pondělí 2. října 2023

Fusion 360 - Aktualizace září 2023

V dnešním článku jsme si pro vás připravili výběr z novinek a změn, které přibyly ve velké Zářijové aktualizaci aplikace Autodest Fusion 360, verze V.2.0.17244. Aktualizaci si můžete stáhnout přes notifikační ikonu v okně Fusion 360 vpravo nahoře, nebo jako novou instalaci, například přes F360.cz. Než se dostaneme k jednotlivým bodům představíme vám několik nejdůležitějších bodů z tohoto vydání: 

Představujeme konfigurace: 

 • Vytvořte nespočet variací Vašeho výrobku z jediného návrhu.
 • Zohledněte jednotlivé konfigurace ve výkresech 
 • I Výroba dokáže zohlednit variace konfigurací Vašich výrobků 
Zvýšená efektivita napříč pracovními prostory: 
 • Nový design funkce Sheet Rip 
 • Vylepšený 3D náčrt
 • Vylepšení podpor pro aditivní výrobu 
 • Nové podpory šikmých objemů pro aditivní výrobu

Design:


Představujeme KONFIGURACE: 

Nyní je možné používat Konfigurace, které umožňují znovu použít parametrickou logiku k vytvoření variant návrhu. Konfigurace můžete použít k vytvoření rodiny dílů v produktové řadě, definování různých možností materiálu a vzhledu, vytváření složitých variant sestav nebo reprezentování fází, ve vašem výrobním pracovním postupu. 


Pro vytvoření konfigurovatelného návrhu buďto začnete zcela nový díl tím, že na pracovní ploše Návrh použijte příkazy na novém panelu Konfigurovat nebo jednoduše otevřete již existující Standardní návrh a nakonfigurujte jej. 
jakmile vytvoříte konfigurace, můžete je použít v pracovních postupech napříč celou funkčností Fusionu: 
 • Konfigurovatelné funkce a objekty jsou v prohlížeči a časové ose zvýrazněny modře.
 • Kliknutím na zvýrazněný prvek nebo objekt zobrazíte jeho seznam konfigurovatelných aspektů a poté aspekty zaškrtnutím přidáte jako sloupce do konfigurační tabulky.
 • Přidejte konfigurace do tabulky a upravte hodnoty pro každou konfiguraci.
 • Dvojitým kliknutím aktivujte různé konfigurace, abyste viděli jejich rozdíly, nebo použijte rozevírací seznam v prohlížeči, když je tabulka zavřená. 
 • Přesunutím podobných aspektů do vlastních tabulek motivů minimalizujete složitost nebo efektivněji vytvoříte.
 • Vložit nebo odvodit je do jiných návrhů.
 • Konfigurace lze postupně vnořovat a vytvářet tak víceúrovňové konfigurace.
 • Pro každou konfiguraci (variantu) je možné vytvářet výkres. 
 • Zkopírujte konfiguraci výkresu a přepínače, abyste ušetřili čas při vytváření výkresů pro každou konfiguraci. 
Přepněte na jiné pracovní prostory a aktivujte různé konfigurace, abyste je mohli používat v různých prostředích: 
 • Vytvářejte scénáře v animaci. 
 • Vytvářejte rendrované obrázky v Renderu. 
 • Nastavte, vyřešte a porovnejte studie generativního designu. 
 • Vytvářejte výrobní nastavení a generujte dráhy nástroje. 
 • Prohlédněte si nakonfigurované návrhy a jejich konfigurace ve Fusion Team. 
Pokud na panelu nástrojů okamžitě nevidíte Konfigurace, nemusíte si dělat starosti. Konfigurace se budou uvolňovat pomalu v průběhu příštího měsíce. Postupným přístupem se snažíme hladce integrovat tuto výkonnou funkci do ekosystému Fusion 360. 

Nová funkce nastřižení plechu


Tato novinka je v pracovním prostředí Plechového dílu. Nástroj "Rip" vytváří automatické rozdělení  plechového dílu, které je potřeba k rozvinutí, narovnání a výrobě. Chcete-li získat přístup k tomuto nástroji, jednoduše přejděte na kartu Upravit, vyberte plochu, kterou chcete nastřihnout, nebo vyberte dva body pro definování začátku a konce nastřižení a šipky vytvořené mezery. Stejně tak nyní můžete použít nový nástroj nastřižení k vytvoření spáry, abyste mohli svá plechová tělesa snadno rozvinout. Tato funkce bude zvláště užitečná pro ty z vás, kteří vytvářejí šablonované plechové díly, jako jsou vzduchové kanály, digestoře nebo přechodky. 

Vylepšené přechody křížení T-Spline v Bevel Edge

Kontextové prostředí formuláře -> Upravit -> Zkosená hrana 


Dříve nečtyřúhelníkové plochy, které byly vytvořeny v průsečíku vybraných hran, přerušovaly tok vstupujících křivek. Nyní jsou segmenty rovnoměrně rozmístěny a pokračují podél vybraných hran skrz nečtyřúhelníkovou plochu, aby se vytvořily hladké přechody křivek. 

Vylepšené možnosti nastavené pro jiné než čtyřúhelníkové plochy v Rozdělení

Kontextové prostředí formuláře -> Upravit -> Rozdělit


Dříve bylo možné rozdělit nečtyřúhelníkovou plochu pouze v jejím středu. Nyní můžete určit počet ploch, na které se má rozdělit nečtyřúhelníková plocha podél každé hrany. 

Vylepšený 3D náčrt

Od této aktualizace budete moci používat vazby na čáry a body ve 3D prostoru. Tyto vazby zahrnují bod ležící na povrchu; přímka rovnoběžná s rovinným povrchem; čára na rovinném povrchu; vzdálenost mezi přímkou a rovinnou plochou; kolmice mezi čárou a povrchem; kolmice mezi křivkou a povrchem. Navíc lze nyní body a čáry přetahovat jako ve 2D skice, což poskytuje lepší kontrolu nad body a čárami ve 3D prostoru. 


Představujeme změny jednotek pro parametry


Dříve, když jste vytvořili parametr, jeho jednotky nebylo možné změnit. To už neplatí! Nyní můžete změnit jednotky existujícího uživatelského parametru. 

Výkresy: 


Nové konfigurace přepínačů

Zdokumentujte svůj nakonfigurovaný návrh, a až budete připraveni, jednoduše přepněte konfiguraci a "Uložit jako" vytvořte nový výkres. Vaše zobrazení, dimenze a tabulky se aktualizují, aby odpovídaly nové konfiguraci. Přepínání je snadné, prostřednictvím prohlížeče nebo pouhým kliknutím pravým tlačítkem myši na zobrazení. 

Více typů šipek

S touto aktualizací si nyní můžete vybrat z 19 nových tvarů šipek kót kromě výchozího "Uzavřená /vyplněná". Tyto nové tvary lze nastavit pro Rozměry, Odkazy, Pozice, ID ohybu a ID děr. Typy Šipek můžete kombinovat a vytvářet tak dokonalý vzhled vaší kresby. Můžete například použít "Architektonická čárka" pro kóty a "Pravý úhel" pro odkazy s dalšími tvary, abyste dosáhli přizpůsobení, které potřebujete. 


Rozšířené skupiny tloušťky čáry

Skupiny tloušťky čar jsou nyní mnohem flexibilnější. Nastavení skupin tloušťky čar na "Vlastní" v Nastavení dokumentu umožňuje flexibilitu výběru prakticky libovolné tloušťky čar pro skupiny "Tenké", "Střední", "Tlusté". Máte tak kontrolu nad tím, jak je váš návrh představen světu. 


Výroba: 


Využití konfigurace návrhu ve výrobě: 

Pro první vydání konfigurací výroba jednoduše reaguje na danou konfigurací návrhu. 
Změna konfigurace se javí jako změna návrhu, která zneplatnění dráhy nástroje. Dráhy nástroje je tedy nutné znovu přepočítat, aby odpovídaly změně konfigurace návrhu. Na automatizaci této funkcionality se nadále pracuje. 

Vylepšení strategie Průtokové:


Původní strategie Průtokové vytvářela dráhu nástroje na podkladových trojúhelníkových datech. To znamená, že obvykle byla dráha nástroje vytvořena ve slušné kvalitě, ale v případě CAD dat špatné kvality se mohlo stát, že došlo k tvorbě dráhy nástroje s rozbitými segmenty nebo nekompletními částmi dráhy nástroje. Takováto dráha vyžadovala dodatečnou ruční úpravu, což prodlužovalo čas přípravy výroby. 
Již od minulého roku existovala v náhledu (preview) nová verze strategie Průtokové. Tato nová verze vypočítává dráhu nástroje, což vytváří kvalitnější povrch s menším množstvím nutného ručního dokončování. Nová strategie Průtokové navíc podporuje definovat krok místo požadovaného počtu řezů automaticky krokem definovaným v mm, což zjednodušuje tvorbu dráhy nástroje. 
Díky těmto vylepšením nahrazuje tento algoritmus strategii Průtokové v nabídce obráběcích strategií. Pokud stále požadujete použití původní strategie PRůtokové, je možné si ji zapnout v předvolbách programu. Poté budete mít v nabídce strategií 2 strategie "Průtokové" a "Staré Průtokové".


Vylepšené operace Závit, Vyvrtávání, Kruhové (a další):


Pro podporu vytváření pracovních postupů šablon drah nástroje a automatizaci je nyní možné vytvářet a ukládat operace Závit, Vyvrtávání a Kruhové (a další) bez absolutní nutnosti definovaného výběru geometrie. Pokud je výběr geometrie neplatný, zobrazí se varování, ale budete moci šablonu uložit (dríve to nebylo možné, protože chyba vám zabránila uložit šablonu dráhy nástroje). 
Při použití této šablony v jiném projektu budete muset vybrat požadovanou geometrii, aby došlo k tvorbě dráhy nástroje. 


Upozorňujeme rovněž na říjnovou slevu 33 % na komerční licence Autodesk Fusion 360.


Za divizi MFG - Michaela, Ladislav, Michal a Tomáš

čtvrtek 21. září 2023

Novinky Woodwork for Inventor - rok 2023

Jak asi víte, Woodwork for Inventor je doplněk pro konstrukční aplikaci Autodesk Inventor nebo Inventor CAM, který významně rozšiřuje jeho funkcionalitu se zaměřením na zrychlení designu nábytku, oken, dveří a jiných truhlářských výrobků. Tento rok tato aplikace prošla řadou změn a my jsme si pro vás připravili krátký článek o jeho vylepšeních, a také o funkcích, které byly do této aplikace nově přidány. 

Vylepšení: 

 • Chování dialogu Přiřazení materiálu při práci s materiálem dýhy. Tloušťka krycího materiálu se zobrazuje pomocí samostatných tlačítek, ale pokud je počet tlouštěk velký a nevejde se do dialogového okna, zobrazí se v rozevíracím seznamu. Uživatelem zvolené přepínací tlačítko se zobrazí jasněji. 
 • Autopilot - nastavení orientace součástí v nastavení pohledu je doplněno nastavením vertikální a horizontální orientace
 • Algoritmus kapsování - když je operace s kapsou prováděna na polích s klesajícími okraji, v takových případech se odebírá materiál od úběrové hrany dovnitř dílu. To snižuje možnost odlomení kusu materiálu součásti při operaci kapsování. 
 • Mechanismus výstupu chyb komponent Smart Hardware. Nyní, když je zpracována chyba připojení, opakovaní chybové zprávy systému iLogic se nezobrazují, ale můžete je analyzovat v části Varovné zprávy hardwarové přílohy. 
 • Skeleton Design - funkce oříznutí panelu mezerou nyní nevyžaduje příkaz Refresh. 

Nové funkce: 

 • Zaveden příkaz Panel Array - umožňuje vám vytvořit pole panelů mezi rovinnou plochou vybraného panelu a jinou rovinnou plochou nebo pracovní rovinou. 
 • NOVINKA - Byl přidán příkaz DressUp okraje panelu - tento příkaz umožňuje, aby byl vybraný panel opatřen hranami plného těla. 
 • NOVINKA - Byl zaveden příkaz Zmenšit/Zvětšit panel. Tento příkaz umožňuje vybrat okraje panelu a určit hodnotu, o kterou má být okraj posunut dovnitř nebo ven ze součásti. 
 • Byla zavedena možnost pro uživatele vytvářet Smart Hardware. Smart Hardware je uživatelsky vytvořená komponenta Autodesk Inventoru s pravidly iLogic, která implementují její chování v připojení. 
 • Když je komponenta vybrána pro vložení, příkaz Hardware attachment rozpozná, že se jedná o inteligentní kování a použije jiný mechanismus vložení. Tento mechanismus umožňuje specifikovat nábytkové panely, které mají být spojeny, takže chytré kování se automaticky umístí do spojovacího bodu a přizpůsobí se spojovacím vlastnostem. 
 • Bylo zavedeno klíčové slovo, které umožňuje exportovat pořadí krytů dílu do kusovníku. 
 • Příkaz operace Frézování byl vylepšen o možnost Chipping. Umožňuje uživateli specifikovat zbytky vzniklé při frézování, které jsou odštípnuty dodatečnými pohyby po trajektorii nástroje. 
 • Byla představena simulace zpracování listů. Uživatel nyní může spustit simulaci zpracování listu v prostředí Vnoření tvaru výběrem požadovaného listu materiálu z místní nabídky. 
 • Nová možnost pro uživatele vytvářet vlastní aplikace (které umožňují použití mechanismu vládání iBox) pomocí Woodwork for Inventor API. 
 • Byla implementována nová funkce Autopilot, která umožňuje vygenerovaný výkres exportovat do rastrového obrázku. Tento obrázek lze uložit na disk počítače nebo vložit do 3D komponenty, pro kterou je generován výkres. V případě, že je obrázek vložen do komponenty, klíčové slovo pomůže k jejich výstupu v uživatelsky vytvořené sestavě kusovníku. 

Veřejný záznam z oficiálního webináře autorů aplikace o novinkách ve verzi 14 (v EN): 


Pro více informací můžete navštívit naši produktovou stránku Woodwork, nebo nás neváhejte kontaktovat. 

Za divizi MFG - Michaela 


pondělí 4. září 2023

Fusion 360 | Aktualizace červenec 2023

V dnešním článku jsme si pro vás připravili výběr z novinek, které přibyly ve velké Červnové aktualizaci aplikace Autodesk Fusion 360Aktualizaci si můžete stáhnout přes notifikační ikonu v okně Fusion 360 vpravo nahoře, nebo jako novou instalaci, například přes F360.cz. Mezi nejdůležitější a nejzajímavější vylepšení patří: 

Produktivita: 

 • Nový příkaz Duplikovat pomocí spojů 
 • Vlastnosti a parametry kdekoli na výkrese 
 • Při spuštění je možné automaticky vstoupit do pracovního prostředí Elektroniky
 • Nová knihovna pro výměnu (nahrazení) elektroniky
Produktivnější výroba
 • Nová možnost pro výběr směru čelního soustružení 
 • Soustružení podkosových částí zápichů
 • Nastavení posuvu na přejezdech mezi nástrojovými dráhami 
 • Nová geodetická strategie a strategie Bokem frézy (v Preview)
Lepší výkon: 
 • Fusion 360 nyní běží nativně na Apple Silicon
 • Nativní macOS trackpad engine pro zpracování gest 
 • Podpora vysokého DPI Scaling ve Windows
 • Mnoho vylepšení výkonu v oblasti Sestav

Nejdůležitější novinky: 

Lepší nativní podpora pro počítače Apple:

Po spuštění Fusion 360 software automaticky rozpozná, zda váš počítač disponuje čipsetem Intel nebo Apple Silicon. Pokud používáte Fusion 360 na procesoru M1 nebo M2, systém automaticky poběží přímo na tomto čipsetu bez Rosetta 2.

Díky testování a zpětné vazbě od našich uživatelů jsme zaznamenali výrazné zlepšení stability, výpočetního výkonu a výdrže baterie. V případě výpočetní rychlosti, úlohy modelování a modelování sestav jsou obecně o 30 % rychlejší na Apple Silicon ve srovnání s rychlostí na procesoru Intel/Rosetta 2. Ale i toto modelování se zrychlilo. Další hlavní výhodou je výdrž baterie, Fusion 360 nyní spotřebovává téměř o 50 % méně energie běžící na Apple Silicon. 

Nativní MacOS trackpad engine pro zpracování gest:

Od svého první vydání používal Fusion 360 vlastní trackpad engine ke zpracování gest v grafickém okně na macOS. Od té doby nativní ovladač trackpadu dostupný v macOS prošel vývojem a je více než schopný pohánět navigaci Fusion 360 založenou na gestech. 
Tato verze rozšiřuje podporu ovladače macOS Native Trackpad z Preview do plné verze. Výsledkem je stabilnější navigace v grafickém okně, která důsledně reaguje na všechny příkazy.

Podpora High DPI Scaling ve Windows:

Aplikace Fusion 360 nyní podporuje rozličné DPI pro jednotlivé monitory, čímž zajišťuje podporu na stejnou úrovni jako u  Fusion běžící na macOS. Uživatelé, kteří používají Fusion 360 s rozšířením nad 100 % DPI, budou od teď mít ostré fonty, ikony a modely v grafickém okně, tedy žádné další pixilace. Ať už měníte měřítko na 175, 250 nebo 325 % pořád bude Fusion 360 ostrý i v detailech, už žádné rozmazané pixely. Tato funkce je povolená automaticky, když je systém Windows nastavený na rozšíření zobrazení 125% a více. V případě potřeby je možné tuto funkci vypnout, ve volbě Preview. 

Online přístup přes prohlížeč je nyní dostupný pro více uživatelů:

Uživatelé Fusion 360 mají nyní k dispozici online verzi Fusion 360, ke které se mohou připojit pomocí webového prohlížeče. Tato funkce je poskytována uživatelům zdarma. Přístup je umožněn všem uživatelům z jakéhokoli zařízení prostřednictvím prohlížeče. Online verze je možná jen v angličtině a API nejsou povolené. 

Přístup pomocí prohlížeče je k dispozici pro: 
 • Uživatele s aktivním předplatným 
 • Startupy 
 • Uživatele využívající TokenFlex
 • Uživatele kolekce Product Design & Manufacturing Collection
 • Studenty
Tento vzdálený přístup umožňuje flexibilní používání Fusion 360 na cestách, a další výhody jako snadná spolupráce, rychlejší interakce na návrh a snížení systémových požadavků - toto řešení nevyžaduje žádnou další instalaci. 

Vylepšený přístup k souborům a vyhledávání:


Ukázkové soubory jsou nyní na kartě Domů
Přístup k ukázkovým souborům je nyní jednodušší a to díky odkazu, který naleznete přímo na Domovské stránce. Snadno se přesuňte k požadovaným souborům a otevřete je přímo v grafickém prostředí programu Fusion 360.

Filtrujte a najdete rychleji soubory na domovské stránce
Nyní můžete rychleji a snadněji filtrovat vyhledávané soubory, efektivněji se dostanete k nejdůležitějším souborům. Ušetříte čas a zvýšíte produktivitu upřesněním vyhledávání díky jednotlivým kritériím jako jsou například typ souboru nebo datum úpravy. 

V cestě exportu souboru je nyní vidět více znaků
Dialog Soubor používaný pro příkazy Uložit nebo Export nyní nezkracuje cesty k adresářům, ale využívá celou šířku dialogu. 

Výkon
Výkon je klíčovou oblastí pro naše zákazníky, proto se na ně společnost Autodesk nejvíce zaměřuje. Během poslední doby prošla tahle oblast několika aktualizacemi. Tato aktualizace se zaměřuje na zlepšení použitelnosti a výkonu modelování ve Fusion 360, konkrétně v oblasti velkých sestav a způsobů modelování. Hlavní body: 

Uživatelská přívětivost:


 • Doba otevírání velkých sestav je zkrácená 1.2x
 • Izolace komponent ve velkých sestavách je až 6x rychlejší
 • Rychlost příkazu Vložit se zrychlil o 7 %
 • Příkazy Vpřed/Zpět, Vložit nový jsou až 7x rychlejší.
 • Nastavení dokumentu se v mnoha případech snížilo z 6 minut na 3 vteřiny. 
Sestavy:

 • Příkaz Vložit do aktuálního návrhu je až o 84 % rychlejší a to v případě větších sestav. 
 • Příkaz Těžiště je ve velkých sestavách až 9x rychlejší. 
 • Zobrazení dialogu Vlastnosti je až 9x rychlejší. 
 • Příkaz Pevná skupina (Rigid Group) je nyní ve velkých sestavách až 1,4x rychlejší. 
 • Pracovní postup pro zachycení pozice je u některých velkých sestav až 7x rychlejší. 
 • 10% zkrácení doby vytvoření Spoje a 48% zkrácení doby mazání Spoje. 
Výkres: 
 • Tvorba nových výkresů pro větší sestavy je 2x rychlejší. 
 • Přidávání kusovníku do výkresu velkých sestav je až 11,5x rychlejší. 
Modelování: 
 • Příkazy Vysunutí/ Rotace/ Západka/ Zobrazit všechny tělesa/ Vybrat pomocí hranice -jsou ve velkých sestavách až 16x rychlejší. 
 • Přehrání parametrické časové osy se u velkých sestav zlepšilo až o 56 %. 
 • Příkaz Tlačit/táhnout je u návrhů rychlejší až o 83 %. 

Design:

Nová funkce Duplikovat se spoji 
Návrh -> Sestavit -> Duplikovat se spoji
Na základě požadavků našich zákazníků byla vytvořena nová funkce. Příkaz "Duplikovat se spoji", který naleznete v sekci "Sestavit" vám nyní umožní duplikovat součásti nebo podsestavu, ke které jsou připojené spoje, a rychle ji spojit na jednom a více dalších místech. Jedná se o velké zlepšení efektivity pracovního postupu a má pomoci urychlit úlohu kopírování a spojování součástí. 

Komplexní povrchový reliéf: 
Nyní je možné vytvářet reliéfní prvky na nerozvinutelných plochách jako jsou koule, toroidy nebo dvojitě zakřivené plochy. 

Lepší tvorba sítě pro objemy mřížkových těles (Rozšíření): 

Dříve byla síť tvořena jednou plochou a nebyla příliš vhodná pro následnou výrobu. Nyní, když vytvoříte síťové tělo z objemového mřížkového těla, se síťová těla skládají z více skupin ploch a to na základě ploch, které tvořily původní těleso. Nyní lze vybrat tyto jednotlivé plochy jako vstupy pro přidání podpůrných struktur v nastavení aditivní výroby. Toto jednoduché vylepšení bude velmi užitečné pro přidání podpůrného materiálu při 3D tisku. 

Výkresy

Vylepšená reakce při kliknutím pravým tlačítkem:

Tohoto vylepšení si možná nevšimnete hned ale zaručeně sníží počet kliknutí a zvýší Vaši produktivitu. Dříve bylo nutné nejdříve vybrat objekt na výkresu, než na něj bylo možné kliknout pravým tlačítkem. V této verzi už to tak není, stačí pouze kliknout pravým tlačítkem na kóty, pohledy, rohová razítka, aj. a upravit je podle potřeby. 

Překlopit šipky rozměrů: 


Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na kótu a vyberte "převrátit šipky", poté vyberte šipky, které chcete převrátit. Tato funkce je také v rozevíracím seznamu Kóta na panelu nástrojů. 

Vlastnosti a Parametry kdekoli: 


Nyní je možné umístit vlastnosti modelu a parametry modelu do JAKÉHOKOLI textového pole ve výkrese. Při vytváření nebo úpravě odkazových čar, textu, uživatelských tabulek nebo kót je nyní snadné přidávat vlastnosti modelu a informace o parametrech do textových prvků na výkrese. Jednoduše vyberte kategorii, vyberte objekt, stisknete ikonu a máte hotovo. 

Zlepšete kvalitu zobrazení pro stínované pohledy:  

Modely s kombinací dlouhých tenkých a silných dílů mohou být při stínovaném pohledu a přiblížení lehce mozaikovité. Tato nová funkce zlepšuje vzhled těchto stínovaných modelů. Stínovaný pohled je ostřejší, ale zvětší se velikost souboru, což může mít za následek lehce pomalejší výkon. 

Výroba: 

Sjednocení protahovaných segmentů geometrie: 

Začátkem tohoto roku došlo k vylepšení možností výběru geometrie určené pro obrábění. Každý segment (křivka, chcete-li) může mít různé protažení. Tato výhoda u méně početných výběrů, však znesnadňovala práci s více početnými segemty, protože bylo třeba zadávat hodnotu protažení pro každý segment geometrie zvlášť. To už ale nyní neplatí. Všechny segmenty lze velmi snadno upravit naráz. 

Užitečné možnosti soustružení: 

Čelní soustružení umožňuje zvolit směr řezu:


Funkce, o kterou žádalo velké množství uživatelů dovoluje změnit směr čelního soustružení a to tak, aby se nůž pohyboval od vnitřního průměru k průměru vnějšímu. Nastavení je možné provést na kartě Řezy.

Soustružení podkosových zápichů se strategií soustružení profilu:


Moment, na který mnoho z vás čekalo je zde! Soustružnická strategie pro dokončení profilu nyní dokáže bezpečně soustružit v podkosových oblastech zápichu. Nástroj se nyní přesune vertikálně do oblasti podříznutí a to proto, aby bylo možno dokončit obrábění průměru, který je v podkosu a z čela neviditelný. To umožňuje použití standardní nástroje k dokončení podkosové části a tím dojde k efektivnějšímu odstranění materiálu, a následně menší zátěži pro navazující dokončovací strategie.

Kontrola kolize zadní stěny nože 

Všimněte si, že mezi zadní části nástroje a stěnou součásti je nepatrná mezera. Je to díky přidání nové možnosti, která dovolí zadat ochrannou oblast buď pro zadní stranu nože, nebo zadní stranu břitové destičky. V závislosti na používaném nástroji si můžete zvolit, která varianta Vám více vyhovuje, což povede k tomu, že držák nebo břitová destička si zachová nastavenou vzdálenost od svislých stěn pro vnější práci nebo od výstupků pro vnitřní práci. TO vše proto, abychom eliminovali potencionální kolize a maximalizovali oblast podříznutí, které jsou obráběny. 

Nová možnost rychlosti posuvu při přechodu: 

Spojovací pohyby, mezi nástrojovými dráhami mohou vyjíždět do Výšky návratu, nebo mohou zůstávat na hladině obrábění ( to především díky funkci "Ponechat nástroj dole"). Až do červencové aktualizace nebylo možné u těchto posuvů nastavit specifický posuv. Nyní tento typ spojovacího posuvu můžeme nastavit buď globálně v knihovně nástrojů, nebo u konkrétní strategie, na kartě Nástroj.

Pro ověření si můžete tuto novou rychlost posuvu zobrazit jak v simulaci dráhy nástroje, tak v dialogu "Show Toopath Data". 

Nový algoritmus dráhy nástroje pro strategii Přechodovou

Strategie Přechodová, je dokončovací strategie pro obrábění mělkých oblastí modelu mezi vybranými liniemi s konstantním směrem řezu. Je to velmi všestranná strategie. Podporuje obrábění podkosových oblastí a to i ve 3 osách - samozřejmě s vhodnými nástroji jako jsou lízátka, kotoučové, soudečkové, rybinové frézy. 

Nyní je k dispozici nový způsob pro definování Přechodové dráhy nástroje. Nová metoda vytváří dráhy nástroje bez fragmentace na komplexnějších površích, což umožňuje jejich snazší obrábění a lepší povrchovou úpravu. Navíc dovoluje zadávat i krok do boku v milimetrech, díky tomu nemusíme řešit délky ploch a dopočet přes počet drah. 

Vyhlazení pro strategie Sledovat, Průtokové a Průtokové (Preview)

Výše zmíněné strategie mají nově možnost aplikovat vyhlazení nástrojové dráhy. Hlavní výhodou vyhlazení nástrojové dráhy je redukce bodů  a nahrazení lineárních segmentů oblouky. To zapříčiní plynulejší pohyb nástroje a tedy i celého stroje. Vyhlazení probíhá v rámci tolerance, která se dopočítá na základě vnitřní proměnné, nebo kterou si zadá samotný uživatel.


Rozšíření 5osých možností frézování pro strategie Přechodová, Průtokové a Průtokové (Preview)

Všechny výše zmíněné strategie měly možnost používat možnosti Lead/Lean pro naklopení osy nástroje u všech typů frézovacích nástrojů. Vývoj zachoval tuto původní schopnost, ale kromě zachování této schopnosti přidal obvyklé možnosti rozšířených 5osých držení osy nástroje - do/z bodu a křivky, avšak tyto možnosti jsou omezeny pouze na kulové nástroje.

Limitace úhlu min/max úhlu obrábění podle natočení Orientace nástroje - strategie Přechodová, Průtokové a Průtokové (Preview)

Tyto strategie dříve podporovaly pouze možnosti Min/Max naklonění, ale tyto limity byly vždy definovány pouze ve vztahu k ose Z orientace dráhy nástroje. Nyní je lze také vyjádřit relativně k ose Z WCS a tam, kde je to možné, jsou  podporovány sférické i nesférické nástroje.

Geodetická strategie (Manufacturing extension Preview)

Geodetická strategie je nyní v Preview! Výhodou číslo jedna této strategie je schopnost obrábět podkosové oblasti. Není žádným tajemstvím, že Geodetická strategie je výsledkem partnerství společnosti Autodesk a ModuleWorks. Strategie v podstatě vytváří nástrojové dráhy buď ve  stylu Rovnoměrné strategie, nebo Přechodové, ale na rozdíl od těchto strategií, může Geodetická strategie kompenzovat různé uživatelem definované otevřené nebo uzavřené křivky/oblasti. Výchozí rovnoměrná strategie se vždy odchýlí od  podoby uzavřených křivek limitující.ch oblast frézování. Geodetická strategie může prolínat dráhy nástroje mezi uživatelem definovanými křivkami (bez omezení na hrany ploch).

Geodetická dráha nástroje může automaticky přidat další odsazení/přesahy k uživatelem definovaným křivkám, takže při obrábění zaoblení můžete místo toho, abyste začínali přesně na hraně zaoblení, začít několik mm před hranou a prolnout dráhu nástroje do okraj rádiusů.

Poznámka: Geodetická strategie může být použita také pro obrábění ve 3 osách - základní verze Fusion 360. Nebo 4 až 5 osách pro ty, kteří mají Machining Extension.Pokročilá strategie Bokem frézy (Manufacturing extension Preview)

Fusion 360 již strategií Bokem frézy disponuje, tak proč zavádět další obdobnou strategii? Odpověď je jednoduchá: oproti původní strategii Bokem frézy má několik výhod.

Pro začátek má Pokročilá dráha Bokem frézy větší flexibilitu při definici vstupní geometrie a to ať už se jedná o kontury nebo Plochy. Za druhé, minimalizuje podříznutí povrchu. Za třetí, dokáže automaticky synchronizovat horní a spodní vodící křivku a poskytnout tak relativně velkou míru flexibility, pokud jde o způsob použití této synchronizace, a tedy řízení osy nástroje. A konečně, nástrojová dráha není omezena pouze na 5osé frézování jako její sestra, ale dokáže vytvořit nástrojové dráhy ve 3, 4 i 5osách. 3osá možnost je velmi užitečná pro svislé stěny, 4osá pro nabalené prvky kolem (například) válce a 5osá například pro podříznutí.Aktuální verzi Fusion 360 si stáhnete např. z F360.cz a její bezplatnou českou lokalizaci z chci.fusioncesky.cz.


Za MFG divizi Michaela a Tomáš

pondělí 21. srpna 2023

NASA využívá generativní design pro nové vesmírné mise

Díky generativnímu designu může NASA vytvářet rychlejší, levnější a lehčí evoluční struktury - a možná dokonce najít důkazy o životě na Marsu.

Marsovské vozítko na Marsu
NASA využívá generativní design k vytváření lehčích a pevnějších součástí, které pomáhají při vesmírných misích, včetně mise Mars Sample Return Mission, která využívá rover ke sběru vzorků hornin.

 • Generativní návrh využívá umělou inteligenci k rychlému nalezení optimálního návrhu na základě zadané sady technických požadavků.
 • Generativní návrh je ideální pro kosmické inženýrství, protože pomáhá konstruktérům vytvářet návrhy, které jsou výrazně lehčí - což je vzhledem k finančním a vědeckým omezením vesmírných misí nezbytné.
 • NASA a její konstrukční partneři využívají generativní design k vytváření nových řešení pro mise citlivé na hmotnost, jako je například EXCITE (EXoplanet Climate Infrared TElescope) a Mars Sample Return Mission.

Vesmír je plný fascinujících jevů - od prvotních černých děr a bludných planet až po supernovy a antihmotu. Pro běžného pozemšťana je však jeden z nejpoutavějších aspektů vesmíru možná jedním z nejméně tajemných: stav beztíže.

Technicky vzato, gravitace ve vesmíru stále existuje. Astronauti však její účinky nepociťují, protože se vzdáleností slábne. Čím více se člověk vzdaluje od Země, tím více je od její gravitační síly oddělen.

V případě Mezinárodní vesmírné stanice ISS - která pobavila nejednoho vesmírného nadšence záběry astronautů chytajících během salta do otevřených úst vznášející se potraviny - je pocit nulové gravitace způsoben tím, že se její obyvatelé nacházejí ve volném pádu: Vesmírná stanice, její posádka a všechny předměty v ní padají z vesmíru k Zemi stejnou rychlostí, což jim dává zdání, že se vznášejí. Obíhání planety, aniž by do ní skutečně narazila, je možné díky vysoké rychlosti, kterou se vesmírná stanice pohybuje, což jí dává zakřivenou dráhu přesně odpovídající zakřivení Země.

Když se nad tím zamyslíte, je tato posedlost stavem beztíže docela ironická. Ačkoli se zdá, že objekty ve vesmíru existují bez ohledu na pozemskou fyziku, konstruktéři vědí, že hmotnost je ve skutečnosti jedním z nejdůležitějších hledisek při konstrukci kosmické lodi.

"Hmotnost se ve světě kosmických letů rovná nákladům," říká Alex Miller, vedoucí konstruktér ve společnosti Newton | Engineering and Product Development.

Kosmické lodě a jejich součásti musí být lehké, aby se zajistily nákladově efektivní starty, efektivita využití paliva a energie a strukturální integrita, nemluvě o maximálním vybavení přístroji pro schopnosti mise.

Snížení hmotnosti však není jednoduchý úkol. Aby bylo navrhování lehkých kosmických lodí snazší a rychlejší, obrací se NASA a společnosti, jako je Newton, k jedinečnému nástroji využívajícímu umělou inteligenci (AI): generativnímu navrhování.


Využití generativního designu k vývoji toho, co je možné

Ryan McClelland, inženýr NASA, drží generativně navrženou konstrukci.
Výzkumný inženýr NASA Ryan McClelland drží titanový držák konstrukce vytištěný na 3D tiskárně. Se svolením NASA/Henry Dennis.

Generativní navrhování je založeno na kombinaci fyziky a řady optimalizačních algoritmů zohledňujících výrobu s cílem vygenerovat více řešení, která splňují definici problému a požadavky zadané uživatelem. Parametry, které algoritmy přijímají, jsou podrobné technické požadavky, a produkty, které vytvářejí, jsou hotové návrhy, které výzkumný inženýr NASA Ryan McClelland nazývá "vyvinuté struktury".

"Vypadají poněkud cize a podivně, ale jakmile je uvidíte fungovat, dávají opravdu smysl," řekl McClelland o evolvovaných strukturách v rozhovoru pro NASA v roce 2023.

Evolvované struktury jsou "cizí a podivné", protože umělá inteligence nemá předem danou představu o tom, jak by něco mělo vypadat, jako to dělá lidský konstruktét. Místo toho algoritmy pouze řeší problémy, aby našly nejlepší a nejefektivnější způsob, jak splnit požadavky na konstrukci. K tomu často používají geometrie, které by pro člověka byly téměř nemožné, což vytváří organické formy, které by si většina lidí nedokázala představit.

"Na generativně navržených strukturách mě nejvíce překvapilo, jak jsou výsledné návrhy jednak neotřelé v tom smyslu, že by je většina lidí nevymyslela, jednak zřejmé v tom smyslu, že jakmile řešení vidím, dává intuitivní smysl," říká McClelland.


Iterace zlepšující kvalitu a snižující riziko

Proces generativního navrhování je jednoduchý a rychlý. Nejprve inženýři zadají technické požadavky, jako je zatížení, které bude muset hotová konstrukce nést, a síly, kterým bude v prostoru vystavena. Poté zadají požadavky do softwaru, který dokáže během několika hodin vytvořit nespočet iterací návrhu.

"Uživatel zadá do systému požadavky a umělá inteligence navrhne design, který pak otestuje pomocí analýzy konečných prvků, aby se ujistila, že funguje a ověřuje požadavky," vysvětlil McClelland v jedné z epizod podcastu NASA "Small Steps, Giant Leaps". "A pak také provede simulaci výroby, aby se ujistil, že to lze vyrobit."

Zatímco lidé mohou provést jednu iteraci návrhu každý týden, poznamenává McClelland, umělá inteligence zvládne jednu iteraci návrhu za několik minut. "Získáte tak mnohem více iteračních cyklů," říká. "A díky většímu počtu iteračních cyklů získáte pomocí tohoto procesu evolučních struktur optimálnější návrhy mnohem, mnohem rychleji."

Rychlost je hlavní výhodou. Není to však jediná výhoda - zlepšuje se také kvalita.

"Zjistili jsme, že to ve skutečnosti snižuje riziko," říká McClelland. "Zjistili jsme, že díly vygenerované algoritmem nemají takové koncentrace napětí, jaké se vyskytují u lidských návrhů. Napěťové faktory jsou téměř desetkrát nižší než u dílů vyrobených odborníkem člověkem."

A pak jsou tu náklady, což je důležitý faktor, pokud jde o konstrukce na míru, kterými je NASA známá. "Hlavním faktorem, který ovlivňuje náklady na konstrukce v NASA, je spíše jednorázové inženýrství než výroba," říká McClelland. "Na rozdíl od automobilky nebo cyklistické firmy vyvíjí NASA v každém okamžiku tisíce unikátních dílů. Je jen jeden Hubble a jeden Webb, takže tato technologie je pro nás obzvlášť cenná."

V neposlední řadě je tu kritická otázka hmotnosti: Podle McClellanda mohou vyvinuté struktury ušetřit až dvě třetiny hmotnosti ve srovnání s tradičními součástmi. "Jejich výkon je někde v řádu trojnásobku," řekl v pořadu Small Steps, Giant Leaps. "A když říkám výkon, myslím tím ve skutečnosti poměr tuhosti a hmotnosti. Takže jsou velmi tuhé a velmi lehké a zároveň jsou o dost pevnější než konstrukce navržené člověkem."

Ačkoli vědecké a obchodní výhody dobrého výkonu jsou zřejmé, může být výhodný i z hlediska personálního. "Z personálního hlediska je konstrukčních analytiků vždy nedostatek," říká McClelland. "Myslím, že to může pomoci zmírnit tlak na specialisty na statické výpočty tím, že se rychle vytvoří tuhé a pevné konstrukce, což sníží potřebu pozdějšího iterování."


Příští zastávka: Mars

Dvě mise NASA, které ztělesňují potenciál generativního navrhování pro optimální konstrukci kosmických lodí, jsou EXoplanet Climate Infrared TElescope (EXCITE) a Mars Sample Return Mission.

Tento kus hliníkové podpěry navržené umělou inteligencí bude podpírat konstrukci teleskopu EXCITE. Se svolením NASA/Henry Dennis.

První z nich, jejíž start se očekává již na podzim 2023, je balónem vynášený teleskop, který bude studovat teplé exoplanety obíhající kolem vzdálených hvězd. Je velký jako terénní auto a obsahuje nejméně dva generativně navržené prvky: titanové podpěry pro zadní část teleskopu a "optickou lavici", která bude držet optické komponenty jednoho z jeho přístrojů, ultrafialového zobrazovacího spektrometru, který bude provádět nepřetržitá pozorování planet při jejich oběhu kolem hostitelských hvězd.

"Ze současných aplikací je optická lavice pravděpodobně nejpůsobivější," uvedl McClelland v časopise o architektuře a designu Dezeen. "Je to radikální odklon od typických optických lavic a má mnohem lepší konstrukční vlastnosti. Navíc sloučila to, co by dříve tvořilo asi 10 dílů, do jediného."

Mise Mars Sample Return bude využívat řadu vozidel, která budou sbírat vzorky hornin, jež mohou obsahovat důkazy o dřívějším životě na Marsu, a nakonec je dopraví zpět na Zemi. Pro tuto misi, jejíž start je naplánován na rok 2027, Newton použil Autodesk Fusion 360 ke generativnímu návrhu kritické součásti zvané mechanismus záchytného víka.

V rámci této mise sbírá vozítko Mars Perseverance v současné době na povrchu Marsu vzorky a ukládá je do kovových trubic. Vozítko přepraví trubice do modulu pro odebírání vzorků, kde je robotické rameno dodané ESA umístí do rakety modulu. Ta se následně se vzorky uvnitř vynese na oběžnou dráhu Marsu. Tam se setká s další sondou: orbitálním modulem, jehož úkolem bude vzorky přijmout, sterilizovat a uložit do konečné sondy, která je dopraví na Zemi.

K tomu slouží mechanismus záchytného víka. Vzorky budou z rakety "vyhozeny" do systému Zachycení, zadržení a návratu na orbiteru, který je zachytí do kontejneru s víkem, který se bude muset okamžitě uzavřít, aby byly důkladně zajištěny. Díky generativnímu návrhu ve Fusion 360 je víko o 30 % lehčí ve srovnání s návrhy vytvořenými člověkem.

"Jakmile vzorky vplují dovnitř, musí se víko velmi rychle zavřít, aby vzorky neodskočily ven, a také omezit kontaminaci vzorků," říká Miller. "K tomu je zapotřebí velmi lehkých a pevných dvířek. Proto nám s konstrukcí víka pomohl generativní návrh ve Fusion 360."


Úspěch ve "věku umělé inteligence"

Příležitost je zřejmá: Díky levnějším, lehčím a výkonnějším komponentám se mohou kosmické lodě vydávat do vesmíru na delší dobu a plnit složitější a významnější mise.

Přesto generativní design není okamžitou výhrou. Existují praktické překážky, se kterými se organizace musí vypořádat.

Jednou z nejčastějších je podle McClellanda způsob vnímání, protože zainteresované strany vidí podivné návrhy, které umělá inteligence vytváří, a předpokládají, že je ve skutečnosti nelze vyrobit. Ve skutečnosti lze mnoho generativních návrhů snadno a levně vyrobit pomocí aditivní výroby, subtraktivního CNC frézování nebo hybridní výroby, která kombinuje aditivní i subtraktivní techniky.

"Lidé vidí tyto bláznivě vypadající organické struktury a myslí si, že je nikdy nelze vyrobit z našich standardních materiálů běžnými CNC obráběcími postupy," řekl McClelland v rozhovoru na Small Steps, Giant Leaps. "Ukázalo se, že CNC obrábění je ve skutečnosti mnohem dál, než si lidé myslí, a že pomocí 5osého CNC obrábění lze dnes vyrobit naprosto cokoli, co si dokážete představit."

Podle McClellanda existují i softwarová omezení, protože současné nástroje podle něj nedokážou zpracovat tepelné parametry. S vývojem technologie však očekává, že se to změní. "Tepelné a konstrukční problémy jsou v NASA často propojeny," říká. "Doufám, že v budoucnu bude generativní návrh schopen zohlednit jak strukturální, tak tepelné požadavky, například omezit tepelnou vodivost a zároveň splnit požadavky na tuhost konstrukce."

Prozatím je podle Millera jasná jedna věc: Generativní navrhování tu je a zůstane. "Skutečně věřím, že lidstvo stojí na úsvitu věku umělé inteligence a používání generativního navrhování je naprosto nezbytné pro každý inženýrský tým, aby si v budoucnu udržel konkurenceschopnost," říká Miller. "Je to klíčový nástroj v našem poslání poskytovat zákazníkům optimální řešení a zajistit úspěch."


A nejen NASA

Ale zpátky na Zemi. Přínosy generativního designu (GD) nevyužívá zdaleka jen NASA v dalekém vesmíru. Nástroje GD v Autodesk Fusion 360 a jeho schopnosti neotřelých a výkonnějších konstrukcí využívají i české a slovenské firmy. Například známý výrobce multifunkčních CNC obráběcích strojů a soustruhů se svislou osou obrábění - TOSHULIN - využil generativní návrh pro konstrukci lehčího a efektivnějšího zásobníku obráběcího stroje - viz video-reference.

A právě TOSHULIN teď představí své praktické zkušenosti s generativním navrhováním ve své prezentaci na nadcházejícím 20. ročníku konference CADfórum 2023 (17.10. Valeč) - nenechte si ji ujít a nechte se inspirovat - viz Registrace.


dle materiálů Redshift

čtvrtek 10. srpna 2023

Novinky Inventoru 2024.1 a 2024.1.1

Nedávno vyšel první velký update pro Inventor 2024. Tak, jak jsme zvyklí z minulých let, tak i nyní přibylo pár zajímavých funkcí, napříč celou funkčností Inventoru. A právě včera vyšel i update Inventor 2024.1.1, tudíž se o něm zmíním také.


Náčrt

Zrušit Náčrt

funkce je doplněna do všech náčrtů, 2D i 3D, zahrnuje i rohová razítka, značky, pohledy náčrtu a pod. Tato funkce ruší veškeré práce provedené v daném náčrtu a vrací model do stavu před vytvořením náčrtu. Je tedy ekvivalentem příkazu Zpět. Vložit se vzorci

Pokud kopírujete náčrt, v němž jsou jako parametry použity vzorce, kopírují se jako vzorce i do kopírovaného náčrtu.
Parametry ve vzorcích se aplikují na nově vzniklé parametry.Součást

U modelování součástí se objevilo mnoho zajímavých funkcí.

První funkcí je přejmenování systémových pracovních prvků - např. rovin z výchozích XY, XZ, YZ např na "Nárys", "Půdorys", "Bokorys", či "Horní", "Základna "... a pod.
Nedávno jsem se s tím právě setkal, přejmenovat to samozřejmě jde již dlouho, ale nyní se nová jména zobrazují i v dialozích a výběrech mnoha funkcí, jako je zrcadlení, pole, vytvořit součást  a tak dále.

3D poznámky

První dvě změny jsou spíše kosmetické místo text "Vybrat další možnou rovinu" je "Změnit na další možnou rovinu"


A byly posunuty položky v místní nabídce - Přidat vrchol a Odstranit vrchol 

Dále u příkazu Tolerance obecného povrchu byla přidána funkce "Upravit" a úpravy této značky se spustí i poklepáním myši (dvojklik). Tažení

Velmi příjemným vylepšením je zachování viditelnosti náčrtu trajektorie pokud pro vytvoření tažení vybere možnost "Použít". V nabídce pro to přibyla volba "Zachovat náčrt viditelný (+)" pozn. to v závorce je to, že to platí pro funkci "použít" - dole v dialogu zelené znaménko Plus.


Export plochy u prvku "Značka"

Značka je poměrně nový příkaz umožňují vkládat dynamický text na model - např. popis plechového dílu. Při standardním exportu rozvinu je pro něho speciální hladina. Nyní byla speciální hladina doplněna i do funkce "Exportovat Plochu jako ... "
Povrchová úprava

tento ve verzi 2024 zcela nový příkaz dospěl několika úprav a vylepšení.
Nově přidané Kapátko vlastnosti umožňuje přenášet vlastnosti z jiné, již existující povrchové úpravy.


Dále byla doplněna možnost "Exportovat všechny parametry povrchové úpravy" , která exportuje veškeré parametry povrchové úpravy jako iVlastnosti dané komponenty.

Podpora iSoučástí a iSestav !!! 

velmi důležité je rozšíření podpory a využití povrchové úpravy u tabulkově řízeních dílů a sestav !!! 


Chyby nebo neplatný zdrojový soubor povrchových úprav

Pokud zdrojový soubor povrchových úprav (Finish.xml - je umístěný v Design Datech) obsahuje chyby, je neplatný nebo úplně chybí, zobrazí se chybová zpráva a upravit nebo použít lze pouze existující typy povrchových úprav v existující povrchové úpravě. Není možné použít žádné jiné typy povrchových úprav. Můžete však použít nové funkce kapátko vlastnosti k opakovanému použití nastavení z existujících povrchových úprav.

Vylepšený seznam komponent v dialogu Formát textu

Rozevírací seznam parametrů povrchových úprav v dialogu Formát textu mohl být dříve velmi dlouhý. Nyní se zobrazí pouze komponenty, které obsahují nebo obsahovaly prvky povrchových úprav.

Sestavy

Prvky v sestavě

Při přidávání dílů do již existujících prvků je nyní možné najednou přidávat více součástí. Takže nemusíte klikat jeden díl po druhém. Výrazně se tak zrychlí práce s obráběním ve svařencích a pod. Jedná se o příkaz "Přidat účastníky" na pravém tlačítku myši ve stromu historie - tzv. Prohlížeči. 

Pracovní prvky počátku

Zde platí to samé co u dílu - možnost přejmenovat prvky počátku a nové názvy se zobrazují v dalších příkazech jako je zrcadlení, Odvozená sestava, Pole komponent a pod.

Vazby

Byla rozšířena možnost úprav vazeb o další způsoby:

Dvojklikem na ikonu vazby ve stromu se zobrazí dialog pro úpravy


Dvojklikem na symbol vazby v grafickém okně


Trubky a potrubí

další drobné vylepšení tohoto modulu:
Nyní je možné nastavit výchozí poloměr ohybu. Standardně se rovná dvojnásobku jmenovitého průměru trubky.

Výkresy

Značka počátku u kót

Nyní je možné odstranit značku počátku. Pokud jsou na tuto značku počátku navázány kóty, budou také odstraněny.
Takto mohou být odstraněny i další objekty, svázané s tímto počátkem a to Staniční kóty, Tabulky děr, Sady staničních kót.Export do DWG pouze toho, co je uvnitř rámečku výkresového listu

Ve výkresech aplikace Inventor je velmi běžné vytvářet pohledy a kusovníky mimo rámečky listů. Při ukládání v podobě souboru DWG aplikace AutoCAD se exportuje vše, co je ve výkresu, zatímco při exportu do souboru PDF se všechny poznámky mimo rámečky listů vyjmou a do souboru PDF nezahrnou. V této verzi byla do dialogu Cíl exportu přidána nová možnost Pouze obsah listu, která umožňuje zahrnout při exportu do souboru DWG pouze obsah uvnitř rámečků listu. Upozorňujeme, že když je vybrána tato možnost, bude zahrnut celý objekt, pokud je jeho ohraničující kvádr uvnitř nebo částečně uvnitř listu.

Obecná vylepšení

Grafika

Renderování závitů a obtisků pomocí GPU je nyní rozšířeno i na čipy AMD. Po aktualizaci ovladačů je nyní podporováno i renderování těchto prvků.


Renderování pomocí GPU nyní podporuje i Osvětlení založené na Obrázku (tzv IBL)

iLogic

funkčnost iLogicu je rozšířena o povrchové úpravy. Je možné zachytit aktuální stav, jak jsme zvyklí u jiných funkcí. Výrazně se tak zefektivní využití jak Povrchových úprav v automatizaci, tak funkčnosti iLogicu jako takového pro širší spektrum komponent.

dalším rozšířením iLogicu je Zaznamenání aktuálního stavu u součástí Obsahového centra, které do kódu iLogicu vloží aktuální stav dílu obsahového centra.  Získá klíčové hodnoty a poskytne kód se seznamem párů názvů a hodnot.


Spolupráce s Fusion 360

v posledním období se Autodesk zaměřuje na stále vyšší a vyšší funkčnost Fusion 360 a hlavně na spolupráci s robustní konstrukcí v Inventoru. Fusion 360 patří dnes mezi špičku v oblasti specializovaných oborů jako je elektronika, programování CNC strojů, simulace a pod.. Proto začíná hojně doplňovat řešení postavené na Inventor a nejen na něm. 

Fusion 360 svoje data ukládá na Cloudu, v prostředí Fusion Team (základní správa a týmová spolupráce na Cloudu).

Nyní je plně podporována funkčnost pro oprávnění na úrovni složek v daném projektu ve Fusion Teamu. Nedovolí odeslat díl do složky, do níž nemáte přístup a naopak. Máte možnost zakládat složky.


Vylepení translátorů

S každou verzí je rozšířena možnost exportních formátů, respektive podpora nových verzí spolupracujících systémů. jen doplňuji, všechny podporované translátory (viz obrázek) jsou standardní součástí Inventoru. 
CATIA
Byla přidána podpora importu souborů R6 – V5-6R2023 a exportu souborů R10 – V5-6R2023.

NX
Byla přidána podpora importu řady NX 2212.

Pro/Engineer
Oprava importu, podpora až Wildfire 5.0.


Opravy v hotfixu 2024.1.1

Přehled oprav:

Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po použití příkazu Uložit kopii jako již nebyly zkopírované normy k dispozici. INVGEN-70342
Byl vyřešen problém v Obsahovém centru, který spočíval v tom, že se po kliknutí na tlačítko Použít neotevřel dialog Rodina. INVGEN-70488
Výkresy – Tisk-Vykreslení
Byl vyřešen problém s nefungujícím vykreslováním více listů v aplikaci Inventor 2024.1. INVGEN-70573
Stavy modelu
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hodnotu „Vzdálenost B“ v asymetrickém vysunutí nedařilo uložit ve stavech modelu. INVGEN-70795
Platforma
Byla zlepšena stabilita při ukládání výkresu, který obsahuje mnoho pohledů. INVGEN-71253
Platforma – Rozhraní API
Byla zlepšena stabilita v souvislosti s pracovním postupem zvýraznění sady pomocí rozhraní API. INVGEN-70607
Translátory
Byl vyřešen problém s nesprávným počátečním pohledem souboru SVF, který byl vytvořen s dokumentem otevřeným ve skrytém režimu. INVGEN-70324
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že v dialogu Uložit jako nebylo možné vybrat položku Možnosti. INVGEN-70329Aktualizace si můžete jako vždy stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí utility Autodesk Access.