úterý 23. října 2018

Nastran In-CAD: osm výhod pro vaše lepší návrhy

Pokud jste uživateli sady Product Design & Manufacturing Collection, máte mezi mnoha užitečnými nástroji k dispozici i aplikaci Nastran In-CAD, schopnou pomocí metody konečných prvků (MKP) ověřovat vaše digitální návrhy ještě před tím, než je zadáte do výroby. Zní to jako klišé (a částečně také je), ale pojďme se společně podívat na několik případů, na kterých v praxi okamžitě poznáte, v čem je Nastran In-CAD tak užitečný. Srovnávat budeme se "základním" integrovaným řešením pro výpočty pomocí MKP dostupným jako modul Pevnostních analýz v Inventoru.

sobota 13. října 2018

Aktualizace Inventor Nesting Utility 2019.2


Byla uvedena aktualizace populární aplikace Nesting Utility pro Inventor 2019 - verze 2019.2. Tato aplikace je součástí Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. Umožňuje optimalizovat rozložení plochých dílů obecných tvarů na tabule nebo role zdrojového materiálu - plechu, dřevěných desek, skla, papíru, lepenky, textilií.

Aktualizaci Nesting 2019.2 si můžete stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí systémové utility Desktop App.

Nové funkce verze 2019.2:

 • V Nesting Utility je možné využít ploché vzory soubory AnyCAD (například STL) uložené jako soubory IPT, stejně jako pro soubory IPT exportované z aplikace Autodesk TruPlan.
 • Vylepšení mapování hladin geometrií ze zdrojového souboru:
  • Automatické načtení názvů hladin ze zdrojových souborů.
  • Náhledy výsledků.
 • Podpora mapování hladin při exportu do DXF.
 • Podpora aplikace Autodesk Vault.
 • Vylepšené reporty, nyní ve formátu HTML.
 • Vazba vlastností materiálu a tvaru k výsledkům řezného plánu (nestingu).
 • Rozšířené možnosti nastavení počtu jednotlivých dílů sestavy při vytváření řezného plánu (nestingu).

Opravy těchto problémů:

 • Oprava chyb při extrahování DWG souboru
 • Varování, pokud se díl nevejde na tabuli
 • Počet dílů na tabuli nesmí překročit hodnotu 99
 • Pokud je počet dílů v sestavě 0, automaticky se nastavuje hodnota 1
 • Prázdné komentáře při vytváření řezného plánu
 • Počty tvarů nereflektují změny v souboru sestavy IAM.
 • Vícenásobné úpravy nepracují dobře
 • Třídění Max X a Max Y nefungují v dialogu pro vytváření a úpravy hnízdění (Nestingu)


Viz Inventor Nesting Utility