pátek 20. října 2017

Výrobce CNC strojů 4ISP spolupracuje s Autodeskem

Na strojírenském veletrhu v Brně představila společnost 4ISP, jeden ze zákazníků CAD Studia, nejmodernější CNC lasery. Hostem expozice byl i spoluzakladatel firmy Autodesk a dlouholetý CTO, Michael Jay Spellman, nynější ředitel vývoje výrobních aplikací Autodesku. Ten zde osobně předváděl nestingové novinky z dílny Autodesku vyvíjené i pro řezací vláknové lasery 4ISP.


Česko-německá firma 4ISP používá i populární CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 určenou pro Windows a Mac, a jeden z postprocesorů pro CNC stroje 4ISP byl vyvinut také společností CAD Studio.

Reportáž z BVV z Regionální televize:

pondělí 16. října 2017

Vault 2018.1 – Sdílení náhledů dokumentace mimo firmu

Autodesk Vault - sdílené pohledy


S aktualizací 2018.1 přichází zcela nové možnosti sdílení pohledů na výrobní dokumentaci a 3D modely či sestavy.

Pokud potřebujete jednoduše sdílet návrhová data se svými externími pracovníky, dodavateli, kooperanty a podobně, nemusíte již data z vašeho PDM systému posílat e-mailem a ztrácet tak nad nimi kontrolu. Jednoduchou cestou (prakticky na pár kliknutí) můžete vybranou sestavu, model či výkres přímo z prostředí Vaultu publikovat do prostředí A360 View. V této zabezpečené cloudové službě Autodesku pak můžete jednoduše data prohlížet, poznámkovat, komentovat, odměřovat, tisknout apod. A to vše jen ve  webovém prohlížeči, vaši spolupracovníci nemusí cokoli dalšího instalovat. Prohlížení dat je tak jednoduše možné na stolním počítači, notebooku, tabletu či jen mobilu. CAD data tak můžete bezpečně sdílet i s lidmi, kteří standardně nemají přístup do vašeho PDM systému.Vlastní publikování je pak velice jednoduché a standardně nastavené na 30 dnů, kdykoli je možné ho prodloužit či zrušit. Publikovaná data jsou ve formě pohledů (otisku) originálních dat, nikoli data zdrojová, a tyto pohledy zůstávají nadále propojené se svým zdrojovým souborem. A při jakékoli poznámce na publikovaném pohledu se okamžitě zobrazují v prostředí Vaultu a je tak možné nad požadavky a připomínkami dále diskutovat a následně případné změny provést standardním způsobem v prostředí Inventor <–> Vault.

Funkce Sdílené pohledy (Shared Views) je dostupná v aktualizaci 2018.1 pro Vault Workgroup a Vault Professional.


Aktualizace 2018.1 ale doplňuje do Vaultu i další nové funkce jako:

  • Podpora pro další AnyCAD formát - nativní data SolidEdge
  • Automatické stažení chybějících knihovních dat při otevření dokumentu z Vaultu
  • Setřídění seznamu Moje uložená hledání
  • Menší opravy a doplnění dle uživatelských podnětů

Verzi 2018.1 si stáhnete z vašeho účtu Autodesk Account (Vylepšení produktů).

čtvrtek 12. října 2017

Pozor na MS Windows Update - závity v Inventoru

Pozor, nejnovější říjnové aktualizace Windows Update, konkrétně KB4041678 a KB4041676 (resp. KB4041681, ve které je rovněž obsažena) způsobuje kolizi se systémem zpracování tabulky závitů a otvorů (děr) v Autodesk Inventoru. Pokud máte po instalaci aktualizací Windows potíže s tvorbou závitů, odinstalujte položku (Win10) "2017-10 Kumulativní aktualizace pro Windows 10 Version 1703 pro systémy typu x64 (KB4041676)", resp. výše zmíněné KB, nebo změňte metodu načítání tabulky závitů klíčem v Registry, dle staršího CAD tipu 9198.

Problém se projevuje nezobrazením dialogu závitů (včetně změny hodnot závitu na iPrvku), resp. "zaseknutím" Inventoru. Dotčené jsou různé (i starší) verze Inventoru pracující pod Windows 10, Windows 8 nebo Windows 7. Microsoft je o problému informován - chyba se dotýká všech .NET aplikací využívajících Excel Automation. V případě potíží prosím kontaktujte náš Helpdesk.

Konkrétní aktualizace pro různé verze Windows (vždy úplný měsíční update a čistě bezpečnostní update):

Win7: KB4041681 (popř. KB4041678)
Win8.1: KB4041693 (popř. KB4041687)
Win10/1607: KB4941691 (popř. KB4040973)
Win10/1703: KB4041676 (popř. KB4040973)


Podobný problém způsobený stejnými aktualizacemi Windows se týká i AutoCADu - konkrétně exportu z AutoCADu do Excelu - v exportovaném XLS souboru je jediná buňka (A1) s textem "DeleteMe":


Dále se problém týká XLS tabulek připojených k DWG ("soubor XLS nenalezen") a práce s kusovníkem v AutoCADu Mechanical (nefunkční import/export).


Odinstalaci konkrétní aktualizace (KB, viz výše) provedete pomocí funkce "Programy a funkce > Zobrazit nainstalované aktualizace" - vyhledáte "Aktualizace zabezpečení pro Microsoft Windows" a dáte Odinstalovat:


Chcete-li zabránit následné opětné instalaci daného Windows Update (KB), použijte jeho skrytí (hide) v nástroji Microsoft WUShowHide - viz download WUshowhide.diagcab.

Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete odinstalovávat aktuální Windows Update a potřebujete rychle vyřešit problém s Excelem (než jej vyřeší Microsoft), použijte tento postup - jen pro znalé:

Nahraďte zaktualizovaný soubor:
C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll (V4.0.9801.1)
původní verzí msexcl40.dll (V4.0.9801.0) - např. z jiného stroje, nebo si jej vyžádejte na Helpdesku
anebo tento starý DLL nakopírujte do jiné, nové složky, např.
C:\Windows\SysWOW64\exceldriver\
a v Registry (pomocí Regedit) pak upravte klíč
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel\Win32
z hodnoty
"C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll"
na
"C:\Windows\SysWow64\exceldriver\msexcl40.dll"

Microsoft připravuje opravu do nejbližšího Windows Update. AKTUALIZACE: Listopadový Microsoft Update (s opravou KB4050795 či KB4050796) tento problém vyřešil - konkrétní hotfixy:

Win7: KB4048957 (popř. KB4048960)
Win8.1: KB4048958 (popř. KB4048961)
Win10/1607: KB4048953
Win10/1703: KB4048954
Win10/1709: KB4048955


Viz též diskuze na CADfóru - Inventor a AutoCAD