neděle 20. září 2015

Zářijová aktualizace CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360

CAD/CAM aplikace založená na cloudových technologiích, Autodesk Fusion 360, je velmi často, téměř měsíčně, aktualizována a doplňována o nové funkce. Právě uvedená zářijová aktualizace se ale vymyká atypickým rozsahem přidaných novinek.

Díky velmi příznivým cenovým podmínkám se Fusion 360 stává stále populárnějším konstrukčním nástrojem pro menší a začínající firmy. V jedné, snadno použitelné aplikaci nabízí plnou sadu funkcí pro 3D modelování, výrobu a správu dat.

Hlavní novinkou nové verze Fusion 360 (build 2.0.1628) je doplnění simulačních nástrojů. Kromě CAD funkcí 3D modelování objemových a povrchových modelů součástí a sestav, generování 2D výkresů, CAM funkcí pro obrábění, renderingu a správy dokumentů tak nyní Fusion 360 obsahuje i CAE funkce simulace zatížení a analýzy rezonance (zcela nové prostředí SIM).


Užitečnou novinkou je také funkce "Live review", souběžné online diskuse nad 3D modelem. Se zákazníkem nebo s několika kolegy najednou tak můžete v běžném internetovém prohlížeči synchronně procházet detaily modelu nebo výsledky simulace a připomínkovat je. Funkce využívá službu Autodesk A360 (je nutno povolit v Preferencích).


Rozšířeny byly možnosti tvorby 2D výkresové dokumentace - číslované pozice, úpravy rozpisky, styly anotací, asociativní středové značky a osy. V modelování můžete nově využít pole prvků. Byl zlepšen výkon při vytváření náčrtů. Zlepšena byla také kvalita a výkon rendrování snímků i animací. Několika vylepšení se dočkalo i prostředí CAM - laserové vyřezávání, správa obráběcích nástrojů, nové postprocesory. Rozšířeno bylo API rozhraní pro programování doplňkových aplikací pro Fusion 360. Kromě anglické a čínské verze je Fusion 360 nově k dispozici i v japonštině. Další lokalizace se připravují.

Významný vliv na produktivitu modelování má přidání dalších klávesových zkratek. Ty jsou nejrychlejší metodou spouštění příkazů v jakékoliv aplikaci. Aktualizovaný seznam klávesových zkratek ve Fusion 360 najdete v Tipu 10166.

Souhrn novinek zářijové verze Fusion 360:


Fusion je podporován pod Windows 7/8/10 a pod OS X Mavericks a vyššími. Ceny Autodesk Fusion 360 se nemění, pronájem aplikace začíná již na ceně 27€/měsíc. Fusion 360 je rovněž součástí licence sad Product Design Suite se Subscription. Stávající uživatelé Fusion 360 jsou automaticky vyzváni ke stažení a instalaci aktualizace.

Více informací a trial verze na stránce Autodesk Fusion 360 a Design Differently (zdroj)

středa 16. září 2015

Subscription Advantage Pack pro Nastran In-CAD 2016

Byla uvolněna aktualizace simulačních nástrojů Autodesku, konkrétně se jedná o tzv. "Subscription Advantage Pack" (zkráceně SAP) pro Autodesk Nastran In-CAD 2016. Balíček s novými funkcemi rozšiřujícími stávající nástroje Nastranu In-CAD je tedy určen pro zákazníky s aktivním Maintenance nebo Desktop Subscription.

Mezi novými funkcemi tohoto rozšíření najdeme např.:

 • Zvýšení výkonu (řešení některých výkonnostních problémů)
 • Zatížení ložiska
 • Možnost importu simulace z pevnostní analýzy Inventoru
 • Příkazy pro vytvoření střednicových a odsazených ploch
 • Popisky u tlačítek příkazů na kartách nástrojů
 • Podpora reprezentací Inventoru
 • Automatický import materiálů z Inventoru při vytvoření simulace
 • A mnoho dalších...

Nastran In-CAD v prostředí Inventoru 2016:


Aktualizace by měla být automaticky dostupná přes váš Autodesk Application Manager nebo na Autodesk Accounts.

Viz též Nastran In-CAD

úterý 15. září 2015

Vychází Feature Update Pack pro Factory Design Utility 2016

Podobně jako v loňském roce ve verzi 2015, i letos byla uvolněna poprázdninová aktualizace přinášející nové funkce do stávající sady Autodesk Factory Design Suite 2016 - tzv. "Feature Update Pack". Mezi nejočekávanější novinky lze určitě zařadit možnost změny parametrů factory komponent přímo z prostředí AutoCADu – tedy to, co bylo doposud možné jenom v Autodesk Inventoru. Celkově je tato aktualizace opět zaměřena na vylepšení a zrychlení stávajícího factory workflow a výkonu při práci, zejména díky:

 • podpoře expresního režimu v sestavách,
 • možnosti nahradit factory komponentu za jinou z factory knihovny,
 • nebo přímé synchronizaci layoutu do Navisworksu z prostředí Inventoru.


Aktualizaci FDS2016 si můžete stáhnout z vašeho účtu Autodesk Accounts nebo pomocí Application Manageru.

Viz též Factory Design Suite

pátek 11. září 2015

Generativní design brzy i v Inventoru?

Autodesk je průkopníkem ve slibně se rozvíjející oblasti tzv. generativního designu - způsobu konstruování, ve kterém člověk zadává pouze vstupní požadavky navrhovaného dílu, ne jeho konkrétní tvar a materiál - počítač tak sám navrhuje různé tvary, analyzuje je a doporučí optimální tvar dílu splňujícího zadané požadavky (například pevnost, přenesený výkon, únosnost apod.). Namísto zkušeností konstruktéra promítajících se do volby bezpečného tvaru konstruovaného dílu je zde tvar určen algoritmicky, heuristickou metodou iterativních pokusů/omylů s volbou nejlepšího výsledku. Tento revoluční přístup má potenciál významně změnit svět konstrukce a výroby nejen průmyslových výrobků, ale i třeba staveb nebo "náhradních dílů" pro lidská těla.

Výsledkem takovéhoto strojového návrhu jsou překvapivě organicky až mimozemsky vyhlížející konstrukce, které v této podobě samozřejmě nelze vyrobit klasickými postupy, ale velmi snadno je lze vyprodukovat pomocí aditivní výroby (3D tisk) nebo je lze převést na standardní odlehčené tvary. Viz:

- Autodesk Within pro generativní navrhování
- Nové technologie z Autodesk University 2014
- Google+ - Dreamcatcher, mosty do budoucnosti
- Google+ - počítače navrhují organičtější helmu
- Google+ - porézní medicínské implantáty


Technologie generativního navrhování, původně představená v Autodesk Project Dreamcatcher, je dnes již komerčně dostupná v aplikacích Autodesk Within a Autodesk Within Medical (pro implantáty) a jak vyplývá z informací Autodesku, bude překvapivě brzy dostupná i pro uživatele populární CAD aplikace Autodesk Inventor. Autodesk Inventor 2016 má být koncem října uveden v aktualizované verzi ("R2"), které bude mj. obsahovat i funkce pro generativní navrhování.

Jak tato technologie funguje? Řekněme, že navrhujeme rameno kovové západky, které bude přenášet určitou sílu:


Nastavení je jednoduché - určíte vazby, pevné a pohyblivé:


A určíte směr a velikost působící síly:


Pak už jen vyvoláte funkci generativního návrhu a výsledkem výpočtu bude návrh tvaru, který Inventor vyhodnotí jako optimální:


Jistě vás jako první napadne otázka - jistě, tvar je zajímavý, ale jak jej vyrobit? Jednou z možností je samozřejmě 3D tisk - tato technologie výroby už dnes není omezena jen na jednoduché plastické materiály a je u ní jedno jaký tvar se tiskne. Ale můžete navržený tvar také použít jen jako základ pro tvar výrobku vytvářeného klasickými technologiemi, např. obráběním či svářením.

Stav před optimalizací:


Stav po optimalizaci návrhu:


To je jedna ze součástí vize Autodesku "The Future of Making Things". Bezprostředními přínosy jsou zkrácení doby uvádění výrobku na trh, nižší spotřeba materiálu, nižší náklady na přepravu a další.

volně dle informací Roba Cohee, Autodesk (LinkedIn)