pátek 29. března 2019

Novinky Nastran In-CAD 2020 (Inventor Nastran)

Nová sada produktů verze 2020 přináší novinky i pro integrované simulační řešení pro výpočty pomocí Metody konečných prvků (MKP) - Nastran In-CAD. A změna se týká hned názvu aplikace. Aby bylo lépe patrné provázání s klíčovou aplikací Autodesku pro strojírenské navrhování - s Autodesk Inventorem, je nový název aplikace upraven na Autodesk Inventor Nastran 2020. Další vylepšení si pojďme představit v následujících kapitolách.

Studie konvergence řešení

Kdo používal základní výpočtový MKP modul Autodesk Inventoru, možná ví, že obsahuje možnost nastavit automatické přesíťování modelu v kritických místech na základě konvergence výsledku řešení, nejčastěji napětí von Mises, k jediné hodnotě. Stejná funkčnost je nyní dostupná i v rámci Inventor Nastran 2020.

Uživatel má možnost zvolit, zda bude docházet ke globálnímu přesíťování modelu, nebo k lokálnímu přesíťování pro stanovené procento elementů s maximálními chybami výsledků. Úspěšnost řešení je následně možné zhodnotit pomocí grafu konvergence řešení.

Kromě výše uvedeného automatického přesíťování stále zůstává možnost prověřit konvergenci řešení ručním přesíťováním modelu a následným srovnáním výsledků.

Spolupráce s Autodesk Vault

Od verze 2020 je možné uchovávat výsledky výpočtů v úložišti Vault pomocí PKG souboru (tzv. balíčku), který je připojen do analyzovaného dokumentu Inventoru (*.ipt nebo *.iam) jako soubor třetí strany.
Podmínkou je, že analyzované soubory musí být otevřeny z pracovního adresáře Vaultu. Výsledky v PKG souboru je poté možné načíst do Inventor Nastranu pro jejich zobrazení, nebo aktualizovat po nově provedené simulaci.
 

Hydrostatický tlak

Tlak vyvolaný na těleso ponořené v kapalině je možné zadávat novým typem zatížení Hydrostatic Load. Pro zadání je nutné znát bod na hladině kapaliny, směr hloubky kapaliny, hustotu kapaliny a popř. tlak na hladině kapaliny.

Další novinky

Mezi další novinky verze Inventor Nastran 2020 se řadí např. vylepšení v oblasti práce s modely z generátoru rámové konstrukce (rychlejší ukládání, oprava chybného skrývání objemových těles nebo omezení chybného výběru objektů náčrtu), přejmenování tabulek pro závislosti materiálových charakteristik na teplotě nebo úprava definic odsazení shell elementů od střednicové plochy tělesa.

Viz Inventor Nastran, viz Inventor Professional a viz novinky Inventor 2020.

středa 27. března 2019

Novinky Inventor Professional 2020Nový Inventor Professional 2020

Uživatelé CAD aplikace Autodesk Inventor se Subscription nebo Maintenance si nyní mohou aktualizovat svůj konstrukční software na novou verzi "Inventor Professional 2020". Nová verze je k dispozici na Autodesk Account. Česká verze bude k dispozici za pár týdnů. Nový Inventor přichází 20 let po uvedení první verze této populární aplikace.

Co nového nabízí verze 2020?

Inventor v nové verzi 2020 se zaměřil na zvýšení výkonu - zejména ve velkých sestavách, tvarově složitých dílech a generátoru rámových konstrukcí. Rovněž rozšiřuje možnosti spolupráce s okolními systémy, nabízí zcela nový Inventor View a spoustu vylepšení standardních funkcí tak, aby uživatelům umožnil získat a udržet náskok ve vývoji výrobků před požadavky trhu.

Řada z doplněných funkcí vznikla na přímý podnět uživatelů z fóra Inventor Ideas. Máte-li nápad na další vylepšení, dejte vědět firmě Autodesk nebo nám v CAD Studiu.

V tomto článku uvádíme hlavní funkce, další novinky pak uvidíte při našem živém vysílání Autodesk LIVE 2020 dne 25.4.2019. Nezapomeňte se registrovat.

Zvýšení výkonu

Stejně jako v každé z několika předchozích verzí se Autodesk zaměřil na novinky v oblasti zvýšení výkonu při práci s velkými sestavami. Můžete se tak těšit na výrazné zrychlení při operacích:
- Posunutí pohledu/Zoom/Otáčení při vybraném větším množství komponent,
- Zvýšení výkonu při práci s polem komponent,
- Vypínání zapínání viditelnosti komponent v kontextovém menu pro Pohledové reprezentace
- Pole virtuálních komponent
- Výběr komponent oknem
- Výrazné zrychlení spouštění a ukončování příkazů ve velkých sestavách. A to od modelování po vkládání a tvorbu 2D či 3D náčrtů, práci s vloženým DWG (import, podložení, AnyCAD, … ), s volnoplošnými modely a spousty dalších.

Workflow řízení sestav pomocí skeletonu je nyní podporováno i v Expresním módu. Kombinací obou těchto metod tak získáte velmi výkonný nástroj pro práci s velkými sestavami.

Výkresy
- Zvýšení výkonu při náhledu výkresového pohledu
- Možnosti změny zobrazení skrytých hran z kontextového menu „Možnosti skrytých hran“
- Rychlejší tvorba Pomocného pohledu, což je nejvíce znát právě u velkých sestav.


Nastavení grafického prostředí

Inventor obsahuje spoustu možností pro nastavení grafického výkonu vzhledem k požadavkům na kvalitu a výkon celého systému. Rozdílně nastavujeme prostředí pro práci s velkými sestavami či tvarově složitými díly či požadavku na kvalitu zobrazení. Verze 2020 přináší přednastavené grafické prostředí, kdy uživatelé mění grafické prostředí s ohledem na výkon či kvalitu grafického vykreslování jedním tlačítkem. Uživatelské rozhraní

Toto kontroverzní téma vždy vyvolá řadu rozporuplných reakcí. Ale i na naší poslední konferenci CADfórum zaznělo hned několik názorů, že Inventor potřebuje nový kabát, nové uživatelské rozhraní. Inventor 2020 je kompletně přepracován do nového hávu a vzhledu ikon. Jsem zvědav, kolik uživatelů na to bude reagovat zcela odlišným způsobem. Vývoj ale zastavit nelze a Inventor prostě nový vzhled potřebuje. Podobně jsou na tom i další aplikace jako je AutoCAD, Revit, atd. Změny jsou vyvolány i nutností podpory moderních 4K monitorů.
 

Solid Sweep  (Tažení objemu po křivce)

- Funkce tažení umí využít jako tvořicí prvek i těleso. Těleso je možné táhnout po 2D i 3D křivce, přičítat a odečítat objem či řešit průnik takto vniklých těles. Získáte tak tvarově velmi složitý model vyrobitelný např. obráběním pomocí kulové či válcové frézy. Modelováním tak vytvoříte zcela reálný výsledný tvar šneků či jiných tvarových prvků.


Unwrap Faces (Rozvinutí obecných ploch)

- Zobecňuje stávající funkci rozvinu plechu. Jedná se o jeden z nejsložitějších výpočtů, kdy se pomocí MKP provede rozvin, rozbalení obecných (tvářených) ploch. Systém umí vytvořit rozvin obecných ploch s velkými deformacemi. Ať to jsou lisované plechové díly či obalující tkaniny.  
- Pro výpočet rozvinutí je možné vybírat směr, v němž je počítáno, řetězení ploch a řadu dalších parametrů.


Generátor rámů a rámových konstrukcí

- Generátor rámů je jedním z modulů, který doznal velkých změn. A mohu podotknout, je to jen začátek. Zásadně se vylepšil způsob vkládání jednotlivých profilů, který rozšiřuje možnosti orientace a počátku vkládání. Eliminuje tak nutnost následné editace vložených profilů. 
- Do definice profilů přibyly další způsoby ukončení při vzájemném ořezání profilů. Je možné tak nastavit, zda profil bude vyříznut přesně (přesné tvarové ořezání) či dle jednoduššího způsobu výroby (řezání či frézování 90st.). 


- Důležitou funkcí je přidání zcela nové funkce: Záslepky. Umožňuje tak rychlou tvorbu jak záslepek dutých profilů (jekly, trubky, …), tak i patek pro všechny typy profilů.


Podpora více monitorů

- Důležitá novinka. Nyní můžete používat jeden Inventor ve více oknech na více monitorech. Standardní pracoviště konstruktéra tak lépe využije více monitorů. Libovolné okno dokumentu Inventoru teď můžete samostatně přetáhnout na jiný monitor. 
 


Inventor Read Only (náhrada Inventor View)

- Při instalaci nyní vznikne samostatný zástupce pro spuštění Inventoru v režimu ReadOnly (pouze pro čtení). 
- Jeho možnosti zobrazení, odměřování a tisku jsou podstatně rozsáhlejší než u staršího Inventor View. 
- Jedná se o nástroj pro prohlížení všech Inventorem vytvořených dat (IAM,IPT,IPN,IDW/DWG) bez nutnosti licence (např. v rámci Trial verze Inventoru).
- Podporuje všechny typy modelů kromě objektů vytvořených speciálními doplňky jako je Nastran In-CAD či HSM.
- Původní verze Inventor View je z Instalace Inventoru odebrána a bude k dispozici samostatně nebo jako součást Autodesk VaultA na závěr pár dalších vybraných vylepšení:

V prostředí náčrtu byl změněn algoritmus pro výběr smyček a regionů. Lépe a rychleji Inventor vyhodnocuje, co a jak lze využít pro následné 3D operace (rotace, vysunutí, tažení, …. )
Závity v sestavách a svařencích 
Podpora závitů při výběru více ploch najednou 
AnyCAD. Zrychlená a vylepšená funkce AnyCAD s podporou dalších CAD formátů 
Aktualizace a rozšíření Obsahového centra
Nástroj pro Migraci a přenos nastavení z předchozí verze 
Týká se hlavně uživatelů, kteří si chtějí instalovat Inventor sami. Jinak podotýkám, vždy je lepší si instalaci i migraci nastavení nechat provést lidmi, kteří to dělají denně, což jsme pro Vás právě my. 

Přehled novinek - série videoukázek:


Download Trial verze bude k dispozici na cadstudio.cz/trial. Cenové informace najdete na shop.cadstudio.cz.

Registrujte se na konferenci Autodesk LIVE 2020. Viz též novinky AutoCAD 2020 a novinky Vault 2020.

Novinky Autodesk Vault 2020

PDM aplikace Autodesk Vault Professional poskytuje nástroje pro pokročilou správu návrhových dat (CAD/CAM/CAE/BIM) a je integrována do více jak 30 návrhových aplikací společnosti Autodesk. CAD Studio v ní pak svými doplňkovými nástroji automatizuje rutinní úlohy konstruktéra a pomocí ERP Connectoru propojuje konstrukční data s podnikovými informačními systémy (ERP). Teprve takováto ucelená řešení přináší ty největší časové úspory přípravy výkresové dokumentace a zásadně zpřesňují tok dokumentace firmou, s vysokou úrovní bezpečnosti.

Verze Vault 2020 přináší řadu nových funkcí v oblasti integrace s CAD systémy, zlepšení využití stávajícího návrhu pomocí nových funkcí nástroje Kopírování návrhu, vylepšení souborů PDF a novou podporu přepínání jazykové mutace. Spousta vylepšení je provedena právě na podnět Vás, uživatelů a to pomocí portálu Autodesk Ideas. Nová verze je k dispozici ke stažení na Autodesk Account.

Novinky včetně praktických ukázek budeme prezentovat na živě vysílané konferenci Autodesk LIVE 2020 pořádané dne 25.dubna. Registrujte se včas.

Kopírování návrhu

Dialog Kopírování návrhu zůstává spuštěný nezávisle na hlavní aplikaci Vault. Znamená to, že můžete ovládat klienta Vaultu a vedle toho postupně připravovat kopírování návrhu.

Dialog Kopírování návrhu obsahuje standardní kontextové menu „Soubor“, „Zobrazit“, „Akce“ „Možnosti“ a „Nápověda“

V hlavním zobrazení jsou nyní k dispozici pohledy složky a seznamu. Máte možnost snadno přepínat mezi zobrazením seznamu, stromu nebo složky. V zobrazení seznamu můžete použít filtrování sloupců. Můžete zde upravovat i název a cestu cílové položky.


Ve složce Dokumentace jsou vidět výkresy.
Po provedení Kopírování návrhu můžete pomocí nového kontextového menu hned otevřít zdrojovou či složku.

Při použití číselníku se zobrazí nový název.
Pro vlastní kopírování je velmi užitečná funkce pro odstranění kořenového uzlu i se všemi jeho podřízenými položkami. Dále pak funkce pro hledání a nahrazení.Při kopírování máte možnost nechat odebrat objekt rozpisky a všechny přílohy dokumentů návrhu. Před kopírováním se spustí kontrola duplicitních názvů a práv ke složce, zcela tak odpadají problémy při vlastním kopírování.


Velmi důležitou novinkou je kopírování celé větve do nové složky, přičemž zachovává původní strukturu složek. Pro zrychlení práce pak mají všechny příkazy v Kopírování návrhu svoji klávesovou zkratku.


Publikování PDF souborů

Řada subdodavatelů či spolupracujících firem vyžaduje dokumentaci předávanou ve formátu PDF. Pro její tvorbu je možné využít přímo funkcí Autodesk Vaultu. Ne všem zákazníkům ale možnosti Vaultu dostačují, proto nabízíme vlastní aplikaci CADStudio Vault Publisher, která řeší tvorbu nejen PDF, ale i všech běžně požadovaných formátů (rozviny plechu v DXF či GEO, exporty STEP, SAT a řadu dalších formátů), a to nejen nejen z dat Inventoru či AutoCADu, ale i z Office. Umožňuje široké možnosti nastavení jak pro automatický export při změně stavu, tak i pro export na požádání. Data automaticky zařazuje zpět do Vaultu, připojuje k souboru či položce.
Takže pár novinek k publikování PDF pomocí Vaultu:
Vault 2020 rozšiřuje možnosti publikování PDF souborů i v jiném stavu životního cyklu než je „Uvolněno“.  Máte možnost konfigurovat možnost publikování souboru PDF tak, aby byl synchronizován s výkresem. Nově je možné Synchronizovat stav životního cyklu a revizi jako zdroj. Tato možnost umožňuje, aby měl publikovaný soubor PDF i jeho zdrojový soubor stejný stav životního cyklu a hodnotu revize.Nově máte možnost Automaticky publikovat PDF soubory mimo úložiště Vault (podobě jako to znáte s DWF). Tvořit PDF ručně, na požádání.

Nové možnosti externí spolupráce

V minulé verzi jsme Vám představili možnost synchronizace projektu do cloudového prostředí Fusion Team. Verze 2020 přináší rozšíření této funkčnosti a nově má možnost synchronizovat projekt i do prostředí „BIM 360“.

Funkčnost Project Sync umožňuje oboustranný přenos dat mezi Vaultem a zvoleným cloudovým úložištěm (Fusion Team a nově BIM 360). Zabezpečuje řízený přenos vybraných dat spolupracujícím firmám, kooperantům, zákazníkům, a to včetně jejich zpětného načtení do Vaultu jako další verze upraveného dokumentu. Tato funkčnost může zcela eliminovat posílání souborů e-mailem či přes veřejná úložiště, eliminuje používání VPN a pouštění externistů do vlastní podnikové sítě. Zásadně tak roste bezpečnost dat a práce s nimi. Vlastní  synchronizace dat funguje automaticky, na základě nastavení administrátora.

Externisté pak mou data z cloudu stahovat pomocí aplikace Autodesk Desktop Connector, která řeší synchronizaci mezi cloudem a pracovištěm bez Vaultu. Každý externista má přístup pouze k vybrané složce a vybraným datům v bezpečném cloudovém úložišti.

Tato funkčnost je k dispozici pouze pro uživatele Vaultu Professional.


Možnosti nástroje Synchronizace projektu: 


Zohlednění vztahů aplikací CAD a práce s referencemi
Definování a správa více mapování
Synchronizace libovolným směrem nebo oběma směry
Možnost plánovat synchronizaci
Selektivní filtrování souborů k odeslání
Možnost synchronizovat soubory z více složek v úložišti do jedné složky v cloudové jednotce pomocí propojení souborů

Ostatní vylepšení


Nová vlastnost „Má výkres“ určuje, zda daný model má asociovaný jeden či více výkresů. Pomocí této vlastnosti je možné lépe analyzovat úplnost projektu. V předchozích verzích příkaz Přejít do složky úložiště v doplňku Inventor Vault Add-In otevřel novou instanci aplikace Vault Client, i když byla aplikace Vault Client již spuštěna. Ve verzi Vault 2020 platí, že pokud je již aplikace Vault Client spuštěna, přejde tento příkaz k souboru v její aktuální instanci. To samé platí při spouštění odkazu např. z e-mailu.

Podpora aplikace Inventor Read Only (viz novinky Inventoru 2020)

Prohlížení souborů je tak možné volit mezi Inventor View a Inventor ReadOnly. V závislosti na tom, co bylo nainstalované dříve.

Přepínání jazykové mutace Vaultu

Instalace Vaultu 2020 obsahuje samostatně instalovatelné jazykové balíčky (language packy), které umožňují přepnout uživatelské rozhraní do vybraného jazyka. Uživatel si může připravit zástupce pro vybrané jazykové mutace (podobně jako je tomu např. u AutoCADu a Inventoru).

Pro všechny, kteří mají implementaci provedenou firmou CAD Studio, kontaktujte prosím Vašeho obchodníka pro možnost provedení upgrade našimi pracovníky. Viz též Autodesk Vault.Viz též novinky AutoCAD 2020 a novinky Inventor 2020.