pondělí 21. srpna 2023

NASA využívá generativní design pro nové vesmírné mise

Díky generativnímu designu může NASA vytvářet rychlejší, levnější a lehčí evoluční struktury - a možná dokonce najít důkazy o životě na Marsu.

Marsovské vozítko na Marsu
NASA využívá generativní design k vytváření lehčích a pevnějších součástí, které pomáhají při vesmírných misích, včetně mise Mars Sample Return Mission, která využívá rover ke sběru vzorků hornin.

  • Generativní návrh využívá umělou inteligenci k rychlému nalezení optimálního návrhu na základě zadané sady technických požadavků.
  • Generativní návrh je ideální pro kosmické inženýrství, protože pomáhá konstruktérům vytvářet návrhy, které jsou výrazně lehčí - což je vzhledem k finančním a vědeckým omezením vesmírných misí nezbytné.
  • NASA a její konstrukční partneři využívají generativní design k vytváření nových řešení pro mise citlivé na hmotnost, jako je například EXCITE (EXoplanet Climate Infrared TElescope) a Mars Sample Return Mission.

Vesmír je plný fascinujících jevů - od prvotních černých děr a bludných planet až po supernovy a antihmotu. Pro běžného pozemšťana je však jeden z nejpoutavějších aspektů vesmíru možná jedním z nejméně tajemných: stav beztíže.

Technicky vzato, gravitace ve vesmíru stále existuje. Astronauti však její účinky nepociťují, protože se vzdáleností slábne. Čím více se člověk vzdaluje od Země, tím více je od její gravitační síly oddělen.

V případě Mezinárodní vesmírné stanice ISS - která pobavila nejednoho vesmírného nadšence záběry astronautů chytajících během salta do otevřených úst vznášející se potraviny - je pocit nulové gravitace způsoben tím, že se její obyvatelé nacházejí ve volném pádu: Vesmírná stanice, její posádka a všechny předměty v ní padají z vesmíru k Zemi stejnou rychlostí, což jim dává zdání, že se vznášejí. Obíhání planety, aniž by do ní skutečně narazila, je možné díky vysoké rychlosti, kterou se vesmírná stanice pohybuje, což jí dává zakřivenou dráhu přesně odpovídající zakřivení Země.

Když se nad tím zamyslíte, je tato posedlost stavem beztíže docela ironická. Ačkoli se zdá, že objekty ve vesmíru existují bez ohledu na pozemskou fyziku, konstruktéři vědí, že hmotnost je ve skutečnosti jedním z nejdůležitějších hledisek při konstrukci kosmické lodi.

"Hmotnost se ve světě kosmických letů rovná nákladům," říká Alex Miller, vedoucí konstruktér ve společnosti Newton | Engineering and Product Development.

Kosmické lodě a jejich součásti musí být lehké, aby se zajistily nákladově efektivní starty, efektivita využití paliva a energie a strukturální integrita, nemluvě o maximálním vybavení přístroji pro schopnosti mise.

Snížení hmotnosti však není jednoduchý úkol. Aby bylo navrhování lehkých kosmických lodí snazší a rychlejší, obrací se NASA a společnosti, jako je Newton, k jedinečnému nástroji využívajícímu umělou inteligenci (AI): generativnímu navrhování.


Využití generativního designu k vývoji toho, co je možné

Ryan McClelland, inženýr NASA, drží generativně navrženou konstrukci.
Výzkumný inženýr NASA Ryan McClelland drží titanový držák konstrukce vytištěný na 3D tiskárně. Se svolením NASA/Henry Dennis.

Generativní navrhování je založeno na kombinaci fyziky a řady optimalizačních algoritmů zohledňujících výrobu s cílem vygenerovat více řešení, která splňují definici problému a požadavky zadané uživatelem. Parametry, které algoritmy přijímají, jsou podrobné technické požadavky, a produkty, které vytvářejí, jsou hotové návrhy, které výzkumný inženýr NASA Ryan McClelland nazývá "vyvinuté struktury".

"Vypadají poněkud cize a podivně, ale jakmile je uvidíte fungovat, dávají opravdu smysl," řekl McClelland o evolvovaných strukturách v rozhovoru pro NASA v roce 2023.

Evolvované struktury jsou "cizí a podivné", protože umělá inteligence nemá předem danou představu o tom, jak by něco mělo vypadat, jako to dělá lidský konstruktét. Místo toho algoritmy pouze řeší problémy, aby našly nejlepší a nejefektivnější způsob, jak splnit požadavky na konstrukci. K tomu často používají geometrie, které by pro člověka byly téměř nemožné, což vytváří organické formy, které by si většina lidí nedokázala představit.

"Na generativně navržených strukturách mě nejvíce překvapilo, jak jsou výsledné návrhy jednak neotřelé v tom smyslu, že by je většina lidí nevymyslela, jednak zřejmé v tom smyslu, že jakmile řešení vidím, dává intuitivní smysl," říká McClelland.


Iterace zlepšující kvalitu a snižující riziko

Proces generativního navrhování je jednoduchý a rychlý. Nejprve inženýři zadají technické požadavky, jako je zatížení, které bude muset hotová konstrukce nést, a síly, kterým bude v prostoru vystavena. Poté zadají požadavky do softwaru, který dokáže během několika hodin vytvořit nespočet iterací návrhu.

"Uživatel zadá do systému požadavky a umělá inteligence navrhne design, který pak otestuje pomocí analýzy konečných prvků, aby se ujistila, že funguje a ověřuje požadavky," vysvětlil McClelland v jedné z epizod podcastu NASA "Small Steps, Giant Leaps". "A pak také provede simulaci výroby, aby se ujistil, že to lze vyrobit."

Zatímco lidé mohou provést jednu iteraci návrhu každý týden, poznamenává McClelland, umělá inteligence zvládne jednu iteraci návrhu za několik minut. "Získáte tak mnohem více iteračních cyklů," říká. "A díky většímu počtu iteračních cyklů získáte pomocí tohoto procesu evolučních struktur optimálnější návrhy mnohem, mnohem rychleji."

Rychlost je hlavní výhodou. Není to však jediná výhoda - zlepšuje se také kvalita.

"Zjistili jsme, že to ve skutečnosti snižuje riziko," říká McClelland. "Zjistili jsme, že díly vygenerované algoritmem nemají takové koncentrace napětí, jaké se vyskytují u lidských návrhů. Napěťové faktory jsou téměř desetkrát nižší než u dílů vyrobených odborníkem člověkem."

A pak jsou tu náklady, což je důležitý faktor, pokud jde o konstrukce na míru, kterými je NASA známá. "Hlavním faktorem, který ovlivňuje náklady na konstrukce v NASA, je spíše jednorázové inženýrství než výroba," říká McClelland. "Na rozdíl od automobilky nebo cyklistické firmy vyvíjí NASA v každém okamžiku tisíce unikátních dílů. Je jen jeden Hubble a jeden Webb, takže tato technologie je pro nás obzvlášť cenná."

V neposlední řadě je tu kritická otázka hmotnosti: Podle McClellanda mohou vyvinuté struktury ušetřit až dvě třetiny hmotnosti ve srovnání s tradičními součástmi. "Jejich výkon je někde v řádu trojnásobku," řekl v pořadu Small Steps, Giant Leaps. "A když říkám výkon, myslím tím ve skutečnosti poměr tuhosti a hmotnosti. Takže jsou velmi tuhé a velmi lehké a zároveň jsou o dost pevnější než konstrukce navržené člověkem."

Ačkoli vědecké a obchodní výhody dobrého výkonu jsou zřejmé, může být výhodný i z hlediska personálního. "Z personálního hlediska je konstrukčních analytiků vždy nedostatek," říká McClelland. "Myslím, že to může pomoci zmírnit tlak na specialisty na statické výpočty tím, že se rychle vytvoří tuhé a pevné konstrukce, což sníží potřebu pozdějšího iterování."


Příští zastávka: Mars

Dvě mise NASA, které ztělesňují potenciál generativního navrhování pro optimální konstrukci kosmických lodí, jsou EXoplanet Climate Infrared TElescope (EXCITE) a Mars Sample Return Mission.

Tento kus hliníkové podpěry navržené umělou inteligencí bude podpírat konstrukci teleskopu EXCITE. Se svolením NASA/Henry Dennis.

První z nich, jejíž start se očekává již na podzim 2023, je balónem vynášený teleskop, který bude studovat teplé exoplanety obíhající kolem vzdálených hvězd. Je velký jako terénní auto a obsahuje nejméně dva generativně navržené prvky: titanové podpěry pro zadní část teleskopu a "optickou lavici", která bude držet optické komponenty jednoho z jeho přístrojů, ultrafialového zobrazovacího spektrometru, který bude provádět nepřetržitá pozorování planet při jejich oběhu kolem hostitelských hvězd.

"Ze současných aplikací je optická lavice pravděpodobně nejpůsobivější," uvedl McClelland v časopise o architektuře a designu Dezeen. "Je to radikální odklon od typických optických lavic a má mnohem lepší konstrukční vlastnosti. Navíc sloučila to, co by dříve tvořilo asi 10 dílů, do jediného."

Mise Mars Sample Return bude využívat řadu vozidel, která budou sbírat vzorky hornin, jež mohou obsahovat důkazy o dřívějším životě na Marsu, a nakonec je dopraví zpět na Zemi. Pro tuto misi, jejíž start je naplánován na rok 2027, Newton použil Autodesk Fusion 360 ke generativnímu návrhu kritické součásti zvané mechanismus záchytného víka.

V rámci této mise sbírá vozítko Mars Perseverance v současné době na povrchu Marsu vzorky a ukládá je do kovových trubic. Vozítko přepraví trubice do modulu pro odebírání vzorků, kde je robotické rameno dodané ESA umístí do rakety modulu. Ta se následně se vzorky uvnitř vynese na oběžnou dráhu Marsu. Tam se setká s další sondou: orbitálním modulem, jehož úkolem bude vzorky přijmout, sterilizovat a uložit do konečné sondy, která je dopraví na Zemi.

K tomu slouží mechanismus záchytného víka. Vzorky budou z rakety "vyhozeny" do systému Zachycení, zadržení a návratu na orbiteru, který je zachytí do kontejneru s víkem, který se bude muset okamžitě uzavřít, aby byly důkladně zajištěny. Díky generativnímu návrhu ve Fusion 360 je víko o 30 % lehčí ve srovnání s návrhy vytvořenými člověkem.

"Jakmile vzorky vplují dovnitř, musí se víko velmi rychle zavřít, aby vzorky neodskočily ven, a také omezit kontaminaci vzorků," říká Miller. "K tomu je zapotřebí velmi lehkých a pevných dvířek. Proto nám s konstrukcí víka pomohl generativní návrh ve Fusion 360."


Úspěch ve "věku umělé inteligence"

Příležitost je zřejmá: Díky levnějším, lehčím a výkonnějším komponentám se mohou kosmické lodě vydávat do vesmíru na delší dobu a plnit složitější a významnější mise.

Přesto generativní design není okamžitou výhrou. Existují praktické překážky, se kterými se organizace musí vypořádat.

Jednou z nejčastějších je podle McClellanda způsob vnímání, protože zainteresované strany vidí podivné návrhy, které umělá inteligence vytváří, a předpokládají, že je ve skutečnosti nelze vyrobit. Ve skutečnosti lze mnoho generativních návrhů snadno a levně vyrobit pomocí aditivní výroby, subtraktivního CNC frézování nebo hybridní výroby, která kombinuje aditivní i subtraktivní techniky.

"Lidé vidí tyto bláznivě vypadající organické struktury a myslí si, že je nikdy nelze vyrobit z našich standardních materiálů běžnými CNC obráběcími postupy," řekl McClelland v rozhovoru na Small Steps, Giant Leaps. "Ukázalo se, že CNC obrábění je ve skutečnosti mnohem dál, než si lidé myslí, a že pomocí 5osého CNC obrábění lze dnes vyrobit naprosto cokoli, co si dokážete představit."

Podle McClellanda existují i softwarová omezení, protože současné nástroje podle něj nedokážou zpracovat tepelné parametry. S vývojem technologie však očekává, že se to změní. "Tepelné a konstrukční problémy jsou v NASA často propojeny," říká. "Doufám, že v budoucnu bude generativní návrh schopen zohlednit jak strukturální, tak tepelné požadavky, například omezit tepelnou vodivost a zároveň splnit požadavky na tuhost konstrukce."

Prozatím je podle Millera jasná jedna věc: Generativní navrhování tu je a zůstane. "Skutečně věřím, že lidstvo stojí na úsvitu věku umělé inteligence a používání generativního navrhování je naprosto nezbytné pro každý inženýrský tým, aby si v budoucnu udržel konkurenceschopnost," říká Miller. "Je to klíčový nástroj v našem poslání poskytovat zákazníkům optimální řešení a zajistit úspěch."


A nejen NASA

Ale zpátky na Zemi. Přínosy generativního designu (GD) nevyužívá zdaleka jen NASA v dalekém vesmíru. Nástroje GD v Autodesk Fusion 360 a jeho schopnosti neotřelých a výkonnějších konstrukcí využívají i české a slovenské firmy. Například známý výrobce multifunkčních CNC obráběcích strojů a soustruhů se svislou osou obrábění - TOSHULIN - využil generativní návrh pro konstrukci lehčího a efektivnějšího zásobníku obráběcího stroje - viz video-reference.

A právě TOSHULIN teď představí své praktické zkušenosti s generativním navrhováním ve své prezentaci na nadcházejícím 20. ročníku konference CADfórum 2023 (17.10. Valeč) - nenechte si ji ujít a nechte se inspirovat - viz Registrace.


dle materiálů Redshift

čtvrtek 10. srpna 2023

Novinky Inventoru 2024.1 a 2024.1.1

Nedávno vyšel první velký update pro Inventor 2024. Tak, jak jsme zvyklí z minulých let, tak i nyní přibylo pár zajímavých funkcí, napříč celou funkčností Inventoru. A právě včera vyšel i update Inventor 2024.1.1, tudíž se o něm zmíním také.


Náčrt

Zrušit Náčrt

funkce je doplněna do všech náčrtů, 2D i 3D, zahrnuje i rohová razítka, značky, pohledy náčrtu a pod. Tato funkce ruší veškeré práce provedené v daném náčrtu a vrací model do stavu před vytvořením náčrtu. Je tedy ekvivalentem příkazu Zpět. Vložit se vzorci

Pokud kopírujete náčrt, v němž jsou jako parametry použity vzorce, kopírují se jako vzorce i do kopírovaného náčrtu.
Parametry ve vzorcích se aplikují na nově vzniklé parametry.Součást

U modelování součástí se objevilo mnoho zajímavých funkcí.

První funkcí je přejmenování systémových pracovních prvků - např. rovin z výchozích XY, XZ, YZ např na "Nárys", "Půdorys", "Bokorys", či "Horní", "Základna "... a pod.
Nedávno jsem se s tím právě setkal, přejmenovat to samozřejmě jde již dlouho, ale nyní se nová jména zobrazují i v dialozích a výběrech mnoha funkcí, jako je zrcadlení, pole, vytvořit součást  a tak dále.

3D poznámky

První dvě změny jsou spíše kosmetické místo text "Vybrat další možnou rovinu" je "Změnit na další možnou rovinu"


A byly posunuty položky v místní nabídce - Přidat vrchol a Odstranit vrchol 

Dále u příkazu Tolerance obecného povrchu byla přidána funkce "Upravit" a úpravy této značky se spustí i poklepáním myši (dvojklik). Tažení

Velmi příjemným vylepšením je zachování viditelnosti náčrtu trajektorie pokud pro vytvoření tažení vybere možnost "Použít". V nabídce pro to přibyla volba "Zachovat náčrt viditelný (+)" pozn. to v závorce je to, že to platí pro funkci "použít" - dole v dialogu zelené znaménko Plus.


Export plochy u prvku "Značka"

Značka je poměrně nový příkaz umožňují vkládat dynamický text na model - např. popis plechového dílu. Při standardním exportu rozvinu je pro něho speciální hladina. Nyní byla speciální hladina doplněna i do funkce "Exportovat Plochu jako ... "
Povrchová úprava

tento ve verzi 2024 zcela nový příkaz dospěl několika úprav a vylepšení.
Nově přidané Kapátko vlastnosti umožňuje přenášet vlastnosti z jiné, již existující povrchové úpravy.


Dále byla doplněna možnost "Exportovat všechny parametry povrchové úpravy" , která exportuje veškeré parametry povrchové úpravy jako iVlastnosti dané komponenty.

Podpora iSoučástí a iSestav !!! 

velmi důležité je rozšíření podpory a využití povrchové úpravy u tabulkově řízeních dílů a sestav !!! 


Chyby nebo neplatný zdrojový soubor povrchových úprav

Pokud zdrojový soubor povrchových úprav (Finish.xml - je umístěný v Design Datech) obsahuje chyby, je neplatný nebo úplně chybí, zobrazí se chybová zpráva a upravit nebo použít lze pouze existující typy povrchových úprav v existující povrchové úpravě. Není možné použít žádné jiné typy povrchových úprav. Můžete však použít nové funkce kapátko vlastnosti k opakovanému použití nastavení z existujících povrchových úprav.

Vylepšený seznam komponent v dialogu Formát textu

Rozevírací seznam parametrů povrchových úprav v dialogu Formát textu mohl být dříve velmi dlouhý. Nyní se zobrazí pouze komponenty, které obsahují nebo obsahovaly prvky povrchových úprav.

Sestavy

Prvky v sestavě

Při přidávání dílů do již existujících prvků je nyní možné najednou přidávat více součástí. Takže nemusíte klikat jeden díl po druhém. Výrazně se tak zrychlí práce s obráběním ve svařencích a pod. Jedná se o příkaz "Přidat účastníky" na pravém tlačítku myši ve stromu historie - tzv. Prohlížeči. 

Pracovní prvky počátku

Zde platí to samé co u dílu - možnost přejmenovat prvky počátku a nové názvy se zobrazují v dalších příkazech jako je zrcadlení, Odvozená sestava, Pole komponent a pod.

Vazby

Byla rozšířena možnost úprav vazeb o další způsoby:

Dvojklikem na ikonu vazby ve stromu se zobrazí dialog pro úpravy


Dvojklikem na symbol vazby v grafickém okně


Trubky a potrubí

další drobné vylepšení tohoto modulu:
Nyní je možné nastavit výchozí poloměr ohybu. Standardně se rovná dvojnásobku jmenovitého průměru trubky.

Výkresy

Značka počátku u kót

Nyní je možné odstranit značku počátku. Pokud jsou na tuto značku počátku navázány kóty, budou také odstraněny.
Takto mohou být odstraněny i další objekty, svázané s tímto počátkem a to Staniční kóty, Tabulky děr, Sady staničních kót.Export do DWG pouze toho, co je uvnitř rámečku výkresového listu

Ve výkresech aplikace Inventor je velmi běžné vytvářet pohledy a kusovníky mimo rámečky listů. Při ukládání v podobě souboru DWG aplikace AutoCAD se exportuje vše, co je ve výkresu, zatímco při exportu do souboru PDF se všechny poznámky mimo rámečky listů vyjmou a do souboru PDF nezahrnou. V této verzi byla do dialogu Cíl exportu přidána nová možnost Pouze obsah listu, která umožňuje zahrnout při exportu do souboru DWG pouze obsah uvnitř rámečků listu. Upozorňujeme, že když je vybrána tato možnost, bude zahrnut celý objekt, pokud je jeho ohraničující kvádr uvnitř nebo částečně uvnitř listu.

Obecná vylepšení

Grafika

Renderování závitů a obtisků pomocí GPU je nyní rozšířeno i na čipy AMD. Po aktualizaci ovladačů je nyní podporováno i renderování těchto prvků.


Renderování pomocí GPU nyní podporuje i Osvětlení založené na Obrázku (tzv IBL)

iLogic

funkčnost iLogicu je rozšířena o povrchové úpravy. Je možné zachytit aktuální stav, jak jsme zvyklí u jiných funkcí. Výrazně se tak zefektivní využití jak Povrchových úprav v automatizaci, tak funkčnosti iLogicu jako takového pro širší spektrum komponent.

dalším rozšířením iLogicu je Zaznamenání aktuálního stavu u součástí Obsahového centra, které do kódu iLogicu vloží aktuální stav dílu obsahového centra.  Získá klíčové hodnoty a poskytne kód se seznamem párů názvů a hodnot.


Spolupráce s Fusion 360

v posledním období se Autodesk zaměřuje na stále vyšší a vyšší funkčnost Fusion 360 a hlavně na spolupráci s robustní konstrukcí v Inventoru. Fusion 360 patří dnes mezi špičku v oblasti specializovaných oborů jako je elektronika, programování CNC strojů, simulace a pod.. Proto začíná hojně doplňovat řešení postavené na Inventor a nejen na něm. 

Fusion 360 svoje data ukládá na Cloudu, v prostředí Fusion Team (základní správa a týmová spolupráce na Cloudu).

Nyní je plně podporována funkčnost pro oprávnění na úrovni složek v daném projektu ve Fusion Teamu. Nedovolí odeslat díl do složky, do níž nemáte přístup a naopak. Máte možnost zakládat složky.


Vylepení translátorů

S každou verzí je rozšířena možnost exportních formátů, respektive podpora nových verzí spolupracujících systémů. jen doplňuji, všechny podporované translátory (viz obrázek) jsou standardní součástí Inventoru. 
CATIA
Byla přidána podpora importu souborů R6 – V5-6R2023 a exportu souborů R10 – V5-6R2023.

NX
Byla přidána podpora importu řady NX 2212.

Pro/Engineer
Oprava importu, podpora až Wildfire 5.0.


Opravy v hotfixu 2024.1.1

Přehled oprav:

Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po použití příkazu Uložit kopii jako již nebyly zkopírované normy k dispozici. INVGEN-70342
Byl vyřešen problém v Obsahovém centru, který spočíval v tom, že se po kliknutí na tlačítko Použít neotevřel dialog Rodina. INVGEN-70488
Výkresy – Tisk-Vykreslení
Byl vyřešen problém s nefungujícím vykreslováním více listů v aplikaci Inventor 2024.1. INVGEN-70573
Stavy modelu
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hodnotu „Vzdálenost B“ v asymetrickém vysunutí nedařilo uložit ve stavech modelu. INVGEN-70795
Platforma
Byla zlepšena stabilita při ukládání výkresu, který obsahuje mnoho pohledů. INVGEN-71253
Platforma – Rozhraní API
Byla zlepšena stabilita v souvislosti s pracovním postupem zvýraznění sady pomocí rozhraní API. INVGEN-70607
Translátory
Byl vyřešen problém s nesprávným počátečním pohledem souboru SVF, který byl vytvořen s dokumentem otevřeným ve skrytém režimu. INVGEN-70324
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že v dialogu Uložit jako nebylo možné vybrat položku Možnosti. INVGEN-70329Aktualizace si můžete jako vždy stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí utility Autodesk Access.

pondělí 7. srpna 2023

Propojení Autodesk Fusion 360 a Prodsmart

Navrhnout produkt světové úrovně od A až po Z je dlouhá a náročná cesta, na které je spoustu zastávek, překážek a alternativních tras. Mezi hlavní milníky této cesty lze uvést počáteční koncept, návrh, prototypování, simulace, vývoj a výroba. Autodesk Fusion 360 a Autodesk Prodsmart jsou cloudové nástroje, které hladce spolupracují a umožňují projít každou fázi procesu vývoje se zaměřením na spolupráci a integritu dat. 

Fusion 360: 3D modelovací nástroj pro všechny

Fusion 360 je cloudový nástroj CAD, CAM, CAE a PCB pro profesionální vývoj a výrobu produktu. Průmysloví a strojní inženýři, konstruktéři, elektrotechnici a mechanici mohou využít jeho multidisciplinární sadu nástrojů. Umožňuje týmům rychle a efektivně generovat návrhy, opakovat je a nakonec vytvářet nejlepší produkty. 

Charakteristickým rysem Fusion 360 je vše v jednom. Jednoduše přepnete pracovní prostory z tvorby 3D modelu na interakci s elektromechanickým návrhem, zpracování CAM a dále. Fusion 360 nevyžaduje při přepínání mezi pracovními prostory žádný formát souboru, pomůcky ani nástroje. Když je návrh připraven, Fusion 360 vygeneruje obráběcí soubory vhodné pro hromadnou výrobu, spolu s kusovníky, dokumentaci spojenou s dodavatelskými řetězci a technickou dokumentaci. 

Produktová stránka - Fusion 360

Prodsmart: digitální výroba

Pro doplnění pracovního postupu od návrhu až po výrobu, který nabízí Fusion 360, vyvinula společnost Autodesk MES systém Autodesk Prodsmart, který umožňuje provozovat moderní výrobu propojenou s cloudem. Poskytuje použitelné řídicí panely pro zvýšení efektivity a snížení plýtvání. Integruje data shromážděná během výrobního procesu s daty v reálném čase a historickými daty z jednotlivých strojů, operátorů a dodavatelů. Prodsmart lze také jednoduše implementovat do mobilního telefonu. 

Prodsmart je založený na cloudu a v kombinaci s jeho intuitivními řídícími panely a zprávami lze maximalizovat produktivitu propojením organizace s digitálním plánováním, výrobou a sledováním kvality v jednom prostředí. 

Produktová stránka - Autodesk Prodsmart

Propojení Fusion 360 a Prodsmartu

Konektivita mezi aplikacemi Fusion 360 a Prodsmart je možná díky cloudu. Správa uživatelů, integrita dat, vzdálené verzování, historické sledování, spolupráce napříč různými místy i profesemi, je několik z mnoha výhod, které toto propojení nabízí. 

Pro více informací navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.