úterý 20. června 2023

Výrobní inspirace od Arkance Systems - poděkování

Dne 6.6.2023 proběhla výrobní konference společnosti Arkance Systems CZ v prostorách předního dodavatele obráběcích strojů, společnosti Yamazaki Mazak v Říčanech 

V dopolední sekci byly v sérií přednášek představeny novinky v CAM programech Autodesk PowerMill 2024 a Fusion 360, včetně informací o chystaném budoucím vývoji a směřování výroby. Nechyběl také náhled na vlastní vývoj aplikací a doplňků pro CAM programy Autodesk, které uživatelům zrychlují a zjednodušují každodenní práci. Čas byl věnován i možnostem efektivní správy NC programů, monitoringu a plánování výroby pomocí systémů CIMCO. 

Zástupci společnosti Autodesk představili trendy v oblasti návrhu pomocí umělé inteligence (tzv. generativní design), včetně praktického využití při konstrukci obráběcích strojů.  


Společnost RH-tech prezentovala možnosti aditivního způsobu výroby pomocí průmyslových robotů programovaných v Autodesk PowerMill a Strojní fakulta ČVUT v Praze představila svůj patent na optimalizaci otáček vřetene a posuvové rychlosti jehož výsledkem je zvýšení produktivity obrábění a prodloužení životnosti nástroje. 


Odpolední část programu se přesunula na dílnuNávštěvníci mohli vidět nové algoritmy pro 4osé hrubování a automatické 5osé odjehlení programované v Autodesk Fusion 360 přímo v akci na strojích VARIAXIS i - 800 NEO a HCN – 6800 NEO při použití nástrojů od společnosti Nástroje 24. Ukázka byla doplněna i možností měření kvality a skenování obrobků pomocí 7osého ramene CimCore, které prezentovala společnost Metrotest. Výsledky měření jsou vyhodnocovány pomocí programu Autodesk PowerInspect. 


Jsme velmi potěšeni, že kapacita byla zcela naplněna. Všem více jak 60 návštěvníkům děkujeme za účast a těšíme se příště na další akci. 
pondělí 19. června 2023

Novinky v Autodesk Vault Professional 2024

Nová verze Autodesk Vault Professional 2024, která se nedávno objevila na trhu, má řadu vylepšení, které Vám výrazně urychlí zpracování a řízení jak výrobní, tak i ostatní dokumentace. Tvůrci Autodesk Vault Professional 2024 se zaměřili na vylepšení vyžádané Vámi, tedy komunitou uživatelů této aplikace.  

Hlavní novinky:  


Kopírovat složku 

Nová funkce Kopírovat složku v aplikaci Autodesk Vault 2024 usnadňuje rychlé nastavení nového projektu, a to tak, že se začíná šablonou struktury složek. Touto funkcí je možné zkopírovat původní strukturu složky spolu s podsložkami, oprávněnými složkami a vlastnostmi. To umožní rychlé a jednoduché uspořádání a vyhledávání dat a zároveň zajistí vyšší míru technické standardizace. Jedná se o efektivní způsob, jak konzistentně uspořádat data v mnoha projektech. Data lze uspořádat mezi složkami a podsložkami bez nutnosti přenášet soubory. 

Pokud ovšem chcete ze systému dostat ještě více, doporučujeme použít modul Tvůrce projektu, který je přímo dostupný v aplikaci Vault Tools, dodávané všem našim zákazníkům zdarma ke každé zakoupené licenci Vault Professional. Ta rozšiřuje standardní funkčnosti Vaultu o kopii a přejmenovaní vnořených souborů, stejně tak jako přejmenování hlavního adresáře, a to podle číslovacích schémat, atributů vlastností, případně je možné využít regulární výrazy. 


Automatizované CAD formáty pro řízení dokumentů 

Automaticky publikuje a spravuje soubory DXF a STEP ze souborů CAD v rámci procesu schvalování návrhu. Navíc jsou podporovány soubory 2D a 3D návrhu ze souborů výkresů aplikací AutoCAD a Inventor. Vytváření je možné řídit nastavením životního cyklu nebo ručně prostřednictvím panelu nástrojů a kontextové nabídky. Soubory DXF a STEP vytvořené v rámci stavového řízení dokumentace se automaticky připojí k příslušným souborům návrhu. Soubory pak mohou být uloženy uvnitř uložiště nebo externě v určeně sdílené složce, která napodobuje strukturu složek uložiště. Díky tomu je možné exportovat soubory DXF a STEP pro výrobu, dodavatele a subdodavatele a výrazně zlepšuje proces uvolněním návrhu. 

Pro zajištění plné automatizace při publikaci nejen výše zmíněných formátů, doporučujeme použití nástroje Holixa Publisher4VLT. Ten zajišťuje publikaci nejen DXF nebo STEP souborů, ale umožní automatické publikování široké řady dalších dat – například Inventor DWG, rastrové formáty, GEO formáty či SAT. Mimo to nabízí i možnosti publikací PDF souborů z aplikací MS Office. 

Dále značně rozšiřuje nabídku automatických úprav a doplnění dokumentace, jako přidání vodoznaku do souborů PDF – ideální způsob, jak označit zastaralá data pro výrobu nepřehlédnutelnou formou nebo přichystat konfiguraci pro DXF soubory, která rozliší kontury pro pálení a trasy pro gravírování nebo označování laserem. V neposlední řadě stojí za zmínku nástroj Pack&Go, který zajistí nejen jednoduchou extrakci odvozených výrobních dat pro kooperaci, ale v případě potřeby i jejich vytvoření nebo aktualizaci v jednom kroku. 

Nástroj Holixa Publisher4VLT je skvělým pomocníkem, podrobnější informace najdete na Holixa Publisher4VLT - automatické publikování z aplikace Autodesk Vault. 


Křížová kontrola přechodu stavu životního cyklu 

Nyní lze v Autodesk Vault nakonfigurovat křížovou kontrolu, která musí být splněna, než může dojít ke změně stavu. Na pozadí kontroluje řídící mechanizmus, jestli aktuální uživatel není stejný jako uživatel, který provedl poslední změnu stavu. Tuto novou funkci lze využít k lepšímu delegování pravomocí a zvýšení transparentnosti.  Vylepšení zálohování a obnovy 

Nově je možné selektivně zálohovat databáze úložiště a knihoven, pro zkrácení času a prostoru potřebného pro proces zálohování. Je možné vybrat uložiště nebo knihovnu, kterou chcete zálohovat. Nezálohované uložiště a knihovny se v obnoveném prostředí nezobrazí. Během obnovení lze použít existující soubory z uložiště souborů. Jako správce můžete vybrat možnost, aby se během obnovení nespustilo ověření uložiště souborů. V důsledku toho se operace obnovy provede rychleji a ověření uložiště lze provést později. Nakonec lze úložiště přesměrovat do nového umístění. Tedy správce souborů má možnost připravit nové umístění pro uložiště souborů, zatímco se aktuálně pracuje v stávajícím uložišti souborů. Když je nové uložiště připraveno, přesměruje správce Vault do nového umístění, bez přesouvání souborů. Cílem vylepšení je poskytnutí správci větší flexibilitu pro operace zálohování a obnovy pro velká prostředí.  

Vylepšení doplňku Inventor pro aplikaci Vault 

Správa dat návrhů a šablon aplikace Inventor:  

V této verzi je přidaná možnost mapování složky uložiště Vault pro Design data a šablony aplikace Inventor a použít je v doplňku Vault aplikace Inventor. To umožňuje spravovat různé verze dat návrhu a šablon, které upravil správce nebo správce CAD.  

Správce má možnosti:  

  • Správa šablon a souborů dat návrhů v aplikaci Vault 
  • Mapování šablon a Design data aplikace Inventor na soubor projektu aplikace Vault  

Uživatel má možnosti:  

  • Stažení mapovaných šablon a souborů Design data 
  • Získání nejnovějších šablon a souborů Design data 

Odebrání položky Inventor View ze seznamu prohlížečů: 

V možnostech nastavení aplikace Vault je odebrána možnost prohlížení souborů aplikace Inventor přes nástroj Inventor View. Aplikace na zobrazení souborů Inventor pro prohlížení se nyní jmenuje Inventor Read-only Mode. V této aplikaci nelze soubory upravovat ani aktualizovat a slouží pouze ke čtení dokumentů, případně k provádění odměřování 


Vylepšení Thin Client  

Vylepšení v aplikaci Vault 2024 pro tenkého klienta pomáhá zvýšit produktivitu a efektivitu, a to díky možnosti snadno rozbalit a sbalit řádky ve stromovém zobrazení na stránce s podrobnostmi o souborech a položkách.