pondělí 14. října 2019

Novinky v Autodesk PowerMill 2020.1

Nově vydaná aktualizace CAM aplikace Autodesk PowerMill 2020.1 je pro uživatele s platnou licencí dostupná v jejich účtu Autodesk, anebo v Počítačové aplikaci Autodesk v pravé oznamovací oblasti systému Windows.

Autodesk PowerMill 2020.1 obsahuje následující nové funkce a vylepšení:

Vylepšení zaoblení modelu

Nyní je možné funkci pro zaoblení rohu modelu, dostupnou od PowerMill 2020 využít ve všech dokončovacích strategiích, jako je např. 3D konturování, dokončení rohu, dokončení křivkou. V předchozí verzi bylo možné zaoblení modelu použít pouze pro strategie vycházející z hladiny Z. Díky možnosti zaoblení modelu dojde k zaoblení dráhy nástroje ve vnitřních rozích, což zvyšuje rychlost obrábění, zlepšuje kvalitu povrchu a snižuje poškození nástroje.


Zrychlení systému


 • Zrychlen výpočet dráhy nástroje, při použití volby Automatického zamezení kolize v 5ti osách.
 • Zrychlen výpočet dráhy nástroje strategie dokončení rohů.
 • Zrychlen výpočet dráhy nástroje hrubování a zbytkového hrubování.

Možnosti exportu modelu

Autodesk PowerMill nyní umožňuje exportovat 3D model do různých CAD formátů, pro jednodušší přenos 3D modelu do Autodesk Fusion 360 nebo jiných modelovacích programů. Export 3D modelu je možný do formátů Additive Manufacturing (.amf), 3D Manufacturing (.3mf), Fusion Modeling Data (.smt), a další (.stp, .step, .ig, .3dm, .sat, .obj, .pdf).


Drobná vylepšení


 • Byla aktualizována ikona, zobrazující stav NC programu v průzkumníku PowerMill, aby bylo lépe patrné, zda NC program je aktuální.
 • V průzkumníku lze nyní pracovat s více adresáři naráz. Je tedy možné hromadně smazat nebo přesunout více adresářů současně.
 • Nyní je možné změnit velikost okna pro výběr postprocesoru.
 • Volba Optimalizovat paralelní řezy u dokončení řádkováním je dostupná i v případě použití volby Automatického zamezení kolize s primární osou nástroje nastavenou na vertikální. 

Viz www.powermill.cz

úterý 8. října 2019

Nové bezplatné Osobní a Startup licence Autodesk Fusion 360Společnost Autodesk uvedla dva nové typy předplatného (licence) pro svou populární CAD/CAM/CAE aplikaci: osobní, kutilskou hobby licenci Fusion 360 for personal use a bezplatnou licenci pro začínající a malé firmy Fusion 360 for startups.

Autodesk tím zpřesňuje podmínky jednotlivých typů licencí aplikace Fusion 360, včetně jejich bezplatných variant. Na hlavních principech licencování se ale nic nemění, pouze se rozděluje původní Hobby/Startup licence dle účelu. Pokud Fusion 360 využíváte pro osobní, nekomerční účely (hobby, tvorba videí, vzdělávání se, garážový prodej), je pro vás určena bezplatná Osobní licence (má určitá funkční omezení). Pokud jste malá firma do obratu 100 tis. USD s nejvýše 10 zaměstnanci, můžete využívat bezplatnou Startup licenci s plným rozsahem funkcí (včetně generativního designu) - udělení této licence podléhá kontrole poskytnutých kontaktních údajů. Obě tyto licence se přidělují na 1 rok (s možností obnovy/prodloužení). Studenti a vyučující mají i nadále svou klasickou EDU licenci udělovanou na 3 roky. Ostatní uživatelé si mohou tak jako vždy předplatit komerční licenci Fusion 360 na 1 nebo 3 roky - viz CAD eShop - a získat tak plnou verzi Fusion 360 bez omezení a se všemi funkcemi, včetně bonus nástrojů a podpory CAD Studia.

Nová osobní licence je funkčně omezená absencí týmových funkcí ve správě projektu a absencí některých komerčních translátorů CAD formátů (Solidworks, ProE/Creo, NX, Inventor, Catia, AnyCAD).

Podrobněji o jednotlivých typech free licencí:

Osobní licence

Typicky pro kutily, hobbisty a další typy nekomerčních uživatelů. Je určena pro tyto typické způsoby využití:
 • Osobní nekomerční konstrukční projekty
 • Osobní projekty prováděné mimo zaměstnanecký poměr
 • Osobní nekomerční domácí CAM výroba a 3D tisk
 • Osobní vzdělávání, mimo firemní prostředí a mimo komerční školení
 • Kutilské aktivity a garážový prodej s výdělkem menším než 1000 USD za rok
 • Tvorba instruktážních videí, blogů a dalšího web obsahu

Které funkce chybí v omezené osobní licenci?
 • Přístup k funkcím pro spolupráci – nebudete schopni přizvat další konkrétní osoby pro práci na projektech a konstrukčních návrzích, můžete ale sdílet veřejný odkaz nebo soubor návrhu exportovat a dotyčný uživatel si jej musí opět importovat
 • Správa dat – některé funkce pro správu dat budou omezené, datový panel a osobní hub Fusion 360 pro organizování souborů ale zůstává k dispozici
 • Komerční translátory CAD dat – nemůžete importovat soubory ve formátech Catia, Solidworks, Creo, NX nebo Inventor
 • AnyCAD postupy - nemůžete využívat asociativní spojení s Inventorem pomocí funkcí AnyCAD
 • Generativní navrhování – strojově generované 3D návrhy z cloudu jsou zatím dostupné pouze pro komerční licence Fusion 360
 • Pokročilé simulace - výpočty simulací v cloudu vyžadují cloud kredity a jsou tak dostupné pouze pro platící uživatele, lokálně kalkulované simulace jsou ale k dispozici
 • Přímá technická podpora - pouze komunitní podpora

Startup licence

Tato licence je určená pro malé a začínající firmy. Je bezplatná, ale její udělení podléhá schválení. Prozatím neobsahuje generativní navrhování a přímou podporu, jinak je její funkční rozsah stejný jako u plné komerční licence. Podmínky pro její použití:

 • Podnikatelsky nebo investorsky podpořené začínající komerční firmy
 • Firmy s 10 a méně zaměstnanci
 • Firmy generující (včetně rodičovských subjektů) méně než 100 000 USD ročního obratu
 • Ochota sdílet referenční příběh s komunitou Fusion 360 - blog, video, článek, apod.
 • Podpora komunitními kanály, bez přímé technické podpory
 • Nelze využít pro konzultanty realizující zakázky pro další subjekty (prototypy, studie, koncepty, vyhodnocení)


Pokud vás tedy bude vaše stávající licence Fusion 360 vyzývat k předplacení, potvrďte podmínky dalšího využívání vaší stávající licence, popř. zvolte mezi Osobní, Startup či Komerční licencí (nastavení licence může trvat až několik desítek minut). Připomínáme rovněž nedávno uvedenou českou lokalizaci Fusion 360.

Viz aktualizovaná tabulka porovnání licencí Fusion 360 na viz postup (re)aktivace licence Fusion 360.

pondělí 19. srpna 2019

Výrobní rozšíření pro Autodesk Fusion 360

Aktualizace CAD/CAM programu Autodesk Fusion 360 z konce června tohoto roku obsahuje novinku v podání placeného výrobního rozšíření, které obsahuje řadu nástrojů pro zrychlení přípravy výroby a zvýšení efektivity obrábění. Nové Výrobní rozšíření (Manufacturing Extension) stojí 125 cloudových kreditů na 30 dní a rozšiřuje základní funkce aplikace Autodesk Fusion 360 o následující možnosti:

 • Aditivní výroba - nastavení parametrů pro 3D tisk, automatická orientace součásti pro tisk a tvorba podpor. Takto nastavený 3D tisk je možné přímo odeslat na tiskárnu, anebo exportovat do 3MF souboru. 
 • Rozpoznání děr - zjednodušení a zrychlení vrtání díky automatickému rozpoznání děr, výběru vhodného nástroje a přizpůsobení řazení vrtání pro efektivní výrobu.
 • Měření geometrických prvků - měření geometrických prvků na obrobku během procesu výroby. Ověření rozměrů důležitých prvků, aktualizace parametru opotřebení nástroje a zastavení programu v případě chyby.
 • Měření tvarových ploch - tvorba trasy měření tvarových ploch a vyhodnocení výsledků. Zajištění správného obrobení dílce přímo na obráběcím stroji.
 • Strategie Strmé a plošné (steep and shallow) - strategie pro obrábění strmých i mělkých částí dílce, díky které se zrychlí příprava výroby a dosáhnete lepší kvality povrchu v kratším obráběcím čase.

Rozšíření je možné aktivovat v pravém horním rohu programu pod ikonou klíče. Cloud kredity zakoupíte zde.

Strategie Strmé a plošné

Jedná se o komplexní strategii pro jednoduché obrábění tvarových 3D dílců. Strategie kombinuje obráběcí cykly pro rovinné části dílce (Scallop a Parallel) s cyklem pro strmé části dílce (Contour). Navíc jsou tyto strategie, oproti jejich samostatnému použití, doplněny o možnost obrábění po spirále pro minimalizování přejezdů, přidání zaoblení do ostrých rohů pro zrychlení obrábění a přidání dodatečného řezu v místech změny směru obrábění. To vše přispívá k lepší kvalitě povrchu a snížení času obrábění. Mezi jednotlivými strategiemi v rámci této operace je možné nastavit překrytí a také úhel sklonu plochy, ve kterém dojde ke změně jednoho cyklu na druhý.

Jak strategie strmé a plošné funguje, se můžete podívat na videu zde:


Rozpoznání děr

Díky rozpoznání děr je možné výrazným způsobem zvýšit produktivitu vrtání, a to jak v přípravě výroby, tak ve výrobě samotné. Rozpoznání děr nalezne na 3D modelu všechny díry a na základě zvolené šablony obrábění navrhne vhodné nástroje a vrtací cykly, které budou použity pro vrtání těchto děr. Stejné díry jsou automaticky spojeny do jednoho vrtacího cyklu pro rychlejší vrtání na stroji. Samozřejmostí je možnost vytvoření vlastních šablon pro přizpůsobení vrtání vaší výrobě.

Jak rozpoznání děr funguje, se můžete podívat ve videu zde:


Měření a analýzy

Fusion 360 (i bez výrobního rozšíření) rovněž nabízí nové možnosti analýzy modelu - použití představuje následující videokázka:


Sdílení technologií

Výrobní rozšíření pro Autodesk Fusion 360 z velké části obsahuje technologie z ostatních CAD/CAM programů společnosti Autodesk.  Autodesk má široké portfolio dalších výrobních programů (Autodesk PowerMill, Autodesk FeatureCAM, Inventor CAM) a proto může docházet ke sdílení již vyvinutých technologií mezi jednotlivými CAM programy. Díky tomu se nejmodernější technologie během krátké doby mohou rozšířit mezi co největší počet uživatelů programů Autodesk.

čtvrtek 15. srpna 2019

MORIS Design - super CAD nástroje pro Super Zoo

Společnost MORIS Design je tradičním uživatelem CAD, CAM a PDM nástrojů Autodesk a využívá naprostou většinu aplikací konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Společnost se zabývá návrhem a výrobou nábytku.

Kromě samotných nástrojů Autodesku využívá i nábytkářskou nadstavbu Woodwork for Inventor (právě uvedena pro nový Inventor 2020.1). Samotný design výrobků je připravován v Autodesk Inventoru s nadstavbou Woodwork. Autodesk Factory Design je používán pro modelování rozložení vybavovaných prostorů. Inventor CAM (HSM) se používá pro odhad nacenění výroby kovových dílů v kooperaci - laserové pálení. Inventor Nesting pro optimalizaci skladby a odhad spotřeby materiálu na laserové pálení. Inventor s modifikovaným obsahovým centrem, doplněný Woodworkem s CAM modulem, pak slouží pro dřevovýrobu na vlastních strojích ve vlastní truhlárně. PDM aplikace Autodesk Vault je používána pro správu dat mezi konstrukcí v Praze a výrobou-truhlárnou ve Slaném.

Díky vítězství firmy v tendru na rekonstrukce Zoo-obchodů chovatelských potřeb po celé ČR, SR, Polsku, Rumunsku a Lotyšsku realizuje MORIS Design návrh, výrobu a stavbu nábytku a vybavení těchto obchodů. Prohlédněte si působivé ukázky z přípravy a realizace obchodu Super Zoo na Zličíně.Vedoucí oddělení TPV, pan Martin Depta ze společnosti MORIS Design, byl i jedním z prezentátorů na loňské konferenci CADfórum. Zaregistrujte se na letošní CADfórum 2019 a seznamte se s dalšími zajímavými projekty a zkušenostmi uživatelů CAD, CAM a PDM aplikací.

úterý 13. srpna 2019

Drátové řezání - EDM ve FeatureCAM 2020

Autodesk FeatureCAM je všestranným CAM systémem, který mimo jiné podporuje programování Drátových řezaček, tedy strojů také známých pod zkratkou EDM (Electric Discharge Machining).

FeatureCAM podporuje již od základní verze import všech běžných typů a formátů CAD souborů. Je tedy jedno, zda má programátor k dispozici data z Catie, nebo nativní data přeložená do obecného formátu .STEP souboru. Při programování pohybů pro drátořez je tedy možné využít jak importované geometrie, tak i modelu.

Zjednodušení programování pomocí průvodců


FeatureCAM se od samotného importu modelu snaží programování zjednodušit pomocí průvodců, které programátora provázejí jednotlivými úkony. Například ihned po importu se zobrazí průvodce, který napomůže s ustavením dílce, s určením tvaru a velikosti polotovaru, definici počátečního bodu. Na jednotlivých stránkách průvodce jsou vždy popsány úkony, které by měl programátor učinit ještě před tím, než se posune dál. Kromě textového popisu bývá často průvodce doplněn o obrázky nebo o krátká ilustrační videa.


Programování 2- a 4-osých řezů


FeatureCAM disponuje možnostmi programování prvků, jako je matrice, razník a profil. Tyto prvky je možné použít ať už pro 2osé řezy, kdy se vodítka pohybují souose, tak i pro 4osé řezy, kdy dochází k vychýlení vodítek a tedy k úhlovým řezům. Toto vychýlení dokáže FeatureCAM automaticky, na základě informací získaných z ploch modelu, vypočítat a tím tak do značné míry zjednodušit a zrychlit programování.

Programování 2-osých řezů


U dvouosých řezů dokáže FeatureCAM z modelu získat obrysové kontury vhodné pro řez. Jednou z velice často používaných technologií pro dvouosé řezy je bezobslužný provoz. Tato technologie se využívá například pro řezání v noci, kdy není potřeba, aby byla obsluha u stroje fyzicky přítomna. FeatureCAM vygeneruje všechny řezy až po můstky a po příchodu obsluhy stroje, která provede nezbytné úkony na straně stroje, dojde k odříznutí můstků a v závislosti na zvolené technologii může dojít i k zahlazení kontur.K tomu, aby bylo možné použít bezobslužné řezání, je samozřejmě zapotřebí vyladěného postprocesoru, který zabezpečí, že výsledný kód jdoucí z FeatureCAMu bude bezproblémový. Postprocesor zabezpečí, že nedojde k neočekávanému zastavení stroje, které by bylo způsobenou právě chybou NC kódu. S tvorbou postprocesorů pro drátořezy má společnost CAD Studio mnohaleté zkušenosti.

Další specialitou 2osých řezů jsou bezodpadové řezy. U tohoto typu řezání nedochází ke vzniku odpadu, protože jsou vytvářeny malé kroky mezi jednotlivými řezy a ty zaručují přímé odpaření materiálu. FeatureCAM má pro tento způsob řezů dva různé algoritmy, které pomohou vytvořit řezy přímo podle potřeb programátora. Typicky se tento styl řezání používá u kapes malých rozměrů.

Programování 4 osých řezů


Při vytváření čtyřosých řezů, kdy se vodítka drátu pohybují vyoseně, může FeatureCAM využít k určení přesného naklopení drátu izočar řezaného modelu. Tyto informace navíc dokáže z modelu automaticky vyčíst. Což je ohromné ulehčení, protože programátor díky tomu nemusí ručně vybírat jednotlivé body na konturách a ručně je mezi sebou propojovat. Pokud by řezaný model nebyl ideální, je možné osu drátu nastavit ručně dle potřeby, a to svázáním bodů mezi konturami.Automatizace


K nejvýznamnějším automatizačním prvkům, které mají za úkol zjednodušit opakované zadávání stejných parametrů, patří tzv. Konfigurace. Konfigurace uchovávají technologie řezu, jsou to vlastně šablony, které lze použít na konkrétní projekty. Tyto konfigurace mohou například obsahovat informace o preferovaných nájezdových pohybech, preferovaném způsobu řezu jednotlivých útvarů, odjezdové vzdálenosti od kontur (kvůli zamezení narušení řezané kontury), velikosti můstků, atp. Kromě těchto standardních informací mohou být konfigurace i daleko komplexnější, můžeme do nich zavést technologické postupy pro tzv. bezobslužný provoz nebo nastavení vhodné pro jednotlivé stroje, popřípadě materiály.

Kromě konfigurací, obsahujících technologie jednotlivých prvků, disponuje FeatureCAM možností ovlivnit řezné parametry, též známé pod pojmem pakety. Ty je možné uložit a následně kdykoli použít v závislosti na výšce prvku, materiálu drátu, kapalině, zvolených tryskách a řezaném materiálu. Tyto pakety se mohou do NC kódu vkládat automaticky a tím ulehčit celé následné nastavení na stroji.

Školení


I přesto, že je FeatureCAM velice intuitivní, doporučujeme školení, na kterém programátory nebo obsluhy drátořezů náš certifikovaný lektor seznámí s postupy programování. Na školení budou účastníci obeznámeni s možnostmi programování jejich konkrétních strojů v CAM systému. Na školení bude vysvětlena problematika 2- i 4-osých řezů a možnosti automatizačních prvků FeatureCAMu. Kromě samotné technologické stránky programování budou na školení probrány i možnosti přípravy modelů nebo geometrie. Nedokonalosti na modelu je programátor schopen potlačit pomocí vlastních modelovacích pomůcek, které jsou ve FeatureCAMu k dispozici.

Kontaktujte CAD Studio.


Princip drátořezu v Autodesk FeatureCAM:

úterý 16. července 2019

Novinky Autodesk Inventoru 2020.1Nově uvedená aktualizace Inventor 2020.1 je dostupná pro předplatitele na Autodesk Account nebo přes Desktop App. Tento update přináší řadu nových funkcí a zároveň opravuje některé chyby nahlášené uživateli. Mimo jiné i chybu kolize s květnovou aktualizací Windows 10.

Sestavy

Vylepšení Generátoru rámových konstrukcí
  • Kapátko kopírování vlastností dříve zůstávalo u příkazů Vložit a Změnit aktivní, a pokud jste chtěli vybrat více členů rámové konstrukce, které se měly změnit, bylo nutné kliknout na možnost Vybrat. Chování se změnilo na následující:
   • Vyberte členy rámové konstrukce, které chcete změnit.
   • Aktivujte kapátko a vyberte člen, ze kterého chcete vlastnosti zkopírovat.
   • Zkopírované vlastnosti se použijí v náhledu u vybraných členů a vy můžete pokračovat ve výběru nových prvků, které chcete změnit.
   • Dokončete operaci kliknutím na tlačítko OK nebo Použít.
  • Při použití příkazu Vložit nebo Změnit se manipulátor rámové konstrukce zobrazí v místě, kam kliknete myší.
  • Nyní můžete členy rámové konstrukce zrcadlit přímo v dialozích Vložit a Změnit nebo pomocí ikony v zobrazení.
   Poznámka: Možnost Zrcadlit není k dispozici u zakřivených členů rámové konstrukce.
Vylepšení modulu Design Accelerator
Několik dialogů Generátoru komponent bylo vylepšeno tak, aby podporovalo vložení komponenty do hlavní sestavy. To umožňuje vložit komponentu jako samostatnou součást přímo do hlavní sestavy. Dříve bylo tyto komponenty možné vkládat pouze jako podsestavy. V dialogu můžete pomocí možnosti Povoluje/zakazuje strukturu podsestavy přepínat mezi vkládáním komponenty nejvyšší úrovně a komponenty podsestavy.

Vylepšení ikon typu "Nevyřešeno"
Ikona Nevyřešeno a možnost místní nabídky Vyřešit soubor byly následovně vylepšeny:
 • Ikona Nevyřešeno v poli filtru vyhledávání nyní zobrazuje značku, která je konzistentnější s ikonou zobrazovanou vedle nevyřešených komponent v Prohlížeči sestavy.

 • Ikona Nevyřešeno se nyní zobrazuje vedle možnosti místní nabídky Vyřešit soubor.


Vylepšení polohových reprezentací
V prohlížečích modelu a reprezentací nyní můžete přesouvat polohové reprezentace a měnit jejich uspořádání přetažením, stejně jako je to možné u zobrazení návrhů v Prohlížeči sestavy. Výběry lze spravovat pomocí standardních kláves systému Windows, Ctrl a Shift.
Přetažení myší není podporováno v následujících případech:
 • Když přesouváte polohovou reprezentaci z nadřazené složky.
 • Když měníte uspořádání hlavního uzlu.

Vylepšení rozpisky
Pomocí nové možnosti Vytvořit virtuální komponentu můžete prostřednictvím dialogu Rozpiska vytvořit virtuální komponentu. Virtuální komponenta se zobrazí v dolní části prohlížeče sestavy.

Součásti

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči povoleno pro více příkazů
Možnosti Zobrazit v prohlížeči rozšířené informace za názvy uzlů prvků (k dispozici v dialogu Možnosti aplikace na kartě Součásti) a Zobrazit rozšířený název (k dispozici v nabídce nástroje v prohlížeči modelu) byly rozšířeny o podporu následujících příkazů:
 • Plech > Upravit
  • Vyjmout
  • Zkosení rohu
  • Zaoblení rohu
  • Vystřižení rohu
  • Razník
 • Plech > Vytvořit
  • Ohnutí
  • Lem
  • Ohyb
 • 3D Model > Upravit
  • Skořepina
  • Rozdělit
  • Pole
  • Kombinovat
  • Ohnutí součásti
 • 3D Model > Pole
  • Zrcadlit
  • Obdélníkové
  • Kruhový
  • Řízené náčrtem
 • 3D Model > Vytvořit
  • Reliéf
 • 3D Model > Povrch
  • Prodloužit
  • Přímková plocha

Vylepšení odvozené komponenty
Nastavení asociativního propojení v dialozích Odvozená součást a Odvozená sestava nyní zůstávají zachována mezi relacemi aplikace Inventor. Pokud například zaškrtnete políčko, bude zaškrtnuto i při příštím otevření dialogu ve stejné i budoucích relacích aplikace Inventor.

Vylepšení zrcadlení součásti
Možnosti pracovní roviny v dialogu zrcadlení součásti, který otevřete pomocí pásu karet, karty 3D model > panelu Pole > příkazu Zrcadlit, byly aktualizovány. Možnosti pracovní roviny nyní zobrazují:
 • Vertikální místo horizontálního rozložení
 • Popisky nástrojů
 • Popisný text

Vylepšení funkcí

Příkaz Díra
Při umísťování děr můžete kontrolovat vytváření středových bodů přepnutím možnosti Povolit vytváření středových bodů. Pokud je možnost VYPNUTA, přijímá se jako zadání pouze existující geometrie založená na náčrtu. Pokud je možnost ZAPNUTA, není zadání omezeno na geometrii náčrtu.

Náčrt

Vylepšení horizontální vazby
Pomocí nové klávesové zkratky (stiskněte značku spojovníku na klávesnici) spusťte příkaz Horizontální vazba.

Odkazování na kóty
Chcete-li odkazovat na existující kóty náčrtu, klikněte při úpravě kóty na kótu, na kterou chcete odkazovat.


Výkresy

Vylepšení prohlížeče výkresu
iVlastnosti komponenty lze nyní otevřít prostřednictvím místní nabídky prohlížeče výkresu. Klikněte pravým tlačítkem na komponentu v prohlížeči a v místní nabídce vyberte možnost iVlastnosti.

Nový vizuální prvek pro kopírování vlastností [kóty]
Za účelem zvýraznění dostupnosti možnosti Kopírovat vlastnosti v prostředí výkresu byla do místní nabídky Kopírovat vlastnosti přidána ikona kapátka.

Obecné

Dialog iVlastnosti rozšířen o podporu kontroly pravopisu
Když je nyní povolena možnost Kontrola pravopisu (na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace), aplikace Inventor během psaní do jakéhokoli pole v dialogu iVlastnosti automaticky kontroluje pravopis.
Poznámka: Když dialog iVlastnosti otevřete mimo aplikaci Inventor, například prostřednictvím Průzkumníku Windows, je kontrola pravopisu zakázána.

Vylepšení karty Uživatelské v dialogu iVlastnosti
Byla provedena následující vylepšení karty Uživatelské v dialogu iVlastnosti:
 • Sloupce na kartě Uživatelské v dialogu iVlastnosti se nyní automaticky upraví podle nejdelší hodnoty v každém sloupci. Není již nutné ručně rozšiřovat sloupec názvů či hodnot, aby byly vidět názvy a hodnoty uživatelských vlastností.
 • Nyní můžete vybrat více položek k odstranění nebo zrušit jejich výběr pomocí standardních klávesových zkratek systému Windows, Ctrl+A, Shift a Ctrl:
  • Ctrl+A: Vybere všechny položky.
  • Shift: Vybere nebo zruší výběr jedné položky nebo skupiny navazujících položek.
  • Ctrl: Při kliknutí vybere a přidá jednotlivé položky do sady výběru (nebo zruší jejich výběr a odebere je ze sady výběru).
Podpora vícenásobného výběru v prohlížeči
Nyní můžete vybrat více složek, které jsou na stejné úrovni v prohlížeči modelu, a najednou je odstranit. Dříve bylo možné odstranit v jednu chvíli pouze jednu složku. Pomocí standardní klávesové zkratky systému Windows – Shift – můžete spravovat výběr.

Přejmenování uzlů prohlížeče
Přejmenovat uzly prohlížeče nyní můžete efektivněji. Například změna z malého písmena na velké je přímočará a nevyžaduje již proces o čtyřech krocích.

Vylepšení panelu vlastností
 • Chování polí k úpravě hodnot bylo vylepšeno. Jedním kliknutím vyberete celé pole, hodnotu a jednotky.

 • Kdykoli je zobrazen panel vlastností a existují nevyplněné výběry, funguje klávesa Enter stejně jako tlačítko Pokračovat. Pokud jsou všechny výběry vyplněné, funguje klávesa Enter stejně jako tlačítko OK.
 • V rozevíracím seznamu můžete pomocí klíče znaku (první znak v názvu) rychle vyhledávat a přecházet na položky seznamu.

Vylepšení výkonu

Byl zvýšen výkon v následujících oblastech:
 • Prohlížeč výkresu, zvláště při přesouvání kurzoru nad uzly prohlížeče
 • Možnosti aplikace pro jiná než grafická nastavení při aplikování změn.
 • Zvýšili jsme výkon polí prvků u součásti a sestavy.

3D poznámky a definice založené na modelu

Nyní můžete změnit rovinu poznámek existující 3D poznámky nebo prvku tolerance pomocí nového příkazu úpravy Změnit rovinu poznámek.

Inventor Tolerance Analysis

Bylo přidáno několik vylepšení aplikace Inventor Tolerance Analysis.
 • Plochy se nyní odvozují z vazeb vložení a jsou součástí automatických smyček vazeb.
 • Součástí automatické smyčky vazeb jsou nyní i komponenty podsestav.
 • Pokud vazba proti sobě použitá ve smyčce vazeb obsahuje hodnotu odsazení, přidá se hodnota odsazení automaticky do řetězce.

Vylepšení translátoru

Byly vylepšeny následující formáty exportu:
 • Přidána verze formátu CATIA V5-R62019
 • Přidán export do formátu Granite 12
 • Přidána verze JT 10.4. Ve verzi 10.3 a vyšších není k dispozici možnost exportu Brep JT.
Další informace o translátorech a podporovaných verzích naleznete v tipu Inventor 2020 - formáty - import/export/AnyCAD.

Přehled novinek:


Informace o opravách chyb ve verzi 2020.1 najdete ve fóru na CADforum.cz

pondělí 17. června 2019

Metody toleranční analýzy Autodesk InventoruDimenzování a tolerance jsou kritickou součástí každého konstruování. Jejich použití vyžaduje znalosti o technologických schopnostech, ekonomické produkci a funkcích daného vyráběného produktu. A to se snáze řekne než udělá.

Analýza tolerancí aplikace Autodesk Inventor vám pomáhá analyzovat a definovat správné hodnoty tolerancí, které ovlivňují funkčnost konstrukce z hlediska smontovatelnosti, případně nahraditelnosti a zároveň umožní dosáhnout správného ekonomického výsledku. Tento nový nástroj poskytuje konstruktérovi mnohem větší přehled a povědomí o tom, jak různé vyráběné komponenty vzájemně spolupracují ve svém navrženém prostředí.

Jak bylo zmíněno v předchozím článku (viz Toleranční analýza pro Inventor). Jedná se o analýzu kótovacího řetězce, založenou na metodách stochastických výpočtů, umožňující simulaci tolerance jako součtu rozměrů v přímce (1D). Jednoduché číselné řetězce se skládají z rozměrů jednoho typu, pouze délky nebo pouze úhlů. Tato analýza umožňuje určit, zda díly v dané sestavě splňují požadavky na mechanické seřízení a provoz na základě kumulativních tolerancí jednotlivých dílů.

Na obrázku je znázorněn jednoduchý příklad kótovaného uzavřeného řetězce.


Konstruktér konstruující součást pomocí CAD systému modeluje ideální geometrii. V analýze tolerancí aplikace Autodesk Inventor umožňuje analyzovat rozměrovou variabilitu a její vliv na funkčnost součásti v jednorozměrném směru (1D), ale systém může často rozpoznat vliv tvaru geometrie i v 2D rovině nebo 3D prostoru. V této situaci program varuje před možností rozšíření pole tolerance v důsledku například lineárních a úhlových rozměrů a mění "citlivost" takového rozměru.
Analýzy lineárních rozměrových řetězců definujeme pomocí detekce jednotlivých uzavřených smyček mezi jednotlivými komponenty. Přidáním tolerancí buď v náčrtu, nebo za pomocí poznámek v modelovém prostředí se hodnoty tolerance pro lineární a geometrické rozměry vypíší do analýzy. 

Dále definujeme jakou metodu toleranční analýzy použijeme. Používáme tří základní metody.
 • Aritmetická metoda 
  • (Worst Case)
 • Statistické metody 
  • RSS (Root Sum Squares) 
  • 6 Sigma

Metoda Worst Case:
 Worst Case "nejhorší případ" je metoda zajišťující úplnou zaměnitelnost součástí. Často vyžaduje dražší technologické procesy, což umožňuje výrobu všech výrobků v relativně úzkých tolerančních polích. Je definovaná hraničními odchylkami. Tzn. předpokládá se, že všechny součásti budou vyrobeny buď v dolních, nebo v horních mezních rozměrech. Tolerance uzavírajícího členu se používá jako aritmetický součet tolerancí všech dílčích rozměrů.

Její využití je pro menší počet dílčích členů a pro kusovou nebo malosériovou výrobu. Pokud není tolerování smluvním požadavkem a není zapotřebí 100% zaměnitelnost dílů, může se řádně aplikovat statistické tolerování se zvýšenými tolerancemi komponentů a s nižšími náklady na výrobu.

Metoda RSS:
Root Sum Squares (RSS) je nejrozšířenější a nejpoužívanější statistickou metodou. Je založena na principu obecné metody statistické analýzy. Rozměry na horní nebo dolní toleranci se vyskytují s menší pravděpodobností. Z větší pravděpodobností se budou vyskytovat součásti, u nichž se rozměry pohybují kolem středu tolerančního pole. Počet výskytů hodnot rozměrů je dán tzv. normálním rozložením jednotlivých hodnot rozměrů, které popisuje Gaussova křivka. 
LL dolní limit
UL horní limit
µ střední hodnota rozměru
σ směrodatná odchylka

Standardní odchylka vypočítaná pro normální rozdělení každého rozměru se vypočte ze vzorce. Nejběžnější předpoklad způsobilosti Cp = 1 vychází z předpokladu výrobního procesu, který umisťuje definované tolerance na standardní odchylky ±3σ od středu tolerančního pásma, které se předpokládá jako průměr, takže pravděpodobnost součásti splňující požadované tolerance je 99,73%. Z toho plyne částečná zaměnitelnost (může vznikat určitá zmetkovost). Uvádí se maximální počet zmetků na milion součástí - DPMO. Na druhou stranu můžou být větší Tolerance dílčích rozměrů, což snižuje výrobní náklady. Typické použití je v hromadné nebo velkosériové výrobě.

Metoda 6 Sigma:
  6 Sigma je vlastně určitým zpřísněním metody RSS. Pro některé výrobky je počet zmetků (vlastně 2700 zmetků na milion součástí) stále moc velký. Navíc se střední průměrná hodnota rozměru posouvá působením různých vlivů (např. opotřebení nástrojů), často až o 1,5σ od původní hodnoty - viz obr. níže. Takový posun znamená u výroby se způsobilostí ±3σ asi 67000 nevyhovujících výrobků z milionu vyrobených, tedy téměř 7% a to už může znamenat vysoký nárůst nákladů.
Jak tedy napovídá název, tato metoda předepisuje tolerance se způsobilostí ±6σ. V takovém případě je i při posunu střední hodnoty o 1,5σ počet zmetků pouze 3,4 na milion. Pro tuto metodu je zaveden modifikovaný název indexu způsobilosti - Cpk.
Kde koeficient k značí poměr mezi posunutím střední hodnoty a polovinou tolerančního pole. Pro metodu 6 Sigma při posunu střední hodnoty o 1,5σ můžeme počítat:

Využití je pro velmi přesnou výrobu a pro výrobu ve velkých objemech. 


Z popsaných metod vyplývá, že je nutné zvážit, která metoda pro danou výrobu bude výhodnější, což bude záviset především na objemu výroby, složitosti výrobku (počet dílčích členů v rozměrovém obvodu) a na 100% nahraditelnosti.


středa 5. června 2019

Inventor a aktualizace Windows 10 May 2019 Update (1903)Uživatelé Inventoru různých verzí mohou v některých případech narazit na problémy po aktualizaci operačního systému Windows 10 "květen 2019" (tedy verze 1903). Autodesk i Microsoft pracují na vyřešení těchto problémů. Nicméně pokud jste uživatelem Inventoru, doporučujeme odložit aktualizaci na Windows 10 "May 2019" až na pozdější dobu (vyřešeno: viz níže).

Různé typy problémů jsou hlášeny ve všech aktuálních verzích Inventoru - od verze 2020.0.0, přes 2019 a 2018, až po 2017 a 2016.

Typické hlášené problémy:

 • Obsahové Centrum (pád aplikace při změně velikosti normálie z kontextového menu nebo při vkládání z lokálního OC - hlášení "Autodesk Inventor přestal pracovat")
 • Prostředí potrubních prvků (chybné zobrazení vzdálenosti, chybné uchopení, chybné ikony)
 • iSoučásti a iSestavy - nelze upravit rodinu

Pokud už máte květnový update Win 10 nainstalován, pokuste se odinstalací vrátit k předchozí verzi 1809. Vyzkoušejte rovněž nainstalovat poslední aktualizace pro vaši verzi Inventoru, nebo spustit "Nástroj k resetování aplikace Inventor" (Inventor Reset Utility, z menu Start). Chyba Obsahového centra se obvykle neprojeví u OC řízeného Vaultem.

Vaši aktuálně nainstalovanou verzi systému Windows 10 zjistíte zadáním příkazu WINVER v příkazovém okně (Win+R).

AKTUALIZACE 10.6.2019: V Inventoru 2019 lze problém vyřešit instalací aktuálních hotfixů

AKTUALIZACE 16.7.2019: Problém je vyřešen ve vydaných aktualizacích Inventor 2020.1, 2018.3.6 a 2017.4.10 (či vyšších)
úterý 30. dubna 2019

Novinky VR aplikace Autodesk VRED 2020

Autodesk VRED je profesionální aplikace pro tvorbu produktových 3D vizualizací, virtuálních prototypů a virtuální reality, a to především v automobilovém průmyslu. Umožňuje vytvářet přesvědčivé prezentace výrobků, připomínkovat designové varianty a tvořit virtuální prototypy v reálném čase.

Nová verze VRED 2020 doplňuje funkce zefektivňující tvorbu virtuálních prototypů:

Vylepšený import CAD modelů CATIA
Volba "Import Coordinate Systems" pro import transformačních skupin s vlastními souřadnicovými systémy v modelech z CATIA V5.

Shader "zaoblené hrany"
Raytracing shader simulující zaoblení navazujících ploch.

Cryptomatte - maskování objektů
Tvorby masky objektů během renderingu jako postprocessing funkce.

Web Shop
eStore s materiály a látkami pro snadný import obsahu do VRED.Perspective Camera Matching - nastavení pohledu
Snadné nastavení ohniskové vzdálenosti a natočení kamery pro bezešvou integraci vašeho modelu do scény.

Vylepšené API funkce Python pro tvorbu vazebSpráva voleb typu exportu renderingu

Integrace s Autodesk Shotgun pro snazší správu digitálního obsahu

Více na stránce Autodesk VRED

pondělí 8. dubna 2019

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection - novinky 2020

V minulých dnech jsme představili novinky Inventoru 2020, AutoCADu 2020 a řady dalších produktů Autodesk ve verzi 2020. Všechny strojírenské produkty jsou k dispozici buď samostatně, nebo jako součást konstrukční a výrobní sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection 2020 (PDMC). Ta se stává velmi atraktivním produktem pro strojírenskou konstrukci, projekci i výrobu, včetně moderní aditivní výroby a díky zahrnutí Fusion 360 i pro generativní navrhování.

Kromě základních CAD/CAM produktů zde naleznete i řadu dalších produktů a rozšíření, které zásadně zvyšují hodnotu této kolekce. Za několikaletou historii zde přibývaly produkty pod svými původními názvy. Pro zjednodušení a zpřehlednění funkcionality nyní došlo ve verzi 2020 k přejmenování několika produktů této sady. S ohledem na to, že jádrem Product Design & Manufacturing Collection 2020 je Inventor 2020, došlo k následujícím změnám názvů:

 Samozřejmě ale nejde jen o přejmenování, podívejme se na nové funkce těchto produktů sady Product Design & Manufacturing Collection 2020.

Inventor Nastran 2020


Mezi nejdůležitější moduly patří jistě Nastran-In CAD, který rozšiřuje základní simulační funkce Inventoru o velmi pokročilé nástroje MKP výpočtů vhodné pro konstruktéra i profesionálního výpočtáře.  Inventor Nastran 2020 přináší i řadu funkcí původní aplikace Simulation Mechanical, jako je například hydrostatický tlak, studie konvergence, linearizace namáhání.
Inventor Nesting 2020


Velmi významným modulem pro každého, kdo pracuje s plechovými díly a deskovým materiálem je určitě modul Nesting. Do sady PDMC byl přidán dubnu loňského roku a rozšiřuje zde možnosti Inventoru o optimální rozmístění jednotlivých dílů na tabule polotovaru. Spolu s Inventor CAM pak i vygenerovat NC kód pro řezání (laser, plamen, ...).

Nová verze 2020 umí rozpoznávat tvary i na neplechových součástech. Na základě osy Z je schopna i u tvarově složitých dílů automaticky rozpoznat 2D profil. Dodatečně je možné vybrat tvar, který bude pro optimalizaci použit. Dále zde byly rozšířeny možnosti tvorby reportů a jsou použity vylepšené algoritmy pro rozmístění dílů. Aktualizovány byly také popisky tipů.Factory Design Utility 2020


Jedním z nejstarších modulů, ale zároveň modulem s největšími novinkami, je modul Factory Uility. Tento modul není určen jen pro ty, kdo vyvíjí a optimalizují výrobní linky, ale občas ho potřebuje každá firma pro optimalizaci a rozvržení vlastní výroby, či pro vytvoření podkladů pro digitální továrnu.

Asi nejdůležitější věcí je přepracovaný systém ukládání celého návrhu a synchronizace mezi jednotlivými aplikacemi (AutoCAD – Inventor – Navisworks). Celá definice návrhu továrny je ukládána do samostatného souboru „Factory Layout Data“. Následně stačí v jakékoli CAD aplikaci tento soubor otevřít a tím se otevře celý projekt. Nemusíte tak již mít instalovány všechny 3 aplikace. Veškeré soubory a workflow procesy s tímto spojené jsou plně podporovány PDM aplikací Autodesk Vault Professional pro komplexní správu dat.

S touto novou filozofií interakce s projektem jsou spojeny i nové funkce a nový ovládací panel „Prohlížeč rozvržení“, který umožňuje lépe tvořit a vyhledávat data ve vašem projektu.  Panel je integrován do AutoCADu, Inventoru i do Navisworksu. Každý z nich pak plní samostatně svou úlohu v návrhu celé linky.Inventor Tolerance Analysis 2020


Modul toleranční analýzy se objevil jako součást sady PDMC před několika málo měsíci (viz Toleranční analýza pro Inventor). Verze 2020 byla rozšířena o několik dalších funkcí:

 • Vkládání vazeb
 • Podpora podsestav
 • Odsazené vazbyInventor CAM 2020


Většina funkcí bylo přidáno během roku už k verzi 2019 formou aktualizací. Ve verzi 2020 došlo k odladění všech stávajících funkcí a zároveň bylo odstraněno přes 200 nahlášených problémů.

Nicméně i tak byly do verze 2020 přidány nové funkce, a to hlavně v oblasti postprocesorů – do jádra byl přidán parametr „reset“ os, využitelný hlavně pro více-osé postprocesory. Verze 2020 dále nabízí plnou podporu CAM funkcí v rozvinech plechových dílů, pro 2D profilové obrábění.

pátek 29. března 2019

Novinky Nastran In-CAD 2020 (Inventor Nastran)

Nová sada produktů verze 2020 přináší novinky i pro integrované simulační řešení pro výpočty pomocí Metody konečných prvků (MKP) - Nastran In-CAD. A změna se týká hned názvu aplikace. Aby bylo lépe patrné provázání s klíčovou aplikací Autodesku pro strojírenské navrhování - s Autodesk Inventorem, je nový název aplikace upraven na Autodesk Inventor Nastran 2020. Další vylepšení si pojďme představit v následujících kapitolách.

Studie konvergence řešení

Kdo používal základní výpočtový MKP modul Autodesk Inventoru, možná ví, že obsahuje možnost nastavit automatické přesíťování modelu v kritických místech na základě konvergence výsledku řešení, nejčastěji napětí von Mises, k jediné hodnotě. Stejná funkčnost je nyní dostupná i v rámci Inventor Nastran 2020.

Uživatel má možnost zvolit, zda bude docházet ke globálnímu přesíťování modelu, nebo k lokálnímu přesíťování pro stanovené procento elementů s maximálními chybami výsledků. Úspěšnost řešení je následně možné zhodnotit pomocí grafu konvergence řešení.

Kromě výše uvedeného automatického přesíťování stále zůstává možnost prověřit konvergenci řešení ručním přesíťováním modelu a následným srovnáním výsledků.

Spolupráce s Autodesk Vault

Od verze 2020 je možné uchovávat výsledky výpočtů v úložišti Vault pomocí PKG souboru (tzv. balíčku), který je připojen do analyzovaného dokumentu Inventoru (*.ipt nebo *.iam) jako soubor třetí strany.
Podmínkou je, že analyzované soubory musí být otevřeny z pracovního adresáře Vaultu. Výsledky v PKG souboru je poté možné načíst do Inventor Nastranu pro jejich zobrazení, nebo aktualizovat po nově provedené simulaci.
 

Hydrostatický tlak

Tlak vyvolaný na těleso ponořené v kapalině je možné zadávat novým typem zatížení Hydrostatic Load. Pro zadání je nutné znát bod na hladině kapaliny, směr hloubky kapaliny, hustotu kapaliny a popř. tlak na hladině kapaliny.

Další novinky

Mezi další novinky verze Inventor Nastran 2020 se řadí např. vylepšení v oblasti práce s modely z generátoru rámové konstrukce (rychlejší ukládání, oprava chybného skrývání objemových těles nebo omezení chybného výběru objektů náčrtu), přejmenování tabulek pro závislosti materiálových charakteristik na teplotě nebo úprava definic odsazení shell elementů od střednicové plochy tělesa.

Viz Inventor Nastran, viz Inventor Professional a viz novinky Inventor 2020.