čtvrtek 17. prosince 2020

Generativní design ve slévárenství - Fusion 360

CAD aplikace Autodesk Fusion 360 je se svou rozsáhlou funkčností univerzálním nástrojem pro návrh konceptů, analýzy, přesnou tvorbu modelů a dokumentace i samotnou výrobu. Podívejte se, jak lze pomocí jeho modulu Generativního designu navrhnout odlitek pro následné lití do skořepinové formy.

Kolega Martin Madaj byl členem autorského týmu, který připravil společně s odborníky z VUT v Brně a z MECAS ESI článek "Virtuální prototypování – cesta k optimálnímu návrhu a výrobě odlitků" do časopisu Slévárenství. Se svolením vydavatele tohoto periodika – České slévárenské společnosti - vám tento článek přinášíme i na našem blogu. Dozvíte se v něm základní teoretické informace o generativním designu (GD), postupu definice modelu a výběru finální varianty 3D návrhu, i o tom, jak probíhá následná výroba.

Článek porovnává procesy pouhé tvarové optimalizace s plným počítačově generovaným návrhem (GD) a s tradičními procesy návrhu. Nástroje generativního designu jsou obvykle využívány pro konvenčnější metody výroby, jako např. frézování nebo řezání, nebo pro aditivní metody (3D tisk). Lze jej ale s výhodou využít i pro odlévání. Mezi vstupními podmínkami pro generativní design tak lze nalézt i tlakové lití, které zohledňuje minimální tloušťku stěny, směr vytažení odlitku z formy a velikost úkosu.

V popisované případové studii je vyráběn hliníkový závěs (materiál AlSi10Mg) zatěžovaný hmotností břemene přes instalované rameno. Při srovnání vygenerovaného návrhu s původní variantou se původní hmotnost snížila z 1,277 kg o téměř 67 % na 0,425 kg. Právě takovýto „lightweighting“ je jedním z nějčastějších příkladů využití generativního navrhování v moderní výrobě.

Viz další informace: generativní design, Fusion360, portál F360.cz

středa 9. prosince 2020

Spouštění iLogic pravidel přímo z ribbonu? ANO!

Bonus aplikace CAD studio Inventor Tools, neboli X-Tools, nabízí již od verze 2.5 mimo jiné i funkci Příkazy iLogic, která slouží k vytvoření vlastních tlačítek do ribbonu Autodesk Inventoru pro spouštění libovolných externích pravidel iLogic. Tato funkce umožňuje začlenit vaše iLogic pravidla přímo do ribbonu, mezi ostatní nástroje Inventoru, a určit jim konkrétní místo včetně ikony tlačítka (ve formátu .ico s velikostí 32px a 16px pro velké a malé tlačítko).

Uvedenou funkci najdeme v Inventoru na kartě Nástroje, panel Možnosti, funkce Příkazy iLogic, viz obrázek níže.


Kliknutím na tlačítko Příkazy iLogic se otevře dialogové okno pro vytváření a úpravu tlačítek k pravidlům iLogic.

V části 1 přidáváme nebo odebíráme externí pravidla a v části 2 pak vytváříme jedno nebo více tlačítek pro jednotlivá pravidla.


Připojení externího pravidla:


Připojení ikony:


Připojení názvu, popisu a tooltipu:


Nastavení umístění tlačítka:
Pokud je zvolena možnost Vložit automaticky, bude tlačítko umístěno na kartu Doplňky.


Zrušení volby Vložit automaticky můžeme zvolit, kam se má tlačítko umístit.


Podrobný popis jednotlivých možností a nastavení naleznete v příručce k doplňku X-Tools, která je po instalaci doplňku X-Tools k dispozici na kartě Doplňky, panel X-Tools, příkaz Příručka, viz obrázek níže. Tato příručka obsahuje také popis celé řady dalších rozšiřujících funkcí pro Inventor.


Díky umístění na ribbon je následně možné přiřadit vašemu tlačítku klávesovou zkratku a používat opakované spuštění příkazu pomocí kláves [Enter], [mezerník], nebo jej opakovat z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši.Ukázka tvorby nového tlačítka pro externí pravidlo iLogic je vidět na videu níže.


Aplikace X-Tools je dostupná pro naše zákazníky po přihlášení na helpdesk.cadstudio.cz a následném získání licence v sekci Získat licence bonus aplikací, viz obrázky níže, popř. je možné aplikaci samostatně zakoupit na našem eshopu shop.cadstudio.cz.
úterý 8. prosince 2020

Rozšíření ve Fusion 360 - 3.díl - Aditivní rozšíření

Třetí díl naší minisérie o Rozšířeních (Extensions) pro CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 je věnovaný Aditivním technologiím, a to konkrétně 3D tisku kovů.

V minulých dílech minisérie jsme vám popisovali

Rozšíření pod názvem Additive Build umožňuje vyrábět kovové díly na strojích využívajících spékání prášku pomocí laseru (SLM). Programátor s tímto rozšířením získá přístup k pokročilým ovládacím prvkům jako jsou: 
 • Automatická orientace dílů
 • Generování plně asociativních podpůrných struktur
 • Uspořádání dílů pro optimální využití prostoru v tiskárně
 • Vizualizace nanášení materiálu 
 • Export do řady nativních formátů
Additive Build přidává výše vyjmenované funkce do pracovního prostředí programu Fusion 360, a to do sekce Aditivní. Umožňuje vybrat stroj, uspořádat a orientovat součásti na tiskové platformě, vytvářet plně asociativní podpůrné struktury a řezat modely. Vytváří nativní soubory sestavení včetně parametrů laseru nebo souborů .3mf.

Před časem jsme měli velký webinář zabývající se mimo jiné i touto problematikou. 
Zde je na něj odkaz:Více o Aditivním rozšíření:

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.
Cenové relace viz CAD eShop

čtvrtek 19. listopadu 2020

Rozšíření ve Fusion 360 - 2.díl - Obrábění

V minulém týdnu jsme vás informovali o změnách, které se dotýkají Rozšíření programu Fusion 360 (Rozšíření pro Fusion 360) a zároveň jsme zde publikovali článek o prvním z Rozšíření, zabývajícím se generativním navrhováním (Rozšíření pro generativní navrhování).

Ve druhém díle naši mini-série o Rozšířeních (Extensions) programu Fusion 360 se budeme věnovat Rozšíření pro obrábění, které se zaměřuje na efektivnější způsoby programování za využití automatizace a přejímá některé funkce z CAM systému Autodesk PowerMill. Primárně se jedná o funkce, které pomáhají zvýšit automatizaci a zároveň dovolují získat větší kontrolu nad programovaným strojem a výrobními procesy.

Rozšíření pro obrábění (dříve: Výrobní rozšíření) obsahuje sadu následujících vylepšení:

Dokončovací strategie Strmé a mělké

Tato strategie původem pocházející z programu Autodesk PowerMill a velmi pěkně se chová na strmých i mělkých částech modelu. Nemusíme tedy kombinovat strategii Konturovací s Rovnoměrnou / Rovnoběžnou a řídit je za využití úhlu, ale můžeme použít pouze jednu jedinou strategii na dokončení obou oblastí modelu. To ale není jediným benefitem. Strategie dokáže vést nástroj po spirále, díky čemuž minimalizujeme přejezdy nástroje. Nástrojové dráhy mohou být také vyhlazené pro zamezení prudké změny pohybu nástroje a dokáže též odstranit přebytečný materiál, který by po vyhlazení nástrojových drah mohl vzniknout.

Pro frézování mělkých částí si programátor může vybrat nástrojové dráhy, které jsou podobné buď strategii Rovnoměrná, nebo Rovnoběžná, vždy v závislosti na momentální potřebě programátora. 5osé plynulé frézování s možnosti vyhnutí se kolizi

Výrobní rozšíření rozšiřuje základní možnosti 5 osého plynulého frézování u strategie Strmé a mělké o další varianty, které programátorovi daleko lépe napomůžou řídit nástroj. V samostatné kartě strategie, která je určena pouze pro 5osé pohyby si programátor může vybrat z řízení osy nástroje v několika režimech:
 • Vertikální
 • Náklon/Odklon
 • Z bodu
 • K bodu
 • Ze křivky
 • Ke křivce
Pro automatické zabránění kolize je kromě stylů, které jsou popsány výše, k dispozici i automatická varianta. Která na základě vnitřních algoritmů převzatých z CAM systému PowerMill dokáže automaticky určit nejvhodnější kombinaci pohybů a vyhlazení pro zabránění kolizní situace. Nástroj v tomto případě preferuje 3osé frézování a zbývající osy zapuje až v okamžiku, kdy by mělo dojít ke kolizi nástrojové sestavy se zbytkovým materiálem. K nástrojové sestavě je připočtena i ochranná oblast, kterou může programátor dle potřeby nastavit.

Samozřejmostí je i limitace nástrojových drah dle 5osých možností stroje. 

Automatické zarovnání dílce

Automatické zarovnání dílce umožňuje pomocí výsledků měření zjistit fyzickou polohu obrobku na stroji. V podstatě programátor na dílci určí body pro měření, které následně nechá stroj vykonat. Díky výsledkům ze stroje následně dokáže Fusion vypočítat potřebnou transformaci nulového bodu, a to v závislosti vnitřních algoritmů a naměřených bodů. Přičemž je pro transformaci brán v potaz i typ stroje:
 • 3-osé frézovací centrum
 • 4-osé frézovací centrum (pro práci s děličkou)
 • 5-osé frézovací centrum
Po transformaci je dostupný protokol spolu s grafem, který ukazuje nejvhodnější transformaci (posunutí nulového bodu, nebo natočení dílce v prostoru).

Automatické rozpoznání děr

Fusion 360 dokáže najít na modelu díry stejných průměrů. Ale teprve až díky funkci Rozpoznání děr dovede Fusion 360 najít na modelu naráz všechny díry, přiřadit k nim šablony vrtání a vybrat nástroj z preferovaných knihoven.

Přičemž Vrtací operace, které si programátor připraví, mohou být uloženy a kdykoli následně použity právě při rozpoznání děr.Měření prizmatických částí modelů

Pomocí sondy mohou být během výrobního procesu měřeny geometrické útvary, jakou jsou výstupky, kapsy, díry, nebo roviny. Zpráva o měření pak může být uložena ve stroji i zobrazena na kontrolním panelu stroje. Informace pak mohou být zpětně načteny do programu Fusion 360.

Pomocí cyklů sondy, mohou být geometrické prvky kontrolovány podle stanovených tolerancí na:
 • Polohu
 • Velikost
 • Úhel
Na základě naměřených výsledků pak může dojít k úpravě opotřebení nástroje, nebo zastavení stroje v případě, že je prvek mimo stanovenou toleranci.

S tím pochopitelně souvisí i postprocesor, který musí být na tento typ úkonů upraven.

Volnoplošné měření

Rozšíření pro obrábění dovoluje provádět měření tvarových ploch přímo na stroji. Pomocí funkce Kontrola povrchu může programátor určit kritická místa na původním CAD modelu, kde je zapotřebí, aby sonda zkontrolovala právě obrobenou součást. Výstup ze stroje je následně možné importovat zpět do programu a systém porovná naměřené body, které byly zachycené sondou na obráběcím stroji, s očekávanou polohou bodu na programovaném modelu. Pomocí těchto výsledků může Fusion zobrazit, zda je bod naměřený na obrobku výš - což znamená, že na obrobku potřebujeme odstranit další materiál. Nebo je naměřený bod níž, což zase znamená že jsme pravděpodobně obrobili příliš mnoho materiálu. V ideálním případě je bod v rámci tolerance a nemusíme tedy v této oblasti provádět další obráběcí operace. Hlavním benefitem je možnost provedení kontroly klíčových oblastí bez nutností odepnutí obrobku od stolu stroje. Samozřejmostí je i vytvoření kontrolního protokolu s výsledky měření.

Rotační strategie pro 4osé plynulé frézování

V případě frézovacích center s děličkou a potřeby 4osého plynulého frézování, je Rozšíření pro obrábění vybaveno Rotační dokončovací strategií. Tato strategie má tři základní styly obrábění:
 • Lineární - přímý pohyb od čela obrobku po děličku
 • Kruhové - kruhový pohyb kolem osy rotace s přejezdem na každý další segment dráhy
 • Spirálové - plynulý pohyb po spirále, se začátkem na čele obrobku koncem u děličky
Nástrojové dráhy je přitom možné limitovat jak v úhlu obrábění, tak i v pozici začátku či konce.Oříznutí nástrojové dráhy

V situacích, kdy se nástrojové dráhy vytvoří v oblasti, ve které programátor nástrojové dráhy nechce mít, má několik možností jak postupovat. Obvykle lze vytvořit pomocnou plochu, nebo hranici. Rozšíření pro obrábění však přináší další a jednodušší variantu, kdy pro odstranění nástrojových drah programátor jednoduše vytvoří pomocí několika bodů útvar a následně vybere zdali se mají dráhy vymazat uvnitř útvaru, nebo venku. Odmazané oblasti nástrojových drah budou zaznamenány do stromu historie, obdobně jako tomu je při modelování. Následná modifikace dráhy tak bude na tyto oblasti myslet a dráhy podle nich upraví. Navíc má programátor možnost tyto oblasti modifikovat, nebo jednotlivé úpravy dráhy odstranit. Ořezání nástrojových drah je možné použití pro 2D, 3D, 5osé i soustružnické dráhy.


Viz přehled možností Machining Extension:

O třetím rozšíření si řekneme v dalším dílu minisérie.
Cenové relace Rozšíření najdete na CAD eShopu.

pátek 13. listopadu 2020

Rozšíření ve Fusion 360 - 1.díl - Generativní navrhování

Jak jsme avizovali v článku o rozšířeních Fusion 360, připravili jsme pro vás minisérii článků o nových "Extensions" CAD/CAM programu Autodesk Fusion 360. Pomocí volitelných rozšíření se Autodesk snaží pomoci uživatelům, kteří potřebují něco navíc, než co jim umožňuje standardní funkcionalita Fusion 360. Dnes jsou tato rozšíření zaměřena na generativní navrhování, automatizaci a pokročilé možnosti výroby, obrábění nebo na možnosti 3D tisku kovů.

V současné době jsou pro Fusion 360 k dispozici tři rozšíření:
 • Rozšíření pro generativní navrhování (Generative Design Extension) 
 • Rozšíření pro obrábění (Machining Extension) 
 • Rozšíření pro aditivní výrobu (Additive Build Extension) 
Pojďme si představit první z těchto tří rozšíření.

Rozšíření pro generativní navrhování

Nástroje generativního navrhování jsou celkem běžně využívány řadou firem, především z oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Některé části generativního navrhování se ale v poslední době výrazně promítají i do oblasti stavebnictví, například v návrhu optimálních dispozic kanceláří, domů nebo bytových jednotek. Více o generativním navrhování.


Proces generativního navrhování se skládá z několika kroků. V první části definujeme oblasti, kterých se generativní návrh netýká, tedy oblasti, které jsou v návrhu neměnné, a na které předpokládáme, že budou působit určité fyzikální vlivy. Ve druhé fázi vybereme typ fyzikální veličiny a předpokládanou hodnotu vlivu, namáhání daných oblastí. Fusion 360 na základě unikátních vnitřních algoritmů navrhne a vytvoří náhled série vhodných tvarů. Pro porovnání parametrů a volbu optimálního výsledku z nabízených variant je zobrazen graf, který zohledňuje zadaná vstupní data a třeba i materiálové odlišnosti jednotlivých návrhů.

Výsledná 3D tělesa pocházející z generativního návrhu můžete přizpůsobovat a upravovat, jakoby se jednalo o volnoplošné modelování. Jednotlivé části, nebo rovnou celé skupiny ploch, mohou být posouvány, otáčeny, zvětšovány či jakkoli jinak upravovány stejným způsobem, jako bychom volnoplošně celý dílec modelovali.


Funkce generativního navrhování jsou sice předinstalovány v komerčních verzích Fusion 360, ale jejich využívání je zpoplatněno cloudovými kredity - v případě, kdy nevlastníte Rozšíření pro generativní navrhování. Program Fusion 360 vás vždy na začátku návrhu upozorní, že pro dokončení budou potřeba cloudové kredity a odhadne jejich předpokládané množství. Cloudové kredity si můžete zakoupit v eShopu společnosti CAD Studio. V případě častého využití generativního designu je uživatelům právě doporučováno Generativní rozšíření. Jeho licence pokrývá veškeré vámi prováděné generativní návrhy a ty pak již nemusíte hradit jednotlivě. Jde tedy o jakousi "all you can eat" licenci pro funkce generative design.

Technologii generativního designu s praktickou ukázkou jsme prezentovali na konferenci CAD Fórum 2020:Možnosti rozšíření pro generativní návrh:O dalších rozšířeních si řekneme v dalším dílu minisérie.

Cenové relace viz CAD eShop.

pátek 16. října 2020

Nábytkářská aplikace CAD Studio Furniture - nová verze 1.3

    Připravili jsme pro vás novou verzi atraktivní nadstavbové aplikace pro Autodesk Fusion 360 - CAD Studio Furniture for Fusion 360 verze 1.3 (dále jen Furniture). Tato nábytkářská a truhlářská aplikace dokáže zásadním způsobem zefektivnit návrh, tvorbu dokumentace, vizualizace, rozpisu materiálu a dalších funkcí pro výrobu dřevěného nábytku a nábytku z lamina (skříňky, skříně, komody, … ). 

    Aplikace je nově dostupná jak v anglické, tak i české verzi.

Co přibylo ve verzi 1.3.
1. Příkaz Obalové panely

 • byla přidána možnost nastavení hodnoty odsazení (tzv. platnička) pro každý panel zvlášť
 • byla přidána možnost označit panel jako zdvojený. V modelu se zobrazuje jako jako jeden s dvojitou šířkou. V kusovníku se odpovídajícím způsobem navýší počet panelů.

2. Příkaz Vložit Police byl rozšířen o možnost zároveň s policemi vložit podpěrky polic


3. Byl přidán příkaz Přidat hrany, který umožňuje automatický i ruční výběr hran panelů, které se budou ohraňovat. V modelu se vizuálně nezobrazí. V kusovníku ano.

4. Byl přidán příkaz Vytvoření děr, který provede odebrání materiálu ve vyráběných panelech, pro umístění nakupovaných dílů. Asi jedna z nejdůležitějších novinek v aktualizaci. 

Zároveň byly zaktualizovány i knihovní prvky (Kolíky, Minifix, Panty, ..) , které obsahují odpovídající prvky pro "vytvoření děr". V případě, že doplňujete vlastní díly do knihovny, máte možnost také doplnit i vlastní objemové těleso pro "vytvoření díry" v desce nábytku. Tento prvek musí mít jen odpovídající název (nastavuje se v Nastavení Furniture - viz obrázek níže - "Nastaveni", volba "A" - implicitně FF_CADS_TOOL_FOR_CREATE_HOLE). 

5. Příkaz Kusovník, dialog byl rozšířen o možnost zvolit si, zda budou maximální rozměry panelů redukovány o přidané hrany, či nikoliv.


Pro správnou funkčnost této nábytkářské nadstavby doporučujeme:

1. pomocí "Nastavení" zvolit funkci "Obnoveni projektu Furniture" (viz obr "Nastavení", volba "B")

 •  vytvoří se složka projektu "Furniture"
 •  nahrají se aktualizované knihovní prvky (podsložka "Library")


2. pracujte ve složce "Furniture", která se vytvoří po instalaci, či pro funkci "Obnoveni projektu Furniture" - viz předchozí bod

3. využijte standardních funkcí Fusion 360 pro tvorbu prezentací - katalogů, vizualizací, obrábění či výkresů. 

4. prohlédněte si přiložené video s novými funkcemi

5. navštivte stránky produktu "www.cadstudio.cz/furniture" a vyzkoušejte si trial verzi

6. nakupte na našem CAD e-shopu za novou, zásadně sníženou cenu (viz též stránka Autodesk Fusion 360 a F360.cz)

úterý 13. října 2020

Efektivní sdílení firemního nastavení Inventoru v době pandemie

Nejnovější zprávy o aktuální epidemiologické situaci v naší zemi nasvědčují tomu, že bude třeba se dále omezovat v osobních a možná i pracovních stycích. Z praxe vím, že i většina našich zákazníků/konstruktérů, pokud je to možné, pracuje v režimu homeoffice.

Pro uživatele komplexního CAD systému může být taková práce alespoň z počátku nepříjemnou komplikací. Nastává potřeba zařídit vhodný pracovní prostor v domácnosti. Některým může bránit v práci i rušivý element členů domácnosti, kteří často vynakládají vysoké úsilí o vytížení domácí internetové sítě a svádí souboje o megabajty. 

V této situaci není v kontruktérových silách sestavit stabilní VPN připojení do firemní sítě. A to může být velmi často nezbytnou podmínkou pro úspěšnou práci z domova, obzvlášť v případě nutnosti sdílet mezi konstruktéry v Inventoru šablony nových dokumentů, styly (nastavení kusovníků ve výkresech, nastavení kótování, plechy, apod.), makra iLogic nebo například knihovny materiálů a vzhledů. Potřeba sdílet nastavení může vzniknout také v případě používání našeho doplňku X-Tools pro Inventor. Pokud se tyto informace nachází na společném síťovém disku, první překážka pro práci z domova, respektive odkudkoliv i bez internetového připojení, je na světě.

Pokud má vaše firma implementovaný PDM systém Vault, problém nemusíte řešit.

Typická implementace Vaultu od CAD Studia totiž zahrnuje také správné nastavení CAD aplikace tak, aby měl každý uživatel na svém počítači lokální kopii všech potřebných nastavení a byl tak schopný přechodně pracovat také bez internetového připojení.

Co když ale vaše společnost Vault nemá? Nebo není správně nastaven? Nebo se jedná pouze o Vault Basic?

Již u několika našich zákazníků, se kterými mám tu čest spolupracovat, se mi osvědčilo následující řešení. Pojďme si jej projít detailně.


CLOUD

Jedná se o řešení dostupné pro všechny. Cloud. V základu, který nám stačí, nestojí ani korunu a jeho spolehlivost je maximální. A hlavně: vyřeší náš problém s tím, aby všichni pracovníci měli stejné nastavení CAD aplikace, v našem případě Inventoru, a aby používali stejné a aktuální šablony výkresů a podobně. 

V mém případě jsem za Cloud nástroj zvolil Disk od Googlu (Google Drive) a synchronizační počítačovou aplikaci Backup and Sync. Cloudových nástrojů na stejném principu existuje vysoké množství. Proč jsem zvolil právě Google? Je nezávislý na formátu souborů, je jednoduchý, je rychlý, automaticky verzuje soubory a automaticky hlídá veškeré změny. Je rovněž přímo podporován v AutoCAD Web app.
Vše funguje na principu zrcadlení veškerého obsahu jediného adresáře na našem disku.
Pojďme se podívat do Inventoru. Na kartě začínáme se nachází tlačítko Projekty.

V nastavení projektu vidíte různé cesty u knihoven, stylů a šablon a dalších náležitostí.


Pokud se tedy všechna tato data - knihovny, šablony, styly nebo i makra zkopírují do jediného adresáře (samozřejmě s využitím podsložek a dodržením vhodné adresářové struktury) a dle nových umístění těchto souborů se nastaví projekt Inventoru, je možné využít synchronizaci prostřednictvím cloudové aplikace. Pro tento systém fungování je možné také nakonfigurovat doplněk X-Tools. Automaticky je tak možné docílit například vyplňování iVlastností a využívat další automatizační funkce této aplikace od CAD Studia. Zahrnout do sdílení je možné také nastavení aplikace pro obrábění - Inventor CAM, tedy například postprocesory nebo šablony strategií.

Jak synchronizace funguje? Možné jsou dva režimy.

1. Všichni sdílí všem2. Vedoucí sdílí pracovníkůmVýhodou systému je, že po jeho nastavení můžete zapomenout, že nějaký systém používáte. Lokální synchronizační aplikace běží na pozadí a zcela automaticky. Při výpadku internetu nejste omezeni v práci v Inventoru, pokud jsou vaše 3D modely na lokálním disku. Aktualizace nastavení, stylů, maker, šablon se k vám dostávají zcela automaticky a okamžitě. Dramaticky mění efektivitu při využívání konstruktérské nadstavby Woodwork for Inventor pro návrh nábytku, která využívá mnoho konfiguračních souborů, které je třeba v konstrukčním týmu udržovat stejné.

Nevýhodami proti používání systému Autodesk Vault a synchronizaci dat s jeho využitím může být zejména to, že uživatelé mají i při použití druhého režimu, kdy tedy pouze nastavení získávají z cloudu, možnost jej měnit a ovlivňovat tak výstupy své práce (např. různá razítka ve výkresech a podobně). Také se jedná o použití softwaru třetí strany, což nemusí vyhovovat vnitrofiremním podmínkám IT zabezpečení.

Neváhejte se obrátit na CAD Studio jako na svého partnera pro komplexní řešení a v případě potřeby konzultovat vnitrofiremní nastavení CAD standardů, šablon, stylů, knihoven a podobně. Více informací naleznete například ve dřívejším článku: www.inventorguru.cz/2017/05/cad-standardy-vzorove-sablony-knihovny.html

pátek 25. září 2020

Autodesk FeatureCAM Viewer - bezplatný CAM prohlížeč

FeatureCAM v zářijové aktualizaci verze 2021 přináší možnost otevírání projektů bez potřeby licence programu. 

FeatureCAM Viewer slouží primárně pro prohlížení existujících projektů, které jsou ve FeatureCAMu vytvořeny. Nezáleží, zda se jedná o projekty, ve kterých řídíme frézovací centra, drátové řezačky, nebo soustružnicko frézovací centra. 

Tuto možnost ocení především operátoři CNC strojů, kteří se tak mohou podívat na celý projekt, zkontrolovat řezné podmínky a díky strojní simulaci se připravit na to, co je později na stroji čeká. FeatureCAM Viewer nedokáže vytvářet prvky, ukládat projekty, nebo NC programy. 

Pro použití FeatureCAM Viewer,  postačí instalovat plnohodnotný FeatureCAM. Následně pak pod nabídkou Start, v operačním systému Windows, vyhledat položky Autodesk FeatureCAM 2021 a FeatureCAM Viewer. 


Videoukázka:

pondělí 31. srpna 2020

Autodesk Vault mobile app


Autodesk Vault Professional je klíčovým produktem pro správu návrhové a konstrukční dokumentace (PDM). Spolu s aplikacemi CAD Studia dokážeme propojit konstrukční dokumentaci, kusovníky či změnová řízení s dalšími firemními systémy, jako jsou TPV, ERP, cloudové aplikace, ... Pro přístup k výrobní a konstrukční dokumentaci z výroby, obchodu, nákupu a dalších oddělení firmy se standardně využívají počítače s OS Windows či přístupem přes tenkého klienta (jen pro čtení) běžícího ve webovém prohlížeči.

Aktuálně je k dispozici zcela nový klient Vaultu určený pro mobilní zařízení s iOS, iPhone, iPad. Tento klient umožňuje využít velké množství funkčnosti Vaultu pro prohlížení, vyhledávání, schvalování - nejen výrobní dokumentace, ale i třeba spouštění změnových příkazů. Tato aplikace podporuje verze  Vault Professional 2019, 2020 a 2021. Aplikace se jmenuje "Vault mobile app" a jedná se prozatím o "Release Preview" verzi.

Co vše můžete dělat s Autodesk Vault mobile app ?

Aplikace Autodesk Vault mobile vám umožní flexibilní práci a přístup k řízené výrobní a konstrukční dokumentaci z vašeho mobilu či tabletu. 


Přístup k dokumentaci:

- Přístup, prohlížení a kontrola CAD i neCAD dat, Kusovníků a Změnových řízení 

- Využití QR kódů, čárových kódů, jednoduché i rozšíření hledání

- Vytváření a úpravy uložených hledání

- Vytváření a přesouvání souborů a složek


Aktivní přístup k vývojové dokumentaci

- Vydávání a zařazování neCAD dokumentace (např. PDF, Office, ...)

- Kontrola a schvalování výrobní dokumentace

- Vytváření a účast ve Změnových řízeních

- Přidávání dokumentace ke Změnovým řízení - např. fotografie z mobilu


Sdílení dat napříč vyšší organizací

- Prohlížení 2D a 3D souborů

- Odesílání souborů či odkazů na ně pomocí e-mailu

- Přístup k nahlédnutí do historie činností


Pro lepší představu si můžeme představit pár praktických využití této nové aplikace:

1. Využití aplikace Vault mobile ve vašem provozu.

Pokud máte to štěstí a máte možnost přístupu k Vaultu ve vaší dílně, můžete již dnes hledat ty správné a platné výkresy, prohlížet 3D modely a sestavy, či tisknout výkresy. A ti z vás, co takový přístup nemají? Nyní máte možnost využít vaše mobilní zařízení.   

Představte si, že chcete projednat návrh pro výrobu se svými kolegy přímo na dílně. Místo toho, abyste si vytiskli papírový výkres nebo je pozvali, aby se s vámi setkali na obrazovce stolního počítače, můžete popadnout tablet a vzít si data k nim. Získáte přístup k souborům, které potřebujete. Naskenováním QR kódu na papírovém výkresu zobrazíte 3D CAD model výrobku. 2D i 3D data můžete prohlédnout, zkontrolovat, změřit, psát poznámky či měnit stav Změnového řízení přímo při diskusi na dílně.2. Využití aplikace Vault mobile mimo firmu.

Až dosud, každý, kdo chtěl pracovat mimo firmu, musel si CAD data dopředu stáhnout na svůj notebook a po návratu do kanceláře nahrávat změny či data do Vaultu pomocí připravených postupů. 

Pomocí Vault mobile můžete kdykoli přistupovat do Vaultu, data prohlížet bez nutnosti si dopředu cokoli stahovat či tisknout. Můžete dokonce i do Vaultu data přidávat. Například poznatky z montáže zapsané v poznámkovém bloku, dokumenty Office, fotodokumentaci pořízenou přímo z místa provozu či montáže.

3. Využití aplikace Vault mobile vaším zákazníkem.

Autodesk poslední dobou uvolnil několik zajímavých aplikací pro sdílení vašich návrhů s vašimi zákazníky. Nyní je k dispozici nástroj, který je schopen zákazníka přímo začlenit do procesu vývoje či schvalování dokumentace.

Jste schopni zákazníkovi poskytnout přístup k vybrané dokumentaci, kterou je schopen nejen prohlédnout, ale opoznámkovanou hned vrátit zpět do Vaultu - například, výkresy ve formátu PDF, poznámky nebo fotografie pořízené mobilním zařízením přímo v provozu.


 

Odzkoušejte si Vault mobile

Pro odzkoušení můžete pro zařízení s iOS - iPad, iPhone - použít přímý odkaz nebo odkaz z tohoto QR kódu:Tipy pro připojení:

Mobilní zařízení musí mít přímý přístup k Vault serveru - pokud se s zařízením připojujete z prostředí firmy, není žádný problém. 

Pokud jste mimo firmu, je nutné zabezpečit přístup přes VPN, stejně jako pro standardní Vault klient. Což znamená požádat vaše IT oddělení o zřízení VPN pro vaše mobilní zařízení. 

Rychlost přístupu do Vaultu včetně zobrazení je úžasně rychlé a je jedno zdali přistupujete z vnitřku formy či přes VPN.     

Co se týká vlastního připojení, doporučujeme místo jména serveru používat jeho IP adresu. Při použití jména serveru jej nemusí vždy najít v časovém limitu. 
Aplikace Vault mobile je prozatím k dispozici zdarma.

úterý 25. srpna 2020

Nové postprocesory pro Fusion 360

Hledáte nejnovější, nejaktuálnější postprocesory? Už hledat nemusíte.

Autodesk neustále pracuje na rozvoji postprocesorů tak, aby co nejčastěji přinášel rozšíření a vylepšení do spousty open-source postprocesorů, které jsou ZDARMA k dispozici ke stažení všem uživatelům CAM aplikací Fusion 360, Inventor CAM, HSMWorks.

Postprocesory jsou klíčovou součástí CAM softwaru a přitom často zprávy o jejich vývoji a novinkách zapadnou mezi množstvím aktualizací samotných CAM aplikací.

Proto vás nyní seznámíme s vývojem základních postprocesorů pro CAM systémy, které jsme schopni našim zákazníkům dále rozvíjet, vylepšovat a přizpůsobovat konkrétním CNC strojům s jedinečnou kinematikou. Díky tomu naši zákazníci dokáží využívat své CNC stroje, jejich potenciál a možnosti CAM systému na úplné maximum. Viz přehled našich postprocesorů.

Nové! Nově přidané základní postprocesory do knihovny.
Vylepšené! Nedávno vylepšené postprocesory, které již dříve v knihovně byly.
Nejnovější verze postprocesorů, stejně jako seznam jejich změn, jsou k dispozici v online knihovně postprocesorů Autodesku - Online Post Library .
post

Postprocesory pro frézovací stroje
Nový! Přidán nový post pro RichAuto DSP řízení, který je nejčastěji využíván pro plasmové řezání, ale také pro 3osé nebo 4osé frézování
Přidán post pro stroj Mazak VC500. Mazak VC500 je 5osé frézovací centrum s C-osou a B-osou. Tento postprocesor je připraven pro plynulé 5osé dráhy s kinematikou stroje VC500.

Obrázek společnosti Mazak

Soustružnické postprocesory

Nové! Byly přidány nové postprocesory pro rodinu soustružnicko frézovacích Turn Mill strojů Jyoti. Při používání těchto postů je nutné vyplnit ID nástroje a ID produktu nástroje. Nové posty jsou předpřipravené pro stroje Jyoti AX 200-M, Jyoti AX 300-MJyoti AX 200-MYJyoti AX 300-MSYJyoti AX-200 MSYJyoti-TMC-200Jyoti TMC-250Jyoti TMC-350.

Nové! Byl přidán post pro PlanetCNC soustruhy, stejně tak jako již dříve pro frézky s tímto řídícím systémem. Podporuje ID zásobníků (Turret) 0, 101, 102, 103 a 104.

Centroid post pro soustružení i frézování byl také přidán nově do knihovny Tyto řídicí systémy s vyskytují nejen v komerční, ale také v hobby sféře pro domácí dostavbu.

Novinkou je také soustružnický post pro GRBL řídicí systém, který je také velmi rozšířený v hobby sféře. Již dříve byl do knihovny zařazen postprocesor pro frézování s GRBL řízením. Jedná se pravděpodobně o nejvyužívanější hobby CNC řízení na DIY strojích.
V případě nutnosti upravit postprocesor na míru Vašemu stroji s GRBL řídicím systémem nás neváhejte kontaktovat.

Bylo provedeno několik vylepšení základních Hass Turn/Mill postprocesrů. Byla přidána možnost programovat protivřetena a volby pro nastavení maximálních otáček. Zároveň byla doplněna podpora funkce G187 pro řízení přesnosti nástrojové dráhy frézovacích strategií.

Zde je seznam aktualizovaných Haas Turn/Mill postprocesorů: Haas CL-1Haas DS-30SSYHaas DS-30YHaas ST-10Haas ST-10YHaas ST-15Haas ST-20Haas ST-20SSHaas ST-20SSYHaas ST-20YHaas ST-25Haas ST-25YHaas ST-30Haas ST-30SSHaas ST-30SSYHaas ST-30YHaas ST-35Haas ST-35YHaas ST-40.

Ve spojitosti s nedávným vývojem v oblasti soustružení ve Fusionu 360 byly také aktualizovány postprocesory pro podporu závitovacích cyklů G76. Vlastnost postprocesoru „use simple threading cycle“ určuje, zda má být použit cyklus G76 nebo G92.

Tabulka popisuje podporu jednotlivých závitových cyklů na řídicích systémech. V případě potřeby jsme pro vás v CAD Studiu schopni postprocesory o požadované funkce rozšířit.


Post

G76 Support

G92 Support

Fanuc Turning

Ano

Ano

GSK CNC Turning

Ano

Ano

Haas Turning

Ano

Ano

Mach4 Turning

Ano

Ano

Mazak Integrex

Ano

Ne

Mitsubishi Turning

Ano

Ne

proLIGHT Turning

Ne

Ano

protoTrack Turning

Ne

Ano

Nové postprocesory byly přidány také pro Mazak soustruhyMasso lathe controllerCNC New GT series mill/turn rodina strojů Mazak Quick Turn.
Masso je alternativa k řídicích systémům postavených na základě PC.
Nový post Masso  podporuje základní soustružnické operace a je tak dobrým začátkem pro pro profesionální přizpůsobení postprocesoru konkrétnímu stroji. Tento post najdete zde.
 
Obrázek společnosti Masso

Mazak Quick Turn jsou jedněmi z nejpožadovanějších postprocesorů, nyní jsou v knihovně předpřipravené základní postprocesory s podporou poháněných nástrojů. Postprocesor je tak možné přizpůsobit pro verze strojů M, MS s protivřetenem, MY s Y osou a MSY s kombinací obojího.
 Jedná se o stroje: Mazak Quick Turn 100-MMazak Quick Turn 200-MMazak Quick Turn 250-MMazak Quick Turn 350-MMazak Quick Turn 400-MMazak Quick Turn 450-MMazak Quick Turn 100-MYMazak Quick Turn 200-MYMazak Quick Turn 250-MYMazak Quick Turn 350-MYMazak Quick Turn 450-MYMazak Quick Turn 100-MSMazak Quick Turn 200-MSMazak Quick Turn 250-MSMazak Quick Turn 100-MSYMazak Quick Turn 200-MSYMazak Quick Turn 250-MSY a Mazak Quick Turn 350-MSY.
 

Sondy podporované v postprocesorech
 Nové!  Byl přidán generátor výsledků pro strategii Inspekce povrchu (Inspect surface). Generování této strategie vytvoří soubor s výsledky měření ve standardním formátu MTIL.
 Napříč všemi podporovanými postprocesory bylo přidáno makro Renishaw pro cyklus měření úhlů (O9843). Již přes rok postprocesory podporují velké množství měřících cyklů Heidenhain a Renishaw. Nyní je tak možné měřit i plochy v jiném směru než v osách X a Y.
 

3-bodové měření díry a kruhového výstupku bylo taktéž implementováno Renishaw (O9823) do postprocesorů s dřívější podporou Renishaw cyklů.
Obrázek společnosti Renishaw, Inc.

Posty pro simulace
Nový! Kaskádový post pro podporu VERICUT je nyní volně k dispozici. Tento post zajistí přenos potřebných dat z CAM systému do simulačního systému Vericut.

Postprocesory pro roboty
Nový! Nově základní knihovna postů zahrnuje také ABB robot postprocesor. Tento post je v ranném stádiu, proto se vždy ujistěte před jeho použitím prostřednictvím ABB Robot Studio o správnosti generovaných drah.

Posty pro plasmy
Nový! Masso Plasma  postprocesor.

Postprocesory pro routery
Nové! Maslow, BobsCNC,  PlanetCNC , Mekanika, Estlcam, VOLTER ACP Series routers.

Postprocesory pro 3D tiskárny - aditivní technologie
Nové! Do veřejné knihovny základních postprocesorů byly přidány posty pro AnyCubic 3D tiskárny, již dříve byly zařazeny postprocesory pro tiskárny BresserXYZprintingPrusa printerANET 3D, Ultimaker 2, Ultimaker 3Ultimaker S5, Bigrep One, Studio a Studio G2, Creality. Všechny tiskárny jsou typu FFF – Výroba vytlačováním filamentu. Přímo z Fusionu 360 je tak možné exportovat G-code pro konkrétní 3D tiskárnu.Další informace viz zakázkové postprocesory CAD Studia.

úterý 28. července 2020

Autodesk Inventor 2021.1 - co je nového

Dnes byla uvolněna významná aktualizace konstrukční aplikace Autodesk Inventor - verze 2021.1. Všem uživatelům se subscription přináší kromě standardních oprav i mnoho nových funkcí - zejména právě podle podnětů uživatelů - další rozšíření oblasti spolupráce s Revitem (jako novinku jsme vám představili na našem jarním Autodesk LIVE 2020) a dále pak  pokračující modernizaci vzhledu.

Postupně si projdeme vybrané novinky. Začneme základním ovládáním.

Na prostřední tlačítko u myši a jeho kombinace s Ctrl a Shift je možné uživatelsky nastavit Posun, Orbit a Zoom.


Zvýšil se kontrast zobrazení ve stromu. Je lépe vidět, zdali upravujete některý z podřízených komponent – viz obrázek). Dále je možné přepnout kontrast zobrazení hran, zda vůči modelu či pozadí Inventoru, či konkrétní barvu.
 


Pokud pracujete s Vaultem a otevíráte sestavu, kterou chcete do Vaultu vložit a některý z komponent je mimo složky projektu, automaticky ho přesune do složky k sestavě. Umožňuje tak velice rychle zařazovat sestavy, které např. po přechodu na Vault postupně do Vaultu doplňujete.  

Modelování:

Při tvorbě prvků je možné přímo v dialogu měnit název vytvářeného prvku.
Funkce vysunutí nyní umožňuje lépe a rychleji vybírat plochy pro vysunutí „do“. 


 
Při víceobjemovém modelování je možné např. při tažení objemového tělesa po křivce zvolit zachování tělesa nástroje. Čímž se objem nejenže zachová, ale ve stromu i vypne viditelnost. Zrychlí a zjednoduší se tak práce s víceobjemovými součástmi. 
Tabulku parametrů je možné jednoduše exportovat do formátu XML, upravit ji a následně zpět naimportovat, opět jako XML. Což umožňuje např. konfigurovat objekty (rozměry) pomocí externích aplikací či snáze přenášet atributy mezi jednotlivými modely či sestavami Inventoru.AnyCAD Revit:

Při načítání projektů Revitu je nyní možné vybírat (filtrovat) Kategorii objektů. Je možné tak lépe a rychleji vybírat objekty, které z projektu Revitu chceme do Inventoru načíst.


Výkresová dokumentace:

        Při tvorbě odvozeného výkresového pohledu je možné přímo v dialogu vybrat, zdali má být pohled umístěn jako "Orto", či zda má být poloha nezávislá. (Zkušení vědí - je to totéž jako stisknutá klávesa CTRL).
 
Při mazání pohledů je ve výchozím stavu zobrazen dialog v rozbaleném stavu.Dialog pro náhradu reference je nyní možné uživatelsky měnit a lépe tak zobrazit nahrazovaný soubor. 

Dvojklikem na jakoukoli část kóty je možné ji rovnou editovat, nemusí se klikat jen na text. 

Při dvojkliku na popis závitu se rovnou spustí textový editor.

Ve stromu je možné vybrat více součástí a měnit jejich iVlastnosti najednou. Umožňuje tak z prostředí Výkresu rychle měnit společné vlastnosti dílů a sestav. (Pokud používáte Vault Pro či Vault Workgroup, používejte raději funkci „Datové karty“ či funkce našich bonusových „X-Tools“).


 
    Dvojklikem na vybraný komponent ve stromu se zrovna otevře.
    Při publikování do DWF je možné nastavit „vše černě“. Čímž dojde převodu veškerých barev na černou, kromě stínovaného pohledu a obrázků, ty zůstanou barevné. 


Trubky a potrubí

Při vytváření trasy je možné zobrazit náhled výsledného (naplněného) potrubí. Zároveň při potvrzení trasy se ihned naplní – převede na reálné segmenty. Kromě rychlejší tvorby potrubí to přináší hlavně přehlednější tvorbu potrubních tras. Zároveň je možné odložit aktualizace potrubních tras při změně referenčních modelů (modely a objekty, na které je potrubí navázáno). Ve stromu je pak vidět, které trasy aktualizaci vyžadují.


Další vylepšení:

Inventor si pamatuje nastavení pro tyto příkazy: Odvození součásti, Vytvoření dílů a vytvoření tělesa. Při opakovaném použití se tak nemusí znovu nastavovat a zásadně se tak zrychlí opakované používání těchto operací. 
Přímo ze stromu sestavy je možné vybrat více komponent a otevřít všechny najednou. 


UI:

Kromě aktualizovaných palet nástrojů je ve verzi 2021.1 také rozšířena podpora tmavého uživatelského prostředí. To nyní zahrnuje celý editor iLogic.Dále pak verze 2021.1 obsahuje více jak 100 oprav.

Videoukázka novinek:


Aktualizaci Inventor 2021.1 si můžete stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo přes Desktop App. Zároveň byly vydány hotfixy pro starší verze - Inventor 2020.3.2 a Inventor 2019.4.8.

středa 24. června 2020

Fusion 360 CAM - proč se nevytvoří zanořovací pohyb při 3D Kapsovacím frézování?

V posledních dnech jsem se na naší podpoře setkal se dvěma dotazy, které spolu souvisely a týkaly se zanořovacích pohybů při 3D Kapsovacím obrábění. Rozhodl jsem se, že se s vámi podělím o celou situaci a možnosti jejího řešení.

Použiji příkladový model, ve kterém jsou dvě kruhové kapsy o průměru 80 a 60 mm. Pro obrábění použiji nástroj D50R1 a strategii 3D Kapsovacího obrábění.


Výchozí nastavení vytvoří nástrojové dráhy, které nejsou zcela ideální. Ve větší kapse sice máme vytvořeny zanořovací pohyby, ale menší kapsa obsahuje nájezdy a výjezdy, které bychom raději viděli u dokončovacích drah, než při hrubování.

Pro nastavení zanořovacího pohybu po šroubovici máme u této strategie 3 parametry:

 • Průměr šroubovicové rampy: Největší průměr vytvořeného zanořovacího pohybu. 
 • Minimální průměr rampy: Nejmenší průměr vytvořeného zanořovací pohyb. 
 • Radiální bezpečná vzdálenost rampy: Bezpečná vzdálenost zanořovacího pohybu od stěny modelu. Tento parametr rozhoduje, zda se výsledná dráha v dané oblasti vytvoří či nikoli. 

Ve výchozím stavu máme s nástrojem D50R1 v těchto parametrech následující hodnoty:
 • Průměr šroubovicové rampy: 45.6 mm
 • Minimální průměr rampy: 45.6 mm
 • Radiální bezpečná vzdálenost rampy: 0 mm
Kde průměry jsou vypočítány ze vzorce:
 • Math.max((tool_diameter - 2 * tool_cornerRadius) * 0.95; tool_diameter * 0.25)
 • Překlad vzorce: Zapiš větší hodnotu ((průměr nástroje – 2* rádius nástroje) * 0,95; nebo průměr nástroje *0,25)

Pro správný výsledek je zapotřebí upravit nastavení zanořovacího pohybu

 • Průměr šroubovicové rampy: 25 mm
 • Minimální průměr rampy: 3 mm
 • Radiální bezpečná vzdálenost: 0.1mm
Náš výsledek bude nyní zcela správný. Systému řekneme, že  nástrojové dráhy mají vytvářet spirálové zanoření od průměru 25 do průměru 3mm. Od stěny modelu má pak být zanořovací dráha vzdálena minimálně 0.1 mm.


Pokud bychom za parametr pro minimální šroubovici dosadili větší hodnotu (a zbytek hodnot by zůstal stejný), oblasti, kde by nebylo možné zanořovací pohyb vytvořit, by byly zneplatněny a nedošlo by ani k vytvoření nástrojových drah.
 • Průměr šroubovicové rampy: 25 mm
 • Minimální průměr rampy: 10 mm
 • Radiální bezpečná vzdálenost: 0.1mm


Kdybychom použili 3D adaptivní strategii a výchozí nastavení, bylo by vše v pořádku a nástrojová dráha by se jednoduše vytvořila pouze na místě, kde by obrábění bylo proveditelné. Typicky se zobrazí žlutý vykřičník, který uživatele informuje o prázdné dráze nástroje.

Testovací projekt si můžete stáhnout a vyzkoušet

Připomínáme, že CAD/CAM aplikaci Autodesk Fusion 360 nyní můžete získat v mimořádné promo akci již za 5500 Kč.