středa 22. ledna 2020

FERMAT CZ - sdílení CAD dat s automatickou replikací

Společnost Fermat patří mezi významné světové výrobce horizontálních vyvrtávacích strojů a multifunkčních obráběcích center. Důsledné využití CAD a PDM nástrojů Autodesk zde pomáhá konstruktérům urychlit a zefektivnit vývoj i výrobu.

Spolupráce společností Fermat a CAD Studio začala přibližně před 15 lety, tedy ještě v době, kdy Fermat „pouze” retrofitoval použité stroje. Tehdy se jednalo jen o dodání 3D CAD software Inventor a proškolení uživatelů. Za zmíněných 15 let prošly obě společnosti poměrně zásadním rozvojem zejména z hlediska získaného know-how, které bylo postupně vzájemně využito při realizaci dalších společných projektů rozdělených do následujících fází.

„Už s malým počtem konstruktérů na jedné lokaci jsme zjistili, že by bylo dobré nalézt řešení alespoň pro základní správu dat, aby si konstruktéři navzájem nepřepisovali a ‚nekradli‘ data.“ ING. MICHAL DOSEDLA PH.D., Vedoucí konstrukce, FERMAT CZ s.r.o.


I. 3D CAD Inventor


Stejně, jako se vyvíjela společnost Fermat, se vyvíjela také míra využití software od společnosti Autodesk. S malým počtem konstruktérů, a tím i malým množstvím dat, bylo možné fungovat se samostatným Inventorem, kde byla data, bez jakékoliv systémové kontroly, sdílena na externím disku.

II. 3D CAD Inventor + Vault Basic


Už s malým počtem konstruktérů na jedné lokaci jsme zjistili, že by bylo dobré nalézt řešení alespoň pro základní správu dat, aby si konstruktéři navzájem nepřepisovali a „nekradli” data. Pro tento účel se nám osvědčilo využití software Autodesk Vault Basic, který nejen zamezuje nedovolenému přepisování dat, ale zároveň sdružuje data na jednom bezpečném, pravidelně zálohovaném místě. Ani toto řešení však s postupem času nepodchycovalo všechny potřeby, hlavním impulsem pro povýšení byl proto požadavek na propojení s informačním systémem.

III. 3D CAD Inventor + Vault Professional + ERP


Tuto fázi spolupráce mezi oběma společnostmi považuji za zlomovou. Zde se maximálně prověřila odbornost obou partnerů a jejich ochota nalézt funkční a dlouhodobé softwarové řešení nejen pro tvorbu strojírenských dat, ale také pro jejich správu a další využití.

Stav na počátku této fáze

Vzhledem k rychlému rozvoji naší společnosti výrazně vzrostl také počet konstruktérů, kteří již na dvou vzdálených lokacích generovali velké množství dat, která Vault Basic nedovedl důsledně spravovat.

Z výše popsaných zkušeností jednoznačně plyne, že v dnešní době již není možné na CAD software nahlížet stále jako na pouhý nástroj určený k převedení konstrukčních myšlenek na papír. CAD data jsou nositelem mnoha důležitých informací, které ostatní střediska dále využívají ve výrobním procesu. Proto musí mít nejen vysokou kvalitu obsahu, ale také vysokou kvalitu z hlediska následného využití dat v průběhu výroby produktu. Kvalitní CAD data, rychle a bezchybně přenesena do ERP, zrychlí a zkvalitní ostatní procesy, které po vydání dokumentace následují.

Co nás čeká ve IV. fázi spolupráce společností Fermat a CAD Studio?


Dosavadní spolupráce vedla ke zkvalitnění CAD dat a jejich následné bezchybné a rychlé distribuci k ostatním oddělením v naší společnosti. V následujících letech bychom chtěli, aby CAD data mohla s výhodou používat také další oddělení ve společnosti, proto plánujeme propojení elektrokonstrukce EPLANu na Vault Professional, využití software Katalog náhradních dílů od CAD Studia a přípravu našich CAD dat pro zobrazení ve virtuální realitě (VR).

Stav na konci této fáze, přínosy

 • Zavedení Vault Professional (bezchybná správa dat vzájemně propojených konstrukčních kanceláří).
 • Automatizované napojení Vault Professional na ERP.
 • Automatické číslování dílů.
 • Předdefinované materiály a obsahové centrum dle našich potřeb.
 • Zprovoznění 2 serverů, jejichž data se navzájem replikují.
 • Každodenní zálohování CAD dat.
 • Automatické kategorizování dílů kvůli následnému roztřídění v ERP.
 • Funkční změnové řízení nad CAD daty.


Převzato z časopisu ELITA. Viz též Reference.

úterý 14. ledna 2020

Aktualizace Vault 2020.2 – Tvarové vyhledávání

Předvánoční aktualizace PDM systému Autodesk Vault 2020.2 přináší velké množství oprav. Ve verzi Vault Professional 2020.2 navíc přibyla zcela nová funkčnost, a to Tvarové vyhledávání duplicit. Tato nová technologie umožňuje v databázi Vaultu vyhledat tvarově identické díly a zobrazovat v přehledném reportu. Přináší nástroje do prostředí Autodesk Inventoru, kde jste schopni jednoduše díly vyhledat a nahradit tvarově identickými díly, které jsou již ve Vaultu zařazeny a schváleny.

Cílem je eliminovat počet dílů, které jsou tvarově identické. Vzniklé například nevhodným kopírováním celých sestav, zbytečnou konstrukcí dílů, které se již v minulosti vyráběly apod. Docílíte tak snížení počtu skladových položek a tím i ceny pro jejich správu. Přímo z prostředí Inventoru dokážete vyhledat díly, které již byly někdy vyrobeny a efektivně je využít pro nové zakázky. Cenová úspora v odděleních navazujících na konstrukci, hlavně pak v technologii, je obrovská.

Pravidelné reporty umožňují udržovat přehled o aktuálním stavu tvarově duplicitních dílů v rámci celé konstrukce a tím zabezpečit správná manažerská rozhodnutí i jejich eliminování.


Funkčnost a práce s modulem Tvarového vyhledávání podrobněji:

Nastavení systému:

Vybráním složek určíte, kde se bude indexovat obsah a kde následně zobrazovat informace o duplicitách.
Pro vyhledávání se vytvoří úlohy, které jsou pak zpracovány na pozadí pomocí Vault Job Processoru. S každým novým zařazením CAD souborů do vybraných složek Vaultu se automaticky vytváří nové úlohy.Reporty:

"Řídicí panel duplicit" zobrazuje aktuální stav indexovaných souborů, duplicitních a jedinečných součástí.
Ovládání z prostředí Inventoru

V prostředí Inventoru je možné velice rychle dohledat duplicity k vybranému dílu a následně zvolit jednu z několika operací. Zobrazit informace o identických dílech ve Vaultu, otevřít je, či vložit do sestavy. Velmi efektivní funkcí je přímá náhrada identických dílů díly z Vaultu jedním tlačítkem. 


Principy vyhledávání a identifikace duplicit:

Vyhledávání duplicit probíhá na úrovni dílů, kdy se identifikuje vlastní tvar nezávisle na způsobu modelování. 

Ne-geometrické parametry tělesa (např. materiál, hustota, barva a pod.) nemají vliv na identifikaci duplicit. Tedy se při vyhledávání nezohledňují. To samé platí pro orientaci modelu v prostoru či pro zrcadlené díly. 

Pokud jsou díly tvořeny více tělesy, nejedná se o duplicitu.


Ukázka práce v Inventoru:Další novinkou je podpora iLogic pravidel Vault Serverem:

Díky tomuto vylepšení bude možné využít Job processor pro zpracování uživatelských iLogic pravidel, a to jak pravidel externích, tak pravidel vložených v dokumentu.

Takže všichni, kteří používají iLogic pravidla od CAD Studia, či si je vytvořili sami, mohou jejich spuštění přesunout na Job processor a to třeba až ve fázi schvalování dokumentu.Pozor, aktualizaci Vaultu 2020.2 nejprve konzultujte s našimi techniky. Neinstalujte si sami. Aktualizace vyžaduje aktualizaci nejen klienta, ale i serveru, což je závislé na řadě dalších procesů a musí splňovat systémové požadavky. Akci je nutné provést v koordinaci s našimi konzultanty, zejména pokud máte Vault napojen na ERP systém či jiné agendy. 

pondělí 16. prosince 2019

Náhled dalšího vývoje Autodesk Fusion 360 - CAM

Autodesk koncem října uveřejnil náhled dalšího vývoje CAD/CAM programu Autodesk Fusion 360. V tomto článku se zaměříme na vývoj v oblasti výroby, tedy CAM.
Plán vývoje v oblasti CAM zahrnuje 3 hlavní oblasti: zpřesnění detailů, rozšíření možností programu a propojení s dílnou.

Zpřesnění detailů
Pokud posuzujeme vylepšení detailů, poslední aktualizace Fusion 360 teď obsahují funkce jako vylepšené soustružení, řez pohledu anebo analýza přístupnosti. V současné době vývoj pracuje na drobnostech, jako je propojení parametrů modelu do obrábění, nebo vylepšení databáze nástrojů, o kterém se více rozepisujeme níže.

Rozšíření možností programu
Funkcionalita obrábění ve Fusion 360 byla výrazně rozšířena strategií Strmé a mělké a Automatizovaným vrtáním, které jsou dostupné ve Výrobním rozšíření (Manufacturing Extension). Pracuje se na dalším rozšíření funkcionality, jako je úprava dráhy nástroje, nesting, 4osé obrábění a další možnosti aditivní výroby.

Propojení s dílnou
Fusion 360 je program, který propojuje navrhování s výrobou. Stále je co vylepšovat, hlavně mezi technologií a dílnou. Proto se pracuje na vylepšené výrobní dokumentaci a na vylepšeném měření, které naměřené hodnoty přenese zpět do programu.

Podívejme se nyní trochu detailněji na některé funkce, které jsou nyní ve vývoji:

Vylepšená databáze nástrojů

Vylepšená databáze nástrojů bude obsahovat možnosti pro zadání vícero řezných podmínek, lepší definice soustružnických nožů a snadnější hledání vhodného nástroje v databázi.
Vylepšená databáze nástrojů

Přenos polotovaru mezi ustavením

Často zmiňovaným nápadem na vývoj v IdeaStation je možnost přenosu polotovaru mezi ustaveními. Na tuto funkci se vývoj zaměřil a intenzivně na ní pracuje. Přenos polotovaru pro frézování je téměř hotový a brzy by se měl objevit jako funkce náhledu pro testování uživateli. Aktuálně se ve vývoji odlaďuje přesná simulace a vizualizace zbytkového materiálu.

Vylepšená dokumentace 

Publikace, přístup a komentáře v dokumentaci ve Fusion Team. Přidání parametrických pohledů operací a ustavení pro lepší přehled nad procesem obrábění.
Vylepšená dokumentace


Vylepšené soustružení

Zapichování by se mělo dočkat obdobných vylepšení, k jakým došlo u soustružení profilu v minulých aktualizacích.

Výrobní rozšíření

Výrobní rozšíření se dočká dalšího podstatného rozšíření funkcionality.
Ořezání dráhy nástroje

 • Násobný výběr prvků pro měření podstatně urychlí tvorbu komplexních měřících sekvencí.
 • Ořezání drah umožní vyladit dráhu nástroje odstraněním nežádoucích částí a zvýšit tak produktivitu obrábění.
 • Čtyř osé rotační dokončení pro efektivní obrábění jiných než válcových obrobků.
 • Živé měření na stroji s výsledky dostupnými v reálném čase umožní lépe automatizovat výrobní workflow. 
 • Nesting -Jedná se o jednu z nejvíce požadovaných funkcí. V současné době se pracuje na nestingu pro plechové dílce a na následné návaznosti na obrábění. Do budoucna by se měl nesting rozšířit i další ne-plechové dílce včetně asociativity - aktualizace obrábění na změnu nestingu. Nesting využívá stejnou technologii jako Inventor Nesting, resp. Autodesk TruNest.

Nesting

Kompletní seznam chystaných vylepšení a nových funkcí, na které se můžete v Autodesk Fusion 360 těšit, najdete v menu Nápověda – Komunita – Roadmap. Připomínáme, že českou lokalizaci pro Fusion 360 najdete na FusionCesky.cz.

Rekapitulace CAM inovací v poslední, listopadové a prosincové aktualizace Fusion 360:úterý 3. prosince 2019

Autodesk PowerMill Viewer - prohlížeč v PowerMill 2020.2

Nejnovější aktualizace Autodesk PowerMill 2020.2 obsahuje možnost spustit CAM aplikaci Autodesk PowerMill ve verzi prohlížeč. Jedná se o verzi PowerMill, která slouží k prohlížení projektů vytvořených v komerční verzi PowerMill.

Jak PowerMill Viewer spustit?


Po aktualizaci Autodesk PowerMill na verzi 2020.2 se v nabídce Start\Autodesk PowerMill 2020 objeví zástupce pro spuštění PowerMill Viewer. Aktualizaci PowerMill 2020.2 najdete ve Vašem účtu Autodesk anebo v Počítačové aplikaci Autodesk (Desktop App). 


Co PowerMill Viewer umožňuje?


 • Otevřít PowerMill projekt vytvořený v komerční verzi PowerMill jakékoliv edice.
 • Zobrazit libovolnou položku (dráhu nástroje, nástroj, polotovar, ustavení, křivku...).
 • Provádět animace a simulace včetně simulace s kinematickým modelem stroje.
 • Kontrolovat kolize, včetně kompletního ověření celého NC programu.
 • Měřit.
 • Vytvářet dráhy nástroje.
PowerMill Viewer je tedy možné vhodně použít na dílnu pro obsluhu stroje, pokud si chce ověřit víceosé pohyby obrábění anebo zkontrolovat nástrojovou sestavy. Také je možné jej využít pro nacenění zakázky, jelikož umožňuje kompletní tvorbu drah nástrojů pro obrobení dílce.

Jaké jsou omezení PowerMill Viewer?

Zakázané jsou všechny možnosti exportu jako jsou např.:
 • Uložení projektu.
 • Tvorba NC programu.
 • Tvorba sdílených pohledů.
 • Tvorba dokumentace.
 • Export modelu.
 • Export hranic a křivek.

Jak je PowerMill Viewer licencován


Autodesk PowerMill Viewer nepotřebuje žádnou licenci a je zdarma pro všechny uživatele PowerMill. Je možné jej instalovat na libovolný počet počítačů. Na požadované PC, kde chcete používat PowerMill Viewer, nainstalujte Autodesk PowerMill 2020.2 a spusťte PowerMill Viewer z nabídky Start.

Jak PowerMill Viewer pracuje se můžete podívat na videu níže:
Více na www.powermill.cz

čtvrtek 28. listopadu 2019

CAM doplněk Power Tools pro Autodesk PowerMill

Jako u většiny ostatních programů Autodesk v nabídce společnosti CAD Studio, mají i zákazníci s CAM aplikací Autodesk PowerMill k dispozici doplňkovou bonusovou CS+ aplikaci z vývoje CAD Studia - ta se jmenuje Power Tools. Jedná se o sadu maker, které mají za cíl uživatelům PowerMillu zjednodušit a zpříjemnit jejich každodenní práci.

Pro zákazníky CAD Studia (a samozřejmě i bývalé společnosti CAD CAM SYSTEMS) je tento doplněk zdarma, ostatní uživatelé programu PowerMill si doplněk mohou zakoupit v CAD eShopu.

Jak doplněk Power Tools získat a nainstalovat?

Doplněk Power Tools je dostupný ke stažení z Helpdesku společnosti CAD Studio. Návod na stažení, instalaci a aktivaci licence najdete ve videu níže:


Jaké funkce Power Tools obsahuje?

Power Tools obsahuje čtyři hlavní oddíly:

 • Makra pro automatizaci práce
 • Tvorbu výkresové dokumentace
 • Ustavení obrobku do svěráku nebo sklíčidla
 • Nápovědu a kontakty pro získání technické podpory.

Makra pro automatizaci

Tento oddíl obsahuje makra, která pomohou automatizovat a zjednodušit každodenní práci s CAM softwarem Autodesk PowerMill:

 • Automatické řazení děr podle hloubky.
 • Převod obecné 2D křivky na oblouky.
 • Automatické přejmenování prvků v projektu.
 • Výběr segmentů dráhy nástroje podle délky.
 • Výběr ploch modelu podle barvy.
 • Odstranění špiček děr pro jednodušší vrtání.
 • Hromadná kontrola kolize všech drah nástrojů v projektu.

To, jak jednotlivá makra pracují, je popsáno ve videu níže:


Seřizovací list

Tento oddíl umožňuje velmi rychle vytvořit seřizovací list (výstupní dokumentaci) pro obsluhu stroje, včetně obrázku ustavení. K dispozici je jednostránková nebo detailní vícestránková dokumentace. Dokumentace v Autodesk PowerMill je vytvářena na základě html, takže ji lze zcela přizpůsobit podle potřeb každého uživatele.


Databáze svěráků

Tento oddíl umožňuje automatizované ustavení obrobku do svěráku nebo sklíčidla. V instalaci Power Tools jsou nově obsaženy výchozí svěráky a sklíčidla. Databázi upínacích přípravků lze samozřejmě libovolně rozšířit podle potřeb uživatele.

Vysvětlení, jak ustavení do svěráku pracuje, najdete ve videu níže.


Víe na stránce Power Tools