úterý 29. ledna 2019

6 největších bolestí konstruktéra nábytkuKaždý návrhový proces představuje způsob, jak vyjádřit vaši kreativitu a dosáhnout uspokojení ze seberealizace. Navrhování nábytku není výjimkou. Dnes už většina zkušených truhlářů navrhuje své výrobky na počítači. Není asi překvapením, že se tento návrhový proces odehrává v 3D prostoru. Na trhu existuje řada CAD systémů, které nabízejí širokou škálu možností návrhu - od univerzálních CAD systémů, jako je AutoCAD, až po specializovaná softwarová řešení pro navrhování nábytku. Při práci s univerzálním CAD systémem můžete vytvořit docela slušný 3D model nábytku. Modelování umožňuje ujasnit strukturu vašeho díla a způsoby, jakým bude muset být vyrobeno a sestaveno. Dokonalé, že? Bylo by to dokonalé, ale naráží to na následující největší bolesti, kterými trpí snad každý konstruktér nábytku.

1. Rozměry, rozměry, rozměry


Jakmile máte váš nápad jasně zachycen v 3D modelu, nastává čas na méně zábavnou práci - přípravu informací pro výrobu. Každý, kdo se někdy setkal s výrobou nábytkových skříněk, ví, o čem mluvíme.

Všechno začíná starými dobrými seznamy všech dílů, které daný model nábytku obsahuje. Tyto seznamy musí zahrnovat nejen počet použitých dílů, ale také jejich rozměry. To jsou ty nejnutnější informace potřebné k následnému vyřezání dílů z desek. Jak to funguje s univerzálním CAD systémem? Konstruktér interpretuje 3D model nebo jeho výkresy a řádek po řádku zadává data o každém dílu do seznamu. Tento seznam je obvykle vytvářen v Excelu. Jako alespoň nějakou pomoc lze tabulky obohatit různými makry, které usnadňují specifikaci produktu. Princip ale zůstává stejný - musí odměřit model v CADu a přenést tato měření na specifikaci kusovníku. U větších sestav jde o velmi únavnou činnost, která je také často zdrojem chyb. Konstruktér navíc musí vyhodnocovat okraje desek, směr vláken materiálu, přesahy atd. Za tím vším ještě následuje specifikace spotřeby materiálu a další informace.

Toto generování specifikací může zabrat až 50% času, který jinak můžete vynaložit na 3D konstruování. A hlavně je to až neuvěřitelně nudné! Právě proto všechny CAD systémy, které se specializují na obor designu nábytku, nejprve implementují řešení pro automatizované měření dílů.


2. Spojovací prvky a změny návrhu


Konstruktér musí poskytnout souřadnice otvorů různých prvků spojovacích prvků pro CNC zpracování, musí tedy navrhnout spojení jednotlivých dílů. Jinými slovy musí navrhnout díry. Průměrná doba potřebná pro vytvoření jednoho spojovacího prvku je od 15-30 sekund. Viz příklad:

Jednoduchá kancelářská skříňka obsahuje kolem 130-150 otvorů.

I pokud jste velký optimista, nasčítá se to až na 15 sec * 150 / 60 sec, tedy 37 minut. Porovnejte tuto dlouhou dobu s tím, o jak malou část jde v celém kontextu výrobního procesu. A to nemluvíme o složitějších projektech, které trvají 2-5x déle. Proto každý CAD systém specializovaný na navrhování nábytku nabízí nějaký mechanismus rychlejšího navrhování spojovacích prvků.

Dalším aspektem tohoto problému jsou změny. Jedna z největších bolestí pro konstruktéra nábytku je provádění změn po dokončení návrhu. Abyste například změnili výšku skříňky, musíte změnit velikost jejích bočnic, polohu polic atd. To co vypadá jako jednoduchá změna, musí být provedeno synchronně v nejméně dvou dílech. Parametrické konstrukční systémy jako Inventor, Solidworks, Solid Edge atd. umožňují tento problém vyřešit skeletálním modelováním nebo propojením kót s parametry. Bohužel univerzální konstrukční systémy nezajišťují takové propojení a pravděpodobnost takovýchto chyb se tak značně zvyšuje. Specializované návrhové systémy zajišťují automatickou synchronizaci při změnách.


3. Moje milované šablony


V procesu navrhování nábytku je charakteristické opakování. Vezměte si například skříňku, botník nebo šatní skříň - můžete vidět, že v podstatě je to stejná krabice s různými parametry. Tím samozřejmě stoupá potřeba vytvářet šablon návrhů. Používání šablon v každodenní práci může ušetřit spoustu času. Parametrické konstrukční systémy mají už z principu vlastnosti, které umožňují vytvářet šablony. A specializované systémy nabízejí další mechanismy, které zvyšují pohodlí používání šablon.


4. Výkresy


Výroba jednoduchého nábytku může být realizována i jen pomocí obyčejného seznamu dílů (který zahrnuje velikosti polotovarů a typů hran). Pokud je však tvar dílů složitý, výroba bude vyžadovat nějaký dokument, podle kterého bude vyroben a podle něhož bude kontrolována jeho kvalita. Jinými slovy budete potřebovat výkresy. Výkresy obsahují nejen kresbu tvaru součásti nebo výrobku, ale i spoustu dalších informací: kótované rozměry, tabulku poloh otvorů, technické požadavky, specifikace, informace o materiálech apod. Samotný 3D model nemůže jako takový dokument sloužit a tak na dílnách dosud vítězí jednoduchý 2D výkres. Uvažujme rovněž o tom, že nábytkářský výkres obsahuje mnoho dalších informací, jako je směr vláken, značení ohraněných okrajů apod. A k poskytnutí těchto informací je zapotřebí další čas. Specializovaný software pro navrhování nábytku nabízí nástroje, které vytváří výkresy podle 3D modelu nábytku. Parametrické konstrukční systémy navíc zajišťují automatickou synchronizaci 2D výkresů při modifikaci 3D modelu.


5. Je CNC ziskem nebo ztrátou?


Vzhledem k tomu, že ceny CNC technologií poměrně klesají, mohou si i malé firmy nyní dovolit nákup svých vlastních CNC strojů. Proto konstruktérům nábytku přibyl další úkol - generovat CNC program pro výrobní stroj. Za normálních okolností technolog nebo CNC operátor přečte výkres dílu a přenese požadovanou geometrii do CNC programu. Může jít o specializované CNC programy jako Woodwop, Biesse Works atd. nebo to může být speciální textový soubor, který lze následně interpretovat řídícím systémem stroje. Opět zde platí, že jde o významné časové náklady, srovnatelné s náklady na přípravu 2D výkresů. Podobně jako v případě odměřování se jedná o široké pole pro chyby. Pokud zkazíte několik detailů při ladění programů ve výrobě rozsáhlé série nábytku, svět se nezboří. Ale co když jde o zakázkovou výrobu, kde není čas na úpravy každého dílu a každá chyba se počítá? Software pro návrh nábytku proto může být vybaven modulem CAM, který řeší tento problém automatickým generováním CNC programů.


6. ERP je můj (ne)přítel


Pracovní postupy společnosti jsou vždy následovány toky informací, které slouží pro různé obchodní procesy ve společnosti. Nejznámější součástí takového toku je účetnictví. Obzvláště všichni milujeme tu jeho část, když se mzda stěhuje do našich kapes. Bohužel to není jediný proces, který vyžaduje určitou práci ve firmě. Největší část tvoří informace potřebné pro řízení výroby. Zahrnuje plánování výrobního procesu, různé specifikace potřebné pro objednávání materiálů, logistiku vyráběných výrobků apod. K účasti na těchto procesech využívají společnosti systémy ERP (Enterprise Resource Planning). Aby tyto systémy fungovaly správně, je třeba je naplnit informacemi o výrobcích. A odkud se taková informace vezme? Správně - v návrhovém procesu. Takže opět náš konstruktér dostává další úkol - zadat veškeré informace o produktu do systému ERP. A pokud si myslíte, že jde o nějaký zajímavý nebo uspokojující úkol, krutě se mýlíte. Je logické, že pokud je specializovaný software pro navrhování nábytku schopen generovat různé specifikace, pak automatický přenos těchto specifikací do ERP systému výrazně usnadňuje život konstruktéra a snižuje rizika chyb.


Infografika:

WW


Vaše bolest to být nemusí


Takže toto je „Top 6“ bolestí konstruktéra nábytku.

Dobrá zpráva pro ty, kteří při čtení tohoto článku přikyvovali - existují řešení, která mohou ušetřit neuvěřitelné množství času. Není jich moc. Doporučujeme vám, abyste se porozhlédli po vašem zachránci času a přestali dělat opakující se nudné a rozčilující úkoly tvorby specifikací, výkresů nebo jiného generování informací. Najděte řešení, které bude pracovat pro vás a věnujte svůj čas skutečnému navrhování a tvorbě konceptů.

(volně dle WoodworkforInventor)

Více informací na Woodwork for Inventor