středa 13. října 2021

Generativní design pro proudění tekutin nově ve Fusion 360

Fusion 360 pokračuje v rychlém rozvoji směrem k opravdu komplexnímu a kompletnímu návrhovému nástroji a nově tak do svého portfolia zařadil nástroje generativního designu pro optimalizaci tlakové ztráty při proudění tekutin.

pátek 1. října 2021

Společnost Vyrus použila Fusion 360 pro návrh a výrobu své nejnovější motorky

Vyrus

Italský výrobce motocyklů Vyrus přešel na CAD/CAM a vytvořil svůj nejnovější zakázkový motocykl Alyen pomocí aplikace Autodesk Fusion 360.

Značka Vyrus vystihuje několik výrazných aspektů italského "motocyklového údolí" v severní a střední části země. Nespoutanou vášeň pro motory, motocykly a automobily, oddanost výzkumu a inovacím i vědomí, že motocykly a automobily jsou mnohem víc než jen dopravní prostředek. Protože mezi podvozkem a písty probíhá zvláštní citové pouto mezi člověkem a vozidlem, které mohou nadšenci v tomto regionu naplno prožívat. Vyrus je motocyklová společnost sídlící v tomto regionu - staví motocykly na zakázku, určené vždy jen pro několik vyvolených. Společnost nedávno dokončila svůj nejnovější projekt motocyklu Alyen, přičemž pro 3D modelování a CAM použila program Fusion 360.

Až donedávna se společnost Vyrus - zčásti ze zvyku a zčásti kvůli problémům spojeným s nedostatkem kvalitních konstrukčních nástrojů, které by dokázaly pokrýt konstrukční a výrobní cyklus od začátku do konce - obracela na externí konstrukční studia, vždy když potřebovala CAD návrhy a jejich CAM zpracování pro řízení drah obráběcích strojů.

"V některých ohledech nám tato metoda pomohla udržet si racionální přístup, ale také nakonec způsobila několik problémů," vysvětluje Ascanio Rodorigo, technický ředitel společnosti Vyrus. "Zaprvé jsme si nikdy nebyli jisti dobou dodání požadované práce, takže jsme neměli možnost okamžitě zkontrolovat výsledek s výstupem softwaru a rychle provést změny. Navíc, protože jsme byli zákazníky jako všichni ostatní, museli jsme stát ve frontě a čekat, až na nás přijde řada, což časový rámec natahovalo nad jakoukoli rozumnou mez. Stručně řečeno, využívání externích dodavatelů je často složitější a pomalejší, než je nutné."

Dalším významným aspektem je to, že motocykly Vyrus i jejich nový motocykl Alyen se pyšní konstrukcí složenou z dílů vytvořených převážně z pevných materiálů. To pak významně ovlivňuje faktury dodavatelů, kteří nakupují suroviny a dodávají finální výrobky až po hodinách obrábění.

Pro řešení projektu Alyen potřebovala společnost Vyrus vrátit klíčové postavení své technické kanceláři a prototypovému oddělení. Kromě toho tým potřeboval zlepšit kvalitu práce a ušetřit peníze, zejména proto, že se jedná o limitované série a někdy i ojedinělé výrobky.

Jak už to u takových rozhodnutí bývá, odpovědná osoba před úvahou zkoumá a hledá možná řešení. Marco Garavelli začal pátrat, aby zjistil, jaké jsou možnosti a jaké jsou významné softwarové produkty na trhu.

"Nabídka CAD/CAM byla opravdu velmi široká a v některých ohledech dost nepřehledná," říká Garavelli. "Při pátrání jsem narazil na Autodesk Fusion 360 a ten se mi hned zdál jako zajímavý produkt. První věc, která mě na Fusionu 360 ohromila, byla, jak snadno se ovládá. Zatímco se všemi ostatními softwary jsem měl problémy. U Fusion 360 jsem i bez konkrétních zkušeností v oboru zjistil, že se dokážu poměrně rychle ujmout samostatné práce. Nesetkal jsem se s jiným konstrukčním softwarem, který by byl tak intuitivní, rychle naučitelný a použitelný jako je Fusion 360. To pro mě bylo téměř neuvěřitelné!"

Dílna

Vedle toho, že se Fusion 360 snadno používá, vyzdvihuje Garavelli také jeho flexibilitu a komplexnost. Několikrát během našeho setkání zdůraznil, že na rozdíl od jiných systémů, které plní stejné funkce, Fusion 360 dává svým uživatelům k dispozici řadu prostředí. Je snadné se v něm zorientovat a pohybovat se v něm bez obav z chyb.

"Hodnota Fusion 360 spočívá ve vynikající kvalitě, kterou tento software dokáže uživateli zaručit v průběhu celého tvůrčího a konstrukčního procesu. Nevylučuji," pokračuje Garavelli, "že kdybychom analyzovali každou jednotlivou funkci, našli bychom na trhu produkt, který by fungoval lépe. Přesto jsem si jistý, že neexistuje balík tak kompletní a na tak vysoké úrovni, který by dokázal zaručit vynikající výsledky fungující v rámci jednoho prostředí a především svižně a v působivé kvalitě."

Pohodlí však nebylo jediným faktorem, který společnost Vyrus zvažovala - rozhodující byla také kvalita a úspora nákladů. Pro společnost Vyrus byl model Alyen prvním praktickým testem Fusion 360. Motorka bylo nedávna představena a brzy bude dodána prvním šťastným zákazníkům.

"Alyen je hotové šílenství," vysvětluje Rodorigo. "Je to motocykl zkonstruovaný podle zcela nových a neobvyklých pravidel. Je to unikátní výrobek určený pro milovníky jedinečných a výjimečných věcí. Tento motocykl jsme navrhli tak, aby se zcela vymykal běžným zvyklostem. Je tak jedinečný, že více než dvě třetiny jeho komponentů jsou vyrobeny z obrobků za použití vysoce technických a lehkých materiálů." Alyen byl zkrátka ambiciózní projekt, který nebylo snadné realizovat. Byl to dlouhodobý sen Rodoriga a Garavelliho, který vyžadoval použití nových přístupů.

Motor
Návrh motoru Alyen v aplikaci Fusion 360.

"Fusion 360 byl zásadním krokem k uskutečnění snu, na kterém jsme pracovali několik let," vysvětluje Rodorigo. "Kdybychom použili tradičnější systémy a metody, mohu vás ujistit, že by Alyen nikdy nespatřil světlo světa. Fusion 360 se pro nás ukázal jako zlomový bod. Někdy si myslím, že ani ti, kteří ve společnosti Autodesk s Fusion 360 pracují, si neuvědomují výhody toho, že máte k dispozici jediný nástroj, který vám pomáhá při simulaci, návrhu a tvorbě jednotlivých prvků prostřednictvím CAM. Práce je tak rychlá, že když vyjde díl ještě čerstvě z frézky, ještě než vychladne, můžeme přímo v CAMu upravit rozměry a za chodu realizovat jiný díl, o kterém se domníváme, že bude pro projekt vhodnější."

Kolo

Jakýkoliv díl určený pro tak jedinečný motocykl, jako je Alyen, musí odpovídat technickým vlastnostem a přesným estetickým pravidlům. Pro ty, kteří stejně jako Vyrus dlouhá léta pracovali převážně se subdodavateli, je to skok vpřed nepředstavitelných rozměrů.

"Vyčíslení výhod z pohledu času je až trapné," vysvětluje Rodorigo. "Dnes je díky Fusion 360 čas potřebný k vymyšlení, navržení a zhotovení jakéhokoli předmětu možná jen desetina toho, co dříve. A čas jsou peníze. V konečném součtu je však třeba vzít v úvahu i cenu každého kusu. Zde je výhoda více než 50 % oproti dřívějšku. To ale není všechno: Už nemusíme skladovat náhradní díly kvůli nákupu minimálního počtu kusů od dodavatelů, aby se zakázka vyplatila. Blokujeme si tak náš kapitál. I za to musíme programu Fusion 360 poděkovat. A to vše bez snížení celkové kvality výrobku. Dalším důležitým aspektem je, že Fusion 360 je levný díky licenčnímu systému, který nabízí předplatné - za mnohem nižší cenu, než si člověk představuje."

Společnost se touto cestou vydala s plným nasazením: v rozumném časovém horizontu společnost Vyrus obnovila všechny předchozí návrhy a projekty a převedla je do Fusion 360.

"Fusion 360 změnil náš způsob práce," uzavírá Garavelli. "Při zpracování předchozích modelů byl - z podstatné části ručně - vytvořen prototyp, z něhož se pak zpětným inženýrstvím rekonstruovaly finální komponenty. Dnes se vše soustředí na návrh, a to nám, přestože je Vyrus malá společnost, poskytlo mentalitu a provozní schopnosti typické pro velké průmyslové hráče. Fusion 360 nám poskytuje významnou výhodu z hlediska konkurenceschopnosti a kvality."

Dle blogu Autodesk

Stáhnout zkušební verzi Fusion 360. Využít aktuální 20%-30% slevu na Fusion 360.

úterý 7. září 2021

Navisworks, viac ako len prehliadač modelov

V rámci zefektívnenia nie len konštrukčno-technologických procesov vo firme, vám spoločnosť Autodesk ponúka aplikácie a nástroje zamerané na účely spojené s tvorbou vstupných a výstupných dát, vytváraním animácií, grafických podkladov, ako aj samotnú podpornú prácu s návrhom, ich detailné preskúmanie a mnoho ďalšieho.

V minulom článku Prečo 3ds Max? sme vám v krátkosti predstavili software Autodesk 3ds Max, načo slúži, a uviedli jeho hlavné prínosy pre efektívnejšie využitie v rámci balíka Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Zamerali sme sa predovšetkým na technológiu renderovania ako nástroja pre marketingové účely.

Ďalšou veľmi obľúbenou aplikáciou v tomto smere, ktorú sem môžete zaradiť, je program Navisworks od spoločnosti Autodesk.

V programe Navisworks máte možnosť vytvárať vizuálne grafické podklady aj pomocou cloudového renderovania, ktorý je okrem iného dostupný aj v spomínanej aplikácií 3ds Max. V dialógovom okne Autodesk Rendering máte možnosť mapovať materiály, vkladať rôzne typy svetiel a osvetliť model aj pomocou „Slnka“, ovládaním rôznych parametrov a vlastností. Za zmienku stojí aj voľba renderovania 360° panorám a možnosť ich následného zdieľania. 

Ukážka práce a nastavenie scény pre výpočet cloudovým renderovaním

K ďalším neprehliadnuteľným funkciám patrí napr. definovanie výberovej množiny objektov za účelom zmeny materiálu alebo vyhľadávania elementov, detekcia kolízií, mapovanie dát z externých aplikácií, napr. Excelu, alebo aj demonštrácia, resp. simulácia výstavby objektu.

Za pomoci tzv. skriptov môžete otvárať napr. dvere pri prechádzke vašou výrobnou halou, zaznamenávať všetky kroky a následne vytvárať profesionálne animácie. Nie je to však jediný spôsob animovania vášho objektu, môžete tak urobiť aj pomocou plynulého prechodu medzi snímkami, ktoré si postupne vytvárate z rôznych pohľadov pri skúmaní modelu. 

Prechádzka výrobnou halou a následný grafický výstup po renderovaní vytvoreného pohľadu

Navisworks je obľúbený prevažne v rade stavbárskych firiem avšak využitie v strojárskej oblasti za ničím nezaostáva. Poďte sa presvedčiť, že Navisworks je vo veľkej miere využiteľný práve pre svoju jednoduchosť a rýchlu navigáciu na vkladanie a prehliadanie relatívne veľkých zostáv  a podpornú prácu s dátami aj iných CAD aplikácií. 

Možností ako pracovať s modelom a vyšperkovať proces vášho návrhu k dokonalosti ponúka Autodesk naozaj veľa. Stačí sa len správne rozhodnúť a obrátiť sa na spoločnosť Arkance Systems


pátek 27. srpna 2021

Prečo 3ds Max ?

Úspešný predaj výrobku a etablovanie výrobnej firmy na trh nie je len výsledkom samotného know-how, ktorého tvorcom bola prvotná myšlienka a skvelý nápad. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj "marketingové skills", ktoré okrem komunikačných schopností zahŕňajú radu ďalších aspektov vrátane prípravy grafických podkladov a animácií. Tieto naopak reprezentujú výsledok vašej práce a vytvárajú celkový dojem vašej spoločnosti.

A práve v takýchto situáciách je miesto pre využitie programu 3ds Max od spoločnosti Autodesk.

Autodesk 3ds Max je komplexný grafický software, ktorý sa z veľkej miery využíva na vytváranie vizuálnych efektov, animácií a tvorbu počítačových hier. 3ds Max ponúka možnosť pracovať v interaktívnom prostredí, kde máte možnosť vizualizovať svoje technické produkty pomocou renderingu. Kompatibilita s ďalšími aplikáciami od spoločnosti Autodesk vám umožňuje jednoducho vkladať modely z primárnych návrhových aplikácií ako sú napr. Inventor, AutoCAD, Revit, Civil 3D a podporuje prácu aj s ďalšími 3D CAD formátmi.

3ds Max
Ukážka práce v prostredí 3ds Max

Široká škála nástrojov vám umožňuje vytvárať pozadia, vkladať HDRI mapy a definovať vzhľady a materiály podľa ľubovoľného uváženia z rozsiahleho počtu knižníc. Pomocou umiestňovania kamier pod požadovaným uhlom a nesvietenia objektu rôznymi svetlami môžete vytvárať realistický pohľad na váš model, animácie alebo VR scény. V neposlednom rade môžete importované modely modifikovať a dotvárať objekty nové. Dialógové okno nastavenia renderingu vám zase ponúka niekoľko možností ako dosiahnuť požadovaný grafický výstup.

Grafický výstup po renderovaní technológiou Arnold

Tento plnohodnotný dizajnérsky software máte dnes dostupný ako súčasť balíka Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Preto neváhajte a začnite spoločne so spoločnosťou Arkance Systems objavovať nové možnosti, ktoré vás posunú o krok vpred.

čtvrtek 26. srpna 2021

Analýzy vstřikování plastů nově ve Fusion 360

Navrhujete-li plastové součásti, je pravděpodobné, že se musíte zabývat vyrobitelností daných komponent. Oblast výroby plastových komponent je velmi komplexní a vyžaduje mnoho zkušeností, a rozhodnutí musí být velmi často podložena znalostmi specialistů s využitím dedikovaných aplikací (Autodesk Moldflow). V srpnové aktualizaci vychází Fusion 360 vstříc všem svým uživatelům, kteří se návrhem a výrobou plastových komponent zabývají, a přináší jim nástroje umožňující díky simulaci vstřikování plastů navrhovat tyto komponenty s mnohem větší jistotou, že finální proces výroby a výsledná kvalita výrobků budou přesně dle přání zákazníka.