pondělí 15. září 2014

Autodesk Vault 2015 R2

Nedílnou součástí nástrojů pro Digitální prototypování Autodesku je rodina produktů pro správu digitálních dat - Autodesk Vault. Autodesk velmi investuje do vývoje tohoto produktu a během letošního roku je uvedena již druhá velká verze - tou je Vault 2015 R2, který přináší zcela novou funkčnost při práci s položkami, možnost uživatelských workflow, zcela novou funkčnost v oblasti kusovníků, rozšířené možnosti uživatelských práv apod. Významnou novinkou je nástroj pro Kopírování návrhu, nový klient pro Office a inovovaný web klient. To je výčet asi těch nejdůležitějších bodů.

Vault 2015 R2 je nová verze, nikoliv pouhý update či service pack, a mění i některé vnitřní struktury a filozofii práce s položkami Vaultu. Proto důrazně nedoporučujeme provádět uživatelskou instalaci verze R2 bez předchozího posouzení dopadu změněných funkcí na stávající procesy a doplňkové aplikace. Kontaktujte konzultanty CAD Studia.

Názvosloví

Něco málo názvosloví na začátek: nejnižším elementem je asi soubor (dokument), který je Vaultem spravován již od verze Vault Basic. Položka – základní element Vault Professional, je něco jako karta výrobku. Je tvořena většinou na základě souboru, ale může vzniknout jenom jako záznam v databázi Vaultu. Kusovník (BOM) je pak struktura vzájemně vnořených položek.

Životní cykly položek

Již známé prostředí pro správu životního cyklu souborů je nyní aplikováno na správu životního cyklu položek. Uživatelé tak získají možnost definování vlastních stavů a přístupových práv i položek. Sjednotí se tak práce se soubory a položkami, které až doposud byly řízeny různými způsoby. Oproti souborům je však tato část rozšířena hlavně o platnost položek a jejich zastarání (zneplatnění).


BOM

Pro práci s kusovníky se zásadní novinky objevily již v předchozí verzi Vault 2015 na začátku letošního roku. Ve verzi 2015 R2 se opět zásadním způsobem rozšiřuje jejich funkčnost. Nově je možné uživatelsky definovat vlastnosti, které budou v kusovníku zobrazeny a spravovány. Je možné jednotlivé řádky kusovníků slučovat automaticky na základě vybrané vlastnosti, případně slučovat ručně (podobně jako v rozpisce v Inventoru). Klíčové uplatnění je pak právě při práci s profily, plechy a dalšími pro kusovník specifickými komponenty. V rámci kusovníku je možné uživatelsky přepisovat vybrané vlastnosti, nahrazovat je jinými položkami apod. Vše je pak doplněno o velmi elegantní report, který dokáže kusovník požadovaným způsobem zobrazit.Kopírování návrhu

Velmi populární nástroj pro kopírování sestavy včetně celé struktury a navazujících souborů je zcela přepracován. Nyní umožňuje v rámci jedné operace kopírování doplňovat i další, nenavázané soubory, filtrovat objekty, které se mají či nemají kopírovat, řešit nahrazování souborů, jejich znovupoužití atd. Jednotlivé soubory je možné lépe vybírat a následně aplikovat různé typy číselníků, které je možné nově při Kopírování návrhu elegantně využít. Výsledek kopírování je možné nechat detailně zobrazit ještě před jeho vlastním spuštěním. Celé kopírování je také rychlejší.


Vault Office

Nový Vault Office není již jen rozšířeným web klientem, ale vychází z plného prohlížeče Autodesk Vault. Umožňuje tak práci s Office dokumenty v komfortním prostředí plného Vaultu. Kromě toho může částečně pracovat i s návrhovými daty, a to hlavně v oblasti připomínkování či účasti v některých Workflow a prohlížení kusovníků.

Tenký klient

Od předchozí verze je ve Vaultu nový Tenký klient, který je zde rozšířen o nové možnosti řízení přístupu k položkám. Uživatelé mohou prohlédnout kompletní historii verzí, podobně jako je tomu u souborů. Správce může nastavit různé zobrazení kusovníků, přístupy k položkám na základě platnosti položky, pouze k poslední platné verzi apod.


Užitečnou novou funkcí klienta Vaultu je také možnost nastavení, ve které verzi CAD aplikace bude otvírán soubor z úložiště Vaultu:

Inovovaná ADMS Console nyní umožňuje přesnější řízení přeindexování vlastností souborů. Také Vault doplněk BIM aplikace Autodesk Revit a nástroj Project Sync (ve Vault Professional) poskytují ve verzi 2015 R2 vylepšené funkce.

Viz též Autodesk Vault

Žádné komentáře:

Okomentovat