pondělí 15. září 2014

Autodesk Vault 2015 R2

Nedílnou součástí nástrojů pro Digitální prototypování Autodesku je rodina produktů pro správu digitálních dat - Autodesk Vault. Autodesk velmi investuje do vývoje tohoto produktu a během letošního roku je uvedena již druhá velká verze - tou je Vault 2015 R2, který přináší zcela novou funkčnost při práci s položkami, možnost uživatelských workflow, zcela novou funkčnost v oblasti kusovníků, rozšířené možnosti uživatelských práv apod. Významnou novinkou je nástroj pro Kopírování návrhu, nový klient pro Office a inovovaný web klient. To je výčet asi těch nejdůležitějších bodů.

Vault 2015 R2 je nová verze, nikoliv pouhý update či service pack, a mění i některé vnitřní struktury a filozofii práce s položkami Vaultu. Proto důrazně nedoporučujeme provádět uživatelskou instalaci verze R2 bez předchozího posouzení dopadu změněných funkcí na stávající procesy a doplňkové aplikace. Kontaktujte konzultanty CAD Studia.

Názvosloví

Něco málo názvosloví na začátek: nejnižším elementem je asi soubor (dokument), který je Vaultem spravován již od verze Vault Basic. Položka – základní element Vault Professional, je něco jako karta výrobku. Je tvořena většinou na základě souboru, ale může vzniknout jenom jako záznam v databázi Vaultu. Kusovník (BOM) je pak struktura vzájemně vnořených položek.

Životní cykly položek

Již známé prostředí pro správu životního cyklu souborů je nyní aplikováno na správu životního cyklu položek. Uživatelé tak získají možnost definování vlastních stavů a přístupových práv i položek. Sjednotí se tak práce se soubory a položkami, které až doposud byly řízeny různými způsoby. Oproti souborům je však tato část rozšířena hlavně o platnost položek a jejich zastarání (zneplatnění).


BOM

Pro práci s kusovníky se zásadní novinky objevily již v předchozí verzi Vault 2015 na začátku letošního roku. Ve verzi 2015 R2 se opět zásadním způsobem rozšiřuje jejich funkčnost. Nově je možné uživatelsky definovat vlastnosti, které budou v kusovníku zobrazeny a spravovány. Je možné jednotlivé řádky kusovníků slučovat automaticky na základě vybrané vlastnosti, případně slučovat ručně (podobně jako v rozpisce v Inventoru). Klíčové uplatnění je pak právě při práci s profily, plechy a dalšími pro kusovník specifickými komponenty. V rámci kusovníku je možné uživatelsky přepisovat vybrané vlastnosti, nahrazovat je jinými položkami apod. Vše je pak doplněno o velmi elegantní report, který dokáže kusovník požadovaným způsobem zobrazit.Kopírování návrhu

Velmi populární nástroj pro kopírování sestavy včetně celé struktury a navazujících souborů je zcela přepracován. Nyní umožňuje v rámci jedné operace kopírování doplňovat i další, nenavázané soubory, filtrovat objekty, které se mají či nemají kopírovat, řešit nahrazování souborů, jejich znovupoužití atd. Jednotlivé soubory je možné lépe vybírat a následně aplikovat různé typy číselníků, které je možné nově při Kopírování návrhu elegantně využít. Výsledek kopírování je možné nechat detailně zobrazit ještě před jeho vlastním spuštěním. Celé kopírování je také rychlejší.


Vault Office

Nový Vault Office není již jen rozšířeným web klientem, ale vychází z plného prohlížeče Autodesk Vault. Umožňuje tak práci s Office dokumenty v komfortním prostředí plného Vaultu. Kromě toho může částečně pracovat i s návrhovými daty, a to hlavně v oblasti připomínkování či účasti v některých Workflow a prohlížení kusovníků.

Tenký klient

Od předchozí verze je ve Vaultu nový Tenký klient, který je zde rozšířen o nové možnosti řízení přístupu k položkám. Uživatelé mohou prohlédnout kompletní historii verzí, podobně jako je tomu u souborů. Správce může nastavit různé zobrazení kusovníků, přístupy k položkám na základě platnosti položky, pouze k poslední platné verzi apod.


Užitečnou novou funkcí klienta Vaultu je také možnost nastavení, ve které verzi CAD aplikace bude otvírán soubor z úložiště Vaultu:

Inovovaná ADMS Console nyní umožňuje přesnější řízení přeindexování vlastností souborů. Také Vault doplněk BIM aplikace Autodesk Revit a nástroj Project Sync (ve Vault Professional) poskytují ve verzi 2015 R2 vylepšené funkce.

Viz též Autodesk Vault

Na šikmé ploše

Podle názvu článku by se mohlo zdát, že jsme se přes prázdniny a čas dovolených dostali na šikmou plochu - a je to pravda. Taková šikmá plocha ale může být užitečná v případě, že potřebujeme demonstrovat základní funkce modulu dynamických simulací v Autodesk Inventoru. Konkrétně se zaměříme na funkci "Neznámá síla", která umožňuje např. zjistit, jakou sílu nebo moment musíme vyvodit, abychom mechanismus udrželi v dané poloze, nebo jej do dané polohy přesunuli. A právě nakloněná rovina nám díky své jednoduchosti umožní ověřit, že je výsledek simulace správně.

Parametry zadání jsou následující: hmotnost tělesa na nakloněné rovině je m = 0,2 kg, gravitační zrychlení má hodnotu g = 9,810 m/s2 (v Inventoru je zadáno 9810 mm/s2), úhel nakloněné roviny je α = 30°. V simulaci neuvažujeme tření a odpor prostředí.

Jednoduchými výpočty zjistíme, jakou sílu je potřeba vyvinout k udržení tělesa v dané poloze.

Tíhová síla:
F = m * g = 0,2 * 9,81 = 1,962 N

Normálová síla:
FN = F * cos(α) = m * g * cos(30) = 1,699 N

Pohybová síla:
FP = F * sin(α) = m * g * sin(30) = 0,981 N

Jelikož máme použit rovinný spoj, zobrazuje se v okně grafů právě hodnota normálové síly FN, která odpovídá výše uvedené hodnotě 1,699 N. Sílu potřebnou pro udržení tělesa v klidu určíme pomocí volby "Neznámá síla". Výsledná hodnota neznámé síly má velikost 0,981 N a bude působit proti směru pohybové síly FP (viz Obr. 1).

Obr. 1: Směr a velikost neznámé síly
Níže můžete shlédnout videoukázku s postupem simulace.


sobota 13. září 2014

Service Pack 1 pro Inventor 2015

Uživatelé Autodesk Inventoru 2015, Inventoru LT 2015 a samozřejmě všech typů sad "Autodesk Design Suite" obsahujících Inventor 2015 by si měli nainstalovat právě uvolněný "Service Pack 1". Ten opravuje několik problémů nahlášených uživateli - ručně nebo pomocí mechanismu CER, včetně problémů už řešených v dosud vydaných Update hotfixech pro verzi 2015. SP1 řeší mj. i problém detekce správné grafiky nVidia u notebooků s dvěma grafickými kartami, takže může v těchto případech přinést vyšší výkon.

SP1 je k dispozici v 32bitové a 64bitové verzi, pro Inventor 2015, Inventor LT 2015 a prohlížeč Inventor View 2015. Lze jej aplikovat na všechny jazykové verze. Instalace vyžaduje 1.5-2GB volného prostoru na disku.

Viz oznámení SP1 na CADfóru (s přehledem oprav v SP1) a především viz DOWNLOAD.

Přehled Service Packů pro několik posledních verzí Inventoru najdete v sekci Produkty na portálu CADforum.cz.

středa 3. září 2014

Aktualizovaný Autodesk Fusion 360 s propojením na A360

Od dnešního dne je k dispozici nová aktualizace cloud 3D modeláře Autodesk Fusion 360 (build 2.0.1268). Podstatná změna se týká propojení Fusion360 s nově uvedenou službou pro online spolupráci a správu projektů - "Autodesk A360" (viz CADstudio blog). Po spuštění Fusion360 se nyní dostáváte přímo do prostředí 3D editoru. Můžete přímo začít konstruovat nebo "čtverečkatou" ikonkou vlevo nahoře otevřít datový panel, ze kterého můžete přistupovat k souborům návrhových dat ve vašich projektech v A360. Z panelu můžete zobrazit i detaily a připomínky k danému dokumentu v prostředí A360 a můžete využít i tamější nové rendrovací, vyhledávací a rozpadové funkce.

Nové jsou i funkce pro modelování přehybů hran na T-spline povrchových plochách a další modelovací nástroje. Díky lepšímu využití OpenGL nabízí Fusion360 vyšší výkon zobrazení. K dispozici jsou nové typy materiálů a realistických vzhledů. Můžete pracovat i off-line. Zjednodušil se export do CAD formátů (IGES, STEP, SAT), tuto funkci najdete pod ikonou dokumentu. Nastavení preferencí programu nově hledejte v menu pod jménem přihlášeného uživatele.

Nové API funkce ve Fusion360 otvírají možnosti uživatelských rozšíření a automatizace úloh pomocí programovacího jazyka JavaScript. Hned několika inovací se dočkal i CAM modul ve Fusion360. Významná je možnost interaktivního procházení animací dráhy nástroje se zobrazením parametrů vygenerované dráhy. Lze také zvýrazňovat kolize nebo používat šablony CAM operací.


Nový Fusion 360 obsahuje 12 nových cvičení, které vám krok po kroku představí jednotlivé funkce této cloud aplikace.

Fusion 360 je i nadále k dispozici zdarma pro nekomerční využití a formou pronájmu (Cloud Subscription) pro využití komerční.

Další informace:
www.cadstudio.cz/fusion360
September update

úterý 2. září 2014

Aktualizace pro X-Tools 2.4

Každý správný uživatel Inventoru, neřkuli " Inventor guru", používá doplněk X-Tools (nebo alespoň X-Tools LT) - protože si tím ulehčuje práci, automatizuje rutinní činnosti a konstruuje efektivněji.

A protože doplňkovou bonus aplikaci X-Tools stále rozvíjíme, zveřejňujeme i její průběžné opravy a aktualizace. Zde je nejnovější z těchto aktualizací, která řeší zamezení spouštění obsluhy události OnSave pro soubory, které mají atribut "pouze pro čtení". U některých uživatelů Inventoru toto způsobovalo problémy s narůstajícími verzemi souborů.

Instalaci aktualizace provedete prostým nakopírováním souboru XTools.dll do instalačního adresáře X-Tools (C:\Program Files\CAD Studio\X-Tools). Tato aktualizace je určena pouze pro verze 2.4.x.


Po provedení aktualizace je v Nastavení > Obecné dostupná nová volba, parametr "EnableOnSaveHandlersForReadOnlyFiles". Je ale již implicitně nastavena na False, tedy vypnuta.

Aktualizaci 2.4.5357.26514 k CS+ nástroji X-Tools si můžete stáhnout ze sekce Download na Helpdesk serveru CAD Studia.