neděle 24. ledna 2016

Lednový update CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360 (V2.0.1870)


V noci na neděli proběhl další větší update aplikace Autodesk Fusion 360. Velký rozsah změn si tentokrát vyžádal i krátké odstavení serverů (předem na něj upozornil Health Dashboard).

Hlavní novinky se týkají simulační části aplikace, konkrétně tepelných simulací umožňujících přesně simulovat tepelné namáhání a šíření tepla v různých variantách návrhu výrobku. Rozšířeny ale byly také modelovací funkce Fusion 360 (asociativní odsazený profil, zmrazení částí T-Spline těles, import DXF do náčrtů), nebo následné funkce zobrazení a připomínkování návrhů pomocí funkcí cloudu A360.


Užitečnou novinkou (nesouvisející se změnou verze aplikace) je také nadstavbová utilita (script) "ImportSplineCSVg" pro Fusion 360 umožňující načíst do modeláře 2D nebo 3D křivku definovanou souřadnicemi bodů z Excelu. Tento doplněk CAD Studia si můžete stáhnout ze stránky www.cadstudio.cz/freeware.asp.

Přehled všech změn shrnuje videoprezentace novinek lednového Fusion 360:


a jejich podrobný přehled na blogu Design Differently:

January 2016 update

pondělí 18. ledna 2016

Modelování ocelových lan v Inventoru

V časopise CAD č. 5/2016 vyšel článek "Možnosti modelování ocelových lan ve vybraných CAD softwarech", který diskutuje možnosti a omezení navrhování splétaných ocelových lan v různých 3D CAD aplikacích. Trochu překvapivě se vyhýbá u nás asi nejrozšířenější konstrukční aplikaci - Autodesk Inventoru.

Základní prvky ocelového lana jsou: ocelový drát, pramen a duše. Dráty ocelových lan mohou mít různé tvary a průměry, které ovlivňují vlastnosti samotného lana. Ocelové dráty tažené za studena jsou nosnými částmi lana. Tvoří 93–100 % materiálu lana.

Jakým způsobem se ocelové lano vytváří v Inventoru? Popišme si postup na příkladu modelování šestipramenného ocelového lana. Tvorba modelu je v aplikaci Autodesk Inventor 2016 velice jednoduchá - ve srovnání s článkem výrazně jednodušší než u ostatních diskutovaných aplikací. K vytvoření šestipramenného lana nepotřebujeme žádné matematické rovnice či vzorce k odvození trajektorii osy jednotlivých drátů. Pokud ale chcete vyjádřit tvar pomocí vzorce trajektorie, lze vzorec samozřejmě také použít (viz parametrické náčrty pomocí Křivky výrazu - např.).

Pracovní postup je následující:
  1. Vytvoříme si osu ocelového lana
  2. Přes 3D skicu vytvoříme šroubovici. Šroubovice bude osou pramenu. Zadáme výšku a stoupání.
  3. Vytvoříme pracovní rovinu kolmou k šroubovici.
  4. Na dané rovině založíme skicu, do které nakreslíme jednotlivé profily drátů a duše. Je důležité nechat mezi jednotlivými průřezy nepatrnou mezeru nebo naopak přesáhnout, tak aby průřezy nebyly tečné. Velice by nám to zpomalilo PC. Systém by musel spočítat tečné napojení. Po vytvoření klikněte na skicu a dejte sdílet náčrt.
  5. Vytvořený profil necháme táhnout po křivce a zadáme zkroucení ve stupních.
  6. Můžete vyzkoušet táhnout dráty po jednom nebo všechny dráty najednou. Rychlejší varianta by měla být po jednom. Systém v dalších úpravách rychleji přepočítá jednotlivá tažení po křivce. Všechna tažení po křivce využívají stejnou osu pramene.
  7. Nyní už jen zbývá pramen namnožit pomocí pole. Lze též pramen vložit do sestavy jako díl a vytvořit celé lano až v sestavě. Záleží jen na vás.

Při prvních pokusech tvorby lana je dobré vytvářet všechna tažení o křivce co nejkratší. Doporučuji max. 1 otáčky. Ušetříte čas. Systém nemusí zdlouhavě přepočítávat dlouhá tažení. Délku lana tedy zadejte až po vyladění části lana.

Strom příkazů výsledného modelu ocelového lana:

Ukázkové video - postup modelování lana:


Ukázkový 3D model:
Příklad 3D modelu lana vytvořeného výše uvedeným způsobem v Inventoru si můžete stáhnout v Knihovně CAD bloků:
Lano.IPT


M.Plíšek

čtvrtek 14. ledna 2016

Autodesk Distributed CAM - zrychlete NC operace Inventoru HSM

Pokud vlastníte CAM aplikaci Inventor HSM nebo uvažujete o jejím pořízení a zajímáte se o její přednosti a funkčnost, bude pro vás zajisté přínosem tento příspěvek o možnosti rozprostření (distribuci) výpočtů Inventoru HSM po vnitřní síti.

Autodesk vydal v prosinci 2015 novou verzi pomocné aplikace Autodesk Distributed CAM, která v této verzi poprvé nese v názvu také jméno Autodesku jako nového vývojáře této aplikace a krom toho doznala několika uživatelům příjemných změn. Na tyto změny je také navázáno vývojové vydání Inventoru HSM, verze 3.1.0.086. Jednou z novinek je například jednoduché povolení potřebného síťového správce úloh jedním tlačítkem přímo z nabídky aplikace, což dříve mohlo činit uživatelům problémy. Podívejme se nyní na funkčnost a ovládání nového Autodesk Distributed CAM v. 9.1.0.40424 společně.

K čemu vlastně slouží Distribuovaný CAM? Účelem je další zrychlení práce při programování obrábění v Inventoru HSM, k čemuž lze využít maximální výpočetní výkon dalších počítačů připojených k lokální síti. K takovému využití stačí jediné, mít správně nastavenou vnitřní síť a na stanicích, jejichž výkon požadujeme využívat pro počítání drah nástrojů, mít nainstalovanou aplikaci Autodesk Distributed CAM. Její funkčnost není omezena ani druhem licence Inventoru HSM, ani přítomností nainstalovaného Inventoru HSM na hostitelských stanicích. Tyto hostitelské stanice jsou v terminologii Distributed CAM nazývány "servery".

Distribuce výpočtů aplikací Autodesk Distributed CAM je podporována jak na 32-, tak na 64-bitových systémech a jsou přitom maximálně využívána všechna dostupná jádra procesorů na stanicích v síti. Aplikace je tedy vícejádrová, stejně jako samotný Inventor HSM.


Podpora vícejádrových procesorů

Autodesk Distributed CAM lze používat různými způsoby. Je zde například možnost mít jednu stanici vyhrazenou jako server pro výpočty přicházející ze stanic jednotlivých uživatelů Inventoru HSM, nebo řešit rozesílání výpočtů mezi stanicemi v síti navzájem.

Tato aplikace se ve výchozím nastavení načítá při startu operačního systému, je tedy neustále připravená pro použití za předpokladu, že hostitelská stanice je zapnutá. Aplikace běží na pozadí - jak při nečinnosti, tak také při přijímání, odesílání a zpracovávání dat. Neobtěžuje tedy nijak svou aktivitou uživatele hostitelských stanic v síti. O jejím spuštění nás informuje ikona v oznamovací oblasti hlavního panelu Windows, přes kterou jsou dostupné i další možnosti aplikace.


Informační panel Distributed CAMu na Start liště

V nabídce pod pravým tlačítkem se skrývá, mimo jiné, možnost vypnutí zobrazování daného hostitelského počítače jako dostupného pro zpracovávání výpočtů, možnost pozastavení aktuálně probíhajících výpočtů na dané stanici a otevření aplikace v konzole, která nám umožňuje sledování činnosti aplikace Autodesk Distributed CAM.

V prostředí CAM aplikace Inventor HSM se s možností distribuování výpočtů setkáváme ve Správci úloh na kartě CAM - ten zaznamenává průběh výpočtů jednotlivých obráběcích strategií a poskytuje o nich další informace, jako jsou časy obrábění a přehled výpočetních stanic, které zpracovávají konkrétní naprogramované operace. Zde, ve Správci úloh, se pod pravým tlačítkem zobrazí nabídka umožňující výběr dostupných výpočetních stanic v síti, na které chceme výpočty poslat.


Při našem testování této aplikace pro distribuci výpočtů a tedy faktické zrychlení práce s Inventorem HSM jsme použili tři stanice s totožnou hardwarovou specifikací, se kterou se pohybujeme okolo hranic minimálních HW požadavků Inventoru HSM. Na dvou dílcích probíhalo kompletní přepočítávání již naprogramovaného obrábění, ke kterému dochází například při změně vstupního modelu, kdy není nutné díky integraci CAM vše programovat znovu. Proběhlo tak vždy přepočítání všech naprogramovaných drah nástrojů. Testovali jsme distribuování výpočtů na dvou dílcích a zaznamenávali jsme čas zpracování naprogramovaného obrábění.

 Bez distribuceObsluhovaná stanice
+ 1 server
Obsluhovaná stanice
+ 2 servery
Díl č. 1
Hrubování v 5 plynulých osách
Čas26 s20 s19 s
Úspora času-23 %26 %
Díl č. 2
Hrubování a dokončování formy 3D frézováním
Čas107 s78 s58 s
Úspora času-27 %46 %

Inventor HSM minimalizuje čas potřebný pro zpracování drah nástrojů pomocí distribuování výpočtů, jak jen je to možné. Samozřejmě je omezen tím, jak jsou naprogramované jednotlivé obráběcí strategie, kdy je nutné vyčkat na výpočet zbytkového materiálu u dalších operací, které z něj vycházejí. Na testovaných obráběných dílech jsme dokázali distribuováním výpočtů uspořit zhruba čtvrtinu až polovinu času. Vyšším počtem serverů v síti nebo výkonnějšími procesory se dá časová úspora dále navyšovat. Tyto úspory času jsou pouze orientační, vždy budou závislé na konkrétních závislostech strategií mezi sebou.
Distribuovaný CAM lze efektivně využívat v případě, kdy programujeme jednotlivé obráběcí operace. V momentě, kdy je dokončeno nastavení jedné obráběcí strategie, je možné v Inventoru HSM okamžitě pokračovat v nastavování dalších obráběcích strategií bez nutnosti čekat na výsledek strategie předešlé. Díky distribuovanému CAMu je zde možnost poslat výpočty právě naprogramované operace po síti a tím odlehčit procesor stanice používané pro programování drah nástrojů.

Aplikace Autodesk Distributed CAM je ke stažení na stránce:
cam.autodesk.com/download/autodesk-distributed-cam/
nebo v sekci Download na serverech CAD Studia.

Aplikaci Inventor HSM Pro lze vyzkoušet zdarma v 30denní trial verzi zde:
cam.autodesk.com/download/inventor-hsm-pro/
nebo na www.cadstudio.cz/trial

Pro další informace o plně integrované CAD/CAM aplikaci Inventor HSM nebo o možnostech Distributed CAM se obraťte na společnost CAD Studio.

Hardwarová specifikace použitých stanic:
Notebook: Dell Precision M2800
Procesor: Intel Core i-5-4210M, 2,60 GHz
Paměť RAM: 8GBObrázkové přílohy:

Použitá forma, distribuovaný výpočet:

Použitá forma pro testování – díl č.2:

Zobrazení průběhu výpočtů na hostitelském počítači – serveru:

čtvrtek 7. ledna 2016

Autodesk Inventor - elektromechanické návrhy

CAD/CAM aplikace Autodesk Inventor (resp. Inventor Professional) nabízí kromě konstrukčních nástrojů i široké možnosti elektromechanických (mechatronických) funkcí. Ty zahrnují propojování svorek pomocí vodičů a automaticky nebo ručně trasovaných kabelových svazků. Nástroje pro napájecí, signálové a datové rozvody elektromechanických návrhů digitálních prototypů lze navíc propojit s návrhovými nástroji elektro-aplikace AutoCAD Electrical a spojit tak schematické navrhování s 3D modelem pro vyšší efektivitu a snazší údržbu změn a revizí. Aktualizovaná verze Inventor 2016 R3 nabízí pokročilejší možnosti takového propojení a výměny dat.

Postup vytváření konektorů s elektrickými svorkami, propojení konektorů vodiči a trasování (routování) kabelových svazků uvnitř konstruovaného modelu popisuje série videí na YouTube kanálu CAD Studia.