úterý 31. ledna 2023

Fusion 360 | Aktualizace Leden 2023 | Výběr novinek CAD, CAM

V dnešním článku jsem si pro vás připravil výběr z novinek, které nám přibyly v dnešní velké lednové aktualizaci aplikace Autodesk Fusion 360, verze V.2.0.15291. Aktualizaci si můžete stáhnout přes notifikační ikonu v okně Fusion 360 vpravo nahoře, nebo jako novou instalaci, např. přes F360.cz. Upozorňujeme, že od března nebude Fusion podporovat Windows 8.1, Windows 10 (v1803) a macOS 10.15 (Catalina). Naopak nová verze podporuje macOS Ventura. Nové funkce jsou rovněž součástí aktualizace české lokalizace (verze 7.8) - stačí kliknout na vlaječku v notifikační liště vašeho Fusion 360, nebo odkaz najdete ve vaší poslední e-mailové notifikaci zasílané na uživatele. Česká lokalizace je i nadále ZDARMA.

CAD

Parametry:

Zde se změnil vzhled záhlaví, kde můžeme jednoduše filtrovat pomocí tří ikon na „vše“, „vytvořené uživatelem“ a „oblíbené“.


CAM

Nová lednová aktualizace nám především přináší upravené rozhraní některých strategií. Můžeme se těšit na lepší výběr geometrie a kontur polotovaru, protože máme k dispozici tabulku s podrobnostmi.

To znamená, že v tabulce můžeme nyní vybírat pro jednotlivou konturu typ definování (řetězení, kontury ploch...). Dále potom ony definice vidíme v tabulce a po rozkliknutí kurzorem se rozsvítí přímo na modelu.

Můžeme tak nově vybrat více různých kontur, které se dají následně upravovat či mazat.


Pod druhy definování si můžeme představit:

 • Řetězení
 • Kontury ploch
 • Kapsy
 • Rozpoznání kapes
 • Silueta
 • Profily náčrtu


Řetězení

Zde stále určujeme, jaké hrany chceme využít pro obrábění. Novinkou je možnost rozšíření kontury o rozměr nebo do hranice polotovaru, kterou můžeme i graficky vidět.


Kontury ploch

Vybíráme celé plochy, které navíc můžeme upřesnit pomocí smyček. V případě například plochy s dírami mohu použít vnější smyčku a fréza nám tak obrobí plochu s dírami bez potřeby záplat.

Kapsy

Jedná se o otevřenou konturu, kdy nástroj najíždí z venku na vybranou plochu nebo v napojování můžeme vybrat typ rampování.

Rozpoznání kapes

Při této definici máme možnost zadání minimálního, maximálního rozměru kapsy a také koutu. 

Silueta

Tuto definici můžeme využít například pro odjehlení, jelikož nám nástroj obkreslí siluetu modelu. V tabulce přesnějšího nastavení máme k dispozici opět smyčky vnější, vnitřní a všechny.

Profil náčrtu

Jak už název napovídá, používáme zde náčrt. V tabulce se nacházejí znovu smyčky.

Limitace nové funkce

V současné době zatím nelze pracovat s výrazy ani vzorci.


Tvorba strojů

Z preview se v nové aktualizaci také přemístí do ostré verze funkce lehčího vytváření strojů. Nachází se zde přehlednější strom kinematiky, ve které lze nadefinovat kromě pohyblivých součástí také ty statické.

Nyní můžeme upravovat výchozí obrázek vytvořeného nebo předefinovaného stroje.
Vzdálené připojení stroje

V momentální verzi je tato funkce dostupná pouze pro stroje Haas, ovšem v budoucnu se můžeme těšit dalších dodavatelů strojů.Knihovna nástrojů

Jako add-in byla přidána knihovna nástrojů firmy DORMER PRAMET


Aditivní výroba

Ve výrobním rozšíření aditivní výroby nám přibyla nová technologie tisku práškového pojiva silikonových struktur (PBBJ). Dále také minimalizování deformace způsobené postprocesorem.


Postprocesory

Do knihovny postprocesorů byl nově přidán Okuma Multus U3000W. Taktéž byly opraveny nebo vylepšeny Datron MCR, Fanuc Inspection, Haas Inspection, Tormach, woodWOP a Doosan.

Co se týče strojů pro simulace, tak v nové aktualizaci se nově objeví tiskárny Binder Jet, slm tiskárna EOS M100, Forust 16 a například také P50

Podrobný postup nového definování kontur můžete shlédnout v našem videu:pondělí 9. ledna 2023

Fusion 360 Machining Extension | Jaké strategie budou následovat?

Autodesk Fusion 360 svými posledními aktualizacemi dokazuje velkou chuť pomoci uživatelům řešit nové výzvy spojené s programováním náročnějších a komplexnějších dílů. Vždyť za poslední tři měsíce bylo zpřístupněno hned několik nových CAM strategií, které využívají partnerství se společností ModuleWorks. 

Nové obráběcí strategie jsou aktuálně dostupné jako Preview, případně jako součást rozšíření Fusion 360 Machining Extension.

Na oficiálním Blogu Fusion 360 vyšel závěrem minulého roku článek, který popisuje, na jakých dalších strategiích vývojový tým pracuje. Pojďme se tedy společně podívat, na co se můžeme v budoucnu těšit. 


Co je Fusion 360 Machining Extension?

Základní verze Fusion 360 zahrnuje 2D, 2.5D, 3D a 3+2 obráběcí strategie za velmi příznivou cenu - v době psaní tohoto článku platí navíc sleva 30 % (do 31.1.2023) na samotný Fusion i na jeho rozšíření. Pro ty, kteří chtějí pokročilejší výrobní nástroje, nabízí Fusion 360 rozšíření Machining Extension (popř "profi" sadu Autodesk Fusion 360 for Manufacturing). Toto rozšíření zahrnuje automatizované strategie pro komplexní programování tvarově náročnějších dílců. V tento okamžik můžeme v rozšíření nalézt následující nástroje:

 • Strategii Strmé a mělké (což je univerzální strategie pro dokončení strmých i mělkých oblastí)
 • Zbytkové dokončení rohů (inteligentní zbytkové dokončení rohových oblastí)
 • Automatizované 5osé frézování vodorovných ploch (Při dokončovací strategii Ploché)
 • 4osé strategie (Strategie Rotační kapsa, Rotační kontura a strategie Rotační)
 • 5osé plynulé možnosti pro téměř všechny dokončovací strategie (včetně automatického zamezení kolize)
 • Strategie Bokem frézy
 • Automatické víceosé odjehlení
 • Úpravy dráhy nástroje (mezi které se řadí omezení nástrojových drah, oříznutí, vymazání a posunutí nájezdových bodů).
 • Nahrazení nástroje
 • Automatizované vrtání
 • Kontrola 3D povrchu pomocí obrobkové sondy
 • Automatické ustavení dílů

Přístup k rozšíření Machining Extension je flexibilní, s denními, měsíčními a ročními možnostmi, které splňují vaše potřeby.

Jaké další strategie nám Fusion 360 přinese?

Zde je náhled pěti obráběcích strategií, na které se v nejbližší době můžete těšit, a které vycházejí z partnerství se společností ModuleWorks

Pokročilé frézování Bokem frézy

Strategie, která dokáže vytvořit jeden nebo více úběrů s použitím celé řezné délky nástroje. Díky tomu získáme lepší kvalitu výsledného povrchu a časově efektivnější dokončení. Vstupní geometrie se vždy skládá z horní a dolní křivky, které vedou nástroj, ale také je lze získat z vodicích ploch.
Strategie obsahuje několik možností pro řízení orientace osy nástroje a volby pro kontrolu množství odstraněného matriálu v případech, kdy plocha mezi vodicími křivkami není rovinná. K nástrojovým dráhám budeme moci přidat kroky v axiálním i radiálním směru.


Geodetické frézování

Další strategie nese název Geodetické frézování (v tento okamžik si ještě nejsem jistý, jak překlad do češtiny bude vypadat). Pokud bychom se chtěli podívat na bližší význam tohoto slova, můžeme na Wikipedii nalézt vysvětlení. V diferenciální geometrii je "geodetika" křivka představující v určitém smyslu nejkratší cestu mezi dvěma body na ploše, nebo obecněji na Riemannovské varietě. Název "geodetika" pochází z geodézie, vědy o měření velikosti a tvaru Země. V původním smyslu byla geodetika nejkratší cestou mezi dvěma body na zemském povrchu.

Geodetické obrábění je tedy pokročilá dokončovací strategie, která generuje vícenásobné průchody nástrojové dráhy, jež nepřesahují uživatelem definovanou výšku schodu na obráběných plochách.
Strategie bude používat pole globální vzdálenosti bez pevného směru, což umožňuje plnou flexibilitu pro výpočet různých typů vzorů při zachování konzistentních vzdáleností mezi řezy.

Pro řízení nástrojových drah lze použít jednu nebo více křivek, díky kterým docílíme výsledné podoby nástrojových drah, a tedy i výsledné povrchové úpravy. Strategie dokáže nahlédnout i do podkosových oblastí modelu (relativně ke směru osy Z). Algoritmus této strategie dokáže udržet konzistentní nástrojové dráhy při obrábění ostrých vnitřních rohů nebo v silně zakřivených oblastech s vícenásobnými plošnými záplatami.


Automatické hrubování 3+2

Jedná se o novou hrubovací strategii, která vytváří nástrojové dráhy za využití 5-osého polohování, často používáme termín „indexované obrábění“. Nástrojové dráhy budou vytvářeny tak, aby bylo odebráno co nejvíce materiálu z jednoho směru a přitom bude zajištěno, aby nástrojová sestava nekolidovala s polotovarem. Poté algoritmus strategie automaticky vypočítá další polohu, ve která nejúčinněji odstraní zbytek přebytečného materiál a takto pokračuje, dokud není materiál ve vybraných oblastech zcela odebraný.

Je podporováno obrábění i v podkosových oblastech a směry indexování lze definovat automaticky, poloautomaticky nebo zcela ručně. Při hrubování lze využít adaptivní nebo kapsovací vzor a strategie bude podporovat všechny typy nástrojů.

Plynulé 5osé hrubování

Tato nová strategie hrubování vytvoří víceosou dráhu nástroje, která dokáže účinně odstranit velké množství materiálu z oblastí ve tvaru kapes, které nemají rovnou základnu. Uživatel vybere geometrii dna základny, která bude použita k řízení dráhy nástroje. Řada možností umožní dodatečnou kontrolu nad stylem a tvarem dráhy nástroje, včetně možnosti použití kapsovacího nebo adaptivního obrábění.


Plynulé 5osé dokončování kapes (s podporou pro soudečkových fréz)

Tato nová strategie zjednoduší dokončení bočních stěn a základních ploch ve tvaru kapes. Uživatel si bude moci vybrat kapsy, které se mají obrábět, a vybrat si z řady možností pro přesné řízení podoby nástrojových drah u bočních a spodních ploch. Tato dráha nástroje bude podporovat použití soudečkových fréz, které umožňují použití větších přísuvů pro rychlejší časy obráběcích cyklů.

Vypadá to, že se máme opravdu na co těšit!