čtvrtek 8. listopadu 2018

Aktualizace Inventor 2019.2Po pár měsících vychází další významná aktualizace Inventoru. Tentokrát již druhá pro Inventor 2019. Nalezneme v ní řadu nových funkcí, a to napříč celou funkčností Autodesk Inventoru. V tomto článku uvádím ty nejdůležitější aktualizace. Aktualizace je dostupná všem uživatelům se subscription (pronájmy) a platným maintanance - viz Autodesk Account nebo Desktop App.

GENERÁTOR RÁMŮ

Na tento modul, hojně uživateli využívaný, se právě na základě podnětů zákazníků Autodesk zaměřuje s modernizací a rozvojem funkcí. Proto to určitě není poslední významná aktualizace tohoto modulu. Máte se na co těšit.

Náhledy 

Podstatně propracovanější náhledy před provedením akce, a to pro zkrácení/prodloužení profilu, odstranění oříznutí, změny profilu a jejich znovupoužití. Větší barevnost náhledů umožňuje lepší orientaci ještě před provedením příkazu.

Vícenásobný výběr

Při provádění standardních operací, jako je vzájemné ořezání profilů (pokos/zážez), je možné dnes profily vybírat oknem, a to i více profilů. Tím docílíte zásadního zrychlení u velkých konstrukcí.

Pojmenování profilů

Doplněn konfigurátor pro pojmenovávání profilů. Ten si můžete složit z libovolných řetězců, názvu sestavy, předpon, přípon, pořadí apod. (viz obrázek). Naleznete jej v "Možnosti aplikace" na kartě "Soubor". Zde bych rád zdůraznil, že podstatně propracovanější máme zpracované pojmenovávání v našich Inventor Tools (X-Tools) a případně jména souborů nám generuje i správa dat Vault Workgroup a Professional. Ty jsou i v tomto případě nadřazeny novému modulu pojmenovávání profilů.


OBSAHOVÉ CEBTRUM

Kromě aktualizace a rozšíření rodiny normalizovaných dílů, zde najdeme hlavně Pokročilé vyhledávání. To umožňuje kombinovat různé vlastnosti a hlavně pak jednotlivé kombinace vyhledávání ukládat pro opakované využití. Toto přináší zásadní zrychlení při dohledání konkrétního normalizovaného dílu a rozměru.

KONTROLA PRAVOPISU

Modul, který rozšiřuje textové vstupy Inventoru (např. výkres) - umožňuje tak nastavení automatické kontroly pravopisu, jako známe např. z Office nebo AutoCADu. Máte na výběr mnoho jazyků, včetně češtiny. Překlep se projeví červenou vlnovkou, známou např. z Wordu.

DALŠÍ

Mezi další novinky patří přednastavení poznámek. Možnost si uložit často používané značky. V tuto chvíli je dostupné pro Značky povrchu, Značky svarů a výplní. 
Kdo už si někdy vypnul panel prohlížeče modelu, ví, že opětné zapnutí dalo zabrat. Nyní se panely dají zapínat snadněji ikonkou "+":


Nově lze podrobně trasovat běh iLogic pravidel. Lze zobrazovat textury plného řezu. Podstatně se zvýšil výkon generování pohledů řezů, pohledů detailu, přerušených pohledů, pohledů částečného řezu a oříznutých pohledů. Kromě nových funkcí přináší verze 2019.2 i opravy některých chyb - viz přehled.


Zásadnímu novému modulu Toleranční analýza jsme se věnovali v minulém článku.

středa 7. listopadu 2018

Toleranční analýza pro Inventor 2019

Tolerance na jednotlivých součástech používáme pro přiblížení ideálnímu stavu při použití co nejlevnější výroby s ohledem na funkčnost. Čím přesnější díl, tím náročnější a dražší výroba.

Na první pohled rozumně navolené tolerance pak po sestavení reálných dílů mohou v určitých situacích nabývat hodnot, které znemožní správnou funkčnost mechanismu. Tyto krajní situace většinou nastávají při kombinaci horních a spodních odchylek jednotlivých komponent. Pro tyto analýzy, v jednom lineárním směru (1D), vznikl nový modul „toleranční analýza“ (Inventor Tolerance Analysis, Analýza tolerancí), který funguje přímo v prostředí CAD aplikace Autodesk Inventor Professional. Jeho hlavní funkcí je výpočet a zobrazení výsledné tolerance mezi vybranými plochami modelu na základě zadaných tolerancí k jednotlivých modelům (součástem) a jejich zavazbení v sestavě.

 Tato toleranční analýza nyní bude součástí licence pro všechny uživatele konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Technicky pak bude její instalace vyžadovat aktualizaci Inventoru 2019.1 resp. 2019.2 (viz samostatný článek).Něco k vlastní funkčnosti:

V jedné součásti či sestavě je možné provádět jednu či více studií tolerancí. Pro každou studii se vyberou části modelu, mezi nimiž chci sledovat výslednou toleranci. Systém sám analyzuje zadané kóty s tolerancemi (automaticky přebírá 3D poznámky s tolerovanými rozměry), z vazeb mezi komponentami je schopen zjistit, jak na sebe navazují a výslednou toleranci a její odchylku ihned zobrazit. A to jak na 3D modelu, tak i ve výsledcích analýzy. Viz obrázky:Pro analýzu se nemusíte spoléhat na vazby či koty, ale každou analýzu je možné ručně vytvářet, upravovat, doplňovat členy apod. Provedené analýzy sestavy je možné exportovat/importovat pro další použití a varianty. Jedná se o XML soubor s vlastní příponou (*.itol). Pro výsledky je možné volit více metod analýz, toto se provádí, stejně jako několik dalších možností, v „Nastavení“ Toleranční analýzy:


Aplikace Toleranční analýza byla uvedena v několika lokalizacích (včetně češtiny). K dispozici je i Trial verze. Aktualizace Inventor 2019.2 byla uvedena vzápětí.


Jedná se o velmi podařenou aplikaci pro provádění Toleranční analýzy přímo v prostředí sestav Autodesk Inventoru, kterou jistě ocení každý konstruktér - zvláště když ji nyní dostává bezplatně jako součást subscription ke konstrukční sadě PD&MC.
úterý 23. října 2018

Nastran In-CAD: osm výhod pro vaše lepší návrhy

Pokud jste uživateli sady Product Design & Manufacturing Collection, máte mezi mnoha užitečnými nástroji k dispozici i aplikaci Nastran In-CAD, schopnou pomocí metody konečných prvků (MKP) ověřovat vaše digitální návrhy ještě před tím, než je zadáte do výroby. Zní to jako klišé (a částečně také je), ale pojďme se společně podívat na několik případů, na kterých v praxi okamžitě poznáte, v čem je Nastran In-CAD tak užitečný. Srovnávat budeme se "základním" integrovaným řešením pro výpočty pomocí MKP dostupným jako modul Pevnostních analýz v Inventoru.

sobota 13. října 2018

Aktualizace Inventor Nesting Utility 2019.2


Byla uvedena aktualizace populární aplikace Nesting Utility pro Inventor 2019 - verze 2019.2. Tato aplikace je součástí Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Umožňuje optimalizovat rozložení plochých dílů obecných tvarů na tabule nebo role zdrojového materiálu - plechu, dřevěných desek, skla, papíru, lepenky, textilií.

Aktualizaci Nesting 2019.2 si můžete stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí systémové utility Desktop App.

Nové funkce verze 2019.2:

 • V Nesting Utility je možné využít ploché vzory soubory AnyCAD (například STL) uložené jako soubory IPT, stejně jako pro soubory IPT exportované z aplikace Autodesk TruPlan.
 • Vylepšení mapování hladin geometrií ze zdrojového souboru:
  • Automatické načtení názvů hladin ze zdrojových souborů.
  • Náhledy výsledků.
 • Podpora mapování hladin při exportu do DXF.
 • Podpora aplikace Autodesk Vault.
 • Vylepšené reporty, nyní ve formátu HTML.
 • Vazba vlastností materiálu a tvaru k výsledkům řezného plánu (nestingu).
 • Rozšířené možnosti nastavení počtu jednotlivých dílů sestavy při vytváření řezného plánu (nestingu).

Opravy těchto problémů:

 • Oprava chyb při extrahování DWG souboru
 • Varování, pokud se díl nevejde na tabuli
 • Počet dílů na tabuli nesmí překročit hodnotu 99
 • Pokud je počet dílů v sestavě 0, automaticky se nastavuje hodnota 1
 • Prázdné komentáře při vytváření řezného plánu
 • Počty tvarů nereflektují změny v souboru sestavy IAM.
 • Vícenásobné úpravy nepracují dobře
 • Třídění Max X a Max Y nefungují v dialogu pro vytváření a úpravy hnízdění (Nestingu)


Viz Inventor Nesting Utility

čtvrtek 27. září 2018

Strojírenské návrhy ve virtuální realitě

Ne vždy je samotný 3D model dostatečný pro prezentaci výrobků zákazníkům. Je řada detailů, hlavně s ohledem na funkčnost, které pro svoji prezentaci vyžadují vyšší úroveň interaktivity s modelem, možnost si zařízení projít či "vzít do ruky".

Jako ideální se nabízí využití Virtuální reality (VR). V poslední době se zásadně zvýšil výkon pracovních stanic a umožňuje tak prezentovat vaše výrobky ve vysoké kvalitě, a to ve velmi atraktivním prostředí virtuální reality.

         Softwarová řešení pro virtuální realitu    


                Autodesk dnes nabízí dva základní produkty pro oblast virtuální reality. Prvním je VRED pro rychlý převod modelu do VR a druhým je 3ds Max Interactive, který umožňuje vyšší funkčnost a interaktivitu s modelem. Na základě požadavků uživatele pak doporučujeme optimální řešení.
           Modely a jejich příprava

                Zdrojem dat pro virtuální realitu jsou standardní strojírenské návrhy z Inventoru či jiných CADů, ideálně ale přes Inventor „prohnané“. Data je možné ponechat tak jak jsou, nebo pro vyšší výkon se doporučuje tvorba zjednodušených modelů, případně jen potlačení vnitřních komponent. Na to je v Inventoru jedna úžasná funkce - „Obal“, která toto vše udělá velmi rychle. Takto zjednodušené modely se standardně používají při metodikách pro práci s velkými sestavami nebo pokud předáváte data externistům, zákazníkům a nechcete předávat kompletní sestavy a chcete chránit firemní know-how.
              Zdrojem animací pak mohou být i simulační softwary, jako např. CFD Design, ve scéně je pak možné zobrazovat proudění vzduchu apod.

VRED Design a VRED Professional

                Produkty řady VRED jsou ideální pro všechny, kteří potřebují rychle model zobrazit v prostředí virtuální reality. Optimální je využití např. pro kontrolu návrhu, diskusi nad rozjednaným projektem se zákazníkem. Dále pak při rozhodování o variantě řešení či dalším směru vývoje výrobku. Každý z vás si určitě udělá představu o tom, jak využít možnost rychlého zobrazení v prostředí VR pro svoje výrobky.
                Sestavu z Inventoru opravdu stačí jen načíst do prostředí VRED a spustit prostředí VR. Lze načítat i poměrně složité sestavy bez jakýchkoli úprav. Kromě virtuální reality je možné tvořit kvalitní interaktivní 3D vizualizace. TIP: otevřete si nějaký příklad, velikostně nejblíže odpovídající vašemu zařízení. Vymažte/potlačte stávající model a do tohoto předpřipraveného prostředí nahrajte svoje data.

            3ds Max Interactive

                Potřebujete speciální efekty ve scéně (kouř, oheň, kapaliny… ), potřebujete scénu rozhýbat, aplikovat fyziku, gravitaci, vzít model do ruky či mít možnost interaktivně ovlivňovat scénu? Pak je tu aplikace Autodesk 3ds Max Interactive (dříve "Stingray").
                Scéna se připravuje v prostředí 3ds Max a následně se „na kliknutí“ převede do 3ds Max Interactive. Zde může zůstat tak, jak je, nebo se doplňuje interaktivita s modelem, spouštění animací po dotknutí modelu, vstupu do určitého prostoru apod.
                Vytvořenou scénu je možné uložit jako samostatně spustitelný soubor (exe) a velmi jednoduše tak přenést k zákazníkovi či na výstavu. Podporovány jsou různé druhy 3D brýlí, mobilní platformy a další běžné prostředky VR.
   
Obrovskou výhodou je, že 3ds Max Interactive je součástí konstruční sady Autodesk Collection a je tedy automatickou součástí většiny dnes používaných konstrukčních licencí.