středa 14. října 2015

Vylepšený Autodesk Inventor 2016 R2

Atypicky, uprostřed pravidelného ročního cyklu nových verzí, bude na přelomu října a listopadu uvedena nová "mezi-verze" Inventoru - Autodesk Inventor 2016 R2. Tato nová verze bude automaticky dostupná pro všechny stávající uživatele Inventoru s aktivním programem Subscription, ať už Maintenance Subscription, tak Desktop Subscription (pronájem).


Nový Inventor 2016 R2 významně vylepší způsoby, jakými mohou konstruktéři spolupracovat, vyvíjet a inovovat výrobky. Řada z nových funkcí navazuje na inovace, které přinesla na jaře tohoto roku samotná verze 2016.

Zcela novou technologií, která může výrazně změnit způsob konstruování a následně i výroby, je tzv. generativní design (už nyní např. v Autodesk Dreamcatcher a v Autodesk Within). Inventor teď obsahuje integrovanou funkci Shape Generator (generátor tvaru) - v něm nadefinujete, co má váš navrhovaný díl vykonávat, jaké síly jej zatěžují a jak je uchycen, a Inventor sám navrhne konstrukční strategii optimalizované součásti. Navrhujete židli, které unese 100 kg a přesto je lehká na přenášení? Tato nová funkčnost umožní zadat požadované parametry a Inventor sám vygeneruje navrhovanou odlehčenou strukturu. Topologická optimalizace využívá metody konečných prvků a simulační metody založené na Nastranu.


Uživatelé mobilních aplikací Autodesku možná znají simulační nástroj ForceEffect. Nová funkce ForceEffect Design nabízí schopnosti nástroje ForceEffect přímo v prostředí Inventoru. Můžete tak zkoumat schematické působení sil při zatížení i chování kinematických mechanismů rovnou v kontextu vašeho návrhu. ForceEffect nabízí rychlou a intuitivní analýzu diagramů mechanických modelů. Schematický model můžete propojit s náčrty ve vašem 3D modelu a rychle tak odhadnout působení sil i výsledný pohyb celého mechanismu sestavy.


Další novinkou jsou rozšířené možnosti importu dat z návrhových aplikací desek plošných spojů (PCB). Tvar desky, otvory i modely elektronických součástí tak můžete snadno využít ve vašem 3D modelu.


Autodesk Inventor 2016 R2 bude dostupný od konce října prostřednictvím subscription portálu Autodesk Accounts.