čtvrtek 14. ledna 2016

Autodesk Distributed CAM - zrychlete NC operace Inventoru HSM

Pokud vlastníte CAM aplikaci Inventor HSM nebo uvažujete o jejím pořízení a zajímáte se o její přednosti a funkčnost, bude pro vás zajisté přínosem tento příspěvek o možnosti rozprostření (distribuci) výpočtů Inventoru HSM po vnitřní síti.

Autodesk vydal v prosinci 2015 novou verzi pomocné aplikace Autodesk Distributed CAM, která v této verzi poprvé nese v názvu také jméno Autodesku jako nového vývojáře této aplikace a krom toho doznala několika uživatelům příjemných změn. Na tyto změny je také navázáno vývojové vydání Inventoru HSM, verze 3.1.0.086. Jednou z novinek je například jednoduché povolení potřebného síťového správce úloh jedním tlačítkem přímo z nabídky aplikace, což dříve mohlo činit uživatelům problémy. Podívejme se nyní na funkčnost a ovládání nového Autodesk Distributed CAM v. 9.1.0.40424 společně.

K čemu vlastně slouží Distribuovaný CAM? Účelem je další zrychlení práce při programování obrábění v Inventoru HSM, k čemuž lze využít maximální výpočetní výkon dalších počítačů připojených k lokální síti. K takovému využití stačí jediné, mít správně nastavenou vnitřní síť a na stanicích, jejichž výkon požadujeme využívat pro počítání drah nástrojů, mít nainstalovanou aplikaci Autodesk Distributed CAM. Její funkčnost není omezena ani druhem licence Inventoru HSM, ani přítomností nainstalovaného Inventoru HSM na hostitelských stanicích. Tyto hostitelské stanice jsou v terminologii Distributed CAM nazývány "servery".

Distribuce výpočtů aplikací Autodesk Distributed CAM je podporována jak na 32-, tak na 64-bitových systémech a jsou přitom maximálně využívána všechna dostupná jádra procesorů na stanicích v síti. Aplikace je tedy vícejádrová, stejně jako samotný Inventor HSM.


Podpora vícejádrových procesorů

Autodesk Distributed CAM lze používat různými způsoby. Je zde například možnost mít jednu stanici vyhrazenou jako server pro výpočty přicházející ze stanic jednotlivých uživatelů Inventoru HSM, nebo řešit rozesílání výpočtů mezi stanicemi v síti navzájem.

Tato aplikace se ve výchozím nastavení načítá při startu operačního systému, je tedy neustále připravená pro použití za předpokladu, že hostitelská stanice je zapnutá. Aplikace běží na pozadí - jak při nečinnosti, tak také při přijímání, odesílání a zpracovávání dat. Neobtěžuje tedy nijak svou aktivitou uživatele hostitelských stanic v síti. O jejím spuštění nás informuje ikona v oznamovací oblasti hlavního panelu Windows, přes kterou jsou dostupné i další možnosti aplikace.


Informační panel Distributed CAMu na Start liště

V nabídce pod pravým tlačítkem se skrývá, mimo jiné, možnost vypnutí zobrazování daného hostitelského počítače jako dostupného pro zpracovávání výpočtů, možnost pozastavení aktuálně probíhajících výpočtů na dané stanici a otevření aplikace v konzole, která nám umožňuje sledování činnosti aplikace Autodesk Distributed CAM.

V prostředí CAM aplikace Inventor HSM se s možností distribuování výpočtů setkáváme ve Správci úloh na kartě CAM - ten zaznamenává průběh výpočtů jednotlivých obráběcích strategií a poskytuje o nich další informace, jako jsou časy obrábění a přehled výpočetních stanic, které zpracovávají konkrétní naprogramované operace. Zde, ve Správci úloh, se pod pravým tlačítkem zobrazí nabídka umožňující výběr dostupných výpočetních stanic v síti, na které chceme výpočty poslat.


Při našem testování této aplikace pro distribuci výpočtů a tedy faktické zrychlení práce s Inventorem HSM jsme použili tři stanice s totožnou hardwarovou specifikací, se kterou se pohybujeme okolo hranic minimálních HW požadavků Inventoru HSM. Na dvou dílcích probíhalo kompletní přepočítávání již naprogramovaného obrábění, ke kterému dochází například při změně vstupního modelu, kdy není nutné díky integraci CAM vše programovat znovu. Proběhlo tak vždy přepočítání všech naprogramovaných drah nástrojů. Testovali jsme distribuování výpočtů na dvou dílcích a zaznamenávali jsme čas zpracování naprogramovaného obrábění.

 Bez distribuceObsluhovaná stanice
+ 1 server
Obsluhovaná stanice
+ 2 servery
Díl č. 1
Hrubování v 5 plynulých osách
Čas26 s20 s19 s
Úspora času-23 %26 %
Díl č. 2
Hrubování a dokončování formy 3D frézováním
Čas107 s78 s58 s
Úspora času-27 %46 %

Inventor HSM minimalizuje čas potřebný pro zpracování drah nástrojů pomocí distribuování výpočtů, jak jen je to možné. Samozřejmě je omezen tím, jak jsou naprogramované jednotlivé obráběcí strategie, kdy je nutné vyčkat na výpočet zbytkového materiálu u dalších operací, které z něj vycházejí. Na testovaných obráběných dílech jsme dokázali distribuováním výpočtů uspořit zhruba čtvrtinu až polovinu času. Vyšším počtem serverů v síti nebo výkonnějšími procesory se dá časová úspora dále navyšovat. Tyto úspory času jsou pouze orientační, vždy budou závislé na konkrétních závislostech strategií mezi sebou.
Distribuovaný CAM lze efektivně využívat v případě, kdy programujeme jednotlivé obráběcí operace. V momentě, kdy je dokončeno nastavení jedné obráběcí strategie, je možné v Inventoru HSM okamžitě pokračovat v nastavování dalších obráběcích strategií bez nutnosti čekat na výsledek strategie předešlé. Díky distribuovanému CAMu je zde možnost poslat výpočty právě naprogramované operace po síti a tím odlehčit procesor stanice používané pro programování drah nástrojů.

Aplikace Autodesk Distributed CAM je ke stažení na stránce:
cam.autodesk.com/download/autodesk-distributed-cam/
nebo v sekci Download na serverech CAD Studia.

Aplikaci Inventor HSM Pro lze vyzkoušet zdarma v 30denní trial verzi zde:
cam.autodesk.com/download/inventor-hsm-pro/
nebo na www.cadstudio.cz/trial

Pro další informace o plně integrované CAD/CAM aplikaci Inventor HSM nebo o možnostech Distributed CAM se obraťte na společnost CAD Studio.

Hardwarová specifikace použitých stanic:
Notebook: Dell Precision M2800
Procesor: Intel Core i-5-4210M, 2,60 GHz
Paměť RAM: 8GBObrázkové přílohy:

Použitá forma, distribuovaný výpočet:

Použitá forma pro testování – díl č.2:

Zobrazení průběhu výpočtů na hostitelském počítači – serveru:

Žádné komentáře:

Okomentovat