středa 29. března 2023

Autodesk Inventor 2024 - co je nového

Inventor 2024

Rok se s rokem sešel a máme zde vydání nové verze našeho klíčového strojírenského produktu - Autodesk Inventor 2024. Autodesk se letos zaměřil na nástroje pro podporu "trendů", jako je např. rozšíření funkcí pro bezvýkresovou dokumentaci, automatizaci návrhu či spolupráci. Dále pak na výkon, grafickou reprezentaci, výstupy a mnoho dalšího. Nesmíme zapomenout ani na opět poměrně slušné množství nových či upravených funkcí podle požadavků zaslaných uživateli. Zde v článku uvedeme všechny důležité i kosmetické novinky - nicméně, pokud si je chcete poslechnout podrobněji, rádi vás tímto zveme na náš již šestý ročník online akce Autodesk LIVE 2024, pořádané opět ZDARMA.

A teď k jednotlivým novinkám, rozdělil jsem je opět podle jednotlivých oblastí:

Obecná vylepšení:

Inventor Studio při exportu, respektive při renderu scény, je možné nyní nastavit rozlišení až 16K x 16K, oproti dřívějšímu maximálnímu rozlišení 4096 x 4096 pixelů. 
Perspektiva s Ortho pohledem na čelo "Perspective with Ortho Faces" je novou možností typu promítání při zobrazení (dříve bylo buď "Perspektiva" nebo "Ortho"). Je možné ho přednastavit v možnostech aplikace.
Podpora vlastních obrázků pro prostředí - lze využít obrázky HDR i EXR. jejich kombinace se styly osvětlení IBL je výrazně vylepšen a podporuje CPU i GPU Ray Tracing.  


Sdílené pohledy - Pro větší konzistenci v rámci produktu je prostředí Sdíleného pohledu aktualizováno na využívání panelu.

GPU Ray Tracing
GPU ray tracing nyní podporuje vykreslování s pozadím IBL. 
Dialog Ray Tracing byl vylepšen, pro lepší přehlednost nabízených možností.
GPU Ray Tracing nyní vykresluje přesnější vzhled závitů.
pozn. U grafických procesorů AMD je vykreslování závitů zakázáno, čeká se na aktualizovaný ovladač.

Součást:

Mezi klíčové funkce patří právě novinky v oblasti bezvýkresové dokumentace, tedy 3D poznámky, respektive MBD (Model Based Definition) .

Nově je možné pomocí 3D poznámek doplnit:

 - značky 3D svarů. 

 - popis otvorů (převezme si parametry a zobrazí na 3D kótě)

 - u popisu závitu zobrazí v náhledu celou plochu závitu


Mezi další úpravy patří: 

 - doplnění dalších měřítek poznámek, např 1:5 dle DIN EN ISO 55455

 - ve stromu historie se zobrazuje detailní popis u značky základny

 - ve stromu historie, ve složce pro 3D poznámky je možné hromadně skrývat všechny 3D poznámkyPohled řezu v modelovém prostoru je možné velmi rychle vytvářet, upravovat či potlačovat. Při editaci lze zároveň pootáčet a upravovat pomocí nového způsobu ovládání. Funkce "Značka", kterou jsme představili jako novinku v minulé verzi, přináší zásadní vylepšení. 

  - promítat lze na obecnou ne-přímkovou plochu, a to buďto ve směru normály plochy, nebo ve vybraném jednotném směru. 


Ve funkci "Odvozená součást" přibylo pár významných vylepšení.
Jako první chci zmínit vytvoření ohraničujícího kvádru s ohledem na pootočení součásti. Respektive nalezne přesný ohraničující kvádr, nejen vůči souřadnicovému systému, jak tomu bylo doposud. Jedná se o malou, nicméně velmi, velmi důležitou funkci pro zjednodušování sestav a získání přesnějšího tvaru obálky.

Mezi další nové funkce patří vytvoření parametrů "Edge A", "Edge B" a "Edge C" při zaškrtnuté volbě "Vytvoř parametry modelu". Do těchto parametrů se zapíší rozměry přesného ohraničujícího kvádru." Povrchová úprava" (Finish) je zcela novou funkcí. Umožňuje specifikovat nejen vzhled vašich dílů, komponent a sestav, ale také výrobní proces, jako je povrchová úprava či způsob opracování.Parametry - Spolu s funkcí "Povrchová úprava" byly přidány do Inventoru i nové parametry, a  to je tvrdost. 

  • Brinell (HB)
  • Knoop (HK)
  • Rockwell (HRA)
  • Rockwell (HRB)
  • Rockwell (HRC)
  • Vickers (HV)

Dále je nově možné exportovat i Parametry typu "Boolean" exportovat do uživatelských iVlastností.Plechové díly - ve funkci Plocha se zlepšil algoritmus pro výběr hranice plechu. Je schopen lépe vyhledávat průniky geometrií, aniž by musela být smyčka předem přesně připravena. Sestavy

Funkce Pole komponent:
Obdélníkové pole umožňuje vybrat pro jednotlivé směry - nejen přímý směr, ale i rotační plochu, válcovou či kónickou. 
Kruhové pole má navíc možnost vytvářet rozmístění prvků inkrementálně nebo přizpůsobením.


Pohled v řezu byl výrazně zrychlen - patří do další části zvýšení výkonu Inventoru. Dále byla přidána možnost zobrazit řez pomocí plné plochy, či jen pomocí ohraničujících křivek - jako by to byl plošný model.  

Ve stromu přibyla možnost "Pohled v řezu" , pomocí níž je možné pohled editovat či potlačit. 

Podobně jako v součásti je možné vytvořený pohled v řezu lépe editovat a otáčet pomocí nového panelu.


Nový stav "Substitute" . Kdykoli je součást nebo sestava vytvořena jako náhrada, pomocí odvození nebo zjednodušení, je výsledné součásti přidělen status "Substitute". Stav "Substitute" se zobrazí v kontextové nabídce součásti.

Zkratková klávesa "J" je nově přiřazena funkci "Spoj" (Joint) a to ve všech prostředích - Sestava, Svařenec, Dynamická analýza. Pozn.: víte, že tento pokročilý nástroj - Dynamická analýza - je součástí Inventoru? Jedná se o možnost rozhýbat sestavu tak, jak se v reálu bude chovat, zjišťovat okrajové podmínky a převádět do MKP. Prozkoumejte to ! Trubky a potrubí

Ano, opravdu, v prostředí tvorby trubek a potrubí přibyla nová funkce. Tentokrát i docela zajímavá, a to "Uživatelské koleno" respektive vlastní tvarovka pro jakýkoli úhel kolene, tedy nejen 90 a 45 st.

Uživatelské koleno je možné vytvářet přímo při tvorbě potrubí, prostě v uživatelském ohybu zapnete funkci pro vytvoření kolene. 

Dále je možné uživatelské koleno vkládat do Obsahového centra a použít jej při definici stylu potrubí.
Minimální a maximální úhly jsou definovány ve sloupci Custom Angle (CA) v Obsahovém centru.

Výkresy

Revizní obláček. Do prostředí výkresu byla přidána tato funkce, kterou známe např. z Design Review či z Vaultu Professional. Jedná se o samostatný objekt, který se zobrazí ve stromu a je definován náčrtem.
Velmi užitečná funkce pro poznámkování a připomínkování výkresu přímo v Inventoru.
Zcela novou funkcí ve výkresovém prostředí je Značka Hrana (Edge Symbol) dle normy ISO 13715:2019. 
Styl pro tuto novou značku byl přidán a je řízen standardně v Knihovně stylů. 
 Kusovník - pokud vkládáte kusovník na výkres, je vidět, zda-li v sestavě je či není zapnutý filtr (např u Stavu modelů a pod.) pomocí identifikátoru - ikony se znakem filtru.

Aktualizace značení dle norem. 
Mnoho 2D symbolů svarů ve výkresech bylo aktualizováno podle norem ISO/BSI/DIN/GB. Nově zavedené 3D symboly svarů využívají normy ISO, DIN a ANSI. Změny zahrnují aktualizaci názvů polí a přidání nových polí v závislosti na zvoleném typu svaru.
Také byla provedena změna typu objektu "Čára řezu" (Break Out Line) pro normy ISO.


Spolupráce s Fusion 360

S ohledem na nové rozšíření v prostředí Fusion 360 - měření. Přibyla do Inventoru i funkce pro přímé vložení modelu do prostředí tohoto měření.

Úprava chování exportovaných modelů do Fusion 360 při jejich změně:

Pokud došlo ke změně Stavu modelu nebo Zobrazení návrhu v Inventoru při použití exportu modelu do Fusion 360 a klepnete na Otevřít ve Fusion 360 v kontextové nabídce, zobrazí se upozornění, že model v Inventoru a model Fusion 360 nejsou synchronizovány. Nyní má možnost aktualizovat model Fusion 360 před jeho otevřením.
Translátory


STEP a JT podporují import uživatelského souřadnicového systému (UCS). OBJ Import
 došlo ke zvýšení výkonu při importu

SolidEdge
 přidána podpora SolidEdge 2023

Parasolid
 přidána možnost exportu a importu verze 35

Bonusové nástroje Arkance Systems

Spolu s novou verzí uvádíme i zcela novou verzi naší aplikace X-Tools pro Inventor, a to již pod jejím novým názvem T4I - Tools For Inventor. Tento nový nástroj vznikl z naší aplikace X-Tools, je obohacen o zajímavé funkce od našich zahraničních kolegů, je zmodernizován jeho vzhled, licencování a jsou přidány i další funkce. Určitě se máte na co těšit. Více pak uvidíte na našich stránkách a naší velké jarní show Autodesk LIVE 2024.

Nezapomeňte využívat náš portál   CAD Forum - tipy, triky, podpora, pomoc a rady pro AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, Civil 3D, 3ds Max, Fusion 360 a další Autodesk aplikaceUvádění nových verzí Autodesk 2024 můžete též sledovat zde.


čtvrtek 16. března 2023

Pozvánka na Webinář: Metodiky práce v prostředí návrhu

Účastníci webináře se mohou těšit na informace o Znalostním auditu, Dnu stráveném s technikem a Analýze práce zákazníka. Kdy technik stráví 1-2 dny v prostředí společnosti, vypracuje analýzu postupů a možnosti jak zvýšit efektivitu práce v dané společnosti. Nedílnou součástí je i odsouhlasení s oprávněnou osobou, zaškolení a předání dokumentace. Dále se mohou těšit na příklady a možnosti realizace 3D tisku, ukázky hotových výtisků, doporučení a restrikce při návrhu. Dozví se více informací o možnosti čerpání dotací a financování digitálního podniku. Bezplatný webinář se koná 6.4. od 13:00.

Přihlásíte se zde.

Těšíme se na Vás, 

Váš Arkance-tým.


pátek 3. března 2023

Fusion 360 | Vrtání děr - automatický výběr ploch stejné barvy – doplněk ZDARMA

Průměry závitových děr mohou mít v některých případech stejné průměry, jako mají díry kolíkové. Jednou z možností, jak tyto díry od sebe odlišit, je obarvit závitové díry. Ale jak takto obarvené díry vybrat a vrtat co možná nejpohodlněji? Řešením by samozřejmě mohlo být Výrobní rozšíření. Pokud ale potřebujete vrtat jen několik málo děr, můžete využít i náš doplněk, který vám připraví výběrové sady, se kterými bude vrtaní daleko jednodušší.

Doplněk je ZDARMACo přesně doplněk dělá?

  • Doplněk dokáže vybrat plochy stejné barvy a roztřídit je dle průměrů do Výběrových sad.
  • Nemáte obarvené díry? Nevadí. Doplněk rozpozná všechny díry na modelu a z Výběrové sady můžete pohodlně odstranit díry, o kterých víte, že je nechcete mít v jedné vrtací sadě.

Jak doplněk získat?


Práce s doplňkem


Máte otázky? 
Kontaktujte nás!