pátek 30. července 2021

Autodesk Vault 2022.1 - co je nového?

PDM aplikace Autodesk Vault 2022.1 přináší uživatelům s aktivním předplatným nové funkce v oblastech větší automatizace, flexibility, ale i rychlejší práci s vašimi návrhovými daty díky novému prohlížeči a mobilní aplikaci. Vault 2021.1 vám umožňuje zobrazit CAD návrhy pomocí nového Autodesk prohlížeče, přidávat a exportovat připomínky s prostředí Vault a využívat Kopírování návrhu (Copy Design) přímo z prostředí Autodesk Inventoru.

Vault 2022.1 - Vault v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu v prostředí Autodesk Inventor

Kopírování návrhu (Copy design) v prostředí Vault je nejsnazší cesta, jak vytvořit kopii existujícího návrhu a všech jeho asociovaných souborů. S Vault 2022.1 máte nyní možnost využívat kopírování návrhu přímo v prostředí rozhraní Inventoru.

Možnost využít kopírování návrh z prostředí Inventoru

 1. V záložce Vault vyberte pod pravým tlačítkem „Copy design“
 2. V okně „Zobrazit podrobnosti“ záložce „Použití“ nebo „Místo použití“ vyberte pod pravým tlačítkem možnost „Copy design“
 3. Spusťte kopírování návrhu tak jak jste zvyklí
Podpora otevírání výkresů pro Stav modelu

Pro možnost „Otevři výkres z prostředí Vault…“ byla přidána podpora pro Stavy modelů. Nyní, pokud v záložce „Model“ pro vybraný „stav modelu“ pod pravým tlačítkem vyberete „Otevři výkres z uložiště Vault…“, bude získán a otevřen výkres pro daný stav.

Poznámka:

 1. Pokud je asociován jeden výkres pro daný Stav modelu, otevře se výkres přímo z Vault
 2. Pokud je na Stav modelu asociováno více výkresů, můžete si vybrat jeden nebo více výkresů, které budou otevřeny.
 3. Pokud není asociován žádný výkres pro daný Stav modelu, můžete otevřít výkres asociovaný pro jiný Stav modelu

Odkaz na online nápovědu „Asociování výkresu Stavu modelu

Sjednocení dialogů rozšířených možností vyhledávání

Pro příkazy Inventoru nahradit z Vault, kopírování návrhu a příkazy Vault (kopírování návrhu, přílohy, čistit, přejmenovat, nahradit, položky, správce tisku atd.) byl sjednocen dialog rozšířeného vyhledávání.

Jednotné prostředí rozšířeného vyhledávání je nyní dostupné napříč všemi souborovými dialogy Vaultu.

Vault 2022.1 - Vault klient

Autodesk prohlížeč (Forge)

Pro náhledy na DWF, DWFx a PDF teď Vault 2022.1 nově integruje prohlížeč Autodesku (Forge) do prostředí Vault klienta. Prohlížeč obsahuje nástroje pro nahlížení, analýzu a připomínkování vašich návrhů.

Pro využití Autodesk prohlížeče je nutné změnit nastavení výchozího prohlížeče. V možnostech Vault, nastavení „Výchozího prohlížeče pro prohlížení souborů“ vybrat Autodesk prohlížeč.

Jak nastavit Autodesk Vault 2022.1 klienta pro využití Autodesk prohlížeče.

 1. Nástroje – Možnosti
 2. Výchozí nastavení pro prohlížení souborů – Autodesk Viewer
 3. Nyní máte možnost využívat Autodesk prohlížeč.

Odkaz na online nápovědu „Autodesk Viewer

Podpora připomínkování nového prohlížeče

Nový prohlížeč Autodesku obsahuje možnosti připomínkování a export připomínek. Při prohlížení souborů pomocí prohlížeče Autodesk můžete prohlížet strukturu modelu, modely v řezu, vytvářet rozpady, odměřovat.

Náhled je možné připomínkovat pomocí textů, odkazů, šipek, poznámek různých tvarů pro následné uložení do formátu obrázku (*.png) pro všechny 2D a 3D souborové modely a výkresy. Možnosti připomínkování se tak mohou stát součástí vašeho schvalovacího procesu.

Prohlížeč Autodesku je integrován do prostředí Vault klienta

Podpora položek Vault pro Stav modelu

Pro soubory a sestavy obsahující Stav modelu, Vault automaticky založí položku pro každý Stav modelu, který má jedinečné číslo součásti. Vault 2022.1 podporuje a zajišťuje asociaci výkresu (IDW a DWG) v položce odkazující na příslušný Stav modelu.

Vault 2022.1 - Tenký klient (web rozhraní)

Tenký klient Vault 2022.1 obsahuje nově materiálové kusovníky tzv. „Rozpisky“ a místo použití.

Karta „Rozpiska“ obsahuje položky ve víceúrovňové struktuře sestavy nebo položky pro konkrétní díly. Řádky ve víceúrovňové hierarchii lze rozkliknout a zobrazit tak vnořené položky. Karta „Rozpiska“ by se dala definovat jako kompletní kusovník nebo materiálový rozpad daného výrobku.

Karta "Místo použití" se používá k zobrazení hierarchie směrem shora, což znamená, že ukazuje, kam vstupuje daná součástka nebo sestava v rámci uložiště Vaultu.

Nově je v tenkém klientovi Vault 2022.1 podporováno označení a tvorba poznámek k jednotlivým modelům.

Váš model můžete označit v tenkém klientovi pomocí poznámek formou textů, šipek, popisů, případně pomocí různých tvarů a následně přidat vaše vlastní poznámky k modelům. Tyto obrázky můžete následně uložit jako obrázek ve formátu *.png a vytisknout. Připomínky na dílech nebo sestavách můžete následně zahrnout do pracovního postupu schválení výrobku.

Vault 2022.1 a SolidWorks

Doplněk Autodesk Vault 2022.1 pro SolidWorks nabízí rozšířené údaje o jednotlivých dílech a sestavách jako například:

 • Referenční soubory
 • Historii
 • Místo použití souboru
 • Požadavky na změnu
 • Rozpisky

Rovněž je možné se přímo přes rozhraní SolidWorks dostat k položce daného modelu.

Novinkou je i rozložení a celkově prostředí karty rozpisky pro SolidWorks. Nově je podporováno číslování podle pořadí.

Byla přidána možnost "zařadit nadřazené soubory, které obsahují rozdílné podřazené verze do vybrané složky Vault". Pokud je tato možnost zaškrtnuta, znamená to, že je možné nahrát do Vault různé nadřazené soubory s rozdílnými verzemi podřazených souborů, které již existují v úložišti Vault. Tyto existující podřízené soubory nejsou vyměněny za nové ve Vault. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, tak není možné nahrát nadřazené soubory v případě, podřízené soubory již existují ve Vault.

Vault 2022.1 - Mobilní aplikace

Přihlašování pomocí Autodesk ID

Pokud se přihlašujete pomocí vašeho Autodesk ID, frekvence vyžádání opětovného přihlášení se postupně snižuje.

Vault 2022.1 - Pro Administrátory

Rozšíření správy uživatelů / skupin

Správci úložiště mohou exportovat správy uživatelů podle přístupu k jednotlivým rolím, skupinám a úložištím.

Přístupy pro uživatele

Jsou přidány nové typy zobrazení, například "účinný přístup" pro uživatele. Přidány byly nové možnosti zobrazení účinného přístupu každého uživatele, a to přímo nakonfigurovaného, nebo získaného prostřednictvím členství v dané skupině. Tyto náhledy lze následně reportovat ve formě excelovské tabulky.

Vylepšení konfigurace SSL

Přidání „Secure Socket Layer“ (SSL certifikát), který pomáhá klientům Vault bezpečně přistupovat k ADMS serveru prostřednictvím webového přístupu, je na základě nových možností konfigurace jednodušší.

Správce úložiště může zobrazit konfiguraci sítě a nakonfigurovat SSL pro bezpečnou komunikaci na kartě "Síťová nastavení" v dialogovém okně "Globální nastavení".

Na kartě síťová nastavení se zobrazuje URL adresa serveru používaného pro připojení k aplikaci Vault Klient.

Adresa URL obsahuje:

 • Protokol http / HTTPS
 • Jméno uživatele
 • Číslo portu

Přístup k serveru Vault přes HTTPS:

 • Výběrem položky HTTPS získáte přístup k serveru prostřednictvím protokolu HTTPS
 • Kliknutím na certifikát nakonfigurujete SSL s novým certifikátem
 • V dialogovém okně "Vybrat certifikát" vyberete certifikát SSL ze seznamu důvěryhodných certifikátů
 • Výběr názvu hostitele

Chcete-li pro připojení nastavit jiný port SSL, upravte číslo portu. Výchozí port je 443.

Odkaz na online nápovědu „Vylepšení konfigurace protokolu SSL

Pro další informace o možnostech PDM aplikace Autodesk Vault a jejího napojení na vaše obchodní procesy a ERP systémy prosím kontaktujte odborníky společnosti Arkance Systems.

Autor: M.Brlica

středa 16. června 2021

Katalog náhradních dílů na platformě Autodesk Forge

Katalog náhradních dílů (KND, resp. Spare Parts Catalog, SPC) je webová aplikace společnosti Arkance Systems umožňující firmám zpřístupnit své portfolio výrobků na internetu a svým zákazníkům umožnit snadnou objednávku náhradních dílů.

Výrobky v Katalogu náhradních dílů jsou zobrazovány formou 3D modelu. Pro zobrazení 3D modelů využívá Katalog náhradních dílů cloudové technologie platformy Autodesk Forge. Společně s 3D modelem se přenášejí z CAD aplikace (typicky Autodesk Inventor) i vlastnosti s číslem součástí, skladovým číslem a popisy. Náhradní díl je tak vybírán přímo z modelu výrobku nebo kusovníku. Katalog náhradních dílů je hostovaný na cloudové platformě Microsoft Azure, která zabezpečuje vysokou bezpečnost běžících aplikací a dostupnost po celém světě. Přístup do aplikace je zabezpečen uživatelskými účty, tzn. do Katalogu náhradních dílů se dostane jen „pozvaný“ uživatel, který má platný účet vytvořený administrátorem aplikace.

Vlastnosti katalogu náhradních dílů


Zobrazení 3D modelu

Model v Katalogu náhradních dílů je zobrazován pomocí komponent platformy Autodesk Forge ve 3D formátu. Jako zdroj zobrazovaného modelu se nám nejlépe osvědčil formát Autodesk DWFx, který přenáší jak grafickou reprezentaci modelu, tak i vlastnosti. V prohlížečce modelu je, kromě grafické reprezentace modelu, možné zobrazit kusovník sestavy, vlastnosti jednotlivých komponent (součástí a podsestav) modelu, rozpad sestavy a pokud je v DWFx povoleno, tak i odměřování.

Nákupní košík

Další možností při zobrazení modelu je možné přidat komponentu do „nákupního košíku“. Obsah „nákupního košíku“ je pak možné odeslat k dalšímu zpracování. Odesláním „nákupního košíku“ nedochází k platbě nebo závazné objednávce, ale je zde chápáno jako poptávka po náhradních dílech.

Správa společností

Správa společností Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání společnosti. Každá nově založená společnost má skupinu „Administrátorů“ a skupinu „Uživatelů“. Lze tak dosáhnout toho, že výrobní firma, která spravuje Katalog náhradních dílů může vytvořit přístupy pro další servisní nebo odběratelské společnosti, které „uvidí“ jen ty modely, které jsou pro ně zajímavé.

Správa uživatelů

Správa uživatelů Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání, resp. zakázání uživatele, který může do aplikace přistupovat. Uživatelé pak jsou přidáváni do skupin podle společnosti, do kterých náleží.

Správa modelů

Správa modelů Katalogu náhradních dílů obsahuje nástroje pro přidání, editaci nebo odebrání, resp. zneplatnění modelu v seznamu dostupných výrobků, které se mají zobrazovat. Pro jednotlivé modely pak mohou být zobrazovány všem uživatelům nebo jen určitým skupinám, resp. uživatelům odběratelských nebo servisních firem. Modely je do Katalogu náhradních dílů možné nahrát přímo nástroji Správy modelů pro přidání modelů.

Jazyky

Aplikace Katalog náhradních dílů je nyní dostupná v české a anglické lokalizaci.

Responzivní design

Design celé webové aplikace je navržen tak, aby bylo možné Katalog náhradních dílů zobrazovat na stolním počítači, notebooku, tabletu nebo telefonu. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o zobrazování 3D modelu, který může být poměrně detailní a velký je doporučeno, aby cílové zařízení mělo úhlopříčku alespoň 10“.

Prezentace Katalogu náhradních dílů na konferenci Autodesk LIVE 2022Kontaktujte Arkance Systems, Forge partnera Autodesku, pro bližší informace a nabídku.

úterý 15. června 2021

Nová struktura cen přibližuje Generativní design širšímu okruhu konstruktérů

Již více než pět let vyvíjí společnost Autodesk nástroje pro Generativní navrhování - konstrukční nástroje založené na umělé inteligence, které pomáhají konstruktérům rychleji dosahovat lepších výsledků. Za tu dobu se prokázalo, že generativní design je základem udržitelnější, efektivnější a inovativnější výroby budoucnosti.

Generativní design poháněný umělou inteligencí a neomezným výkonem cloudu pomáhá konstruktérům ve spolupráci s počítačem velmi rychle vytvářet návrhy, které jsou strojově generovány tak, aby splňovaly požadavky předem zadané konstruktérem. Vznikají přitom překvapivá, člověkem nevymyslitelná konstrukční řešení.

Nyní chce Autodesk tuto technologii zpřístupnit co nejširšímu počtu inženýrů a konstruktérů, kteří pracují na řešení nejrůznějších problémů. Počítače tak pracují jako partneři konstruktérů a prováděním běžných výpočtů, pro které jsou stvořeny, pomáhají dosáhnout pozoruhodných výsledků. Díky novému, cenově dostupnějšímu licencování dnes můžeme designérům a konstruktérům výrazně usnadnit experimentování s generativním navrhováním a posílit jejich tvůrčí svobodu. Generativní design je dostupný v řadě produktů Autodesku, ale nejčastěji se využívá v konstrukční CAD/CAM aplikaci Fusion 360 (i jako součást sady Product Design & Manufacturing Extension). Výsledné modely lze vyrábět pomocí obrábění, 3D tisku nebo hybridními postupy.

Zákazníci si dnes mohou předplatit rozšíření Generative Design Extension pro Fusion 360 za cca 31.000 Kč ročně (akce do 30.6., poté cca 44.000 Kč ročně). Toto předplatné umožňuje zákazníkům provádět neomezený počet generativních studií a přistupovat ke každému výsledku návrhu po dobu trvání předplatného. Pro zákazníky, kteří dávají přednost cenám za projekt, nabízíme podobně dostupnou možnost ve formě cloudových kreditů.

Vygenerování výstupu při individuální platbě formou cloudových kreditů nyní stojí 33 kreditů a zahrnuje i přístup k editovatelným 3D modelům výstupů. Modely lze nyní zdarma generovat i ze všech minulých výstupů (ty se dříve hradily zvlášť).

Tato nová cenová struktura určuje i nejvhodnější volbu typu licencování. Pokud se chystáte generovat více než 4 GD studie měsíčně, je pro výs výhodnější licencování formou GD Extension, pokud méně než 4, bude pro vás výhodnější použít cloudové kredity.

Více na f360.cz

pondělí 24. května 2021

SRAM radikálně mění pedálové kliky pomocí Fusion 360 a 3D tisku

Prototypy klik jsou dvakrát pevnější než kliky vyvinuté a vyrobené tradiční technikou a jsou o 20 % lehčí.

Americká společnost SRAM využila možnosti softwaru Autodesk, generativní design a aditivní výrobu, známou jako 3D tisk, pro výrobu prototypů titanových klik, které jsou dvakrát pevnější a o 20 % lehčí než ty, které se vyrábějí tradiční technikou.

Algoritmy generativního designu zkoumají velké množství konstrukčních řešení a snaží se dosáhnout definovaných cílů při zohlednění daných omezení. Společnost Autodesk zveřejnila na internetu video, které vysvětluje, o co se jedná.

"Tento projekt jsme zahájili se společností Autodesk, lídrem v technologii generativního navrhování, abychom ji mohli spojit s tím, čemu rozumíme v oblasti navrhování jízdních kol, a podívat se na optimalizaci našich návrhů klik," říká hlavní konstruktér společnosti SRAM, Will King. "Pro tento projekt generativního návrhu jsme si vybrali rameno pedálové kliky, protože se jedná o velký konstrukční prvek."

"Aditivní výroba, známá také jako 3D tisk, vám pomůže dostat se od digitální myšlenky k fyzickému prvku rychleji, umožní nám přenést myšlenku do fyzického prostoru, abychom ji mohli vyhodnotit, otestovat, projet v terénu, pak se vrátit a rozhodnout, které prvky návrhu chceme dát do našeho sériového hnacího ústrojí."

"Pro společnost SRAM je konečným cílem dodávat cyklistické komponenty, které jezdce inspirují a jízdní kolo zrychlují, a generativní design je nástroj, který nám umožňuje nejen optimalizovat výkonnostní parametry pro jezdce, ale také zkrátit dobu vývoje, abychom mohli snáze vyzkoušet nové nápady, vyhodnotit je a pak je buď zahodit nebo jim dát větší váhu a dovést je do fáze prototypu. Pak jsme schopni tyto nové nápady rychleji dodat koncovému uživateli."

"Společnost SRAM je inovační firma, a tak chceme i nadále přidávat inovace a zlepšovat zážitek z jízdy, a generativní design nám pomáhá dostat se k této metě rychleji."

SRAM nadšeně přijímá nové technologie jako prostředek ke zlepšení produktů, které může dodávat zákazníkům.

Sean Manzanares ze společnosti Autodesk říká: "To, co děláme, je využití umělé inteligence i superpočítačového výkonu, který umožňuje vymyslet desítky nebo stovky různých návrhů, které by člověka nikdy nenapadly, a ty získáte za zlomek času."

"Inspirovali jsme se stávajícími klikami společnosti SRAM a použili jsme náš software pro zkoumání designu, který se nazývá Generativní design v softwaru Autodesk Fusion 360. Musíte zavést nové konstrukční nástroje, abyste mohli přemýšlet jinak a dělat věci jinak. Inovace využijete jako klíč k zavedení nových metod tvorby a výroby vašich produktů."

Společnost SRAM již vyrobila funkční prototypy, a to jak pomocí klasického obrábění tak pomocí 3D tisku. Generativní nosníková konstrukce vypadá skvěle, ale vypadá také jako ideální lapač bláta. je ale zřejmé, že nějaká forma pokrytí/kůže na produkční verzi by tomu mohla snadno zabránit. Na trhu je samozřejmě již celá řada dutých klik, které jsou navrženy tak, aby šetřily hmotnost, a mnoho výrobců své kliky frézuje, aby odstranili nepotřebný materiál, ale zdá se, že prototypy SRAM posouvají tyto postupy na zcela novou úroveň.

Více o Fusion 360 a generativním navrhování viz F360.cz a koncept generativní design.

Dle https://road.cc/content/tech-news/sram-radically-redesigns-cranks-specialist-software-283527 a dle https://bikerumor.com/2021/05/21/sram-prototypes-ai-optimized-3d-printed-cranks-using-autodesk-generative-design/

čtvrtek 8. dubna 2021

Novinky Autodesk Vault 2022

Právě byla uvedena nová verze systému pro správu dat (PDM) Autodesk Vault 2022. Umožňuje rychlou a přesnou správu dat napříč firmou. Vault je integrován do více jak 30 návrhových aplikací. Vault je dodáván jednak ve verzi Basic jako součást strojírenské kolekce (PD&MC), dále pak jako verze Vault Workgroup, Vault Office a jako nejvyšší řešení ve verzi Vault Professional, o jehož novinkách verze 2022 zde budu psát. 

Do verze 2022 bylo zapracováno velké množství podnětů od zákazníků vedených na portálu Autodesk Ideas, zohledňuje nové funkce Inventoru 2022 a dalších CAD produktů, prohlubuje již stávající funkčnost  a přináší mnoho dalších zajímavých novinek zefektivňující každodenní správu dat. 

Detailněji vám opět novinky přiblížíme na naší bezplatné online konferenci LIVE 2022 dne 5.5.2021, nezapomeňte se registrovat.


Novinky pro každodenní práci

Verze 2022 přináší lepší integraci do Inventoru, možnost zobrazení více informací o vložených modelech a rozšíření správy Kusovníků (BOM). 

"Zobrazit detailní informace" (Show details)

Je představitel rozšířené integrace v Inventoru. Do Inventoru se doplnil zcela nový (dokovací) panel  umožňující zobrazit informace tak jak jsem zvyklí z plného klienta Vaultu. Tedy kompletní historii, rozpad sestavy, kam vybraný model vstupuje, zobrazení Změnového řízení (ECO), připojené položky, jejího rozpadu a možností zobrazení vybraných iVlastností (více viz video). V současné době každý uživatel, který chtěl tyto informace při práci vidět, si musel pouštět plného klienta Vaultu - např. na druhém monitoru. Od verze 2022 je toto možné přímo z prostředí Inventoru, navíc zobrazení informací ihned reaguje na vybrání modelu či sestavy v Inventoru. Významně se tak zpřehlední každodenní práce každého konstruktéra. Správa stavu modelů (Inventor model state management)

Spolu s novou funkčností Stavy modelu v Inventoru 2022 (psal jsem o ní v minulém článku) se pro vyšší efekt odpovídajícím způsobem rozšiřuje i funkčnost ve Vaultu. 

 • Při otevírání či vkládání modelu do Inventoru s více stavy z Vaultu je možné vybrat stav, ve kterém se model do sestavy vloží. 
 • Dále je možné řídit, jakým způsobem se z jednotlivých variant modelu vytváří Položky (ITEMs) ve Vaultu.Podpora spolupráce Inventor a Revit

Dalším rozšířením funkčnosti Inventoru je spolupráce Inventoru s Revitem. Tuto funkčnost kompletně pokrývá i Vault. Nyní kompletně spravuje a aktualizuje soubory Revitu a Inventoru. Data schvalovatelů a Revizní tabulky

Dostat data o schvalovatelích, datech schválení do Vlastností modelu či výkresu bylo doposud možné pouze s naší aplikací (Jméno či datum schválení modelu či výkresu). Od verze 2022 část těchto informací je možné aktualizovat přímo funkčností Vaultu a to díky sledováním atributů "Latest Released Date" a "Approver" . Takto propsané atributy je možné zobrazovat třeba v revizní tabulce výkresu. Pozn. naše aplikace toho umí stále více :) .Vyhledávání duplicit

Toto je velmi výkonná a užitečná funkce, kterou jsme vám představili už minulý rok. Ve verzi 2022 dochází k dalšímu rozšiřování její funkcionality. 

Ve verzi 2022 přibyla možnost nových filtrů a možností pro vyhledávání duplicit.
 • Vyloučení zrcadlených komponent
 • Určení přesnosti shody 
 • Vyloučení různých materiálů
 • Pokročilé vyhledávání metadat kombinované s geometrickým vyhledáváním
Docílíte tak lépe požadovaných výsledků při vyhledávání tvarově identických dílů ve Vaultu. Jen připomenu, že tento nástroj ej chopen vyhledávat tvarově identické díly bez ohledu na původ jejich vzniku, zda byly vymodelovány různými způsoby v Inventoru či importovány (např. STEP).
Tento nástroj kromě slouží pro eliminaci skladových položek (identický díl uložený vícekrát pod různými názvy a pod.)Administrace

Ověřování přístupu pomocí Autodesk ID

Víte, že Vault Pro obsahuje hodně zajímavé funkce pro automatickou či ruční synchronizaci vybraných dat do Cloudového prostředí (Sdílené pohledy, Drive, Fusion team, BIM 360). Pro lepší sladění přístupu a jasnou identifikaci přibyla ve verzi 2022 možnost přihlášení pomocí Autodesk ID. Dále byla rozšířena spolupráce s Active Directory (AD) možností přidat vybrané atributy z AD do Vaultu.

V rámci administrace je možné každému z uživatelů přiřadit jeden či více způsobů přihlášení (Vault, Autodesk ID, Active Directory) 

Pro lepší správu uživatelů je nyní možné uživatelsky určovat jaké atributy a jakým způsobem se v jednotlivých částech administrace budou zobrazovat. Zásadně se tak zpřehlední správa hlavně u většího počtu uživatelů a skupin. 

A konečně, správci mohou nakonfigurovat "přátelštější" zobrazovaná jména řízeného AD uvnitř Vaultu, aby rychle identifikovali, kdo vytvořil nebo upravil objekty. Zobrazované jméno lze také namapovat na rohové razítko a další vlastnosti souboru pro lepší vedení záznamů. 


Reporty a Trasování práce ve Vaultu

Pro vyšší bezpečnost a ochrany firemního know-how byla rozšířena možnost trasování práce ve Vaultu pomocí tzv. Audit Logs. Doposud Protokol (Log) zaznamenával pouze stahování a mazání souborů uživatelem. Od verze 2022 bude také zaznamenávat kdo a kdy se do Vaultu přihlásil a jaký typ ověřování použil. 
Tato historie je důležitá pro každého správce, který tak má k dispozici všechny informace pro svoji práci a audit. Instalace

Vault, podobně jako další produkty veze 2022 doznal změny pro zjednodušenou instalaci. Je k dispozici pro Vault Klienty (Workgroup a Professional), Vault Office má samostatnou instalaci. 
!Pozor!
všichni, kteří máte implementovaný Vault od Arkance Systems, resp. CAD Studia, kontaktujte svého obchodníka/konzultanta a domluvte se na způsobu upgrade právě u vás. Ne všechny doplňky, které můžete využívat, jsou již ve verzi 2022 k dispozici. Upgrade Správy dat 

Replikace

Ve verzi 2022 doznala změn i způsob replikací databází Vaultu. Kdy replikované databáze zůstanou pouze pro čtení a pro zápis zůstane jen jediná (hlavní) databáze. Zmizí tak vlastnost Vlastníka (Owner). Pozor tedy při přechodu na verzi 2022 pro vás, kdo replikaci mají, dochází ke změně instalace i následné práce !!!  
Zásadně by se tak měla zjednodušit práce v replikovaném prostředí i správa replikací.
Pozn 1. Druhý typ replikace - FileStore, je beze změny.
Pozn 2. Replikace se používá pro propojení více konstrukčních týmu ve více lokalitách, se zachování plné funkčnosti Vaultu. Většinou tam, kde je i problematické a nestabilní internetové propojení jednotlivých poboček (např. do jiné země a pod.). 

Tenký klient

Nejzásadnější a nejviditelnější změnou je zcela nový a moderní Tenký klient (WEB přístup do Vaultu). 
Kromě výrazně lepšího uživatelského komfortu obsahuje spoustu nových funkcí a díky tomu, že se jedná o aplikaci založenou na WEB prohlížeči, je prakticky bez nutnosti instalace. 

Moje pozn.: Ovládání a zobrazení je hodně blízké plnému klientu Vaultu.

Autodesk Viewer

Autodesk Viewer je součástí Tenkého klienta, umožňuje tak prohlížení dat přímo v prostředí WEBu (doposud se musel stahovat DWF soubor a prohlížet v aplikaci - DesignReview) . Výrazně se tak zjednoduší se samotné použití pro každého uživatele, rozšíří se počet použitelných zařízení (Tablety, Mobily, ... ) a zároveň zjednoduší administrace a instalace klientů - žádná instalace :) .

Nové funkce

Tenký klient má nově přístup ke Změnovým příkazům (ECO), Odkazům na složku či soubor, umožňuje vícenásobné výběry např. pro prohlížení či stahování. Uživatelé mohou sdílet odkazy na jednotlivé dokumenty např. pomocí e-mailu. 

Tohoto nového WEB klienta ocení určitě každá firma využívající Vaultu Professional. 


Vault Mobile

Neustále se rozšiřující mobilní technologie umožňují zobrazovat i velké modely na mobilních zařízeních. Stále větší tlak uživatelů mít všechna data stále k dispozici přinesl i verzi Vaultu pro mobilní prostředí (první verzi jsme představili zde na blogu minulý rok).

Je určena hlavně pro:

 • zobrazení 2D a 3D návrhu
 • Zařadit či Vydat non-CAD soubory
 • Kontrolovat, Schvalovat a podepisovat dokumenty
 • Rychlé a jednoduché vyhledávání s možností QR i čárových kódů
 • Vytváření či účast na změnových řízeních (ECO)

oproti našemu předchozímu článku došlo k těmto aktualizacím :

 • podpora IOS verze 12 & vyšší nebo Android verze 8 a vyšší
 • servery Vault Professional 2020, 2021 a 2022 
 • Je nutná licence Vaultu Professional nebo Vault Office
 • ve správě licencí Autodesku (manage) je nutné zapnout oprávnění pro Vault Mobile 


Pozor

Pozor na instalaci nové verze Vaultu (je jedno za Basic, Workgroup či Professional). Aktualizace Vaultu není jednoduchý proces (jako např. aktualizace CADu), má svá jasná pravidla. Špatně provedená instalace může způsobit ztrátu dat. Proto POZOR, doporučujeme, kontaktujte nás, např. na helpdesk.cadstudio.cz.

Pro všechny, kteří mají implementaci provedenou firmou Arkance Systems CZ (CAD Studio), kontaktujte prosím Vašeho obchodníka pro možnost provedení upgrade našimi pracovníky. 


Videoukázka novinek: