čtvrtek 8. listopadu 2018

Aktualizace Inventor 2019.2Po pár měsících vychází další významná aktualizace Inventoru. Tentokrát již druhá pro Inventor 2019. Nalezneme v ní řadu nových funkcí, a to napříč celou funkčností Autodesk Inventoru. V tomto článku uvádím ty nejdůležitější aktualizace. Aktualizace je dostupná všem uživatelům se subscription (pronájmy) a platným maintanance - viz Autodesk Account nebo Desktop App.

GENERÁTOR RÁMŮ

Na tento modul, hojně uživateli využívaný, se právě na základě podnětů zákazníků Autodesk zaměřuje s modernizací a rozvojem funkcí. Proto to určitě není poslední významná aktualizace tohoto modulu. Máte se na co těšit.

Náhledy 

Podstatně propracovanější náhledy před provedením akce, a to pro zkrácení/prodloužení profilu, odstranění oříznutí, změny profilu a jejich znovupoužití. Větší barevnost náhledů umožňuje lepší orientaci ještě před provedením příkazu.

Vícenásobný výběr

Při provádění standardních operací, jako je vzájemné ořezání profilů (pokos/zážez), je možné dnes profily vybírat oknem, a to i více profilů. Tím docílíte zásadního zrychlení u velkých konstrukcí.

Pojmenování profilů

Doplněn konfigurátor pro pojmenovávání profilů. Ten si můžete složit z libovolných řetězců, názvu sestavy, předpon, přípon, pořadí apod. (viz obrázek). Naleznete jej v "Možnosti aplikace" na kartě "Soubor". Zde bych rád zdůraznil, že podstatně propracovanější máme zpracované pojmenovávání v našich Inventor Tools (X-Tools) a případně jména souborů nám generuje i správa dat Vault Workgroup a Professional. Ty jsou i v tomto případě nadřazeny novému modulu pojmenovávání profilů.


OBSAHOVÉ CEBTRUM

Kromě aktualizace a rozšíření rodiny normalizovaných dílů, zde najdeme hlavně Pokročilé vyhledávání. To umožňuje kombinovat různé vlastnosti a hlavně pak jednotlivé kombinace vyhledávání ukládat pro opakované využití. Toto přináší zásadní zrychlení při dohledání konkrétního normalizovaného dílu a rozměru.

KONTROLA PRAVOPISU

Modul, který rozšiřuje textové vstupy Inventoru (např. výkres) - umožňuje tak nastavení automatické kontroly pravopisu, jako známe např. z Office nebo AutoCADu. Máte na výběr mnoho jazyků, včetně češtiny. Překlep se projeví červenou vlnovkou, známou např. z Wordu.

DALŠÍ

Mezi další novinky patří přednastavení poznámek. Možnost si uložit často používané značky. V tuto chvíli je dostupné pro Značky povrchu, Značky svarů a výplní. 
Kdo už si někdy vypnul panel prohlížeče modelu, ví, že opětné zapnutí dalo zabrat. Nyní se panely dají zapínat snadněji ikonkou "+":


Nově lze podrobně trasovat běh iLogic pravidel. Lze zobrazovat textury plného řezu. Podstatně se zvýšil výkon generování pohledů řezů, pohledů detailu, přerušených pohledů, pohledů částečného řezu a oříznutých pohledů. Kromě nových funkcí přináší verze 2019.2 i opravy některých chyb - viz přehled.


Zásadnímu novému modulu Toleranční analýza jsme se věnovali v minulém článku.

středa 7. listopadu 2018

Toleranční analýza pro Inventor

Tolerance na jednotlivých součástech používáme pro přiblížení ideálnímu stavu při použití co nejlevnější výroby s ohledem na funkčnost. Čím přesnější díl, tím náročnější a dražší výroba.

Na první pohled rozumně navolené tolerance pak po sestavení reálných dílů mohou v určitých situacích nabývat hodnot, které znemožní správnou funkčnost mechanismu. Tyto krajní situace většinou nastávají při kombinaci horních a spodních odchylek jednotlivých komponent. Pro tyto analýzy, v jednom lineárním směru (1D), vznikl nový modul „toleranční analýza“ (Inventor Tolerance Analysis, Analýza tolerancí), který funguje přímo v prostředí CAD aplikace Autodesk Inventor Professional. Jeho hlavní funkcí je výpočet a zobrazení výsledné tolerance mezi vybranými plochami modelu na základě zadaných tolerancí k jednotlivých modelům (součástem) a jejich zavazbení v sestavě.

 Tato toleranční analýza nyní bude součástí licence pro všechny uživatele konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Technicky pak bude její instalace vyžadovat aktualizaci Inventoru 2019.1 resp. 2019.2 (viz samostatný článek).Něco k vlastní funkčnosti:

V jedné součásti či sestavě je možné provádět jednu či více studií tolerancí. Pro každou studii se vyberou části modelu, mezi nimiž chci sledovat výslednou toleranci. Systém sám analyzuje zadané kóty s tolerancemi (automaticky přebírá 3D poznámky s tolerovanými rozměry), z vazeb mezi komponentami je schopen zjistit, jak na sebe navazují a výslednou toleranci a její odchylku ihned zobrazit. A to jak na 3D modelu, tak i ve výsledcích analýzy. Viz obrázky:Pro analýzu se nemusíte spoléhat na vazby či koty, ale každou analýzu je možné ručně vytvářet, upravovat, doplňovat členy apod. Provedené analýzy sestavy je možné exportovat/importovat pro další použití a varianty. Jedná se o XML soubor s vlastní příponou (*.itol). Pro výsledky je možné volit více metod analýz, toto se provádí, stejně jako několik dalších možností, v „Nastavení“ Toleranční analýzy:


Aplikace Toleranční analýza byla uvedena v několika lokalizacích (včetně češtiny). K dispozici je i Trial verze. Aktualizace Inventor 2019.2 byla uvedena vzápětí.


Jedná se o velmi podařenou aplikaci pro provádění Toleranční analýzy přímo v prostředí sestav Autodesk Inventoru, kterou jistě ocení každý konstruktér - zvláště když ji nyní dostává bezplatně jako součást subscription ke konstrukční sadě PD&MC.