pátek 16. prosince 2022

Fusion 360 | Aktualizace LISTOPAD 2022 | Novinky v NávrhuAutodesk před pár dny vydal velkou listopadovou aktualizaci CAD/CAM aplikace Fusion 360. Ta obsahuje řadu zajímavých novinek a to nejen v oblasti návrhu (CAD), kde mimo jiné aplikace nabízí zvýšený výkon. Novinky jsou pokryty i českou lokalizací dostupnou na fusioncesky.cz.

Aktuální trial verzi Fusion 360 si můžete stáhnout na F360.cz

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace o podpoře operačních systémů od března 2023

Po aktualizaci produktu v březnu 2023 již Fusion 360 nebude plně podporovat níže uvedené verze operačních systémů:

 • Windows 8.1
 • Windows 10 (Verze 1803 a starší)
 • macOS 10.15 (Catalina)

Aby bylo možné pokračovat ve vývoji aplikace Fusion 360 na nejnovější a nejmodernější verze, musí vývoj zůstat na nejnovějších technologiích a ukončit podporu starších verzí operačních systémů. Je zřejmé, že uživatelům může trvat nějakou dobu, než se na tuto změnu přizpůsobí. Proto vás o tom informujeme již nyní, abyste měli dostatek času aktualizovat svůj operační systém na nejnovější verzi. Jakmile se přiblíží aktualizace produktu v březnu 2023, bude se vám tato informace nadále připomínat i přímo v uživatelském rozhraní Fusionu.


Obecné opravené problémy

Někteří uživatelé hlásili, že při používání pracovního prostoru návrhu v systému macOS Ventura dochází k výpadkům. V současné době bohužel nelze systém Ventura oficiálně podporovat a Autodesk aktivně pracuje na jeho certifikaci.

Od uživatelů byl zaznamenán problém, kdy zmizí při úpravě na časové ose pracovní plocha a znovu se objeví až po ukončení úprav. Nyní je tento problém již opraven. 

Další opravený nedostatek se týkal používání Fusionu 360 v režimu offline, kdy mohl vykazovat pomalý výkon a celkové problémy při otevírání návrhů. 


 Opravy stability

V této aktualizaci byla opravena řada problémů s výkonem, které se vyskytovaly, když byl Fusion 360 v režimu offline. Byly také opraveny problémy s nefunkčností, ke kterým docházelo při pokusu o opětovné spuštění aplikace Fusion 360 v režimu online. Nyní by vše mělo běžet plynuleji.


Výkon

 • Vylepšený výkon při vyvolávání modelovacích příkazů, například Vysunutí, Rotovat a Tažení. U velkých sestav tak můžete zaznamenat až 60násobné(!) zvýšení výkonu.

 • Až šestinásobné zlepšení časů při otevírání souborů návrhů s mnoha přepracovanými povrchovými úpravami.

 • 45% zlepšení výkonu při výběru a rušení výběru oknem.

 • Přibližně 21% zlepšení výkonu všech výpočtů, přičemž některé návrhové soubory se nově přepočítávají více než 3x rychleji.

 • V této verzi došlo k obecnému zlepšení výkonu, z něhož mohou těžit různé pracovní postupy, například interakce vytváření kružnice, editování náčrtů, přepočítání návrhu a časové osy, a to až o 23 %. Návrh

Integrované simulační limity ve Spojích a v nástrojích Spojů z aktuální polohy

Nyní můžete při vytváření spojů rovnou přidat omezení pohybu. Toto vám umožní nastavit omezení při jeho vytváření, takže nemusíte hledat správný typ pohybu následně v panelu.

V části "Hranice pohybu spoje" můžete nyní zadat známé maximální, minimální a klidové hodnoty. Tak lze definovat rozsah pohybu komponent, které se v sestavě nacházejí.

Limity pohybu můžete také zobrazit nezávisle nebo současně, pokud máte více než jeden stupeň pohybu.
Filtry vyhledávání 

Bylo provedeno několik vylepšení v oblasti návrhu, které usnadňují přidávání nových uživatelských parametrů, vyhledávání a filtrování stávajících parametrů a pozastavení automatické aktualizace při úpravách parametrů. 

 • Zapnutím nebo vypnutím funkce „Automatické aktualizace verze modelu“ můžete nyní pozastavit ukládání na pozadí, zatímco provádíte změny v tabulce parametrů. Po kliknutí na tlačítko "Použít" aktualizujete celý model najednou. Složité sestavy se přepočítávají při jednotlivých změnách parametrů dlouho. Vypnutím této funkce se zkrátí doba výpočtu a váš počítač tak nebude tolik zatěžován.

 • Jako jeden z nových způsobů vyhledávání parametrů můžete použít pole „Filtrovat vše“ a následně si v záhlaví zvolit filtrování pomocí názvu, zařazení, výrazu, hodnoty nebo komentáře.

 • Ikona „Uživatelský parametr“ byla přemístěna z řádku v tabulce na lépe zjistitelné místo v horní úrovni dialogového okna Parametry.
Vylepšení funkcí pro řešení externích komponent

Pokud jste se nedávno neúspěšně pokoušeli otevřít sestavy s poškozenými externími komponentami, tak zde je řešení. Od září byla přidána funkce "Vyřešit externí komponenty", která je určená právě pro tyto případy. 

Externí součásti se stanou nevyřešenými, když je návrh nebo jeho projekt archivován či odstraněn. Mohou se tak například zobrazit jako poškozené pro jiné uživatele, protože ti nemají přístup k vašemu archivu anebo koši.

Do tohoto tématu také patří:

Připojení k otevřenému projektu pomocí jediného tlačítka

Pokud se snažíte připojit do otevřeného projektu modely, ale ty vám chybí, protože nejste členem, zobrazí se oznámení s možností "Připojit se k projektu". Takže je již nemusíte vyhledávat ručně.

Zobrazení vnořených oznámení ve stromu prohlížeče

To vám ušetří čas při hledání nevyřešených komponent ve složitých sestavách. Pokud je vnořená podřízená komponenta označena jako nevyřešená, zobrazí se ve stromu prohlížeče červený trojúhelník u nadřazené komponenty/složky. Tímto způsobem přesně víte, který uzel máte rozbalit, abyste našli nevyřešenou komponentu a provedli správnou akci.

Nahradit nevyřešenou složku

Kromě vyřešení nebo odstranění nevyřešených komponent je nyní můžete také nahradit. Doporučujeme, abyste chybějící součásti vyřešili hned jakmile na ně narazíte. Měli byste je řešit v rámci obecné údržby návrhu.

Automatizace v modelování

Jednou z nejčastějších zpětných vazeb, které byla uživateli zaslány ohledně automatizovaného modelování, bylo přání mít větší kontrolu nad tvarem. V této aktualizaci teď najdete další možnost modelováním a to pomocí posuvníku.

Tento posuvník umožní zvětšit nebo zmenšit objem tvaru, čímž se rozšíří počet možných alternativ k vytvoření.


Výkresy

Nové šablonování

V pracovní oblasti výkresu můžete vytvářet duplikáty stávajících listů. Tato funkce funguje stejně jako "Duplikovat snímek" v aplikaci PowerPoint. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na lištu listu a list se duplikuje, přičemž se zkopírují všechny prvky výkresu, spolu se všemi odkazy, takže nová kopie je nezávislá na originálu.  
Nové pokročilé ovládací prvky tisku

Nyní můžete tisknout výkresy v libovolném měřítku, provést posunutí a tisknout na více listů. Tím získáte větší kontrolu nad ovládáním tisku.
Další vylepšení

Lokalizace

Fusion 360 nyní přichází ve třech dalších lokalizacích - turečtině, polštině a brazilské portugalštině.


Správce rozšíření

Přehled o dostupných rozšířeních včetně jejich popisu a způsobu jejich licencování je dostupný v novém okně.


Elektronika

Kromě jiných vylepšení v oblasti návrhu plošných spojů je nyní k dispozici nové volitelné rozšíření - Signal Integrity Extension. To umožňuje analyzovat a optimalizovat návrh desek plošných spojů (PCB) s ohledem na elektromagnetickou interferenci signálů (EMI).


pátek 2. prosince 2022

Fusion 360 | Aktualizace LISTOPAD 2022 | Novinky ve výrobě

 

Autodesk před pár dny vydal velkou LISTOPADOVOU aktualizaci CAD/CAM aplikace Fusion 360. Ta obsahuje řadu zajímavých novinek a strategií nejen v oblasti výroby (CAM), především aplikace nabízí zvýšený výkon. Novinky jsou pokryty i českou lokalizací dostupnou na fusioncesky.cz. Aktuální trial verzi Fusion 360 si můžete stáhnout z F360.cz.

Nové strategie a funkce v PREVIEW

Kontrola kolize při kinematické simulaci se strojem

Fusion 360 v poslední aktualizaci přináší dlouho očekávanou funkci pro kontrolu kolize kinematické simulace (simulace se strojem). Nově Vás tak systém dokáže upozornit na možné kolizní situace, které by přímo způsobovaly komponenty stroje. 

Po aktivaci funkce v Preview, je zapotřebí simulovat společně s polotovarem.Náhled nových 4 osých strategií Rotační kapsa a Rotační kontura

Fusion 360 začíná využívat prvních implementovaných strategií z jádra ModuleWorks. Mezi prvními tak přichází strategie pro hrubování a dokončení 4 osých kapes a profilů. Tyto strategie je možné aktivovat a vyzkoušet v Preview. Obě zmiňované strategie budou zařazeny mezi Výrobní rozšíření (Machining). 

Strategie Rotační kontura

Strategie Rotační Kontura je dokončovací strategií, kterou lze využít pro obrábění kolmých stěn na rotačních dílcích. Její využití naleznete u různých unašečů, kde potřebujeme docílit kontinuálního pohybu po stěně šroubovice. 

Parametr Minimální konečný poloměr obrábění můžete použít k určení množství materiálu, který se má odebrat při konečném kroku.

Strategie Rotační kapsa

Strategie Rotační kapsa je hrubovací strategií, která vám umožní odstranit velké množství materiálu na rotačních dílech.
Materiál můžete efektivně odstranit pomocí možnosti Automatického kroku, který (jak už název napovídá) automaticky upraví kroky dolů tak, aby se shodoval s válcovým povrchem. Pokud používáte toroidní frézu, můžete použít možnost Odsazení nástroje, abyste se vyhnuli frézování středem nástroje.

Automatické odjehlení

Druhou vlaštovkou z ModuleWorks je strategie pro automatizované odstranění ostrých hran. Tedy strategie, která napomůže vytvořit 3osé, 4osé, či 5 osé nástrojové dráhy pro odjehlení a sražení ostrých rohů. Tato strategie, podobně jako 2D Sražení hlídá kolize s okolními plochami. A velmi jednoduše nám pomůže srážet hrany na těžko přístupných místech.


Automatické frézování rovinných ploch pod různým natočením

Podobně jako v PowerMillu, i Fusion 360 získává novou strategii pro obrábění horizontálních ploch. Tato strategie dokáže automaticky rozpoznat a přidat orientaci pro 3+2 obrábění všech nakloněných rovin.

Úplné vydání

Dokončení zápichu

Nová strategie, která má za úkol dokončit oblasti zápichů, nyní přechází z dvouměsíční Preview verze do ostrého vydání. Dráha nástroje může obsahovat jeden nebo více dokončovacích řezů, díky čemuž je tato strategie využitelná i pro soustružení odlitků, či jinak opracovaných polotovarů.

Strategie dokáže vytvářet nástrojové dráhy z vnějšího průměru, vnitřního průměru nebo čela.

Strategie Strmé a mělké – Optimalizované otevřené kapsy

Optimalizace otevřených kapes pro strategii strmé a mělké nyní vychází z Preview funkcí a je součástí Výrobního rozšíření (Machining). Tuto technologii můžete využít pro najetí nástroje z vnější části modelu v režimu Rovnoměrných nástrojových drah. Výhodou je konzistentnost nástrojových drah, kdy v závislosti na tvaru modelu může dojít k lepšímu napojení nástrojových drah mezi strmými a plošnými částmi modelu. Tato funkcionalita rovněž minimalizuje tvorbu rohů na nástrojových dráhách – docílíme díky ní otevření offsetů Rovnoměrných nástrojových drah. 

Ruční měření se přesouvá do veřejné verze

Měření dvou středů v režimu ruční kontroly přechází z režimu Preview do plné verze. A je tak součástí základní nabídky. Tato funkce vám umožňuje zvolit způsob měření vzdálenosti mezi středy dvou otvorů nebo nálitků při ruční kontrole. Pokud váš měřicí přístroj nepodporuje měření vzdáleností mezi středy, může Fusion 360 vypočítat vzdálenost pomocí průměrů otvorů nebo výstupků a maximální nebo minimální vzdálenosti mezi nimi, což umožňuje větší flexibilitu měření.Pokud byste o měření s měřícími rameny chtěli vědět více informací, bez ostychu nás kontaktuje.