čtvrtek 11. prosince 2014

CAM aplikace Autodesk Inventor HSM Pro česky

CAM aplikace Autodesk Inventor HSM i nový Inventor HSM Pro jsou nově k dispozici i v české lokalizaci. Zajímavostí je, že čeština je hned další uvedenou lokalizací po originální anglické, a po podstatně "světovější" německé, francouzské, japonské a čínské verzi. Nová verze HSM Pro tak přichází v češtině zároveň s výše uvedenými lokalizacemi.


Nově uvedená CAD/CAM aplikace Inventor HSM Pro 2015 nabízí funkce pro 2.5D, 3D, 3+2 a 5-osé (víceosé) obrábění, obsahuje i všechny CAD a CAE funkce Inventoru Professional a stejně jako Inventor HSM i desítky plně přizpůsobitelných postprocesorů, knihovnu nástrojů a výkonný editor CNC, nebo zajímavou možnost distribuovaných výpočtů (viz tip). Pro maximální výkon využívá Inventor HSM moderní 64bitovou architekturu a podporu vícejádrových procesorů.

Ukázka použití:


Další informace a trial verze na stránce CAM řešení a na Inventor HSM.

úterý 2. prosince 2014

Inventor Fusion 360 zdarma v rámci Subscription k Product Design Suite

Jednou z novinek oznámených v rámci probíhající Autodesk University 2014 v Las Vegas je uvolnění moderního 3D modeláře Autodesk Fusion 360 zdarma pro všechny majitele Maintenance nebo Desktop Subscription (předplatného) konstrukční aplikační sady Autodesk Product Design Suite (PrDS).

Rychle se rozvíjející konstrukční nástroj Fusion 360 si zaslouženě získává stále větší popularitu jako jednoduše použitelná 3D CAD/CAM aplikace využívající moderní technologie, nezávislá na konkrétním CAD formátu. Její zahrnutí do sady nástrojů pro stávající uživatele řešení pro digitální prototypy - Product Design Suite - přidává další významné funkce pro 3D modelování, online spolupráci, přímou editaci cizích datových podkladů a CAM výstupy pro výrobu. Je i další přidanou hodnotou pro držitele Subscription. Sada Product Design Suite nabízí přístup k nejnovějším konstrukčním a výrobním nástrojům. Fusion 360 se svou nezávislostí na platformě a využitím cloudu umožní lépe zkoumat nové nápady, přistupovat k 3D datům odkudkoliv a pružněji spolupracovat v rozptýlených týmech.


Stávající i noví uživatelé produktu "Product Design Suite Premium" s Maintenance nebo Desktop Subscription získají v rámci svého předplatného aplikaci "Autodesk Fusion 360" a uživatelé vyšší sady "Product Design Suite Ultimate" získají v rámci subscription aplikaci "Fusion 360 Ultimate". Verze Ultimate obsahuje navíc pohledy 3D rozpadů a animace sestav, rozšířené nástroje pro spolupráci, včetně souběžných revizí a práce s variantami návrhu, 3-osý CAM a rozšířenou podporu. Čerpání licencí bude možné od ledna 2015, detaily se upřesňují. Fusion 360 je ale možné si vyzkoušet už dnes, a to ve formě Trial verze.

Základním konstrukčním nástrojem sady Product Design Suite samozřejmě zůstává Autodesk Inventor.

Nemáte Subscription k PrDS? Fusion 360 Ultimate můžete ještě do 13.12. získat za cenu standardní verze - viz.

Viz též další užitečné informace a tipy k Fusion 360

Aktualizace 2/2015: postup pro získání a aktivaci bonus licence Fusion 360

pátek 17. října 2014

Rozšířená verze 3D modeláře - Autodesk Fusion 360 Ultimate (aktualizováno)


Funkce CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360 se rozšiřují velkou rychlostí a řada z nich pochází z podnětů uživatelů. Protože některé doplněné funkce už přesahují původní rozsah aplikace, byla od 18. listopadu 2014 produktová řada Fusion 360 rozšířena o vyšší typ produktu - Autodesk Fusion 360 Ultimate. Strojírenský software Fusion 360 řeší čtyři oblasti konstrukce - formu, funkci, výrobu a správu/spolupráci. Aplikace nabízí objemové a povrchové modelování součástí a sestav, nástroje pro snadnou spolupráci odkudkoliv - z jakéhokoliv zařízení, navíc i CAM a vizualizační/rendering nástroje a 3D tisk. Fusion 360 podporuje více než 50 různých typů souborů, včetně .IPT, .OBJ, .DXF, .DWG, .SLDPRT a .PDF. Výsledné modely lze interaktivně prohlížet i na mobilních zařízeních (aplikace Autodesk 360).

Verze "Ultimate" nabízí všechny funkce standardní verze Fusion 360 a k tomu navíc:
 • pohledy 3D rozpadů a animace sestav
 • rozšířené nástroje pro spolupráci, včetně souběžných revizí a práce s variantami návrhu
 • 3-osý CAM
 • rozšířenou podporu po e-mailu, chatu nebo telefonu

Původně plánovaný přesun funkce 2D výkresů do verze Ultimate se neuskuteční, takže tvorba 2D pohledů tak zůstává k dispozici i ve standardní verzi Fusion360.

V nejbližších 6-9 měsících budou do Fusion 360 doplněny další zajímavé funkce - např.:
 • nástroje pro zpětné inženýrství (reverse engineering) a 3D malování
 • další nástroje pro pokročilé povrchové modelování
 • vstřikování plastů (DFM)
 • vícetělesové MKP/FEM analýzy
 • modelování plechových dílů
 • mechatronika a integrace na ECAD (elektro)
 • Ultimate verze: 3-osé, 3+2-osé a 5-osé obrábění (verze Standard bude nadále podporovat 2.5-osý CAM a 3D tisk)
 • další funkce pro souběžnou týmovou spolupráci a pracovní postupyStandardní verze Fusion 360 je i nadále k dispozici za cca 27€/měsíc, verze Ultimate za cca 110€/měsíc. Obě jsou k dispozici pro Windows i MacOS. Jako bonus pro stávající předplatitele Fusion 360 (platí až do 13.12.2014) získají stávající zákazníci vyšší verzi Fusion 360 Ultimate, bez navýšení ceny Cloud Subscription, a to po celou dobu po kterou budou udržovat své Subscription pro verzi Standard.

Dalšíé informace a trial verze viz Autodesk Fusion 360 a viz přehled funkcí.

pondělí 15. září 2014

Autodesk Vault 2015 R2

Nedílnou součástí nástrojů pro Digitální prototypování Autodesku je rodina produktů pro správu digitálních dat - Autodesk Vault. Autodesk velmi investuje do vývoje tohoto produktu a během letošního roku je uvedena již druhá velká verze - tou je Vault 2015 R2, který přináší zcela novou funkčnost při práci s položkami, možnost uživatelských workflow, zcela novou funkčnost v oblasti kusovníků, rozšířené možnosti uživatelských práv apod. Významnou novinkou je nástroj pro Kopírování návrhu, nový klient pro Office a inovovaný web klient. To je výčet asi těch nejdůležitějších bodů.

Vault 2015 R2 je nová verze, nikoliv pouhý update či service pack, a mění i některé vnitřní struktury a filozofii práce s položkami Vaultu. Proto důrazně nedoporučujeme provádět uživatelskou instalaci verze R2 bez předchozího posouzení dopadu změněných funkcí na stávající procesy a doplňkové aplikace. Kontaktujte konzultanty CAD Studia.

Názvosloví

Něco málo názvosloví na začátek: nejnižším elementem je asi soubor (dokument), který je Vaultem spravován již od verze Vault Basic. Položka – základní element Vault Professional, je něco jako karta výrobku. Je tvořena většinou na základě souboru, ale může vzniknout jenom jako záznam v databázi Vaultu. Kusovník (BOM) je pak struktura vzájemně vnořených položek.

Životní cykly položek

Již známé prostředí pro správu životního cyklu souborů je nyní aplikováno na správu životního cyklu položek. Uživatelé tak získají možnost definování vlastních stavů a přístupových práv i položek. Sjednotí se tak práce se soubory a položkami, které až doposud byly řízeny různými způsoby. Oproti souborům je však tato část rozšířena hlavně o platnost položek a jejich zastarání (zneplatnění).


BOM

Pro práci s kusovníky se zásadní novinky objevily již v předchozí verzi Vault 2015 na začátku letošního roku. Ve verzi 2015 R2 se opět zásadním způsobem rozšiřuje jejich funkčnost. Nově je možné uživatelsky definovat vlastnosti, které budou v kusovníku zobrazeny a spravovány. Je možné jednotlivé řádky kusovníků slučovat automaticky na základě vybrané vlastnosti, případně slučovat ručně (podobně jako v rozpisce v Inventoru). Klíčové uplatnění je pak právě při práci s profily, plechy a dalšími pro kusovník specifickými komponenty. V rámci kusovníku je možné uživatelsky přepisovat vybrané vlastnosti, nahrazovat je jinými položkami apod. Vše je pak doplněno o velmi elegantní report, který dokáže kusovník požadovaným způsobem zobrazit.Kopírování návrhu

Velmi populární nástroj pro kopírování sestavy včetně celé struktury a navazujících souborů je zcela přepracován. Nyní umožňuje v rámci jedné operace kopírování doplňovat i další, nenavázané soubory, filtrovat objekty, které se mají či nemají kopírovat, řešit nahrazování souborů, jejich znovupoužití atd. Jednotlivé soubory je možné lépe vybírat a následně aplikovat různé typy číselníků, které je možné nově při Kopírování návrhu elegantně využít. Výsledek kopírování je možné nechat detailně zobrazit ještě před jeho vlastním spuštěním. Celé kopírování je také rychlejší.


Vault Office

Nový Vault Office není již jen rozšířeným web klientem, ale vychází z plného prohlížeče Autodesk Vault. Umožňuje tak práci s Office dokumenty v komfortním prostředí plného Vaultu. Kromě toho může částečně pracovat i s návrhovými daty, a to hlavně v oblasti připomínkování či účasti v některých Workflow a prohlížení kusovníků.

Tenký klient

Od předchozí verze je ve Vaultu nový Tenký klient, který je zde rozšířen o nové možnosti řízení přístupu k položkám. Uživatelé mohou prohlédnout kompletní historii verzí, podobně jako je tomu u souborů. Správce může nastavit různé zobrazení kusovníků, přístupy k položkám na základě platnosti položky, pouze k poslední platné verzi apod.


Užitečnou novou funkcí klienta Vaultu je také možnost nastavení, ve které verzi CAD aplikace bude otvírán soubor z úložiště Vaultu:

Inovovaná ADMS Console nyní umožňuje přesnější řízení přeindexování vlastností souborů. Také Vault doplněk BIM aplikace Autodesk Revit a nástroj Project Sync (ve Vault Professional) poskytují ve verzi 2015 R2 vylepšené funkce.

Viz též Autodesk Vault

Na šikmé ploše

Podle názvu článku by se mohlo zdát, že jsme se přes prázdniny a čas dovolených dostali na šikmou plochu - a je to pravda. Taková šikmá plocha ale může být užitečná v případě, že potřebujeme demonstrovat základní funkce modulu dynamických simulací v Autodesk Inventoru. Konkrétně se zaměříme na funkci "Neznámá síla", která umožňuje např. zjistit, jakou sílu nebo moment musíme vyvodit, abychom mechanismus udrželi v dané poloze, nebo jej do dané polohy přesunuli. A právě nakloněná rovina nám díky své jednoduchosti umožní ověřit, že je výsledek simulace správně.

Parametry zadání jsou následující: hmotnost tělesa na nakloněné rovině je m = 0,2 kg, gravitační zrychlení má hodnotu g = 9,810 m/s2 (v Inventoru je zadáno 9810 mm/s2), úhel nakloněné roviny je α = 30°. V simulaci neuvažujeme tření a odpor prostředí.

Jednoduchými výpočty zjistíme, jakou sílu je potřeba vyvinout k udržení tělesa v dané poloze.

Tíhová síla:
F = m * g = 0,2 * 9,81 = 1,962 N

Normálová síla:
FN = F * cos(α) = m * g * cos(30) = 1,699 N

Pohybová síla:
FP = F * sin(α) = m * g * sin(30) = 0,981 N

Jelikož máme použit rovinný spoj, zobrazuje se v okně grafů právě hodnota normálové síly FN, která odpovídá výše uvedené hodnotě 1,699 N. Sílu potřebnou pro udržení tělesa v klidu určíme pomocí volby "Neznámá síla". Výsledná hodnota neznámé síly má velikost 0,981 N a bude působit proti směru pohybové síly FP (viz Obr. 1).

Obr. 1: Směr a velikost neznámé síly
Níže můžete shlédnout videoukázku s postupem simulace.


sobota 13. září 2014

Service Pack 1 pro Inventor 2015

Uživatelé Autodesk Inventoru 2015, Inventoru LT 2015 a samozřejmě všech typů sad "Autodesk Design Suite" obsahujících Inventor 2015 by si měli nainstalovat právě uvolněný "Service Pack 1". Ten opravuje několik problémů nahlášených uživateli - ručně nebo pomocí mechanismu CER, včetně problémů už řešených v dosud vydaných Update hotfixech pro verzi 2015. SP1 řeší mj. i problém detekce správné grafiky nVidia u notebooků s dvěma grafickými kartami, takže může v těchto případech přinést vyšší výkon.

SP1 je k dispozici v 32bitové a 64bitové verzi, pro Inventor 2015, Inventor LT 2015 a prohlížeč Inventor View 2015. Lze jej aplikovat na všechny jazykové verze. Instalace vyžaduje 1.5-2GB volného prostoru na disku.

Viz oznámení SP1 na CADfóru (s přehledem oprav v SP1) a především viz DOWNLOAD.

Přehled Service Packů pro několik posledních verzí Inventoru najdete v sekci Produkty na portálu CADforum.cz.

středa 3. září 2014

Aktualizovaný Autodesk Fusion 360 s propojením na A360

Od dnešního dne je k dispozici nová aktualizace cloud 3D modeláře Autodesk Fusion 360 (build 2.0.1268). Podstatná změna se týká propojení Fusion360 s nově uvedenou službou pro online spolupráci a správu projektů - "Autodesk A360" (viz CADstudio blog). Po spuštění Fusion360 se nyní dostáváte přímo do prostředí 3D editoru. Můžete přímo začít konstruovat nebo "čtverečkatou" ikonkou vlevo nahoře otevřít datový panel, ze kterého můžete přistupovat k souborům návrhových dat ve vašich projektech v A360. Z panelu můžete zobrazit i detaily a připomínky k danému dokumentu v prostředí A360 a můžete využít i tamější nové rendrovací, vyhledávací a rozpadové funkce.

Nové jsou i funkce pro modelování přehybů hran na T-spline povrchových plochách a další modelovací nástroje. Díky lepšímu využití OpenGL nabízí Fusion360 vyšší výkon zobrazení. K dispozici jsou nové typy materiálů a realistických vzhledů. Můžete pracovat i off-line. Zjednodušil se export do CAD formátů (IGES, STEP, SAT), tuto funkci najdete pod ikonou dokumentu. Nastavení preferencí programu nově hledejte v menu pod jménem přihlášeného uživatele.

Nové API funkce ve Fusion360 otvírají možnosti uživatelských rozšíření a automatizace úloh pomocí programovacího jazyka JavaScript. Hned několika inovací se dočkal i CAM modul ve Fusion360. Významná je možnost interaktivního procházení animací dráhy nástroje se zobrazením parametrů vygenerované dráhy. Lze také zvýrazňovat kolize nebo používat šablony CAM operací.


Nový Fusion 360 obsahuje 12 nových cvičení, které vám krok po kroku představí jednotlivé funkce této cloud aplikace.

Fusion 360 je i nadále k dispozici zdarma pro nekomerční využití a formou pronájmu (Cloud Subscription) pro využití komerční.

Další informace:
www.cadstudio.cz/fusion360
September update

úterý 2. září 2014

Aktualizace pro X-Tools 2.4

Každý správný uživatel Inventoru, neřkuli " Inventor guru", používá doplněk X-Tools (nebo alespoň X-Tools LT) - protože si tím ulehčuje práci, automatizuje rutinní činnosti a konstruuje efektivněji.

A protože doplňkovou bonus aplikaci X-Tools stále rozvíjíme, zveřejňujeme i její průběžné opravy a aktualizace. Zde je nejnovější z těchto aktualizací, která řeší zamezení spouštění obsluhy události OnSave pro soubory, které mají atribut "pouze pro čtení". U některých uživatelů Inventoru toto způsobovalo problémy s narůstajícími verzemi souborů.

Instalaci aktualizace provedete prostým nakopírováním souboru XTools.dll do instalačního adresáře X-Tools (C:\Program Files\CAD Studio\X-Tools). Tato aktualizace je určena pouze pro verze 2.4.x.


Po provedení aktualizace je v Nastavení > Obecné dostupná nová volba, parametr "EnableOnSaveHandlersForReadOnlyFiles". Je ale již implicitně nastavena na False, tedy vypnuta.

Aktualizaci 2.4.5357.26514 k CS+ nástroji X-Tools si můžete stáhnout ze sekce Download na Helpdesk serveru CAD Studia.

středa 27. srpna 2014

Autodesk Project Ventus - snazší simulace obtékání CAD modelů


Simulace chování výrobku v reálných podmínkách je důležitá součást CAD návrhu a proto jsou simulační nástroje důležitou a rychle se rozvíjející součástí Autodesk řešení pro digitální prototypování. Po nedávném uvedení robustního výpočetního doplňku do Inventoru a SolidWorksu - Autodesk Nastran In-CAD - se na Autodesk Labs objevil i užitečný nástroj pro přípravu simulace proudění, pro virtuální větrný tunel - Project Ventus (z latinského Ventus: vítr).

Project Ventus je technologické preview aplikace pro automatické začištění ("zaobálkování") složitých CAD modelů před jejich simulací v programu Autodesk Simulation CFD a SimCFD 360. Ten pak umožňuje podrobně analyzovat proudění uvnitř a kolem 3D modelů. Zejména pro simulace obtékání (kapalinou, proudícím vzduchem, větrem) je zpravidla potřeba originální model před síťováním zjednodušit, omezit nepodstatné detaily, zacelit menší otvory, vypustit vnitřní geometrii, nastavit parametry povrchové sítě použité pro výpočet simulace. Tyto ruční práce náročné na čas i znalosti teď Project Ventus eliminuje. Jeho činnost je podobná funkci Obalového tělesa (Shrinkwrap) v Inventoru, ale zatímco funkce Obal pracuje s vnitřní strukturou CAD sestavy, Ventus pracuje na úrovni obalové povrchové plochy (mesh).

Project Ventus umí zpracovávat 3D modely v různých CAD formátech (nejen Autodesk formátech) - jsou to: .OBJ, .3DS, .OFF, .LWO, .PLY, .TPF, .STL, .VTP, .SAT, .SAB, .STEP, .STP, .STE, .IGES, .IGS, .IGE, .CATPART, .FBX, .SLDPRT, .PRT, .PART, .X_T, .X_B, .WIRE, .3DM, .SKP, .DWG, .DWF. Výslednou geometrii exportuje přímo do formátu povrchové sítě pro Simulation CFD: .NAS a .UNV.

Ukázka použití Project Ventus:


Project Ventus si můžete stáhnout zdarma z Beta serveru Autodesku.

pondělí 28. července 2014

Autodesk Inventor Publisher 2015 - snazší technická komunikace

Uživatelé Autodesk Inventoru mají k dispozici nástroj pro snadné publikování modelů sestav, kusovníků a animací rozpadů pro montážní a servisní manuály - Inventor Publisher. Z 3D modelů generuje technické příručky, instruktážní animovaná videa, 3D PDF dokumenty, web výstupy nebo wordové či powerpointové dokumenty. Vývoj této desktop aplikace byl na jednu verzi pozastaven a tak byl Publisher 2013.1 používán jako kompatibilní i pro modely z Inventoru 2014. Inventor Publisher existuje rovněž v cloud verzi Publisher 360 (beta) a k dispozici je i jeho bezplatná mobilní prohlížecí verze pro iOS a Android.

Nyní je k dispozici nová verze - Inventor Publisher 2015 - kompatibilní s Inventorem 2015.

Inventor Publisher 2015 je možné zakoupit jako novou licenci, uživatelé s Maintenance Subscription si jej mohou stáhnout ze Subscription centra.


Přehled novinek:

 • Inventor Publisher 2015 je kompatibilní s IPT a IAM soubory Inventoru 2015
 • Rozšířená asociativita s non-Inventor CAD soubory - aktualizace při změně modelu, podpora dalších formátů (SketchUp, 123D, OBJ...)
 • Rozšířený kusovník - lepší možnosti nastavení kusovníků a popisek
 • Hyperlinky - možnosti odkazů z modelů, včetně mobilního prohlížeče
 • Měřič kapacity pro mobilní zařízení
 • Podpora Windows 8
Viz též Readme 2015

Příklad Flash výstupu z Inventor Publisheru:


Více na www.cadstudio.cz/publisher

úterý 8. července 2014

Děrovaný plech – Průhledová textura a její definice

Od verze 2013 se uživatelé Inventoru mohli setkat se společnou knihovnou materiálů a vzhledů. Knihovna sjednocuje materiály napříč Autodesk produkty. Z toho plyne jasný benefit: “Co udělám tady, bude vypadat stejně i tam”. Pro vizualizační SW jako je např. Autodesk Showcase je to ideální, navíc je součástí Product Design Suitu.

derovani_ukazka2 - lochblech                     derovany-plech-10

Pro editory knihovny a vlastníky starší knihovny s vlastními materiály (<2012) to přineslo různé komplikace z neznalostí nové architektury knihovny.
Dnes už jsou uživatelé více méně otrkaní a sžilí s novým způsobem knihovny.
Nebylo by ale od věci, zopakovat pár zásadních bodů a ukázat si specifickou věc a to tvorbu vlastního průhledového materiálu jako jsou různé děrované plechy, tahokov apod.

 • Vlastní knihovna
  • Mějte Vlastní knihovnu kam si budete přidávat materiály a vzhledy.

image   SNAGHTML5ab5faa

 • Úprava knihovny
  • Upravujte knihovnu jen pokud jí další uživatelé nebudou používat
 • Bílá není Bílá
  • To si ukážeme jak nastavit někdy příště Mrkající veselý obličej

 

Teď se přímo zaměříme na tvorbu textury pro děrovaný plech.

V podstatě dnes existují 2 varianty jak tento materiál nastavit:

Transparentní obrázek

K vytvoření této textury je nutné použít např. GIMP, SNAGIT nebo Sketchbook. Je nutné ho uložit jako *.PNG

Pro otvory je nutné mít transparentní oblast a pro materiál nějakou barvu výplně, mě se osvědčila bílá. Znamená to žádné matlání v malování, nezadávat bílou jako pozadí apod. …!image

Vytvoříme generický vzhled image

A pouze nastavíme obrázek textury, který má transparentní pozadí.image

Je nutné nastavit správně měřítko. image

Použití odebrání přes CUTOUTS

Pro použití tohoto nástroje je nutné si připravit PNG přesně naopak. Transparentní oblast je materiál, který zůstane a vybarvená oblast se bude odebírat.

V tomto případě je možné použít místo transparentní oblasti barvu bílou nebo jinou. Tzn., že lze pro přípravu využít i klasické malování. Nutné však je, pro oblasti, které se budou odebírat, použít černou barvu (RGB 0,0,0)!

image

Tentokrát nezadáváme obrázek v základních informacích, ale jen do CUTOUTSimage

Obecně pokud si připravujete texturu, tak doporučuji držet se nějakého měřítka a rozměrů.

Např. rozměry textury 200x200 pixelů, kdy si stačí např. říct, že 1pixel = 1mm a podle toho nakreslit výřez např. 10x10. V Inventoru pak stačí říct, že velikost textury je 200x200mm SNAGHTML60c8268

Mrkající veselý obličej

Pro skutečné vytvoření otvorů v plechu podle obrázku textury použijte aplikaci BoreImage.

středa 18. června 2014

Lepší plnicí stroje díky Inventoru a Vaultu

Floridská firma Osgood Industries vyrábí plnicí a balicí stroje pro potravinářský průmysl. Komplexní linky navrhuje pomocí Autodesk Inventoru a pro správu dat využívá Autodesk Vault.

Rozsáhlá sestava stroje

Jaké přínosy Vaultu vyzdvihují sami pracovníci firmy Osgood? Zpřístupnění dat externím dodavatelům, sdílení informací do dalších oddělení firmy, dokumentování změn, možnost vracet se k předchozím revizím, vytvářet nové návrhy odvozené od stávajících a především úspora času.


Další informace viz Autodesk Vault

pondělí 9. června 2014

Značka průměru v Inventoru - oříšek?


Každý určitě narazil při vyplňování např. negrafických informací (iVlastnosti) na potřebu vložit speciální znak.

Obecně, co se týká speciálních znaků v Inventoru, tak zde není žádná zkratka či zástupný znak, který by je aktivoval, jako je tomu třeba v AutoCADu.

Např. v AutoCADu máme zkratku „%%C“ pro značku průměru nebo „%%P“ pro značku +- apod.

V Inventoru jsou v zásadě 3 možnosti:

pátek 23. května 2014

Autodesk CAM 360 je nyní součástí Fusion 360


Autodesk CAM 360 je první CAM aplikace postavená na cloud technologiích. Od svého oznámení na Autodesk University 2013 byla k dispozici ve formě "technologického preview" jako samostatný cloud nástroj. Nyní byl CAM 360 zaintegrován do populárního strojařského 3D modeláře Autodesk Fusion 360 a doplnil jej tak o CAM funkce. Pomocí Fusion 360 lze vytvářet, přímou editací upravovat, testovat a prezentovat (a nyní tedy i vyrábět) objemové a volnoplošné 3D modely a sestavy. Fusion 360 pracuje s daty z nejrůznějších (v podstatě všech významnějších) CAD systémů.

Při nejbližším spuštění klientské aplikace Fusion 360 budete vyzváni k aktualizaci a tato aktualizovaná verze již nabízí i funkce CAM 360. Funkce CAM 360 nabízejí 2.5-osé a 3-osé obrábění, vygenerované dráhy nástrojů lze simulovat, lze volit z rozsáhlé uživatelské knihovny nástrojů. V nabídce aplikace jsou uživatelsky upravitelné postprocesory pro nejrozšířenější stroje a řídicí systémy. Na stejné CAM technologii HSM je založena i desktop aplikace Autodesk Inventor HSM.

Možnosti CAM 360 představuje videoukázka Autodesku:Více na:
www.cadstudio.cz/cam
www.cadstudio.cz/fusion360

pátek 16. května 2014

Správa produktu s Vault Professional 2015

Dnešní webinář nazvaný "Správa produktu s Vault Professional 2015" přináší zajímavý pohled na to, jak jednoduše spravovat CAD soubory z Inventoru nebo jiných konstrukčních aplikací i veškerou dokumentaci související s návrhem výrobku. Ukazuje přínosy řízené správy dokumentace na jednoduchém příkladu stavebnice LEGO. Dotýká se ale i propojení PDM systému Vault s firemními ERP systémy.Další informace k Vaultu na cadstudio.cz/vault, archiv webinářů na cadstudio.cz/webinare

pátek 25. dubna 2014

Rozjeli jsme Roadshow!

A určitě ještě nekončíme. Ve středu 23. dubna 2014 jsme v Pardubicích začali strojírenskou část roadshow Autodesk Live 2015, která se v průběhu dubna a května uskuteční v celkem 5 českých a 4 slovenských městech. Na roadshow vám představíme novinky strojírenských produktů řady 2015, možnost využití automatizace tvorby konstrukčních dat v návaznosti na obchod a marketing, novinky Vaultu a také si blíže ukážeme technologii 3D tisku - nejen formou mluveného slova a obrázků, ale i naživo na 3D tiskárně MakerBot 2.

pátek 18. dubna 2014

Autodesk 2015 - CFD 2015 - První dojmy a vybrané novinky

Jako tomu bylo touto dobou minulý rok, vycházejí nové verze Autodesk software řady 2015. Dnes se podíváme na novinky v oblasti simulací, a to konkrétně Autodesk Simulation CFD.

úterý 8. dubna 2014

Inventor - Mezinárodní kusovníky výkresu

Zdravím všechny příznivce a nadšence Inventoru.

Úvod máme za sebou v předchozím příspěvku a teď by bylo fajn začít řešit technické vychytávky, novinky a zajímavé informace okolo Inventoru.

Je to trochu oříšek vybrat správný první příspěvek. Bude lepší si nad tím nelámat hlavu a jako na správný blog napsat první věc co mě napadne.
Ale něco jednoduchého na rozjezd.... :)

Na začátek bychom mohli začít něčím ryze technickým a to tzv.
VÍCEJAZYČNÝM KUSOVNÍKEM

Začínáme...

Jsme rádi, že jste zavítali na náš nový blog Inventor guru, který právě spouštíme. Ačkoliv má ve svém názvu "Inventor", nenajdete zde pouze strohé informace týkající se tvorby 3D modelů v programu Autodesk Inventor, ale právě naopak - věříme, že pro Vás bude tento blog inspirací s širokým přesahem i do navazujících oblastí, jako jsou např. simulace, vizualizace nebo správa dat. Podělíme se s Vámi o neotřelá řešení modelovacích problémů, poznatky z nových (ale i starších) verzí softwaru Autodesku, tipy k nastavení simulací, zajímavé mobilní aplikace Autodesku a nejžhavější novinky z jejich laboratoří, nebo např. další informace, které nám budou ve vztahu k problematice digitálního navrhování připadat zajímavé. A společným prvkem toho všeho bude právě digitální model, který je pojítkem návrhového procesu od prvotní myšlenky až po finální výrobek. Těšíme se na shledanou u dalších článků.