čtvrtek 8. dubna 2021

Novinky Autodesk Vault 2022

Právě byla uvedena nová verze systému pro správu dat (PDM) Autodesk Vault 2022. Umožňuje rychlou a přesnou správu dat napříč firmou. Vault je integrován do více jak 30 návrhových aplikací. Vault je dodáván jednak ve verzi Basic jako součást strojírenské kolekce (PD&MC), dále pak jako verze Vault Workgroup, Vault Office a jako nejvyšší řešení ve verzi Vault Professional, o jehož novinkách verze 2022 zde budu psát. 

Do verze 2022 bylo zapracováno velké množství podnětů od zákazníků vedených na portálu Autodesk Ideas, zohledňuje nové funkce Inventoru 2022 a dalších CAD produktů, prohlubuje již stávající funkčnost  a přináší mnoho dalších zajímavých novinek zefektivňující každodenní správu dat. 

Detailněji vám opět novinky přiblížíme na naší bezplatné online konferenci LIVE 2022 dne 5.5.2021, nezapomeňte se registrovat.


Novinky pro každodenní práci

Verze 2022 přináší lepší integraci do Inventoru, možnost zobrazení více informací o vložených modelech a rozšíření správy Kusovníků (BOM). 

"Zobrazit detailní informace" (Show details)

Je představitel rozšířené integrace v Inventoru. Do Inventoru se doplnil zcela nový (dokovací) panel  umožňující zobrazit informace tak jak jsem zvyklí z plného klienta Vaultu. Tedy kompletní historii, rozpad sestavy, kam vybraný model vstupuje, zobrazení Změnového řízení (ECO), připojené položky, jejího rozpadu a možností zobrazení vybraných iVlastností (více viz video). V současné době každý uživatel, který chtěl tyto informace při práci vidět, si musel pouštět plného klienta Vaultu - např. na druhém monitoru. Od verze 2022 je toto možné přímo z prostředí Inventoru, navíc zobrazení informací ihned reaguje na vybrání modelu či sestavy v Inventoru. Významně se tak zpřehlední každodenní práce každého konstruktéra. Správa stavu modelů (Inventor model state management)

Spolu s novou funkčností Stavy modelu v Inventoru 2022 (psal jsem o ní v minulém článku) se pro vyšší efekt odpovídajícím způsobem rozšiřuje i funkčnost ve Vaultu. 

 • Při otevírání či vkládání modelu do Inventoru s více stavy z Vaultu je možné vybrat stav, ve kterém se model do sestavy vloží. 
 • Dále je možné řídit, jakým způsobem se z jednotlivých variant modelu vytváří Položky (ITEMs) ve Vaultu.Podpora spolupráce Inventor a Revit

Dalším rozšířením funkčnosti Inventoru je spolupráce Inventoru s Revitem. Tuto funkčnost kompletně pokrývá i Vault. Nyní kompletně spravuje a aktualizuje soubory Revitu a Inventoru. Data schvalovatelů a Revizní tabulky

Dostat data o schvalovatelích, datech schválení do Vlastností modelu či výkresu bylo doposud možné pouze s naší aplikací (Jméno či datum schválení modelu či výkresu). Od verze 2022 část těchto informací je možné aktualizovat přímo funkčností Vaultu a to díky sledováním atributů "Latest Released Date" a "Approver" . Takto propsané atributy je možné zobrazovat třeba v revizní tabulce výkresu. Pozn. naše aplikace toho umí stále více :) .Vyhledávání duplicit

Toto je velmi výkonná a užitečná funkce, kterou jsme vám představili už minulý rok. Ve verzi 2022 dochází k dalšímu rozšiřování její funkcionality. 

Ve verzi 2022 přibyla možnost nových filtrů a možností pro vyhledávání duplicit.
 • Vyloučení zrcadlených komponent
 • Určení přesnosti shody 
 • Vyloučení různých materiálů
 • Pokročilé vyhledávání metadat kombinované s geometrickým vyhledáváním
Docílíte tak lépe požadovaných výsledků při vyhledávání tvarově identických dílů ve Vaultu. Jen připomenu, že tento nástroj ej chopen vyhledávat tvarově identické díly bez ohledu na původ jejich vzniku, zda byly vymodelovány různými způsoby v Inventoru či importovány (např. STEP).
Tento nástroj kromě slouží pro eliminaci skladových položek (identický díl uložený vícekrát pod různými názvy a pod.)Administrace

Ověřování přístupu pomocí Autodesk ID

Víte, že Vault Pro obsahuje hodně zajímavé funkce pro automatickou či ruční synchronizaci vybraných dat do Cloudového prostředí (Sdílené pohledy, Drive, Fusion team, BIM 360). Pro lepší sladění přístupu a jasnou identifikaci přibyla ve verzi 2022 možnost přihlášení pomocí Autodesk ID. Dále byla rozšířena spolupráce s Active Directory (AD) možností přidat vybrané atributy z AD do Vaultu.

V rámci administrace je možné každému z uživatelů přiřadit jeden či více způsobů přihlášení (Vault, Autodesk ID, Active Directory) 

Pro lepší správu uživatelů je nyní možné uživatelsky určovat jaké atributy a jakým způsobem se v jednotlivých částech administrace budou zobrazovat. Zásadně se tak zpřehlední správa hlavně u většího počtu uživatelů a skupin. 

A konečně, správci mohou nakonfigurovat "přátelštější" zobrazovaná jména řízeného AD uvnitř Vaultu, aby rychle identifikovali, kdo vytvořil nebo upravil objekty. Zobrazované jméno lze také namapovat na rohové razítko a další vlastnosti souboru pro lepší vedení záznamů. 


Reporty a Trasování práce ve Vaultu

Pro vyšší bezpečnost a ochrany firemního know-how byla rozšířena možnost trasování práce ve Vaultu pomocí tzv. Audit Logs. Doposud Protokol (Log) zaznamenával pouze stahování a mazání souborů uživatelem. Od verze 2022 bude také zaznamenávat kdo a kdy se do Vaultu přihlásil a jaký typ ověřování použil. 
Tato historie je důležitá pro každého správce, který tak má k dispozici všechny informace pro svoji práci a audit. Instalace

Vault, podobně jako další produkty veze 2022 doznal změny pro zjednodušenou instalaci. Je k dispozici pro Vault Klienty (Workgroup a Professional), Vault Office má samostatnou instalaci. 
!Pozor!
všichni, kteří máte implementovaný Vault od Arkance Systems, resp. CAD Studia, kontaktujte svého obchodníka/konzultanta a domluvte se na způsobu upgrade právě u vás. Ne všechny doplňky, které můžete využívat, jsou již ve verzi 2022 k dispozici. Upgrade Správy dat 

Replikace

Ve verzi 2022 doznala změn i způsob replikací databází Vaultu. Kdy replikované databáze zůstanou pouze pro čtení a pro zápis zůstane jen jediná (hlavní) databáze. Zmizí tak vlastnost Vlastníka (Owner). Pozor tedy při přechodu na verzi 2022 pro vás, kdo replikaci mají, dochází ke změně instalace i následné práce !!!  
Zásadně by se tak měla zjednodušit práce v replikovaném prostředí i správa replikací.
Pozn 1. Druhý typ replikace - FileStore, je beze změny.
Pozn 2. Replikace se používá pro propojení více konstrukčních týmu ve více lokalitách, se zachování plné funkčnosti Vaultu. Většinou tam, kde je i problematické a nestabilní internetové propojení jednotlivých poboček (např. do jiné země a pod.). 

Tenký klient

Nejzásadnější a nejviditelnější změnou je zcela nový a moderní Tenký klient (WEB přístup do Vaultu). 
Kromě výrazně lepšího uživatelského komfortu obsahuje spoustu nových funkcí a díky tomu, že se jedná o aplikaci založenou na WEB prohlížeči, je prakticky bez nutnosti instalace. 

Moje pozn.: Ovládání a zobrazení je hodně blízké plnému klientu Vaultu.

Autodesk Viewer

Autodesk Viewer je součástí Tenkého klienta, umožňuje tak prohlížení dat přímo v prostředí WEBu (doposud se musel stahovat DWF soubor a prohlížet v aplikaci - DesignReview) . Výrazně se tak zjednoduší se samotné použití pro každého uživatele, rozšíří se počet použitelných zařízení (Tablety, Mobily, ... ) a zároveň zjednoduší administrace a instalace klientů - žádná instalace :) .

Nové funkce

Tenký klient má nově přístup ke Změnovým příkazům (ECO), Odkazům na složku či soubor, umožňuje vícenásobné výběry např. pro prohlížení či stahování. Uživatelé mohou sdílet odkazy na jednotlivé dokumenty např. pomocí e-mailu. 

Tohoto nového WEB klienta ocení určitě každá firma využívající Vaultu Professional. 


Vault Mobile

Neustále se rozšiřující mobilní technologie umožňují zobrazovat i velké modely na mobilních zařízeních. Stále větší tlak uživatelů mít všechna data stále k dispozici přinesl i verzi Vaultu pro mobilní prostředí (první verzi jsme představili zde na blogu minulý rok).

Je určena hlavně pro:

 • zobrazení 2D a 3D návrhu
 • Zařadit či Vydat non-CAD soubory
 • Kontrolovat, Schvalovat a podepisovat dokumenty
 • Rychlé a jednoduché vyhledávání s možností QR i čárových kódů
 • Vytváření či účast na změnových řízeních (ECO)

oproti našemu předchozímu článku došlo k těmto aktualizacím :

 • podpora IOS verze 12 & vyšší nebo Android verze 8 a vyšší
 • servery Vault Professional 2020, 2021 a 2022 
 • Je nutná licence Vaultu Professional nebo Vault Office
 • ve správě licencí Autodesku (manage) je nutné zapnout oprávnění pro Vault Mobile 


Pozor

Pozor na instalaci nové verze Vaultu (je jedno za Basic, Workgroup či Professional). Aktualizace Vaultu není jednoduchý proces (jako např. aktualizace CADu), má svá jasná pravidla. Špatně provedená instalace může způsobit ztrátu dat. Proto POZOR, doporučujeme, kontaktujte nás, např. na helpdesk.cadstudio.cz.

Pro všechny, kteří mají implementaci provedenou firmou Arkance Systems CZ (CAD Studio), kontaktujte prosím Vašeho obchodníka pro možnost provedení upgrade našimi pracovníky. 


Videoukázka novinek:úterý 6. dubna 2021

Novinky Autodesk Inventor 2022

Dnes, 6.4.2021 je uvedena nová verze profesionální CAD aplikace Autodesk Inventoru - 2022. V tomto článku si popíšeme klíčové novinky s tím, že detailněji se na ně - a především na jejich přínosy - podíváme v praktické živé ukázce v rámci naší bezplatné online konference Autodesk LIVE 2022, kterou pořádáme 5. května 2021.

Ve verzi 2022 se Autodesk zaměřil na nové způsoby tvorby variantních modelů a sestav pomocí zcela nové funkčnosti Stavy modelu (Model States). Jako již po mnoho let se opět zlepšuje Produktivita a Výkon aplikace jako takové. Významným způsobem se rozšířila spolupráce mezi Inventorem, Revitem a Fusion 360. Novinky najdete v oblasti instalace produktu a několika dalších vylepšení, které si v tomto článku popíšeme. 


Přehled hlavních novinek ve videoukázce:Model States (Stav modelu)

Stavy modelu umožňují použít zcela nové postupy při tvorbě podobných dílů či jejich variant. Umožňuje jednoduše zachytit stavy pracovního postupu či různých reprezentací toho samého modelu. Oproti podobné funkčnosti (iSoučásti a iSestavy) se pro každou variantu nevytváří nový soubor modelu, ale veškeré varianty jsou zachyceny do jednoho souboru (*.ipt či *.iam). Nehrozí tak např. že dojde k přerušení vazby ze zdrojového na variantní model. 

Do Varianty modelu je možné zachytit změny parametrů, rozměrů, Vlastností či zjednodušení. Stavy modelu je možné využít jak pro díly, tak i pro sestavy. 

Ovládání je podobné jako např. u reprezentací pohledu. 
Stavy modelu je možné použít např. pro tyto postupy:

 • Jednotlivé stavy postupného obrábění součásti
 • Jednotlivé kroky pro postupné ohýbání plechového dílu 
 • Rodiny objektů s různými rozměry či potlačenými prvky (např. stlačené a nestlačené těsnění)
 • Alternativní polohy sestavy
 • Jednotlivé fáze postupného sestavování (montáže) sestav
 • Různé úrovně zjednodušení či vypnutí určitých iVlastností před exportem (pro uchování firemních infromací)
 • iVlastnosti
 • ....

Zde je příklad různého stavu jednoho a  toho samého modelu - jednou polotovar a pak obrobený díl:
pozn. Funkčnost má samozřejmě vliv i na rozšíření funkčnosti a jeho plném využití ve Vaultu, na to se podíváme v samostatném článku, věnovaném novinkám Vaultu 2022.

pozn.2. Určitě se budeme v budoucnu této nové funkčnosti více věnovat, sledujte nás. 

Sestavy

Vlastnost výskytu - zcela nový typ Vlastnosti, která je definována v sestavě. Každá vložená komponenta v sestavě může mít další Vlastnost, která je pouze v té sestavě. Ta samá komponenta vložená do sestavy vícekrát, může mít pokaždé jinou hodnotu této Vlastnosti. 
Tyto Vlastnosti výskytu si můžete zadávat a zobrazovat v rozpisce, využívat na výkresech (popisky, pozice a pod.). Ideální využití je všude tam, kde vícekrát vkládaná komponenta (model či podsestava) je vždy stejná a liší se třeba jen nějakou vlastností (Popis, Výkon, .... ).


Na rozdíl od klasické iVlastnosti, tato "Vlastnost výskytu" se nijak do komponenty jako takové nepropisuje a existuje pouze v nadřazené sestavě.  


Zjednodušení - rozšíření a přepracování stávající funkce "Obal" . Funkce je přepracována do nového prostředí Inventoru (UI). Veškerá funkčnost je situována do jednoho dialogu dokovatelného v prohlížeči Inventoru (tzv. Panel Vlastností) a je strukturován pro postupné svislé vyplňování. Nová funkčnost umožňuje přednastavit oblíbené a často používané způsoby zjednodušování. 

Tato funkčnost je nyní doplněna do spolupráce mezi Inventorem a Revitem.Interoperabilita

Inventor + Revit

Export do RVT obsahuje právě výše uvedenou funkčnost "Obal". "Revit Export Browser" je vložen přímo do Prohlížeče Inventoru. Je určen pro řízení umístění exportovaného modelu. Pokud RVT model v této cestě leží je možné ho v Revitu otevírat, upravovat, prohlížet nebo aktualizovat. 


Inventor + Fusion 360

Fusion 360 se stává stále vyhledávanějším doplňkem každého konstruktéra, projektanta či technologa a je součástí sady PD&M Collection. Je vyhledáván hlavně pro svoje nové a unikátní technologie jako je Generativní návrh, 3D tisk, či pokročilé programování CNC strojů. Fusion 360 pro ukládání a správu dat využívá Cloudové technologie Fusion Team (více o Fusion 360 viz: F360.CZ). Inventor s Fusion 360 již standardně spolupracuje několik verzí pomocí technologie AnyCAD. Novinkou ve verzi 2022 je nový nástroj "Send to Fusion", který propojí Inventor s Vaším Fusion účtem a asociativně odesílá modely a sestavy do Fusionu přímo z Inventoru, Následně ho ve Fusion 360 rovnou otevře.
Není tedy nutné provádět operace typu export a pak ve Fusion Importovat.   
Modely jsou stále asociativní, takže při změně modelu v Inventoru, jen stisknete nový příkaz "Send to Fusion" a dojde k jeho aktualizaci. Pokud provedete změny ve Fusion 360, tyto se zpět do Inventoru nepropisují. Tyto postupy jsou určeny hlavně pro situace, kdy ve Fusion 360 model připravujete pro výrobu a obrábíte pomocí CNC či Tisknete 3D.

Další

Podpora QIF 3.0  (Quality Information Framework) při exportu modelů obsahujících PMI data. 
Export do formátu JT s daty PMI je podporován plánovačem úloh.


Výkon

Výkonnost Inventoru je rozvíjena s každou verzí již několik let. Ve verzi 2022 se vývoj zaměřil na Práci v sestavách a Grafický výkon jako takový. 

Z většího využití GPU budete mít určitě lepší pocit při každodenní práci v Inventoru. Inventor 2022 je optimalizován pro větší využití grafického hardwaru při hlavně ve vizuálních stylech se zobrazením drátového modelu a siluet. 
Zrychlení poznáte i při každodenních operacích typu: úpravy komponent v přímo v sestavě, úpravy náčrtů, práce s viditelností komponent. Určitě oceníte zrychlení při Otevírání a Zavírání dokumentů a to hlavně pokud např. potřebujete rychle přecházet mezi projekty.
 


Produktivita

Vazby v sestavě

Nedávno se na našem uživatelském portálu CADFORUM.CZ objevil dotaz na možnost zobrazení stepně zavazbení jednotlivých komponent (modelů či podsestav) přehledně v prohlížeči sestavy. A to je právě jedna z nových funkcí Inventoru 2022. Pomocí symbolu vyplněného či prázdného kolečka je ihned vidět stav zavazbení jednotlivých komponent v sestavě. Tuto funkčnost je možné jednoduše zapnout či vypnout v Nastavení dokumentu (tedy nastavení se může lišit v různých souborech sestav). Viz obrázek:


 Uživatelské rozhraní (UI) 

Jen připomenu, nové Uživatelské rozhraní umožňuje příkazy dokovat v prohlížeči či umisťovat na druhý monitor, vytvářené objekty pojmenovávat, ve většině případů ukládat nastavení dané funkce či využít tlačítka "Použít" tedy vytvořit a pokračovat v příkazu. A mnoho dalšího. 
  
Do nového Uživatelského rozhraní a zároveň rozšířenou funkčnost byl přepracován příkaz "Zaoblení".
A to pro všechny režimy: (Zaoblení, zaoblení ploch i zakulacené zaoblení).  

Dále pak nový Panel Vlastností. S možností výběru a filtrace objektů.
Výkresy

Při tvorbě jednotlivých 2D pohledů je nyní možné lépe využít pohledu kamery, výrobní informace a nově styl osvětlení přímo z 3D modelu. Je možné tak lépe na výkres promítnout vizuální styl 3D modelu. 
Výkres samozřejmě zohledňuje novou funkčnost v modelech a sestavách, tedy i stavy modelů či Vlastnosti výskytů. ať už formou kusovníku či zobrazením popisek. Při tvorbě pohledu jsou k dispozici i nové možnosti zobrazení 3D poznámek.
Při kótování dojde k automatickému přerušení os a středových značek (pokud se překrývají). 


Instalace

Pokud si budete Inventor 2022 instalovat sami, nelekněte se nového vzhledu Instalace. Respektive oproti předchozím verzím se instalace výrazně zjednodušila na jeden základní dialog.
Veškerá specifická nastavení je nutno provést v online prostředí "Vlastní instalace" (Autodesk Account). Zároveň je možné toto specifické nastavení jednoduše aplikovat na všechny uživatele firmy. Vytvořit pomocí něho tzv. Rozmístění pro hromadnou instalaci. 
Pozn. Tento nový způsob se objevil již u předchozí verze a to u AutoCADu 2021 či 3ds Max 2021.


 

Inventor 2022 je součástí sady Product Design & Manufacturing Collection. Kromě vylepšení Autodesku obsahuje Inventor od Arkance Systems i řadu dalších rozšířeních a funkcí, instalovaných s bonus doplňkem X-Tools jako součást CS+.

Na stránce Download nabízíme stažení Trial verze Inventoru 2022. Stejně jako minulý rok, než provedete instalaci nové verze, nezapomeňte, že nejde jen o samotnou instalaci, ale je nutné migrovat nastavení (šablony, knihovny stylů apod.). Než se do instalace pustíte, poraďte se s našimi techniky, zda je u vás vše v pořádku připraveno. Nový je i Autodesk Vault 2022 (viz samostatný článek). Pozor tam, kde máte zavedenu správu dat, zde je NUTNÉ to nejprve s našimi techniky konzultovat. Nebojte se na nás obrátit přes portál helpdesk.cadstudio.cz .

Nebojte se si profesionální instalaci objednat, v této době to díky novým technologiím perfektně zvládáme i na dálku.
Doufám, že vás novinky zaujaly a těšíme se na vaši účast na CAD Studio LIVE 2022 konané dne 5.5.2021 - registrujte se.