAD data jsou nositelem mnoha důležitých informací, které ostatní střediska dále využívají ve výrobním procesu. Proto musí mít nejen vysokou kvalitu obsahu, ale také vysokou kvalitu z hlediska následného využití dat v průběhu výroby produktu. Kvalitní CAD data, rychle a bezchybně přenesena do ERP, zrychlí a zkvalitní ostatní procesy, které po vydání dokumentace následují.

Co nás čeká ve IV. fázi spolupráce společností Fermat a CAD Studio?


Dosavadní spolupráce vedla ke zkvalitnění CAD dat a jejich následné bezchybné a rychlé distribuci k ostatním oddělením v naší společnosti. V následujících letech bychom chtěli, aby CAD data mohla s výhodou používat také další oddělení ve společnosti, proto plánujeme propojení elektrokonstrukce EPLANu na Vault Professional, využití software Katalog náhradních dílů od CAD Studia a přípravu našich CAD dat pro zobrazení ve virtuální realitě (VR).

Stav na konci této fáze, přínosy

  • Zavedení Vault Professional (bezchybná správa dat vzájemně propojených konstrukčních kanceláří).
  • Automatizované napojení Vault Professional na ERP.
  • Automatické číslování dílů.
  • Předdefinované materiály a obsahové centrum dle našich potřeb.
  • Zprovoznění 2 serverů, jejichž data se navzájem replikují.
  • Každodenní zálohování CAD dat.
  • Automatické kategorizování dílů kvůli následnému roztřídění v ERP.
  • Funkční změnové řízení nad CAD daty.


Převzato z časopisu ELITA. Viz též Reference.

úterý 14. ledna 2020

Aktualizace Vault 2020.2 – Tvarové vyhledávání

Předvánoční aktualizace PDM systému Autodesk Vault 2020.2 přináší velké množství oprav. Ve verzi Vault Professional 2020.2 navíc přibyla zcela nová funkčnost, a to Tvarové vyhledávání duplicit. Tato nová technologie umožňuje v databázi Vaultu vyhledat tvarově identické díly a zobrazovat v přehledném reportu. Přináší nástroje do prostředí Autodesk Inventoru, kde jste schopni jednoduše díly vyhledat a nahradit tvarově identickými díly, které jsou již ve Vaultu zařazeny a schváleny.

Cílem je eliminovat počet dílů, které jsou tvarově identické. Vzniklé například nevhodným kopírováním celých sestav, zbytečnou konstrukcí dílů, které se již v minulosti vyráběly apod. Docílíte tak snížení počtu skladových položek a tím i ceny pro jejich správu. Přímo z prostředí Inventoru dokážete vyhledat díly, které již byly někdy vyrobeny a efektivně je využít pro nové zakázky. Cenová úspora v odděleních navazujících na konstrukci, hlavně pak v technologii, je obrovská.

Pravidelné reporty umožňují udržovat přehled o aktuálním stavu tvarově duplicitních dílů v rámci celé konstrukce a tím zabezpečit správná manažerská rozhodnutí i jejich eliminování.


Funkčnost a práce s modulem Tvarového vyhledávání podrobněji:

Nastavení systému:

Vybráním složek určíte, kde se bude indexovat obsah a kde následně zobrazovat informace o duplicitách.
Pro vyhledávání se vytvoří úlohy, které jsou pak zpracovány na pozadí pomocí Vault Job Processoru. S každým novým zařazením CAD souborů do vybraných složek Vaultu se automaticky vytváří nové úlohy.Reporty:

"Řídicí panel duplicit" zobrazuje aktuální stav indexovaných souborů, duplicitních a jedinečných součástí.
Ovládání z prostředí Inventoru

V prostředí Inventoru je možné velice rychle dohledat duplicity k vybranému dílu a následně zvolit jednu z několika operací. Zobrazit informace o identických dílech ve Vaultu, otevřít je, či vložit do sestavy. Velmi efektivní funkcí je přímá náhrada identických dílů díly z Vaultu jedním tlačítkem. 


Principy vyhledávání a identifikace duplicit:

Vyhledávání duplicit probíhá na úrovni dílů, kdy se identifikuje vlastní tvar nezávisle na způsobu modelování. 

Ne-geometrické parametry tělesa (např. materiál, hustota, barva a pod.) nemají vliv na identifikaci duplicit. Tedy se při vyhledávání nezohledňují. To samé platí pro orientaci modelu v prostoru či pro zrcadlené díly. 

Pokud jsou díly tvořeny více tělesy, nejedná se o duplicitu.


Ukázka práce v Inventoru:Další novinkou je podpora iLogic pravidel Vault Serverem:

Díky tomuto vylepšení bude možné využít Job processor pro zpracování uživatelských iLogic pravidel, a to jak pravidel externích, tak pravidel vložených v dokumentu.

Takže všichni, kteří používají iLogic pravidla od CAD Studia, či si je vytvořili sami, mohou jejich spuštění přesunout na Job processor a to třeba až ve fázi schvalování dokumentu.Pozor, aktualizaci Vaultu 2020.2 nejprve konzultujte s našimi techniky. Neinstalujte si sami. Aktualizace vyžaduje aktualizaci nejen klienta, ale i serveru, což je závislé na řadě dalších procesů a musí splňovat systémové požadavky. Akci je nutné provést v koordinaci s našimi konzultanty, zejména pokud máte Vault napojen na ERP systém či jiné agendy.