čtvrtek 19. listopadu 2020

Rozšíření ve Fusion 360 - 2.díl - Obrábění

V minulém týdnu jsme vás informovali o změnách, které se dotýkají Rozšíření programu Fusion 360 (Rozšíření pro Fusion 360) a zároveň jsme zde publikovali článek o prvním z Rozšíření, zabývajícím se generativním navrhováním (Rozšíření pro generativní navrhování).

Ve druhém díle naši mini-série o Rozšířeních (Extensions) programu Fusion 360 se budeme věnovat Rozšíření pro obrábění, které se zaměřuje na efektivnější způsoby programování za využití automatizace a přejímá některé funkce z CAM systému Autodesk PowerMill. Primárně se jedná o funkce, které pomáhají zvýšit automatizaci a zároveň dovolují získat větší kontrolu nad programovaným strojem a výrobními procesy.

Rozšíření pro obrábění (dříve: Výrobní rozšíření) obsahuje sadu následujících vylepšení:

Dokončovací strategie Strmé a mělké

Tato strategie původem pocházející z programu Autodesk PowerMill a velmi pěkně se chová na strmých i mělkých částech modelu. Nemusíme tedy kombinovat strategii Konturovací s Rovnoměrnou / Rovnoběžnou a řídit je za využití úhlu, ale můžeme použít pouze jednu jedinou strategii na dokončení obou oblastí modelu. To ale není jediným benefitem. Strategie dokáže vést nástroj po spirále, díky čemuž minimalizujeme přejezdy nástroje. Nástrojové dráhy mohou být také vyhlazené pro zamezení prudké změny pohybu nástroje a dokáže též odstranit přebytečný materiál, který by po vyhlazení nástrojových drah mohl vzniknout.

Pro frézování mělkých částí si programátor může vybrat nástrojové dráhy, které jsou podobné buď strategii Rovnoměrná, nebo Rovnoběžná, vždy v závislosti na momentální potřebě programátora. 5osé plynulé frézování s možnosti vyhnutí se kolizi

Výrobní rozšíření rozšiřuje základní možnosti 5 osého plynulého frézování u strategie Strmé a mělké o další varianty, které programátorovi daleko lépe napomůžou řídit nástroj. V samostatné kartě strategie, která je určena pouze pro 5osé pohyby si programátor může vybrat z řízení osy nástroje v několika režimech:
 • Vertikální
 • Náklon/Odklon
 • Z bodu
 • K bodu
 • Ze křivky
 • Ke křivce
Pro automatické zabránění kolize je kromě stylů, které jsou popsány výše, k dispozici i automatická varianta. Která na základě vnitřních algoritmů převzatých z CAM systému PowerMill dokáže automaticky určit nejvhodnější kombinaci pohybů a vyhlazení pro zabránění kolizní situace. Nástroj v tomto případě preferuje 3osé frézování a zbývající osy zapuje až v okamžiku, kdy by mělo dojít ke kolizi nástrojové sestavy se zbytkovým materiálem. K nástrojové sestavě je připočtena i ochranná oblast, kterou může programátor dle potřeby nastavit.

Samozřejmostí je i limitace nástrojových drah dle 5osých možností stroje. 

Automatické zarovnání dílce

Automatické zarovnání dílce umožňuje pomocí výsledků měření zjistit fyzickou polohu obrobku na stroji. V podstatě programátor na dílci určí body pro měření, které následně nechá stroj vykonat. Díky výsledkům ze stroje následně dokáže Fusion vypočítat potřebnou transformaci nulového bodu, a to v závislosti vnitřních algoritmů a naměřených bodů. Přičemž je pro transformaci brán v potaz i typ stroje:
 • 3-osé frézovací centrum
 • 4-osé frézovací centrum (pro práci s děličkou)
 • 5-osé frézovací centrum
Po transformaci je dostupný protokol spolu s grafem, který ukazuje nejvhodnější transformaci (posunutí nulového bodu, nebo natočení dílce v prostoru).

Automatické rozpoznání děr

Fusion 360 dokáže najít na modelu díry stejných průměrů. Ale teprve až díky funkci Rozpoznání děr dovede Fusion 360 najít na modelu naráz všechny díry, přiřadit k nim šablony vrtání a vybrat nástroj z preferovaných knihoven.

Přičemž Vrtací operace, které si programátor připraví, mohou být uloženy a kdykoli následně použity právě při rozpoznání děr.Měření prizmatických částí modelů

Pomocí sondy mohou být během výrobního procesu měřeny geometrické útvary, jakou jsou výstupky, kapsy, díry, nebo roviny. Zpráva o měření pak může být uložena ve stroji i zobrazena na kontrolním panelu stroje. Informace pak mohou být zpětně načteny do programu Fusion 360.

Pomocí cyklů sondy, mohou být geometrické prvky kontrolovány podle stanovených tolerancí na:
 • Polohu
 • Velikost
 • Úhel
Na základě naměřených výsledků pak může dojít k úpravě opotřebení nástroje, nebo zastavení stroje v případě, že je prvek mimo stanovenou toleranci.

S tím pochopitelně souvisí i postprocesor, který musí být na tento typ úkonů upraven.

Volnoplošné měření

Rozšíření pro obrábění dovoluje provádět měření tvarových ploch přímo na stroji. Pomocí funkce Kontrola povrchu může programátor určit kritická místa na původním CAD modelu, kde je zapotřebí, aby sonda zkontrolovala právě obrobenou součást. Výstup ze stroje je následně možné importovat zpět do programu a systém porovná naměřené body, které byly zachycené sondou na obráběcím stroji, s očekávanou polohou bodu na programovaném modelu. Pomocí těchto výsledků může Fusion zobrazit, zda je bod naměřený na obrobku výš - což znamená, že na obrobku potřebujeme odstranit další materiál. Nebo je naměřený bod níž, což zase znamená že jsme pravděpodobně obrobili příliš mnoho materiálu. V ideálním případě je bod v rámci tolerance a nemusíme tedy v této oblasti provádět další obráběcí operace. Hlavním benefitem je možnost provedení kontroly klíčových oblastí bez nutností odepnutí obrobku od stolu stroje. Samozřejmostí je i vytvoření kontrolního protokolu s výsledky měření.

Rotační strategie pro 4osé plynulé frézování

V případě frézovacích center s děličkou a potřeby 4osého plynulého frézování, je Rozšíření pro obrábění vybaveno Rotační dokončovací strategií. Tato strategie má tři základní styly obrábění:
 • Lineární - přímý pohyb od čela obrobku po děličku
 • Kruhové - kruhový pohyb kolem osy rotace s přejezdem na každý další segment dráhy
 • Spirálové - plynulý pohyb po spirále, se začátkem na čele obrobku koncem u děličky
Nástrojové dráhy je přitom možné limitovat jak v úhlu obrábění, tak i v pozici začátku či konce.Oříznutí nástrojové dráhy

V situacích, kdy se nástrojové dráhy vytvoří v oblasti, ve které programátor nástrojové dráhy nechce mít, má několik možností jak postupovat. Obvykle lze vytvořit pomocnou plochu, nebo hranici. Rozšíření pro obrábění však přináší další a jednodušší variantu, kdy pro odstranění nástrojových drah programátor jednoduše vytvoří pomocí několika bodů útvar a následně vybere zdali se mají dráhy vymazat uvnitř útvaru, nebo venku. Odmazané oblasti nástrojových drah budou zaznamenány do stromu historie, obdobně jako tomu je při modelování. Následná modifikace dráhy tak bude na tyto oblasti myslet a dráhy podle nich upraví. Navíc má programátor možnost tyto oblasti modifikovat, nebo jednotlivé úpravy dráhy odstranit. Ořezání nástrojových drah je možné použití pro 2D, 3D, 5osé i soustružnické dráhy.


Viz přehled možností Machining Extension:

O třetím rozšíření si řekneme v dalším dílu minisérie.
Cenové relace Rozšíření najdete na CAD eShopu.

pátek 13. listopadu 2020

Rozšíření ve Fusion 360 - 1.díl - Generativní navrhování

Jak jsme avizovali v článku o rozšířeních Fusion 360, připravili jsme pro vás minisérii článků o nových "Extensions" CAD/CAM programu Autodesk Fusion 360. Pomocí volitelných rozšíření se Autodesk snaží pomoci uživatelům, kteří potřebují něco navíc, než co jim umožňuje standardní funkcionalita Fusion 360. Dnes jsou tato rozšíření zaměřena na generativní navrhování, automatizaci a pokročilé možnosti výroby, obrábění nebo na možnosti 3D tisku kovů.

V současné době jsou pro Fusion 360 k dispozici tři rozšíření:
 • Rozšíření pro generativní navrhování (Generative Design Extension) 
 • Rozšíření pro obrábění (Machining Extension) 
 • Rozšíření pro aditivní výrobu (Additive Build Extension) 
Pojďme si představit první z těchto tří rozšíření.

Rozšíření pro generativní navrhování

Nástroje generativního navrhování jsou celkem běžně využívány řadou firem, především z oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Některé části generativního navrhování se ale v poslední době výrazně promítají i do oblasti stavebnictví, například v návrhu optimálních dispozic kanceláří, domů nebo bytových jednotek. Více o generativním navrhování.


Proces generativního navrhování se skládá z několika kroků. V první části definujeme oblasti, kterých se generativní návrh netýká, tedy oblasti, které jsou v návrhu neměnné, a na které předpokládáme, že budou působit určité fyzikální vlivy. Ve druhé fázi vybereme typ fyzikální veličiny a předpokládanou hodnotu vlivu, namáhání daných oblastí. Fusion 360 na základě unikátních vnitřních algoritmů navrhne a vytvoří náhled série vhodných tvarů. Pro porovnání parametrů a volbu optimálního výsledku z nabízených variant je zobrazen graf, který zohledňuje zadaná vstupní data a třeba i materiálové odlišnosti jednotlivých návrhů.

Výsledná 3D tělesa pocházející z generativního návrhu můžete přizpůsobovat a upravovat, jakoby se jednalo o volnoplošné modelování. Jednotlivé části, nebo rovnou celé skupiny ploch, mohou být posouvány, otáčeny, zvětšovány či jakkoli jinak upravovány stejným způsobem, jako bychom volnoplošně celý dílec modelovali.


Funkce generativního navrhování jsou sice předinstalovány v komerčních verzích Fusion 360, ale jejich využívání je zpoplatněno cloudovými kredity - v případě, kdy nevlastníte Rozšíření pro generativní navrhování. Program Fusion 360 vás vždy na začátku návrhu upozorní, že pro dokončení budou potřeba cloudové kredity a odhadne jejich předpokládané množství. Cloudové kredity si můžete zakoupit v eShopu společnosti CAD Studio. V případě častého využití generativního designu je uživatelům právě doporučováno Generativní rozšíření. Jeho licence pokrývá veškeré vámi prováděné generativní návrhy a ty pak již nemusíte hradit jednotlivě. Jde tedy o jakousi "all you can eat" licenci pro funkce generative design.

Technologii generativního designu s praktickou ukázkou jsme prezentovali na konferenci CAD Fórum 2020:Možnosti rozšíření pro generativní návrh:O dalších rozšířeních si řekneme v dalším dílu minisérie.

Cenové relace viz CAD eShop.

pátek 16. října 2020

Nábytkářská aplikace CAD Studio Furniture - nová verze 1.3

    Připravili jsme pro vás novou verzi atraktivní nadstavbové aplikace pro Autodesk Fusion 360 - CAD Studio Furniture for Fusion 360 verze 1.3 (dále jen Furniture). Tato nábytkářská a truhlářská aplikace dokáže zásadním způsobem zefektivnit návrh, tvorbu dokumentace, vizualizace, rozpisu materiálu a dalších funkcí pro výrobu dřevěného nábytku a nábytku z lamina (skříňky, skříně, komody, … ). 

    Aplikace je nově dostupná jak v anglické, tak i české verzi.

Co přibylo ve verzi 1.3.
1. Příkaz Obalové panely

 • byla přidána možnost nastavení hodnoty odsazení (tzv. platnička) pro každý panel zvlášť
 • byla přidána možnost označit panel jako zdvojený. V modelu se zobrazuje jako jako jeden s dvojitou šířkou. V kusovníku se odpovídajícím způsobem navýší počet panelů.

2. Příkaz Vložit Police byl rozšířen o možnost zároveň s policemi vložit podpěrky polic


3. Byl přidán příkaz Přidat hrany, který umožňuje automatický i ruční výběr hran panelů, které se budou ohraňovat. V modelu se vizuálně nezobrazí. V kusovníku ano.

4. Byl přidán příkaz Vytvoření děr, který provede odebrání materiálu ve vyráběných panelech, pro umístění nakupovaných dílů. Asi jedna z nejdůležitějších novinek v aktualizaci. 

Zároveň byly zaktualizovány i knihovní prvky (Kolíky, Minifix, Panty, ..) , které obsahují odpovídající prvky pro "vytvoření děr". V případě, že doplňujete vlastní díly do knihovny, máte možnost také doplnit i vlastní objemové těleso pro "vytvoření díry" v desce nábytku. Tento prvek musí mít jen odpovídající název (nastavuje se v Nastavení Furniture - viz obrázek níže - "Nastaveni", volba "A" - implicitně FF_CADS_TOOL_FOR_CREATE_HOLE). 

5. Příkaz Kusovník, dialog byl rozšířen o možnost zvolit si, zda budou maximální rozměry panelů redukovány o přidané hrany, či nikoliv.


Pro správnou funkčnost této nábytkářské nadstavby doporučujeme:

1. pomocí "Nastavení" zvolit funkci "Obnoveni projektu Furniture" (viz obr "Nastavení", volba "B")

 •  vytvoří se složka projektu "Furniture"
 •  nahrají se aktualizované knihovní prvky (podsložka "Library")


2. pracujte ve složce "Furniture", která se vytvoří po instalaci, či pro funkci "Obnoveni projektu Furniture" - viz předchozí bod

3. využijte standardních funkcí Fusion 360 pro tvorbu prezentací - katalogů, vizualizací, obrábění či výkresů. 

4. prohlédněte si přiložené video s novými funkcemi

5. navštivte stránky produktu "www.cadstudio.cz/furniture" a vyzkoušejte si trial verzi

6. nakupte na našem CAD e-shopu za novou, zásadně sníženou cenu (viz též stránka Autodesk Fusion 360 a F360.cz)

úterý 13. října 2020

Efektivní sdílení firemního nastavení Inventoru v době pandemie

Nejnovější zprávy o aktuální epidemiologické situaci v naší zemi nasvědčují tomu, že bude třeba se dále omezovat v osobních a možná i pracovních stycích. Z praxe vím, že i většina našich zákazníků/konstruktérů, pokud je to možné, pracuje v režimu homeoffice.

Pro uživatele komplexního CAD systému může být taková práce alespoň z počátku nepříjemnou komplikací. Nastává potřeba zařídit vhodný pracovní prostor v domácnosti. Některým může bránit v práci i rušivý element členů domácnosti, kteří často vynakládají vysoké úsilí o vytížení domácí internetové sítě a svádí souboje o megabajty. 

V této situaci není v kontruktérových silách sestavit stabilní VPN připojení do firemní sítě. A to může být velmi často nezbytnou podmínkou pro úspěšnou práci z domova, obzvlášť v případě nutnosti sdílet mezi konstruktéry v Inventoru šablony nových dokumentů, styly (nastavení kusovníků ve výkresech, nastavení kótování, plechy, apod.), makra iLogic nebo například knihovny materiálů a vzhledů. Potřeba sdílet nastavení může vzniknout také v případě používání našeho doplňku X-Tools pro Inventor. Pokud se tyto informace nachází na společném síťovém disku, první překážka pro práci z domova, respektive odkudkoliv i bez internetového připojení, je na světě.

Pokud má vaše firma implementovaný PDM systém Vault, problém nemusíte řešit.

Typická implementace Vaultu od CAD Studia totiž zahrnuje také správné nastavení CAD aplikace tak, aby měl každý uživatel na svém počítači lokální kopii všech potřebných nastavení a byl tak schopný přechodně pracovat také bez internetového připojení.

Co když ale vaše společnost Vault nemá? Nebo není správně nastaven? Nebo se jedná pouze o Vault Basic?

Již u několika našich zákazníků, se kterými mám tu čest spolupracovat, se mi osvědčilo následující řešení. Pojďme si jej projít detailně.


CLOUD

Jedná se o řešení dostupné pro všechny. Cloud. V základu, který nám stačí, nestojí ani korunu a jeho spolehlivost je maximální. A hlavně: vyřeší náš problém s tím, aby všichni pracovníci měli stejné nastavení CAD aplikace, v našem případě Inventoru, a aby používali stejné a aktuální šablony výkresů a podobně. 

V mém případě jsem za Cloud nástroj zvolil Disk od Googlu (Google Drive) a synchronizační počítačovou aplikaci Backup and Sync. Cloudových nástrojů na stejném principu existuje vysoké množství. Proč jsem zvolil právě Google? Je nezávislý na formátu souborů, je jednoduchý, je rychlý, automaticky verzuje soubory a automaticky hlídá veškeré změny. Je rovněž přímo podporován v AutoCAD Web app.
Vše funguje na principu zrcadlení veškerého obsahu jediného adresáře na našem disku.
Pojďme se podívat do Inventoru. Na kartě začínáme se nachází tlačítko Projekty.

V nastavení projektu vidíte různé cesty u knihoven, stylů a šablon a dalších náležitostí.


Pokud se tedy všechna tato data - knihovny, šablony, styly nebo i makra zkopírují do jediného adresáře (samozřejmě s využitím podsložek a dodržením vhodné adresářové struktury) a dle nových umístění těchto souborů se nastaví projekt Inventoru, je možné využít synchronizaci prostřednictvím cloudové aplikace. Pro tento systém fungování je možné také nakonfigurovat doplněk X-Tools. Automaticky je tak možné docílit například vyplňování iVlastností a využívat další automatizační funkce této aplikace od CAD Studia. Zahrnout do sdílení je možné také nastavení aplikace pro obrábění - Inventor CAM, tedy například postprocesory nebo šablony strategií.

Jak synchronizace funguje? Možné jsou dva režimy.

1. Všichni sdílí všem2. Vedoucí sdílí pracovníkůmVýhodou systému je, že po jeho nastavení můžete zapomenout, že nějaký systém používáte. Lokální synchronizační aplikace běží na pozadí a zcela automaticky. Při výpadku internetu nejste omezeni v práci v Inventoru, pokud jsou vaše 3D modely na lokálním disku. Aktualizace nastavení, stylů, maker, šablon se k vám dostávají zcela automaticky a okamžitě. Dramaticky mění efektivitu při využívání konstruktérské nadstavby Woodwork for Inventor pro návrh nábytku, která využívá mnoho konfiguračních souborů, které je třeba v konstrukčním týmu udržovat stejné.

Nevýhodami proti používání systému Autodesk Vault a synchronizaci dat s jeho využitím může být zejména to, že uživatelé mají i při použití druhého režimu, kdy tedy pouze nastavení získávají z cloudu, možnost jej měnit a ovlivňovat tak výstupy své práce (např. různá razítka ve výkresech a podobně). Také se jedná o použití softwaru třetí strany, což nemusí vyhovovat vnitrofiremním podmínkám IT zabezpečení.

Neváhejte se obrátit na CAD Studio jako na svého partnera pro komplexní řešení a v případě potřeby konzultovat vnitrofiremní nastavení CAD standardů, šablon, stylů, knihoven a podobně. Více informací naleznete například ve dřívejším článku: www.inventorguru.cz/2017/05/cad-standardy-vzorove-sablony-knihovny.html

pátek 25. září 2020

Autodesk FeatureCAM Viewer - bezplatný CAM prohlížeč

FeatureCAM v zářijové aktualizaci verze 2021 přináší možnost otevírání projektů bez potřeby licence programu. 

FeatureCAM Viewer slouží primárně pro prohlížení existujících projektů, které jsou ve FeatureCAMu vytvořeny. Nezáleží, zda se jedná o projekty, ve kterých řídíme frézovací centra, drátové řezačky, nebo soustružnicko frézovací centra. 

Tuto možnost ocení především operátoři CNC strojů, kteří se tak mohou podívat na celý projekt, zkontrolovat řezné podmínky a díky strojní simulaci se připravit na to, co je později na stroji čeká. FeatureCAM Viewer nedokáže vytvářet prvky, ukládat projekty, nebo NC programy. 

Pro použití FeatureCAM Viewer,  postačí instalovat plnohodnotný FeatureCAM. Následně pak pod nabídkou Start, v operačním systému Windows, vyhledat položky Autodesk FeatureCAM 2021 a FeatureCAM Viewer. 


Videoukázka: