pondělí 19. srpna 2019

Výrobní rozšíření pro Autodesk Fusion 360

Aktualizace CAD/CAM programu Autodesk Fusion 360 z konce června tohoto roku obsahuje novinku v podání placeného výrobního rozšíření, které obsahuje řadu nástrojů pro zrychlení přípravy výroby a zvýšení efektivity obrábění. Nové Výrobní rozšíření (Manufacturing Extension) stojí 125 cloudových kreditů na 30 dní a rozšiřuje základní funkce aplikace Autodesk Fusion 360 o následující možnosti:

 • Aditivní výroba - nastavení parametrů pro 3D tisk, automatická orientace součásti pro tisk a tvorba podpor. Takto nastavený 3D tisk je možné přímo odeslat na tiskárnu, anebo exportovat do 3MF souboru. 
 • Rozpoznání děr - zjednodušení a zrychlení vrtání díky automatickému rozpoznání děr, výběru vhodného nástroje a přizpůsobení řazení vrtání pro efektivní výrobu.
 • Měření geometrických prvků - měření geometrických prvků na obrobku během procesu výroby. Ověření rozměrů důležitých prvků, aktualizace parametru opotřebení nástroje a zastavení programu v případě chyby.
 • Měření tvarových ploch - tvorba trasy měření tvarových ploch a vyhodnocení výsledků. Zajištění správného obrobení dílce přímo na obráběcím stroji.
 • Strategie Strmé a plošné (steep and shallow) - strategie pro obrábění strmých i mělkých částí dílce, díky které se zrychlí příprava výroby a dosáhnete lepší kvality povrchu v kratším obráběcím čase.

Rozšíření je možné aktivovat v pravém horním rohu programu pod ikonou klíče. Cloud kredity zakoupíte zde.

Strategie Strmé a plošné

Jedná se o komplexní strategii pro jednoduché obrábění tvarových 3D dílců. Strategie kombinuje obráběcí cykly pro rovinné části dílce (Scallop a Parallel) s cyklem pro strmé části dílce (Contour). Navíc jsou tyto strategie, oproti jejich samostatnému použití, doplněny o možnost obrábění po spirále pro minimalizování přejezdů, přidání zaoblení do ostrých rohů pro zrychlení obrábění a přidání dodatečného řezu v místech změny směru obrábění. To vše přispívá k lepší kvalitě povrchu a snížení času obrábění. Mezi jednotlivými strategiemi v rámci této operace je možné nastavit překrytí a také úhel sklonu plochy, ve kterém dojde ke změně jednoho cyklu na druhý.

Jak strategie strmé a plošné funguje, se můžete podívat na videu zde:


Rozpoznání děr

Díky rozpoznání děr je možné výrazným způsobem zvýšit produktivitu vrtání, a to jak v přípravě výroby, tak ve výrobě samotné. Rozpoznání děr nalezne na 3D modelu všechny díry a na základě zvolené šablony obrábění navrhne vhodné nástroje a vrtací cykly, které budou použity pro vrtání těchto děr. Stejné díry jsou automaticky spojeny do jednoho vrtacího cyklu pro rychlejší vrtání na stroji. Samozřejmostí je možnost vytvoření vlastních šablon pro přizpůsobení vrtání vaší výrobě.

Jak rozpoznání děr funguje, se můžete podívat ve videu zde:


Měření a analýzy

Fusion 360 (i bez výrobního rozšíření) rovněž nabízí nové možnosti analýzy modelu - použití představuje následující videokázka:


Sdílení technologií

Výrobní rozšíření pro Autodesk Fusion 360 z velké části obsahuje technologie z ostatních CAD/CAM programů společnosti Autodesk.  Autodesk má široké portfolio dalších výrobních programů (Autodesk PowerMill, Autodesk FeatureCAM, Inventor CAM) a proto může docházet ke sdílení již vyvinutých technologií mezi jednotlivými CAM programy. Díky tomu se nejmodernější technologie během krátké doby mohou rozšířit mezi co největší počet uživatelů programů Autodesk.

čtvrtek 15. srpna 2019

MORIS Design - super CAD nástroje pro Super Zoo

Společnost MORIS Design je tradičním uživatelem CAD, CAM a PDM nástrojů Autodesk a využívá naprostou většinu aplikací konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Společnost se zabývá návrhem a výrobou nábytku.

Kromě samotných nástrojů Autodesku využívá i nábytkářskou nadstavbu Woodwork for Inventor (právě uvedena pro nový Inventor 2020.1). Samotný design výrobků je připravován v Autodesk Inventoru s nadstavbou Woodwork. Autodesk Factory Design je používán pro modelování rozložení vybavovaných prostorů. Inventor CAM (HSM) se používá pro odhad nacenění výroby kovových dílů v kooperaci - laserové pálení. Inventor Nesting pro optimalizaci skladby a odhad spotřeby materiálu na laserové pálení. Inventor s modifikovaným obsahovým centrem, doplněný Woodworkem s CAM modulem, pak slouží pro dřevovýrobu na vlastních strojích ve vlastní truhlárně. PDM aplikace Autodesk Vault je používána pro správu dat mezi konstrukcí v Praze a výrobou-truhlárnou ve Slaném.

Díky vítězství firmy v tendru na rekonstrukce Zoo-obchodů chovatelských potřeb po celé ČR, SR, Polsku, Rumunsku a Lotyšsku realizuje MORIS Design návrh, výrobu a stavbu nábytku a vybavení těchto obchodů. Prohlédněte si působivé ukázky z přípravy a realizace obchodu Super Zoo na Zličíně.Vedoucí oddělení TPV, pan Martin Depta ze společnosti MORIS Design, byl i jedním z prezentátorů na loňské konferenci CADfórum. Zaregistrujte se na letošní CADfórum 2019 a seznamte se s dalšími zajímavými projekty a zkušenostmi uživatelů CAD, CAM a PDM aplikací.

úterý 13. srpna 2019

Drátové řezání - EDM ve FeatureCAM 2020

Autodesk FeatureCAM je všestranným CAM systémem, který mimo jiné podporuje programování Drátových řezaček, tedy strojů také známých pod zkratkou EDM (Electric Discharge Machining).

FeatureCAM podporuje již od základní verze import všech běžných typů a formátů CAD souborů. Je tedy jedno, zda má programátor k dispozici data z Catie, nebo nativní data přeložená do obecného formátu .STEP souboru. Při programování pohybů pro drátořez je tedy možné využít jak importované geometrie, tak i modelu.

Zjednodušení programování pomocí průvodců


FeatureCAM se od samotného importu modelu snaží programování zjednodušit pomocí průvodců, které programátora provázejí jednotlivými úkony. Například ihned po importu se zobrazí průvodce, který napomůže s ustavením dílce, s určením tvaru a velikosti polotovaru, definici počátečního bodu. Na jednotlivých stránkách průvodce jsou vždy popsány úkony, které by měl programátor učinit ještě před tím, než se posune dál. Kromě textového popisu bývá často průvodce doplněn o obrázky nebo o krátká ilustrační videa.


Programování 2- a 4-osých řezů


FeatureCAM disponuje možnostmi programování prvků, jako je matrice, razník a profil. Tyto prvky je možné použít ať už pro 2osé řezy, kdy se vodítka pohybují souose, tak i pro 4osé řezy, kdy dochází k vychýlení vodítek a tedy k úhlovým řezům. Toto vychýlení dokáže FeatureCAM automaticky, na základě informací získaných z ploch modelu, vypočítat a tím tak do značné míry zjednodušit a zrychlit programování.

Programování 2-osých řezů


U dvouosých řezů dokáže FeatureCAM z modelu získat obrysové kontury vhodné pro řez. Jednou z velice často používaných technologií pro dvouosé řezy je bezobslužný provoz. Tato technologie se využívá například pro řezání v noci, kdy není potřeba, aby byla obsluha u stroje fyzicky přítomna. FeatureCAM vygeneruje všechny řezy až po můstky a po příchodu obsluhy stroje, která provede nezbytné úkony na straně stroje, dojde k odříznutí můstků a v závislosti na zvolené technologii může dojít i k zahlazení kontur.K tomu, aby bylo možné použít bezobslužné řezání, je samozřejmě zapotřebí vyladěného postprocesoru, který zabezpečí, že výsledný kód jdoucí z FeatureCAMu bude bezproblémový. Postprocesor zabezpečí, že nedojde k neočekávanému zastavení stroje, které by bylo způsobenou právě chybou NC kódu. S tvorbou postprocesorů pro drátořezy má společnost CAD Studio mnohaleté zkušenosti.

Další specialitou 2osých řezů jsou bezodpadové řezy. U tohoto typu řezání nedochází ke vzniku odpadu, protože jsou vytvářeny malé kroky mezi jednotlivými řezy a ty zaručují přímé odpaření materiálu. FeatureCAM má pro tento způsob řezů dva různé algoritmy, které pomohou vytvořit řezy přímo podle potřeb programátora. Typicky se tento styl řezání používá u kapes malých rozměrů.

Programování 4 osých řezů


Při vytváření čtyřosých řezů, kdy se vodítka drátu pohybují vyoseně, může FeatureCAM využít k určení přesného naklopení drátu izočar řezaného modelu. Tyto informace navíc dokáže z modelu automaticky vyčíst. Což je ohromné ulehčení, protože programátor díky tomu nemusí ručně vybírat jednotlivé body na konturách a ručně je mezi sebou propojovat. Pokud by řezaný model nebyl ideální, je možné osu drátu nastavit ručně dle potřeby, a to svázáním bodů mezi konturami.Automatizace


K nejvýznamnějším automatizačním prvkům, které mají za úkol zjednodušit opakované zadávání stejných parametrů, patří tzv. Konfigurace. Konfigurace uchovávají technologie řezu, jsou to vlastně šablony, které lze použít na konkrétní projekty. Tyto konfigurace mohou například obsahovat informace o preferovaných nájezdových pohybech, preferovaném způsobu řezu jednotlivých útvarů, odjezdové vzdálenosti od kontur (kvůli zamezení narušení řezané kontury), velikosti můstků, atp. Kromě těchto standardních informací mohou být konfigurace i daleko komplexnější, můžeme do nich zavést technologické postupy pro tzv. bezobslužný provoz nebo nastavení vhodné pro jednotlivé stroje, popřípadě materiály.

Kromě konfigurací, obsahujících technologie jednotlivých prvků, disponuje FeatureCAM možností ovlivnit řezné parametry, též známé pod pojmem pakety. Ty je možné uložit a následně kdykoli použít v závislosti na výšce prvku, materiálu drátu, kapalině, zvolených tryskách a řezaném materiálu. Tyto pakety se mohou do NC kódu vkládat automaticky a tím ulehčit celé následné nastavení na stroji.

Školení


I přesto, že je FeatureCAM velice intuitivní, doporučujeme školení, na kterém programátory nebo obsluhy drátořezů náš certifikovaný lektor seznámí s postupy programování. Na školení budou účastníci obeznámeni s možnostmi programování jejich konkrétních strojů v CAM systému. Na školení bude vysvětlena problematika 2- i 4-osých řezů a možnosti automatizačních prvků FeatureCAMu. Kromě samotné technologické stránky programování budou na školení probrány i možnosti přípravy modelů nebo geometrie. Nedokonalosti na modelu je programátor schopen potlačit pomocí vlastních modelovacích pomůcek, které jsou ve FeatureCAMu k dispozici.

Kontaktujte CAD Studio.


Princip drátořezu v Autodesk FeatureCAM:

úterý 16. července 2019

Novinky Autodesk Inventoru 2020.1Nově uvedená aktualizace Inventor 2020.1 je dostupná pro předplatitele na Autodesk Account nebo přes Desktop App. Tento update přináší řadu nových funkcí a zároveň opravuje některé chyby nahlášené uživateli. Mimo jiné i chybu kolize s květnovou aktualizací Windows 10.

Sestavy

Vylepšení Generátoru rámových konstrukcí
  • Kapátko kopírování vlastností dříve zůstávalo u příkazů Vložit a Změnit aktivní, a pokud jste chtěli vybrat více členů rámové konstrukce, které se měly změnit, bylo nutné kliknout na možnost Vybrat. Chování se změnilo na následující:
   • Vyberte členy rámové konstrukce, které chcete změnit.
   • Aktivujte kapátko a vyberte člen, ze kterého chcete vlastnosti zkopírovat.
   • Zkopírované vlastnosti se použijí v náhledu u vybraných členů a vy můžete pokračovat ve výběru nových prvků, které chcete změnit.
   • Dokončete operaci kliknutím na tlačítko OK nebo Použít.
  • Při použití příkazu Vložit nebo Změnit se manipulátor rámové konstrukce zobrazí v místě, kam kliknete myší.
  • Nyní můžete členy rámové konstrukce zrcadlit přímo v dialozích Vložit a Změnit nebo pomocí ikony v zobrazení.
   Poznámka: Možnost Zrcadlit není k dispozici u zakřivených členů rámové konstrukce.
Vylepšení modulu Design Accelerator
Několik dialogů Generátoru komponent bylo vylepšeno tak, aby podporovalo vložení komponenty do hlavní sestavy. To umožňuje vložit komponentu jako samostatnou součást přímo do hlavní sestavy. Dříve bylo tyto komponenty možné vkládat pouze jako podsestavy. V dialogu můžete pomocí možnosti Povoluje/zakazuje strukturu podsestavy přepínat mezi vkládáním komponenty nejvyšší úrovně a komponenty podsestavy.

Vylepšení ikon typu "Nevyřešeno"
Ikona Nevyřešeno a možnost místní nabídky Vyřešit soubor byly následovně vylepšeny:
 • Ikona Nevyřešeno v poli filtru vyhledávání nyní zobrazuje značku, která je konzistentnější s ikonou zobrazovanou vedle nevyřešených komponent v Prohlížeči sestavy.

 • Ikona Nevyřešeno se nyní zobrazuje vedle možnosti místní nabídky Vyřešit soubor.


Vylepšení polohových reprezentací
V prohlížečích modelu a reprezentací nyní můžete přesouvat polohové reprezentace a měnit jejich uspořádání přetažením, stejně jako je to možné u zobrazení návrhů v Prohlížeči sestavy. Výběry lze spravovat pomocí standardních kláves systému Windows, Ctrl a Shift.
Přetažení myší není podporováno v následujících případech:
 • Když přesouváte polohovou reprezentaci z nadřazené složky.
 • Když měníte uspořádání hlavního uzlu.

Vylepšení rozpisky
Pomocí nové možnosti Vytvořit virtuální komponentu můžete prostřednictvím dialogu Rozpiska vytvořit virtuální komponentu. Virtuální komponenta se zobrazí v dolní části prohlížeče sestavy.

Součásti

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči povoleno pro více příkazů
Možnosti Zobrazit v prohlížeči rozšířené informace za názvy uzlů prvků (k dispozici v dialogu Možnosti aplikace na kartě Součásti) a Zobrazit rozšířený název (k dispozici v nabídce nástroje v prohlížeči modelu) byly rozšířeny o podporu následujících příkazů:
 • Plech > Upravit
  • Vyjmout
  • Zkosení rohu
  • Zaoblení rohu
  • Vystřižení rohu
  • Razník
 • Plech > Vytvořit
  • Ohnutí
  • Lem
  • Ohyb
 • 3D Model > Upravit
  • Skořepina
  • Rozdělit
  • Pole
  • Kombinovat
  • Ohnutí součásti
 • 3D Model > Pole
  • Zrcadlit
  • Obdélníkové
  • Kruhový
  • Řízené náčrtem
 • 3D Model > Vytvořit
  • Reliéf
 • 3D Model > Povrch
  • Prodloužit
  • Přímková plocha

Vylepšení odvozené komponenty
Nastavení asociativního propojení v dialozích Odvozená součást a Odvozená sestava nyní zůstávají zachována mezi relacemi aplikace Inventor. Pokud například zaškrtnete políčko, bude zaškrtnuto i při příštím otevření dialogu ve stejné i budoucích relacích aplikace Inventor.

Vylepšení zrcadlení součásti
Možnosti pracovní roviny v dialogu zrcadlení součásti, který otevřete pomocí pásu karet, karty 3D model > panelu Pole > příkazu Zrcadlit, byly aktualizovány. Možnosti pracovní roviny nyní zobrazují:
 • Vertikální místo horizontálního rozložení
 • Popisky nástrojů
 • Popisný text

Vylepšení funkcí

Příkaz Díra
Při umísťování děr můžete kontrolovat vytváření středových bodů přepnutím možnosti Povolit vytváření středových bodů. Pokud je možnost VYPNUTA, přijímá se jako zadání pouze existující geometrie založená na náčrtu. Pokud je možnost ZAPNUTA, není zadání omezeno na geometrii náčrtu.

Náčrt

Vylepšení horizontální vazby
Pomocí nové klávesové zkratky (stiskněte značku spojovníku na klávesnici) spusťte příkaz Horizontální vazba.

Odkazování na kóty
Chcete-li odkazovat na existující kóty náčrtu, klikněte při úpravě kóty na kótu, na kterou chcete odkazovat.


Výkresy

Vylepšení prohlížeče výkresu
iVlastnosti komponenty lze nyní otevřít prostřednictvím místní nabídky prohlížeče výkresu. Klikněte pravým tlačítkem na komponentu v prohlížeči a v místní nabídce vyberte možnost iVlastnosti.

Nový vizuální prvek pro kopírování vlastností [kóty]
Za účelem zvýraznění dostupnosti možnosti Kopírovat vlastnosti v prostředí výkresu byla do místní nabídky Kopírovat vlastnosti přidána ikona kapátka.

Obecné

Dialog iVlastnosti rozšířen o podporu kontroly pravopisu
Když je nyní povolena možnost Kontrola pravopisu (na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace), aplikace Inventor během psaní do jakéhokoli pole v dialogu iVlastnosti automaticky kontroluje pravopis.
Poznámka: Když dialog iVlastnosti otevřete mimo aplikaci Inventor, například prostřednictvím Průzkumníku Windows, je kontrola pravopisu zakázána.

Vylepšení karty Uživatelské v dialogu iVlastnosti
Byla provedena následující vylepšení karty Uživatelské v dialogu iVlastnosti:
 • Sloupce na kartě Uživatelské v dialogu iVlastnosti se nyní automaticky upraví podle nejdelší hodnoty v každém sloupci. Není již nutné ručně rozšiřovat sloupec názvů či hodnot, aby byly vidět názvy a hodnoty uživatelských vlastností.
 • Nyní můžete vybrat více položek k odstranění nebo zrušit jejich výběr pomocí standardních klávesových zkratek systému Windows, Ctrl+A, Shift a Ctrl:
  • Ctrl+A: Vybere všechny položky.
  • Shift: Vybere nebo zruší výběr jedné položky nebo skupiny navazujících položek.
  • Ctrl: Při kliknutí vybere a přidá jednotlivé položky do sady výběru (nebo zruší jejich výběr a odebere je ze sady výběru).
Podpora vícenásobného výběru v prohlížeči
Nyní můžete vybrat více složek, které jsou na stejné úrovni v prohlížeči modelu, a najednou je odstranit. Dříve bylo možné odstranit v jednu chvíli pouze jednu složku. Pomocí standardní klávesové zkratky systému Windows – Shift – můžete spravovat výběr.

Přejmenování uzlů prohlížeče
Přejmenovat uzly prohlížeče nyní můžete efektivněji. Například změna z malého písmena na velké je přímočará a nevyžaduje již proces o čtyřech krocích.

Vylepšení panelu vlastností
 • Chování polí k úpravě hodnot bylo vylepšeno. Jedním kliknutím vyberete celé pole, hodnotu a jednotky.

 • Kdykoli je zobrazen panel vlastností a existují nevyplněné výběry, funguje klávesa Enter stejně jako tlačítko Pokračovat. Pokud jsou všechny výběry vyplněné, funguje klávesa Enter stejně jako tlačítko OK.
 • V rozevíracím seznamu můžete pomocí klíče znaku (první znak v názvu) rychle vyhledávat a přecházet na položky seznamu.

Vylepšení výkonu

Byl zvýšen výkon v následujících oblastech:
 • Prohlížeč výkresu, zvláště při přesouvání kurzoru nad uzly prohlížeče
 • Možnosti aplikace pro jiná než grafická nastavení při aplikování změn.
 • Zvýšili jsme výkon polí prvků u součásti a sestavy.

3D poznámky a definice založené na modelu

Nyní můžete změnit rovinu poznámek existující 3D poznámky nebo prvku tolerance pomocí nového příkazu úpravy Změnit rovinu poznámek.

Inventor Tolerance Analysis

Bylo přidáno několik vylepšení aplikace Inventor Tolerance Analysis.
 • Plochy se nyní odvozují z vazeb vložení a jsou součástí automatických smyček vazeb.
 • Součástí automatické smyčky vazeb jsou nyní i komponenty podsestav.
 • Pokud vazba proti sobě použitá ve smyčce vazeb obsahuje hodnotu odsazení, přidá se hodnota odsazení automaticky do řetězce.

Vylepšení translátoru

Byly vylepšeny následující formáty exportu:
 • Přidána verze formátu CATIA V5-R62019
 • Přidán export do formátu Granite 12
 • Přidána verze JT 10.4. Ve verzi 10.3 a vyšších není k dispozici možnost exportu Brep JT.
Další informace o translátorech a podporovaných verzích naleznete v tipu Inventor 2020 - formáty - import/export/AnyCAD.

Přehled novinek:


Informace o opravách chyb ve verzi 2020.1 najdete ve fóru na CADforum.cz

pondělí 17. června 2019

Metody toleranční analýzy Autodesk InventoruDimenzování a tolerance jsou kritickou součástí každého konstruování. Jejich použití vyžaduje znalosti o technologických schopnostech, ekonomické produkci a funkcích daného vyráběného produktu. A to se snáze řekne než udělá.

Analýza tolerancí aplikace Autodesk Inventor vám pomáhá analyzovat a definovat správné hodnoty tolerancí, které ovlivňují funkčnost konstrukce z hlediska smontovatelnosti, případně nahraditelnosti a zároveň umožní dosáhnout správného ekonomického výsledku. Tento nový nástroj poskytuje konstruktérovi mnohem větší přehled a povědomí o tom, jak různé vyráběné komponenty vzájemně spolupracují ve svém navrženém prostředí.

Jak bylo zmíněno v předchozím článku (viz Toleranční analýza pro Inventor). Jedná se o analýzu kótovacího řetězce, založenou na metodách stochastických výpočtů, umožňující simulaci tolerance jako součtu rozměrů v přímce (1D). Jednoduché číselné řetězce se skládají z rozměrů jednoho typu, pouze délky nebo pouze úhlů. Tato analýza umožňuje určit, zda díly v dané sestavě splňují požadavky na mechanické seřízení a provoz na základě kumulativních tolerancí jednotlivých dílů.

Na obrázku je znázorněn jednoduchý příklad kótovaného uzavřeného řetězce.


Konstruktér konstruující součást pomocí CAD systému modeluje ideální geometrii. V analýze tolerancí aplikace Autodesk Inventor umožňuje analyzovat rozměrovou variabilitu a její vliv na funkčnost součásti v jednorozměrném směru (1D), ale systém může často rozpoznat vliv tvaru geometrie i v 2D rovině nebo 3D prostoru. V této situaci program varuje před možností rozšíření pole tolerance v důsledku například lineárních a úhlových rozměrů a mění "citlivost" takového rozměru.
Analýzy lineárních rozměrových řetězců definujeme pomocí detekce jednotlivých uzavřených smyček mezi jednotlivými komponenty. Přidáním tolerancí buď v náčrtu, nebo za pomocí poznámek v modelovém prostředí se hodnoty tolerance pro lineární a geometrické rozměry vypíší do analýzy. 

Dále definujeme jakou metodu toleranční analýzy použijeme. Používáme tří základní metody.
 • Aritmetická metoda 
  • (Worst Case)
 • Statistické metody 
  • RSS (Root Sum Squares) 
  • 6 Sigma

Metoda Worst Case:
 Worst Case "nejhorší případ" je metoda zajišťující úplnou zaměnitelnost součástí. Často vyžaduje dražší technologické procesy, což umožňuje výrobu všech výrobků v relativně úzkých tolerančních polích. Je definovaná hraničními odchylkami. Tzn. předpokládá se, že všechny součásti budou vyrobeny buď v dolních, nebo v horních mezních rozměrech. Tolerance uzavírajícího členu se používá jako aritmetický součet tolerancí všech dílčích rozměrů.

Její využití je pro menší počet dílčích členů a pro kusovou nebo malosériovou výrobu. Pokud není tolerování smluvním požadavkem a není zapotřebí 100% zaměnitelnost dílů, může se řádně aplikovat statistické tolerování se zvýšenými tolerancemi komponentů a s nižšími náklady na výrobu.

Metoda RSS:
Root Sum Squares (RSS) je nejrozšířenější a nejpoužívanější statistickou metodou. Je založena na principu obecné metody statistické analýzy. Rozměry na horní nebo dolní toleranci se vyskytují s menší pravděpodobností. Z větší pravděpodobností se budou vyskytovat součásti, u nichž se rozměry pohybují kolem středu tolerančního pole. Počet výskytů hodnot rozměrů je dán tzv. normálním rozložením jednotlivých hodnot rozměrů, které popisuje Gaussova křivka. 
LL dolní limit
UL horní limit
µ střední hodnota rozměru
σ směrodatná odchylka

Standardní odchylka vypočítaná pro normální rozdělení každého rozměru se vypočte ze vzorce. Nejběžnější předpoklad způsobilosti Cp = 1 vychází z předpokladu výrobního procesu, který umisťuje definované tolerance na standardní odchylky ±3σ od středu tolerančního pásma, které se předpokládá jako průměr, takže pravděpodobnost součásti splňující požadované tolerance je 99,73%. Z toho plyne částečná zaměnitelnost (může vznikat určitá zmetkovost). Uvádí se maximální počet zmetků na milion součástí - DPMO. Na druhou stranu můžou být větší Tolerance dílčích rozměrů, což snižuje výrobní náklady. Typické použití je v hromadné nebo velkosériové výrobě.

Metoda 6 Sigma:
  6 Sigma je vlastně určitým zpřísněním metody RSS. Pro některé výrobky je počet zmetků (vlastně 2700 zmetků na milion součástí) stále moc velký. Navíc se střední průměrná hodnota rozměru posouvá působením různých vlivů (např. opotřebení nástrojů), často až o 1,5σ od původní hodnoty - viz obr. níže. Takový posun znamená u výroby se způsobilostí ±3σ asi 67000 nevyhovujících výrobků z milionu vyrobených, tedy téměř 7% a to už může znamenat vysoký nárůst nákladů.
Jak tedy napovídá název, tato metoda předepisuje tolerance se způsobilostí ±6σ. V takovém případě je i při posunu střední hodnoty o 1,5σ počet zmetků pouze 3,4 na milion. Pro tuto metodu je zaveden modifikovaný název indexu způsobilosti - Cpk.
Kde koeficient k značí poměr mezi posunutím střední hodnoty a polovinou tolerančního pole. Pro metodu 6 Sigma při posunu střední hodnoty o 1,5σ můžeme počítat:

Využití je pro velmi přesnou výrobu a pro výrobu ve velkých objemech. 


Z popsaných metod vyplývá, že je nutné zvážit, která metoda pro danou výrobu bude výhodnější, což bude záviset především na objemu výroby, složitosti výrobku (počet dílčích členů v rozměrovém obvodu) a na 100% nahraditelnosti.