úterý 28. července 2020

Autodesk Inventor 2021.1 - co je nového

Dnes byla uvolněna významná aktualizace konstrukční aplikace Autodesk Inventor - verze 2021.1. Všem uživatelům se subscription přináší kromě standardních oprav i mnoho nových funkcí - zejména právě podle podnětů uživatelů - další rozšíření oblasti spolupráce s Revitem (jako novinku jsme vám představili na našem jarním Autodesk LIVE 2020) a dále pak  pokračující modernizaci vzhledu.

Postupně si projdeme vybrané novinky. Začneme základním ovládáním.

Na prostřední tlačítko u myši a jeho kombinace s Ctrl a Shift je možné uživatelsky nastavit Posun, Orbit a Zoom.


Zvýšil se kontrast zobrazení ve stromu. Je lépe vidět, zdali upravujete některý z podřízených komponent – viz obrázek). Dále je možné přepnout kontrast zobrazení hran, zda vůči modelu či pozadí Inventoru, či konkrétní barvu.
 


Pokud pracujete s Vaultem a otevíráte sestavu, kterou chcete do Vaultu vložit a některý z komponent je mimo složky projektu, automaticky ho přesune do složky k sestavě. Umožňuje tak velice rychle zařazovat sestavy, které např. po přechodu na Vault postupně do Vaultu doplňujete.  

Modelování:

Při tvorbě prvků je možné přímo v dialogu měnit název vytvářeného prvku.
Funkce vysunutí nyní umožňuje lépe a rychleji vybírat plochy pro vysunutí „do“. 


 
Při víceobjemovém modelování je možné např. při tažení objemového tělesa po křivce zvolit zachování tělesa nástroje. Čímž se objem nejenže zachová, ale ve stromu i vypne viditelnost. Zrychlí a zjednoduší se tak práce s víceobjemovými součástmi. 
Tabulku parametrů je možné jednoduše exportovat do formátu XML, upravit ji a následně zpět naimportovat, opět jako XML. Což umožňuje např. konfigurovat objekty (rozměry) pomocí externích aplikací či snáze přenášet atributy mezi jednotlivými modely či sestavami Inventoru.AnyCAD Revit:

Při načítání projektů Revitu je nyní možné vybírat (filtrovat) Kategorii objektů. Je možné tak lépe a rychleji vybírat objekty, které z projektu Revitu chceme do Inventoru načíst.


Výkresová dokumentace:

        Při tvorbě odvozeného výkresového pohledu je možné přímo v dialogu vybrat, zdali má být pohled umístěn jako "Orto", či zda má být poloha nezávislá. (Zkušení vědí - je to totéž jako stisknutá klávesa CTRL).
 
Při mazání pohledů je ve výchozím stavu zobrazen dialog v rozbaleném stavu.Dialog pro náhradu reference je nyní možné uživatelsky měnit a lépe tak zobrazit nahrazovaný soubor. 

Dvojklikem na jakoukoli část kóty je možné ji rovnou editovat, nemusí se klikat jen na text. 

Při dvojkliku na popis závitu se rovnou spustí textový editor.

Ve stromu je možné vybrat více součástí a měnit jejich iVlastnosti najednou. Umožňuje tak z prostředí Výkresu rychle měnit společné vlastnosti dílů a sestav. (Pokud používáte Vault Pro či Vault Workgroup, používejte raději funkci „Datové karty“ či funkce našich bonusových „X-Tools“).


 
    Dvojklikem na vybraný komponent ve stromu se zrovna otevře.
    Při publikování do DWF je možné nastavit „vše černě“. Čímž dojde převodu veškerých barev na černou, kromě stínovaného pohledu a obrázků, ty zůstanou barevné. 


Trubky a potrubí

Při vytváření trasy je možné zobrazit náhled výsledného (naplněného) potrubí. Zároveň při potvrzení trasy se ihned naplní – převede na reálné segmenty. Kromě rychlejší tvorby potrubí to přináší hlavně přehlednější tvorbu potrubních tras. Zároveň je možné odložit aktualizace potrubních tras při změně referenčních modelů (modely a objekty, na které je potrubí navázáno). Ve stromu je pak vidět, které trasy aktualizaci vyžadují.


Další vylepšení:

Inventor si pamatuje nastavení pro tyto příkazy: Odvození součásti, Vytvoření dílů a vytvoření tělesa. Při opakovaném použití se tak nemusí znovu nastavovat a zásadně se tak zrychlí opakované používání těchto operací. 
Přímo ze stromu sestavy je možné vybrat více komponent a otevřít všechny najednou. 


UI:

Kromě aktualizovaných palet nástrojů je ve verzi 2021.1 také rozšířena podpora tmavého uživatelského prostředí. To nyní zahrnuje celý editor iLogic.Dále pak verze 2021.1 obsahuje více jak 100 oprav.

Videoukázka novinek:


Aktualizaci Inventor 2021.1 si můžete stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo přes Desktop App. Zároveň byly vydány hotfixy pro starší verze - Inventor 2020.3.2 a Inventor 2019.4.8.

středa 24. června 2020

Fusion 360 CAM - proč se nevytvoří zanořovací pohyb při 3D Kapsovacím frézování?

V posledních dnech jsem se na naší podpoře setkal se dvěma dotazy, které spolu souvisely a týkaly se zanořovacích pohybů při 3D Kapsovacím obrábění. Rozhodl jsem se, že se s vámi podělím o celou situaci a možnosti jejího řešení.

Použiji příkladový model, ve kterém jsou dvě kruhové kapsy o průměru 80 a 60 mm. Pro obrábění použiji nástroj D50R1 a strategii 3D Kapsovacího obrábění.


Výchozí nastavení vytvoří nástrojové dráhy, které nejsou zcela ideální. Ve větší kapse sice máme vytvořeny zanořovací pohyby, ale menší kapsa obsahuje nájezdy a výjezdy, které bychom raději viděli u dokončovacích drah, než při hrubování.

Pro nastavení zanořovacího pohybu po šroubovici máme u této strategie 3 parametry:

 • Průměr šroubovicové rampy: Největší průměr vytvořeného zanořovacího pohybu. 
 • Minimální průměr rampy: Nejmenší průměr vytvořeného zanořovací pohyb. 
 • Radiální bezpečná vzdálenost rampy: Bezpečná vzdálenost zanořovacího pohybu od stěny modelu. Tento parametr rozhoduje, zda se výsledná dráha v dané oblasti vytvoří či nikoli. 

Ve výchozím stavu máme s nástrojem D50R1 v těchto parametrech následující hodnoty:
 • Průměr šroubovicové rampy: 45.6 mm
 • Minimální průměr rampy: 45.6 mm
 • Radiální bezpečná vzdálenost rampy: 0 mm
Kde průměry jsou vypočítány ze vzorce:
 • Math.max((tool_diameter - 2 * tool_cornerRadius) * 0.95; tool_diameter * 0.25)
 • Překlad vzorce: Zapiš větší hodnotu ((průměr nástroje – 2* rádius nástroje) * 0,95; nebo průměr nástroje *0,25)

Pro správný výsledek je zapotřebí upravit nastavení zanořovacího pohybu

 • Průměr šroubovicové rampy: 25 mm
 • Minimální průměr rampy: 3 mm
 • Radiální bezpečná vzdálenost: 0.1mm
Náš výsledek bude nyní zcela správný. Systému řekneme, že  nástrojové dráhy mají vytvářet spirálové zanoření od průměru 25 do průměru 3mm. Od stěny modelu má pak být zanořovací dráha vzdálena minimálně 0.1 mm.


Pokud bychom za parametr pro minimální šroubovici dosadili větší hodnotu (a zbytek hodnot by zůstal stejný), oblasti, kde by nebylo možné zanořovací pohyb vytvořit, by byly zneplatněny a nedošlo by ani k vytvoření nástrojových drah.
 • Průměr šroubovicové rampy: 25 mm
 • Minimální průměr rampy: 10 mm
 • Radiální bezpečná vzdálenost: 0.1mm


Kdybychom použili 3D adaptivní strategii a výchozí nastavení, bylo by vše v pořádku a nástrojová dráha by se jednoduše vytvořila pouze na místě, kde by obrábění bylo proveditelné. Typicky se zobrazí žlutý vykřičník, který uživatele informuje o prázdné dráze nástroje.

Testovací projekt si můžete stáhnout a vyzkoušet

Připomínáme, že CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 nyní můžete získat v mimořádné promo akci již za 5500 Kč.

středa 17. června 2020

Ako ste dobrí - Command Map pre Autodesk Fusion 360

Neustály rozvoj v oblasti priemyslu vedie k aplikovaní nových a inovatívnych technológií, s ktorými prichádzajú do kontaktu aj používatelia a zákazníci Autodesk produktov. Spoločnosť Autodesk preto vyvíja jedinečnú vzdelávaciu platformu Autodesk Learning Engine založenú na metódach strojového učenia. Ako už Autodesk avizoval na minuloročnej Autodesk University, bude tento individuálny proces postupného vzdelávania priamo súčasťou CAD aplikácií. Je to aj jeden z dôvodov prečo sú licencie novo viazané na konkrétne meno, konkrétnu osobu.

čtvrtek 11. června 2020

ProModel - komplexní simulace pro optimalizaci návrhu výrobních linek

Optimalizujte si továrnu. Nástroj Autodesk Factory Design Utilities, dříve samostatná sada Factory Design Suite, je zavedeným doplňkem konstrukční sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection (PD&MC) pro návrh a rozmístění nejen výrobních linek. Kromě standardních funkcí pro rozmisťování objektů disponuje i nástroji pro základní optimalizace vašich výrobních procesů, především toku materiálu. Schopnosti sady se nyní výrazně rozšiřují díky přímé integraci specializovaných simulačních nástrojů ProModel.

úterý 2. června 2020

Nová knihovna materiálů CAD Studia pro Inventor, Fusion 360 a další

Víte, že knihovnu materiálů, kterou si připravíte v Inventoru, můžete používat i v dalších produktech Autodesku (Fusion 360, 3ds Max, Revit … )? To samé platí i naopak. Ve snaze maximálně vylepšit komunikaci mezi donedávna zcela různorodými produkty došlo před časem ke sjednocení knihoven materiálů. Jedním z problémů výměny CAD daty byly, kromě geometrie, vlastnosti 3D modelů. Každý z produktů Autodesku využíval materiálové vlastnosti podle svého zaměření, Inventor se soustředil více na mechanické a fyzikální vlastnosti, zatímco například 3ds Max více na preciznost vzhledu jednotlivých materiálů (textur, barev, odlesků, … ). S postupným důrazem na stále větší spolupráci napříč produkty Autodesku byl vytvořen formát knihoven, který je nyní jednotný pro většinu produktů.Vlastnosti materiálů a vzhledů jsou tak nyní ukládány přímo do modelu. A tím, že se využívá jednotný popis, je možné např. model Inventoru otevřít v 3ds Maxu, AutoCADu, NavisWorksu, či jiném autodeskovém produktu. Tento model si přitom zachová identický vzhled i fyzikální a mechanické vlastnosti (hmotnost, pevnost, pružnost…) napříč všemi produkty.


Další výhodou je možnost přenosu knihovny jako takové, zde je příklad pro převod materiálu Inventoru do Fusion 360:

Knihovna s vašimi novými materiály, kterou si připravíte například v Inventoru, má standardně příponu .adsklib. Tento soubor pak v prostředí Fusion 360 vyberete pomocí Správce materiálů (Manage Materials). 
Tím máte tyto nové materiály k dispozici pro veškeré modely vytvářené v prostředí Fusion 360. Velmi podobně je možné převést materiály i do dalších produktů, jako je například AutoCAD.

Pro naše zákazníky jsme připravili sadu materiálů dle značení ČSN. Materiály jsou připraveny s tím, že obsahují jak grafický vzhled tak i fyzikální a mechanické vlastnosti. Jsou to materiály plně využitelné všemi moduly (vizualizace i simulace MKP).
Důležitým prvkem jsou vybrané materiály dle značení ČSN (konstrukční oceli, S235xx, S355xx, ...), polyamidy či  materiály pro knihovnu normalizovaných dílů (např. 8.8, … ). Naleznete zde skoro 30 plně připravených materiálů.

Zde je aktuální seznam materiálů (knihovnu plánujeme dále rozšiřovat):Ukázka vyplněných vlastností:

Tato knihovna je k dispozici všem zákazníkům přes Helpdesk (sekce Dokumenty > Strojírenství > Bonusový obsah) a je zároveň součástí našich balíčků CS+ a také součástí zcela nového produktu pro rychlé zavedení správy dat - CAD Studio Vault QSP (Quick Start Package). Najdete ji vedle již dříve vytvořených knihoven Materiály_Euro a Materiály CSN (staré značení materiálů). Do vaší CAD aplikace ji načtete ve Správci materiálů (ikona vlevo dole - Otevřít knihovnu/Open Library). Či v Inventoru doplnit do projektu.
pátek 22. května 2020

Inventor Nesting 2021

Jako poslední dílek do Strojírenské sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection verze 2021 (dále jen PDMC) byl uveden doplněk pro tvorbu a optimalizaci řezných plánů plechových a deskových součástí - Autodesk Inventor Nesting 2021.

Navzdory tomu, že se jedná o poměrně speciální oblast (o nestingu jsme na tomto blogu již článek publikovali), je využitelná skoro pro každého konstruktéra či projektanta. Podle zvolené přesnosti a způsobu optimalizace dokáže velice efektivně rozdělit díly dle polotovaru a poskládat je na tabule plechu či desek jiných materiálů (např. lamino, dřevo, plast, ... ). Konstruktér tak velice rychle získá využití tabule, spotřeby materiálů dle typu a může rychle kalkulovat cenu zakázky, rozdělit ji na polotovary, připravit podklady pro obchod či výrobu.Spolu s Inventor CAMem, který je součástí Strojírenské sady PDMC, můžete i programovat řezací obráběcí stroje a vygenerovat pro ně NC kód ať pro laser, plamen, či pro jinou technologii.
Mezi novinky verze 2021 patří určování způsobu a rozsahu Automatické optimalizace.
Pokud vytváříte novou studii (Nest), máte možnost zvolit, jak se má studie chovat v případě změn zdrojů (většinou zdrojové sestavy).
 1. Pokud přidáte nový zdroj (Source) - automaticky se přidá do studie "Nest"
 2. Vytvoří se nový "Nest" pokud nově přidaný díl obsahuje zatím nepoužitý materiál
 3. "Nest" se odstraní, pokud se díly odstranily či v aktualizovaných dílech se materiál změnil na jiný.

Kontextová nabídka "Nest Study", "Nest" a "Sheets nodes" nově obsahuje možnost porovnávání dvou či více výsledků.


Inventor Nesting s můžete nainstalovat pomocí "Počítačové aplikace Autodesk" (Desktop App), která se zobrazuje ve spodní liště Windows:


nebo kontaktujte naši firmu na info@cadstudio.cz, případně pomocí Helpdesku: helpdesk.cadstudio.cz. Jen připomenu, že Inventor Nesting 2021 je dostupný jen v anglické verzi.čtvrtek 23. dubna 2020

Nové funkce ve výrobním rozšíření Fusion 360

Aktualizace z dubna 2020 přinesla do Autodesk Fusion 360 další nové funkce, které jsou součástí výrobního rozšíření (Manufacturing Extension). Výrobní rozšíření přidává do výrobní části programu Fusion 360 funkce, které podstatným způsobem zvyšují produktivitu přípravy výroby. Funkce výrobního rozšíření jsou přebírány z vyšších CAM programů, jako je Autodesk PowerMill nebo Autodesk FeatureCAM.


Rotační obrábění

Záložka Víceosé nyní obsahuje novou volbu Rotační, která umožňuje obrábět i obecné tvary pomocí 4osého obrábění. Obrobek tedy nemusí mít čistě válcový tvar a i tak jej lze obrobit např. na děličce. Strategie má k dispozici 3 různé způsoby tvorby dráhy nástroje:

 • Spirála
 • Lineární
 • Kruhové

Navíc je možné posunout špičku nástroje mimo osu rotace dílce a získat tak lepší řezné podmínky pro obrábění.
Jak rotační obrábění funguje se můžete podívat na videu níže.Ořezání dráhy nástroje

Nyní je možné ořezat nežádoucí části dráhy nástroje a tím v mnohem kratším čase získat efektivní výstup pro obrábění. Stačí definovat uzavřenou oblast a určit, zda ponechat dráhy nástroje uvnitř, nebo vně této hranice. Úprava dráhy nástroje zůstává zachována v historii dráhy a je možné ji kdykoliv změnit podle aktuální potřeby.

Jak pracuje ořezání dráhy se můžete podívat na videu níže.Kde získat výrobní rozšíření

Autodesk uvolnil výrobní rozšíření do 31.5.2020 zcela zdarma. Pokud si tedy tyto nadstandardní funkce chcete vyzkoušet, máte jedinečnou příležitost.

Jinak lze výrobní rozšíření získat za cloudové kredity, které můžete koupit v eShopu CAD Studia. Tato volba je výhodná, pokud funkce výrobního rozšíření chcete používat jen výjimečně.

V případě, že funkce výrobního rozšíření využijete opakovaně, je podstatně výhodnější pořídit licenci Fusion 360 již včetně výrobního rozšíření. Tuto licenci mají právo prodávat pouze partneři Autodesk s tzv. MAKE specializací a právě CAD Studio je jediná společnost v ČR a SR, která tuto specializaci od Autodesk získala. V případě zájmu o licenci Fusion 360 včetně výrobního rozšíření nás neváhejte kontaktovat.

pondělí 20. dubna 2020

Pracovní rovina obrábění pomocí 3D náčrtu - 5osé polohování ve Fusion 360


Každý se občas při 3+2 polohování setkáme s potřebou orientovat pracovní rovinu do oblasti, kterou není možné jednoduše určit Z na základě hran modelu. I přesto, že je Autodesk Fusion 360 mocným nástrojem, není možné zarovnat pracovní rovinu s pohledem, tak jak bychom často potřebovali pro obrábění podkosových oblastí. Jedno z možných řešení je vytvoření 3D náčrtu s pomocnou geometrií. 

Tento dotaz jsme obdrželi v naší nové Fusion poradně na Facebooku zaměřené na CAM problematiku v Fusion 360. Připojte se a zeptejte se na to, co zajímá vás.

Videoukázka řešení:

Vytvoření pracovní roviny pro obrábění na základě 3D náčrtu.

pátek 3. dubna 2020

Vylepšená databáze nástrojů v Autodesk Fusion 360

Březnová aktualizace CAD/CAM programu Fusion 360 přinesla mimo jiné novinky do databáze nástrojů. Jedná se o podstatné vylepšení databáze nástrojů, která je dostupná ve vývojových (náhledových nebo též preview) funkcích.

Pro zapnutí této databáze nástrojů zvolte položku Knihovna nástrojů v oddílu Preview Features v tabulce předvoleb programu. Tabulku předvoleb otevřete po kliknutí na vaše jméno v pravém horním rohu a zvolte příkaz Předvolby (Preferences).


Nyní se Vám při otevření databáze nástrojů zobrazí nová verze databáze, která poskytuje podstatně více možností.


S březnovou aktualizací přibyla do této nové databáze následující funkcionalita:

 • Možnost zobrazit nebo skrýt požadované parametry nástrojů.
 • Kopírovat držák nástroje pro více vybraných nástrojů.
 • Definovat nástroji více řezných podmínek pro různé materiály polotovaru.

Díky těmto volbám je správa nástrojů v programu Fusion 360 podstatně efektivnější a jednodušší. I když je databáze prozatím v režimu preview funkce, nic uživatelům nebrání v jejím používání. Před jejím použitím je dobré udělat si pro jistotu zálohu stávající databáze nástrojů.

Všechny novinky související s databází nástrojů si můžete prohlédnout ve videu níže.


Máte otázky? Ptejte se zde nebo v naší Facebook CAM poradně.

čtvrtek 2. dubna 2020

Fusion 360 - Možnosti Importu a Exportu (II.)Fusion 360 je všestranným nástrojem s mnoha pracovními prostředími. O jednotlivých možnostech programu jste se mohli dozvědět z předchozích článků - např. v 1. dílu série. V tomto článku bychom Vás rádi seznámili s možnostmi, které Vám Fusion 360 nabízí pro import a export dat. Fusion 360 je cloudovým řešením, které pro překlad dat potřebuje přístup k internetu. Jakmile mu ho ale poskytnete, nabídne Vám jeho komerční verze import všech standardně používaných CAD formátů, a to nejen těch obecných, ale i formátů z CAD systémů jako jsou Inventor, SolidWorks,  Catia, NX a mnoha dalších.

Import dat

Pro importovaná data je připraveno prostředí, ve kterém můžete data uspořádat do projektů a složek. Díky cloudovým možnostem můžete data sdílet mezi další uživatele programu Fusion 360, aniž by oni museli data importovat. Na projektech pak můžete spolupracovat a mnohem efektivněji dosahovat požadovaných cílů.  

Import do Datového panelu

Pokud má být importované těleso rovnou uloženo na specifické místo v adresářové struktuře programu Fusion 360, je možné ji vytvořit přímo z programu a to za využití tzv. Datového panelu. Následně pak pomocí voleb Nový projekt a Nová složka vytvořit požadovanou strukturu složek pro nahrání jednoho nebo více souborů. V případě potřeby lze více souborů vybrat pomocí tlačítka Ctrl, nebo Shift.


Pokud bychom chtěli k projektu nebo ke složce přizvat další spolupracovníky, postačí, když v kartě Lidé přidáte emailové adresy všech uživatelů, kteří mohou mít k datům přístup. Jednotlivým uživatelům můžete v případě potřeby zakázat s Vašimi daty manipulovat. Pokud byste se jednoho dne rozhodli, že již není přístup dalších uživatelů potřeba, můžete tyto uživatele ze sdílené složky nebo adresáře odebrat. Práva a správa jednotlivých uživatelů se provádí ve webovém rozhraní. Postačí levým tlačítkem myši vybrat ikonu se symbolem planety a popisem Open on the Web (Otevřít na webu).

V otevřeném webovém prohlížeči můžete spolupracovníky spravovat a ovlivňovat jejich možnosti práce se soubory.
Soubory v Datovém panelu je možné uložit, aby s nimi šlo pracovat i mimo internetovou síť. V takovém případě je zapotřebí vybrat soubory (pro více souborů můžete použít tlačítka Shift nebo Ctrl) a pomocí pravého tlačítka myši vybrat funkci Přidat offline cache.

Přímý import souboru do projektu

Alternativou je otevření souboru, s možností jeho případného zařazení do adresářové struktury, až v pozdější fázi. V takovémto případě je možné použít volbu Otevřít, která se skrývá v roletovém menu pod položkou Soubor.
Pokládáte-li si nyní otázku „Jaká data tedy Fusion 360 dokáže importovat?“, tak zde je podrobný výpis všech formátů, které je možné importovat:
 • Autodesk Alias (*.wire)
 • AutoCAD DWG (*.dwg)
 • Autodesk Fusion 360 Archive (*.f3d)
 • Autodesk Fusion 360 Toolpath Archive (*.cam360)
 • Autodesk Inventor (*.ipt, *.iam – soubory z verze Inventor 2019 a novějších vydání)
 • CATIA V5 (*.CATProduct, *.CATPart)
 • DXF (*.dxf)
 • FBX (*.fbx)
 • IGES (*ige, *iges, *igs)
 • NX (*prt)
 • OBJ (*.obj)
 • Parasolid Binary (*.x_b)
 • Parasolid Text (*.x_t)
 • Pro/ENGINEER a Creo Parametric (*.asm, *.prt)
 • Pro/ENGINEER Granite (*.g)
 • Pro/ENGINEER Neutral (*.neu)
 • Rhino (*.3dm)
 • SAT/SMT soubory (*.sab, *.sat, *.smb, *.smt) - (Fusion 360 podporuje pouze soubory ACIS od verze 7 – starší verze souborů ACIS SAT nejsou podporovány)
 • Solidworks soubory (*.prt, *.asm, *.sldprt, *.sldasm – soubory verze SolidWorks 2018 a novějších vydání) (SolidWorks drawings, *.slddrw, není možné ve Fusion 360 otevřít)
 • STEP soubory (*.ste, *.step, *.stp)
 • STL soubory (*.stl)​
 • SketchUp soubory (*.skp)
 • 123D (*.123dx)

Vložení souboru do projektu

Některá data je výhodnější vložit přímo do prázdného projektu v prostředí Návrhu přes funkci Vložit. Konkrétně to jsou soubory:
 • *.stl soubory
 • *.swg soubory
 • *.dxf soubory 
 • soubory obrázků
Při vkládání výše popsaným způsobem se automaticky po určení souboru pro vložení otevře průvodce vložením, který je specifický pro každý vkládaný objekt. Tento průvodce dovolí polohovat vkládaný soubor a upravit jeho rozměry (měřítko, jednotky).

Pokud bychom takto importovali podkladový obrázek, který bychom následně chtěli použít pro modelování, otevřel byl se nám průvodce vložením na pravé straně grafického okna. Zde jsou možnosti určení polohy a velikosti obrázku. Je přitom vhodné zatrhnout volbu Vybratelný, díky které bude později možné s obrázkem manipulovat.


V případě obrázku je vhodné použít funkci "Kalibrovat". Díky této funkci můžete zadat rozměr dvou bodů v prostoru a adekvátně zvětšit obrázek dle potřeby.


Import *.dxf souboru vypadá obdobně. Zde je možné vybrat rovinu náčrtu, polohu náčrtu a hladiny, které chceme importovat.


Export

Data, která v programu Fusion 360 vytvoříme, je možné uložit na lokální počítač, nebo zaslat kolegům popřípadě obchodním partnerům k nahlédnutí. Vždy záleží, v jakém prostředí programu Fusion 360 se zrovna nacházíme. Z prostředí Návrhu může být uložen model. Z prostředí Výroby pak například NC kódy pro řízení strojů. Z prostředí Vizualizace pak může být uložen renderovaný obrázek.

Náhled dat z Datového panelu

Z Datového panelu může být vybrán soubor, který může být sdílen. K souboru lze přiřadit i heslo. A následně zkrácený kód odkazu rozeslat mezi uživatele, kteří k souboru mají mít přístup.
Pokud vložíte odkaz, získaný z programu Fusion 360, do příkazového řádku prohlížeče, zobrazí se Vám náhled modelu. Zde můžete dílec měřit, vytvářet řezy, procházet jednotlivé úkony modelování a psát komentáře k jednotlivým pohledům.


Export modelu 

Z prostředí Návrhu mohou být exportovány modely pomocí voleb Soubor > Export
Kromě vnitřního formátu programu lze použít i všeobecně používané formáty:
 • Autodesk Fusion 360 Archive (*.f3d)
 • Autodesk Inventor 2018 (*.ipt)
 • DWG (*.dwg)
 • DXF (*.dxf)
 • FBX (*.fbx)
 • IGES (*.igs *.iges)
 • OBJ (*.obj)
 • SAT (*.sat)
 • SketchUp (*.skp)
 • SMT (*.smt)
 • STEP (*.stp *.step)
 • STL (*.stl)

(další díly článků představujících Fusion 360 připravujeme)


středa 1. dubna 2020

Vault Professional 2021 – Co je nového

PDM aplikace Autodesk Vault Professional poskytuje nástroje pro pokročilou správu návrhových dat (CAD/CAM/CAE/BIM) a je integrována do více jak 30 návrhových aplikací společnosti Autodesk či CAD systémy jiných výrobců. CAD Studio v ní pak svými doplňkovými nástroji automatizuje rutinní úlohy konstruktéra, jako je hlavně automatická tvorba publikačních souborů pomocí CADStudio Vault Publisher (PDF, DXF, SAT, … ) či pomocí ERP Connectoru, umožňuje oboustranně propojit konstrukční data s podnikovými informačními systémy (ERP/TPV). Teprve takováto ucelená řešení přináší ty největší časové úspory přípravy výkresové dokumentace a zásadně zpřesňují tok dokumentace firmou, s vysokou úrovní bezpečnosti.

Vault 2021 přináší spoustu novinek hlavně pro všechny uživatele, kteří koordinují stavební a strojní projekci či konstrukci rozšířenou podporou souborů Revitu. Odráží tak nové funkce ve verzi Inventoru 2021 pro spolupráci s Revitem. Pro práci s velkými projekty přibyla podpora prohlížení souborů Navisworks. Velké množství novinek přibylo v oblasti každodenní práce s Vaultem i v oblasti  administrace a správy Vaultu. Nemalou část novinek tvoří zapracování požadavků uživatelů z Autodesk Ideas.

Novinky včetně praktických ukázek budeme prezentovat na živě vysílané konferenci Autodesk LIVE 2021 pořádané dne 28. dubna. Registrujte se včas.


Vyhledávání na základě tvarové podobnosti

Vyhledávání na základě tvarové podobnosti (Duplicity Search) byla poprvé představena v aktualizaci pro Vault 2020.2 (uvedli jsme na tomto blogu - viz).
Pro připomenutí: Jedná se o klíčovou funkčnost pro vyhledávání tvarově identických součástí bez rozdílu vzniku modelu. Tato zcela nová funkčnost umožňuje inteligentně a rychle vyhledat identické díly v prostředí Vaultu a díky Integraci do Inventoru pak přímo nahradit mnou navrhovaný či importovaný nový díl již zavedeným skladovým dílem. Tímto jsem schopen efektivně zrychlit uvedení výrobku použitím dílu s vyřešenou technologií, NC programem, cenou apod. Zároveň tato funkčnost umožňuje zásadně zredukovat skladové zásoby. Díly, které vznikly kopírováním a nic se na nich neměnilo. To vše má zásadní vliv na ekonomiku firmy.

Nové funkce ve Vaultu 2021:

 • Pomocí řídícího panelu rychle zobrazit informace o duplicitních součástech
 • Nové možnosti tvorby reportů o duplicitních součástech

Ukázka:
Nová funkčnost v integraci s Inventorem 2021:

 • nahradit všechny výskyty vybrané duplicitní součásti v celé sestavě
 • umístit vyhledanou duplicitní součást z panelu výsledků přímo do sestavy
 • Zobrazit vlastnosti vybrané duplicitní součásti jako kdy byla vytvořena, či kde je použita  

Rozšířená podpora Revitu a Inventoru

 S novými možnostmi spolupráce mezi Inventorem a Revitem je nutno zabezpečit i správu takto propojených dat.
Pokud jsou data Revitu vložena do Inventoru, je možné provádět funkce vydávaní či zařazení  do Vaultu. Data Revitu však do Vaultu nejsou nijak ukládána, jsou uložena např. na síťovém disku projektu Revitu nebo v BIM 360. Pokud jsou na síťové disku, je nutné složku namapovat v souboru projektu. Pokud jsou vkládána z prostředí BIM 360, je nutno být z Inventoru přihlášení do BIM 360 a mít odpovídající přístup k datům Revitu.


Filtr pro "Zastaralé" soubory

Při standardní práci Inventoru s Vaultem dochází na pozadí k synchronizaci pracovní složky s Úložištěm. Pro lepší orientaci přibyl nový filtr ve stromu Inventoru pro zobrazení zastaralých souborů. Umožňuje tak lepší orientaci , hlavně nyní, kdy spousta lidí pracuje z domu, bez VPN. Po příchodu do kanceláře bude nutno vše správně a někdy i ručně synchronizovat.


Novinky z webu Ideas

Kopírování návrhu

Při kopírování návrhu je možné nastavovat pravidla pro automatické činnosti nad kopírovanými soubory (např. čištění vlastností jako skladového čísla součásti pro kopírované soubory, ...) . Od verze 2021 je možné toto nastavení centralizovat - ukládá se ve Vault serveru. Vynutit správcem pravidla při kopírování návrhu pro všechny uživatele a zaručit tak vyšší úroveň standardizace ve firmě. 

   

Zobrazení nadřazených vazeb ve Vaultu

k souborům zařazeným ve Vaultu přibyla nová systémová vlastnost "Má nadřazený vztah", která zobrazuje, zda vybraném souboru není závislý jiný soubor ve Vaultu, tedy, má Nadřazený vztah. Je možné tak jednoduše vyhledat soubory, které vztah nemají, jsou tedy osamoceny (např. pracovní modely, které nakonec v žádné sestavě nebyli použity.) a můžete je z Vaultu případně vymazat. 
Pozn. Funkčnost čištění osamocených souborů v širší funkčnosti je již nějaký čas v naší aplikaci Vault Tools k dispozici všem našim uživatelům - i pro starší verze Vaultu.


Zabezpečení objektů - stahování

do zabezpečení založené na stavech životního cyklu či přímo na objektech přibyla nová možnost "stažení". Nyní je tedy možno nastavit práva prohlížení bez možnosti stažení souboru uživatelem. Zásadním způsobem tak od verze 2021 roste variabilita a možnosti zabezpečení dat uložených ve Vaultu. 
Zároveň jsou tím i blokovány funkce, které se používají pro vykopírovávání z Vaultu či stahování potřebují pro svoji funkci jako je např. Pack&Go či Kopírování návrhu.
Spolu s novou funkčností se upravila jak velikost dialogového okna, tak i možnost uživatelské změny velikosti.


Nastavení fronty úloh

Nyní je možné nastavit maximální počet zobrazených úloh ve frontě úloh pro Job Procesor a to od 1000 do 100000. Dříve bylo možné zobrazit pouze prvních 1000 úloh, což bylo nedostatečné hlavně pro správce CAD a uživatele, kteří se o Vault starají. Šablona e-mailu

ve správě Vaultu 2021 přibyla možnost vytvoření vlastní šablony e-mailu pro notifikace v rámci  změnových příkazů (ECO). Do šablony je možné přidávat vlastnosti Vaultu a přizpůsobit tak jak hlavičku, tak i obsah e-mailu.Novinky v oblasti Správy a instalace Vaultu:

Velmi užitečnou funkcí je možnost rozdílného zobrazení pozadí Vaultu pro správce. Pokud uživatel ve firmě zastává jak funkci správce a tak třeba i funkci konstruktéra, si může nastavit, že pro přihlášení v režimu správce se zobrazí např. červené pozadí Vaultu. Zabrání tak nechtěných úpravám či práci ve Vaultu pod správcovským účtem.Správa uživatelů

Pro lepší orientaci při správě uživatelů je nově možnost zobrazení či skrytí zakázaných uživatelů.


A pro ještě lepší správu uživatelů doporučujeme naši aplikaci CS Vault AD Sync pro automatickou synchronizaci doménových uživatelů s Vaultem. Zaručuje tak jednotnou správu uživatelů v rámci celé firmy. uživatelé se do Vaultu hlásí pod svým Windows účtem, je tak podstatně zvýšena bezpečnost dat a jednoduchost správy uživatelů v rámci celé firmy.

Protokolování

Protokolování činnosti práce s Vaultem - mazání a stahování souborů, je nyní možné zapsat do samostatného souboru protokolu.

Instalace

Novinkou při instalaci nového úložiště Vaultu 2021 je možno zvolit jiné než výchozí jméno SQL instance (standardně je "AutodeskVault").

Systémové požadavky

Autodesk data management server 2021 Server

 • Windows Server 2016/2019 Standard, Datacenter (verze 2020 i Server 2012/2012R2), Windows 10 Professional, vše jen 64 bit
 • Součástí Vault 2021 je SQL Server Express 2017, podporovány Microsoft SQL Server 2014sp3cu4/ 2016sp2cu10/ 2017cu17 (Express*, Standard nebo Enterprise) - jen 64-bit
 • Xeon E7, i5 nebo AMD Athlon/Opteron, alespoň 3GHz
 • Minimálně 8GB RAM (lépe 16GB; pro replikaci min. 16GB, lépe 32GB)
 • Minimálně 200GB volného prostoru na disku (pro replikaci doporučeno 500GB)
 • Pro Vault File Server: Windows Server 2016/2019 Standard, Datacenter; XEON E7/AMD 3GHz, 16GB RAM, 300GB disk
* tato verze nepodporuje replikaci

Vault klient 2021

 • Windows 10 Professional nebo Enterprise 64-bit
 • Min. 4-8GB RAM
 • Internet Explorer 11
 • MS Office 2016 (Outlook 2013 nebo 2016)
 • Požadavky dle aplikace Autodesk Inventor: 3GHz CPU, 8GB RAM, 7GB disk.prostoru
U Vault klienta má většinou vyšší nároky používaný CAD (Inventor, AutoCAD, ...) systémové nároky jsou pak dle tohoto CADu.

Pozor

Pozor na instalaci nové verze Vaultu (je jedno za Basic, Workgroup či Professional). Aktualizace Vaultu není jednoduchý proces (jako např. aktualizace CADu), má svá jasná pravidla. Špatně provedená instalace může způsobit ztrátu dat. Proto POZOR, doporučujeme, kontaktujte nás, např. na helpdesk.cadstudio.cz.


Pro všechny, kteří mají implementaci provedenou firmou CAD Studio, kontaktujte prosím Vašeho obchodníka pro možnost provedení upgrade našimi pracovníky. Viz též Autodesk Vault