úterý 7. září 2021

Navisworks, viac ako len prehliadač modelov

V rámci zefektívnenia nie len konštrukčno-technologických procesov vo firme, vám spoločnosť Autodesk ponúka aplikácie a nástroje zamerané na účely spojené s tvorbou vstupných a výstupných dát, vytváraním animácií, grafických podkladov, ako aj samotnú podpornú prácu s návrhom, ich detailné preskúmanie a mnoho ďalšieho.

V minulom článku Prečo 3ds Max? sme vám v krátkosti predstavili software Autodesk 3ds Max, načo slúži, a uviedli jeho hlavné prínosy pre efektívnejšie využitie v rámci balíka Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Zamerali sme sa predovšetkým na technológiu renderovania ako nástroja pre marketingové účely.

Ďalšou veľmi obľúbenou aplikáciou v tomto smere, ktorú sem môžete zaradiť, je program Navisworks od spoločnosti Autodesk.

V programe Navisworks máte možnosť vytvárať vizuálne grafické podklady aj pomocou cloudového renderovania, ktorý je okrem iného dostupný aj v spomínanej aplikácií 3ds Max. V dialógovom okne Autodesk Rendering máte možnosť mapovať materiály, vkladať rôzne typy svetiel a osvetliť model aj pomocou „Slnka“, ovládaním rôznych parametrov a vlastností. Za zmienku stojí aj voľba renderovania 360° panorám a možnosť ich následného zdieľania. 

Ukážka práce a nastavenie scény pre výpočet cloudovým renderovaním

K ďalším neprehliadnuteľným funkciám patrí napr. definovanie výberovej množiny objektov za účelom zmeny materiálu alebo vyhľadávania elementov, detekcia kolízií, mapovanie dát z externých aplikácií, napr. Excelu, alebo aj demonštrácia, resp. simulácia výstavby objektu.

Za pomoci tzv. skriptov môžete otvárať napr. dvere pri prechádzke vašou výrobnou halou, zaznamenávať všetky kroky a následne vytvárať profesionálne animácie. Nie je to však jediný spôsob animovania vášho objektu, môžete tak urobiť aj pomocou plynulého prechodu medzi snímkami, ktoré si postupne vytvárate z rôznych pohľadov pri skúmaní modelu. 

Prechádzka výrobnou halou a následný grafický výstup po renderovaní vytvoreného pohľadu

Navisworks je obľúbený prevažne v rade stavbárskych firiem avšak využitie v strojárskej oblasti za ničím nezaostáva. Poďte sa presvedčiť, že Navisworks je vo veľkej miere využiteľný práve pre svoju jednoduchosť a rýchlu navigáciu na vkladanie a prehliadanie relatívne veľkých zostáv  a podpornú prácu s dátami aj iných CAD aplikácií. 

Možností ako pracovať s modelom a vyšperkovať proces vášho návrhu k dokonalosti ponúka Autodesk naozaj veľa. Stačí sa len správne rozhodnúť a obrátiť sa na spoločnosť Arkance Systems


pátek 27. srpna 2021

Prečo 3ds Max ?

Úspešný predaj výrobku a etablovanie výrobnej firmy na trh nie je len výsledkom samotného know-how, ktorého tvorcom bola prvotná myšlienka a skvelý nápad. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj "marketingové skills", ktoré okrem komunikačných schopností zahŕňajú radu ďalších aspektov vrátane prípravy grafických podkladov a animácií. Tieto naopak reprezentujú výsledok vašej práce a vytvárajú celkový dojem vašej spoločnosti.

A práve v takýchto situáciách je miesto pre využitie programu 3ds Max od spoločnosti Autodesk.

Autodesk 3ds Max je komplexný grafický software, ktorý sa z veľkej miery využíva na vytváranie vizuálnych efektov, animácií a tvorbu počítačových hier. 3ds Max ponúka možnosť pracovať v interaktívnom prostredí, kde máte možnosť vizualizovať svoje technické produkty pomocou renderingu. Kompatibilita s ďalšími aplikáciami od spoločnosti Autodesk vám umožňuje jednoducho vkladať modely z primárnych návrhových aplikácií ako sú napr. Inventor, AutoCAD, Revit, Civil 3D a podporuje prácu aj s ďalšími 3D CAD formátmi.

3ds Max
Ukážka práce v prostredí 3ds Max

Široká škála nástrojov vám umožňuje vytvárať pozadia, vkladať HDRI mapy a definovať vzhľady a materiály podľa ľubovoľného uváženia z rozsiahleho počtu knižníc. Pomocou umiestňovania kamier pod požadovaným uhlom a nesvietenia objektu rôznymi svetlami môžete vytvárať realistický pohľad na váš model, animácie alebo VR scény. V neposlednom rade môžete importované modely modifikovať a dotvárať objekty nové. Dialógové okno nastavenia renderingu vám zase ponúka niekoľko možností ako dosiahnuť požadovaný grafický výstup.

Grafický výstup po renderovaní technológiou Arnold

Tento plnohodnotný dizajnérsky software máte dnes dostupný ako súčasť balíka Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Preto neváhajte a začnite spoločne so spoločnosťou Arkance Systems objavovať nové možnosti, ktoré vás posunú o krok vpred.

čtvrtek 26. srpna 2021

Analýzy vstřikování plastů nově ve Fusion 360

Navrhujete-li plastové součásti, je pravděpodobné, že se musíte zabývat vyrobitelností daných komponent. Oblast výroby plastových komponent je velmi komplexní a vyžaduje mnoho zkušeností, a rozhodnutí musí být velmi často podložena znalostmi specialistů s využitím dedikovaných aplikací (Autodesk Moldflow). V srpnové aktualizaci vychází Fusion 360 vstříc všem svým uživatelům, kteří se návrhem a výrobou plastových komponent zabývají, a přináší jim nástroje umožňující díky simulaci vstřikování plastů navrhovat tyto komponenty s mnohem větší jistotou, že finální proces výroby a výsledná kvalita výrobků budou přesně dle přání zákazníka.

pátek 30. července 2021

Autodesk Vault 2022.1 - co je nového?

PDM aplikace Autodesk Vault 2022.1 přináší uživatelům s aktivním předplatným nové funkce v oblastech větší automatizace, flexibility, ale i rychlejší práci s vašimi návrhovými daty díky novému prohlížeči a mobilní aplikaci. Vault 2021.1 vám umožňuje zobrazit CAD návrhy pomocí nového Autodesk prohlížeče, přidávat a exportovat připomínky s prostředí Vault a využívat Kopírování návrhu (Copy Design) přímo z prostředí Autodesk Inventoru.

Vault 2022.1 - Vault v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu (Copy design) v prostředí Vault je nejsnazší cesta, jak vytvořit kopii existujícího návrhu a všech jeho asociovaných souborů. S Vault 2022.1 máte nyní možnost využívat kopírování návrhu přímo v prostředí rozhraní Inventoru.

Možnost využít kopírování návrh z prostředí Inventoru

 1. V záložce Vault vyberte pod pravým tlačítkem „Copy design“
 2. V okně „Zobrazit podrobnosti“ záložce „Použití“ nebo „Místo použití“ vyberte pod pravým tlačítkem možnost „Copy design“
 3. Spusťte kopírování návrhu tak jak jste zvyklí
Podpora otevírání výkresů pro Stav modelu

Pro možnost „Otevři výkres z prostředí Vault…“ byla přidána podpora pro Stavy modelů. Nyní, pokud v záložce „Model“ pro vybraný „stav modelu“ pod pravým tlačítkem vyberete „Otevři výkres z uložiště Vault…“, bude získán a otevřen výkres pro daný stav.

Poznámka:

 1. Pokud je asociován jeden výkres pro daný Stav modelu, otevře se výkres přímo z Vault
 2. Pokud je na Stav modelu asociováno více výkresů, můžete si vybrat jeden nebo více výkresů, které budou otevřeny.
 3. Pokud není asociován žádný výkres pro daný Stav modelu, můžete otevřít výkres asociovaný pro jiný Stav modelu

Odkaz na online nápovědu „Asociování výkresu Stavu modelu

Sjednocení dialogů rozšířených možností vyhledávání

Pro příkazy Inventoru nahradit z Vault, kopírování návrhu a příkazy Vault (kopírování návrhu, přílohy, čistit, přejmenovat, nahradit, položky, správce tisku atd.) byl sjednocen dialog rozšířeného vyhledávání.

Jednotné prostředí rozšířeného vyhledávání je nyní dostupné napříč všemi souborovými dialogy Vaultu.

Vault 2022.1 - Vault klient

Autodesk prohlížeč (Forge)

Pro náhledy na DWF, DWFx a PDF teď Vault 2022.1 nově integruje prohlížeč Autodesku (Forge) do prostředí Vault klienta. Prohlížeč obsahuje nástroje pro nahlížení, analýzu a připomínkování vašich návrhů.

Pro využití Autodesk prohlížeče je nutné změnit nastavení výchozího prohlížeče. V možnostech Vault, nastavení „Výchozího prohlížeče pro prohlížení souborů“ vybrat Autodesk prohlížeč.

Jak nastavit Autodesk Vault 2022.1 klienta pro využití Autodesk prohlížeče.

 1. Nástroje – Možnosti
 2. Výchozí nastavení pro prohlížení souborů – Autodesk Viewer
 3. Nyní máte možnost využívat Autodesk prohlížeč.

Odkaz na online nápovědu „Autodesk Viewer

Podpora připomínkování nového prohlížeče

Nový prohlížeč Autodesku obsahuje možnosti připomínkování a export připomínek. Při prohlížení souborů pomocí prohlížeče Autodesk můžete prohlížet strukturu modelu, modely v řezu, vytvářet rozpady, odměřovat.

Náhled je možné připomínkovat pomocí textů, odkazů, šipek, poznámek různých tvarů pro následné uložení do formátu obrázku (*.png) pro všechny 2D a 3D souborové modely a výkresy. Možnosti připomínkování se tak mohou stát součástí vašeho schvalovacího procesu.

Prohlížeč Autodesku je integrován do prostředí Vault klienta

Podpora položek Vault pro Stav modelu

Pro soubory a sestavy obsahující Stav modelu, Vault automaticky založí položku pro každý Stav modelu, který má jedinečné číslo součásti. Vault 2022.1 podporuje a zajišťuje asociaci výkresu (IDW a DWG) v položce odkazující na příslušný Stav modelu.

Vault 2022.1 - Tenký klient (web rozhraní)

Tenký klient Vault 2022.1 obsahuje nově materiálové kusovníky tzv. „Rozpisky“ a místo použití.

Karta „Rozpiska“ obsahuje položky ve víceúrovňové struktuře sestavy nebo položky pro konkrétní díly. Řádky ve víceúrovňové hierarchii lze rozkliknout a zobrazit tak vnořené položky. Karta „Rozpiska“ by se dala definovat jako kompletní kusovník nebo materiálový rozpad daného výrobku.

Karta "Místo použití" se používá k zobrazení hierarchie směrem shora, což znamená, že ukazuje, kam vstupuje daná součástka nebo sestava v rámci uložiště Vaultu.

Nově je v tenkém klientovi Vault 2022.1 podporováno označení a tvorba poznámek k jednotlivým modelům.

Váš model můžete označit v tenkém klientovi pomocí poznámek formou textů, šipek, popisů, případně pomocí různých tvarů a následně přidat vaše vlastní poznámky k modelům. Tyto obrázky můžete následně uložit jako obrázek ve formátu *.png a vytisknout. Připomínky na dílech nebo sestavách můžete následně zahrnout do pracovního postupu schválení výrobku.

Vault 2022.1 a SolidWorks

Doplněk Autodesk Vault 2022.1 pro SolidWorks nabízí rozšířené údaje o jednotlivých dílech a sestavách jako například:

 • Referenční soubory
 • Historii
 • Místo použití souboru
 • Požadavky na změnu
 • Rozpisky

Rovněž je možné se přímo přes rozhraní SolidWorks dostat k položce daného modelu.

Novinkou je i rozložení a celkově prostředí karty rozpisky pro SolidWorks. Nově je podporováno číslování podle pořadí.

Byla přidána možnost "zařadit nadřazené soubory, které obsahují rozdílné podřazené verze do vybrané složky Vault". Pokud je tato možnost zaškrtnuta, znamená to, že je možné nahrát do Vault různé nadřazené soubory s rozdílnými verzemi podřazených souborů, které již existují v úložišti Vault. Tyto existující podřízené soubory nejsou vyměněny za nové ve Vault. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, tak není možné nahrát nadřazené soubory v případě, podřízené soubory již existují ve Vault.

Vault 2022.1 - Mobilní aplikace

Přihlašování pomocí Autodesk ID

Pokud se přihlašujete pomocí vašeho Autodesk ID, frekvence vyžádání opětovného přihlášení se postupně snižuje.

Vault 2022.1 - Pro Administrátory

Rozšíření správy uživatelů / skupin

Správci úložiště mohou exportovat správy uživatelů podle přístupu k jednotlivým rolím, skupinám a úložištím.

Přístupy pro uživatele

Jsou přidány nové typy zobrazení, například "účinný přístup" pro uživatele. Přidány byly nové možnosti zobrazení účinného přístupu každého uživatele, a to přímo nakonfigurovaného, nebo získaného prostřednictvím členství v dané skupině. Tyto náhledy lze následně reportovat ve formě excelovské tabulky.

Vylepšení konfigurace SSL

Přidání „Secure Socket Layer“ (SSL certifikát), který pomáhá klientům Vault bezpečně přistupovat k ADMS serveru prostřednictvím webového přístupu, je na základě nových možností konfigurace jednodušší.

Správce úložiště může zobrazit konfiguraci sítě a nakonfigurovat SSL pro bezpečnou komunikaci na kartě "Síťová nastavení" v dialogovém okně "Globální nastavení".

Na kartě síťová nastavení se zobrazuje URL adresa serveru používaného pro připojení k aplikaci Vault Klient.

Adresa URL obsahuje:

 • Protokol http / HTTPS
 • Jméno uživatele
 • Číslo portu

Přístup k serveru Vault přes HTTPS:

 • Výběrem položky HTTPS získáte přístup k serveru prostřednictvím protokolu HTTPS
 • Kliknutím na certifikát nakonfigurujete SSL s novým certifikátem
 • V dialogovém okně "Vybrat certifikát" vyberete certifikát SSL ze seznamu důvěryhodných certifikátů
 • Výběr názvu hostitele

Chcete-li pro připojení nastavit jiný port SSL, upravte číslo portu. Výchozí port je 443.

Odkaz na online nápovědu „Vylepšení konfigurace protokolu SSL

Pro další informace o možnostech PDM aplikace Autodesk Vault a jejího napojení na vaše obchodní procesy a ERP systémy prosím kontaktujte odborníky společnosti Arkance Systems.

Autor: M.Brlica

středa 16. června 2021

Katalog náhradních dílů na platformě Autodesk Forge

Katalog náhradních dílů (KND, resp. Spare Parts Catalog, SPC) je webová aplikace společnosti Arkance Systems umožňující firmám zpřístupnit své portfolio výrobků na internetu a svým zákazníkům umožnit snadnou objednávku náhradních dílů.

Výrobky v Katalogu náhradních dílů jsou zobrazovány formou 3D modelu. Pro zobrazení 3D modelů využívá Katalog náhradních dílů cloudové technologie platformy Autodesk Forge. Společně s 3D modelem se přenášejí z CAD aplikace (typicky Autodesk Inventor) i vlastnosti s číslem součástí, skladovým číslem a popisy. Náhradní díl je tak vybírán přímo z modelu výrobku nebo kusovníku. Katalog náhradních dílů je hostovaný na cloudové platformě Microsoft Azure, která zabezpečuje vysokou bezpečnost běžících aplikací a dostupnost po celém světě. Přístup do aplikace je zabezpečen uživatelskými účty, tzn. do Katalogu náhradních dílů se dostane jen „pozvaný“ uživatel, který má platný účet vytvořený administrátorem aplikace.

Vlastnosti katalogu náhradních dílů


Zobrazení 3D modelu

Model v Katalogu náhradních dílů je zobrazován pomocí komponent platformy Autodesk Forge ve 3D formátu. Jako zdroj zobrazovaného modelu se nám nejlépe osvědčil formát Autodesk DWFx, který přenáší jak grafickou reprezentaci modelu, tak i vlastnosti. V prohlížečce modelu je, kromě grafické reprezentace modelu, možné zobrazit kusovník sestavy, vlastnosti jednotlivých komponent (součástí a podsestav) modelu, rozpad sestavy a pokud je v DWFx povoleno, tak i odměřování.

Nákupní košík

Další možností při zobrazení modelu je možné přidat komponentu do „nákupního košíku“. Obsah „nákupního košíku“ je pak možné odeslat k dalšímu zpracování. Odesláním „nákupního košíku“ nedochází k platbě nebo závazné objednávce, ale je zde chápáno jako poptávka po náhradních dílech.

Správa společností

Správa společností Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání společnosti. Každá nově založená společnost má skupinu „Administrátorů“ a skupinu „Uživatelů“. Lze tak dosáhnout toho, že výrobní firma, která spravuje Katalog náhradních dílů může vytvořit přístupy pro další servisní nebo odběratelské společnosti, které „uvidí“ jen ty modely, které jsou pro ně zajímavé.

Správa uživatelů

Správa uživatelů Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání, resp. zakázání uživatele, který může do aplikace přistupovat. Uživatelé pak jsou přidáváni do skupin podle společnosti, do kterých náleží.

Správa modelů

Správa modelů Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání, resp. zneplatnění modelu v seznamu dostupných výrobků, které se mají zobrazovat. Pro jednotlivé modely pak mohou být zobrazovány všem uživatelům nebo jen určitým skupinám, resp. uživatelům odběratelských nebo servisních firem. Modely je do Katalogu náhradních dílů možné nahrát přímo nástroji Správy modelů pro přidání modelů.

Jazyky

Aplikace Katalog náhradních dílů je nyní dostupná v české a anglické lokalizaci.

Responzivní design

Design celé webové aplikace je navržen tak, aby bylo možné Katalog náhradních dílů zobrazovat na stolním počítači, notebooku, tabletu nebo telefonu. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o zobrazování 3D modelu, který může být poměrně detailní a velký je doporučeno, aby cílové zařízení mělo úhlopříčku alespoň 10“.

Prezentace Katalogu náhradních dílů na konferenci Autodesk LIVE 2022Kontaktujte Arkance Systems, Forge partnera Autodesku, pro bližší informace a nabídku.