pondělí 19. srpna 2019

Výrobní rozšíření pro Autodesk Fusion 360

Aktualizace CAD/CAM programu Autodesk Fusion 360 z konce června tohoto roku obsahuje novinku v podání placeného výrobního rozšíření, které obsahuje řadu nástrojů pro zrychlení přípravy výroby a zvýšení efektivity obrábění. Nové Výrobní rozšíření (Manufacturing Extension) stojí 125 cloudových kreditů na 30 dní a rozšiřuje základní funkce aplikace Autodesk Fusion 360 o následující možnosti:

  • Aditivní výroba - nastavení parametrů pro 3D tisk, automatická orientace součásti pro tisk a tvorba podpor. Takto nastavený 3D tisk je možné přímo odeslat na tiskárnu, anebo exportovat do 3MF souboru. 
  • Rozpoznání děr - zjednodušení a zrychlení vrtání díky automatickému rozpoznání děr, výběru vhodného nástroje a přizpůsobení řazení vrtání pro efektivní výrobu.
  • Měření geometrických prvků - měření geometrických prvků na obrobku během procesu výroby. Ověření rozměrů důležitých prvků, aktualizace parametru opotřebení nástroje a zastavení programu v případě chyby.
  • Měření tvarových ploch - tvorba trasy měření tvarových ploch a vyhodnocení výsledků. Zajištění správného obrobení dílce přímo na obráběcím stroji.
  • Strategie Strmé a plošné (steep and shallow) - strategie pro obrábění strmých i mělkých částí dílce, díky které se zrychlí příprava výroby a dosáhnete lepší kvality povrchu v kratším obráběcím čase.

Rozšíření je možné aktivovat v pravém horním rohu programu pod ikonou klíče. Cloud kredity zakoupíte zde.

Strategie Strmé a plošné

Jedná se o komplexní strategii pro jednoduché obrábění tvarových 3D dílců. Strategie kombinuje obráběcí cykly pro rovinné části dílce (Scallop a Parallel) s cyklem pro strmé části dílce (Contour). Navíc jsou tyto strategie, oproti jejich samostatnému použití, doplněny o možnost obrábění po spirále pro minimalizování přejezdů, přidání zaoblení do ostrých rohů pro zrychlení obrábění a přidání dodatečného řezu v místech změny směru obrábění. To vše přispívá k lepší kvalitě povrchu a snížení času obrábění. Mezi jednotlivými strategiemi v rámci této operace je možné nastavit překrytí a také úhel sklonu plochy, ve kterém dojde ke změně jednoho cyklu na druhý.

Jak strategie strmé a plošné funguje, se můžete podívat na videu zde:


Rozpoznání děr

Díky rozpoznání děr je možné výrazným způsobem zvýšit produktivitu vrtání, a to jak v přípravě výroby, tak ve výrobě samotné. Rozpoznání děr nalezne na 3D modelu všechny díry a na základě zvolené šablony obrábění navrhne vhodné nástroje a vrtací cykly, které budou použity pro vrtání těchto děr. Stejné díry jsou automaticky spojeny do jednoho vrtacího cyklu pro rychlejší vrtání na stroji. Samozřejmostí je možnost vytvoření vlastních šablon pro přizpůsobení vrtání vaší výrobě.

Jak rozpoznání děr funguje, se můžete podívat ve videu zde:


Měření a analýzy

Fusion 360 (i bez výrobního rozšíření) rovněž nabízí nové možnosti analýzy modelu - použití představuje následující videokázka:


Sdílení technologií

Výrobní rozšíření pro Autodesk Fusion 360 z velké části obsahuje technologie z ostatních CAD/CAM programů společnosti Autodesk.  Autodesk má široké portfolio dalších výrobních programů (Autodesk PowerMill, Autodesk FeatureCAM, Inventor CAM) a proto může docházet ke sdílení již vyvinutých technologií mezi jednotlivými CAM programy. Díky tomu se nejmodernější technologie během krátké doby mohou rozšířit mezi co největší počet uživatelů programů Autodesk.

čtvrtek 15. srpna 2019

MORIS Design - super CAD nástroje pro Super Zoo

Společnost MORIS Design je tradičním uživatelem CAD, CAM a PDM nástrojů Autodesk a využívá naprostou většinu aplikací konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Společnost se zabývá návrhem a výrobou nábytku.

Kromě samotných nástrojů Autodesku využívá i nábytkářskou nadstavbu Woodwork for Inventor (právě uvedena pro nový Inventor 2020.1). Samotný design výrobků je připravován v Autodesk Inventoru s nadstavbou Woodwork. Autodesk Factory Design je používán pro modelování rozložení vybavovaných prostorů. Inventor CAM (HSM) se používá pro odhad nacenění výroby kovových dílů v kooperaci - laserové pálení. Inventor Nesting pro optimalizaci skladby a odhad spotřeby materiálu na laserové pálení. Inventor s modifikovaným obsahovým centrem, doplněný Woodworkem s CAM modulem, pak slouží pro dřevovýrobu na vlastních strojích ve vlastní truhlárně. PDM aplikace Autodesk Vault je používána pro správu dat mezi konstrukcí v Praze a výrobou-truhlárnou ve Slaném.

Díky vítězství firmy v tendru na rekonstrukce Zoo-obchodů chovatelských potřeb po celé ČR, SR, Polsku, Rumunsku a Lotyšsku realizuje MORIS Design návrh, výrobu a stavbu nábytku a vybavení těchto obchodů. Prohlédněte si působivé ukázky z přípravy a realizace obchodu Super Zoo na Zličíně.Vedoucí oddělení TPV, pan Martin Depta ze společnosti MORIS Design, byl i jedním z prezentátorů na loňské konferenci CADfórum. Zaregistrujte se na letošní CADfórum 2019 a seznamte se s dalšími zajímavými projekty a zkušenostmi uživatelů CAD, CAM a PDM aplikací.

úterý 13. srpna 2019

Drátové řezání - EDM ve FeatureCAM 2020

Autodesk FeatureCAM je všestranným CAM systémem, který mimo jiné podporuje programování Drátových řezaček, tedy strojů také známých pod zkratkou EDM (Electric Discharge Machining).

FeatureCAM podporuje již od základní verze import všech běžných typů a formátů CAD souborů. Je tedy jedno, zda má programátor k dispozici data z Catie, nebo nativní data přeložená do obecného formátu .STEP souboru. Při programování pohybů pro drátořez je tedy možné využít jak importované geometrie, tak i modelu.

Zjednodušení programování pomocí průvodců


FeatureCAM se od samotného importu modelu snaží programování zjednodušit pomocí průvodců, které programátora provázejí jednotlivými úkony. Například ihned po importu se zobrazí průvodce, který napomůže s ustavením dílce, s určením tvaru a velikosti polotovaru, definici počátečního bodu. Na jednotlivých stránkách průvodce jsou vždy popsány úkony, které by měl programátor učinit ještě před tím, než se posune dál. Kromě textového popisu bývá často průvodce doplněn o obrázky nebo o krátká ilustrační videa.


Programování 2- a 4-osých řezů


FeatureCAM disponuje možnostmi programování prvků, jako je matrice, razník a profil. Tyto prvky je možné použít ať už pro 2osé řezy, kdy se vodítka pohybují souose, tak i pro 4osé řezy, kdy dochází k vychýlení vodítek a tedy k úhlovým řezům. Toto vychýlení dokáže FeatureCAM automaticky, na základě informací získaných z ploch modelu, vypočítat a tím tak do značné míry zjednodušit a zrychlit programování.

Programování 2-osých řezů


U dvouosých řezů dokáže FeatureCAM z modelu získat obrysové kontury vhodné pro řez. Jednou z velice často používaných technologií pro dvouosé řezy je bezobslužný provoz. Tato technologie se využívá například pro řezání v noci, kdy není potřeba, aby byla obsluha u stroje fyzicky přítomna. FeatureCAM vygeneruje všechny řezy až po můstky a po příchodu obsluhy stroje, která provede nezbytné úkony na straně stroje, dojde k odříznutí můstků a v závislosti na zvolené technologii může dojít i k zahlazení kontur.K tomu, aby bylo možné použít bezobslužné řezání, je samozřejmě zapotřebí vyladěného postprocesoru, který zabezpečí, že výsledný kód jdoucí z FeatureCAMu bude bezproblémový. Postprocesor zabezpečí, že nedojde k neočekávanému zastavení stroje, které by bylo způsobenou právě chybou NC kódu. S tvorbou postprocesorů pro drátořezy má společnost CAD Studio mnohaleté zkušenosti.

Další specialitou 2osých řezů jsou bezodpadové řezy. U tohoto typu řezání nedochází ke vzniku odpadu, protože jsou vytvářeny malé kroky mezi jednotlivými řezy a ty zaručují přímé odpaření materiálu. FeatureCAM má pro tento způsob řezů dva různé algoritmy, které pomohou vytvořit řezy přímo podle potřeb programátora. Typicky se tento styl řezání používá u kapes malých rozměrů.

Programování 4 osých řezů


Při vytváření čtyřosých řezů, kdy se vodítka drátu pohybují vyoseně, může FeatureCAM využít k určení přesného naklopení drátu izočar řezaného modelu. Tyto informace navíc dokáže z modelu automaticky vyčíst. Což je ohromné ulehčení, protože programátor díky tomu nemusí ručně vybírat jednotlivé body na konturách a ručně je mezi sebou propojovat. Pokud by řezaný model nebyl ideální, je možné osu drátu nastavit ručně dle potřeby, a to svázáním bodů mezi konturami.Automatizace


K nejvýznamnějším automatizačním prvkům, které mají za úkol zjednodušit opakované zadávání stejných parametrů, patří tzv. Konfigurace. Konfigurace uchovávají technologie řezu, jsou to vlastně šablony, které lze použít na konkrétní projekty. Tyto konfigurace mohou například obsahovat informace o preferovaných nájezdových pohybech, preferovaném způsobu řezu jednotlivých útvarů, odjezdové vzdálenosti od kontur (kvůli zamezení narušení řezané kontury), velikosti můstků, atp. Kromě těchto standardních informací mohou být konfigurace i daleko komplexnější, můžeme do nich zavést technologické postupy pro tzv. bezobslužný provoz nebo nastavení vhodné pro jednotlivé stroje, popřípadě materiály.

Kromě konfigurací, obsahujících technologie jednotlivých prvků, disponuje FeatureCAM možností ovlivnit řezné parametry, též známé pod pojmem pakety. Ty je možné uložit a následně kdykoli použít v závislosti na výšce prvku, materiálu drátu, kapalině, zvolených tryskách a řezaném materiálu. Tyto pakety se mohou do NC kódu vkládat automaticky a tím ulehčit celé následné nastavení na stroji.

Školení


I přesto, že je FeatureCAM velice intuitivní, doporučujeme školení, na kterém programátory nebo obsluhy drátořezů náš certifikovaný lektor seznámí s postupy programování. Na školení budou účastníci obeznámeni s možnostmi programování jejich konkrétních strojů v CAM systému. Na školení bude vysvětlena problematika 2- i 4-osých řezů a možnosti automatizačních prvků FeatureCAMu. Kromě samotné technologické stránky programování budou na školení probrány i možnosti přípravy modelů nebo geometrie. Nedokonalosti na modelu je programátor schopen potlačit pomocí vlastních modelovacích pomůcek, které jsou ve FeatureCAMu k dispozici.

Kontaktujte CAD Studio.


Princip drátořezu v Autodesk FeatureCAM: