čtvrtek 8. listopadu 2018

Aktualizace Inventor 2019.2Po pár měsících vychází další významná aktualizace Inventoru. Tentokrát již druhá pro Inventor 2019. Nalezneme v ní řadu nových funkcí, a to napříč celou funkčností Autodesk Inventoru. V tomto článku uvádím ty nejdůležitější aktualizace. Aktualizace je dostupná všem uživatelům se subscription (pronájmy) a platným maintanance - viz Autodesk Account nebo Desktop App.

GENERÁTOR RÁMŮ

Na tento modul, hojně uživateli využívaný, se právě na základě podnětů zákazníků Autodesk zaměřuje s modernizací a rozvojem funkcí. Proto to určitě není poslední významná aktualizace tohoto modulu. Máte se na co těšit.

Náhledy 

Podstatně propracovanější náhledy před provedením akce, a to pro zkrácení/prodloužení profilu, odstranění oříznutí, změny profilu a jejich znovupoužití. Větší barevnost náhledů umožňuje lepší orientaci ještě před provedením příkazu.

Vícenásobný výběr

Při provádění standardních operací, jako je vzájemné ořezání profilů (pokos/zážez), je možné dnes profily vybírat oknem, a to i více profilů. Tím docílíte zásadního zrychlení u velkých konstrukcí.

Pojmenování profilů

Doplněn konfigurátor pro pojmenovávání profilů. Ten si můžete složit z libovolných řetězců, názvu sestavy, předpon, přípon, pořadí apod. (viz obrázek). Naleznete jej v "Možnosti aplikace" na kartě "Soubor". Zde bych rád zdůraznil, že podstatně propracovanější máme zpracované pojmenovávání v našich Inventor Tools (X-Tools) a případně jména souborů nám generuje i správa dat Vault Workgroup a Professional. Ty jsou i v tomto případě nadřazeny novému modulu pojmenovávání profilů.


OBSAHOVÉ CEBTRUM

Kromě aktualizace a rozšíření rodiny normalizovaných dílů, zde najdeme hlavně Pokročilé vyhledávání. To umožňuje kombinovat různé vlastnosti a hlavně pak jednotlivé kombinace vyhledávání ukládat pro opakované využití. Toto přináší zásadní zrychlení při dohledání konkrétního normalizovaného dílu a rozměru.

KONTROLA PRAVOPISU

Modul, který rozšiřuje textové vstupy Inventoru (např. výkres) - umožňuje tak nastavení automatické kontroly pravopisu, jako známe např. z Office nebo AutoCADu. Máte na výběr mnoho jazyků, včetně češtiny. Překlep se projeví červenou vlnovkou, známou např. z Wordu.

DALŠÍ

Mezi další novinky patří přednastavení poznámek. Možnost si uložit často používané značky. V tuto chvíli je dostupné pro Značky povrchu, Značky svarů a výplní. 
Kdo už si někdy vypnul panel prohlížeče modelu, ví, že opětné zapnutí dalo zabrat. Nyní se panely dají zapínat snadněji ikonkou "+":


Nově lze podrobně trasovat běh iLogic pravidel. Lze zobrazovat textury plného řezu. Podstatně se zvýšil výkon generování pohledů řezů, pohledů detailu, přerušených pohledů, pohledů částečného řezu a oříznutých pohledů. Kromě nových funkcí přináší verze 2019.2 i opravy některých chyb - viz přehled.


Zásadnímu novému modulu Toleranční analýza jsme se věnovali v minulém článku.

středa 7. listopadu 2018

Toleranční analýza pro Inventor

Tolerance na jednotlivých součástech používáme pro přiblížení ideálnímu stavu při použití co nejlevnější výroby s ohledem na funkčnost. Čím přesnější díl, tím náročnější a dražší výroba.

Na první pohled rozumně navolené tolerance pak po sestavení reálných dílů mohou v určitých situacích nabývat hodnot, které znemožní správnou funkčnost mechanismu. Tyto krajní situace většinou nastávají při kombinaci horních a spodních odchylek jednotlivých komponent. Pro tyto analýzy, v jednom lineárním směru (1D), vznikl nový modul „toleranční analýza“ (Inventor Tolerance Analysis, Analýza tolerancí), který funguje přímo v prostředí CAD aplikace Autodesk Inventor Professional. Jeho hlavní funkcí je výpočet a zobrazení výsledné tolerance mezi vybranými plochami modelu na základě zadaných tolerancí k jednotlivých modelům (součástem) a jejich zavazbení v sestavě.

 Tato toleranční analýza nyní bude součástí licence pro všechny uživatele konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Technicky pak bude její instalace vyžadovat aktualizaci Inventoru 2019.1 resp. 2019.2 (viz samostatný článek).Něco k vlastní funkčnosti:

V jedné součásti či sestavě je možné provádět jednu či více studií tolerancí. Pro každou studii se vyberou části modelu, mezi nimiž chci sledovat výslednou toleranci. Systém sám analyzuje zadané kóty s tolerancemi (automaticky přebírá 3D poznámky s tolerovanými rozměry), z vazeb mezi komponentami je schopen zjistit, jak na sebe navazují a výslednou toleranci a její odchylku ihned zobrazit. A to jak na 3D modelu, tak i ve výsledcích analýzy. Viz obrázky:Pro analýzu se nemusíte spoléhat na vazby či koty, ale každou analýzu je možné ručně vytvářet, upravovat, doplňovat členy apod. Provedené analýzy sestavy je možné exportovat/importovat pro další použití a varianty. Jedná se o XML soubor s vlastní příponou (*.itol). Pro výsledky je možné volit více metod analýz, toto se provádí, stejně jako několik dalších možností, v „Nastavení“ Toleranční analýzy:


Aplikace Toleranční analýza byla uvedena v několika lokalizacích (včetně češtiny). K dispozici je i Trial verze. Aktualizace Inventor 2019.2 byla uvedena vzápětí.


Jedná se o velmi podařenou aplikaci pro provádění Toleranční analýzy přímo v prostředí sestav Autodesk Inventoru, kterou jistě ocení každý konstruktér - zvláště když ji nyní dostává bezplatně jako součást subscription ke konstrukční sadě PD&MC.
úterý 23. října 2018

Nastran In-CAD: osm výhod pro vaše lepší návrhy

Pokud jste uživateli sady Product Design & Manufacturing Collection, máte mezi mnoha užitečnými nástroji k dispozici i aplikaci Nastran In-CAD, schopnou pomocí metody konečných prvků (MKP) ověřovat vaše digitální návrhy ještě před tím, než je zadáte do výroby. Zní to jako klišé (a částečně také je), ale pojďme se společně podívat na několik případů, na kterých v praxi okamžitě poznáte, v čem je Nastran In-CAD tak užitečný. Srovnávat budeme se "základním" integrovaným řešením pro výpočty pomocí MKP dostupným jako modul Pevnostních analýz v Inventoru.

sobota 13. října 2018

Aktualizace Inventor Nesting Utility 2019.2


Byla uvedena aktualizace populární aplikace Nesting Utility pro Inventor 2019 - verze 2019.2. Tato aplikace je součástí Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Umožňuje optimalizovat rozložení plochých dílů obecných tvarů na tabule nebo role zdrojového materiálu - plechu, dřevěných desek, skla, papíru, lepenky, textilií.

Aktualizaci Nesting 2019.2 si můžete stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí systémové utility Desktop App.

Nové funkce verze 2019.2:

 • V Nesting Utility je možné využít ploché vzory soubory AnyCAD (například STL) uložené jako soubory IPT, stejně jako pro soubory IPT exportované z aplikace Autodesk TruPlan.
 • Vylepšení mapování hladin geometrií ze zdrojového souboru:
  • Automatické načtení názvů hladin ze zdrojových souborů.
  • Náhledy výsledků.
 • Podpora mapování hladin při exportu do DXF.
 • Podpora aplikace Autodesk Vault.
 • Vylepšené reporty, nyní ve formátu HTML.
 • Vazba vlastností materiálu a tvaru k výsledkům řezného plánu (nestingu).
 • Rozšířené možnosti nastavení počtu jednotlivých dílů sestavy při vytváření řezného plánu (nestingu).

Opravy těchto problémů:

 • Oprava chyb při extrahování DWG souboru
 • Varování, pokud se díl nevejde na tabuli
 • Počet dílů na tabuli nesmí překročit hodnotu 99
 • Pokud je počet dílů v sestavě 0, automaticky se nastavuje hodnota 1
 • Prázdné komentáře při vytváření řezného plánu
 • Počty tvarů nereflektují změny v souboru sestavy IAM.
 • Vícenásobné úpravy nepracují dobře
 • Třídění Max X a Max Y nefungují v dialogu pro vytváření a úpravy hnízdění (Nestingu)


Viz Inventor Nesting Utility

čtvrtek 27. září 2018

Strojírenské návrhy ve virtuální realitě

Ne vždy je samotný 3D model dostatečný pro prezentaci výrobků zákazníkům. Je řada detailů, hlavně s ohledem na funkčnost, které pro svoji prezentaci vyžadují vyšší úroveň interaktivity s modelem, možnost si zařízení projít či "vzít do ruky".

Jako ideální se nabízí využití Virtuální reality (VR). V poslední době se zásadně zvýšil výkon pracovních stanic a umožňuje tak prezentovat vaše výrobky ve vysoké kvalitě, a to ve velmi atraktivním prostředí virtuální reality.

         Softwarová řešení pro virtuální realitu    


                Autodesk dnes nabízí dva základní produkty pro oblast virtuální reality. Prvním je VRED pro rychlý převod modelu do VR a druhým je 3ds Max Interactive, který umožňuje vyšší funkčnost a interaktivitu s modelem. Na základě požadavků uživatele pak doporučujeme optimální řešení.
           Modely a jejich příprava

                Zdrojem dat pro virtuální realitu jsou standardní strojírenské návrhy z Inventoru či jiných CADů, ideálně ale přes Inventor „prohnané“. Data je možné ponechat tak jak jsou, nebo pro vyšší výkon se doporučuje tvorba zjednodušených modelů, případně jen potlačení vnitřních komponent. Na to je v Inventoru jedna úžasná funkce - „Obal“, která toto vše udělá velmi rychle. Takto zjednodušené modely se standardně používají při metodikách pro práci s velkými sestavami nebo pokud předáváte data externistům, zákazníkům a nechcete předávat kompletní sestavy a chcete chránit firemní know-how.
              Zdrojem animací pak mohou být i simulační softwary, jako např. CFD Design, ve scéně je pak možné zobrazovat proudění vzduchu apod.

VRED Design a VRED Professional

                Produkty řady VRED jsou ideální pro všechny, kteří potřebují rychle model zobrazit v prostředí virtuální reality. Optimální je využití např. pro kontrolu návrhu, diskusi nad rozjednaným projektem se zákazníkem. Dále pak při rozhodování o variantě řešení či dalším směru vývoje výrobku. Každý z vás si určitě udělá představu o tom, jak využít možnost rychlého zobrazení v prostředí VR pro svoje výrobky.
                Sestavu z Inventoru opravdu stačí jen načíst do prostředí VRED a spustit prostředí VR. Lze načítat i poměrně složité sestavy bez jakýchkoli úprav. Kromě virtuální reality je možné tvořit kvalitní interaktivní 3D vizualizace. TIP: otevřete si nějaký příklad, velikostně nejblíže odpovídající vašemu zařízení. Vymažte/potlačte stávající model a do tohoto předpřipraveného prostředí nahrajte svoje data.

            3ds Max Interactive

                Potřebujete speciální efekty ve scéně (kouř, oheň, kapaliny… ), potřebujete scénu rozhýbat, aplikovat fyziku, gravitaci, vzít model do ruky či mít možnost interaktivně ovlivňovat scénu? Pak je tu aplikace Autodesk 3ds Max Interactive (dříve "Stingray").
                Scéna se připravuje v prostředí 3ds Max a následně se „na kliknutí“ převede do 3ds Max Interactive. Zde může zůstat tak, jak je, nebo se doplňuje interaktivita s modelem, spouštění animací po dotknutí modelu, vstupu do určitého prostoru apod.
                Vytvořenou scénu je možné uložit jako samostatně spustitelný soubor (exe) a velmi jednoduše tak přenést k zákazníkovi či na výstavu. Podporovány jsou různé druhy 3D brýlí, mobilní platformy a další běžné prostředky VR.
   
Obrovskou výhodou je, že 3ds Max Interactive je součástí konstruční sady Autodesk Collection a je tedy automatickou součástí většiny dnes používaných konstrukčních licencí.
pátek 7. září 2018

Sjednocený Fusion 360 se všemi funkcemi


Od 7. října 2018 dochází ke sjednocení nabídky CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360. Jediný Fusion 360 nyní bude obsahovat všechny dostupné funkce, tedy včetně pokročilých funkcí nabízených původně jen ve verzi "Ultimate". Rozšířená funkčnost bude k dispozici i předplatitelům konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection.

Sjednocený Fusion 360 tedy zahrnuje i funkce jako:
 • Generativní navrhování (vyžaduje cloud kredity)
 • Pokročilé simulace (vyžaduje cloud kredity)
 • 5osý CAM, 3 + 2osý CAM
Cloud kredity lze nyní nakupovat nezávisle, flexibilně dle aktuální potřeby.

Tato změna v produktové nabídce pomáhá odstranit překážky nových technologií - můžete snáze inovovat, zkoumat možnosti návrhů a vytvářet cokoliv.

Co to pro vás konkrétně znamená?


 • Všichni komerční předplatitelé Fusion 360 - nejpozději 6. října 2018 získáte přístup ke všem současným funkcím Fusion 360. Nové funkce budou dostupné všem stávajícím předplatitelům Fusion 360 ihned jakmile budou dostupné v produktu. Například uvedení generativního navrhování ve Fusion 360 (nyní v preview verzi) je naplánováno na 16. října.

 • Předplatitelé Fusion 360 Standard (roční a víceleté) - vaše současná cena předplatného zůstane ve snížené výši cca 6.900 Kč (pokud budete obnovovat). Do 7. října získáte přístup k výše uvedeným funkcím. Případné přerušení plateb předplatného bude vyžadovat nový nákup za novou cenu cca 11.000 Kč.

 • Předplatitelé Fusion 360 Ultimate - z vaší strany není potřeba žádná akce. Funkce, které máte v současné době přístupné, budou nyní nabízeny za nižší cenu, cca 11.000 Kč. Vaše stávající předplatné vám bezplatně prodloužíme o dalších 24 měsíců. Po prodloužení o oněch 24 měsíců můžete obnovovat vaše předplatné novou nižší cenu a nakupovat cloud kredity podle potřeby.

 • Předplatitelé s měsíčním předplatným Fusion 360 Standard nebo Ultimate - vaše automatické obnovování bude vypnuto 7. října. Pokud váš termín platnosti skončí 7. října nebo později, musíte si zakoupit nové měsíční předplatné dle nové nabídky. V tom okamžiku můžete také znovu povolit automatické obnovování.

 • Předplatitelé původních Early Adopter verzí - nezměnil se závazek Autodesku k prvním uživatelům technologie Fusion 360. Získáte všechny výhody předplatného Fusion 360 s cloud kredity, za původní zvýhodněnou cenu a můžete ji využívat tak dlouho, dokud budete obnovovat.

 • Předplatitelé Fusion 360 pro startupy a kutily - nezaznamenáte žádnou změnu ve vašem přístupu nebo ve funkcích produktu. Vezměte prosím na vědomí, že technologie generativního navrhování je k dispozici pouze pro komerční předplatitele.

 • Předplatitelé sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection nebo Product Design Suite - ať máte aktivní subscription (předplatné) nebo maintenance (plán údržby) produktu Product Design Suite (Premium nebo Ultimate) nebo sady Product Design & Manufacturing, nyní budete mít přístup ke všem funkcím Fusion 360. Připomínáme, že tento nárok na Fusion 360 neobsahuje cloud kredity.

 • Předplatitel školní nebo studentské verze - nezaznamenáte žádnou změnu ve vašem přístupu nebo ve funkcích produktu. Vezměte prosím na vědomí, že technologie generativního navrhování je k dispozici pouze pro komerční předplatitele.

Máte zájem o přikoupení dalších licencí?

Pokud chcete přikoupit další licence Fusion 360, proveďte nákup do 6. října - za aktuální cenu cca 6.900 Kč - a tato cena zůstane stejná, dokud budete předplatné obnovovat. K nové funkcionalitě budete mít přístup ke dni 7. října 2018 nebo dříve. Využijte původní cenu Fusion 360 na pořízení verze Ultimate - ušetřete 37 %. Viz CAD eShop - shop.cadstudio.cz.

Rádi zodpovíme vaše případné dotazy.


čtvrtek 6. září 2018

Fusion 360 nyní nabízí 14000 fréz od společností Harvey Tool a Helical Solutions


Už není potřeba modelovat jednotlivé frézky a další obráběcí nástoje pro CAM. Autodesk Fusion 360 bude nyní podporovat všech více než 14 000 frézovacích nástrojů nabízených předními výrobce Harvey Tool a Helical Solutions. Tyto nástroje jsou nyní k dispozici ke stažení formou knihovny nástrojů na webových stránkách HSM nástrojů společnosti Autodesk. To eliminuje potřebu ručně zadávat rozměry nástrojů do CAM programu a šetří tím váš čas.

 • Od konce srpna 2018 budou všechny frézy Harvey Tool a Helical Solutions k dispozici pro stažení a snadný import do Fusion 360.
 • Celkem budou k dispozici rozměrová data pro více než 14 000 nástrojů.
 • Nebudou předvyplněny informace o rychlostech, což uživateli umožní určit příslušné parametry běhu pro konkrétní nastavení úloh a obrábění.
 • Uživatelé Fusion 360 tak získávají rozsáhlá rozměrová data nástrojů, včetně informací, které by jinak museli odměřovat.
 • Společnosti Harvey Tool a Helical Solutions budou během několika následujících měsíců nadále přidávat nástroje do této knihovny nástrojů Fusion 360. Budoucí aktualizace budou zahrnovat i speciální profily a vrtáky.

Postup instalace knihovny CAM nástrojů popisuje video:


Knihovny CAM nástrojů pro Fusion 360 si stáhnete zde.

čtvrtek 9. srpna 2018

Aktualizace Vault 2019.1 - Co je nového


Byla uvedena první "subscription verze" PDM systému Autodesk Vault 2019, verze 2019.1. Co přináší nového? Stáhnout si ji můžete na vašem účtu Autodesk Account, ale pokud si nejste instalací, kontaktujte raději firmu CAD Studio.

Otevření výkresu z Vaultu

Jedním z nejčastějších požadavků uživatelů je možnost otevření výkresu z Vaultu pro právě otevřený model či sestavu. Ne vždy je výkres nakopírovaný v pracovní složce, proto se musel spouštět klient Vaultu a výkres otevřít touto cestou. 
Nově ve Vaultu najdeme funkci "Otevřít výkres z Vaultu", která otevře výkres z Vaultu z právě otevřeného modelu či sestavy (návrhu). Samozřejmně, že může být z jednoho návrhu vytvořeno i více výkresů. Poté Vault nabídne jejich seznam a uživatel si vybere !
Nahrazení komponenty z Vaultu

Dalším častým požadavkem je možnost nahradit díl použitý v sestavě za jiný, který je uložen ve Vaultu, a to na jedno kliknutí. Minimalizovat tak nutnost nejprve díl najít, pak ho nakopírovat do pracovního prostředí a teprve pak nahradit standardními funkcemi Inventoru. Nyní se vše odehraje právě na ono jedno tlačítko, a to funkcí "Nahradit z úložiště Vault" a "Nahradit vše z úložiště Vault". Značně se tak zkrátí čas nutný pro tyto běžně používané postupy.  Příkaz je dostupný jednoduše v prohlížeči Inventoru pomocí pravého tlačítka myši na vybrané komponentě.Výkresy AutoCADu s vloženými soubory PDF.

S mnoha miliardami souborů DWG a PDF, které se aktivně používají po celém světě, není divu, že mnozí zákazníci aplikace Vault používají dokumenty PDF společně s DWG v průběhu celého procesu návrhu a dokumentace. AutoCAD podporuje připojení výkresů souborů PDF jako podklad, takže PDF může být přiřazen danému DWG. 
Pro vyšší podporu tohoto řešení přináší Vault 2019.1 některá vylepšení:
Tato aktualizace umožňuje s DWG řídit i vložené PDF - např. zařadit do Vaultu  (což dříve nebylo možné)Druhým hlavním vylepšením je pak možnost propojit PDF přímo z Vaultu - dialog "Připojit z Vaultu" obsahuje volbu souboru PDF, takže můžete připojit PDF do AutoCAD DWG.


Vault 2019.1 navíc obsahuje opravy řady menších chyb - přehled oprav najdete zde.

Pozor ale na instalaci aktualizace Vaultu! U implementací prováděných naší firmou doporučujeme konzultaci s našimi odbornými konzultanty. Aktualizace Vaultu neprobíhá automaticky, je nutné souběžně aktualizovat serverovou i klientskou část. Je tedy potřeba aktualizaci instalovat v souladu s vaším IT a s našimi techniky.


Více na Autodesk Vault

středa 18. července 2018

Uvedena aktualizace Inventor 2019.1 a Nesting Utility 2019.1

Byla uvedena první subscription release konstrukční aplikace Autodesk Inventor 2019 a jeho doplňkové aplikace pro optimalizaci rozložení tvarových dílů Nesting Utility 2019. K dispozici ke stažení jsou na vašem účtu Autodesk Account. Kromě řady oprav (viz) přináší uživatelům Inventoru i několik nových a vylepšených funkcí. Zde je přehled novinek Inventoru verze 2019.1:

GENERÁTOR RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ

Vložit
 • Příkaz Vložit má dvě nová rozšíření výběru rámové konstrukce.
 • Dříve byla norma rámové konstrukce ve výchozím nastavení vždy ANSI. Nyní se zachová naposledy použitá norma.
 • Při vkládání členů rámové konstrukce nebyl k dispozici žádný náhled, dokud jste nevybrali hodnotu velikosti členu rámové konstrukce. Nyní je při spuštění příkazu aktivní výchozí hodnota velikosti.

Stínovaný náhled
Náhled příkazů Vložit, Změnit, Použít znovu a Změnit / Použít znovu se změnil z drátového na stínovaný náhled.


Viditelnost náčrtu u příkazů Změnit a Změnit / Znovu použít
Při používání příkazů Změnit a Změnit / Znovu použít jsou vidět hrany náčrtu kostry.


Změna výběru členu
Dříve při použití příkazu Změnit nebyl k dispozici výběr oknem. Výběr oknem je nyní povolený a vy můžete pomocí možnosti Vícenásobný výběr vybrat několik členů najednou.


Operace náhledu
Nyní si před potvrzením změn můžete zobrazit náhled následujících operací:

 • Pokos
 • Zaklesnutí
 • Oříznout na rámovou konstrukci
 • Prodloužit nebo zkrátitKopírovat vlastnosti
Nyní můžete při použití příkazů Vložit a Změnit člen zkopírovat informace z existujících členů rámové konstrukce. Výběrem kapátka v dialogu povolte kopírování vlastností a poté vyberte člen. Můžete se rozhodnout zkopírovat pouze informace členu rámové konstrukce, pouze orientaci, nebo obojí.


SESTAVY

Modernizace Editoru Obsahového centra
Panel nástrojů Editoru Obsahového centra byl osvěžen. Zlepšil se kontrast ikon a rychlá čitelnost.


Vylepšení výkonu a produktivity Obsahového centra
 • Rychlé otevírání knihoven ze vzdáleného serveru úložiště Vault: Nový mechanismus vyrovnávací paměti Obsahového centra implementovaný v aplikaci Inventor 2019 byl dále rozšířen, aby se zvýšil výkon při otevírání knihoven Obsahového centra ze vzdáleného serveru úložiště Vault.
 • Zlepšení migrace: Dříve byly soubory šablon knihovny (IPT) migrovány pomocí nástroje Konfigurovat knihovny (název projektu) > Nástroj Aktualizovat. Nyní již při použití nástroje Aktualizovat k migraci obsahu starších knihoven do aktuální verze aplikace Inventor nebudou migrovány soubory šablon knihovny (IPT). Soubor šablony knihovny (IPT) je nyní migrován, když umístíte instanci součásti knihovny pomocí dané šablony.
 • Vylepšení vyhledávání
  • Rychlé hledání: Pole rychlého hledání v dialogu Umístit z Obsahového centra se nyní okamžitě aktivuje ve chvíli, kdy umístíte součást z Obsahového centra. To vám umožňuje okamžitě zadat informace do pole vyhledávání, aniž byste jej museli znovu aktivovat.

   Kromě toho lze nyní obsah vyhledávacího pole vymazat jediným kliknutím na tlačítko vymazání  umístěné na pravé straně vyhledávacího pole. Po vymazání pole se v editoru přejde zpět k původně vybrané kategorii ve stromu kategorií.


  • Rozšířené vyhledávání: V poli Kde hledat se nyní automaticky vyplní kategorie vybraná v části Pohled kategorie. Kategorie odpovídající výběru v části Pohled kategorie se také automaticky vybere v dialogu Vybrat kategorie.

  • Kromě toho se při otevření dialogu Rozšířené hledání automaticky aktivuje tlačítko Hledat nyní. Stisknutím klávesy Enter po zadání kritérií vyhledávání můžete vyhledávání rychle spustit. V poli Výsledek hledání se zobrazí informace týkající se aktivního vyhledávání.

  • Vyhledání součástí a tabulek rodin prostřednictvím grafického okna: 2 nové možnosti místní nabídky Obsahového centra zefektivňují vyhledávání součástí a tabulek rodiny v dialogu Editor Obsahového centra: V souboru sestavy klikněte pravým tlačítkem na součást a vyberte požadovanou možnost:

   • Komponenta > Najít v editoru: V dialogu Editor Obsahového centra se otevře umístění součásti v knihovně Obsahového centra.

   • Komponenta Upravit/zobrazit tabulku rodiny: Otevře se dialog editoru tabulky rodiny s vybraným členem rodiny. Zde si můžete zobrazit tabulku rodiny pouze ke čtení nebo zobrazit a upravit tabulku rodiny ke čtení a zápisu.

PROTOKOLOVÁNÍ PRAVIDEL ILOGIC

Modul iLogic nyní poskytuje typ výrazu PRINT, který lze použít u pravidel. Tato nová funkce s názvem protokolování modulu iLogic odesílá pomocí nových funkcí modulu iLogic zprávy protokolu do nového panelu aplikace Inventor a také do souboru protokolu. Navíc je zde nový mechanismus automatického sledování pravidel. Sledování pravidel vám pomůže znázornit, kdy a proč se pravidlo spouští.
Přehled
Generování protokolů modulu iLogic:
 • Zobrazte si nový panel protokolu modulu iLogic: Klikněte na znaménko + v záhlaví prohlížeče nebo vyberte možnost Protokol modulu iLogic na pásu karet: karta Pohled panel Okna > rozevírací nabídka Uživatelské rozhraní.
 • Přidejte jeden nebo více výrazů Logger – Logger.ÚroveňProtokolu("zpráva") – ke svému pravidlu. Příklad: Logger.Debug("Teď jsme ve fázi 2")
 • Vyberte úroveň protokolu v nové rozevírací nabídce. Je podporováno šest úrovní protokolu: sledování (Trace), ladění (Debug), informace (Info), upozornění (Warn), chyby (Error), závažné chyby (Fatal) a k tomu navíc možnost žádné (None). Aktivní úroveň protokolu určuje typy výrazů protokolu, které budou na panelu protokolu modulu iLogic zahrnuty. Nastavte úroveň protokolu na minimální úroveň, kterou chcete zaznamenávat. Modul iLogic bude zaznamenávat do protokolu výrazy této úrovně a úrovní níže v seznamu. Pokud je například aktivní úroveň protokolu Info (informace), budou na panelu protokolu modulu iLogic uvedeny výrazy informací, upozornění, chyb a závažných chyb. Pokud je aktivní úroveň protokolu Error (chyby), pak budou zahrnuty pouze chyby a závažné chyby, atd.

 • Poznámka: Úroveň protokolu můžete také určit v dialogu iLogic – upřesněná konfigurace.
  K pravidlu můžete přidat například text Logger.Info("Hello World“), což po spuštění pravidla vygeneruje následující:
 • Pravým tlačítkem klikněte na panel protokolu modulu iLogic. Otevřou se možnosti místní nabídky. V místní nabídce naleznete další možnosti práce se zprávami. Pomocí možnosti místní nabídky Vymazat například vymažete aktuální stav okna.


  Tip: Zprávy vytvořené na panelu protokolu modulu iLogic se neuchovávají mezi relacemi. Pomocí možnosti místní nabídky Uložit uložíte zprávy vygenerované v aktuální relaci aplikace Inventor do trvalého souboru.
Správa zpráv protokolu na panelu Protokol modulu iLogic
Aktivní úroveň protokolu určuje, které výrazy protokolování se zaznamenávají. Začněte tím, že úroveň protokolu nastavíte na možnost ladění (Debug) a zahrnete výrazy logger.debug("zpráva") do svých pravidel. Po dokončení ladění, když již nebudete potřebovat zprávy ladění, změňte aktivní úroveň protokolu na informace nebo jinou nižší úroveň v seznamu. Odebírat výrazy logger.Debug z pravidel není nutné. Následně se budou zobrazovat pouze zprávy informací, upozornění, chyb a závažných chyb. Stejné chování platí u všech úrovní protokolu. Pokud například úroveň změníte na informace a informační panel se přeplní informačními zprávami, změňte úroveň protokolování na upozornění. Informační zprávy se přestanou zobrazovat a uvidíte pouze upozornění, chyby a závažné chyby. Nastavení aktivní úrovně protokolu vám umožňuje zobrazit pouze ty typy zpráv, které potřebujete.
Navigační odkazy
Pokud jsou po vymazání zpráv z panelu k dispozici starší zprávy, zobrazí se v horní části panelu navigační odkazy.Panel protokolu modulu iLogic je omezený na zobrazení 20 000 zpráv najednou. Když je odesláno více než 20 000 zpráv, můžete se ke zprávám vytvořeným po překročení limitu dostat pomocí navigačních odkazů v dolní části panelu.
Sledování pravidel
Sledování pravidel je nová funkce modulu iLogic, která vám pomůže znázornit, kdy a proč se pravidlo spouští. Sledování pravidel do protokolu automaticky zapisuje zprávy, když je pravidlo otevřeno a když je ukončeno, a k tomu také informace o tom, co vyvolalo jeho spuštění. Chcete-li si tyto zprávy zobrazit, stačí jednoduše nastavit aktivní úroveň protokolu na možnost sledování (Trace). Vypnete je nastavením aktivní úrovně protokolu na předchozí možnost.
Tip: Výrazy logger.Debug slouží k běžnému ladění. Výrazy logger.Trace používejte pouze tehdy, pokud potřebujete velmi podrobné informace ladění. Sledování pravidel je velmi podrobné a výstup může být skutečně obsáhlý. Úroveň sledování (Trace) použijte pouze v případě, že takovou úroveň podrobností potřebujete.

SPOLUPRÁCE

Ve sdílených pohledech a prohlížeči Fusion Team se nyní zobrazují 3D poznámky.

PŘEVODNÍKY

SolidWorks
Nově můžete importovat data sítě aplikace SolidWorks. V části dialogu Filtry objektu zaškrtnutím možnosti Sítě zahrňte sítě z vybraného souboru.
STEP
Nyní můžete zaškrtnutím možnosti Grafické hodnoty PMI importovat data grafických hodnot PMI ze souboru STEP 242.
AnyCAD
Byl zlepšen výkon při importu souborů CAD, které pro aplikaci Inventor nejsou nativní. Nejznatelnější to je při importu souborů, které mají složitou strukturu sestav.

OBECNÉ

Zvýraznění nových příkazů na pásu karet

Pokud zapnete možnost Zvýraznit nové, která je ve výchozím nastavení vypnutá, zvýrazní se nové a aktualizované příkazy barevnými značkami. Díky tomu pro vás bude snazší rychle prozkoumat nové nebo aktualizované příkazy, které používáte ve svých pracovních postupech.

Jak lze tuto funkci používat? Představte si, že jste používali starší verzi, například 2018.2, a přesunujete se k verzi 2019. Vyberete v seznamu verzi 2018.2, a u všech nových nebo aktualizovaných příkazů po verzi 2018.2 se zobrazí značka. To může být 2018.3, 2019 a 2019.1.

Pokud navíc stisknutím klávesy F1 otevřete stránku nápovědy, uvidíte (pokud je to relevantní) v horní části této stránky odkazy na příslušná témata Co je nového, která popisují změnu funkce nebo příkazu.

Zobrazení názvů parametrů v místní nápovědě u polí hodnot
U polí hodnot se nyní v místní nápovědě zobrazuje název parametru. Když nad parametrem pozastavíte ukazatel myši, zobrazí se název s hodnotou.
Zde je několik příkladů porovnání dřívějších verzí (obrázek vlevo) s verzí 2019.1 (obrázek vpravo):
Dialog
Panel vlastností
Na kreslicí ploše
Miniaturní panel nástrojů

Pohledy řezů modelů

Při instalaci aplikace Inventor máte možnost přihlásit se ke shromažďování údajů. Podle údajů o používání aplikace Inventor se pohled Poloviční řez používá nejčastěji u modelů součástí a sestav. Proto bude od této aktualizace příkaz Řez při prvním spuštění aplikace Inventor automaticky nastaven na možnost Poloviční řez. Děkujeme, že jste nám pomohli zjistit správné nastavení tohoto nástroje. Příkaz Pohled řezu je v dokumentech součástí a sestav dostupný prostřednictvím karet Pohled i Poznámka.

Vylepšení panelu vlastností

Drobečková navigace
Názvy prvků a náčrtů můžete měnit pomocí panelu vlastností. Kliknutím na text v drobečkové navigaci, který chcete upravit, jej aktivujte. Dalším kliknutím přejděte do režimu úprav a poté upravte text. Stisknutím klávesy Enter dokončete změnu. Název uzlu prohlížeče se aktualizuje, když kliknutím na tlačítko OK dokončíte díru.
Předvolby
V předvolbách se nyní ukládají informace o toleranci polí hodnot. Dialog Tolerance lze otevřít pomocí rozevírací nabídky pole. Chcete-li provést návrat k žádné toleranci, nastavte typ tolerance na výchozí a předvolbu uložte. Když má hodnota toleranci, zobrazí se u prvku úpravy hodnoty pod rozevírací šipkou a v rozevírací nabídce barevné pozadí.
Nabídka panelu
Příkaz Díra má nové položky v nabídce panelu:
 • Předem vybrat středové body náčrtu – zaškrtnutí této možnosti způsobí, že se všechny nepoužívané středové body náčrtu v aktivním náčrtu automaticky vyberou k použití příkazem Díra, takže se každý středový bod vyplní dírou.
 • Automaticky sdílet náčrt – pokud při použití příkazu Díra existují ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Použít, nepoužité středové body náčrtu, bude náčrt automaticky sdílen k použití při vytváření další díry. Pokud náčrt nepoužijete pro další díru ani nekliknete na možnost Zrušit nebo nestisknete klávesu Esc, zůstane nesdílený. Náčrt můžete sdílet ručně, když kliknete pravým tlačítkem na uzel náčrtu v prohlížeči a kliknete na možnost Sdílet náčrt. Automaticky sdílet náčrty lze pouze v prostředí součásti.
Zpětná vazba při úpravě hodnoty
Pokud hodnota u příkazu Díra není platná, například když je zadaná délka závitu větší než hloubka díry, bude mít červenou barvu a při jejím zadávání se v místní nápovědě zobrazí zpráva, že hodnota není platná. To vám umožňuje hodnotu okamžitě opravit nebo vyhledat jinou hodnotu, po jejíž úpravě se původní hodnota stane platnou. Pokud je hodnota platná, bude mít černou barvu.

AKTUALIZACE OBSAHU NÁPOVĚDY

Některé stránky nápovědy byly aktualizovány na základě zpětné vazby poskytnuté prostřednictvím funkce „Byly tyto informace užitečné?" nacházející se na každé stránce tématu.

Přehled uživatelských vylepšení Inventoru 2019.1:

Novinky Nesting Utility 2019.1

Autodesk Nesting Utility nyní podporuje optimalizaci i pro neplechové díly, pracuje i s IPT soubory obsahujícími jednoduchý náčrt nebo vytažení. Lze nastavit mapování hladin pro extrakci zdrojové tvarové geometrie ze zdrojových souborů. Z hlediska licencování přibyla možnost uživatelské licence a 30denní trial verze. Instalace už nemusí probíhat ze stejného účtu jako spouštění aplikace.

Kromě těchto novinek byly opraveny i některé chyby.

Více na Nesting Utility

středa 11. července 2018

Autodesk Inventor HSM 2019

Uživatelé CAD/CAM aplikace Autodesk Inventor HSM (resp. Autodesk HSM nebo sady Product Design & Manufacturing Collection) se Subscription nebo Maintenance kontraktem si mohou aktualizovat svůj software na aktuální verzi "Inventor HSM 2019". Tato nová verze je k dispozici ke stažení na Autodesk Account.Co nového nabízí verze 2019?


Většina novinek je doplněním a rozšířením novinek uvedených v aktualizaci 2018.3 a jejich následným převodem na verzi 2019. Takže určitě sem patří především obousměrné adaptivní hrubování a 2D řezání. Zcela nové funkce jsou zaměřeny na rozšíření spolupráce s novými nástroji v rámci Collection – Nesting Utility, na oblast víceosého obrábění, práce se sondou, soustružení atd.


Vrtání


Pro lepší výběr vrtaných děr byla přidána možnost výběru hranice, v níž se otvory nacházejí.


Frézování - Dokončování „podélné“ – Flow


Jedná se o dráhu nástroje, která se mírně liší od jiných 3D drah nástrojů, protože se spoléhá na ISO křivky povrchu z CAD-modelu pro výpočet. Je schopen jezdit buď podél, nebo napříč těmito tzv. U a V křivkami. K dispozici je pro 3 a 5-osé operace.Frézování - Dokončování –„Přechodové“ – Blend


Přechodové (Blend) je jako hybrid mezi výsledky Morfované & Rovnoměrné, které jsou velmi podobné výsledkům Podélné (Flow). Existuje jeden klíčový rozdíl, ISO křivky povrchů se nevyžadují. K dispozici je pro 3 a 5-osé operace.Sonda


Práce se sodou umožňuje sondu naklápět a pracovat s ní tak ve více osách jako s jakýmkoli jiným nástrojem.


Soustružení


Soustružení podporuje nástroje Sandvik pro oboustranné řezání. „Prime Turning“ je nová technologie, která vám umožní soustružit ve všech směrech mnohem efektivnějším a produktivním způsobem ve srovnání s konvenčním soustružením. Další novinkou je třeba rozšíření funkce zapichování či možnost tečného protažení drah.


2D řezání


Asi nejdůležitější částí HSM je jeho začlenění do uceleného workflow pro zpracování plechu a deskového materiálu pomocí modulu „Inventor Nesting“, jehož výstupem jsou poskládané jednotlivé díly do tabule a tato ve formě 3D modelu je přímo určena pro 2D řezání.Nový Inventor HSM si můžete vyzkoušet v Trial verzi a zakoupit v konstrukční sadě Product Design & Manufacturing Collection. K Inventoru HSM dodává CAD Studio také doplňkové bonus nástroje HSM Tools.

Více na www.cadstudio.cz/inventorhsm