středa 8. května 2024

Výzkumný Project Bernini - AI pro generativní návrh 3D tvarů

Po nedávném uvedení Project Salvador pro Fusion nyní Autodesk představuje další z řady výzkumných projektů pro generativní tvorbu 3D modelů s využitím AI technologií. Project Bernini je nový výzkumný projekt zaměřený na vývoj generativní umělé inteligence pro konstrukci a výrobu. První fáze experimentálního model Bernini umí rychle generovat funkční 3D tvary z různých typů vstupních dat, z 2D obrázků, textu, voxelů a mračen bodů. AI modely Bernini jsou dále trénovány na větších a kvalitnějších profesionálních souborech dat. Autodesk dlouhodobě zkoumá způsoby, jak využít nástroje generativní AI ve svých softwarových produktech (viz Autodesk AI).

V celém oboru Design & Make je přesnost a produktivita 3D modelování nesmírně důležitá. Ať jste architekt, projektant, konstruktér, výrobce nebo filmař, geometrická kontrola a přesnost vašeho digitálního návrhu je rozhodující pro úspěch vašeho konečného produktu. Projekt Bernini je první experimentální generativní model umělé inteligence, který rychle generuje kvalitní 3D tvary z různých typů vstupních dat, například z jediného 2D obrázku, z více obrázků zobrazujících různé pohledy na objekt, z mračen bodů, voxelů nebo textového promptu. První fáze modelu Bernini je zaměřena na profesionální geometrické pracovní postupy a dokáže z daného vstupu generovat více funkčních variant 3D tvaru. Zaměřuje se přitom na generování funkčních 3D struktur, protože objekty postavené nebo vyrobené z výstupů těchto modelů musí fungovat v reálném světě a sloužit účelu, který měl konstruktér na mysli.

Jednoduchým příkladem může být džbán na vodu. Mnoho jiných 3D generativních modelů umí vytvářet tvary, které vypadají jako džbán, s texturami zlepšujícími jejich povrchový vzhled ve specifickém světelném prostředí. Model Bernini model však generuje tvar a texturu odděleně a tyto proměnné nezaměňuje ani neslučuje. Džbány na vodu vygenerované tímto modelem jsou tedy skutečně uprostřed duté a mohly by skutečně pojmout vodu, tedy tak, jak by nutně vypadal každý džbán v reálném světě.

Rovněž je důležité, že je zde používán skutečně generativní přístup, který vytváří několik variant, dává designérovi možnost volby a přispívá k jeho tvůrčí práci. Podle nějnovějšího průzkumu 2024 State of Design & Make, 78 % vedoucích pracovníků firem věří, že umělá inteligence zlepší jejich odvětví, a 79 % souhlasí s tím, že umělá inteligence zvýší kreativitu jejich odvětví.

Model Bernini je natrénován na deseti milionech různých 3D tvarů - datové sadě složené z veřejně dostupných dat, kombinace CAD objektů a organických tvarů. Výzkum, který přispěl k této práci, byl publikován na začátku tohoto roku laboratoří Autodesk AI Lab ve spolupráci s Čínskou univerzitou v Hongkongu. V této fázi je projekt Bernini čistě experimentální a není k dispozici pro veřejné použití.

Tým pokračuje v práci na zdokonalení této technologie. Pokud budou její modely natrénovány na budovách, mohly by generovat geometrické kreativní návrhy a inspirovat novou generaci budov i architektů. Pokud by se natrénovaly na modelech postav z videoher nebo fantasy prostředí, mohly by vytvářet fascinující nové bytosti nebo virtuální světy. Pokud by byly natrénovány na návrhy automobilů, mohly by pomoci při vymýšlení nových inovativních řad vozidel.

(volně dle adsknews.autodesk.com/en/news/research-project-bernini/)

středa 24. dubna 2024

PDM nadstavby ARKANCE pro Autodesk Vault

Aplikace Autodesk Vault je osvědčený nástroj pro týmovou správu technických dokumentů (PDM), včetně verzování, archivace, připomínkování, schvalovacích procesů a možností propojení s ERP systémy. Je integrován s CAD nástroji Autodesku. Díky API rozhraní lze funkce Vaultu (jeho verze Professional) rozšiřovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníka. Společnost ARKANCE má dlouholeté zkušenosti s implementacemi tohoto PDM systému, a to i v mezinárodním měřítku, s replikacemi dat mezi globálními pobočkami.

Vývojářský tým ARKANCE je také autorem řady nadstavbových aplikací a bonus doplňků pro Vault. Tyto aplikace buď přímo rozšiřují či automatizují funkce Vaultu, nebo slouží k propojení Vaultu s dalšími systémy - ERP a TPV systémy, EPLANem a dalšími. Vedle těchto veřejně dostupných nadstavbových aplikací nabízených pod značkou ARKANCE nebo Be.Smart (dříve též CS+ nebo Holixa) ale máme vyvinutu i řadu dalších užitečných nástrojů pro Vault, které jsou obvykle využívány v našich implementačních projektech PDM a PLM. Jaké funkce obsahuje tato "neveřejná nabídka" PDM nástrojů ARKANCE? Pojďme se podívat na nejdůležitější z nich.

Typy licencování:
Multi user ... Licence je poskytována na server. Jednu licenci využívají všichni uživatelé Vaultu. Aplikaci nastaví správce IT se vzdálenou podporou technika ARKANCE.
Per user ... Licence je poskytována konkrétnímu uživateli. Jednu licenci využívají jeden uživatel Vaultu. Aplikaci nastaví správce IT se vzdálenou podporou technika ARKANCE.
Free ... licence zdarma, zpravidla pro uživatele, kteří mají s nakoupené licence prostřednictvím ARKANCE.

ARKANCE Vault Copy Folder Properties To Files

Popis funkce a použití:

Doplňková aplikace Vaultu propisuje metadata z Vaultu do vlastností fyzických souborů. Doplněk propíše metadata uložená ve vlastnostech složky do vlastností souborů uložených ve složce. Využívá se například pro propsání čísla projektu.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Mirror

Popis funkce a použití:

Doplněk Vault Professional, který vytváří zrcadlovou kopii souborů uložených v úložišti Vaultu. Konfigurace umožňuje nasměrovat cílový adresář a nastavit filtry pro kopírování souborů. Využívá se například pro kopírování náhledových souborů pro uživatele, kteří nemohou pracovat s klientem Vaultu.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Change Order Auto Close

Popis funkce a použití:

Doplněk Vault Professional pro automatické uzavírání změnových příkazů, které je nutné provést po dokončení práce na změnách položek. Sleduje stav změnového příkazu a dle přednastavené logiky automaticky posouvá stav procesu. Například ze stavu „schváleno“, automaticky posune změnový příkaz do stavu „uzavřeno“, podle toho, kdo data schválil.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Katalog pojmů

Popis funkce a použití:

Katalog sjednocuje názvosloví v rámci firemní kultury. Obsahuje vícejazyčný strukturovaný seznam pojmů, které jsou využívány pro popisné hodnoty v razítku výkresů a v kusovnících. Katalog je jednotný pro ERP systém i pro CAD. Využití katalogu umožní jednak jednotnou kategorizaci výrobků a současně sjednocuje názvosloví kategorií a v nich využívaných pojmů. Konstruktér pracuje s českými popisy. Cizojazyčné se přiřazují automaticky. Katalog je možné asociativně propojit s ERP. Převzít jej do prostředí Autodesk Vault Professional, nebo ho můžete ve Vaultu vytvořit a spravovat.
Licencování: Multi user.


ARKANCE Vault Číslování položek

Popis funkce a použití:

Číselník položek v ERP systému určuje číslo nové vyráběné i nakupované položky. Autodesk Inventor a Autodesk Vault Professional tato čísla přebírá.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault BOM Print

Popis funkce a použití:

Vykopíruje výkresy a doplní do nich informaci o poštu kusů, který se má vyrábět v rámci konkrétní zakázky.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault DWF ReDo

Popis funkce a použití:

Nově vygenerované DWF pouze pro platné revize. Aplikace smaže všechny náhledy DWF. Na všech schválených revizích vygeneruje nové DWF náhledy. Náhledy tak jsou aktualizovány na všech schválených revizích, historických i aktuálních.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Job Switch

Popis funkce a použití:

Je určen pro Autodesk Vault Professional v replikovaném prostředí – je provozován ve více lokacích. Aplikace Job Switch umožňuje nasadit jeden Job Server pro všechny lokace a předávat na něj všechny automatizované úlohy – generování DWF, PDF, atd, předávání dat do ERP, TPV, atd.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Job Sort

Popis funkce a použití:

Nastaví priority pro zpracovávání Jobů na Job serverech.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Extend Reporter

Popis funkce a použití:

Vault obsahuje nástroje pro generování reportů. Je ale omezen pouze na data Autodesk Vault Professional. Aplikace umožňuje využít technologii RDLC pro generování reportů z libovolných zdrojů.
Licencování: Multi user.

ARKANCE Vault Sync

Popis funkce a použití:

Synchronizuje primárně konfigurační soubory Autodesk Inventoru, Vaultu, ale i dalších aplikací. Zdrojové soubory jsou umístěny ve Autodesk Vault Professional, kde jsou řízené administrátorem. Automaticky nebo ručně se kopírují do příslušných umístění na lokálních počítačích uživatelů.
Licencování: Multi user.
A připomeňme si také nejdůležitější veřejně dostupné aplikace po Vault z nabídky ARKANCE:

ARKANCE Vault Tools

Popis funkce a použití:

Bonus nástroje Vault Tools rozšiřují PDM aplikaci Autodesk Vault Professional o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňujících správu dokumentů a konstrukčních dat. Usnadňuje např. založení projektu, najde osiřelé soubory, vyčistí staré verze, usnadní změny nastavení dokumentu, umožní nastavit restriktivní pravidla. Funkčnost jednotlivých modulů Vault Tools byla navržena na základě poptávek našich českých a slovenských zákazníků z reálného používání Vaultu.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Tools


Be.Smart Publisher4VLT

Popis funkce a použití:

Jde o doplněk k Autodesk Vault Professional pro automatické nebo ruční publikování vizualizačních souborů z původní 2D/3D dokumentace do různých CAD formátů. Po nastavení probíhá publikační proces automaticky (např. po schválení verze). Z publikovaných souborů lze vytvářet předávací balíček. Nejnovější verze umí přímo publikovat PDF soubory, generovat i STL nebo JT modely.
Licencování: Multi user.

Stránka produktu: Be.Smart Publisher4VLT


Be.Smart ERP Connector

Popis funkce a použití:

ERP Connector automatizuje přenosy dat mezi podnikovým IS a Autodesk Vault Professional. Z IS do Vaultu jsou přenášeny číselníky materiálů, polotovarů, nakupovaných dílů a dále jsou přenášeny stavy propojených procesů například žádanky o nakupované položky a změnové příkazy vznikající v IS. Opačným směrem z Vaultu do IS jsou přenášeny položky, kusovníky a odkazy na dokumentaci (3D modely, výkresy, …) uložené ve Vaultu. Přenosy dat probíhají plně automaticky na základě probíhajících procesů ve Vaultu a podnikovém IS. Například přenos kusovníku je spuštěn automaticky po schválení položky. Nová nakupovaná položka se přenese do Autodesk Vault Professional po jejím založení do podnikového IS.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Be.Smart ERP Connector

Be.Smart SpareParts Catalogue (SPC)

Popis funkce a použití:

Brzy uvedeme novou verzi cloudové aplikace pro tvorbu interaktivních katalogů náhradních dílů, vycházející z dat 3D modelů z CAD a PDM aplikací Autodesku.
Licencování: Multi user.


Be.Smart ERP Picker

Popis funkce a použití:

Umožňuje konstruktérovi snadno doplnit popisné hodnoty obsažené v podnikovém IS do modelu. Ideálně pracuje spolu s ERP Connectorem. Tato aplikace (pro Inventor, s vazbou na Vault) vznikla na základě potřeby konstruktérů používat správné polotvary, hutní materiály či jiné nakupované položky, které jsou ve firmě aktuálně používané, zjišťovat aktuální skladové zásoby, dodací lhůty, jakost materiálu a další informace - a to již při návrhu, aby se tak předešlo nesrovnalostem při objednávání a zásadně se tak zrychlila výroba a tím i celá zakázka.
Licencování: Per user.
Stránka produktu: Be.Smart ERP Picker

ARKANCE Configurator

Popis funkce a použití:

S PDM systémem Vault částečně souvisí i aplikace Configurator. Pomáhá automatizovat opakující se úlohy při poptávkách, návrhu, dokumentaci a výrobě zákaznicky konfigurovaných variant výrobků. Významně zvyšuje parametričnost Autodesk Inventoru díky matematicko-logickým rozhodovacím funkcím a pravidlům. Napomáhá tak ke zrychlení celého procesu od poptávky po výrobu a dodávky a eliminuje neproduktivní činnosti.
Licencování: Per user.
Stránka produktu: ARKANCE Configurator

ARKANCE Vault Copy State & Date

Popis funkce:

Doplňková aplikace ARKANCE Copy State and Date je nadstavbou PDM aplikace Autodesk Vault Professional. Umožňuje vyplňování klíčových vlastností stavu dokumentu do již schválených dat.

Příklad použití:

Firma digitalizuje procesy spojené se vznikem a schvalováním dokumentů. Autor musí mít jistotu, že dokument schvalovatelé neupraví. Aplikace ARKANCE Copy State And Date je navázána na schvalovací proces Vaultu. Zapíše jména schvalovatelů do databáze i do dokumentu. Můžete tak mít na titulní straně Office dokumentu nebo na výkrese informace o schvalovatelích, a přitom je zaručeno, že obsah dokumentu není jinak změněn. S nasazením Be.Smart Publisher4VLT se následně automaticky vygenerují i PDF verze dokumentů, které informace o schvalovatelích také obsahují.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Copy State and Date

Postup nasazení: Aplikaci musí nastavit správce IT se vzdálenou podporou technika ARKANCE.


ARKANCE Vault AD Sync

Popis funkce a použití:

VaultADSync usnadňuje procesy údržby Vault uživatelů jejich automatickou synchronizací z uživatelské databáze Microsoft Active Directory. Většina změn uživatelských účtů tak proběhne zcela automaticky, bez potřeby ručního zásahu ve Vaultu.
Licencování: Multi user.

Stránka produktu: Vault ADsync


ARKANCE Vault Notify

Popis funkce a použití:

Doplňková aplikace Vault Notify (NotifyMe) je nadstavbou PDM aplikace Autodesk Vault umožňující rozesílat automatické e-mailové notifikace při změně stavu dokumentu či jiného objektu Vaultu. Sleduje stavy objektů soubor, položka, složka, změnový příkaz i uživatelský objekt.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Notify

ARKANCE Vault Grabber

Popis funkce:

Umožní uživatelům podnikových IS získat platnou dokumentaci přímo z prostředí Autodesk Vault Professional hromadně a bez potřeby licence Vaultu. ARKANCE Vault Grabber je možné integrovat do prostředí podnikového IS, přednastavit typické výstupy a tím ještě více zjednodušit práci uživatelů s technickou dokumentací. Podmínkou použití je mít implementován Be.Smart ERP Connector.

Příklad použití:

Autodesk Vault Professional spravuje technickou dokumentaci. Zde je vždy aktuální a platná verze 3D modelů, výkresů, ale i dalších technických dokumentů. Technickou dokumentaci potřebuje řada lidí ve firmě, kteří primárně pracují v podnikovém informačním systému a nemají licenci Vaultu. Například výroba potřebuje DXF rozviny plechů, nákup potřebuje PDF verze výkresů. Pro tyto uživatele je k dispozici nástroj ARKANCE Vault Grabber. Příkladem využití může být zadání subdodávky na výrobu plechových dílů. V prostředí podnikového IS vyberete položky, které budu předávat a Vault Grabber vám k nim připraví 3D modely ve formátu STEP a IGS, 2D výkresy ve formátu DWG a PDF a rozviny plechů ve formátu DXF. To vše najednou. Spolehlivě aktuální a platné dokumenty uloží do vašeho počítače do přednastavené lokální složky.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Grabber

Postup nasazení: Aplikaci musí nastavit správce IT se vzdálenou podporou technika ARKANCE.


ARKANCE Vault Reporter

Popis funkce a použití:

Doplněk Vault Reporter je jednoduchý nástroj pro rychlý export zákazníkem definovaných vlastností dle předpřipravené šablony z položkového kusovníku – názvy položek, jejich součty, spojovací materiál, požadavky na nákup atd. do tabulky Excelu, dokumentu Wordu nebo do PDF.
Licencování: Multi user.
Stránka produktu: Vault Reporter
Pokud byste ve vaší firmě uvítali zefektivnění práce pomocí některé z výše uvedených aplikací, nebo máte nápad na jinou, podobnou funkci, neváhejte se nám ozvat. Správa produktových dat a její provázání s ERP systémy je klíčovým prvkem vaší konstrukce a výroby a jakékoliv zefektivnění zde přináší rychlou návratnost. Vaultu dobře rozumíme. Viz ARKANCE - kontakt.

sobota 20. dubna 2024

Novinky Autodesk Vault 2025

Spolu s novou řadu návrhových produktů Autodesku vyšla i nová sada produktů pro správu dat - Autodesk Vault. V tomto článku se kromě Vaultu Professional podíváme i na novinky ve Vaultu Basic (který je součástí strojírenské konstrukční sady "Product Design & Manufacturing Collection").

Novinky Vault Basic

Kopírování Návrhu (Copy Design)

Kopírování návrhu je klíčovou funkčností Vaultu, doposud byla funkčnost mezi Vaultem Basic a Vaultem Professional diametrálně odlišná. Od této verze - 2025 dochází k nahrazení staré funkčnosti funkčností z Vaultu Professional. Tedy uživatelé Vaultu Basic získávají pokročilé funkce pro kopírování návrhu čímž jsou schopni produktivněji a efektivněji využívat stávající data pro jejich inovaci či varianty řešení. 

Novinky Vault Professional

Většina novinek je ale hlavně pro Vault Professional. podívejme se na ně standardně pohledy jednotlivých uživatelů. Autor (tvůrce dat), Správce (Správce celého systému) a Účastníci (uživatelé kteří do dat jen nahlížejí)

Autor

E-mail notifikace

Na e-mailové notifikace jsme byli doposud zvyklí z ECO (změnová řízení), nebo pomocí doplňku ARKANCE. V této verzi je možnost zasílat notifikační e-maily i v rámci standardního workflow, při změně stavu dokumentu či položky. Šablony pro notifikační e-maily jsou plně konfigurovatelné a dají se připravit různé pro různé uživatele a skupiny uživatelů či různé typy notifikací.
Jsme tak schopni v rámci implementace celého řešení doplnit i nezbytnou notifikaci pro klíčové změny stavu u důležitých typů dokumentace. Např. pro okamžitou informaci při kritické změně návrhu pro okamžité zastavení výroby staré verze návrhu a pod. 

Hledání dle kritérií

Velmi zajímavou funkcí je možnost nastavení filtru pro hledaný typ souboru. Kritéria hledání je možno nastavit na určitý typ souborů.


Správce

Vyšší úroveň zabezpečení hesel

Z důvodu stále většího důrazu na bezpečnost, byla do Vaultu přidána možnost pro vynucení pravidel na kvalitu hesla. Zálohování a obnovy

Vault pro správu konstrukčních dat používá stále více a více firem a je v něm stále více a více dat. Proto rostou i nároky na kvalitní nástroje pro zálohování a jejich obnovy. Již několik verzí jsou do Vaultu postupně tyto funkce doplňovány. Ve verzi 2025 najdeme opět sadu dalších možností a to možnost zálohovat pouze databázi Vaultu. Samostatně zálohovat knihovny Obsahového centra a samostatně databáze Vaultu. Při obnově je možné vybrat stávající úložiště či odložit Ověření úložiště. 
Přidané funkce výrazně zrychlí zálohování velkých databází a obrovských úložišť souborů. Centrální správa uživatelského prostředí

Na Správce Vaultu je stále častěji kladeno za úkol zajistit jednotnost prostředí pro všechny uživatele. Toto jsme jakožto implementátor celého řešení zajišťovali pomoci našich aplikací a nástrojů. Od verze 2025 je část těchto funkcí zajištěna přímo funkcemi Vaultu. Nově je možno centrálně řídit jednotné pohledy pro všechny uživatele. Nastavení zobrazení sloupců, uložených vyhledávání a zástupců.Účastníci

Spolupracovníci, kteří potřebují efektivně přistupovat k datům uložených ve Vaultu bez nutnosti licence, využívají tzv "Tenkého klienta", tedy Vault spuštěný ve WEB prohlížeči. Jedná se o důležitý nástroj pro bezpapírovou dokumentaci a jeho funkčnost stále roste.  
Uživatelé mohou nyní snadněji procházet mezi pracovními prostory, je zachováno konzistentní chování při řazení dat s plným klientem a bylo doplněno zobrazení či skrytí panelu s poznámkami.

Výrazným způsobem došlo k rozšíření správy klienta. Je možné skrýt či zobrazit pracovní prostor souboru, položky a Změnového řízení, Nastavit pracovní prostor jako výchozí stránku a nahrát si vlastní logo.


Systémové požadavky

Autodesk Vault Server 2025 je určen pro Windows Server 2019 nebo 2022, verze Standard či Datacenter (pro Vault Basic postačí i Windows 10 nebo 11). Jako SQL server poslouží Microsoft SQL Server 2017 (CU31), Microsoft SQL Server 2019 (CU23) nebo Microsoft SQL Server 2022 (CU10), vždy ve verzi Standard nebo Enterprise (pro jednoserverové konfigurace i verze Express).

Další informace

Toť asi k hlavním novinkám Vaultu 2025. Než se rozhodnete upgradovat, kontaktujte nás, rádi poradíme. Správa dat není jen o přeinstalaci softwaru, je potřeba vždy ověřit správnou funkčnost - jak na straně klientů, tak na straně centrální, serverové. 
Vault Professional zefektivňuje správu dat celé firmy a je nutné k tomuto systému takto přistupovat. Jeho funkčnost výrazně posouváme pomocí našich aplikací pro automatizaci zpracování dat (např. Publisher4VLT) a jejich napojení na firemní systémy (ERP, TPV,..) - ERP Connektor či ERP Picker, či pokročilou bezpapírovou dokumentaci pomocí ERP Vieweru.
V nejbližší době uvedeme přehled našich klíčových aplikací, které výrazně zefektivňují správu dat pomocí Vaultu Professional.

A na závěr, nezapomeňte - jak s novinkaci Vaultu, tak s některými našimi aplikacemi vás seznámíme na našem online vysílání konference ARKANCE LIVE 2025 - registrujte se prosím. Účast je pro vás zdarma.(CZ titulky)

pondělí 15. dubna 2024

Project Salvador: Generativní umělá inteligence ve službách nápadů na návrh výrobků v Autodesk Fusion

Mohlo by se zdát, že ve světě generativní umělé inteligence žijeme už nejméně deset let, ale ve skutečnosti je to jen něco málo přes rok, co OpenAI změnila toto odvětví díky aplikaci ChatGPT. Od té doby se používání nástrojů generativní AI stalo již běžnou záležitostí.

Od té doby se řada společností snaží využít tyto nové nástroje na trhu a zkoumá způsoby, jak tuto technologii nejlépe využít. Některé firmy s přístupem k velkému množství vlastních dat už přešly do vývojového režimu a vytvářejí vlastní řešení, zatímco jiné jen přebírají to, co je již k dispozici, nebo čekají na další velkou věc.

Zejména v konstrukčním a výrobním průmyslu nastal čas pro sofistikovanější a vysoce přesné komplexní pracovní postupy, které využívají výhod generativní umělé inteligence. Autodesk zkoumá způsoby, jak využít nástroje generativní AI ve svých vlastních produktech (viz Autodesk AI), jako je například CAD/CAM aplikace Fusion. Jedním z výsledků je Project Salvador, pojmenovaný jako hravá narážka na AI aplikaci DALL-E, jako poklona slavnému španělskému surrealistickému umělci. Cílem Projektu Salvador bylo odpovědět na otázku: Jaké existující modely umělé inteligence třetích stran lze zkombinovat dohromady, aby uživatelé aplikace Fusion získali smysluplnou funkčnost?

Co je projekt Salvador?

Pro konstruktéry může být idealizace designu ve Fusion velmi přínosná. Umožnila by konstruktérů používat Fusion nejen pro převádění svých snů do reality, ale také pro generování a dolaďování vlastních snů. Role konstruktéra ale zůstává nezastupitelná. AI nástroje mu jen pomáhají zkoumat širší škálu nápadů a inspirací vzešlých z AI. A vzhledem k tomu, že modely AI se každých pár měsíců rychle mění a vyvíjejí, v Projektu Salvador je lze podle potřeby vyměnit, a nabídnout tak vždy co nejlepší zážitek z generativní umělé inteligence.

Beta verze nástroje Project Salvador je nyní k dispozici na Autodesk App Store jako doplňkový modul pro Fusion. Spojuje AI modely třetích stran s Fusionem a vytváří tak bezproblémové pracovní postupy mezi těmito nástroji. V podstatě zavádí tyto AI modely třetích stran do Autodesk Fusion prostřednictvím jeho API rozhraní. Tato první verze Projektu Salvador je založena na modelech OpenAI GPT4 Turbo, DALL-E nebo Stable Diffusion a Vectorizer AI. Podporuje následující pracovní postupy:

 • Text-na-obrázek: Použijte vaše vlastní klíčová slova nebo vylepšené prompty navržené GPT k vygenerování 2D obrázku, který bude inspirovat váš návrh výrobku.
 • Obrázek-na-obrázek: Použijte snímek geometrie z návrhu ve Fusion jako vstup pro vygenerování nové varianty návrhu.
 • Obrázek-na-návrh: Generování obrázku AI, který lze importovat jako návrh do aplikace Fusion a použít jej pro trasování, nebo jako provizorní pozadí pro zobrazení nebo rendering.
 • Textu-na-náčrt: Použijte text k vygenerování 2D obrázku, který může být konvertován na 2D náčrt pro následné modelování.

Vzhledem k tomu, že jazykový model ChatGPT je nezávislý na konkrétním jazyce (EN, CZ, DE...), můžete prompty pro převod textu na návrh zadávat i česky nebo slovensky. Automatické doplnění "Enhance prompt" je převede do angličtiny. Zároveň se snaží obrázek přizpůsobit následnému převodu - zjednodušit jej a zjednobarevnit.

Subjektivní hodnocení

Project Salvador je zatím víceméně jen kostra propojující stávající AI aplikace. Podobných výsledků dosáhnete i při jejich samostatném použití, mimo Fusion. Tyto nástroje zde ale můžete využívat jednoduše, bez nutností registrací, přihlašování a omezení počtu generování. Navíc je Salvador flexibilní co do budoucího zapojování novějších verzí AI. Salvador ukazuje cestu, jak propojit známé AI nástroje do služeb 3D CAD návrhů. A například jeho vektorizační nástroj pro převod obrázků na náčrt je určitě užitečný i pro běžné "ne-inteligentní" postupy.

Podívejte se na možnosti Project Salvador na několika ukázkách a na videu Autodesku:


 

Stáhněte si bezplatný plugin Project Salvador pro váš aktuální Autodesk Fusion z Autodesk App Store.

úterý 9. dubna 2024

Autodesk Fusion Operations: Posouváme výrobu k dokonalosti

Postupy vývoje výrobků se mění - mění se způsoby, jakým jsou produkty koncipovány, konstruovány, vyráběny a uváděny na trh. Nyní je pro konstrukční a výrobní firmy více než kdy jindy důležité propojit lidi, procesy a data v celém životním cyklu vývoje výrobku. Na konferenci Autodesk University 2023 byla blíže představena vize řešení Autodesk Fusion Industry Cloud for Manufacturing, které bude představovat novou éru propojených dat a spolupráce jednotlivců, týmů i celých organizací při navrhování a výrobě čehokoli. Fusion Industry Cloud propojuje celý proces vývoje výrobku, od návrhu až po výrobu. Díky využití síly propojených procesů, generativní umělé inteligence a sjednocení dat v cloudu stojí Autodesk Fusion v čele technologického vývoje. Není to jen nástroj, ale ekosystém, který zahrnuje rozsáhlé portfolio společnosti Autodesk.

Jako krok k tomuto cíli, kterým je propojení jednotlivých fází vývoje výrobku, Autodesk v roce 2022 získal systém Prodsmart (Manufacturing Execution System, zkráceně MES). Prodsmart přináší do průmyslového cloudu Fusion informace o výrobě v reálném čase a umožňuje týmům sledovat data o výrobku od návrhu až po výrobu. Nyní, ve snaze lépe sladit výkonné možnosti Prodsmartu s Fusionem, s potěšením oznamujeme, že Prodsmart byl přejmenován na Autodesk Fusion Operations.

Fusion Operations: Bezproblémové propojení výrobních procesů

Fusion Operations je cloudové řešení pro činnosti ve výrobních halách, které využívá výkon Autodesk Fusion Industry Cloud for Manufacturing. Poskytuje manažerům výrobních hal přístup k informacím v reálném čase a pomáhá jim mít kompletní přehled o úzkých místech ve výrobní hale, eliminovat opakující se úkoly, zrychlit produktivitu a získat kritické informace o výrobě produktů a výrobních zakázkách v reálném čase.

Fusion Operations umožňuje optimalizovat plánování výroby a zdrojů, zvýšit propustnost výroby, minimalizovat prostoje strojů a pracovníků a zlepšit flexibilitu plánování úloh. Umožňuje také rychlé, přesné sledování zakázek v reálném čase, což zajišťuje jasnou sledovatelnost zdrojů, strojů a pracovníků v rámci celé výrobní linky. S aplikací Fusion Operations můžete získat konkurenční výhodu díky využití kritických provozních ukazatelů, jako je propustnost a prostoje, a zpřístupnit přehled o procesech v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí důležitých pro dodržování specifických předpisů.

"Pro každého, kdo chce zvýšit svou efektivitu a přesnost, je důležité, aby se blíže seznámil se systémem Fusion Operations. Výrazně vám usnadní každodenní práci." - Philipp Schütte, vedoucí výroby, Powertrust

Byla zahájena aktualizace uživatelského rozhraní webového portálu Prodsmart a mobilní aplikace, které odrážejí novou značku Fusion Operations, včetně změn loga a barevného schématu. Tato změna značky neovlivní stávající funkce a možnosti MES, na které spoléháte v rámci systému Prodsmart. Tyto změny brandingu by měly být automatické, ale pokud máte v nastavení mobilního zařízení vypnuté automatické aktualizace, možná budete muset aktualizovat ručně, aby se změny projevily.

Pokud jste se s aplikací Fusion Operations ještě nesetkali, spusťte si ještě dnes bezplatnou zkušební verzi a sledujte a analyzujte své výrobní operace v reálném čase.

Ve společnostech ARKANCE i AUTODESK nám záleží na vašem úspěchu a jsme zde, abychom vás podpořili na každém kroku při společném utváření budoucnosti výrobních operací. V případě jakýchkoli konkrétních dotazů vám doporučujeme kontaktovat zástupce společnosti ARKANCE, vašeho obchodního partnera Autodesku, který s vámi o této aktualizaci rád pohovoří.

dle: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/introducing-autodesk-fusion-operations/

čtvrtek 28. března 2024

Novinky Autodesk Inventoru 2025

Spolu s dalšími produkty Autodesku nové řady 2025 vychází mezi prvními i klíčový produkt pro strojírenskou konstrukci a projekci - Autodesk Inventor 2025. Chtěl bych vás ve stručnosti seznámit s klíčovými novinkami. Zároveň bych vás rád pozval na naše každoroční vysílání ARKANCE LIVE 2025, kde si formou živých ukázek a vstupů ukážeme novinky Inventoru zasazené do celkového řešení ARKANCE pro maximální efektivitu. Zároveň se s vámi podělíme o reálné zkušenosti z požívání této nové verze spolu s našimi aplikacemi. 

jako vždy jsme novinky rozdělili do klíčových oblastí, tak jak jste zvyklí. Začněme obecnými vylepšeními.

1. Obecné

Výkon

Mezi nejdůležitější oblasti, na které se Autodesk s každou novou verzí zaměřuje, patří výkon Inventoru jako takového. Ve verzi 2025 došlo k vylepšení v těchto funkcích a pracovních postupech:

Adaptivita - výrazné zvýšení výkonu při výpočtech adaptivních dat v rámci sestavy. Došlo ke zvýšení výkonu při přidávání vazeb u adaptivních sestav. Toto vylepšení má vliv i na moduly, které tuto funkci využívají - Trubky a potrubí, Generátor rámů a kabelové svazky.

Otevřít a Zavřít - pro sestavy a výkresy

Upravit v místě (myšleno úpravy dílů v sestavě) - platí jak pro aktivaci dílu, tak vyskočení z něho - do vyšší úrovně

Stavy modelů - vytváření a přepínání mezi stavy

Generátor rámů - pro více operací

Odvození - pro více operací

Aktualizace - pro sestavy

Uložit - zrychlení funkce napříč

Obtisk - pro sestavy.


Grafika

Změnil se způsob výběru komponent, ploch a hran. Při výběru těchto entit, dojde ke zvýraznění, které je ve větším kontrastu vůči a zlepšuje tak identifikaci, např u dílů, které jsou skryté uvnitř sestav.


Zobrazení komponent odlišovacími (kontrastními) barvami. Tato funkce výrazně pomáhá při orientaci v sestavě, dočasně obarví jednotlivé komponenty v sestavě podle úrovně - jen díly, unikátní díly,  podsestavy, ... . Můžete si přitom definovat vlastní barvy.Dále došlo k vylepšení při zobrazení Spline - možno nastavit vyšší úroveň vyhlazení. 

Rozšíření funkce Color Scheme Editor pro přidání odlišovacích barev"Separate Color"


3D poznámky

pro 3D kótu je možné využít kótu náčrtu či prvku.

Obtisk

kromě zvýšení výkonu, je nyní možné aplikovat více obtisků na jednu plochu či ploch. Zároveň je tato funkce podporována Sdílenými pohledy.Náčrt

Pole

Nejvýraznější novinkou v náčrtu je ohraničení při tvorbě pole. Pokud tvoříte pole v rámci náčrtu - např. 100x100 prvků, můžete vybrat ohraničení - např. ovál. a pole bude vytvořeno buďto uvnitř, nebo částečně uvnitř tohoto ohraničení.iVlastnost jako text v náčrtu součásti

umožňuje velmi efektivně promítat vlastnosti součásti jako jako geometrii na model. Dokážete tak automaticky popisovat součásti, plechy číslem součásti, názvem, skladovým číslem. Využitelné nejen na výkres, ale hlavně pro obrábění - např. popis laserem.Plechové díly

Zde najdeme celou řadu velmi pěkných vylepšení. A protože plechové díly používá skoro každý, budou mít tyto aktualizace výrazný dopad.

Příkazy pro modelování plechových dílů byly ve verzi 2025 přepracovány do nového uživatelského rozhraní. Zároveň s tím byla vylepšena i funkčnost jednotlivých příkazů.

PlochaObrubaVyříznutí


Součásti

Pole prvků

Podobně jako v náčrtu přibylo pole s možností omezení na vybrané hranice.
umožní to tak velice rychle vytvořit pomocí jednoho pole zcela komplexní tvary včetně vynechání vybraných částí, aniž by se jednotlivé prvky museli dodatečně vypínat. toto oceníte hlavně při změnách parametrů pole.


Zjednodušení součásti

v minulé verzi přibyl při automatickém zjednodušování dílů orientovaný ohraničující kvádr, ve verzi 2025 přibyl "ohraničující válec". Jedná se o další krok k automatické tvorbě náhradních modelů - detailní model je nahrazen kvádrem a nově i válcem. Jedná se o velmi produktivní a vizuálně přesnější způsob zjednodušení velkých sestav, skrývání firemního Know-how před publikování dat a tak dále. 
(pozn. video ukázka v sekci sestavy)

Díra

Prvek díra byl doplněn o další typ otvoru a to typ Ploché W, Úhel V a úhel Y, tyto typy děr byly zároveň doplněny do 3D poznámek.3D poznámky

Nově je možné předdefinovat poznámky v Globálních poznámkách. Výrazně se tak zrychlí přidávání různých typů tohoto typu poznámek.


Sestavy

v prostředí sestavy je novinek jen několik.

Prezentace

po delší době dospěl modul prezentace nepatrné změny a to poměrně významná při tvorbě podobné prezentace z jiné sestavy. Přibyla funkce pro Náhradu sestavy. funguje to podobně jako u výkresu - náhrada reference. Drobná, nicméně pro někoho, kdo dělá katalogové rozpady, návody či animace se jedná o velmi užitečnou funkci.Zjednodušování sestav

Jedná se o doplnění funkce vytvoření náhradní součásti pomocí orientovaného válce.Mezi další vylepšení patří šroubový spoj, který se může asociovat s polem prvků děr vytvořených na úrovni sestavy (podobně jako znáte asociativní pole prvků v dílu). Dále pak 3D značka svaru, kterou vytvoříte kliknutí na značku svaru ze svařence. A nastavení způsobu aktualizace hmotnosti u svařence (ve výchozím stavu je nastaven na automatickou aktualizaci).


Výkresy

Popisky výkresu

sem určitě patří novinky pro text na výkresech. Novinkou je možnost "přednastavení" v dilalogu pro formát textu.

V minulé verzi přibyla funkce "Revizní obláček", od verze 2025 máte možnost měnit velikost kreslených oblouků revizního obláčku. Výrazně se tak zpřehlední obláčky např. u malých objektů- 
Dále přibyla možnost upravovat revizní obláček pomocí nového příkazu "Upravit" a dialogovém okně "Revizní obláček" je možno zaškrtnou volbu pro automatickou aktivaci tohoto dialogového při vytvoření nového revizního obláčku.

Od verze 2025 je možné exportovat do DWG i barevné pozadí textu. Platí i pro import DWG.

Výkresové pohledy

Ve stylech je možné přednastavit parametry pro čáru přerušení pohledu (cik-cak) .Styly 

Kromě nastavení čáry přerušení - viz výše, máte několik nových funkcí, vesměs dané rozšiřováním podpory různých Norem. 

Oblouková kóta, nyní podporuje značení dle normy ISO 129-1:2018

Do nastavení stylu Revizní tabulky přibyla možnost předdefinovat zda pro revizi použiji čísla či písmena. Dříve to šlo jen v tabulce jako takové. Výrazně lépe pak přednastavíte a vynutíte použití správného formátování.
Pozn. při použití Revizní tabulky dle Vaultu je toto vyplňování řízeno revizemi Vaultu Professional.

u Značky drsností přibyla podpora normy ISO 21920-1 (2021)

u Kusovníku je možné ve stylech předdefinovat způsob řazení. Dříve to šlo opět jen u Kusovníku jako takového.Spolupráce

pod heslem "last but not least" bych rád uvedl velmi významnou aktualizaci pro spolupráci se stavařskými návrhovými systémy. Autodesk dlouhodobě podporuje spolupráci se softwarem pro BIM - Revitem. V této verzi Inventoru se spolupráce posouvá opět o kus dál. 

Import formátu IFC 

Podobně jako znáte import formátu Revitu, funguje i import obecného BIM formátu IFC. Model si nejprve načtete formou náhledu, vyberete pohled, který chcete načíst a data se importují do Inventoru. Model se převádí včetně jeho vlastností. Jedná se o další významný krok pro projekce a konstrukce, kde používají kombinaci stavební a strojní konstrukce.


Spolupráce s Revitem

Ve spolupráci s Revitem umíme v Inventoru data jak načítat, tak do formátu Revitu i ukládat. Od verze 2025 je nově k dispozici možnost výběru verze Revitu, při ukládání pak vyberete verzi Revitu. Pro tento export je nutné případně doinstalovat "Revit Core Engine" pro každou verzi. Pokud pro vybranou verzi Revitu toto jádro nemáte instalováno, automaticky se doinstaluje. Vyžaduje to jen po instalaci jeden restart.
Export do Revitu (*.rvt)je dostupný v příkazu pro zjednodušování sestav.

Výběr verze je k dispozici i pro export komponent budov (*.rfa).

Při exportu do formátu RFA Inventor 2025 navíc poskytuje vyšší grafickou věrnost.Translátory

s verzí Inventoru 2025 se zároveň rozšířila škála importovaných a exrpotovaných dat o nové verze podporovaných a o některé volby. Např. při exportu DXF je konstrukční geometrie náčrtů exportovaná do hladiny IV_UNCONSUMED_SKETCH_CONSTRUCTION. STEP soubory lze otevírat i v režimu jen pro čtení.


Na závěr pár důležitých upozornění:

Před instalací nové verze Inventoru si nejprve ověřte, zdali nepoužíváte některé z doplňků, které jsou například součástí Strojírenské kolekce (Product Design and Manufacturing Collection): Jako je modul pro obrábění - InventorCAM, pro pokročilou Metodu Konečných Prvků - Inventor Nastran - (podle aktuálních zpráv je Inventor Nastran uvolněn spolu s Inventorem 2025, takže to je bez problémů). Rozšíření pro návrh a optimalizaci výrobní linky - Factory utilities - zde je potřeba chvilku počkat na uvedení nových verzí i u těchto doplňků, řádově dny. A hlavně zda nepoužíváte správu dat Autodesk Vault (Basic i Professional), zde je potřeba postupovat podle jasných pravidel. Nejprve aktualizovat správu dat a následně CAD. Nebojte se nás kontaktovat na přes náš Helpdesk,  Rádi vám pomůžeme !!!

 
A úplně na závěr - nezapomeňte na naše každoroční vysílání ARKANCE LIVE 2025, kde si formou živých ukázek a vstupů ukážeme novinky Inventoru zasazené do celkového řešení ARKANCE Be.Smart pro maximální efektivitu. Viz též další novinky řady Autodesk 2025pondělí 11. března 2024

Import CSV do Autodesk Fusion a doplňky z GitHub

Je známé, že aplikace Autodesk Fusion umí kromě široké škály vestavěných funkcí i řadu dalších, doplňkových funkcí - ty lze rozšiřovat pomocí otevřeného programátorského rozhraní API. Většina běžných uživatelů Fusionu se ale asi nebude pouštět do labyrintu vlastního programování a spolehne se na již hotové rozšiřující aplikace nebo na služby zakázkového vývoje od zkušenějších profesionálních programátorů.

Autodesk Apps

Nabídku nejpopulárnějších doplňkových aplikací a skriptů pro Autodesk Fusion naleznete v "obchodě" Autodesk Apps. Přitom tím "obchodem" se nemusíte nechat zmást - velká část aplikací je zde nabízena zdarma nebo jen za symbolickou cenu. Najdete zde i rozšiřující aplikace samotného Autodesku nebo třeba některá rozšíření ARKANCE - včetně bezplatné české lokalizace nebo Fusion Tools. Stačí si vybrat a zvolenou, Autodeskem prověřenou aplikaci si jednoduše nainstalovat.

GitHub

Dalším populárním zdrojem doplňkových aplikací, tentokrát už bez prověřování kvality a bezpečnosti a s obvykle složitější instalací, je programátorský portál GitHub. A právě pokud jste si vyhlédli některou z aplikací na GitHubu, máme pro vás doporučení pro usnadnění instalace. Na GitHubu totiž zpravidla nenajdete instalační programy. Očekává se, že si aplikaci dokážete ručně nainstalovat (nebo dokonce zkompilovat) sami. Což opět diskvalifikuje neprogramátory.

Pro tyto případy může být užitečným nástrojem doplněk "Install scripts or addins from GitHub or GitLab" od J.Briota. Ten si můžete nainstalovat z Autodesk Apps - Install from GitHub. V dialogu "Skripty a doplňky" ve Fusionu (Shift+S) pak najdete skript GitHubToFusion360.

Po jeho spuštění (tlačítko Spustit) stačí zadat URL adresu úložiště (repository) v GitHubu a aplikace se sama nainstaluje a připraví pro spuštění. Briotovu aplikaci jsme zlokalizovali i do češtiny a je kompatibilní s českou lokalizací Fusionu od ARKANCE.


Obecný import CSV souřadnic

Jak tuto novou dovednost Fusionu využít? V GitHub kanálu CAD Studia (ARKANCE CZ) najdete i některé Fusion skripty, např. ImportSplineCSVg (https://github.com/CADstudioCZ/ImportSplineCSVg). To je upravená, globalizovaná verze skriptu pro obecný import CSV souboru souřadnic do náčrtových spline křivek ve Fusion. Může vám posloužit při přenosu naměřených nebo vypočtených profilů a v dalších situacích. Na rozdíl od původní podoby skriptu dokáže načítat CSV soubory z českého Excelu (tedy se středníkem jako oddělovačem), čísla s desetinnou čárkou namísto tečky, souřadnice neobsahující Z komponentu (tedy jen X,Y) a poradí si i s více profily v jednom CSV souboru (když jsou odděleny prázdným řádkem). Náčrty importuje do aktivní komponenty a očekává údaje v [mm] (velikosti tedy nejsou desetinásobně velké). Tento užitečný skript si tedy můžete nainstalovat prostým zadáním výše uvedené web adresy do instalačního nástroje. A pak už jen v dialogu "Skripty a doplňky" spusťte "ImportSplineCSVg" a zvolte CSV soubor. Importované náčrty budou vytvořeny v aktivní komponentě (viz první obrázek).Hledáte partnera pro zakázkový vývoj? ARKANCE má dlouholeté a celosvětové zkušenosti s vývojem aplikací pro Fusion (a nejen pro Fusion) - od jednoduchých doplňků každodenní produktivity, přes propojení na další firemní systémy až po pokročilé postprocesory a řízení výroby.

úterý 30. ledna 2024

Nový Autodesk Fusion - leden 2024

Autodesk právě uvedl první letošní aktualizaci CAD/CAM/CAE/PCB aplikace Autodesk Fusion a s touto lednovou aktualizací přichází několik důležitých změn ve Fusionu. Jak bylo avizováno, název aplikace se mění z Autodesk Fusion 360 na Autodesk Fusion, aby jméno vyjadřovalo další pokrok na cestě k vizi jednotného oborového cloudu "Fusion Industry Cloud". Mění se a zjednodušuje složení některých rozšíření, Fusion Extensions. Cena většiny Extensions se snižuje, naopak se zvyšuje cena základní komerční verze Fusion - reflektuje stovky jeho nových funkcí a zrychlení, které byly uvedeny zejména v posledních dvou letech. Bezplatné licence pro studenty, kutily a startupy se nemění. Stávající zákazníci mají původní cenu obnov subscription zafixovanou až do roku 2027.

Pro novou verzi jsme v ARKANCE ihned uvedli aktualizaci naší české lokalizace, která pokrývá i většinou nových funkcí. Tuto lokalizaci si můžete stáhnout zdarma na chci.fusioncesky.cz. Máme i dobrou zprávu pro uživatele Mac verze Fusion, tato verze lokalizace už opět podporuje nejen Windows verzi Fusion, ale i verzi pro MacOS.

Díky úpravám serverových služeb Autodesku pro naši českou lokalizaci (děkujeme Autodesku Děčín) už nyní funguje i v české verzi funkce Spojovací prvky - mimochodem jedna z velmi přínosných novinek předposlední verze Fusionu z listopadu 2023.

Hlavní novinky Fusion

Licencování

Vedle zmíněné změny cen se mění složení Extensions. Nabídka původních 8 Extensions se zjednodušuje na 5. Změny popisuje toto schéma.


Výkon

Dále se podstatně zvýšil výkon některých operací - např. výpočet spojů o 45 % rychlejší, výběr spojů až 5x rychlejší, vkládání do velkých sestav rovněž až o 45 % rychlejší. Porovnáte-li Fusion z roku 2022 a letošní, je rozdíl výkonu opravdu výrazný.


Použitelnost

Výchozí stránka nyní obsahuje podrobnější možnosti filtrace projektů a vyhledávání podle jména.


Navrhování

Dále byly vylepšeny Konfigurace návrhů - např. funkcí autocomplete v názvech parametrů, duplikací řádků, snazším výběrem konkrétní konfigurace, přesouváním sloupců konfigurační tabulky. Ve stromu sestavy najdete přehlednější upozornění - červené ikony znamenají chybějící referenci, žluté zastaralou referenci a modré značí nesynchronizované kontexty sestavy.

Vylepšen byl modul Generativního navrhování - nový solver a funkce Preview.


Výkresy

Asi nejvýznamnější novinka v lednové aktualizaci. S využitím AI technologií lze nyní automatizovat tvorbu a kótování výkresových pohledů na váš návrh. Automatizace výkresů je významnou součástí záměru nabídnout nové způsoby automatizace časově náročných úloh v rámci pracovních postupů při navrhování a projektování. Co tato funkce využívající umělou inteligenci nabízí:

 • Automatizace kreslení automaticky škáluje a vytváří sady pohledů na výkresovém listu
 • Umístí rozpisku a bubliny
 • Automaticky otáčí součásti do co nejlepší orientace pro dokumentaci
 • Vytváří přerušené pohledy pro dlouhé součásti
 • Aplikuje osy a středové značky
 • Umísťuje rozviny plechu a tabulky ohybů plechu
 • Automaticky načítá poznámky děr a závitů
 • Automaticky generuje strategie kótování

Kromě toho výkresy nabízejí nové pohledy řezu, uživatelské formáty výkresů nebo šrafy.


Výroba

Nová strategie Přechodového obrábění. Nová strategie Soustružení zápichu - hrubování. Nové možnosti detekce kolize stroje s obrobkem. Aktualizace většiny postprocesorů. Nové možnosti uspořádání tištěných komponent pro aditivní výrobu (3D tisk) - Monte-Carlo packer. Nové strategie v Manufacturing Extension, rozšíření pro výrobu.


Elektronika

Schematické návrhy nyní využívají nové "spice" jádro NGSpice 41 s lepší kompatibilitou a možností simulace chování analogových obvodů.

Nové možnosti výběru prvků v návrzích plošných spojů.


API

Podpora konfigurací v API. Nové výpočty orientovaných ohraničujících kvádrů. Nové Manufacturing Data Model API V2.


Co dalšího můžeme očekávat v Autodesk Fusion v roce 2024? Podívejte se na plánovanou veřejnou roadmapu.

Podrobněji viz Product update - January 2024Další informace viz Lepší Autodesk Fusion a změny Extensions.