čtvrtek 11. listopadu 2021

Uveden Inventor 2022.2 - co je nového?

Právě byla uvolněna aktualizace Inventor 2022.2, jež je druhou velkou aktualizací této verze konstrukční aplikace Autodesk Inventor. Update 2 je dostupný pro všechny uživatele s aktivním subscription. Novinky jsou v celé šíři funkčnosti, od modelů přes sestavy či výkresy. Aktualizací prošly i translátory a některé integrace. Aktualizaci Update 2 si můžete stáhnout v Desktop App nebo z vašeho účtu Autodesk Account. 


Tvorba modelů

Při vytváření komponent z víceobjemového dílu (funkce Vytvořit komponenty) je možné pro jednotlivé díly použít i plošné objekty. Dále pro vytváření jednotlivých dílů je možné během operace vybírat i modely, které mají vypnutou viditelnost.
Funkce se využívá hlavně pro koncepční modelování - vytváření jednotlivých modelu z jednoho koncepčního modelu.


Při vytváření či úpravě prvku (Vysunutí, Rotace, Tažení, Spirála a Zesílení) pomocí panelu Vlastnosti (nové UI) je možné zároveň příslušné těleso přejmenovat. 

V rámci náčrtů je možné v prohlížeči přesouvat bloky náčrtů a měnit tak jejich pořadí.Plechové díly

Automatická tvorba náčrtu při příkazu Plocha. V případě, že začnete vytvářet Plech pomocí příkazu "Plocha" a zapomněli jste si vytvořit náčrt, tento se automaticky aktivuje, nemusíte tak příkaz ukončovat a pak se opět vracet.

Náhled Razníku. Při vkládání razníku do plechového modelu byl vylepšen náhled razníku před jeho vložením. 

  •  Při zrušení výběru bodu či změně hodnoty
  •  Můžete určit, zda se náhled pokaždé přepočítá, či nikoli.

Výkon Razníku. Výkon Razníku byl zásadně vylepšen pomocí optimalizovaného výpočtu.Sestavy

Rozpiska. Nyní je možné najednou upravit více polí v rozpisce. Stačí je vybrat, napsat novou hodnotu a změní se ve všech vybraných polích. Tím samým způsobem je možné hodnoty na jedno kliknutí i vymazat.Výkresy

Středové značky hromadně. Středové značky je možné hromadně vkládat pomocí výběru Oknem.

Úpravy odkazů dvojklikem. Nyní stačí na jakoukoli značku dvakrát kliknout a hned ji můžete začít upravovat. Nově je tato funkce dostupná pro značky drsnosti, text s odkazem či značku svaru.Spolupráce

Spolupráce s Fusion 360. Byl vylepšen převod a zobrazení objektů typu "Síť" (Mesh). Výstupem je  např. podstatně lepší vizuální věrnost elektronických objektů Fusion 360 v Inventoru.


Podpora UPCHAIN přímo v Inventoru.

Možná víte, Autodesk letos na jaře provedl akvizi produktu pro správu dat v cloudu - Upchain. Na rozdíl od Vaultu jsou v něm veškerá data ukládána a řízena přímo v cloudu. 
Od verze Inventoru 2022.2 je možné doplněk Upchain jako Plug-In doplnit do Inventoru a spravovat jako doplněk. 

Tomuto nástroji se budeme v budoucnosti určitě hodně věnovat, sledujte nás. Případně pro bližší informace se nás nebojte kontaktovat.

Translátory

Podobně jako skoro v každé verzi či update byly aktualizovány importní formáty jak pro AnyCAD, tak i pro klasické načtení universálních dat a hlavně dat jiných CADů.


NX - Podpora formátu NX 1980
JT - podopra formátu JT verze 10.7.

DWFx
Bylo výrazně vylepšeno zobrazování sítě při exportu do formátu DWFx a jeho zobrazení v Design Review

Obecná vylepšení

Design Assistant - Nyní podporuje novou funkci Inventoru 2022 - Stavy modelů. 
Pozn. autora:  Od té doby, co existuje Vault (Basic či Professional), tento nástroj vůbec nepoužívám. Pro jakékoli kopírování, přejmenovávání přesouvání dnes jedině Vault. A to i samostatně, bez týmové spolupráce. 

iLogic 

tento stále populárnější nástroj umožňuje dělat s Inventorem obrovské věci, hlavně v oblasti automatizace různých rutinních činností. Naši konzultanti již pro Vás, naše zákazníky, vytvořili velké množství různých vylepšení. Každopádně je to nástroj i pro vás samotné. 

Mezi novinky patří: 
Editor umožňuje přepnutí do tmavého motivu
Pro úpravy a tvorbu jednotlivých pravidel je k dispozici nová verze editoru syntaxe. Přibyly nové zkratkové klávesy:
Ctrl+F: Otevře nové podokno vyhledávání v textové oblasti.
Ctrl+Shift+F: Aktivuje starší kartu pro Vyhledat a nahradit.

Výrazně se zlepšila správa pravidel v prohlížeči tím, že je možné jich vybrat více najednou pro jejich Spuštění, Vypnutí či Zapnutí a Odstranění. 

Čísla řádků v pravidlech. V Editoru pravidel je nyní automaticky zobrazeno číslo každého řádku. Toto se zobrazí také při zobrazení chyby kódu, pro jeho lepší dohledání a  vyřešení problému

Přibyla možnost Zpět a Znovu přímo v Editoru. Můžete použít i zkratky Ctrl+Z a Ctrl+Y.

Zachování pozice v Editoru. Po úpravě pravidla a zavření Editoru si pamatuje vaši pozici. Po znovuotevření Editoru se kurzor umístí do této poslední pozice. Pamatuje si také stav Zabalení/Rozbalení seznamů. Při ukončení Inventoru se pozice kurzoru resetuje.Více viz Autodesk Inventor a konstrukční sada Product Design & Manufacturing Collection